Live Chat

Vilkår og Betingelser

1. Generelt

1.1. De Vilkår og Betingelser, der er defineret i denne tekst (herefter “Vilkår og Betingelser”) regulerer brugen af spillene, der er stillet til rådighed gennem www.casumo.com, samt andre URLs der har licens eller tilhører Casumo Services Limited (herefter henvist til som “Hjemmeside” eller “Hjemmesider”). Disse Vilkår og Betingelser, Spil Reglerne og ethvert dokument udtrykkeligt henvist til i dem, samt enhver guideline eller regler der er på Hjemmesiden, udgør aftalen mellem Parterne og styrer kontraktforholdet mellem Casumo og Kontoindehaveren. Læs venligst disse Vilkår og Betingelser omhyggeligt, og sørg for at du forstår dem. Er du uenig med indholdet, skal du ikke benytte denne Hjemmeside yderligere. Disse Vilkår og Betingelser gælder også for alt spil foretaget via mobile enheder samt downloadede applikationer. Vi anbefaler også, at du gør dig bekendt med ausevores Personvernerklæringen. Alle referencer til anvendelsen af Hjemmesiden skal også fortolkes som referencer til anvendelsen af vores spil produkter til mobile enheder.

1.2. Casumo Services Limited er en virksomhed inkorporeret under Maltas love med firma registreringsnummer C55663, og med registreret adresse på The Unicorn Centre, Triq il-Uqija, Swieqi, SWQ 2335, Malta.

1.3. Casumo Services Limited har licens fra og er reguleret af Spillemyndigheden i fem år fra d. 12. februar 2019, hvilket giver Casumo retten til at tilbyde spil online i Danmark.

1.4. Casumo Services Limited er herefter benævnt som “Casumo”, “Vi”, “Os” eller “Vores” og Spilleren og den registrerede Kontoindehaver er benævnt som “Du”, “Dig”, “Dine”, “Bruger” eller “Spilleren”, som og hvor det er passende.

1.5. “Spil” eller “Spillene” henviser til enhver af de spilprodukter der tilbydes på Hjemmesiderne.

1.6. Versionen af denne aftale er i øjeblikket Version 1.4 og blev opdateret d. 6. Marts 2020. Den er gyldig indtil en ny version er tilgængelig på Hjemmesiderne og er accepteret af Spilleren.

1.7. Disse Vilkår og Betingelser gælder også for alle platforme og enheder der gør det muligt at spille spil, der er stillet til rådighed af Casumo. ‘Spil’ er defineret som casino og andre spil som er tilgængelige på Casumos hjemmeside, mobil applikationer (“Produkterne”). Disse vilkår og betingelser omfatter “Hjemmeside” således både mobilapplikationer og alle øvrige platforme, som indeholder Casumo produkter.

1.8. Casumo forbeholder sig retten til at opdatere disse Vilkår og Betingelser fra tid til anden af forskellige årsager. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, at overholde love og regler samt andre lovgivningsmæssige krav. Som følge heraf kan vi ændre denne aftale mellem dig og Casumo til enhver tid. Når dette sker, så vil vi underrette dig, når der foretages en betydelig ændring i Vilkår og Betingelser via en meddelelse/notifikation på Hjemmesiden efter login og før vilkårene gælder. Du skal acceptere de opdaterede betingelser, inden du kan få adgang til din Konto. Hvis du ikke er enig med de opdaterede Vilkår og Betingelser vil du ikke længere kunne spille på vores Hjemmeside. De fulde Vilkår og Betingelser er tilgængelig på forsiden af Hjemmesiden til enhver tid. Det anbefales altid at tjekke Vilkår og Betingelser fra tid til anden for at sikre dig, at du er enig med dem. Alle versioner er dateret.

1.9. Sådanne ændringer vil træde i kraft med det samme, når de bliver publiceret på www.casumo.com. Det er dit ansvar at gennemgå denne Aftale sammen med de specifikke regler for hvert Spil, du vælger at deltage i, for at forblive opdateret med alle ændringer, hver gang du spiller. Du kan nemt identificere om disse Vilkår og Betingelser er ændret ved at se version nummer og dato som nævnt under afsnit 1.6. Derudover anbefales det at gennemgå disse Vilkår og Betingelser samt de respektive regler for de spil, du deltager i regelmæssigt og ikke mindre end en gang i måneden, for ikke at glemme deres indhold.

1.10. Du skal læse og forstå disse Vilkår og Betingelser fuldt ud før du registrerer en konto hos os. Skulle du ikke være enig med alle dele af denne aftale, skal du ikke anvende eller fortsætte med at anvende Hjemmesiderne.

1.11. Disse Vilkår og Betingelser gælder, når du registrerer og bekræfter dine oplysninger anvendt til registrering i registreringsprocessen på Hjemmesiden. Ved at registrere en konto hos Casumo bekræfter du, at du har læst og forstået disse Vilkår og Betingelser. Ved at anvende en hvilken som helst af Hjemmesiderne tilkendegiver du, at du har accepteret og var enig med indholdet deri.

1.12. Du forstår, og er enig i, at være underlagt vilkårene i denne tekst, som kan ændres fra tid til anden. Derudover anerkender du, at ved at registrere dig og anvende Hjemmesiden eller hvilken som helst anden Hjemmeside, som vi ejer, er du også bundet af Spil Reglerne og det anses som at du har læst, forstået og accepteret alle sådanne regler og vilkår. Vi anbefaler også, at du gør dig bekendt med vores Personvernerklæringen.

1.13. Denne danske version af Vilkår og Betingelserne er retsgrundlag af forholdet mellem dig og Casumo.

2. Dine forpligtelser

2.1. Du må kun åbne én konto på hver af produkterne stillet til rådighed af os. Casumo forbeholder sig retten til at lukke yderligere konti.

2.2. Hvis du åbner eller forsøger at åbne mere end én konto, uanset grunden, kan Casumo blokere eller lukke enhver eller alle af dine kontoer efter vores skøn. Casumo kan også efter eget skøn annullere alle spil, der er blevet placeret fra de yderligere tilføjede konti. Skulle Casumo beslutte at lade en konto være åben, vil det være den første konto, som du har åbnet hos Casumo, hvortil dine tilbageværende indbetalinger, hvis der er nogen, vil bliver overført. Casumo fratrækker et administrativt gebyr på 10% (minimum 300 kr.) for hver ekstra konto du har åbnet samt enhver andet fradrag eller gebyrer, der måtte gælde i overensstemmelse med bestemmelserne af disse Vilkår og Betingelser.

2.3. Du erklærer, at du er over 18 år gammel eller opfylder en højere minimumsalder som fastsat i jurisdiktionen for din bopæl i henhold til de love der gælder for dig. Det er dit eneansvar at vide hvorvidt online gambling er lovligt i dit bopælsland. Det er ulovligt at spille, hvis man er under 18 år.

2.4. Du er eneansvarlig for at dine kontooplysninger er korrekte og opdaterede. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, brugernavn og adgangskode og/eller enhver anden form for adgang til din konto via den respektive Hjemmeside. Hvis der er en mistanke til at sådanne informationer skulle være kompromitteret, skal du informere Casumo og tage de nødvendige skridt for at forhindre eller forebygge enhver uautoriseret adgang til enhver del af din konto eller dens indestående.

2.5. Du skal anvende Spillene på egne vegne og ikke på vegne af nogen anden person eller firma. En Casumo-konto kan kun tilhøre fysiske enkeltpersoner. For at undgå tvivl, er virksomhedskonti ikke tilladt. Derudover må du ikke lade andre få adgang til din Casumo-konto og/eller acceptere gevinster eller få adgang til og/eller deltage i nogen af de services, som Casumo udbyder. Du forstår, at du er fuldt ansvarlig for ethvert tab foretaget af tredjepart på din Konto, og du skal med det samme informere os, hvis du skulle have mistanke om, at en tredjepart har fået adgang til din Konto og skal hjælpe os fuldt ud og være til rådighed for os i vores undersøgelse af sagen.

2.6. Du må udelukkende deltage i Spillene i din egen personlige, ikke professionelle, kapacitet og alene med underholdning som formål.

2.7. Du erklærer, at du er bosiddende i og tilgår denne Hjemmeside fra Danmark. Du er klar over, at retten til at få adgang og anvende Hjemmesiden og ethvert af dens produkter, kan være ulovligt i nogle lande. Casumo kan ikke verificere om servicen er lovlig i hver jurisdiktion/land. Det er derfor dit ansvar at sikre at det er i overensstemmelse med de gældende love og regler, at du får adgang til og anvender vores Hjemmeside, og du garanterer ikke at anvende vores Hjemmeside fra et område, hvor spil er ulovligt. Derudover erklærer du, at du ikke er bosiddende i USA og dets tilknyttede områder, militærbaser og territorier. Casumo forbyder også personer, der er i (inklusiv midlertidigt besøgende) eller bosat i bestemte jurisdiktioner; for at undgå tvivl, er adgang og registrering fra lande, der ikke er på listen over tilgængelige lande ved registrering strengt forbudt.

2.8. Du har ikke lov til at overføre midler fra din konto til andre spillere eller at modtage penge fra andre spillere på din konto. Casumo konti kan ikke overføres, og det er forbudt for spillere at sælge, overføre eller erhverve konti fra andre spillere.

2.9. Som kontoindehaver er du ansvarlig for at give Casumo korrekte personlige oplysninger. Som følge heraf er du enig i, at alle oplysninger, som du giver os, såsom, men ikke begrænset til, adresse og e-mail, i løbet af denne kontrakts gyldighedsperiode er komplet, korrekt og opdateret og, at du med det samme vil underrette Casumo skulle der være ændringer til sådanne oplysninger. Skulle Casumo blive opmærksom på, at du med vilje har givet os fejlagtige oplysninger, forbeholder vi os retten til at blokere kontoen og konfiskere alle midler derpå.

2.10. Du må kun deltage i Spil der er tilgængelige på vores Hjemmesider, hvis du har nok midler på din konto til at deltage.

2.11. Du må ikke anvende midler, der er forbundet med eller hidrører fra nogen form for ulovligheder og især midler, der stammer fra ulovlig aktivitet eller kilde. Derudover forbeholder vi os retten til at lukke en konto, udelukke en spiller og tilbageholde alle midler hvor spilleren med rimelighed mistænkes for at engagere sig i svigagtige aktiviteter omfattende, men ikke begrænset til; anvendelse af stjålne eller forfalskede kreditkort eller kontonumre, chip dumping, forfalskning, aftalt spil, og indsendelse af data eller dokumenter, som er forfalsket, stjålet eller på anden måde ændret.

2.12. Det er alene dit ansvar at overholde alle rapporteringskrav relateret til betaling af skat og/eller andre gebyrer som kan blive opkrævet på gevinster, som du modtager fra Casumo, hvis og hvor det er relevant.

2.13. I relation til indbetalinger og udbetalinger af midler til og fra din Konto, erkender du, at du kun anvender kreditkort og andre finansielle instrumenter som er gyldige og udstedt af lovlige institutioner og som lovligt tilhører dig. Vi forbeholder os retten til ikke at acceptere firmakreditkort.

2.14. Du forstår og anerkender, at ved at spille Spil, der tilbydes af os, risikerer du at tabe penge indbetalt på din konto. Accepterer du ikke dette, skal du ikke benytte denne Hjemmeside yderligere.

2.15. Du erklærer, at du ikke er og ikke vil være involveret i nogen form for svig, svindel, aftalt spil eller anden form for ulovlig aktivitet i forhold til din eller tredjeparts deltagelse i nogen af Spillene og ikke vil anvende nogen form for softwareassisteret metode eller teknik eller hardware enhed(er) til din deltagelse i nogen af Spillene. Vi forbeholder os hermed retten til at annullere alle spil og konfiskere alle midler, hvis vi mistænker sådan en adfærd.

2.16. Du må kun anvende vores sider og produkter til din egen personlige fritidsbrug i overensstemmelse med de regler og Vilkår og Betingelser, vi har etableret og i overensstemmelse med alle love, regler og bestemmelser, hvis og hvor det er relevant.

2.17. Du skal være venlig overfor andre spillere der anvender Hjemmesiderne, samt kundeservicepersonale ansat af Casumo og undgå upassende eller krænkende kommentarer. Den manglende overholdelse af disse Vilkår og Betingelser og af Spillereglerne vil under ingen omstændigheder blive tolereret.

2.18. Som en del af din anvendelse af vores casinoprodukter, tilbyder vi dig en live-chat, hvor du kan kommunikere med vores kundeservicerepræsentanter. Alle samtaler bliver registreret. Krænkende eller stødende sprog vil ikke blive tolereret. Anvendelse af chatfaciliteterne skal alene vedrøre vores service og forespørgsler relateret hertil.

3. Din konto

3.1. For at du kan placere spil og indbetale penge, skal du først registrere dig personligt hos os og åbne en konto (“Kontoen”). På grund af sikkerhedsmæssige og juridiske forpligtelser har du efter oprettelse op til tredive (30) dage (verificerings perioden) til at verificere din Konto med NemID. Ud over verificering med NemID vil dit navn, adresse og CPR nummer blive automatisk verificeret ift. oplysningerne i CPR registret. I tilfælde hvort den automatiske verifikation ikke kan gennemføres, forbeholder Casumo sig også retten til også at bede om bevis på din adresse samt gyldigt ID. Du vil få besked på din Casumo konto samt via email hvis dette er tilfældet. En Fuldt Verificeret konto refererer således til en konto, som har gennemført alle de nødvendige verifikationer.

I Verificeringsperioden vil følgende betingelser gælde: Kun indbetalinger op til 10.000 kr. er tilladt og det vil ikke være muligt at udbetale. Derudover, med mindre du verificerer din Konto med NemID i verificerings perioden, vil din Konto automatisk blive lukket permanent og enhver gevinster vundet i denne periode er konfiskeret; i sådanne tilfælde, vil enhver tilbageværende indbetalte midler blive tilbagebetalt til dig.

3.2.1. Du har til enhver tid kun lov til at have én Casumo-konto og skal registrere denne personligt. Du må ikke ansøge om eller åbne en Konto, hvis du ikke er ejer eller gør dette på vegne af en anden eller til en andens fordel. Hvis du forsøger at åbne mere end én konto, kan alle spilkonti, du forsøger at åbne blive blokeret og ethvert spil og bonusser kan blive annulleret. Efter Casumos eget skøn og i tilfælde, hvor vi anser oprettelsen af flere konti sket som følge af en oprigtig fejl, kan vi aftale at kreditere den første Konto, som du har åbnet med os med enhver saldo tilbageværende på din(e) yderligere Konto(i). Skulle vi have rimelige grunde til at tro at bedrageri er blevet foretaget eller forsøgt, forbeholder vi os retten til at annullere enhver relateret transaktion, enhver bonus og enhver anden kampagne uden skelnen til, at det berører vores adgang til at foretage andre handlinger eller benytte os af andre retsmidler. I disse Vilkår og Betingelser, vil reference til ‘bedrageri’/’svindel’ også omfatte ‘bonusmisbrug’. Bonusmisbrug omfatter, men er ikke begrænset til, at åbne mere end én Konto for at modtage en ekstra bonus eller på anden måde drage fordel heraf.

3.2.2. Kun én Konto for hver husholdning, IP adresse og computer enhed er tilladt. Hvis to eller flere brugere deler samme husholdning, IP adresse og computerenhed, skal Casumo underrettes af de respektive kontoindehavere.

3.3. Du skal udfylde alle obligatoriske informationer efterspurgt i registreringsformularen og det er alene dit ansvar at sikre, at information du har givet os er sand, fuldkommen og korrekt. Du er hermed informeret om, at vi udfører verificeringsprocedurer og, at din Konto kan blive blokeret for adgang eller lukket, hvis vi har mistanke om, at du har givet os falske eller misvisende oplysninger. Du er forpligtet til at informere Casumo om enhver opdatering, samt holde de obligatoriske oplysninger givet i forbindelse med registreringen opdateret, såfemt disse oplysninger ændrer sig.

3.4. Hvis du bemærker, at du har mere end én registreret Konto, skal du informere os med det samme. Undladelse heraf kan føre til, at din Konto bliver blokeret for adgang.

3.5. Som en del af registreringsprocessen, skal du vælge et brugernavn og en adgangskode for at logge ind på Hjemmesiden(erne). Det er alene dit ansvar at sikre, at dine loginoplysninger opbevares sikkert. Du må ikke give dine loginoplysninger til nogen. Vi er ikke ansvarlige for nogen form for misbrug af din Konto fra tredjepart på grund af din videregivelse af loginoplysninger, uanset om det var med vilje eller er sket aktivt eller passivt eller ved et uheld.

3.6. Casumo forbeholder sig retten til enhver tid og uanset grund at udføre baggrundstjek på enhver spiller og anmode om relevant dokumentation, herunder, men ikke begrænset til, enhver undersøgelse om spillerens identitet, ethvert kredittjek af spilleren, eller enhver forespørgsel om spillerens personlige historie. For at overholde vores generelle lovmæssige forpligtelser vil disse procedurer være afhængig af den specifikke sag, og kan inkludere, men er ikke begrænset til, verificering af spillerens oplysninger, såsom beskæftigelse, verificering af spillerens finansielle transaktioner, økonomisk stilling, indtægtskilde og/eller spille aktivitet. Sådanne aktiviteter kan inkludere anvendelse af specifikke tredjeparts selskaber, som udfører verifikationen som påkrævet. Casumo kan efter eget skøn bestemme at opsige en spillers konto, og tilbageholde alle midler på en sådan konto, hvis de lovmæssige forpligtelser kræver dette.

3.7. Casumo forbeholder sig retten til at suspendere eller lukke en spillekonto på et hvilket som helst tidspunkt i sager, hvor vi mener, at et fortsat forretningsforhold med dig, er i risiko for at have negativ indflydelse på vores licens til at udbyde spil og generelle lovmæssige forpligtelser på et hvilket som helst tidspunkt og uden forklaring herom.

3.8. Casumo forbeholder sig retten til at afvise eller lukke en Konto efter eget skøn og uden nogen forklaring, imidlertid vil alle kontraktlige forpligtelser allerede indgået af Casumo uden præcedens for Casumos eventuelle lovfæste, blive honoreret i overensstemmelse hermed.

3.9. Du forstår og accepterer, at Casumo ikke tillader spillere, der snyder og spillere, der deltager i aftalt spil. Skulle vi have rimelig mistanke om, at snyd eller aftalt spil er foregået, forbeholder vi os retten til at annullere enhver indsats, som vi mistænker er foretaget i forbindelse med en sådan handling. Derudover, bør enhver spiller, som har rimelig grund til at mistænke, at en anden spiller skaffer sig en unfair fordel ved at snyde eller gennem aftalt spil, informere Casumo om mistanken ved at sende en e-mail til hey@casumo.com.

3.10. Casumo tillader ikke anvendelse af roboter, automatiske, mekaniske, elektroniske eller andre typer af enheder til at foretage automatiserede beslutninger i noget som helst spil eller i forhold til indsatser på dets sider, uanset om sådan anvendelse er forsøgt påvirket, eller faktisk påvirket af dig eller af en nogen som helst tredjepart. Skulle vi have rimelig mistanke om, at en sådan enhed anvendes på vores Produkter, forbeholder vi os retten til at annullere enhver indsats, som vi har mistanke om er blevet placeret ved at anvende en sådan enhed og udelukke enhver kunde fra enhver kampagne eller konkurrence hvori vi mistænker at en sådan enhed er anvendt. Det er også forbudt, at du udnytter en ekstern ressource som er designet til give en spiller en unfair fordel over for andre spillere. Sådanne forbudte eksterne ressourcer kan inkludere, men er ikke begrænset til, tredjeparts softwareapplikationer og databaser samt hjemmesider, webbaserede databaser, abonnementstjenester og hjælpen fra enhver anden person, uanset om denne person også har en Casumo konto eller ej. Vi kan også suspendere den pågældende Konto under en igangværende undersøgelse og lukke Kontoen efter vores eget skøn. Casumo anser anvendelsen af sådanne enheder som at være svarende til svig/svindel og forbeholder sig retten til ikke at refundere nogen saldo på Kontoen på tidspunktet hvor Kontoen bliver opsagt og at annullere alle igangværende spil.

3.11.1. Hvis du ønsker at lukke din konto, kan du gøre dette til enhver tid, ved at kontakte kundeservice via e-mail eller chat. Afhængigt af klausul 5 og 6 nedenfor vil alle midler på Casumo Kontoen vil blive overført til dig. Lukningen af Kontoen vil svare til opsigelse af Vilkårene og Betingelserne, dog skal alle forpligtelser, der allerede er indgået, overholdes.

3.11.2. I tilfælde af, at en Konto lukkes på grund af bekymringer om mulig spilleafhængighed skal spilleren angive det. En spiller som lukker en konto på grund af spilleafhængighed må ikke åbne eller forsøge at åbne en ny Casumo konto. Casumo er hverken ansvarlig for direkte eller indirekte følgeskader, såfremt en spiller har success med at åbne en ny konto. Vi forbeholder os, til enhver tid, retten til at lukke en konto, der er åbnet i strid med denne regel.

3.12. Al kommunikation mellem kontoindehaveren og Casumo gemmes for overholdelse af såvel lovgivningsmæssige samt finansielle/regnskabsmæssige bestemmelser. I tilfældet hvor en spillers konto er lukket, gemmes relevant information om kontoen i fem (5) år fra det tidspunkt, hvor kontoen er lukket. Relateret information inkluderer spillerens navn, CPR-nummer, adresse, telefon, e-mail og kontoens transaktionsoplysninger. Efter denne tidsperiode vil alle informationer blive arkiveret.

3.13. Casumo har retten til at udnævne leverandører af betalingsløsninger til at handle på sine vegne samt til at modtage og/eller betale midler på vegne af Casumo.

3.14. Du må ikke ansøge om en Konto, eller anvende nogen af vores Services, hvis du, eller et medlem af din husstand, er, eller i de seneste to år har været, ansat hos Casumo. Til forståelse af denne bestemmelse skal der ved “ansat” også forstås ansættelse hos tredjeparts leverandører såsom licensgivere, softwareleverandører, udviklere eller partnere og alle de personer, der på nogen måde er associeret med os.

3.15. Casumo udbyder ikke sine services til personer, som er identificeret som politisk udsatte personer (PEP). Såfremt du bliver identificeret som PEP på et hvilket som helst tidspunkt, vil din konto blive lukket og eventuelt indestående midler blive tilbageført (underlagt gældende regler herfor). Hvis du vil bestride din klassificering som PEP bedes du venligst kontakte os via hey@casumo.com.

3.16. Konto “Time Outs”

Kontoindehavere kan ønske at tage en pause fra at spille på Casumo. Din “Tag en pause” period kan ikke være længere end 24 timer. Skulle du ønske en pause på din konto, kan du aktivere det selv ved at gå til Play OK indstillingerne på din konto.

4. Indbetalinger

4.1. Når du åbner en Konto kræver vi, at du foretager en mindsteindbetaling før du kan placere indsatser eller spille. 

ok, Vi vil tildele mindsteindbetalingsniveauer og maksindbetalingsniveauer som specificeret på Hjemmesiden under “Indbetaling”. Du accepterer, at du kun må spille med indestående beløb, der er blevet clearet på din Casumo konto. Du kan til enhver tid foretage en indbetaling ved at anvende dit debit eller kreditkort, e-wallet, fordubetalt voucher eller via bankoverførsel. Kontanter eller check er ikke godkendte betalingsmetoder. Bestemte faktorer som land og valuta kan medføre, at nogle betalingsmetoder måske ikke er tilgængelige for dig.

4.2. Ved at indbetale midler på din konto giver du din tilladelse til, og vi accepterer sammen med enhver gevinst at opbevare dem, med det eneste og specifikke formål at anvende dem (i) til at placere indsatser; og (ii) til at afholde ethvert gebyr eller afgift, som du måtte pådrage dig i forbindelse med anvendelsen af vores service. Vi kan opkræve gebyrer for at behandle indbetalinger. Hvis sådanne gebyrer pålægges, vil de være mulige at se i indbetalingsprocessen og vil også fremgå under sektionen “Indbetaling” på Hjemmesiden.

4.3. Indbetaling af midler på din konto skal til enhver tid foretages gennem et Pengeinstitut eller en betalingsudbyder, ved at anvende en af de metoder der er specificeret på Hjemmesiden, som kan ændres fra tid til anden. Procedurer, vilkår, tilgængelighed og behandlingstiden for transaktioner kan variere alt efter tid, land og hvilket pengeinstitut, der er anvendt. Oplysninger om tidspunktet for udbetalinger i forhold til den anvendte udbetalingsmetode er tilgængelig på de relevante sider på Hjemmesiden, og disse kan ændres fra tid til anden.

4.4 Indbetalte midler er tilgængelige på Kontoen indenfor en rimelig tidsperiode efter bekræftelsen af den foretagne indbetaling, med mindre ekstra verificeringsprocedurer, som angivet i klausul 4.5, er påkrævet.

4.5. Casumo forbeholder sig retten til at anvende ekstra procedurer og metoder til at verificere din identitet (Know Your Customer), både før og efter indbetalinger på din Konto.

4.6. Hvis Casumo ved en fejl krediterer din Konto med gevinster som ikke tilhører dig, uanset om det er på grund af en teknisk fejl, menneskelig fejl eller andet, vil beløbet fortsat tilhøre Casumo og beløbet vil blive tilbageført til os fra din Konto. Vi forbeholder os retten til at annullere transaktioner foretaget med dem, inklusiv relaterede gevinster udbetalt ved en fejl. For at opfylde et sådant ansvar, forbeholder vi også retten til at fryse og tilbageholde disse midler og og modregne eventuelle efterfølgende gevinster til dig. Hvis du har udbetalt midler, der ikke tilhører dig, før Casumo er blevet opmærksom på fejlen, uden at dette berører andre retsmidler og handlinger som kan være tilgængelige for os ved lov, vil beløbet, der er betalt ved en fejl udgøre en gæld, som du skylder til Casumo. Hvis en kreditering sker ved en fejl, er du forpligtet til at oplyse vores Kundeservice herom med det samme via. email.

4.7. Du må kun anvende debit- eller kreditkort og/eller andre betalingsmidler, der er gyldige og lovligt tilhører dig.

4.8. Mindsteindbetalingen er et hundrede (100) kr. Casumo forbeholder sig retten til enhver tid at ændre dette mindstebeløb skulle vi finde det passende.

4.9. Det er ulovligt at indbetale penge du ikke har tilegnet dig på lovlig vis. I overensstemmelse med vores anti-svindel politikker, forbeholder vi os retten til ved anmodning om en udbetaling helt eller delvist at udbetale beløbet til den samme betalingsmetode hvormed en eller flere indbetalinger er foretaget. Vi forbeholder os derudover retten til at udbetale enhver anmodet udbetaling direkte til din bankkonto.

4.10. Casumo accepterer betalinger foretaget i Danske Kroner (DKK). Hvis din konto (bankkonto eller ewallet konto) er i en anden valuta, vil Casumo, eller din bank/ewallet, som det måtte være tilfældet, konvertere midlerne til DKK før de indbetales på din konto. Samme måde vil gælde midler, som du udbetaler. De vil sendes til dig i DKK og Casumo eller din bank/ewallet, som det måtte være tilfældet, vil konvertere midlerne til den valuta din konto er i. Bemærk venligst at alle vekselgebyrer betales af Spilleren.

4.11. Casumo har en funktion, der giver mulighed for hurtige og sikre indbetalinger mens spillet er i gang. Denne funktion er kun tilgængelig for kunder som bruger enten Visa/Dankort eller Skrill. Kunder skal bruge denne funktion ansvarligt.

4.12. Indbetalinger foretaget på din Casumo konto bør foretages med henblik på spil. Hvis der efter Casumos skøn er mistanke om misbrug (f.eks. hvis en rimelig andel af et indbetalt beløb ikke er omsat eller anvendt på spil, og brugeren derefter foretager en anmodning om udbetaling af det indbetalte beløb, eller hvor Casumo har mistanke om, at du misbruger valutakursudsving eller har fået en økonomisk gevinst gennem arbitrage), forbeholder vi os retten til, efter vores absolutte skøn, at annullere andre indbetaling(er) og/eller udbetaling(er) der er relateret hertil, helt eller delvist at fratrække og/eller tilbageføre enhver saldo eller hermed forbundne omkostninger fra eventuelle midler på Brugerens konto, konfiskere midler inklusiv gevinster samt lukke Casumokontoen på ubestemt tid, uden advarsel og notifikation. Derudover forbeholder vi os retten til enhver tid at anmode om og modtage tilfredsstillende bevis på indbetaling og yderligere kopier af personlig identifikation og andre dokumenter, som kan være påkrævet under kontoens levetid og i sådanne tilfælde før behandling af enhver udbetalingsanmodning, som udelukkende vil blive behandlet efter Casumos skøn. I sager hvor vi ikke er tilfredse med indsendt dokumentation, kan Casumo annullere udbetalingen og tilbagebetale midlerne til kontoen eller konfiskere midlerne og blokere kontoen på ubestemt tid.

4.13. Du er enig i, at midlerne indbetalt på din Konto kun skal anvendes til at spille Spillene som er fundet på vores Hjemmesider. Vi er berettigede til at suspendere eller lukke din konto, hvis vi har rimelig mistanke om eller har grund til at tro, at du indbetaler midler uden intentioner om at placere spil. I sådanne tilfælde kan vi også rapportere dette til relevante myndigheder.

4.14. Casumo giver ikke nogen form for kredit til brug af sine tjenester.

4.15. Du anerkender, at vi har ret til at blokere en Casumo Konto skulle vi modtage en tilbageførselsanmodning (chargeback) i tilknytning til den Konto. Når en tilbageførselsanmodning er blevet modtaget, vil vi kontakte dig som den registrerede kontoindehaver, for at modtage bekræftelse på din identitet og om nødvendigt, skal vi også bede dig bekræfte din foretrukne betalingsmetode. Påmindelser kan sendes såfremt den anmodede bekræftelse ikke modtages. Administrative gebyrer kan gælde i sådanne tilfælde og saldoen på din Casumokonto kan reduceres i tilfælde af uberettigede tilbageførselsanmodninger eller andre udgifter eller omkostninger, der bliver pådraget os i forbindelse med din konto. Du skal bemærke, at tilbageværende midler i en Casumokonto som er blevet blokeret på grund af tilbageførselsanmodning, skal behandles som var de midler på en inaktiv konto og proceduren nævnt i sektion 7 af disse Vilkår og Betingelser vil i så fald gælde.

5. Udbetalinger

5.1.1. Tilgængelige udbetalingsmetoder er tydeligt beskrevet på Hjemmesiderne.

5.1.2. Udbetalinger vil blive foretaget til din bankkonto eller via anden udbetalingsmetode, som du kan vælge under “Udbetaling” sektionen og/eller som valgt af Casumo. Når det er muligt, skal Casumo udbetale ved at anvende samme metode, som du har anvendt til at foretage dine indbetalinger. Udbetalingsmetoder må kun foretages i navnet på og til den registrerede kontoindehaver. Casumo forbeholder sig retten til at annullere udbetalinger enten for at håndhæve et lukket kredsløb (“closed loop”) eller for at tvinge spilleren til at udbetale til en bestemt udbetalingsmetode.

5.2. Det vil ikke være muligt at udbetale midler markeret som “Bonuspenge”, samt midler der “sidder fast” i et afbrudt spil. Se venligst til afsnit 6 for mere information omkring bonusser og kampagner.

5.3. www.casumo.com/da (“den danske Hjemmeside”) er licenseret af Spillemyndigheden (DGA) til at tilbyde online spil i Danmark. Casumo tillader kun kunder bosiddende i Danmark at anvende den danske Hjemmeside og derfor er ulovlig adgang til Hjemmesiden fra enhver andet territorium strengt forbudt. Casumo har anvendt dens bedste bestræbelser på at begrænse enhver ulovlig adgang til den danske Hjemmeside fra andre territorier og derfor, enhver spiller der bryder denne begrænsning og deltager i produkterne som vi tilbyder på den danske Hjemmeside, accepterer at sådan uopfordret deltagelse ikke påvirker indsatser eller betalinger foretaget til og påløbet til fordel for Casumo. Derudover forstår du at det er dit ansvar alene at betale at fortsætte med al nødvendig omhu i relation til skatter på enhver præmiepenge, hvis og hvor dette er relevant.

5.4. Casumos personale der håndterer betalinger, vil udføre yderligere verificerings procedurer for enhver udbetaling over beløb svarende til 1.000 EUR eller akkumulerede udbetalinger over beløb svarende til af 2.000 EUR. Derudover forbeholder vi os retten til at udføre sådanne verificeringsprocedurer i tilfælde af mindre udbetalinger. Sådanne verificeringer kan inkludere, men er ikke begrænset til, kopier af spillerens sundhedskort, pas, kopier af spillerens regninger, og/eller kopier af kredit/debitkort anvendt til at foretage indbetalinger. Når det er relevant skal alle identifikationsdokumenter inkludere et tydeligt fotografisk billede af den registrerede kunde.

5.5. Alle transaktioner skal tjekkes for at forebygge hvidvaskning af penge. Casumo, finansielle institutioner og/eller myndighederne kan overvåge eller anmode om at gennemgå alle transaktioner for at forebygge og bekæmpe hvidvaskning. Casumo skal rapportere enhver mistænkelig transaktion til de relevante myndigheder i jurisdiktionen, som de tilhører og hvori Casumo har licens til at operere. Skulle vi blive gjort opmærksomme på nogen som helst form for mistænkelig aktivitet relateret til et hvilket som helst af vores Spil eller kunder, skal vi rapportere det til de relevante myndigheder med det samme. Casumo kan suspendere, blokere eller lukke en Konto og tilbageholde alle midler herpå, hvis der er anmodet om at gøre dette i overensstemmelse med det gældende regelsæt til forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terror.

5.6. Perioden for behandling af en anmodet udbetaling kan variere afhængigt af forskellige omstændigheder, men en anmodning om udbetaling bør være godkendt eller afvist indenfor tre (3) dage. Når en udbetaling er annulleret, vil midlerne blive tilbageført til din konto og du kan anvende disse midler på din konto. Casumo tager intet ansvar for midler, der er tabt gennem spil, efter en udbetaling er annulleret enten af dig eller af os.

5.7. Bemærk venligst at vores produkter forbruges øjeblikkeligt under spil. Derfor kan vi ikke give refusion, retur af penge, eller annullere den anmodede service når man spiller. Hvis du spiller med rigtige penge, vil pengene blive trukket fra din spillekonto øjeblikkeligt.

5.8. Du skal ikke betragte Casumo som en finansiel institution eller forvente nogen rente.

5.9.1. Casumo forbeholder sig retten til at opkræve et gebyr skulle du anmode om en udbetaling uden at have omsat et beløb, der er tilsvarende til eller større end det indbetalte beløb, som ikke er omsat. Skulle dette gebyr blive opkrævet, vil det tilsvare til 5% af den anmodede udbetaling og ekstra bankgebyrer i forbindelse med udbetalinger kan videregives til dig i dette tilfælde.

5.9.2. Godkendelsen af en anmodning om udbetaling vil være underlagt kontroller foretaget af Casumo for at sikre, at generelle lovmæssige forpligtelser overholdes og i overensstemmelse med andre vilkår og betingelser som er fastlagt af Casumo. Alle udbetalingsanmodninger vil være underlagt transaktionsgrænser og udbetalingsmetoder, som vi underretter dig om før udbetaling. Casumo forbeholder retten til at udføre ekstra kontrol ved udbetaling, såfremt det er nødvendigt og især i tilfælde hvor indbetalte midler ikke er blevet omsat tilstrækkeligt.

5.10.1. I overensstemmelse med gældende love og licensbetingelser pålagt Casumo af respektive jurisdiktioner hvori vi har licens til udbyde spil (heriblandt i Danmark) og tilbyde vores services, er spillernes midler beskyttet i tilfælde af insolvens ved adskillelsen af kunders midler fra Casumos og er opbevaret i separat oprettede bankkonti. Disse konti er anvendt alene til dette formål og vores bank har anerkendt dette. Derudover forsikrer vores bank at disse midler ikke er omfattet af håndhævelsen, beslaglæggelse eller udførelse af krav mod Casumo og disse midler anses ikke for en del af midlerne til Casumo i tilfælde af insolvens. I tilfælde af vores insolvens bliver dine midler derfor beskyttet og returneres til dig.

5.10.2. Som en generel regel for vores regulerede markeder (heriblandt det danske), holder Casumo kunders midler separat fra virksomhedens midler i separate bankkonti. Dette sikrer, at midlerne på spilleres konti er sikret i tilfælde af insolvens. Dette betyder, at foranstaltninger er blevet taget for at beskytte spilleres midler, men der er ikke nogen absolut garanti for at alle midler vil blive tilbagebetalt. Dette møder også Spillemyndighedens krav til adskillelse af kunders midler fra virksomhedens.

6. Regler og vilkår for bonusser og belønninger

6.1. Vi kan tilbyde nye spillere et velkomsttilbud (eller forskellige velkomsttilbud at vælge imellem) første gang de opretter, verificerer og indbetaler på vores side. 

Fra tid til anden tilbyder vi også andre bonusser, belønninger, kampagner og/eller konkurrencer til vores spillere, som er underlagt disse vilkår og betingelser – såvel som eventuelle særskilte regler og vilkår for den pågældende bonus, belønning, kampagne og/eller konkurrence. Hvis der er særskilte regler og vilkår vil disse fremgå eller kunne læses hvor tilbuddet er præsenteret eller aktiveret.

Når du modtager en hvilken som helst type tilbud hos Casumo, vil det være i form af en værdigenstand, som du kan se under “Mine værdigenstande” på din konto. Nogle gange er en handling påkrævet (f.eks. at foretage en indbetaling) for at kunne bruge værdigenstanden. Du kan i vores Bonusregler og vilkår se en oversigt over de forskellige værdigenstande og hvordan du kan få dem.

6.2. Vi forbeholder os retten til at sætte regler for, hvordan bonusser bruges og hvordan omsætningskravet til bonussen fastsættes.

6.3. Hvis der er modstridende eller modsatrettede oplysninger i disse regler og vilkår for bonusser og belønninger og specifikke kampagne- eller tilbudsvilkår, vil de specifikke kampagne- og tilbudsvilkår gælde for den pågældende kampagne og/eller tilbud.

6.4. De fleste spil bidrager til omsætningskravet jf. afsnit 6.2 – men ikke alle. Hvor meget de forskellige spil bidrager til omsætningskravene vil fremgår af vores Bonusregler og vilkår eller af de specifikke kampagne- eller tilbudsregler og vilkår.

6.5. Hvis Casumo kan se, at en kampagne eller et tilbud bliver misbrugt og/eller bonusvilkårene ikke bliver overholdt kan vi foretage følgende handlinger: Tilbagekalde eller annullere bonusser og bonusgevinster der er opnået via misbruget og/eller Udelukke spillere fra at modtage yderligere bonusser og/eller Lukke konti fra spillere, der misbruger tilbuddene

6.6. Her er en liste over hvad der kan blive betragtet som misbrug (inklusiv – men ikke begrænset til):

 • Brug af mere end én spilkonto 
 • Aftalt spil Lige-, nulsums eller lav margin spil
 • Skjult IP adresse eller benyttelse af VPN
 • Omsætning på spil som ikke tæller med Indsatser med mere end 50 kr. per spin eller 5 kr. per gevinstlinje.
 • Manipulation af software, udnyttelse af smuthuller eller andre tekniske former for misbrug som resulterer i forsætligt snyd.
 • At spille spil med en aktiv bonus for at opbygge en værdi, konvertere bonussen og så indkassere den akkumulerede værdi efterfølgende – for eksempel ved at udsætte en bonusrunde i et spil. 
 • Et tilbud eller kampagne kan kun benyttes éen gang er person, husholdning, IP adresse (inkl. delte netværk), enhed, og/eller kredit / debit kort numre eller enhver anden indbetalingsmetode, der er benyttet.

6.7. Ansatte i Casumo eller tilhørende selskaber, deres familier og alle andre, der er tilknyttede med Casumo og dets forretning, eller dem, der ikke der ikke er kvalificeret pga. andre afsnit i disse betingelser, kan ikke deltage i tilbud og/eller andre kampagner.

6.8. I tilfælde af fejl, uheld, misforståelser eller tvister omkring en hvilken som helst kampagne eller tilbud vil Casumos skøn betragtes som værende endelig.

6.9. Casumo forbeholder sig retten til at tilrette en kampagne eller et tilbud på et hvilket som helst tidspunkt uden varsel og kan ikke holdes ansvarlig i forhold til eventuelle tab, hvor forhold uden for vores kontrol kræver det. Enhver ændring til tilbuddet eller kampagnen vil fremgå af reglerne og betingelserne og således gælde for kunder, der efterfølgende er enige i disse fremadrettet

7. Inaktive konti

7.1. En ‘inaktiv konto’ er en konto med en saldo, der ikke har været aktiv i tolv (12) måneder i træk.Du kan aktivere en inaktiv konto igen ved at logge ind. 

7.2. Casumo opkræver ikke noget gebyr for en inaktiv konto.

7.3. Casumo vil ikke aktivt målrette inaktive spillere i afsendelser til markedsføring.

8. Ansvarligt spil

8.1. Casumo tilbyder en række muligheder for at hjælpe dig, hvis du føler, at du er ved at udvikle en afhængighed af spil. Vi har en række foranstaltninger, som kan hjælpe dig med at spille i et sikkert miljø. Du anerkender, at når du spiller hasardspil, som involverer penge, kan udfaldet aldrig være sikkert. Vi har udviklet værktøjer, som vil gøre din spilleoplevelse mere tryg. For at anvende disse værktøjer kan du enten gå til ‘Play OK’-indstillingerne på din konto og sætte begrænsninger på din konto efter dit behov, eller du kan kontakte vores kundeservice og beskrive hvad du foretrækker på hey@casumo.com. Når du selv sætter disse begrænsninger selv på din konto, gennem ‘Play OK’ indstillingerne på din konto, vil alle begrænsninger, der er aktiveret, træde i kraft med det samme. Skulle du foretage din anmodning gennem vores kundeservice, vil du modtage en e-mail bekræftelse fra vores kundeservice team indenfor et par minutter efter at din spilbegrænsning er blevet aktiveret. Skulle du ikke modtage en bekræftelse, beder vi dig venligst kontakte kundeservice igen med det samme. Denne service er tilgængelig 24 timer i døgnet. Vi opfordrer dig til at overveje disse foranstaltninger, når du spiller på Casumo. Som en registeret kontoindehaver kan du:

(i) Sætte en grænse på beløbet som du maksimalt ønsker at bruge, eller på et beløb som du maksimalt ønsker at indbetale, indenfor en bestemt tidsperiode;

(ii) Udelukke dig fra at spille en bestemt eller en ubestemt tidsperiode.

8.2. Beløbsgrænser

8.2.1. Vi tilbyder dig muligheden for at sætte beløbsgrænser på din Casumo konto. Når du sætter en grænse, vil du ikke kunne fortsætte med at spille for mere end den grænse du har sat, da vores system automatisk forhindrer videre spil. Du kan efter ønske vælge at sætte en grænse for beløbet du ønsker at:

(i) Bruge

Dette lader dig kontrollere beløbet du kan indbetale på din konto i en bestemt tidsperiode, og derudover vil du kunne indbetale et beløb svarende til udbetalinger foretaget i denne periode.

(ii) Omsætte

Dette lader dig kontrollere præcist, hvor mange penge du er villig til at satse over en bestemt tidsperiode. Det begrænser det totale beløb du kan placere i indsatser.

(iii) Tabe

Dette lader dig begrænse beløbet af rigtige penge, du kan tabe fra de indbetalinger, du foretager. Gevinster er inkluderet i beregningen af tabet.

(iiii) Indbetale

Dette lader dig begrænse beløbet af midler du kan indbetale på kontoen i en bestemt tidsperiode.

8.2.2. Du kan vælge at sætte en ‘daglig grænse’, en ‘ugentlig grænse’ eller en ‘månedlig grænse’.

8.2.3. Du kan ændre eller ophæve en grænse som du har sat på din konto enten via PlayOK indstillinger på din konto eller ved at kontakte vores kundeservice enten via chat eller på den følgende e-mailadresse hey@casumo.com. At øge eller ophæve en grænse træder først i kraft efter en 24 timers ‘nedkølingsperiode’ fra det tidspunkt Casumo har registreret den anmodede ændring. Denne nedkølingsperiode vil give dig chancen for at overveje, om du virkelig ønsker at øge din indbetalingsgrænse. At reducere en grænse vil derimod træde i kraft øjeblikkeligt efter anmodningen om ændringen er blevet registreret. Skulle du nå nogen af de satte grænser, vil du ikke kunne foretage yderligere indbetalinger eller placere spil (inklusiv det, du forsøger at udføre) indtil tiden af en sådan grænse er udløbet.

8.3. Sætte en Maksimum Sessionstid og ‘Reality Checks’

(a) Du kan efter eget valg vælge at sætte en maksimum session tid, hvor du er tilladt at være logget ind på din konto. Efter denne periode er udløbet, vil spillet automatisk stoppe og du er nødt til at lukke spillet og åbne det igen fra spil browseren for at kunne spille igen.

(b) ‘Reality Check’-værktøjet hjælper dig med at overvåge din spilleaktivitet. Når denne funktion er aktiveret, vil en besked blive vist på din skærm med jævne mellemrum. Du kan indstille hvor ofte dette er vist. Denne besked vil informere dig om hvor længe du har spillet, hvor meget du har brugt/vundet, den vil også tilbyde et direkte link til din transaktionshistorik og præsentere dig med muligheden for at fortsætte eller lukke spillet. Kunder skal bemærke, at for bestemte Casino udbydere, vil Reality Check måske ikke suspendere spil når beskeden er vist, hvis ‘Autoplay’/’Autospin’ er aktiveret.

8.4. Selvudelukkelse

8.4.1. Hvis du føler, at du er ved at blive afhængig af spil, skal du overveje at begrænse din adgang til din konto. Vi har foranstaltninger for at sikre, at så snart din selvudelukkelsesanmodning er behandlet, vil du ikke længere kunne spille på Casumo, og du vil ikke kunne få adgang til din konto før denne tidsperiode er udløbet. Sørg venligst for at udbetale alle midlerne på din konto, før du vælger at anmode om en selvudelukkelse. For mere information om udbetalinger se venligst Sektion 5 af disse Vilkår og Betingelser. Skulle du stadig have en saldo på din konto efter at have anmodet om selvudelukkelse, vil vores kundeservice team udbetale enhver resterende midler på din konto. For en selvudelukkelse længere end 30 dage vil Casumo søge at udbetale eventuelle resterende midler på kontoen inden for 5 dage efter lukningen. Vi forbeholder os retten til at anmode om al nødvendig dokumentation til dette formål. Skulle du have nogle spørgsmål ,kan du kontakte vores kundeservice på hey@casumo.com.

Du kan, efter eget valg, vælge at begrænse din adgang til din Konto (log ind) i:

(i) Permanent / Endelig selvudelukkelse. Du kan udelukke dig selv i en periode på min. 1 år. I dette tilfælde forbliver kontoen lukket, og hvis du nogensinde ønsker at spille på vores side, når perioden for selvudelukkelse er gået, skal du registrere en ny konto. Du vil ikke være i stand til at genaktivere din nuværende konto igen, under selvudelukkelsen eller efte. 

(ii) Midlertidig selvudelukkelse. Hvis du vælger at lukke din konto midlertidigt, skal du begrænse din adgang i en periode på minimum tredive (30) dage. Du vil under ingen omstændigheder kunne genaktivere din konto i den valgte selvudelukkelsesperiode. Midlertidig selvudelukkelse kan forlænges med yderligere perioder på mindst 30 dage. 

(i) Kortvarig pause. Du kan aktivere en pause på 24 timer i din konto. Kontoen kan ikke åbnes i løbet af denne tidsramme, men åbnes automatisk igen, når pausen er ovre.

8.4.2. Bemærk, at når tidsperioden udløber for et selvudelukkelse sæt i længere end 30 dage, åbnes din konto ikke automatisk. Hvis du anmoder om, at vi skal genåbne din konto igen, skal du kontakte os via Live Chat, som er tilgængelig 24 timer i døgnet alle ugens dage. Hvis vi beslutter at genåbne din konto, skal du vente på at nedkølingsperioden på 24 timer udløber, og du vil derfor ikke kunne logge ind på din konto med det samme. En nedkølingsperiode giver dig tid til at overveje, om du virkelig ønsker at have din konto genåbnet.

8.4.3 Forstå venligst, at det er vigtigt for os at vide grunden til din selvudelukkelse, især hvis det er relateret til spilleafhængighed. Informer os venligst om grunden til din anmodning om lukning.

8.4.4. Du kan aktivere din selvudelukkelse fra ‘Play OK Indstillingerne’ på din konto. Når du sætter en selvudelukkelse på din konto vil den træde i kraft med det samme. Du kan også selvudelukke dig ved at kontakte vores kundeservice og anmode om selvudelukkelse. Hvis selvudelukkelsen er blevet aktiveret af vores kundeservice, vil du modtage en e-mail der bekræfter din anmodning. Skulle du ikke modtage en sådan bekræftelse, beder vi dig venligst kontakte vores kundeservice igen med det samme. Efter en anmodning om selvudelukkelse vil vi ikke sende dig yderligere salgs/marketing materiale.

8.5. Når du udelukker dig selv, vil du annullere alle deltagelser i konkurrencer, som du har tilmeldt dig inden selvudelukkelsen, samt annullere alle præmier, som ikke er kontanter, som er blevet tildelt eller tilbudt til dig, som ikke er blevet indløst, aktiveret eller benyttet af dig.

8.6. Alle begrænsninger og ansvarligt spil værktøjer beskrevet i denne sektion kan administreres af dig fra ‘Play OK Indstillingerne’ på din konto eller ved at kontakte vores kundeservice på hey@casumo.com. Kundeservicemedarbejderne er blevet trænet i socialt ansvar og er opmærksom på risiciene for spilleafhængighed. Hvis du føler at du er i farezonen, så er de her for at hjælpe dig og oplyse dig om de forskellige muligheder, du har for at begrænse dit spil, ved at henvise til specielle organisationer som kan hjælpe dig. Vores kundeservice er tilgængelig for dig 24 timer i døgnet alle ugens dage.

8.7. Enhver kontobegrænsning og anmodninger om selvudelukkelse vil være gyldig for det licenserede brand som du på daværende tidspunkt var medlem af (for eksempel casumo.com) alene og gælder ikke andre af vores sider.

8.8. Hvis Casumo mistænker, at dit spil vil forårsage finansielle eller personlige vanskeligheder for dig, forbeholder vi os retten til at lukke din konto. Hvis du føler, at du har brug for hjælp til at komme over spilafhængighed henviser vi dig til vores Play Okay’-sektion‘ på Hjemmesiden.

8.9. Mindreårige Spillere

Casumo tillader ikke nogen under 18 år at åbne en konto på vores Hjemmesider. Skulle du være under 18 år og forsøge at åbne en konto hos os, eller skulle du hjælpe en mindreårig med at åbne en konto hos os, bryder du loven. Skulle du have mindreårige i din husstand eller skulle der være en mulighed for at mindreårige kan få adgang til din computer, sørg venligst for:

(i) Ikke at dele dine log ind oplysninger;

(ii) Ikke at aktivere “husk adgangskode” funktionen på log ind skærmene;

(iii) Ikke at dele dine kreditkort eller bankkonto oplysninger med mindreårige;

(iv) At installere forældrekontrol software eller internet filter software på dine computere. Sådan software kan findes på f.eks. www.netnanny.com eller www.cyberpatrol.com.

8.10. Hos Casumo stræber vi efter at give en fremragende service til vores kunder. Som en del af dette bestræber vi os på at hjælpe vores kunder med ansvarligt spil med værktøjerne der er nævnt i denne sektion. Skulle du have brug for mere information om hvordan man spiller ansvarligt, beder vi dig gå til vores Play Okay’-sektion‘. Casumo tilstræber altid efter inde for rimelighedens grænser at leve op til socialt ansvar, men vi stoler på, at du forstår, at menneskelige fejl ikke kan undgås helt og vi beder dig derfor til enhver tid om dit fulde samarbejde. Vi skal ikke tage noget ansvar for og frasiger os enhver form for forpligtelse skulle du fortsætte med at spille eller fortsætte med at anvende Hjemmesiden, med den hensigt at undgå de relevante foranstaltninger der er taget, dette inkluderer, men er ikke begrænset til, at åbne eller forsøge at åbne konti hos os med falsk eller misvisende personlige data med det formål at undgå grænser, udelukkelser og andre ansvarlige spil værktøjer tidligere anmodet af dig.

8.11. Skulle du føle, at du måske er i fare for at udvikle en spilafhængighed eller gerne vil være sikker på at du, eller nogen i din familie eller vennekreds ikke har adgang til spillesider, kan du installere en software som forhindrer brugere fra at få adgang til disse. Der er uafhængige tredjepartswebsteder som tilbyder produkter der blokere spille relaterede hjemmesider eller software. Siden Center for Ludomani er en af de hjemmesider, der tilbyder denne service. Klik venligst på disse link skulle du have brug for mere information. For at sørge for maksimal beskyttelse for dem der er påvirket af spilleafhængighed, så kan denne form for software ikke fjernes fra en enhed, når den er installeret.

8.11.1. Spillere skal bemærke at Casumo ikke bliver gjort opmærksomme på selvudelukkelser, der er sat på andre spillesider.

8.11.2. Hvis du har valgt at begrænse dig selv fra at spille på Casumo fordi der er en chance for at du måske har et spilleproblem, anbefales det at overveje at selvudelukke dig fra alle spillesteder du kan have adgang til både online og offline.

8.11.3. Med ROFUS (Register over frivilligt udelukkede spillere) kan du udelukke dig selv fra spil og spilmarkedsføring fra alle onlinespilwebsteder med licens fra Spillemyndigheden i en periode efter dit valg eller permanent. Du kan finde mere information på Spillemyndighedens hjemmeside for ROFUS på https://rofus.nu

9. Privatlivspolitik

9.1. For at give dig adgang til Casumo’s services skal vi behandle dine personlige oplysninger. For at forstå hvordan vi anvender dine personlige oplysninger, kan du læse vores Privatlivspolitik.

10. Ekstraordinære omstændigheder og afbrudte spil

10.1. Uventede tekniske problemer eller omstændigheder uden for Casumos kontrol, såsom, men ikke begrænset til, tekniske problemer ved en tredjepartsudbyder, giver Casumo adgang til at annullere spil og give refusion til spillerne. Derudover anerkender du, at dit computer udstyr, mobilenhed eller internetforbindelse kan påvirke præstationen og driften af Hjemmesiden. Af denne grund kan Casumo ikke garantere, at Hjemmesiden vil fungere uden fejl eller at Casumos service vil være tilgængelig uden afbrydelse. Casumo kan ikke drages til ansvar for nogen fejl eller problemer, der stammer fra dit udstyr, internetforbindelse eller tredjepartsudbyder. Dette inkluderer også din manglende evne til at placere spil eller indsatser eller til at se eller modtage information i forhold til bestemte spil.

10.2. Casumo har retten til at begrænse, annullere eller afvise indsatser i tilfælde hvor de er anset som for store, eller hvis vi mistænker, at spillerens spillemønster indikerer, at systemet misbruges.

10.3. I tilfælde hvor der tilbydes en refusion vil beløbet blive overført til spillerens konto. Spilleren skal informeres herom og proceduren skal være færdig inden for 48 timer efter beslutningen er blevet taget.

10.4. I tilfældet hvor et spil “sidder fast” i en tilstand hvor den ikke bliver færdig, for eksempel hvor forbindelsen er tabt mens man spiller en aktiv Blackjack hånd, har Casumo retten til at “rydde op” i sådanne spil på en regelmæssig basis og refundere spil/indsats til spillerens konto.

10.5. Hvis en bonuskampagne på nogen måde er blevet fejlkonfigureret, så har Casumo retten til at ændre spillerens saldo samt andre kontooplysninger som kan være påvirket af fejlkonfigurationen eller opsætningen, for at rette fejlen.

10.6. Skulle et spil indeholde en fejl eller en fejlkonfiguration, som forårsager forkert opførsel eller udbetaling, så har Casumo retten til at fjerne spillet og ændre spilleres saldo og kontooplysninger for at rette fejlen.

10.7. Casumo er ikke ansvarlig for driftstop af nogen art, serverafbrydelser, ‘lagging’, eller øvrige tekniske eller politiske forstyrrelser af spillet. Refusion kan gives efter ledelsens skøn.

10.8. Casumo kan ikke drages til ansvar for skader eller tab som anses for, eller angiveligt er opstået, i forbindelse med Hjemmesiden eller dens indhold; inklusiv, men ikke begrænset til, forsinkelser eller afbrydelser i drift eller overførsel, tab eller ødelæggelse af data, kommunikations fejl, enhver persons misbrug vores produkter eller deres indhold eller enhver fejl eller udeladelse af indhold.

10.9. Casumo bestræber sig på at sikre, at Hjemmesiden er tilgængelig 24 timer i døgnet, men skal ikke drages til ansvar, hvis et hvilket som helst af vores produkter af hvilken som helst grund ikke er tilgængelig på et hvilket som helst tidspunkt eller i en hvilken som helst periode. Vi kan fjerne ethvert spil fra Hjemmesiden til enhver tid efter vores skøn og forbeholder os retten til at ændre, suspendere eller fjerne indhold, produkter eller services, inklusiv din adgang til Hjemmesiden.

10.10. For at du kan anvende bestemte produkter, som vi måske tilbyder, kan det være påkrævet, at du downloader bestemt software. Det kan også være påkrævet af tredjeparts softwareudbyderes yderligere vilkår og betingelser der regulerer brugen af deres produkter accepteres af dig. Skulle du ikke ønske at acceptere sådan tredjeparts vilkår og betingelser, beder vi dig venligst om ikke at anvende deres software. Casumo accepterer ikke noget ansvar i forhold til enhver tredjeparts software.

10.11. Du må ikke misbruge fejl af nogen art eller af mangler på Hjemmesiden, i klientprogrammet, i en hvilken som helst Software eller en hvilken som helst af de Services, vi tilbyder. Skulle du blive opmærksom på en sådan fejl eller mangel, skal du ikke udnytte dette, men i stedet informere os med det samme. Hvis du ikke overholder denne klausul og udnytter eller videregiver enhver information om en fejl eller ufuldstændighed, er Casumo berettiget til erstatning inde for gældende lov og dette inkluderer kompensation for enhver omkostning, som Casumo må have pådraget sig i forbindelse med tabet, som resultat eller konsekvens af dit brud på denne klausul.

11. Procedurer ved klager og konflikter

11.1. Du kan kontakte vores kundeservice jævnfør de guidelines, der er på Hjemmesiden, hvis du ønsker at klage over vores produkter, services eller håndteringen heraf. Dette kan findes under “Kontakt Os”- eller “Hjælp”-sektionen på Hjemmesiden. Alternativt kan du sende en email til hey@casumo.com.

11.2. Klager bliver håndteret i vores kundeserviceafdeling og videresendt til ledelsen i Casumo i sager, hvor kundeservicepersonalet ikke løser sagen med det samme. Spilleren bliver løbende opdateret om statussen af sin klage. Vi bestræber os altid på at løse klager så hurtigt som muligt.

11.3. Hvis du ikke er tilfreds med løsningen på din klage hos Casumo, kan du vælge at klage gennem det offentlige forbrugerklagesystem. Se mere herom på forbrug.dk. Spillemyndigheden tilbyder også vejledning for hvordan man udfylder klager på Klagevejledning for spillere.

11.4. Alternativt kan du sende dine klager til Europa-Kommisionens Online Dispute Resolution (ODR) platform. Denne hjemmeside er dedikeret til at hjælpe forbrugere og handlende løse deres konflikter uden for retten og du kan tilgå deres side via dette link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

12. Ansvarsbegrænsning

12.1. Du anerkender, at de Services, der tilbydes på denne Hjemmeside, kun er til underholdningsformål. Du er ikke påkrævet at anvende vores Service og din deltagelse er alene dit valg og skøn. Derfor logger du ind på Hjemmesiden og deltager i Spillene på egen risiko. Hjemmesiderne og Spillene er stillet til rådighed uden nogen form for garanti. Du anerkender, at din interesse i vores Services og i vores Hjemmeside er personlig og ikke professionel og at du har registreret en konto hos os alene for personlig underholdning. Enhver anden brug af vores Services, som vi tilbyder, eller enhver anden anvendelse af vores Hjemmeside er på ingen måde tilladt.

12.2. Uden at det berører den generelle bestemmelse i den foregående bestemmelse, vi, vores direktører, ansatte, partnere og serviceudbydere:

12.2.1. Garanterer ikke, at softwaren, Spil og Hjemmesiden altid er velegnet til deres formål;

12.2.2. Garanterer ikke, at softwaren, Spil og Hjemmesiden er fri for fejl;

12.2.3. Garanterer ikke, at softwaren, Spil og Hjemmesiden vil være tilgængelig uden afbrydelser;

12.2.4. Kan ikke drages til ansvar for nogen form for tab, omkostninger, udgifter eller skader, om direkte, indirekte, speciel, som konsekvens, ved uheld eller anden vis, der opstår i relation til din anvendelse af Hjemmesiderne eller din deltagelse i Spillene.

12.3. Du forstår og accepterer, at hvis der er en fejl i et Spil eller dens kompatibilitet, vil ethvert spil foretaget under en sådan fejl blive annulleret. Gevinster opnået via en fejl i et Spil skal betragtes som som ugyldig, samt alle efterfølgende spillerunder med disse midler på samme måde anses for værende annulleret, uanset hvilke Spil der spilles med sådanne midler.

12.4. Du accepterer hermed fuldt ud at skadesløsholde os, vores direktører, ansatte, partnere og serviceudbydere for enhver omkostning, udgift, tab, skade, krav og forpligtelse uanset årsag, som kan forekomme i forbindelse med din anvendelse af Hjemmesiden eller deltagelse i Spillene.

12.5. I det omfang loven tillader vil vores maksimale ansvarspådragelse, der stammer fra, eller i forbindelse med, din anvendelse af Hjemmesiderne, uanset årsagen (om i kontrakt, erstatningsret, brud på garanti eller andet), ikke overgå 1000 kr.

12.6. Al information vist på vores Hjemmeside er alene givet af informationshensyn, og er ikke beregnet til at udgøre professionel rådgivning af nogen slags. Hverken Casumo eller nogen af vore uafhængige udbydere er ansvarlige for nogen fejl i information, ufuldstændighed, unøjagtighed eller forsinkelser, eller for nogen handlinger taget i tillid til oplysninger indeholdt heri.

13. Immaterielle rettigheder

13.1. Casumo, virksomhedens, den beslægtede virksomheder og dets licenshavere (inkl. alle tredjepartsleverandører) er eneindehavere af alle rettigheder af Softwaren og Softwarens kode, struktur og organisation, inklusiv ophavsret, forretningshemmeligheder, immateriel ret og andre rettigheder. Du må ikke, indenfor de gældende rammer i den pågældende lovgivning:

 • kopiere, distribuere, offentliggøre, ‘reverse engineer’, ‘decompile’, adskille, modificere eller oversætte Softwaren eller forsøge at tilgå kildekoden for at skabe afledte produkter baseret på Softwarens kildekode eller på anden måde;
 • sælge, tildele, underlicensere, overføre, distribuere eller lease Softwaren;
 • gøre Softwaren tilgængelig til en hvilken som helst tredjepart gennem et computernetværk eller på anden måde;
 • eksportere Softwaren til et andet land (hvadenten det er fysisk eller elektronisk); eller
 • bruge Softwaren på en måde som strider imod pågældende love eller regler, (enhver af de ovenstående er “Uautoriseret brug”).

13.2. Begrebet “Casumo” og alle andre varemærker, servicemærker, logoer, handelsnavne og/eller domænenavne brugt af Casumo på Siderne og/eller applikationer fra tid til anden (“Varemærkerne”), er varemærkerne, servicemærkerne, logoerne, handelsnavnene og/eller domænenavne tilhørende Casumo og/eller dennes licenshavere, og disse forbeholder sig alle rettigheder til sådanne Varemærker. Derudover, alt indhold på Siderne, inklusiv, men ikke begrænset til, Softwaren, billeder, grafikker, fotografier, animationer, videoer, musik, lyde og tekst (“Sideindhold”) tilhører Casumo og/eller dets beslægtede virksomheder og/eller licenshavere (inkl. alle tredjepartsleverandører) og er beskyttet af varemærkelove og/eller immateriel ret eller andre rettigheder. Du anerkender, at ved at benytte vores Services og vores Sider, at du ikke får rettigheder i forhold til Sideindholdet og/eller varemærker eller nogle dele heraf. Du må under ingen omstændighed bruge Sideindhold eller varemærker uden forudgående skriftlig godkendelse fra Casumo.

Derudover indvilger du i ikke at foretage handlinger, der skader eller potentielt kan skade rettigheder, inklusive de immaterielle rettigheder, som haves af Casumo beslægtede virksomheder og/eller licenshavere (inkl. tredjepartsleverandører) i Softwaren, Varemærkerne eller Sideindholdet, og du vil heller ikke gøre noget, der skader omdømmet af Casumo, dets beslægtede virksomheder, medarbejdere, direktører, ledere eller konsulenter.

13.3 Du medgiver, at navne eller billeder du bruger i forbindelse med Siden eller Services (f.eks. dit brugernavn), ikke overtræder ophavsretten, privatlive eller øvrige rettigheder af en hvilken som helst tredjepart. Du giver hermed Casumo en global, uigenkaldelig, overførbar, royality fri licensérbar licens til sådanne navne og billeder til et hvilket som helst formål i sammenhæng med Siden eller Services, underlagt vores Personvernerklæringen.

14. Overtrædelser, sanktioner og opsigelse

14.1. Hvis du bryder nogen bestemmelse af disse Vilkår og Betingelser eller måtte vi have en rimelig grund til at mistænke, at du har brudt dem, forbeholder vi retten til ikke at åbne, at suspendere, eller lukke din Konto, eller tilbageholde betalingen af dine gevinster og anvende sådanne midler til enhver skade forårsaget af dig.

14.2. Hvis Casumo har mistanke om, at du er beskæftiget med ulovlige og/eller svigagtige aktiviteter når du anvender nogen af Hjemmesiderne; eller at du bryder denne Aftale; eller at du har problemer med kreditorer eller at du er på anden vis engageret i handlinger der kan være skadelig for vores firma, forbeholder vi os retten til at fryse eller annullere din konto eller annullere enhver indsats efter vores skøn.

14.3. Du anerkender, at Casumo skal være den endelige beslutningstager i spørgsmål om du har brudt Casumos regler, politikker og/eller Vilkår og Betingelser, på en måde der resulterer i suspendering eller permanent udelukkelse fra at deltage i/på vores side(r).

14.4. Skulle vi forsinke eller undlade at håndhæve vores rettigheder under disse Vilkår og Betingelser, betyder dette ikke at vi taber eller giver afkald på de rettigheder I tilfælde hvor bestemte tidsperioder ikke er fastsat. Det samme skal gælde dig.

14.5. Vi vil ikke være ansvarlige over for dig for noget brud på disse Vilkår og Betingelser som skulle opstå på grund af omstændigheder som vi ikke med rimelighed kan forvente eller kontrollere.

15. Adskillelse

15.1. Hvis nogen bestemmelse af disse Vilkår og Betingelser er fundet at være ulovlige eller ikke kan håndhæves, skal en sådan bestemmelse adskilles fra disse Vilkår og Betingelser og alle andre bestemmelser skal forblive i kraft og upåvirket af sådan afskedigelse.

16. Overdragelse

16.1. Vi forbeholder os retten til at tildele eller på anden vis lovligt overføre denne aftale. Du må derimod ikke tildele eller på anden vis overføre denne aftale.

17. Hele aftalen

17.1. Disse Vilkår og Betingelser udgør hele aftalegrundlaget mellem dig og os i forhold til anvendelsen af vores Hjemmesider og, undtagen i tilfælde af svig, skal de erstatte alle tidligere eller samtidige meddelelser, forslag og aftaler, om det er elektronisk, mundtligt eller skriftligt, mellem dig og os i forhold til Hjemmesiderne.

18. Gældende lov og værneting

18.1. Ethvert retskrav eller enhver konflikt der opstår i forbindelse med disse kontraktsvilkår skal afgøres i overensstemmelse med den styrende lov af stedet af kontrakten. Disse Vilkår og Betingelser er underlagt dansk lov.

18.2. Parterne er enige i at enhver konflikt, kontrovers eller påstand der opstår ud af eller i forbindelse med disse Vilkår og Betingelser, eller bruddet, opsigelse eller ugyldighed heraf, afgøres ved Københavns Byret. Vi kan ikke drages til ansvar af lovene af en anden jurisdiktion.

Version 1.4
Opdateret: 6. marts 2020