Live Chat

Sports

Sportsbook vilkår og betingelser

Versjon 1.9

Sist oppdatert: 25. november, 2021

A. Avtalevilkår

1. Introduksjon

1) Dette settet med vilkår og betingelser styrer bruken av Casumo sportsbook. Når du legger inn et spill hos Casumo, godtar kontoinnehaveren derfor at kontoinnehaveren har lest, forstått og vil følge disse vilkårene og betingelsene, inkludert de generelle vilkårene, når som helst som gjelder for Casumo, klikkher.

2) Bruk av denne sportsbook er underlagt reguleringer pålagt av Malta Gaming Authority. Enhver avgjørelse gitt av Malta Gaming Authority erstatter enhver klausul(er) som er oppført her.

3) Enhver tvist i forbindelse med bruk av denne sportsbook skal sendes på e-post til hey@casumo.com. Hvis svaret ikke er tilfredsstillende, kan en forespørsel om en konfidensiell megling sendes til Malta Gaming Authority (MGA). Meglernes avgjørelse skal holdes bindene og kan legges frem som bedømmelse foran enhver rett med kompetent jurisdiksjon.

4) Casumo forbeholder seg retten til å foreta endringer på siden, endre spillegrenser, utbetalingsgrenser og tilbud.

5) Casumo kan oppdatere, endre og legge til disse vilkårene og betingelsene på et hvilket som helst tidspunkt. Enhver endring foretatt av Casumo av disse vilkår og betingelser, skal varsles i forkant av Casumo til Kontoinnehaver før de blir gyldige.

6) Enhver henvisning i disse vilkårene til ord/objekter som vises i entall, gjelder også for flertall. Referanser til kjønn er uforpliktende og skal kun behandles for informasjonsformål.

7) Skulle det være aktuelt, er enhver henvisning til Casumos nettsted og innholdet også å anse som gjeldende for kasinoer/offline/landbaserte miljøer, inkludert, men ikke begrenset til Self-Service Terminals (SST), Over The Counter (OTC) and Bring Your Own Device (BYOD).

2. Definisjoner 

1) "Feil" er en feil, trykkfeil, feiltolking, hørefeil, lesefeil, feiloversettelse, feilstaving, teknologisk fare, registreringsfeil, transaksjonsfeil, utydelighet, force majeure og/eller lignende.Eksempler på feil inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Spill akseptert under tekniske problemer som ellers ikke ville ha blitt godkjent;
 • Spill plassert på hendelser/tilbud som allerede er avgjort;
 • Spill på markeder/arrangementer som inneholder feil deltakere og/eller ikke tillatt innenfor gjeldende jurisdiksjon;
 • Spill plassert på odds som er vesentlig forskjellig fra oddsen som er tilgjengelige i det generelle markedet på det tidspunktet spillet ble plassert;
 • Spill som tilbys med odds som gjenspeiler en feil poengsumssituasjon; ellers,
 • Odds som tydelig er feil, tatt i betraktning sjansen for at det skal skje på tidspunktet spillet ble plassert.

2) "Påvirket spilling" er en handling, forbudt av Casumo der en kontoinnehaver, eller parter knyttet til en kontoinnehaver, kan påvirke utfallet av en kamp eller begivenhet - enten direkte eller indirekte.

3) "Syndikatspilling" er en handling, forbudt av Casumo, der kontoinnehavere handler sammen for å plassere en serie med spill på samme begivenhet eller konkurranse. Når det er bevis på at kontoinnehavere handler sammen på denne måten, forbeholder Casumo seg retten til å gjøre relevante spill ugyldige og/eller holde tilbake betaling i vente på etterforskning av saken.

3. Aksept og godkjennelse av spill 

1) Et spill er ikke gyldig før det er akseptert og vises i kontoinnehavers spillhistorikk. I tilfeller av usikkerhet om gyldigheten av et spill, blir kontoinnehaveren bedt om å sjekke de åpne (ventende) spillene eller kontakte kundeservice.

2) Med mindre det er akseptert som en feil, vil et spill fortsatt være gyldig og kan ikke trekkes tilbake. Det er kontoinnehaverens ansvar å sørge for at detaljene om innsatsen er riktige. Under ingen omstendigheter vil Casumo akseptere noe ansvar for eventuelle feil (oppfattet og faktisk), som skyldes enten feil som angitt under <seksjon A, paragraf 2, ledd 1>, eller av andre årsaker, for eksempel, men ikke begrenset til, feil oppføring av odds/spillobjekter.

3) Skulle det oppstå en tvist om aksept (eller mangel på det) av en transaksjon på kontoinnehaverens konto, vil transaksjonsloggdatabasen være den endelige myndigheten for å avgjøre slike saker.

4. Spill og utbetalingsbegrensninger

1) Casumo forbeholder seg retten til å begrense netto utbetaling (utbetalingen etter at innsatsen er trukket fra) for et hvilket som helst spill eller en kombinasjon av spill, spilt av én kontoinnehaver, til 1 000 000 kr for spill som er plassert eller avgjort innen en 24-timers tidsramme. Denne grensen kan være lavere avhengig av bestemte sporter, ligaer og type spill som tilbys. For mer informasjon anbefaler vi at du sjekker spesifikke grenser for sport i <Seksjon C, Avsnitt 32>. 

2) Alle tilgjengelige spill er underlagt forhåndsbestemte grenser, utelukkende basert på Casumos skjønn, og kan være lavere enn grensene nevnt i <Seksjon A, Avsnitt 4.1> og <Seksjon C, Avsnitt 32>. Skulle denne grensen nås har kontoinnehaveren rett til å be om å få den utvidet ved å be om dette på Casumo sin(e) plattform(er). Casumo forbeholder seg retten til å akseptere (helt eller delvis) eller avslå nevnte anmodning uten forvarsel eller forklaring. 

3) Casumo forbeholder seg retten til å avslå, utelukkende etter eget skjønn, alle, eller deler av, begjærte spill. Dette inkluderer muligheten for at et "systemspill", som definert i <Seksjon B, Avsnitt 4> ikke godtas i sin helhet, enten grunnet innsatsen eller kombinasjonene inkludert i det gitte "systemspillet".

4) Casumo forbeholder seg retten til å, etter eget skjønn, begrense eller nekte tilgang, enten totalt eller delvis, til brukerens konto.

5) Alle spill plassert på en av Casumo sine plattformer, inkludert spill som avventer manuell godkjenning, kan være gjenstand for forsinkelse før de aksepteres. Forsinkelsens lengde kan variere. En slik forsinkelse avgjøres av Casumo etter eget skjønn.

6) Casumo forbeholder seg retten til å holde tilbake betaling og/eller erklære spill ugyldige på en begivenhet (eller serie med begivenheter) hvis det er tilstrekkelig med bevis på at noe av det følgende har skjedd:

a. Integriteten til begivenheten er under tvil.

b. Premie(r) eller premiepott(er) har blitt manipulert.

c. Fiksing av kamper har funnet sted, eller kampen er under etterforskning med mistanke om det.

d. Resultater/utfall må kontrolleres ytterligere med en tredjepartsorganisasjon, inkludert, men ikke begrenset til, organisasjonsforeningen og/eller det relevante reguleringsorganet.

Bevis på det ovenfor nevnte kan være basert på størrelse, volum eller mønster av spill plassert hos Casumo over noen eller alle kanalene for spill, samt informasjon mottatt fra andre.

7) Alle odds som tilbys vil kunne endre seg. Slike svingninger avgjøres ene og alene av Casumo. Spill godtas bare til oddsen som er tilgjengelig i systemet da spillet ble godkjent av Casumo, uavhengig av annen odds som kanskje tidligere har blitt publisert på nettstedet eller i annet media og som fortsatt kan sees der.

8) Alle utbetalingskalkuleringer når innsatser gjøres opp, gjøres basert på desimalodds uavhengig av eventuelle andre formater som ble vist/valgt da innsatsen ble gjort.

5. Kansellering (annullering) av spill

1) Et spill kan erklæres ugyldig, og vil i så fall bli avgjort med oddsen 1,00.

2) Et spill gjort som et akkumulativ spill skal forbli gyldig til tross for at en kamp eller en begivenhet som er en del av at det akkumulative spillet er ugyldig.

3) Casumo forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å erklære et spill ugyldig, helt eller delvis, hvis det er åpenbart at noen av følgende omstendigheter har skjedd:

a. Spill har blitt tilbudt, plassert og/eller akseptert på grunn av en feil og/eller odds som er vesentlig forskjellige fra de som er til stede andre steder i markedet;

b. Spill ble plassert mens webområdet opplevde tekniske problemer, og ville ellers ikke blitt godkjent.

c. Påvirket spilling.

d. Syndikatspilling.

e. Et resultat som har blitt påvirket av kriminelle handlinger, enten direkte eller indirekte.

f. En offentlig kunngjøring har funnet sted, som er relatert til spillet og vesentlig endrer oddsen.

4) Relaterte hendelser: med mindre det plasseres via Casumos kombinasjonsfunksjonalitet i hendelsen, eller eksplisitt tilbys som et spesifikt tilbud, forbyr Casumo akkumulator innsatser som inkluderer to eller flere utfall som kan vise seg å være relatert (f.eks. lag X å bli mester og spiller Y for å være toppscorer i samme liga). Selv om Casumo tar alle nødvendige skritt for å forhindre slike muligheter, forbeholder Casumo seg retten til, etter eget skjønn, å erklære alle deler av den akkumulative innsatsen som inkluderer de korrelerte resultatene ugyldige, hvis odds ikke er tegn på den relaterte hendelsen.

5) Innsatser kan bli annullert uavhengig av om arrangementet har vært avgjort eller ikke.

6) I Tidligere innlegg og andre kanselleringer: selv om Casumo gjør sitt aller beste for å sikre den beste brukeropplevelsen, skulle et marked være tilgjengelig for spill når det skulle ha blitt fjernet eller med feil odds, Casumo forbeholder seg retten til å ugyldiggjøre alle spill som godtas innenfor nevnte omstendigheter i samsvar med <seksjon A, punkt 5.3>. Lignende situasjoner inkluderer, men er ikke begrenset til:

(i) Innsatser som blir plassert/akseptert før kampstart etter at begivenheten har startet;

(ii) Livespill plassert/akseptert med feil odds på grunn av forsinket eller sviktende livedekning, eller på odds som representerte et annet resultat enn den faktiske;

(iii) Spill plassert etter den siste forekomsten av at en deltaker/utfall hadde noen sjanse til å påvirke kampen/begivenheten som gjelder for det relevante markedet og en eventuell tilbaketrekking/diskvalifikasjon/kansellering/formatendring eller noe som utelukker muligheten til den gjeldende deltakeren/utfallet til å påvirke at poengsummen vil bli erklært ugyldig;

(iv) Spill plassert med odds som ikke gjenspeiler at en relatert begivenhet var i gang og hvor forholdene kunne ha blitt endret på en direkte og udiskutabel måte, eller etter at en hendelse som normalt kan anses å føre til utfallet skjer eller allerede har skjedd.

6. Fraskrivelse og prioritet

1) Casumo forbeholder seg retten til etter eget skjønn å justere en utbetaling som er kreditert til en kontoinnehavers saldo hvis det er åpenbart at utbetalingen er blitt kreditert kontoen på grunn av en feil.

2) For å justere enhver unøyaktighet i kontoinnehaverens saldo etter beløp som er kreditert på grunn av en feil, forbeholder Casumo seg retten til å iverksette nødvendige tiltak, uten forhåndsvarsel og innenfor rimelige grenser, for å justere kontoinnehaverens saldo gjennom reverseringen, endring eller kansellering av enhver senere transaksjon på kontoinnehaverens konto.

3) Eventuelle klager/uenigheter om avgjørelse av ethvert spilltilbud, bør nå Casumo innen 14 dager etter det første oppgjøret for å kreve en fullstendig undersøkelse. Alle andre klager vil bare bli behandlet hvis uomtvistelig bevis på et unøyaktig oppgjør fremlegges av kontoinnehaveren. Slike bevis vil bare bli tatt i betraktning med mindre det på noen måte kan tilskrives situasjoner som beskrevet i <seksjon B, punkt 5.2>.

4) Casumo forbeholder seg retten til å suspendere tilgangen til kontoen til den er ferdig med alle undersøkelser den anser nødvendig.

5) Disse reglene gjelder alle transaksjoner med Casumo sin sportsbok og kan suppleres med andre regler. Ved tvetydighet bør prioritet vurderes i følgende rekkefølge:

a. Regler og betingelser offentliggjort i forbindelse med et tilbud og/eller en kampanje.

b. Skulle disse vise seg å ikke være avgjørende refereres det til de generelle reglene for sportsboken med mindre annet oppgis i sportsspesifikke regler.

6) I tilfeller der den anser at disse reglene ikke er avgjørende, forbeholder Casumo seg retten til, etter eget skjønn, å avgjøre tilbud på individuell basis på grunnlag av egenkapital, for å oppnå alminnelig aksepterte spillnormer, skikker og definisjoner.

7) Tilpasninger til andre språk av disse vilkårene og betingelsene, eller annen tekst som kan knyttes til spilltilbud, utføres for rent informative formål. Selv om alle nødvendige forholdsregler er tatt for å sikre den mest trofaste gjengivelse av disse vilkårene på det spesifikke språket, vil Casumo ikke påta seg noe ansvar for inkompatibilitet mellom den engelske versjonen og et annet språk. I tilfelle av uoverensstemmelse mellom den engelske utgaven og den respektive oversettelsen, vil førstnevnte anses som bindende og vil være grunnlaget for tilbudene.

8) Alle data som er gitt eller tilgjengelig i, fra eller relatert til sportsbook, kan brukes av kontoinnehaveren til privat, ikke-kommersiell bruk, og enhver bruk eller forsøk på bruk av slike data til kommersielle formål er strengt forbudt.

9) Casumo har rett til å håndheve en kontraktsperiode som gjelder for sportsbook mot enhver Kontoinnehaver.

B. Generelt Spilleregler

1. Vanlige referansebegreper

1) Med mindre oppført enten i forbindelse med spilltilbud eller i de spesifikke reglene for sporten, skal alle spill anses å vær gyldige for resultatet etter "ordinær tid" eller "fulltid". "ordinær tid" eller "fulltid" defineres slik det tolkes ut fra de offisielle reglene offentliggjort av den respektive styrende forening. For eksempel regnes fulltid i fotball som 90 minutter inkludert overtid, i ishockey regnes det som periodene som varer i 3 x 20 minutter. Skulle den styrende foreningen bestemme seg, før en begivenhet starter, at gjeldende begivenhet skal spilles med en annen varighet, vil dette regnes som de offisielle reglene for denne begivenheten (for eksempel, fotballkamper spilt med 3 x 30 minutter eller 2 x 40minutter formater). Likevel begrenses slike tilfeller til den "normale" spilltiden og inkluderer ingen forlengelse, hverken ekstratid eller overtid, med mindre annet er ettertrykkelig uttalt.

2) "Livespill" er en kamp eller begivenhet det er mulig å satse penger på mens den pågår. Casumo hverken vedkjenner seg eller godtar noe som helst ansvar hvis det ikke er mulig å plassere spill eller dersom oppdateringer av liveresultater er feilaktige. Det er til enhver tid kontoinnehaverens ansvar å være oppmerksom på kampen og begivenheter i forbindelse med den, som stillingen og hvor lenge det er igjen før kampen er ferdig. Casumo godtar intet ansvar for endringer i livespill-skjemaet eller avbrudd i livespill-tjenesten.

3) Funksjonen "Cash Out" gjør det mulig for kontoinnehaveren å innløse et spill hvor status ikke er avgjort ennå, med den nåværende verdien. Den er tilgjengelig på utvalgte arrangementer både i pre-match og live, samt på både single- og akkumulator-spill. Cash Out-funksjonalitet kan ikke brukes på gratisspill. Cash Out-forespørsler kan være underlagt samme forsinkelsesprosedyre som oppført i "Seksjon A, Paragraf 4.5". Skulle det av en eller annen grunn skje at tilbudet fjernes eller oddsen svinger under denne forsinkelsen, vil Cash Out-forespørselen ikke bli akseptert og kontoinnehaveren vil bli varslet med en skjermmelding. Casumo forbeholder seg retten til å tilby en slik funksjonalitet utelukkende etter eget skjønn, og anerkjenner eller aksepterer ikke noe ansvar overhodet dersom Cash Out-funksjonaliteten ikke er tilgjengelig. Skulle en Cash Out-forespørsel bli vellykket, vil innsatsen bli avgjort umiddelbart, og eventuelle påfølgende hendelser som kommer i forhold til innsatsen vil ikke bli tatt i betraktning. Dersom et utbetalt spill har hatt en teknisk, premie- eller avviksfeil når som helst mellom tidspunktet for opprinnelig plassering og utbetaling, forbeholder Casumo seg retten til å korrigere en slik unøyaktighet i samsvar med "Seksjon A, Avsnitt 6.2”.

4) "Deltakeren" er et objekt som utgjør en del av en hendelse. I "Head-to-Head" og "Triple-Head" refererer deltakeren bare til objekter som er underlagt "Head-to-Head" eller "Triple-Head"-hendelsen. For klarhetens skyld skal en "deltaker" være ment som en enkelt spiller, et lag eller en gruppe individer gruppert/oppført sammen. Enhver referanse til deltakere innenfor disse reglene skal være ment deretter, uavhengig av om definisjonen er i entall eller flertall.

5) Fristen vist på nettstedet skal kun behandles for informasjonsformål. Casumo forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å suspendere spillaktiviteten når som helst den anser det nødvendig.

6) Statistikker og redaksjonelt innhold offentliggjort på Casumos område er å anse som tillagt informasjon, Casumo hverken vedkjenner seg eller godtar noe som helst ansvar for at informasjonen er korrekt. Det er til enhver tid kundens ansvar å være klar over omstendighetene rundt en begivenhet.

7) Teoretisk avkastning i faste odds til spilleren er gitt av oddsen fra alle mulige utfall i tilbudet. Den teoretiske tilbakebetalingsprosenten til en spiller på et veddemål tilbud med tre utfall a, b og c kan beregnes som følger.

Teoretisk % = 1 / (1 / "oddsresultatet" + 1 / "odds utfallet b" + 1 / "odds utfallet c") x 100

2. Typer spill

1) "Kamp" (1X2) er hvor det er mulig å vedde på (delvis eller bestemt) utfallet av en kamp eller arrangement. Valgmulighetene er: "1" = hjemmelag/spiller 1, eller deltakeren som står oppført på venstre side av tilbudet; "X" = Trekning/Uavgjort, eller valget i midten; "2" = bortelag/spiller 2, eller deltakeren som står oppført på høyre side av tilbudet. Under spesielle omstendigheter eller spesifikke konkurranser, kan det hende at Casumo viser et tilbud i det såkalte amerikanske formatet (det vil si: bortelag @ hjemmelag), hvor hjemmelaget står oppført først, fulgt av bortelaget. Uavhengig av lagenes plassering på brettet/tippekupongen, vil referansene til hjemme- og bortelagene alltid vise til de faktiske lagene som spiller hjemme (vertene) og borte (gjestene), som bestemt av den offisielle organisasjonen, unntakene som beskrevet i <seksjon B, punkt 5.32>.

2) "Riktig resultat" (eller resultattipping) er der det er mulig å spille på det (delvis eller bestemte) nøyaktige resultatet i en kamp, begivenhet, eller del av den.

3) "Over/under" (totalen) er der det er mulig å spille på den (delvis eller bestemte) mengden av hendelser (f.eks. mål, poeng, hjørnespark, returer, utvisningsminutter, osv.). Dersom det totale antallet av de oppførte hendelsene ender opp nøyaktig tilsvarende innsatslinjen, vil alle spill på dette tilbudet anses ugyldige. Eksempel: Et tilbud der innsatslinjen er 128 poeng og kampen ender med resultatet 64-64, vil bli erklært ugyldig.

4) "Oddetall/partall" er der det er mulig å spille på den (delvis eller bestemte) mengden av hendelser (f.eks. mål, poeng, hjørnespark, tilbakesprett, utvisningsminutter osv.). "Oddetall" er 1,3,5 osv.; "partall" er 0,2,4 osv.

5) "Head-to-Head" og/eller "Triple-Head" er en konkurranse mellom to eller tre deltakere/utfall, med utgangspunkt enten i en offentlig organisert begivenhet eller en begivenhet bestemt av Casumo.

6) "Halvtid/fulltid" er der det er mulig å satse på resultatet etter halve tiden og utfallet på slutten av den angitte tidsrammen. F.eks., hvis hjemmelaget ved halvtid leder 1-0 og kampen ender 1-1, er det vinnende resultatet 1/X. Spill på dette markedet vil bli erklært ugyldige hvis kampen spilles i et format der det er umulig å bestemme et utfall basert på tidsrammene som er oppgitt i tilbudet.

7) "Periodespill" er der det er mulig å spille på utfallet av en enkelt periode i en kamp/hendelse. F.eks. hvis periodestillingen i en ishockeykamp er 2-0/0-1/1-1, vil det vinnende utfallet være 1/2/X. Spill på dette markedet vil bli erklært ugyldige hvis kampen spilles i et format der det er umulig å bestemme et utfall basert på tidsrammene som er oppgitt i tilbudet.

8) "Draw No Bet" (moneyline) er der det kan spilles på 1 eller 2 som definert i <Seksjon B, Avsnitt 2.1>. Det er også vanlig å referere til "Draw No Bet" i tilfeller der det ikke gis odds på uavgjort. Innsatser refunderes hvis den bestemte kampen/begivenheten ikke gir noen vinnende utfall (f.eks. at kampen ender uavgjort), eller det bestemte utfallet ikke skjedde (f.eks. første mål, Draw No Bet og kampen ender 0-0).

9) "Handikap" (spread) er der det er mulig å tippe på om det valgte resultatet vil bli seirende når det angitte handikapet er lagt til/trukket fra (som gjeldende) i kampen/perioden/den totale poengscoren som spillet refererer til. I de tilfellene hvor resultatet etter justering av handikapslinjen er nøyaktig lik innsatslinjen, vil alle spill på dette tilbudet bli ugyldig. Eksempel: et spill på -3.0 mål vil bli erklært ugyldig dersom det valgte laget vinner kampen, med nøyaktig 3 mål (3-0,4-1, 5-2, etc.). Enhver referanse i denne seksjonen til begrepet "margin" er ment å forstås som resultatet som kommer fra subtraksjonen av målene/poengene scoret av de to lagene/deltakerne.

Med mindre annet er oppgitt, skal alle funksjonshensyn som er oppført på Casumo-siden beregnes basert på resultatet fra starten av den oppførte kampen/perioden til slutten av den angitte kampen/perioden. Det er imidlertid vanlig at for visse handikapspilltilbud i spesifikke idretter (asiatisk handikap i fotball), vil bare resultatene som er oppnådd mellom tidspunktet for innsatsplassering til slutten av den angitte tidsrammen bli tatt i betraktning, og dermed unnlates eventuelle mål/poeng som er scoret før spillet ble plassert og akseptert. Et hvilket som helst spilltilbud med disse karakteristikkene vil bli tydelig vist på nettstedet og fremhevet i spillerens Spillhistorikk med poengsummen på tidspunktet for innsatsen.

Det finnes 3 forskjellige handikapspill-formater:

2-veis handikap: Lag a (-1,5) mot lag b (+1,5)

Eksempel:

 • Lag A er gitt et -1,5 mål handikap i kampen. For å vinne spillet må Lag A vinne kampen med en margin som er lik eller større enn det angitte handikapet (dvs. 2 mål eller mer).
 • Lag B får en +1,5 målfordel i kampen. For å vinne spillet må Lag B enten vinne kampen, matche finish i trekning, eller ikke tape med en margin som er lik eller større enn deres angitte fordel (dvs. tap med en 1 måls margin).

3-veis handikap: Lag a (-2) Trekning (Nøyaktig 2) lag b (+2)

Eksempel:

 • Lag a er gitt et 2-måls-handikap i kampen. For å vinne spillet må lag a vinne kampen med en margin som er større enn det angitte handikapet (dvs. 3 mål eller mer).
 • Trekning ville være seierutfallet hvis kampen skulle ende opp med nøyaktig den angitte marginen (dvs. kampen slutter med resultater som 2-0, 3-1 og 4-2).
 • Lag b får en 2-måls fordel i kampen. For at innsatsen skal vinnes, må lag b enten vinne kampen, slutte uavgjort eller ikke tape med en margin som er lik eller større enn den oppførte fordelen (dvs. taper med bare 1 måls margin).

Asiatisk handikap: Lag b (-1,75) vs Lag b (+1.75)

Eksempel:

 • Lag b er gitt et -1,75 målhandikap i kampen. Dette betyr at innsatsen er delt inn i 2 like spill og plassert på resultatene -1,5 og -2,0. For at innsatsen skal bli fullt utbetalt på de angitte oddsene, må Lag a vinne kampen med en større margin enn begge sine angitte funksjonshemminger (dvs. 3 mål eller mer margin). I tilfeller der Lag A vinner med kun 2 måls margin, vil innsatsen bli vurdert som delvis vunnet med full utbetaling på -1,5 del av innsatsen og refusjon på -2,0 siden, siden utfallet på den delen av Innsatsen ville bli betraktet som "uavgjort". Skulle kampen gi et annet utfall, inkludert en Lag a-seier med kun 1 mål for margin, vil hele innsatsen gå tapt.
 • Lag b får en +1,75-måls fordel i kampen. Dette betyr at innsatsen er delt inn i 2 like spill og plassert på resultatene +1,5 og +2,0. For at innsatsen skal bli fullt utbetalt på de angitte oddsene, må lag b enten vinne kampen, matche finish i trekning, eller ikke tape med en margin som er lik eller større enn noen av sine angitte fordeler (dvs. tape med bare 1 måls margin). I tilfeller der Lag B taper med nøyaktig 2 måls margin, vil innsatsen bli vurdert som delvis tapt med refusjon på -2,0 del av innsatsen og et tap på -1,5 del av innsatsen. Hvis kampen gir et annet utfall som resulterer i et nederlag for Lag B med en margin på 3 eller flere mål, vil hele innsatsen gå tapt.

10) "Dobbelsjanse" er der det er mulig å spille samtidig på to (delvis eller bestemte) utfall av en kamp eller begivenhet. Alternativene er: 1X, 12 og X2 med "1", "X" og "2" som definert i <Seksjon B, Avsnitt 2.1>.

11) Spill på "vinnerspill" eller "plassering" er der det er mulig å velge fra en liste med alternativer og spille på at en deltaker vinner eller havner innenfor en bestemt posisjon i resultatlisten for begivenheten/konkurransen det gjelder. Skulle to eller flere deltakere komme på en delt plassering vil utbetalingen baseres på definisjonen i <Seksjon B, Avsnitt 5.14>.

12) Et "Each Way"-spill (EW) refererer til et spill hvor valget enten må vinne eller plassere (komme på første eller andreplass) for å få en utbetaling. Spillet deles inn i to like deler ("Win"-delen og "Place"-delen). Utbetaling av slike spill vil ta hensyn til gjeldende regler som styrer "Win"- og "Place"-spill, hovedsakelig de spesifikke reglene for sporten samt <Seksjon B, Avsnitt 5, Klausul 11>.

13) ”Målminutter" er der det er mulig å spille på summen av minutter når målene har blitt scoret. Når slike spill skal avgjøres, vil mål scoret på overtid i begge omganger anses å ha blitt scoret i det 45. minutt dersom det ble scoret på overtid i første omgang og i det 90. minutt hvis det ble scoret på overtid i andre omgang. Selvmål vil ikke telle mot utfallet for individuell spilleres "målminutter".

3. Spillerspill

1) I virtuelle "kamper" eller "Head to Heads" er det underforstått at to eller flere deltakere/lag er satt opp mot hverandre selv om de ikke direkte møter hverandre i kampen/begivenheten/runden som sammenliknes. Utfallet avgjøres ut fra antall ganger en deltaker føres opp for en forhåndsdefinert hendelse (f.eks. mål) i den respektive kampen. Følgende kriterier vil bli brukt til å bestemme utfallet for disse typer tilbud:

a. Med mindre det er spesifikt angitt, refererer spillet til den neste offisielle kampen/begivenheten/runden (det som passer) som oppførte deltakere/lag er planlagt å ta del i.

b. Alle relative kamper/hendelser må fullføres på samme dag/økt som kampen/hendelser/runden er planlagt å fullføres på for at spill skal gjelde, med unntak av tilbud der utfallet ble avgjort før avbruddet og det ikke er sjanse for at dette kunne blitt endret uavhengig av senere hendelser, disse utbetales i henhold til det avgjorte utfallet.

c. Resultatene for disse tilbudene vil kun ta i betraktning hendelser som stammer fra faktisk spill. Resultater som kan tilskrives walkovere og andre avgjørelser spesifisert i klausulene 2, 3 og 4 i <Seksjon B, Avsnitt 5>, vil ikke bli tatt hensyn til.

d. Dersom det tidligere nevnte kriteriet ikke kan avgjøre utfallet for disse tilbudene, vil følgende kriterier bli refererte til for å avgjøre tilbudet:

i. Spesifikke regler for sporten, som oppført i <Seksjon C>.

ii. Regler for å avgjøre resultat, som oppført i <Seksjon B, Avsnitt 5>.

Spill vil avgjøres som ugyldige dersom det fortsatt er umulig å bestemme et vinnende utfall.

2) "Grand Salami" er der det er mulig å spille på totalt antall oppførte hendelser (eksempel: totalt antall mål, totalt antall løp) som skjedde i en samling av kamper/begivenheter en bestemt runde/dag/kampdag. Alle relative kamper/begivenheter må fullføres for at spill skal gjelde, med unntak av tilfeller der utfallet ble avgjort før avbruddet og det ikke er sjanse for at dette kunne blitt endret uavhengig av senere hendelser, disse utbetales i henhold til det avgjorte utfallet.

3) Spill på en over/under for en spillers plassering i henhold til prestasjoner/hendelser må tolkes som følger: "over" betyr en verre eller lavere posisjon mens "under" betyr en bedre eller høyere posisjon. Eksempel: et spill på en spillers plassering i en turnering med en grense for over/under på 2,5 avgjøres som under hvis spilleren ender på første eller andre plass. Alle andre plasseringer avgjøres som over.

4) Spill på "Quarter/halvdel/periode X" gjelder for resultatet/poengsummen innenfor en relevant tidsramme og inkluderer ikke noen som helst andre poeng/mål/hendelser oppnådd i begivenheten/kampen. Spill på dette markedet vil bli erklært ugyldige hvis kampen spilles i et format der det er umulig å bestemme et utfall for tidsrammene som er angitt i tilbudet.

5) Spill på "resultat ved slutten av Quarter/halvdel/Periode X" referer til resultatet i kampen/begivenheten etter at en bestemt tidsramme er avsluttet og teller alle poeng/mål/hendelser fra tidligere deler av begivenheten/kampen. Spill på dette markedet vil bli erklært ugyldige hvis kampen spilles i et format der det er umulig å bestemme et utfall for tidsrammene som er angitt i tilbudet.

6) Spill på "først til X poeng/først til X mål" og lignende tilbud refererer til laget/deltakeren som er den første som har nådd det tidligste det spesifiserte antallet poeng/mål/begivenheter. Hvis tilbudet oppgir en tidsramme (eller noen annen periodisk begrensning) inkluderes ikke noen andre poeng/mål/hendelser som skjer i andre deler av begivenheten/kampen som ikke er relatert til den oppgitte tidsrammen. Skulle den listede poengsummen ikke nås innenfor den fastsatte tidsrammen (hvis noen), vil alle spill bli ugyldige, med mindre odds for slik eventualitet har blitt publisert i markedet.

7) Spill på "vinner poeng X/neste målscorer X" og lignende tilbud refererer til at laget/deltakeren scorer/vinner den oppførte hendelsen. Ved avgjørelse av disse tilbudene tas det ikke hensyn til noen hendelser som skjedde før den oppgitte hendelsen. Hvis oppgitt hendelse ikke scores/vinnes innen den oppgitte tidsrammen (hvis noen), trekkes alle spill med mindre odds for slik eventualitet har blitt publisert i markedet.

8) Spill som refererer til at en bestemt forekomst skjer i en forhåndsdefinert tidsrekkefølge, for eksempel "første kort" eller "neste lag for å motta straffeminutter", blir avgjort som ugyldige hvis det ikke er mulig, uten rimelig tvil, å bestemme det vinnende utfallet, for eksempel i tilfelle spillere fra forskjellige lag som får et kort i samme spillavbrudd.

9) "Scorer først og vinner" refererer til at det oppgitte laget/deltaker til å være den første til å registrere noen poengsummer i kampen, og ender opp med å vinne. Skulle det ikke bli scoret i kampen, blir alle spill avgjort som ugyldige.

10) Enhver referanse til "Clean sheet"/"Shutout" indikerer at det oppgitte laget/deltaker ikke kan slippe inn noen mål/poeng i løpet av kampen/relevant tidsramme.

11) "Vinne bakfra" refererer til at det oppgitte laget/deltaker vinner kampen etter å ha ligget under med minst 1 mål/poeng bak sine motstandere når som helst i kampen/relevant tidsramme.

12) Enhver referanse for et lag/deltaker for å vinne alle omganger/perioder (f.eks. lag for å vinne begge omganger) betyr at det listede laget må score flere mål/poeng enn motstanderen i løpet av alle angitte halvdeler/perioder i kampen.

13) Enhver referanse til "skadetid" refererer til tiden som vises av den utpekte dommeren og ikke til det faktiske tiden som spilles.

14) Avgjørelse av spill på tilbud som "kampens beste spiller", "mest verdifulle spiller" etc., vil være basert på konkurransens arrangørers avgjørelse, med mindre annet er angitt.

15) Oppgjør av spill som refererer til begreper som "avgjørende mål" vil bli avgjort basert på målscoreren som på slutten av kampen/uavgjort (etter behov) viser seg å være den som har produsert en uangripelig ledelse, og deretter vil eventuelle andre mål vise seg å være irrelevante mot det endelige resultatet. For at et spill skal avgjøres som "JA" må den oppførte spillernes lag må erklæres som vinner av den aktuelle kampen (i tilfelle en kamp) eller gå videre til neste runde/vinne konkurransen. Mål scoret i vanlig tid og ekstra tid, men ikke straffesparkkonkurranser.

16) Satser på hendelser som inneholder et utvalg episoder som kan skje i en kamp (f.eks. "hva vil skje først med spilleren? Med alternativer scorer et mål, få et gult/rødt kort, bli byttet ut) vil bli avgjort som ugyldige hvis ingen skulle av de listede hendelsene/utfallene skjer, med mindre odds for slik eventualitet har blitt publisert i markedet.

17) Spill på overganger tar også hensyn til spillere klubben henter inn på lån.

18) Innsatser som refererer til endringer i ledelse refererer til personen i rollen som hovedtrener/leder (etter behov) som trekker seg/blir fjernet fra stillingen av en eller annen grunn. Innsatser er gyldige selv i tilfeller der en ansvarlig felles (hvis noen) forlater sin posisjon og vil bli avgjort deretter. I tilfelle det ikke skjer flere endringer mellom det tidspunktet innsatsen er plassert og den siste ligakampen (unntatt sluttspill, etter sesong, etc.) vil spillene som er plassert etter den siste lederendringen (hvis noen) være ugyldig, med mindre et passende alternativ har blitt tilbudt for tipping. Fotballmarkedene vil vurdere og avgjøre deretter alle midlertidige/caretaker hovedtrener/manager som siden den siste lederendringen har ledet laget i 10 kamper på rad.

19) Tilbud som refererer til hvilket lag/deltaker som vil oppnå en bestemt prestasjon mot et annet lag/deltaker (f.eks. neste lag for å slå Team X) samt tilbud som refererer til klassifiseringen på en bestemt dato, vil stå og avgjøres uavhengig av eventuell kamp endringer og antall spill/runder spilt.

20) Oppgjør av tilbud som refererer til hvilket lag/deltaker som blir den første som oppnår en gitt prestasjon mot et annet lag/deltaker(e) (eksempelvis lag scorer først på kampdag X) vil være basert på tidsrammen i den respektive kampen hvor prestasjonen ble oppnådd. Eksempel: lag a spiller på lørdag og scorer sitt første mål i det 43. minutt, mens lag b spiller på søndag og score sitt første mål etter 5 minutter. Lag b vil være vinner.

21) Fra tid til annen kan Casumo, etter eget skjønn og uten å påvirke relaterte hendelser som beskrevet i <Seksjon A, punkt 5, ledd 4>, bestemme seg for å publisere tilbud som enten refererer til en enkelt opptreden til en deltaker/et lag eller tilbud som kombinerer de mulige utfallene til 2 eller flere lag/deltakere (eksempel: forbedrede multiplikator, boosted odds, osv.), til høyere odds enn de som normalt er tilgjengelige. Casumo forbeholder seg retten til å trekke tilbake slike tilbud, redigere de respektive oddsene og utføre eventuelle andre endringer Casumo måtte anse nødvendig etter eget skjønn. Oppgjøret av disse tilbudene vil være basert på følgende kriterier i den angitte rekkefølgen:

1. Med mindre spesifikt angitt, refererer tilbudet bare til den eller de oppførte dagene og/eller neste offisielle kamp/begivenhet/runde (etter behov) som de listede deltakerne/lagene er planlagt å delta på når tilbudet publiseres;

2. Resultatene avgjort i henhold til respektive sportsspesifikke regler. Alle relaterte begivenheter må fullføres som planlagt innen gjeldende tidsrammer for at spill skal gjelde, med mindre andre utfall i tilbudet ubestridelig kan avgjøre utfallet av tilbudet på en måte som fullføring (eller mangel på det) av de andre hendelsene som er oppført i tilbudet ville ikke påvirke utfallet av tilbudet. Slike markeder vil bli avgjort i henhold til de allerede bestemte resultatene;

3. Med mindre eksplisitt angitt i tilbudet, vil resultatoppgjør bare ta hensyn til hendelser som stammer fra det faktiske spillet. Resultater som kan tilskrives walkovers, protester, endringer i det første offisielle resultatet osv. Vil ikke bli tatt i betraktning. Innsatser vil bli refundert hvis det er umulig å bestemme et vinnende utfall i samsvar med de respektive sportsspesifikke reglene;

4. Alle konnotasjoner knyttet til tilbudet må være fullt ut og utvilsomt overholdt for at innsatsen skal anses som vinnende, uavhengig av mulig konflikt med de sportsspesifikke reglene eller med en eventuell tolkning basert på tidligere eller nåværende presentasjon av tilbud knyttet til hendelser i den aktuelle sporten og måten disse vanligvis presenteres i Casumos sportsbook. Dersom det er aktuelt, hvis tilbudet inkluderer et utfall hvis resultat er nøyaktig knyttet til den valgte Over/Under- eller Spread-linjen (og kjent som PUSH), vil dette ikke bli ansett for å ha oppnådd den listede forekomsten og vil resultere i at innsatsen blir avgjort som TAPT.

Selv om Casumo har tatt alle nødvendige forholdsregler for å sikre en overlegen brukeropplevelse, må det forstås at markeder kan svinge på en slik måte at disse markedene på et gitt tidspunkt ikke representerer en forbedret verdi som er sammenlignbar til relaterte spilltilbud som for øyeblikket finnes på Casumos sportsbook. Alle spill forblir gyldige uavhengig av disse eventuelle svingningene.

22) Under utvalgte begivenheter vil Casumo gi brukerne funksjonalitet til å plassere spill som kombinerer utfall og forekomster fra den samme begivenheten (og kjent som Intra-Event Combinations), enten gjennom forhåndsbestemte kombinasjoner som er til stede i sportsbooken (eksklusive forbedrede multiplikator, boostede odds, osv. som <seksjon B, paragraf 3, paragraf 21> gjelder), eller gjennom [BetBuilder]-funksjonaliteten. Slik funksjonalitet er bare til stede etter Casumos eget skjønn og uten at det berører relaterte begivenheter som beskrevet i <Seksjon A, avsnitt 5, ledd 4>. Oppgjøret vil være basert på de respektive sportsspesifikke reglene. Alle relaterte begivenheter må være fullstendig oppnådd for at et spill skal kunne anses å ha skjedd og til slutt betales ut med oddsen. Innsatser refunderes hvis noen del av kombinasjonen gjøres opp som ugyldig. Hvis det er aktuelt, hvis kombinasjonen inneholder et utfall som resultatet er knyttet nøyaktig til den valgte ver/under- eller Spread-linjen (PUSH), vil en slik del av kombinasjonen bli fjernet fra oppgjørsberegningen og spill vil bli utbetalt av hensyn til bare andre deler av kombinasjonen.

23) “Teaser+” gjør det mulig for brukeren å allokere det samme forhåndsinnstilte antall punkter til alle utfall som finnes i en parlay (kombinasjon) som inneholder Spreads (handikap), Totaler (over/under) eller en kombinasjon av begge. Eksempel: bruker kombinerer NFL Lag X +6.5 punkter i en parlay med over 41 poeng i NFL-kampen mellom Lag Y og Lag Z. Ved å velge “Teaser+ Fotball 6 poeng” valget, omberegnes rekkene og oddsen i en parlay som har med Lag X “Teaser+ Football 6 poeng (tidligere “Teaser+ Fotball 6 poeng), kombinert med Over 35 poeng (tidligere Over 41). Dersom noen del av et “Teaser+” spill kommer til å bli avgjort ugyldig (push), vil det spesielle valget bli utelukket fra parlay og beregningen av oddsen/utbetaling kommer til å bli justert på nytt etter dette.

24) Spill som refererer til “resten av kampen” eller lignende kommer bare til å ta høyde for utfall og forekomster oppnådd fra tidspunktet for innsatsplassering til slutten av den angitte tidsrammen, og dermed ignorere eventuelle forekomster registrert før tiden innsatsen ble plassert og godkjent.

25) "Spill på spesifikke tidsrammer/intervaller (eksempel: kampresultat mellom 60: 00-89: 59), vil bare vurdere utfall og forekomster akkumulert i løpet av den angitte tidsrammen/intervaller.

4. Systemspill

1) I tipping før kamper er det mulig å kombinere opptil tolv (12) forskjellige tilbud på én enkelt kupong. Basert på disse tolv tilbudene kan kontoinnehavere velge deres egne antall enkeltspill, dobbeltspill, trippelspill etc.

2) I livespill er det mulig å kombinere opptil tolv (12) forskjellige tilbud i én kupong som en akkumulatorinnsats. Basert på disse tolv tilbudene, kan kontoinnehavere velge sitt eget antall enkeltspill, dobbeltspill, trippelspill etc.

3) Casumo forbeholder seg retten til å begrense mengden kombinasjoner på grunn av det som kalles utfallsavhengighet/relaterte uforutsetninger, som definert i <Seksjon A, avsnitt 5.4>. og også andre faktorer, utelukkende etter eget skjønn.

4) Det er mulig å sette én eller flere kamper som ‘sikre vinnere’, altså at den valgte kampen/begivenheten inkluderes på alle kuponger.

5) En 'Trixie' er en kombinasjon, som inkluderer en diskant og tre dobler fra et utvalg av tre kamper.

6) Et ‘patent’ er en kombinasjon som inkluderer en diskant, tre dobler og tre singler fra et utvalg av tre kamper.

7) En 'Yankee' er en kombinasjon som inkluderer en firdobling, fire trippel og seks dobler fra et utvalg på fire kamper.

8) En “Canadian” (også kjent som en “Super Yankee“) er en kombinasjon, som inneholder en femling, fem firlinger, 10 tripler og 10 dobler fra et utvalg med fem matcher.

9) En ‘Heinz’ er en kombinasjon, som inkluderer en seksdoblet, seks femdobler, femten firdobler, tjue trippel og femten dobler fra et utvalg på seks kamper.

10) En ‘Super Heinz’ er en kombinasjon som inkluderer en syvdoblet, sju seksdobler, tjueen femdobler, trettifem firdobler, trettifem tredobbelt og tjueen doble fra et utvalg av syv kamper.

11) En ‘Goliat’ er en kombinasjon, som inkluderer en åttendedel, åtte sjufoldinger, tjueåtte seksfoldinger, femtiseks femdobler, syttifire, femtiseks tribler og tjueåtte double fra et utvalg på åtte kamper.

12) For enkel fremvisning, når nødvendig, vil det andre tallet etter desimaltegnet i oddsen være rundet opp til nærmeste desimaltall i kontoinnehavers spillhistorikk. Utbetalingen effektueres likevel basert på den faktiske oddsen ganget med innsatsen, uavhengig av den tidligere nevnte avrundingen.

5. Utbetaling

1) Når spill avgjøres vil Casumo gjøre sitt ytterste for å ta hensyn til førstehåndsinformasjon (under eller like etter begivenheten er avgjort) ved hjelp av TV-sendinger, direkteavspilling (nettbaserte eller gjennom andre kilder) i tillegg til offisielle nettsteder. Skulle det vise seg at denne informasjonen er utelatt fra førstehånds betraktning, og/eller offisielle kilder og/eller det er en åpenbar feil i informasjonen hos kildene ovenfor, baseres avgjørelsen av spilltilbudet på andre offentlige kilder. Ikke desto mindre, med mindre en klar og verifiserbar feil er notert i det første offisielle resultatet, diskvalifikasjoner, straffer, protester, underdommeresultater og/eller påfølgende endringer av det offisielle resultatet etter at hendelsen er fullført og et resultat er kunngjort, selv foreløpig.

2) a. Oppgjør av markeder som holdes over mer enn 1 runde/etappe (f.eks. sesongspill), vil bare vurdere endringer som påvirker spill som ikke er avgjort ennå. Slike tiltak må kunngjøres av styringsforbundet før siste planlagte runde/etappe vil bli vurdert. Eventuelle endringer som utføres etter denne datoen, eller refererer til spill som allerede er avgjort basert på hendelser som skjer under arrangementet/konkurransen, vil ikke bli vurdert.

b. Med mindre annet er angitt i tilbudet, underforstått av de offisielle konkurransereglene eller på forhånd kunngjort som det offisielle formatet for den aktuelle begivenheten, vil eventuelle endringer fra standard sport/begivenhet/konkurranseformat som resulterer i at Casumo tilbyr odds/linjer/totaler som ikke stemmer overens med det reviderte spillformatet, vil resultere i at spillene annulleres ved formatendringen.

c. Tilbud der formatendringen ikke forhindrer organisasjonsforeningen i å kåre en vinner (eks. sesongvinner), uansett om det blir en fortsettelse av spillet eller ikke, revidert sesonglengde/konkurranse osv., Avgjøres i henhold til resultatet utstedt av den styrende sammenslutning gitt at nevnte resultat er utstedt i henhold til tidsrammene som er oppført nedenfor, og er kongruent med oddsene/linjene/totalene som var tilgjengelige på tidspunktet for tilbudspublisering.

d. Følgende oppgjørsbestemmelser gjelder i slike tilfeller:

(i) Skulle den styrende foreningen erklære et relevant utfall innen 3 måneder fra den siste kampen som ble spilt før avbruddet (det være seg endelig klassifisering, kansellering eller intensjoner om å gjenoppta spillet), vil markeder bli bestemt deretter;

(ii) Hvis det ikke utstedes noen gjeldende offisiell kommunikasjon/resultat innen 3 måneder fra den siste kampen som ble spilt før avbruddet, vil markeder bli avgjort i henhold til den siste klassifiseringen/rangeringene tilgjengelig, uavhengig av antall kamper som er spilt/nåværende fase/fase i konkurransen;

(iii) Markeder som refererer til om et lag/deltaker vil nå en påfølgende fase av konkurransen (eksempel: Playoffs) vil bli avgjort som ugyldige hvis det skulle bli endringer i formatet/antallet deltakere som er planlagt å konkurrere den bestemte fasen eller den bestemte fase spilles ikke i det hele tatt, med mindre et utfall basert på markedskonnotasjonene på tidspunktet for spillpublisering allerede er bestemt og endringen i antall gjeldende kamper ikke påvirker utfallet av tilbudet;

(iv) Markeder som odds er avhengige/basert på en fullstendig tidsplan for kamper som spilles (eksempel: over/under-seire i den vanlige sesongen/poeng i ligaen), vil bli erklært ugyldige dersom antall kamper som spilles ender med å bli annerledes enn opprinnelig planlagt på tidspunktet for innsatspublisering, med mindre et utfall allerede er bestemt og endringen i antall gjeldende kamper ikke påvirker utfallet av tilbudet.

3) Forekomster som ikke har blitt sanksjonert og/eller anerkjent av kamp/arrangementets tjenestemenn (f.eks. Ikke tillatte mål), vil ikke bli tatt i betraktning ved avgjørelsen av innsatsen. Som hovedregel, og med mindre tilbudet spesifiserer noe annet, Casumo vil avgjøre tilbud basert på det nøyaktige tidspunktet hvor spillet ble avbrutt/gjenopptatt (etter behov) av den aktuelle hendelsen (f.eks. ballen gikk ut av spill for et innkast/målspark eller krysser linjen for et mål), eller spillet blir avbrutt av dommeren, avhengig av hva som er først. Innsatser som refererer til akkumulering av en bestemt forekomst (f.eks. totale cornere) og/eller utførelse av en bestemt handling, vil kreve at forekomsten faktisk finner sted i løpet av det angitte tidsintervallet (f.eks. corneren ble sparket). I slike tilfeller, hvis hendelsen bare ble tildelt og ikke tatt, vil den ikke bli vurdert for oppgjør. 

4) Alle spilltilbud knyttet til kamper/hendelser som ikke finner sted i det hele tatt eller blir tildelt et resultat gjennom en walkover-beslutning, blir erklært ugyldige.

5) I tilfelle et avlyst arrangement, vil alle spilltilbud som har blitt avgjort før avlysningen og som umulig kunne endres uavhengig av fremtidige arrangementer, avgjøres i henhold til det bestemte utfallet. Skulle den avlyste arrangementet ikke gjenopptas innen 12 timer etter starttiden, blir alle ventende tilbud knyttet til arrangementet gjort ugyldige.

6) I tilfelle et arrangement blir avlyst og planlegges å starte på nytt fra begynnelsen, vil alle innsatser som er plassert før den første kampen, ikke kunne avgjøres gjennom resultatene som følger av spillet før oppgivelsen, bli ugyldig uansett om eller når kampen fortsettes.

7) Med mindre annet er angitt enten i de sportsspesifikke reglene eller i forbindelse med spilltilbudet, blir spesifikke begivenheter som inngår i turneringer/konkurranser som ikke arrangeres, utsatt og/eller planlagt på et tidspunkt/en dato som er lengre enn 12 timer fra siste planlagte tid utstedt av den styrende foreningen på grunn av dårlig vær, trøbbel fra folkemengden eller lignende scenarier vil bli erklært ugyldig med følgende unntak der spill vil forbli gyldige:

a. Begivenheter som ikke har blitt offisielt bekreftet av den styrende sammenslutningen på tidspunktet for innsatsen;

b. Begivenheter som flyttes på grunn av planleggingskonflikter/tv -sendinger, men som fortsatt skal spilles innen samme kampdag/kampuke/runde (etter behov), og endringen endrer ikke rekkefølgen på offisielle kamper for noen av deltakerne i tilbudet;

c. Begivenheter som starter tider forventes (fremover), men som fortsatt skal spilles innen samme kampdag/kampuke/runde (etter behov) og, uten å påvirke tidligere innlegg og lignende begivenheter som definert i <seksjon A, avsnitt 5.6>, endringen endrer ikke rekkefølgen på offisielle kamper for noen av deltakerne i tilbudet.

For å unngå tvil skal definisjonen av samme kampdag/kampuke/runde tolkes som rekkefølgen på kamper som diktert av den styrende foreningen med hver enkelt kamp som representerer en kampdag/kampuke/runde. Skulle denne ordren ikke bli opprettholdt og rekkefølgen av kamper endres på en måte som gjør at kamper mot andre lag blir planlagt så mye at det listede spillet slutter å være den neste offisielle forpliktelsen fra den aktuelle turneringen/ligaen/konkurransen for alle involverte lag, som blir betraktet som ikke en del av samme kampdag/kampuke/runde, og tilbudene blir ugyldige. Ovenstående gjelder ikke for sesongspill som vil forbli gyldige forutsatt at turneringen/ligaen/konkurransen holdes og avgjøres i løpet av sesongen/året den refererer til, uavhengig av eventuelle endringer i datoen. I tilfeller av Playoffs-serier eller andre serier av kamper som er planlagt å konfrontere 2 lag over 2 eller flere kamper, vil enhver omplanlegging av en enkelt kamp bli ansett som en del av samme kampdag uavhengig av lengden på kampen -planlegging, gitt at rekkefølgen på hjemme- og bortekampene i serien ikke er endret og det listede spillet finner sted i serien, ellers vil spill bli erklært ugyldige.

8) I tilfeller av begivenheter som ikke er fullført før deres naturlige konklusjon, og et resultat blir utstedt ved en beslutning av foreningen ikke mer enn 12 timer fra arrangementets start, vil Casumo bruke den utstedte avgjørelsen som det offisielle resultatet for tilbud relatert til begivenhetens utfall, for eksempel kamp, uavgjort ingen innsats og dobbelsjanse gitt at den utstedte avgjørelsen ikke endrer utfallet av nevnte spilltilbud på tidspunktet for forlatelse. I så fall vil innsatsen bli refundert. Alle tilbud som refererer til opptelling av bestemte hendelser (eksempel: totalt antall mål, handikap, osv.) Vil bli erklært ugyldige bortsett fra de utfallene som er besluttet før oppgivelsen og umulig kan endres uavhengig av fremtidige hendelser, som vil bli avgjort i henhold til det bestemte resultatet.

9) Alle spilltilbud knyttet til uavsluttede kamper/begivenhter der det offisielle styringsorganet ikke tidligere er godkjent (f.eks. klubbvennskapskamper) vil bli erklært ugyldige med mindre minst 90% av den fastsatte vanlige/full tid spilles, se i <seksjon B, avsnitt 1.1>. Skulle kampen/begivenheten bli forlatt etter at 90% er fullført, vil oppgjøret være basert på gjeldende poengsum på det tidspunktet da kampen/ begivenheten ble stoppet.

10) Oppgjør av spilltilbud, for eksempel, men ikke begrenset til, skudd, skudd på mål, ballbesittelse, målgivende, returer, etc. vil være basert på definisjonen som det offisielle styringsorganet utsteder statistikken med. Med mindre det støttes av motstridende bevis, vil Casumo ikke godta noen klager som skyldes en personlig tolkning av slike vilkår.

a) Når du spiller "vinner"- eller "plassering"-spill, vil ingen innsatser bli refundert på deltakere/utfall som ikke deltar eller trekker seg fra et arrangement (både før og under), med mindre annet er angitt. Casumo forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å anvende Tattersalls regel 4, som forklart i <Seksjon B, avsnitt 6>, på enhver konkurranse, og dette vil bli angitt i korrelasjon med spilltilbudet og/eller den aktuelle sportsspesifikke regelen.

11) Ingen refusjon av spill vil gjelde, selv om det vinnende resultatet av en kamp/begivenhet er en deltaker/utfall som ikke er oppført for spillformål. På alle spill tilbyr kontoinnehaveren muligheten til å be om en pris på en ikke-børsnotert deltaker/utfall. Casumo forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å avslå slike forespørsler.

12) Skulle en deltaker bli diskvalifisert/tilbakeholdt/utestenges fra å ta del i en påfølgende del/fase av en begivenhet/konkurranse anses denne diskvalifiseringen å ha funnet sted på tidspunktet deltakeren ble fjernet fra begivenheten. Ingen endringer vil bli gjort for resultater før dette, uavhengig av enhver modifikasjon som følger av nevnte handlinger. Spill plassert etter at den diskvalifiserte deltakeren sist deltok i arrangementet vil bli erklært ugyldige.

13) Hvis to eller flere deltakere deler de aktuelle sluttposisjonene og ingen odds er blitt tilbudt for et trukket utfall, beregnes utbetalingen ved å dividere innsatsen på antall deltakere som deler disse bestemte stillingene, og avgjøres tilsvarende. Utbetalingen vil alltid være minst lik innsatsen, unntatt i tilfeller av "Head to Heads", se <Seksjon B, Paragraf 2,5> og <Seksjon B, Paragraf 5,19>

14) I “gruppespill” (som “best av X”) må alle oppførte deltakere starte begivenheten for at spillene skal gjelde.

15) I “gruppespill” (som “best av X”) må minst én deltaker fra valglisten fullføre arrangementet for at spill skal gjelde. Skulle dette ikke være tilfelle, og den styrende foreningen ikke følger spesifikke uavgjort kriterier, vil spillene bli erklært ugyldige.

16) I en "Head to Head" mellom to eller tre deltakere må alle listede deltakere starte den bestemte runden/begivenheten som innsatsen refererer til, for at spill skal anses som gyldige.

17) I en "Head to Head" mellom to deltakere vil alle spill bli refundert hvis begge deltakerne deler den samme posisjonen/poengsummen eller elimineres på samme trinn i konkurransen, med mindre den styrende foreningen følger spesifikke uavgjort prosedyrer, i så fall , vil disse bli ansett som gyldige.

18) I en "Head to Head" mellom tre deltakere og mer enn ett vinnende utfall, blir oddsen delt på utfallene som deler vinneren, uansett om netto utfall er lavere enn kontoinnehaverens innsats.

19) Hvis en "Head to Head" tilbys mellom forskjellige runder/etapper, må alle deltakerne delta i den kommende runden/etappen for at spill skal være gyldige. Skulle en deltaker som er oppført i tilbudet ikke ta noen påfølgende del, vil spill som er plassert fra siste gang deltakeren var aktiv i hendelsen, bli erklært ugyldige.

20) Med mindre det er spesifisert, når organisasjonsforeningen finner det passende å inkludere nødvendige runder, kamper eller serier av kamper (f.eks. Sluttspill, etter sesong) etter slutten av den såkalte vanlige sesongen for å bestemme klassifisering, ligavinnere, opprykk/nedrykk, etc., Casumo vil ta hensyn til resultatene og utfallene fra disse kampene for avgjørelsesformål for spill som refererer til den siste ligaklassifiseringen, opprykk, nedrykk, etc. For eksempel sesongspill om at laget som vinner NHL vil referere til Stanley Cup-vinnere.

21) Tilbud som konfronterer hverandre med to eller flere enkeltpersoners/lags prestasjoner over en bestemt tidsramme/konkurranse, vil bare bli avgjort ut fra resultatet av de listede deltakerne, uten å se bort fra alle andre deltakere i samme konkurranse/arrangement.

22) Med mindre det er spesifikt angitt, vil ikke alle tilbud som refererer til en enkelt spillers prestasjoner i en spesifikk innenlandsk liga (for eksempel totalt antall mål scoret av spiller X i liga Y) eller "Head to Head"-spilltilbud som involverer to spillers prestasjoner i innenlandske ligaer, ikke tas ta hensyn til hendelsene som skjer under eventuelle sluttspill/etter sesong eller andre kamper eller serier av kamper som vil skje etter den såkalte vanlige sesongen.

23) Tilbud knyttet til en total mengde forekomster/hendelser scoret/opptalt av et bestemt lag, enten i en enkelt lagprestasjon i en spesifikk innenlandsk liga (for eksempel totalt antall mål scoret av lag X), eller "Head to Head"-spilltilbud som involverer to lagets prestasjoner i innenlandske ligaer (f. eks. straffesparkminutter i liga X - lag Y mot lag Z), eller en kumulativ ligaprestasjon (f.eks. lag for å motta flest gule kort i liga X) vil ikke ta hensyn til hendelsene som skjer under eventuelt sluttspill/etter sesong eller andre kamper, eller serier av kamper, som ville skje etter den såkalte vanlige sesongen, med mindre annet er spesifisert.

24) I tilbud om enkeltspillers ytelse i en spesifikk innenlandsk liga (for eksempel totalt mål scoret av spiller X i liga Y) eller "Head to Head" spilltilbud som involverer to spillers prestasjoner i innenlandske ligaer, med mindre et resultat allerede er oppnådd, innsatsen vil bli refundert dersom noen av følgende hendelser skulle skje med en relevant deltaker: (i) er ikke en del av kampdagstroppen for klubben/laget de er kvalifisert for ved innsatsen på 50% eller mer av de gjenværende gjeldende kampene av en eller annen grunn, (ii) ikke deltar i minst en annen kamp etter at innsatsen er plassert, (iii) utgjør det samme beløpet som den andre spilleren, med mindre det er tilbudt uavgjort/uavgjort. Andre idrettsspesifikke forhold kan gjelde, se til den sportsspesifikke delen.

25) I en enkeltspillers prestasjonstilbud i en bestemt begivenhet (for eksempel totalt antall mål scoret av spiller X i internasjonal turnering) eller "Head to Head"-spilltilbud som involverer to spillers prestasjoner i spesifikke begivenheter, hvis noen av følgende hendelser skulle skje med enten av deltakerne i valglisten, vil spillene bli ansett som ugyldige: (i) deltar ikke i det hele tatt i begivenheten (ii) ikke deltar i minst en annen kamp etter at innsatsen er plassert, (iii) totalt samme beløp som den andre deltakeren, med mindre det er tilbudt uavgjort.

26) Under spesifikke hendelser kan Casumo bestemme seg for å tilby et tett redusert utvalg deltakere og kan også inkludere spillalternativer som "andre", "feltet" eller lignende. Dette alternativet inkluderer alle unoterte deltakere bortsett fra de som er nevnt spesifikt som tilgjengelige.

27) Tilbud som spesifikt refererer til en deltakers/deltakeres prestasjoner i et bestemt arrangement (f.eks. spiller X mot feltet), skal betraktes som ugyldige hvis den eller de nevnte deltakerne ikke deltar i konkurransen.

28) Enhver form for kvalifisering foran hovedbegivenheten anses å være en gyldig del av den konkurransen. Dermed vil enhver deltaker som blir eliminert på kvalifiseringsstadiet anses å tape for alle som er forhåndskvalifisert eller som lykkes i kvalifiseringsdelen.

29) Spilltilbud som opprinnelig krever at deltakeren(e) konkurrerer i to eller flere etapper for å gå videre til en påfølgende fase/runde i en konkurranse, forblir gyldig uavhengig av utsettelse/bevegelse av de faktiske kampdatoene, gitt at kampen(es) foregår faktisk innenfor rammen av konkurransen.

30) Et spill på et “å kvalifisere”-marked som opprinnelig krever at bare ett trinn/etappe går videre til en påfølgende fase/runde i en konkurranse (inkludert eventuelle forlengelser/tilleggskamper, f.eks. omkamp) vil bli erklært ugyldig hvis kampen ikke avgjøres innen mer enn 12 timer av den antatte starttiden.

31) Skulle en begivenhet bli flyttet fra sitt opprinnelig annonserte sted og/eller hvis spilloverflaten er forandret, vil dette ikke bli behandlet som en årsak til at tilbudene blir ugyldig med mindre (i) de sportsspesifikke reglene dikterer det slik og/eller den nye plasseringen der arrangementet finner sted er den vanlige hjemmekampen til en av deltakerne som er involvert i kampen, med unntak av det som er diktert nedenfor. Som hovedprinsipp vil Casumo referere til hjemmelaget (verten) og bortelaget (besøkende) i samsvar med definisjonen utstedt av den styrende foreningen for den aktuelle kampen/konkurransen. Spill på kamper som spilles på såkalte nøytrale baner forblir gyldige, uansett om denne informasjonen er detaljert i innsatsen og/eller posisjoneringen av lagene på spillbrettet/skjermen. I de tilfeller der det er uoverensstemmelse mellom oppstillingen av lagene/deltakerne på den offisielle nettsiden og deres plassering på spillbrettet/skjermen, og slik uoverensstemmelse medfører en vesentlig effekt på oddsen til kampen konkurrenten Casumo, vil spillene være ugyldige. Slike eventualiteter er bare vurdert i tilfeller der uoverensstemmelsen har en vesentlig og synlig effekt på oddsen. For eksempel, i tilfeller av ombyttede hjemme og bortelag i en ishockey kamp Casumo vil ugyldiggjøre innsatsene. Likevel vil Casumo vurdere gyldige innsatser plassert på arrangementer hvor den såkalte hjemmefordelen ikke blir vurdert og i tilfeller av nøytrale spillesteder. Eksempler på slike tilfeller inkluderer, men er ikke begrenset til, tennisturneringer, MMA-kamper, singelkonkurranser generelt eller spesifikke hendelser som slutt /senfaser av lagkonkurranser som holdes i forhåndsdefinerte steder, som Superbowl, NCAA Final 4 eller den italienske fotballcupfinalen, selv om plasseringen kan betraktes som en mulig vanlig hjemmebane for de involverte lagene. I slike tilfeller vil de nevnte hendelsene bli ansett som konkurranser på nøytrale spillesteder, og alle spill står uansett posisjonering av lagene/deltakerne på den offisielle nettsiden og deres plassering på spillbrettet/skjermen.

32) Informasjon som refererer til kjønn for lagene, aldersgruppene og ungdomslagene, samt forskjellige definisjoner av reservelag (f.eks. b- og c -lag), skal behandles som tilleggsinformasjon. Inkludering (eller mangel på) og korrekthet av slik informasjon vil ikke bli behandlet som tilstrekkelig årsak til at tilbudene som er knyttet til kampen/begivenheten, blir ugyldige, gitt at dette ikke forårsaker en åpenbar inkonsekvens i tilbudte odds.

33) Selv om Casumo tar alle nødvendige forholdsregler for å sikre den mest trofaste gjengivelse av alle komponentene som er involvert i et spilltilbud, må det antas at visse trossamfunn kan representeres annerledes på grunn av forskjellige tolkninger som følger av tilpasninger til et annet språk. Slik språklig inkongruens vil ikke bli behandlet som tilstrekkelig årsak til at tilbudene som er knyttet til kampen/hendelsen, blir ugyldige, gitt at det ikke skaper usikkerhet med andre deltakere. Det samme gjelder trossamfunn som refererer til arrangementer, lagnavn, sponsornavn, etc.

34) Ved spill hvor det er referanse til tidsrammer, bør de tolkes på følgende måte: "innen de første 30 minuttene" vil inneholde alt som skjer inntil 0 timer 29 minutter og 59 sekunder; "Mellom 10 til 20 minutter" vil inneholde alt som skjer fra 10 minutter og 0 sekunder til 19 minutter og 59 sekunder.

35) Med mindre det er oppført enten i forbindelse med spilltilbudet eller i de sportsspesifikke reglene, krever spill som refererer til begivenhetens-/kampens varighet som inkluderer ikke-hele heltall (f.eks. 88,5 minutter eller X.5 runder) fullstendig fullføring av hele heltallet av den angitte varigheten for at de skal regnes som vunnet. For eksempel: et spill på Over/Under 88,5 minutter i en tenniskamp avgjøres som over bare hvis minst 89 hele minutter er fullført.

36) Casumo erkjenner at noen spill kan kreve avrunding av prosenter, enheter eller andre kriterier som er avgjørende for avgjørelsen av innsatsen. Hvis det er tilfelle, forbeholder Casumo seg retten til å justere og avgjøre deretter.

37) Enhver referanse til mål scoret av bestemte spillere vil ikke telle hvis de er definert som "selvmål" (scoret i egne mål) med mindre annet er angitt.

38) Enhver referanse til forbund, nasjonalitet eller liknende er underlagt definisjonen fra det styrende forbundet.

39) Enhver medalje vunnet av et lag/en nasjon teller som én (1) medalje uavhengig av antall lagmedlemmer.

40) Tilbud som refererer til individuelle spillerprestasjoner over en bestemt periode/turnering (eksempel: totalt antall mål scoret av spiller X under VM) eller konfronterende prestasjoner fra 2 individuelle spillere i løpet av sesongen (eksempel: hvilken av spiller X eller spiller Y vil score flest mål i løpet av sesongen), krever at alle listede individer er en aktiv deltaker i minst en kamp som gjelder for tilbudet etter at innsatsen er godkjent for at spill skal gjelde. Spill plassert etter kunngjøringer om skader, overføringer, spillersalg, osv. Eller nyheter som til og med mulig kan redusere antall kamper en oppført spiller er kvalifisert for i konkurransen; dermed endres oddsen, bare teoretisk til fordel for et bestemt utfall uten at nevnte odds har blitt justert for å gjenspeile den nåværende tilstanden til innsatsen, vil bli erklært ugyldig.

41) Tilbud om hvorvidt enkelte individer vil ha en bestemt stilling/tittel/jobb på en bestemt dato (f.eks. Minister X for fortsatt å være minister på dato Y, spiller/trener som fortsatt skal være med lag Y på dato Z) refererer til personen det gjelder å beholde (eller alternativt bli utnevnt til) den oppførte stillingen uavbrutt mellom tidspunktet innsatsen er plassert og den angitte fristen. Skulle individet av en eller annen grunn forlate stillingen før den angitte fristen, vil utfallet av innsatsen anses å ikke ha skjedd. Dette er gyldig selv i tilfeller der individet blir utnevnt/signert på nytt i den samme stillingen/tittelen/jobben, og selv om personen på den angitte fristen igjen inntar den samme stillingen/tittelen/jobben som innsatsen refererer til. Oppgjør vil også ta hensyn til spillere som er signert på låneavtaler.

42) Alle spill som refererer til "slå" rekorder krever at den listede hendelsen er fullført. Tilsvarende rekord vil ikke bli ansett for å ha fullført bragden. Bare den listede forekomsten vil telle for oppgjørsformål.

6. Tattersalls regel 4

1) I tilfeller der det foreligger en ikke-løper eller ikke-deltaker skal oddsen for gjenværende løpere eller deltakere reduseres i henhold til den såkalte Tattersalls regel 4.

a. Spillgevinst:

 • Gjeldende odds for den ikke-deltakende løperen/fradrag i prosent av netto gevinst
1,30 og lavere 75%
1,31 til 1,40  70%
1,41 til 1,53  65%
1,54 til 1,62  60%
1,63 til 1,80  55%
1,81 til 1,95  50%
1,96 til 2,20  45%
2,21 til 2,50  40%
2,51 til 2,75  35%
2,76 til 3,25  30%
3,26 til 4,00  25%
4,01 til 5,00  20%
5,01 til 6,50  15%
6,51 til 10,00  10%
10,01 til 15,00  5%
15,01 og høyere  Ingen fradrag 

b. Plassering av spill:

 • Gjeldende odds for den ikke-deltakende løperen/fradrag i prosent av netto gevinst
1,06 og lavere  55%
1,07 til 1,14  45%
1,15 til 1,25  40%
1,26 til 1,52  30%
1,53 til 1,85  25%
1,86 til 2,40  20%
2,41 til 3,15  15%
3,16 til 4,00  10%
4,01 til 5,00  5%
5,01 og høyere  Ingen fradrag

2) Hvis det finnes to eller flere ikke-løpere eller ikke-deltakere skal total reduksjon ikke overgå 75 %. Fradrag skal i dette tilfellet baseres på samlet odds fra ikke-deltakende løpere.

7. Kupongspill

1) For hele listen over vilkår og betingelser for Supertoto,klikk her.

2) For hele listen over vilkår og betingelser for Superscore,klikk her.

8. Fantasy Points-spill

1) Tilbud knyttet til Fantasy Points eller Fantasy Contests vil vurdere DraftKings offisielle Fantasy Scoring som fastsatt i Daily Fantasy Rules and Scoring. For tilbud som gjelder Fantasy Points, vil det ‘klassiske’ scoringssystemet bli brukt, med mindre annet er angitt.

2) Innsatser som refererer til antall Fantasy-poeng som er akkumulert av en bestemt spiller under en kamp, krever at den oppførte spilleren er en del av den aktive spillelisten i kampen eller spiller i kampen (alt etter hvilken sport det gjelder), for at spill skal gjelde.

3) Tilbud som konfronterer antall Fantasy Points som er samlet opp av 2 spillere i en bestemt kamp/runde/kampdag/uke krever at alle listede spillere er en del av deres respektive aktive spillerliste i kampen eller spiller i kampen (alt etter hvilken sport det gjelder), for at spill skal gjelde. Innsatser vil bli refundert hvis begge listede spillere har samme mengde Fantasy-poeng i deres gjeldende kamper.

4) I spesielle anledninger kan Casumo bestemme seg for å tilby markeder som sammenligner antall Fantasy-poeng som er akkumulert av en liste over spillere som er gruppert sammen for spillformål i henhold til spesifikke kriterier. Grupperingene og deltakerne i hver gruppe avgjøres utelukkende etter Casumos skjønn, og disse kan blant annet være basert på spillposisjoner, kamptider eller geografisk plassering av lagene/spillerne. Bare de listede deltakerne tas i betraktning for oppgjørsformål. Casumo forbeholder seg retten til å anvende Tattersalls regel 4 hvis en oppført spiller ikke er en del av den aktive spillerlisten.

5) Med mindre annet er angitt, vil alle spill som refererer til sesonglange prestasjoner (eksempel: MVP, årets nykommer, beste prestasjon i en enkeltkamp, beste forsvar/spesiallag) avgjøres i henhold til spilleren/laget som oppsummerte flest Fantasy-poeng under vanlig sesong i den aktuelle kategorien. Ingen refusjon vil gjelde ved ikke-startere, skader, salg av spiller, etc. Det er mulig å be om odds på enhver unotert deltaker. Dead heat-regler gjelder dersom 2 eller flere deltakere blir erklært som de offisielle vinnerne. Skulle denne typen spill gjøres tilgjengelig for en plan etter sesongen, vil disse bli tydelig identifisert i forbindelse med tilbudet, men de samme spillerdeltakelses-/oppgjørsbetingelsene gjelder.

C. Sportsspill regler og grenser

1. OL og mesterskapsarrangementer

1. Alle betingelser angitt i denne delen har prioritet til enhver annen regel eller betingelse.

2) Alle spill er gyldige forutsatt at begivenheten holdes og avgjøres under mesterskapet og året det refereres til, uavhengig av endringer i spillestedet.

3) Denne klausulen gjelder tilbud som innen rimelighetens grenser oppfyller hvilken som helst av følgende kriterier:

a. Spill som refererer til oppførte begivenheter i avsluttende fase som en del av OL, verdensmesterskap eller kontinentale konkurranser;

b. Begivenhetens siste fase er begrenset.

2. Amerikansk fotball (NFL)

1) Med mindre annet er oppgitt avgjøres alle spill på amerikansk fotball basert på resultatet etter såkalt overtid.

2) Alle "kamptilbud vil bare bli ansett som gyldige hvis det er mindre enn 5 minutter planlagt spill igjen i 4. Quarter/2. omgang, alt etter hva som er aktuelt. Unntak vil bli gjort for de som har blitt avgjort før utfallet og umulig kan endres uavhengig av fremtidige hendelser, som vil bli avgjort i henhold til det bestemte resultatet.

3) Tilbud som refererer til individuelle spillerprestasjoner i en enkelt kamp (eksempel: Total Passing Yards kastet av spiller X) eller konfronterende prestasjoner fra 2 individuelle spillere i løpet av en kamp (eksempel: hvilken av spiller X eller spiller Y vil kaste flest Passing Yards), krever at alle listede individer spiller en ytterligere aktiv rolle i den aktuelle kampen for at spill skal gjelde.

4) Med mindre det er spesifikt angitt eller antydet i tilbudets egenskaper, vil oppgjøret av sesongspill være basert på klassifiseringene, definisjonene og regler for uavgjort i henhold til NFL.com, eller det offisielle nettstedet til konkurransen (etter behov).

5) Med mindre annet er angitt, regnes en typisk NFL uke/runde-tidsplan som løpende fra torsdag til påfølgende onsdag, i henhold til lokal stadiontid. Eventuelle begivenheter/tilbud som ikke er fullført innen den nevnte tidsrammen vil bli avgjort som ugyldige, bortsett fra tilbudene som resultatene allerede er avgjort og som umulig kan endres uavhengig av fremtidige begivenheter, som vil bli avgjort i henhold til det bestemte resultatet. Spill som refererer til begivenheter som har blitt planlagt i løpet av samme uke/runde, vil forbli gyldige så mye som hendelsene spilles innenfor tidsrammen ovenfor.

6) Kampdag/ukentlige ‘props’ er hvor det er mulig å satse på prestasjonene og resultatene av et forhåndsdefinert utvalg av lag og/eller individuelle spillers hendelser som skjer i en samling kamper/begivenheter på en bestemt uke/runde/dag/kampdag (eksempel: totalt antall poeng scoret i kamper fra en bestemt Conference, lag med høyest/lavest poengsum, Player Yardage-markeder etc.). Alle gjeldende kamper/begivenheter (inkludert omplanlegging som skal spilles innenfor den ovennevnte tidsrammen) må fullføres og valideres for den angitte uken/runden/dagen/kampdagen for at spill skal gjelde, bortsett fra de resultatene som er avgjort før forlatelse og kan umulig endres uavhengig av fremtidige hendelser, som vil bli avgjort i henhold til det bestemte resultatet. I tillegg krever tilbud som refererer til prestasjonen til spesifiserte spillere at alle de angitte spillerne er aktive deltakere når som helst i den aktuelle kampen for at spill skal gjelde.

7) Sesongspill, uansett om disse inkluderer utfall oppnådd under sluttspill eller på annen måte, så vel som tilbud som refererer til bestemte lag eller spillerprestasjoner, vil forbli gyldige uavhengig av eventuelle spillersalg, lagbevegelser, navneendringer, sesonglengde eller endringer i sluttspillformat under et hvilket som helst tidspunkt i sesongen.

8) Spill på dobbeltresultat (dvs. å forutsi utfallet ved halvtid kombinert med resultatet på slutten av 4. Quarter) vil ikke ta hensyn til noen utfall fra overtid.

9) Markeder for første/neste offensive spill avgjøres basert på det første/neste offensive spillet fra scrimmage (etter behov), unntatt straffer. Skulle et kick-off returneres for en touchdown, avgjøres spill med resultatet av det påfølgende kick-off. For avregningsformål vil ufullstendige/avskjærte pasninger, Quarterback-taklinger eller Fumbles bli betraktet som "Pass Play" med mindre Quarterback har passert scrimmage-linjen, da vil det bli betraktet som "Run Play". ‘Fumbles på utvekslinger til Runningback vil bli betraktet som "Run Play".

10) Avregning av tilbud som refererer til "Offensive Yards" vil være basert på netto antall yards inkludert eventuelle tapte sekker. En slik beregning vil bli utført ved å legge de relevante passerings- og mottagelsesverftene og trekke fra antall tapte yards til sekker fra totalen.

11) Tilbud som refererer til ethvert lag som scorer et bestemt påfølgende antall ganger ubesvarte, vil vurdere poengsummer som telles under eventuell overtid, men utelukker eventuelle PATs (poeng etter touchdowns eller 2-poengs konverteringer).

12) "Lag for å ta første/neste timeout"-tilbud vil ikke ta hensyn til eventuelle oppgjørstider som tapt på andre måter, for eksempel mislykkede taklinger, trenereutfordringer og/eller skader.

13) Oppgjør på alle straffetilbud vil være basert på at straffen godtas. Avviste straffer teller ikke.

14) Spill som refererer til utfallet av en bestemt "Drive" vil bli avgjort som ugyldige i tilfelle en ufullstendig "Drive". I tilfeller der lag A har ballen og famler med at ballen blir gjenopprettet av lag B som etterfølgende famler den tilbake til lag A, vil utfallet avgjøres som en "Turnover". Omsetning på nedganger (mislykket 4. Down Attempt), vil også bli sett på som en "Turnover". Skulle det skje at et mottak famlet av det mottakende laget og gjenopprettet av det sparkende laget, vil spillene avgjøres som "Punt".

15) Tilbud om hvorvidt en 1st Down vil bli gjort, refererer bare til laget som for tiden er i besittelse som oppnår den prestasjonen. Markedet vil bli avgjort som "JA" hvis et nytt sett med "Downs" oppnås enten med Run, Pass (inkludert tilfeller der en Touchdown blir scoret som et resultat) eller en automatisk 1st Down-straff. “Sikkerhet”, “feltmål” (uansett om feltmålet blir scoret eller ikke), fumbles eller endring i besittelse, vil avgjøre tilbudet som “NEI”. Eventuell Down spilt om igjen på grunn av ikke-automatiske straffer vil ikke bli vurdert for oppgjør, med mindre det er forpliktet til 5 yards eller mindre igjen.

16) Oppgjør på hvilket lag som vil få flest pasninger/Rushing Yards vil være basert på brutto antall yards kastet/løpt, inkludert eventuelle negative yarding for rushing.

17) For oppgjørsformål krever spill på Touchdown-scorere at den oppførte spilleren er en del av den aktive spillelisten for den kampen. Innsatser på spillere som ikke er på den aktive listen vil bli refundert. I tilfeller av "Passing Touchdowns" vil bare spilleren som fanger pasningen bli sett på som Touchdown-scorer.

18) Spillermarkeder og andre statistikkbaserte tilbud vil bli avgjort i henhold til de offisielle kamprapportene som ble publisert etter kampen av den organiserende foreningen.

19) Med mindre annet er angitt i forbindelse med spilltilbudet, vil spill på utfall relatert til 2. omgang kun ta hensyn til poeng og hendelser som er opptalt/oppnådd i løpet av den angitte tidsrammen, og vil ikke vurdere noen poeng og hendelser som er opptalt/oppnådd under eventuell overtid.

3. Friidrett

1) Med mindre annet er angitt, bestemmes alle spill på friidrett på grunnlag av resultatet etter den siste fasen av konkurransen. Hvis ingen av de oppførte deltakerne deltar i sluttfasen, blir alle spill ugyldige, med mindre den styrende foreningen følger spesifikke uavgjortprosedyrer, i så fall vil disse bli ansett som gyldige.

2) Alle spilltilbud blir avgjort basert på at det første offisielle resultatet blir presentert. Imidlertid vil Casumo ta hensyn til og gjøre opp/gjøre opp på nytt deretter etter eventuelle endringer i det offisielle resultatet som ble utstedt innen 24 timer etter at arrangementet har funnet sted. For at en slik eventualitet skal bli vurdert, må protesten skyldes hendelser som utelukkende skjer under arrangementet, for eksempel en linjekrenkelse, push eller falsk overlevering i en stafett, etc. Ingen dopingsaker vil bli vurdert. Resultatet som er tilgjengelig ved slutten av de nevnte 24 timene vil bli ansett som bindende uavhengig av ytterligere protester, endringer i det offisielle resultatet, etc.

3) Hvis to eller flere deltakere deltar i forskjellige heat under en konkurranse, vil alle Head-To-Head-tilbud mellom dem bli ansett som ugyldige, med mindre det er et senere stadium i konkurransen som minst en av dem kvalifiserer til.

4) En deltaker som er diskvalifisert på grunn av brudd på startprosedyren (tjuvstart) regnes som å ha deltatt i begivenheten.

4. Fotball med australske regler (ARF)

1) Med mindre det er uttrykkelig angitt, skulle en kamp eller en bestemt periode (f.eks. 1. omgang, 3. Quarter etc.) ende uavgjort, vil alle spill bli avgjort i henhold til den såkalte deat heat-regelen. I så fall vil utbetalingen bli beregnet etter at oddsen er delt og deretter multiplisert med innsatsen, uavhengig av om nettoutbetalingen er lavere enn kontoinnehaverens innsats.

2) Med mindre annet er angitt, vil alle spill som refererer til kamper bli avgjort med resultatet i slutten av 4. Quarter (ordinær tid).

3) Alle innsatser som refererer til spilleres prestasjon, i tillegg til "Head to Head" og "over/under"-innsatser som involverer én eller flere spillers prestasjoner i én enkelt kamp/begivenhet anses som gyldig gitt at den spesifiserte spilleren spiller fra starten av kampen.

4) Første målscorer i kampen/1. Quarter-innsatser vil refunderes på spillere som ikke er blant de 21 som starter. Innsatser på første målscorer i kampen krever ikke at målet scores i 1. Quarter. Hvis det ikke scores mål i den aktuelle perioden, vil alle innsatser anses som ugyldige.

5) Første målscorer i 2., 3. eller 4. Quarter - Alle innsatser står uavhengig av spillerens deltakelse (eller mangel på deltakelse) i det aktuelle Quarteret og kampen. Hvis det ikke scores mål i det aktuelle Quarteret, vil alle innsatser anses som ugyldige.

6) "Start til slutt"-innsatser refererer til hvilket lag (hvis noen) leder kampen ved slutten av hvert Quarter.

7) Dersom omkamp/ekstra kamper kreves for å avgjøre en posisjon på tabellen, ligavinneren, eller lignende, vil utfallet fra disse omkampene/ekstra kampene brukes til å avgjøre de respektive innsatsene.

8) For spill på Grand Final, er innsatser spesifisert til den kommende kampen som skal spilles, eller den pågående kampen for livespill. Innsatser vil ikke overføres til en omkamp, og et nytt marked vil legges til for eventuelle senere kamper.

9) Når tilbud som er relatert til innsatsen til to eller flere individer/lag over en gitt tidsperiode/konkurranse skal avgjøres, vil stedet hvor elimineringen finner sted i "finalene" gjelde for oppgjøret. Dersom to lag elimineres på samme stadiet, vil laget som havnet høyest på AFL-tabellen ved fullførelsen av den vanlige sesongen anses å ha oppnådd den beste plasseringen.

10) Alle innsatser står, uavhengig av endring av bane.

11) Tilbud som refererer til individuelle spillerprestasjoner (eksempel: totalt antall poeng scoret av spiller X under sluttspillet) eller konfronterende prestasjoner fra 2 individuelle spillere over en bestemt periode/turnering/sesong (eksempel: hvem av spiller X eller spiller Y vil score flest poeng under den vanlige sesongen), krever at alle listede individer må være en aktiv deltaker i minst en kamp som gjelder for tilbudet etter at innsatsen er godkjent for at spill skal gjelde. Spill plassert etter nyheter som til og med mulig kan redusere antall kamper en oppført spiller er kvalifisert for i konkurransen (eksempel: skade/overføring/spillersalg); dermed endres oddsen til og med teoretisk til fordel for et bestemt utfall uten at nevnte odds har blitt justert for å gjenspeile innsatsens nåværende tilstand, vil bli erklært ugyldig.

5. Badminton

1) Samme regler som tennisreglene der disse er gjeldende.

6. Baseball

1) Med mindre annet er oppgitt vil spill på baseball avgjøres ut fra resultatet etter eventuelle ekstraomganger, uavhengig av antall omganger som spilles, som deklarert av den respektive organisasjonsforeningen.

2) Et spill erklæres ugyldig på en avlyst eller utsatt kamp som ikke har startet, eller hvis et resultat ikke er utstedt innen tolv timer etter den planlagte starttiden.

3) "Kamp"-spill (Moneyline) krever et minimum antall omganger som spilles, i henhold til reglene i den respektive styringsforeningen for at spill skal gjelde, og vil bli avgjort som ugyldige i tilfelle uavgjort etter den eventuelle ekstraomgangen. Alle andre tilbud som rimeligvis kan gjøres opp (f.eks. "over/under", "handikap" og "oddetall/partall") blir avgjort i henhold til resultatet etter ekstraomgangene.

4) "Handikap", "over/under", "oddetall/partall" krever at alle planlagte omganger er fullført, eller minst ½ omgang mindre enn antall planlagte omganger hvis hjemmelaget er i fordel, for at spill skal gjelde. Dette gjelder alle tilbud bortsett fra tilbud hvis utfall er bestemt før oppgivelsen og umulig kan endres uavhengig av fremtidige hendelser. Disse vil bli avgjort i henhold til det bestemte resultatet.

5) Navnet på den såkalte "pitcheren" som starter har ingen betydning for avgjørelsen av spill.

6) For avgjørelse av spill regnes "første halvdel" som utfallet i de 5 første omganger. Alle 5 omganger må fullføres for at spill skal gjelde, med unntak av tilfeller der utfallet ble avgjort før avbruddet og det ikke er sjanse for at dette kunne blitt endret uavhengig av senere begivenheter, disse utbetales i henhold til det avgjorte utfallet. For kamper som spilles i et planlagt, forkortet format, vil første halve omganger bli forkortet tilsvarende, for eksempel "første omgang"-spill i et spill på 7 omganger refererer til utfall fra de 4 første omgangene.

7) Tilbud som refererer til individuelle spillerprestasjoner i en enkelt kamp (eksempel: totalt antall treff av spiller X) eller konfronterende prestasjoner fra 2 individuelle spillere i løpet av en kamp (eksempel: hvilken av spiller X eller spiller Y vil ha flest treff), krever alle listede individer skal spille en ytterligere aktiv rolle i den aktuelle kampen for at spill skal gjelde.

8) Med mindre det er spesifikt angitt eller antydet i tilbudet, vil oppgjør av sesongspill og turneringer eller sluttspilltotaler være basert på klassifiseringer, definisjoner og regler for uavgjort i henhold til MLB.com, eller det offisielle nettstedet til konkurransen (etter behov). Med mindre annet er angitt, vil kumulative mengder av slike spill inkludere eventuelle forlengelser (f.eks. ekstraomganger).

9) Tilbud som refererer til individuelle spillerprestasjoner (eksempel: totalt antall løp scoret av spiller X under sluttspillet) eller konfronterende prestasjoner fra 2 individuelle spillere over en bestemt periode/turnering/sesong (eksempel: hvilken av spiller X eller spiller Y vil registrere flest treff under den vanlige sesongen), krever at alle listede individer må være en aktiv deltaker i minst en kamp som gjelder for tilbudet etter at innsatsen er godkjent for at spill skal gjelde. Spill plassert etter nyheter som til og med potensielt kan redusere antall kamper en oppført spiller er kvalifisert for i konkurransen (eksempel: skade/overføring/spillersalg nyheter); dermed endres oddsen, selv bare teoretisk til fordel for et bestemt utfall uten at nevnte odds er justert for å gjenspeile innsatsens nåværende tilstand, vil bli erklært ugyldig.

10) Sesongspill, uansett om disse inkluderer utfall oppnådd under sluttspill eller på annen måte, så vel som tilbud som refererer til bestemte lag eller spillerprestasjoner, vil forbli gyldige uavhengig av eventuelle spillersalg, lagbevegelser, navneendringer, sesonglengde eller endringer i sluttspillformat under et hvilket som helst tidspunkt i sesongen.

11) Spill på utfallet av en bestemt periode (eksempel omgang X) eller hendelser oppnådd i løpet av en tidsbegrenset periode krever at den angitte perioden fullføres med unntak av de tilbudene hvis utfall allerede er bestemt før avbrudd og/eller ytterligere Fortsettelse av spillet kan umulig gi et annet resultat enn tilbudene som vil bli avgjort deretter. For oppgjørsformål anses enhver omgang (inkludert eventuelle ekstraomganger) som ikke krever at hjemmelaget slår videre, eller i det hele tatt, er naturlig avsluttet og alle spill som refererer til omgangen (eksempel: resultat av omgang X, handikap (Spread) av omgang X, over/under (totalt) løp eller treff i omgang X) står med unntak av de som spesifikt refererer til enkeltprestasjonen til hjemmelaget innenfor den angitte omgangen (eksempel: over/under (totalt) løp scoret av hjemmelaget i omgang X) som blir avgjort som ugyldige hvis hjemmelaget ikke slår i det hele tatt i løpet av den angitte omgangen.

12) Under visse begivenheter kan Casumo bestemme seg for å tilby markeder relatert til utfallet av en serie påfølgende vanlige sesongkamper som spilles mellom de listede lagene i løpet av de angitte tidsrammene. Oppgjøret vil inkludere utfall som kommer fra alle tohoder så mye som disse spilles innenfor den angitte tidsrammen. I tilfeller der det ikke er gjort et uavgjort utfall for tipping, vil spill bli avgjort som ugyldige hvis begge de listede lagene vinner samme antall kamper. Alle planlagte kamper må fullføres i henhold til reglene i den organiserende foreningen for at spill skal gjelde, bortsett fra de resultatene som er avgjort før oppgaven og umulig kan endres uavhengig av fremtidige hendelser, som avgjøres i henhold til bestemt resultat.

13) Tilbud som konfronterer eller teller utfall og hendelser oppnådd av lag eller spillere som deltar i forskjellige kamper som ikke konfronterer hverandre (eksempel: lag for å score flest løp i sin respektive kamp), krever at alle gjeldende kamper er fullført i henhold til reglene for organisasjonsforeningen for at spill skal gjelde, bortsett fra de utfallene som har blitt bestemt før forlatelsen og umulig kan endres uavhengig av fremtidige begivenheter, som vil bli avgjort i henhold til det bestemte resultatet. I tilfeller der det ikke er gjort et uavgjort utfall tilgjengelig for spill, blir spill avgjort som ugyldige dersom begge de listede lagene/deltakerne skaffer/oppnår samme mengde.

7. Basketball

1) Alle "kamp"-spill på basketball bestemmes på grunnlag av resultatet etter den såkalte overtiden.

2) Spill som refererer til kampresultatet ("Moneyline") fra uavgjort som avgjøres over to eller flere kamper, vil tilbudet "inkludert overtid" ugyldig i tilfelle kampen ender uavgjort og det ikke spilles mer i den bestemte kampen.

3) I oppgjør over flere kamper samles alle poeng fra enhver overtidsperiode og regnes mot den avsluttende avgjørelsen for den bestemte kampen.

4) Tilbud som refererer til individuelle spillerprestasjoner i en enkelt kamp (eksempel: totalt antall poeng scoret av spiller X) eller konfronterende prestasjoner fra 2 individuelle spillere i løpet av en kamp (eksempel: hvem av spiller X eller spiller Y vil få flest returer), krever at alle listede individer spiller en ytterligere aktiv rolle i den aktuelle kampen for at spill skal gjelde.

5) Alle spill som refererer til som totalsum for en turnering (som poeng, returer, målgivende pasninger etc.) avgjøres ut fra offisielle statistikker fra arrangøren. Med mindre annet er angitt, vil kumulative mengder av slike spill inkludere eventuelle forlengelser (f.eks. overtid).

6) Alle NBA- og NCAA-kamptilbud blir bare ansett som gyldige hvis det er mindre enn 5 minutter planlagt spill igjen i 4th Quarter/2. omgang, alt etter hva som er aktuelt. Unntak vil bli gjort for dem hvis utfall er bestemt før overgivelsen og umulig kan endres uavhengig av fremtidige begivenheter, som vil bli avgjort i henhold til det bestemte resultatet.

7) Med mindre det er spesifikt angitt eller antydet i tilbudet, vil oppgjør av sesongspill være basert på klassifiseringer, definisjoner og regler for uavgjort i henhold til NBA.com, eller det offisielle nettstedet til konkurransen (etter behov).

8) Sesongspill, uansett om disse inkluderer utfall oppnådd under sluttspill eller på annen måte, samt tilbud som refererer til bestemte lag eller spillerprestasjoner, vil forbli gyldige uavhengig av eventuelle spillersalg, lagbevegelser, navneendringer, sesonglengde eller endringer i sluttspillformat under et hvilket som helst tidspunkt i sesongen.

9) Tilbud som refererer til individuelle spillerprestasjoner (eksempel: totalt antall poeng scoret av spiller X under sluttspillet) eller konfronterende prestasjoner fra 2 individuelle spillere over en bestemt periode/turnering/sesong (eksempel: hvem av spiller X eller spiller Y vil vinne flest returer i løpet av den vanlige sesongen), krever at alle listede individer må være en aktiv deltaker i minst en kamp som gjelder for tilbudet etter at innsatsen er godkjent. Spill plassert etter nyheter som til og med potensielt kan redusere antall kamper en oppført spiller er kvalifisert for i konkurransen (eksempel: skade/overføring/spillerbytte nyheter); dermed endres oddsen, selv bare teoretisk til fordel for et bestemt utfall uten at nevnte odds er justert for å gjenspeile innsatsens nåværende tilstand, vil bli erklært ugyldig.

10) Spill på dobbeltresultat (dvs. å forutsi utfallet ved halvtid kombinert med resultatet på slutten av 4th Quarter) vil ikke ta hensyn til noen utfall fra overtid.

11) Med mindre annet er angitt i forbindelse med spilltilbudet, vil spill på utfall relatert til 2. omgang kun ta hensyn til poeng og hendelser som er opptalt/oppnådd i løpet av den angitte tidsrammen, og vil ikke vurdere noen poeng og hendelser som er opptalt/oppnådd i løpet av eventuell overtid.

12) For oppgjørsformål anses en Double-Double for å ha skjedd hvis spilleren registrerer 10 eller flere i minst 2 av disse kategoriene i en enkelt kamp (inkludert i løpet av eventuell overtid): poeng scoret, eventuelle returer vunnet, målgivende, Steals og/eller blokkerte skudd. En Triple-Double anses å ha skjedd hvis spilleren registrerer 10 eller flere i minst 3 av de ovennevnte kategoriene i en enkelt kamp (inkludert under eventuell overtid).

8. Beach Volleyball

1) Alle spill forblir gyldige så lenge en kamp/tilbud spilles innenfor turneringsrammen, uavhengig av endringer i tidsplan, betingelser, etc., med mindre annet har blitt avtalt.

2) "Kamp"-tilbud er basert på det generelle prinsippet om turneringsfremgang eller turneringsseier, avhengig av hvilken fase av konkurransen kampen refererer til. Laget som går videre til neste runde eller vinner turneringen, skal regnes som vinner av innsatsen uavhengig av kampens varighet, uttak, diskvalifikasjoner osv. Disse spillene krever at minst ett sett er fullført for at spillene skal gjelde.

3) Tilbud for “over/under” i kamper/begivenheter som ikke ble fullført der utfallet allerede var avgjort før avbruddet, og/eller videre spill ikke resulterte i et annet utfall enn nevnte utfall, avgjøres basert på resultatene som ble oppnådd før avbruddet. For utregning av disse avgjørelsene vil minimum antall hendelser som burde vært nødvendige for å avgjøre spillet legges til som nødvendig, avhengig av antall sett som var planlagt for kampen. Skulle denne utregningen gi en situasjon der ingen mulige endringer vil påvirke utfallet av tilbudet vil spillet bli avgjort deretter. Se eksempler i avsnittet for tennis.

4) Tilbud med “handikap” krever at alle planlagte sett fullføres for at spillet skal være gyldig, unntatt for de begivenheter der utfallet allerede er avgjort og/eller videre spill ikke kan gi et annet utfall for nevnte tilbud, disse vil i så fall avgjøres deretter. Se eksempler i avsnittet for tennis.

5) Alle tilbud på “riktig resultat”, “oddetall/partall” og de tilbud der det refereres til vinneren av en bestemt periode i kampen (eksempelvis “hvilket lag vil vinne det første settet?”) krever at den bestemte delen av kampen gjennomføres.

9. Boksing

1) Alle tilbud vil bli avgjort i henhold til det offisielle resultatet av det relevante styringsorganet umiddelbart som deklarert av ringemelderen på slutten av kampen. Ingen endringer i det offisielle resultatet etter at det ble kunngjort første gang, vil ikke bli tatt i betraktning, bortsett fra de som den offisielle organisasjonen foretar for å rette opp klare tilfeller av menneskelige feil av ringeviseren.

2) For oppgjør, i tilfelle kampen blir avbrutt av en eller annen grunn mellom rundene, f.eks. trekker seg før starten av en runde, diskvalifikasjon, unnlatelse av å svare på bjellen, vil kampen anses å ha avsluttet på slutten av forrige runde.

3) Tilbud på en kamp som erklæres som "stoppet" eller "teknisk uavgjort" vil bli gjort ugyldige, bortsett fra tilbudene som er avgjort før avgjørelsen og umulig kan endres uavhengig av fremtidige begivenheter, som vil bli avgjort i henhold til det bestemte resultatet.

4) Hvis det av en eller annen grunn endres antall runder i en kamp mellom tidspunktet for innsatsaksept og den faktiske kampen, tilbud som spesifikt refererer til runder, for eksempel "rundespill", "grupper av runder", "over/under", "seiersmetode" og "å gå distansen" vil bli erklært ugyldige.

5) For oppgjør, refererer tipping på runder eller grupper med runder til en fighter for å vinne med KO (Knockout), TKO (Technical Knockout) eller diskvalifikasjon i løpet av den runden eller gruppen av runder. Hvis det av en eller annen grunn tildeles poengavgjørelse før hele antall planlagte runder er fullført, eller en bokser diskvalifiseres, vil spill bli avgjort på runden der kampen ble stoppet. Spill som nominerer "å vinne på poeng" vil bare bli ansett som vinnere hvis hele antall runder er fullført.

6) For at en kamp skal kunne erklæres avgjort på "poeng" (f.eks. forskjellig definisjon av "avgjørelse") må alle runder være fullført. Alle andre avgjørelser (f.eks. KO, TKO, hvis en bokser trekker seg eller har kastet inn håndkleet, diskvalifisering, telling, nedskalling, slag under beltestedet, osv.) avgjøres som om bokseren vant kampen uten at det falt en avgjørelse, også kalt "før bjellen ringte".

7) Spill som refererer til varighet på kamp/runde representerer den faktiske tiden som har gått i runden/kampen, avhengig av den planlagte varigheten på runden/kampen. For eksempel: Et spill på over 4,5 runder i en boksekamp avgjøres kun som over når ett og et halvt minutt har gått i femte runde.

8) Enhver bekreftet kamp må være fullført innen 23:59 lokal tid dagen etter for at spillene skal gjelde. Enhver endring av sted, sted vil ikke bli ansett som gyldig grunn til å annullere tilbudene.

9) I tilbud der uavgjort/uavgjort er mulig og det ikke er tilbudt odds for et slikt utfall, blir spill avgjort som ugyldige dersom det offisielle resultatet erklæres som sådan. For oppgjørsformål må kamper hvis utfall erklæres som enten "Majority draw" eller "Split draw" betraktes som trukket/uavgjort, og tilbud vil bli avgjort deretter.

10) Oppgjør av statistikkbaserte tilbud som "bokser X å bli slått ned" eller lignende vil bli avgjort basert på resultatene som er erklært av dommeren, og ingen personlig tolkning vil bli anerkjent.

10. Cricket

a. Generelle regler for Cricket 

1) I tilfeller der det ikke er tilbudt odds for uavgjort og kampen/tilbudet ender uavgjort, vil innsatser bli avgjort i henhold til den såkalte dead heat-regelen der utbetalingen vil bli beregnet etter at oddsen er delt og multiplisert av innsatsen, uansett om nettoutbetalingen er lavere enn kontoinnehaverens innsats. I konkurranser der andre midler brukes til å bestemme en vinner etter uavgjort (for eksempel: "Bowl out" eller "Super over"), blir tilbudene avgjort basert på resultatet etter at slike forlengelser er fullført. Det eneste unntaket fra denne regelen er for kampodds-tipping i Test/First Class/3, 4 eller 5 dagers kamper der det ved uavgjort (hvor begge lag har fullført to omganger hver og har samme poengsum) satser på kampodds blir avgjort som ugyldige.

2) For "Total Runs Over X" (over/under og oddetall/partall)-spill, er "extras" og straffeløp (i henhold til kampkort) inkludert for oppgjør. Spill vil bli ugyldige hvis overspillet ikke er fullført med mindre et resultat allerede er bestemt, eller om over har nådd sin 'naturlige konklusjon' (f.eks. omgang slutt/erklæring). Markedet refererer bare til listede over (f.eks. "5. over" refererer til over nummer 5, dvs. over direkte etter over nummer 4).

3) For "Total Runs Delivery X" (over/under og oddetall/partall)-spill, er "extras" (men ikke straffeløp) i henhold til kampkortet inkludert i oppgjørsformål. Leveranser telles fra begynnelsen av omgangen, og tilleggsleveranser (som følge av ‘extras’) telles fortløpende og separat (f.eks. hvis levering 1 er bred, anses neste ball som levering 2).

4) For spill på "Boundary Over X" (ja/nei), skal ethvert eksempel på at ballen treffer eller treffer over grensen, uansett om ballen kommer av balltre, anses som en grense. Dette inkluderer vid, byes, leg byes og overthrows (f.eks. enhver forekomst av en ball i spill som treffer eller treffer over grensen skal avgjøres som ja for den overgangen). 4 løp som er "alle løp" mellom wicket skal ikke regnes som en grense. Spill vil være ugyldige hvis overspillet ikke er fullført med mindre et resultat allerede er bestemt, eller om over har nådd sin 'naturlige konklusjon' (f.eks. avslutning på omgang, erklæring). Markedet refererer bare til listede over (f.eks. "5th Over" refererer til over nummer 5, dvs. over direkte etter over nummer 4).

5) For spill på "Wicket Over X" (ja/nei), må overspillet fullføres for at spillene skal gjelde, med mindre en wicket allerede har falt eller omgangen når sin naturlige konklusjon (f.eks. avslutning på omgang, erklæring).

6) For spill på "Total Wides"(over/under), vil oppgjøret være basert på "Runs" "scoret fra" "Wides" "og ikke antall" "Wides" "bowlet. F.eks. hvis en enkelt wide-leveranse når grensen, skal den telle som 5 totalt wides.

7) For spill på "Method of Dismissal" vil spill være ugyldige hvis enten spilleren trekker seg på grunn av skade eller annen grunn, før wicket faller eller det ikke er flere wickets.

8) For spill på "Most Run Outs" vil oppgjøret være basert på at det slående laget og ikke det forsvarende laget (for eksempel ‘run outs’ teller for laget til spilleren som blir avvist).

9) For spill på "oddetall/partall", må en ball bowles for at spill skal gjelde.

10) For ethvert spill som involverer "ducks", er en "duck" definert som når en spiller blir avvist for en score på null løp. Enhver spiller som ikke er ute for null løp, regnes ikke som en "duck".

11) For spill på "Maiden in Match", regnes en ‘maiden’ som en over-bowlet uten poeng. Bare fullførte overs med null løp teller. Minimum 1 over må være bowlet for at spillene skal gjelde. For oppgjørsformål benyttes ikke leg-byes og byes på dette spilltilbudet, i henhold til kampkortet.

12) For spill på "4s" inkludert, men ikke begrenset til totalt 4s, de flest 4s og spillernes totale 4s; alle 4s med alle løpene teller ikke med i totalen. Overkast som når grensen og tildeles slagmann vil bli talt. Nei-baller som når grensen fra første slag og tildeles slagmann vil bli talt. Leg-byes og byes som når grensen er ikke inkludert. Wides som når grensen er ikke inkludert.

13) Straffeløp som blir tildelt, telles med i over, intervall og omgang for oppgjør, i henhold til kampkortet. Hvis straffeløp ikke blir tildelt en bestemt over, teller de bare med omgangsløp.

b. Cricketregler for spillere

1) Spill på "Top Run Scorer" og "Top Wicket Taker" (inkludert alle varianter av "hjemmelag", bortelag"," 1 omgang" og "2 omgang") plassert på en spiller som ikke er i start 11 vil bli erklært ugyldig. Spill på spillere som er valgt, men som ikke slår eller forsvarer, blir avgjort som tapere.

a) I tillegg gjelder følgende for alle begrensede overs-kamper.

Innsats krever at minst 20 overs blir bowlet per omgang i en kamp på en dag, med mindre et lag er all-out eller kampen er fullført, eller at det skal bowles minimum 5 overs per omgang i en Twenty 20-kamp, T10 eller hundre kamper med mindre et lag er all-out eller kampen er fullført.

b) I tillegg gjelder følgende for alle testkamper og 4/5 dagers kamper.

Innsats krever at 50 over er fullført for at spill skal gjelde, med mindre omganger har nådd sin naturlige konklusjon (inkludert omganger erklært).

c) Alle spill på "Top Wicket Taker" blir avgjort utelukkende på antall wickets som tas uavhengig av antall tapte løp

d) Alle Spill på "Top Wicket Taker" blir ugyldige hvis ingen wicket blir tatt av en bowler i den omgangen.2) Denne regelen utelukker ethvert turnerings- eller seriemarked som dekket i <seksjon C, punkt 105 kr>.

3) Spill på "Man of the Match/Player of the Match" på alle spillere som ikke er i start 11 vil bli erklært ugyldige. Spill på spillere som er valgt, men som ikke slår eller bowler, blir avgjort som tapere. Ved uavgjort, vil regler for dead heat gjelde som forklart i <seksjon C, punkt 10(a).1>.

4) Spill på "Next Man Out" og "First Batsman Dismissed" blir avgjort som ugyldige hvis enten spilleren trekker seg på grunn av skade eller annen grunn før wicket faller eller hvis det ikke er flere wickets. Begge navngitte slagmenn må slå når fallet til den nominerte wicket faller for at spillene skal gjelde.

5) "Most Runs" (2-veis og 3-veis) matchups, krever at begge/alle spillerne når slagkrøllen mens en ball blir bowlet, selv om det ikke er nødvendig at de møter en ball, og heller ikke at de siterte spillerne har slått sammen, ellers veddemål blir ugyldige. I tilfelle uavgjort, hvis ingen trekkpris ble tilbudt, vil regler for dead heat gjelde som forklart i <seksjon C, punkt 10 (a) .1>.

6) “Most Wickets” (2-veis og 3-veis) matchups, krever at begge/alle spillerne kaster minst 1 ball for at spillene skal gjelde. I tilfelle uavgjort, hvis ingen trekkpris ble tilbudt, vil regler for dead heat gjelde som forklart i <seksjon C, punkt 10 (a) .1>.

7) Spill på "spillerprestasjon" som er plassert på en spiller som ikke er i start 11 vil bli erklært ugyldige. Oppgjør er basert på følgende poengbaserte poengsystem:

• 1 poeng per løp scoret (bare slagmann):

• 10 poeng per mottak (bare fielder eller wicket keeper):

• 20 poeng per wicket (bare bowler):

• 25 poeng per stumping (bare wicket keeper).

I tillegg, for alle begrensede overs-kamper, vil alle spill bli erklært ugyldige hvis antallet overs skulle reduseres på grunn av været (eller av en annen grunn) fra standard planlagt antall over i en Twenty 20-kamp eller en annen begrenset overs-kamp. Skulle utfallet av slike tilbud allerede være avgjort før avbruddet og ingen ytterligere spill muligens vil endre utfallet av slike spill, vil disse bli avgjort tilsvarende.

8) For Spill plassert på "Player to take 5 or more Wickets/Player's Total Wickets/Player to take a wicket" som er plassert på en spiller som ikke er i start 11, bli erklært ugyldige. Spill vil også bli ugyldige hvis spilleren ikke bowler en ball.

9) Spill på “Player to take make a Duck” (ja/nei) krever at spilleren når slagkrøllen mens en ball blir bowlet, selv om det ikke er nødvendig at de møter en ball.

10) For spill på ”Player to score Fastest 50/Century”, er oppgjør basert på det minste antallet baller som må møtes for å nå milepælen (enten 50 løp eller 100 løp). I tilfelle uavgjort, gjelder regler for dead heat som forklart i <seksjon C, punkt 10 (a).1>.

11) For spill på "Race to X Runs", må begge spillerne åpne med slag for at spillene skal gjelde.

12) Spill på "spillerens totale løp/spillers totale 4s/spillernes totale 6s" (over/under) krever at spilleren når slagkrøllen mens en ball blir bowlet, selv om det ikke er nødvendig at de møter en ball. I tilfeller der en slagmanns omgang avsluttes av vær eller dårlig lys, vil alle spill der et resultat ikke er bestemt, bli erklært ugyldige. Et resultat anses å ha blitt bestemt hvis en slagmann har passert totalløpet ved innsatsen ble akseptert, ble avvist eller en omgang fullført/erklæring utført. For eksempel, hvis en slagmanns poengsum står på 50 'Not-Out' når et spill eller omgang avsluttes på grunn av dårlig lys eller regn, blir alle spill på 50,5 løp ugyldige med mindre spillet har nådd sin naturlige konklusjon. Alle spill på over 49,5 Runs vil imidlertid bli ansett som vinnende, mens spill på under 49,5 Runs vil bli avgjort som å tape. Skulle en slagmann trekke seg på grunn av skade eller av andre årsaker, vil poengsummen hans på slutten av lagets omgang bli betraktet som resultatet for den innsatsen. I tillegg, for alle begrensede overs-kamper, vil alle spill bli erklært ugyldige hvis antallet overs skulle reduseres på grunn av været (eller av en annen grunn) fra standard planlagt antall overa i en Twenty 20-kamp eller en annen begrenset overs-kamp. Skulle utfallet av slike tilbud allerede være avgjort før avbruddet og ingen ytterligere spill muligens vil endre utfallet av slike spill, vil disse bli avgjort tilsvarende.

13) Spill på "Spiller for å score 50/halvt århundre" (ja/nei krever at spilleren når slagkrøllen mens en ball blir bowlet, selv om det ikke er nødvendig at de møter en ball. En spiller anses å ha scoret 50 eller et 'halvt århundre' når poengsummen er 50 eller flere løp, uavhengig av om spilleren scorer et århundre eller mer. I tilfeller der en slagmanns omgang avsluttes av vær eller dårlig lys, vil alle spill der et resultat ikke er bestemt bli ugyldig, med mindre spillet har nådd en naturlig konklusjon. Skulle en slagmann trekke seg på grunn av skade eller av andre årsaker, vil poengsummen hans på slutten av lagets omgang bli betraktet som resultatet for den innsatsen. I tillegg, for alle begrensede overs-kamper, hvis inngrep av regn (eller annen forsinkelse) resulterer i at antallet overs reduseres fra de opprinnelig planlagte på det tidspunktet innsatsen ble akseptert, vil alle åpne (spiller for å score 50) spill erklæres ugyldig gitt at reduksjonen er 10% eller mer av de planlagte. Hvis reduksjonen er mindre enn 10% av de planlagte over på det tidspunktet innsatsen ble akseptert, vil spillene gjelde. Hvis et lag omgang er 10 overs eller mindre, vil enhver reduksjon i over å annullere spill. Skulle utfallet av slike tilbud allerede være avgjort før avbruddet og ingen ytterligere spill muligens kan endre utfallet av slike spill, vil disse bli avgjort tilsvarende.

14) Spill på "Spiller for å score 100/Century/200/Double Century" (ja/nei) krever at spilleren når slagkrøllen mens en ball blir bowlet, men ikke nødvendigvis vendt mot en ball. En spiller anses å ha scoret 100 eller et ‘århundre’ når poengsummen er 100 eller flere løp, uavhengig av om spilleren scorer et dobbelt århundre eller mer. På samme måte anses en spiller å ha scoret 200 eller et "Double Century" når poengsummen er 200 eller flere løp. I tilfeller der en slagmanns omgang avsluttes av vær eller dårlig lys, vil alle spill der et resultat ikke er bestemt, bli erklært ugyldige. Skulle en slagmann trekke seg på grunn av skade eller av andre årsaker, vil poengsummen hans på slutten av lagets omgang bli betraktet som resultatet for den innsatsen. I tillegg, for alle begrensede overs-kamper, hvis inngrep av regn (eller annen forsinkelse) resulterer i at antallet overs blir redusert fra de opprinnelig planlagte på det tidspunktet innsatsen ble akseptert, så åpnet alt (spiller til å score 100/200) innsatser vil bli erklært ugyldige gitt at reduksjonen er 10% eller mer av de planlagte. Hvis reduksjonen er mindre enn 10% av de planlagte overs på det tidspunktet innsatsen ble akseptert, vil spillene gjelde. Hvis et lag omgang er 10 overs eller mindre, vil enhver reduksjon i over å annullere spill. Skulle utfallet av slike tilbud allerede være avgjort før avbruddet og ingen ytterligere spill muligens vil endre utfallet av slike spill.

c. Begrenset overs for cricket

1) Skulle en kamp bli overført til en "reserve"-dag, vil alle spill forbli gyldige så lenge spillet starter innen 48 timer etter den opprinnelige, planlagte starttiden.

2) Spill på Match odds (head to head) betaler på det offisielle resultatet. I tilfelle uavgjort, gjelder dead heat-regler som forklart i paragraf 1 i de generelle cricketreglene, med mindre en påfølgende tiebreaker-metode brukes for å bestemme vinneren (f.eks. Superover, Bowl-off), i så fall blir resultatet avgjort på resultatet av denne metoden. Skulle kampen bli erklært “nei-resultat“, er alle spill ugyldige.

3) Hvis noen "Super Over" eller Tiebreaker er påkrevd; alle løp, wickets eller annen statistikk som kan forekomme i Super Over/Tiebreaker teller ikke med på noe tippemarked (unntatt kampresultat) inkludert spillerspilltilbud og totalsamlinger (f.eks. topp slagmann/bowler, spillerløp, totalt 6s for å ta minst X wickets). Denne regelen gjelder ikke for spesifikke spilltilbud knyttet til "Super Overs" (f.eks. Super Over Total Runs).

4) For spill på "Match Handicap/Winning Margin” vil avgjørelsen avhenge av om det vinnende laget slår først eller ikke. Hvis laget som slår først vinner, vil løpshandikapet bli brukt til oppgjør. Hvis laget som slår etterpå vinner, vil wicketshandikap bli brukt til oppgjør. Alle spill vil bli erklært ugyldige hvis antall overs skulle reduseres på grunn av været (eller annen grunn) fra standard planlagt antall overs i en Twenty 20-kamp eller andre begrensede overs-kamper.

5) For “Highest 1st 6/15 Overs” vil alle spill bli erklært ugyldige dersom antallet over i kampen skulle reduseres på grunn av været (eller av en annen grunn) fra det planlagte antallet overs på det tidspunktet innsatsen ble akseptert (om standard eller allerede redusert). Skulle utfallet av slike tilbud allerede være avgjort før avbruddet og ingen ytterligere spill muligens vil endre utfallet av slike spill, vil disse bli avgjort tilsvarende.

I tilfelle uavgjort, hvis ingen tilbudspris ble tilbudt, vil regler for dead heat som forklart i punkt 1 i de generelle cricketreglene gjelde.

6) Spill på "Highest total 1st X Overs" vil være ugyldige hvis inngrep av regn (eller annen forsinkelse) resulterer i at antallet overs i kampen reduseres fra de som opprinnelig var planlagt på det tidspunktet innsatsen ble akseptert. Skulle utfallet av slike tilbud allerede være avgjort før avbruddet og ingen ytterligere spill muligens kan endre utfallet av slike spill, vil disse bli avgjort tilsvarende.

7) "Highest Opening Partnership" krever at begge sider fullfører sitt åpningspartnerskap med unntak av situasjoner der et utfall allerede er bestemt. Et åpningspartnerskap anses å ha begynt når den første ballen er bowlet i en lagomgang, og varer til fallet på den første wicket eller, hvis ingen første wicket faller, når omgangen når sin naturlige konklusjon. I tilfelle uavgjort, hvis ingen tilbudspris ble tilbudt, vil regler for dead heat som forklart i punkt 1 i de generelle cricketreglene gjelde. I tillegg vil alle (Highest Opening Partnership)-spill bli erklært ugyldige dersom antallet overs i kampen skulle reduseres på grunn av været (eller av annen grunn) fra det planlagte antallet over på det tidspunktet innsatsen ble akseptert (enten standard eller allerede redusert). Skulle utfallet av slike tilbud allerede være avgjort før avbruddet og ingen ytterligere spill muligens vil endre utfallet av slike spill, vil disse bli avgjort tilsvarende.

8) For spill på "Fall of Next Wicket" og "Opening Partnership" (over/under), skulle slagmann trekke seg på grunn av skade eller av en annen grunn før et resultat er bestemt, vil alle spill som er lagt før han trekker seg erklæres ugyldige; veddemål tatt etter den første ballen i det nye partnerskapet vil gjelde. Et resultat anses å ha blitt bestemt hvis partnerskapstotalen har passert totalsummen som innsatsen ble akseptert med. Hvis et lag når målet sitt, vil summen som er oppnådd av det slående laget være resultatet av markedet. Hvis et partnerskap blir avbrutt på grunn av været, vil alle spill gjelde, med mindre det ikke er noe mer spill i kampen. I slike tilfeller vil alle spill der et resultat ikke er bestemt bli erklært ugyldige.

I forhold til over-tallet ved fallet av neste wicket, refererer enhver sitert halvdel til hele over-tallet, ikke de spesifikke ballene som er bowlet i hver omgang (f.eks. over/under 5,5 refererer til enten 'enhver levering i over 5 og tidligere' eller ' enhver levering i over 6 og senere ').

I tillegg vil alle (FOW) spill bli erklært ugyldige dersom antallet overs i kampen skulle reduseres på grunn av været (eller av annen grunn) fra det planlagte antallet overs på det tidspunktet innsatsen ble akseptert (enten standard eller allerede redusert) Skulle utfallet av slike tilbud allerede være avgjort før avbruddet og ingen ytterligere spill muligens vil endre utfallet av slike spill, vil disse bli avgjort tilsvarende.

9) For spill på "Total Runs - Innings X" (over/under) (f.eks. Total Team Runs), vil alle spill bli erklært ugyldige dersom antall overs i kampen skulle reduseres på grunn av været (eller annen grunn) fra den planlagte antall over på det tidspunktet innsatsen ble akseptert (enten standard eller allerede redusert). Skulle utfallet av slike tilbud allerede være avgjort før avbruddet og ingen ytterligere spill muligens vil endre utfallet av slike spill, vil disse bli avgjort tilsvarende. For å unngå tvil: Eventuelle innsatser som tas etter at antall over er redusert, vil gjelde med mindre det er en ytterligere reduksjon.

10) For spill på "Total Runs-Innings X, Overs XX" (over/under) (f.eks. Total Runs-Home Team, Overs 1-15), vil alle spill bli erklært ugyldige dersom antall overs reduseres på grunn av været (eller annen grunn) fra det planlagte antallet over i kampen på det tidspunktet innsatsen ble akseptert (enten standard eller allerede redusert). Skulle utfallet av slike tilbud allerede ha blitt avgjort før avbruddet, og ingen ytterligere spill muligens ville endret utfallet av slike spill, vil disse bli avgjort tilsvarende. For å unngå tvil: Eventuelle innsatser som tas etter at antall overs er redusert, vil gjelde med mindre det er en ytterligere reduksjon.

11) For spill på "Total 4s/6s/Boundaries/Wickets" (over/under), vil alle spill bli erklært ugyldige dersom antall overs reduseres på grunn av været (eller av en annen grunn) fra standard planlagt antall overs i kamp på det tidspunktet innsatsen ble akseptert (enten standard eller allerede redusert). Skulle utfallet av slike tilbud allerede ha blitt avgjort før avbruddet, og ingen ytterligere spill muligens ville endret utfallet av slike spill, vil disse bli avgjort tilsvarende. Leg-bye og byes som når/passerer grensen teller ikke med totalt 4s/6s. Kaster som tildeles slagmann teller. Bredder som når grensen teller ikke. Ingen baller som når grensen utenfor grensen og tildeles slagmann vil bli talt.

12) For spill på "Most Fours/Sixes/Wides/Run-outs/Boundaries/Ducks/Extras", bør inngrep av regn (eller annen forsinkelse) føre til at antall overs reduseres fra de som opprinnelig var planlagt på det tidspunktet innsatsen ble godtatt, vil alle åpne (de fleste 'X') spill bli erklært ugyldige gitt at reduksjonen er 10% eller mer av de planlagte. Hvis reduksjonen er mindre enn 10% av de planlagte overs på det tidspunktet innsatsen ble akseptert, vil spillene gjelde. Hvis et lag sin omgang er 10 overs eller mindre, da vil enhver reduksjon i overs annullere (de fleste 'x') spill. Skulle utfallet av slike tilbud allerede være avgjort før avbruddet og ingen ytterligere spill muligens vil endre utfallet av slike spill, vil disse bli avgjort tilsvarende. Leg-bye og byes som når/passerer grensen teller ikke med totalt 4s/6s.

I tilfelle uavgjort, hvis det ikke ble tilbudt uavgjortpris, vil dead heat regler som forklart i punkt 1 i de generelle reglene for cricket gjelde.

13) For spill på "Total Wides/Run-outs/Ducks/Extras/Stumpings" (over/under), vil alle spill bli erklært ugyldige dersom antallet overs skulle reduseres på grunn av været (eller annen grunn) fra det planlagte antallet overs i kampen på det tidspunktet innsatsen ble akseptert (enten standard eller allerede redusert). Skulle utfallet av slike tilbud allerede ha blitt avgjort før avbruddet, og ingen ytterligere spill muligens ville endret utfallet av slike spill, vil disse bli avgjort tilsvarende. For widescreen og extras vil oppgjøret omfatte løpene som er scoret fra wides, og ikke bare antall wide bowled.

14) For spill på "høyeste individuelle poengsum" vil alle spill bli erklært ugyldige dersom antallet overs i kampen skulle reduseres på grunn av været (eller av en annen grunn) fra standard planlagt antall over i en Twenty 20-kamp eller andre begrensede overs-kamp. Skulle utfallet av slike tilbud allerede være avgjort før avbruddet, vil disse bli avgjort deretter.

15) For spill på "Team of Top Run Scorer", hvis inngrep av regn (eller annen forsinkelse) resulterer i at antallet overs i kampen reduseres fra de som opprinnelig var planlagt på det tidspunktet innsatsen ble akseptert, så vil alle (team of top run scorer) spill bli erklært ugyldige gitt at reduksjonen er 10% eller mer av de planlagte. Hvis reduksjonen er mindre enn 10% av de planlagte overs på det tidspunktet innsatsen ble akseptert, vil spillene gjelde. Hvis et lag sin omgang er 10 overs eller mindre, vil enhver reduksjon i overs annullere spillene. Skulle utfallet av slike tilbud allerede være avgjort før avbruddet og ingen ytterligere spill muligens vil endre utfallet av slike spill, vil disse bli avgjort tilsvarende. I tilfelle uavgjort, hvis det ikke ble tilbudt uavgjortpris, vil født heat regler som forklart i punkt 1 i de generelle cricketreglene gjelde.

16) For spill på "Fifty/Century in Match" (ja/nei), hvis inngrep av regn (eller annen forsinkelse) resulterer i at antallet overs reduseres fra de som opprinnelig var planlagt på det tidspunktet innsatsen ble akseptert, så vil alle (Fifty/Century i kamp) spill bli erklært ugyldige gitt at reduksjonen er 10% eller mer av de planlagte. Hvis reduksjonen er mindre enn 10% av de planlagte overs på det tidspunktet innsatsen ble akseptert, vil spillene gjelde. Hvis et lag sin omgang er 10 overs eller mindre, da vil enhver reduksjon i overs annullere (Fifty/Century in Match) spill. Skulle utfallet av slike tilbud allerede være avgjort før avbruddet og ingen ytterligere spill muligens vil endre utfallet av slike spill, vil disse bli avgjort tilsvarende.

17) For spill på "Highest Total Runs in an Over/Maximum Runs in an Over" (over/under) vil spill avgjøres på det største antallet løp (inkludert extras) som er scoret i en over av begge omganger i kampen.

Alle spill vil bli erklært ugyldige dersom antall overs skulle reduseres på grunn av været (eller annen grunn) fra det planlagte antallet overs på det tidspunktet innsatsen ble akseptert (enten standard eller allerede redusert). Skulle utfallet av slike tilbud allerede være avgjort før avbruddet og ingen ytterligere spill muligens vil endre utfallet av slike spill, vil disse bli avgjort tilsvarende.

d. Testkamper/First Class-kamper/3, 4 eller 5 dagers kamper

1) Hvis en kamp offisielt avbrytes (eksempelvis grunnet farlige baneforhold), vil alle spill som ikke er avgjort anses som ugyldige.

2) For tipping på "kampodds" i Test/First Class/3, 4 eller 5 dagers kamper, i tilfelle uavgjort (hvor begge lag har fullført to omganger hver og har samme poengsum) blir spill på "kampodds" ugyldige, og innsatser refunderes.

3) I "Uavgjort ingen innsats" er spill ugyldige dersom kampen ender med uavgjort og refunderes derfor.

4) I "Dobbelsjanse" er spill ugyldige dersom kampen ender uavgjort, og refunderes derfor.

5) Oppgjør av "flest poeng"-tilbud vil baseres på hvem som fikk flest poeng tildelt i kampen (eksempelvis Sheffield Shield). I tilfelle uavgjort, hvis det ikke ble tilbudt pris på uavgjort, gjelder dead heat regler som forklart i <seksjon C, punkt 10 (a).1>.

6) For spill på "Highest Opening Partnership" krever det at begge sider fullfører sitt åpningspartnerskap med unntak av situasjoner der et utfall allerede er bestemt. Med mindre annet er angitt, refererer partnerskap med høyeste åpning bare til de første omgangene til hvert lag. I tilfelle uavgjort, hvis det ikke ble tilbudt pris på uavgjort, gjelder dead heat regler som forklart i <seksjon C, punkt 10 (a).1>.

7)For spill på "Fall of Next Wicket" og "Opening Partnership" (over/under), skulle slagmann trekke seg på grunn av skade eller annen grunn før et resultat er bestemt, blir alle spill ugyldigeEt resultat anses å ha blitt bestemt hvis totale omganger har passert totale løp der innsatsen ble akseptert. Hvis et lag erklærer eller når målet sitt, vil totalen oppnådd av det slående laget være resultatet av markedet. Hvis et partnerskap blir avbrutt på grunn av været, vil alle spill gjelde, med mindre det ikke er noe mer spill i kampen. I slike tilfeller vil alle spill der et resultat ikke er bestemt bli erklært ugyldige. Extras og straffeløp som deles ut før wicket-fallet eller under partnerskapet, i henhold til kampkortet, vil bli regnet.

I forhold til over-tallet ved fallet av neste wicket, refererer enhver sitert halvdel til hele over-tallet, ikke de spesifikke ballene som er bowlet i hver omgang (f.eks. over/under 5,5 refererer til enten 'enhver levering i over 5 og tidligere' eller ' enhver levering i over 6 og senere ').

8) For spill på "Total Runs - Innings X" (over/under) (f.eks. totalt antall lagløp) vil alle spill være ugyldige hvis 50 overs ikke blir bowlet, med mindre en omgang har nådd sin naturlige konklusjon, eller deklareres. Hvis en omgang blir erklært på et hvilket som helst tidspunkt vil innsatser bli avgjort på deklarasjonssummen. Ekstra og straffeløp som deles ut i løpet av omgangen, i henhold til kampkortet, blir regnet.

9) For spill på "Session Runs" krever det at 20 overs blir bowlet i en økt for at spillene skal gjelde. Innsatser avgjøres på det totale antallet løp i økten uavhengig av hvilket lag som scorer løpene. Extras og straffeløp som deles ut i løpet av økten, i henhold til kampkortet, vil bli regnet med.

10) For spill på "Session Wickets" krever det at 20 overs blir bowlet i en økt for at spillene skal gjelde. Spill avgjøres på det totale antallet wickets som er tapt i økten, uansett hvilket lag som mister dem.

11) For alle spill som involverer "økt", vil følgende definisjon av hver økt gjelde for dagkamper.

• Dag X, økt 1 (spillstart til lunsj er inntatt)

• Dag X, økt 2 (lunsj til te er inntatt)

• Dag X, økt 3 (te til stumps/lukking av spill for dagen)

Følgende definisjon av hver økt vil gjelde for dag/natt kamper.

• Dag X, økt 1 (spillstart til te er inntatt)

• Dag X, økt 2 (te til middagen er inntatt)

• Dag X, økt 3 (middag til stumps/lukking av spill for dagen)

12) For spill på "Test Match Finish", der en kamp ender uavgjort, blir vinneren ansett som "Dag 5, økt 3". Hvis en kamp offisielt blir avbrutt (f.eks. på grunn av farlige baneforhold), er alle spill ugyldige.

13. For spill på "Team to Lead after First Innings" må begge lag bowles eller erklære sin første omgang for at spill skal gjelde. I tilfelle uavgjort, hvis det ikke ble tilbudt pris på uavgjort, gjelder dead heat regler som forklart i <seksjon C, punkt 10 (a).1>.

14) Tilbud på "First Innings Century" krever 50 overs for å bli bowlet med mindre et resultat allerede er bestemt eller omgangen har nådd sin naturlige konklusjon (inkludert omganger erklært).

15) For "Fifty/Century/Double Century in match" i enten test- eller Frist Class-kamper, vil spill være ugyldige i uavgjorte kamper der antall bowled overs er mindre enn 200, med mindre et resultat allerede er bestemt.

16) For "Fifty/Century/Double Century in match" i "Home/Away 1st Innings" av enten test- eller First Class-kamper, vil spill være ugyldige med mindre omganger når sin naturlige konklusjon (inkludert "omgang erklært") eller et resultat allerede har blitt bestemt.

17) For "Fifty/Century/Double Century in match" i enten 1. omgang i enten test- eller First Class-kamper, vil spill være ugyldige med mindre begge omganger når sin naturlige konklusjon (inkludert "omgang erklært") eller et resultat allerede er bestemt.

18) For "Fifty/Century/Double Century in match" i "Home/Away 2nd Innings" av enten test- eller First Class-kamper, vil spill være ugyldige i tilfelle antall overs som er bowlet for den omgangen er mindre enn 50, med mindre et resultat har allerede er bestemt.

19) Spill på "Team of Top Run Scorer" vil bli avgjort av Top Run Scorer for enten 1. eller 2. omgang på begge lag, dvs. laget til den høyeste individuelle Run Scorer i kampen uavhengig av det totale kampresultatet. Spill blir ugyldige i uavgjorte kamper der antall overs bolwed er mindre enn 200. I tilfelle uavgjort, hvis det ikke ble tilbudt pris på uavgjort, vil dead heat regler gjelde som forklart i <Seksjon C, paragraf 10 (a).1>.

d. Serie-/turneringsspill

1) Skulle det ikke tilbys uavgjortodds for et "Series Winner"-spill og serien blir uavgjort, vil alle spill bli erklært ugyldige, med mindre dead heat regelen er spesifisert (som forklart i <seksjon C, paragraf 10 (a).1>).

2) Hvis en turnering ikke er fullført, men en vinner eller vinnere blir erklært av det styrende organet, betales innsatser på vinneren(e) som deklarert. Regler for dead heat som forklart i <seksjon C, punkt 10 (a).1> kan gjelde. Skulle ingen vinner bli erklært, blir alle spill avgjort som ugyldige.

3) Alle turneringer inkluderer finaler/sluttspill, med mindre annet er angitt.

4) For spill med "Series Score" (Correct Series Score), hvis antall kamper i en serie av en eller annen grunn endres og ikke gjenspeiler antallet som er planlagt i tilbudet, blir alle spill ugyldige.

5) For spill på "Top Series Run Scorer/Wicket Taker" og "Top Tournament Batsman/Bowler", hvor uavgjort oppstår vil regler for dead heat gjelde som forklart i <seksjon C, avsnitt 10 (a).1>. Ingen refusjon vil bli gitt til spillere som ikke deltar. Minst ett spill må være fullført i turneringen/serien for at spill skal gjelde.

6) Spill som refererer til en bestemt spiller/lags prestasjoner i en serie/turnering, vil ikke ta hensyn til statistikk fra oppvarmingskamper.

7) For spill på "Series Handicap" vil alle spill bli avgjort på "series score"-resultatet, ikke løpene som er scoret i serien. Hvis antallet kamper i en serie av en eller annen grunn endres, blir alle spill ugyldige.

8) For spill på "To Win a Test in Series” og “Total Test Wins/Draws", hvis antallet kamper i en serie av en eller annen grunn endres, vil alle spill bli erklært ugyldige med unntak av situasjoner der et resultat allerede har blitt fast bestemt.

11. Curling

1) Avgjørelsen av alle spill for Curling baseres på resultatet etter eventuelle ekstra omganger med mindre annet er spesifisert.

12. Sykling (bane- og landevei)

1) Avgjørelse av tilbud baseres på rytter/lag som oppnår høyeste plassering ved avslutning av en etappe/begivenhet.

2) Den avgjørende faktoren for å avgjøre spill vil være høyeste plassering i den spesifikke begivenheten, ifølge den offisielle arrangøren, ved presentasjon på pallen, uavhengig av senere diskvalifiseringer, endringer i offisielle resultater etc.

3) Alle spill på "Head to Head" og “over/under” som gjelder for prestasjonen til én eller flere ryttere i en etappe/løp er gyldig såfremt alle opplistede ryttere starter gjeldende etappe/løp og minst en av dem fullfører etappen/løpet.

4) Spill på utfallet ved fullførelse av begivenheten krever at den bestemte begivenheten anses fullføres i sin helhet og at resultatet erklæres, ellers vil spill anses ugyldige, med mindre avgjørelsen allerede er fastsatt. Dersom det fulle antallet etapper i en begivenhet ikke fullføres, eller hvis organisatorene bestemmer seg for å fjerne resultatet fra visse etapper for utregningen av det offisielle resultatet, vil spill anses gyldige dersom antallet ekskluderte etapper ikke overskrider 25% av antallet etapper som var bestemt å sykles ved konkurransens start (ekskludert prologen).

5) Alle spill regnes som gyldige så lenge begivenheten, eller den gjeldende etappen for det aktuelle spillet, gjennomføres innenfor samme år, med mindre man har blitt enige om annet.

6) Spill på prestasjoner i en bestemt etappe står uavhengig av endringer på etappen som organisatoren anser passende og gjennomfører. Unntak til dette er tilfeller der en etappe med en spesiell karakteristikk (eksempelvis en fjelletappe) endres av organisatoren, før etappen starter, til en etappe med en annen dominerende karakteristikk (eksempelvis tempo eller en etappe med stor sannsynlighet for massespurt). I slike tilfeller vil spill som er plassert før kunngjøringen av endringen på etappen bli erklært ugyldig.

7) Med mindre annet er angitt for et spill på hvordan et lag/en rytter gjør det i en spesifikk begivenhet (som totalt antall etappeseire av lag/rytter i Tour Y), eller "Head-to-Head"-spilltilbud som involverer hvordan to ryttere/lag gjør det i bestemte begivenheter, vil ting som skjer i begivenhetene oppført her ikke telle mot utbetalingen av spillet: prolog og lagtempo.

13. Sykkelcross

1) Samme regler som sykling der disse er gjeldende.

14. Fotball

1) Første/neste målscorer – Innsatsen refererer til at en bestemt spiller er målscorer for det oppførte målet innen gjeldende tidsramme, eller at spilleren er den første som scorer for laget sitt (eksempelvis “første målscorer – lag X)”. Innsatsen refunderes for spillere som ikke deltar i kampen eller kommer på banen etter det oppførte målet som spillet refererer til er scoret. Selvmål teller ikke mot avgjørelsen av dette tilbudet. Dersom målet som spillet refererer til dømmes som selvmål, vil den neste spilleren som scorer et mål som ikke er et selvmål, og som passer med spilltilbudet, anses å være det vinnende utfallet. Dersom det ikke scores noen mål (eller ingen flere mål, hvis aktuelt) som ikke er selvmål, og parameterne til spilltilbudet ikke oppfylles, vil alle spill anses som tapt, med mindre et gjeldende alternativ er oppført i tilbudet.

2) Siste målscorer – Spillet refererer til at en spesifikk spiller scorer det siste målet enten i løpet av en gitt tidsperiode av begivenheten (eksempelvis "Siste mål i kampen" eller "Siste mål i første omgang") eller at spilleren er den siste som scorer for laget sitt (eksempelvis “Siste målscorer – lag X)”. Innsatsen refunderes kun for spillere som ikke i det hele tatt deltar i kampen. I alle andre tilfeller vil spill forbli gyldige, uavhengig av når spilleren involveres/byttes. Selvmål teller ikke mot avgjørelsen av dette tilbudet. Dersom målet som spillet refererer til dømmes som selvmål, vil den forrige spilleren som scoret et mål som ikke var et selvmål, og som passet med spilltilbudet, anses å være det vinnende utfallet. Dersom det ikke scores noen mål (eller ingen tidligere mål ble scoret, hvis aktuelt) som ikke er selvmål, og parameterne til spilltilbudet ikke oppfylles, vil alle spill anses som tapt.

3) "Scorecast" og "Matchcast" er spilltilbud der det er mulig å spille på en bestemt hendelse (f.eks. første målscorer) kombinert med et annet spilltilbud fra samme, eller en relatert, hendelse (f.eks. riktig resultat i kampen eller kampens utfall). Dersom spillet refererer til første eller siste målscorer, vil vilkår og betingelser som fremsatt i <Seksjon C, Avsnitt 14.1> og <Seksjon C, Avsnitt 14.2> gjelder, hvor aktuelt. Innsatsen refunderes for spillere som ikke i det hele tatt deltar i kampen. I alle andre tilfeller vil spill forbli gyldige, uavhengig av når spilleren involveres/byttes. Selvmål teller ikke mot avgjørelsen av dette tilbudet.

4) Med mindre annet er angitt, eller angitt i forbindelse med tilbudet, krever alle spill som er plassert før kampstart om hvorvidt en bestemt spiller(e) vil klare å score et hvilket som helst antall mål, krever at spilleren(e) som er oppført, spiller fra kampstart for å være gyldig. Lignende type spill plassert etter at den relevante kampen har startet, vil bli avgjort som ugyldige dersom de(n) oppførte spilleren(e) ikke deltar ytterligere i kampen av en eller annen grunn etter innsatsen er godkjent. Selvmål teller aldri som mål scoret for noen valgt spiller.

5) For alle spill som gjelder gule/røde kort, poeng for kortutdeling osv., gjelder kun kort vist til spillere som på tidspunktet er på banen, som gyldige for avgjørelsen. Kort, disiplinærsaker og utestengelser pålagt enhver annen person som på tidspunktet det pålegges ikke er, eller ikke burde være, en del av spiller, så vel som disiplinære tiltak etter at kampen offisielt er ferdig, tas ikke med i beregningen.

6) Med mindre annet er spesifisert, eller indikert i forbindelse med tilbudet, krever alle disiplinærrelaterte spill som er plassert før kampstart og refererer til individ(ene) (f.eks. gult kort, rødt kort, antall feil), at den eller de oppførte spillerne spiller fra kampstart for å være gyldig. Lignende type spill plassert etter at den relevante kampen har startet, vil bli avgjort som ugyldige dersom de(n) oppførte spilleren(e) ikke deltar ytterligere i kampen av en eller annen grunn etter innsatsen er godkjent.

7) "Kortpoeng" regnes ut i henhold til følgende regler: Gult kort = 10 poeng, rødt kort = 25 poeng. Maksimum antall poeng for én spiller er 35.

8) Tilbud som refererer til individuelle spillerprestasjoner i en enkelt kamp (eksempel: totalt antall mål scoret av spiller X) eller konfronterende prestasjoner fra 2 individuelle spillere i løpet av en kamp (eksempel: Hvem av spiller X eller spiller Y vil score flest mål), krever at alle listede individer spiller fra kampstart for at spill skal gjelde.

9) Tilbud som refererer til individuelle spillerprestasjoner (eksempel: Totale mål scoret av spiller X under VM) eller konfronterende prestasjoner fra 2 individuelle spillere over en bestemt periode/turnering/sesong (eksempel: hvem av spiller X eller spiller Y vil score flest mål under ligaen), krever at alle listede individer må være en aktiv deltaker i minst en kamp som gjelder for tilbudet etter at innsatsen er godkjent. Spill plassert etter nyheter som til og med mulig kan redusere antall kamper en oppført spiller er kvalifisert for i konkurransen (eksempel: skade/overføring/spillerbytte nyheter); dermed endres oddsen til og med teoretisk til fordel for et bestemt utfall uten at nevnte odds har blitt justert for å gjenspeile innsatsens nåværende tilstand, vil bli erklært ugyldig.

10) Med mindre ikke annet er oppgitt vil innsatser på et spesielt lag som vinner et antall/utvalg trofeer i samme sesong baseres på et bestemt lags prestasjoner innenfor følgende konkurranser: nasjonal liga, den tilsynelatende tilsvarende FA-Cupen og ligacupen, Champions League og Europa League. Andre trofeer (som nasjonal og europeisk Super Cup og World Club Cup) teller ikke.

11) Spill på "nasjonal dobbel" vurderes fra hvorvidt laget seirer i det som tilsvarer landets nasjonale liga og FA-Cupen.

12) For oppgjørsformål vil spill som refererer til antall kort vist av dommeren, regnes som følger:

 • Gult kort = 1
 • Rødt kort = 2
 • Et gult og et rødt = 3
 • To gule kort og et rødt = 3

Maksimalt antall kort for en spiller er 3 kort. Kun kort som vises til spillere som nå er kvalifisert som per <Seksjon C Avsnitt 14.5>, vil bli tatt i betraktning.

13) Spill på om spesifikk(e) spiller(e) klarer å score fra visse områder av banen (eksempelvis fra utenfor sekstenmeteren) vil avgjøres basert på posisjonen til ballen da den ble truffet av spilleren, uavhengig av om den endrer retning av en eller annen grunn, for eksempel ved å gå via en annen spiller. For å gjøre det helt klart, skal linjene som merker opp sekstenmeteren anses som en del av dette området på banen. Så dersom et skudd skytes mens ballen er over eller berører, selv bare delvis, en av linjene, vil skuddet ikke anses å ha litt foretatt fra utenfor sekstenmeteren.

14) Innsatser på hvorvidt en spiller/spillere klarer å treffe tverrliggeren, målstangen eller enhver annen del av rammen som avgrenser målområdet avgjøres bare som oppnådd dersom skuddet ikke resulterer direkte i at det tildeles et mål rett etter at ballen treffer en del av målrammen. Oppgjøret tar bare med i beregningen skudd mot målrammen som ble voktet av motstanderne til den oppførte spillerens/de oppførte spillernes lag. Dersom en spiller sender et skudd som treffer stangen som vedkommende sitt lag vokter, anses ikke dette som at hendelsen er oppnådd.

15) Under visse begivenheter kan Casumo bestemme seg for å tilby for spill et redusert antall deltakere (eksempelvis "hvilken som helst spiller som ikke er oppført og som spiller på lag X") eller én enkelt deltaker som representant for hele troppen (eksempelvis "hvilken som helst spiller på lag X”). I begge tilfeller skal alle spillere i troppen som ikke er oppført anses å starte (og avgjøres som dette), inkludert innbyttere, uavhengig av om de spiller eller ikke.

16) Spill på hvordan en spiller som starter kampen på benken gjør det, anses som ugyldige hvis spilleren er oppført i startelleveren eller ikke spiller i det hele tatt.

17) På tilbud som neste målscorer, neste spiller som får et kort, neste pasning og kampens beste spiller, refunderes innsatser hvis den valgte spilleren ikke deltar i kampen i det hele tatt eller ikke hadde mulighet til å oppnå en slik bragd i løpet av den angitte tidsrammen.

18) Satser på "neste målgivende" for et bestemt mål vil bli avgjort som ugyldige dersom den styrende foreningen erklærer det angitte målet for å ha vært uten assistanse, det angitte målet er et selvmål og/eller ikke flere mål blir scoret i kampen i løpet av den angitte tidsrammen.

19) Innsatser som omhandler omgjøring av straffespark og/eller resultat av straffespark, gjøres opp i henhold til utfallet på kampbanen i samsvar med reglene som styrer det spesifikke scenariet, og i tilfelle straffespark forblir de gyldige uavhengig av formatet myndighetshavende organisasjon tar i bruk i løpet av straffesparkkonkurransen. Innsatser gjelder dersom straffen tas på nytt, og gjøres opp i henhold til utfallet av straffen som tas på nytt.

Generelt sett baseres oppgjøret på konseptet at med mindre straffesparket ender med at et mål tildeles (og gjøres opp deretter), anses den første personen/den første gjenstanden/det første stedet (som gjeldende) som ballen rører etter å ha blitt sparket som det vinnende utfallet, uten å ta med i betraktningen enhver annen person/gjenstand ballen treffer etter å eventuelt ha blitt slått av kurs. Følgende eksempler brukes som generelle retningslinjer for oppgjøret:

“Mål” er det vinnende utfallet i tilfelle følgende scenarier for scorede straffer:

 • Ethvert straffespark som ender som et mål uten å bli slått av kurs
 • Målvakten rører straffesparket, men ballen ender opp som et mål
 • Straffesparket rører ved målrammen før den ender i målet.

”Redning” er det vinnende utfallet i tilfelle følgende scenarier for brente straffer:

 • Målvakten sender ballen ut av målrammen
 • Målvakten sender ballen på målstangen/tverrliggeren. 

“Målramme” er det vinnende utfallet i tilfelle følgende scenarier for brente straffer:

1. Straffesparket treffer målrammen før det røres ved/reddes av målvakten

2.  Straffesparket treffer målrammen og ballen går ut av målrammen.

“Enhver annen brent straffe” er det vinnende utfallet i tilfelle et straffespark som, uten å slås ut av kurs av målvakten eller målrammen, ender opp utenfor målrammen:

Unntak for scenariene ovenfor er i tilfelle straffesparkkonkurranser. Hvis ballen treffer målrammen, spretter på målvakten og ender i mål, anses en slik straffe som scoret, men dersom denne situasjonen oppstår i en annen del av kampen som ikke er en straffesparkkonkurranse, anses spilleren som tar straffesparket å ha bommet på mål og “treffe målrammen“ anses som det vinnende utfallet.

20) Enhver avgjørelse av Video Assistant Referee (VAR) som motstrider den opprinnelige avgjørelsen godkjent av dommerne på banen (inkludert ikke-avgjørelser som å la kampen fortsette før videoen gjennomgås), og som dermed endrer den forståtte statusen til kampen da innsatsen ble gjort, resulterer i at alle innsatser som ble gjort i tidsrommet mellom da den opprinnelige hendelsen faktisk skjedde og dommerens endelige avgjørelse om hendelsen, erklæres ugyldige, med mindre oddsene på den spesifikke innsatsen ikke påvirkes av bruken av VAR, eller allerede har blitt gjort rede for i oddsene som ble tilbudt da innsatsen ble akseptert. Oppgjør av alle andre urelaterte veddemålstilbud, inkludert de som avgjøres av ethvert spill i tidsrommet mellom den opprinnelige hendelsen og avgjørelsen etter VAR-gjennomgang, som ikke påvirkes/endres av VAR-avgjørelsen, forblir gyldige. 

For resulterende formål skal VAR-gjennomganger og avgjørelsene som kommer fra nevnte gjennomganger anses som å ha skjedd på tidspunktet for den opprinnelige hendelsen som VAR til slutt ville bli brukt til, selv om spillet ikke umiddelbart ble avbrutt. Casumo forbeholder seg retten til, i samsvar med <seksjon A, avsnitt 6.2>, å reversere tidligere avgjort tilbud der oppgjøret blir unøyaktig etter den endelige dommeravgjørelsen, forutsatt at vedtaket blir tatt og kommunisert før kampen er avsluttet og/eller tidsramme oppført.

For å unngå misforståelser skal Casumo anse VAR som å ha blitt brukt hvis det forstås fra dommerens signaler (f.eks. håndsignaler, stoppe kampen for å gjennomgå hendelsen selv), og/eller bruken av VAR bekreftes av kamprapporten som utstedes av den offisielle organisasjonen. I tilfeller der det er uklart om VAR har blitt brukt på grunn av manglende TV-dekning og/eller motstridende rapporter, skal Casumo avgjøre innsatsene basert på informasjonen som innhentes fra feed-leverandører og generelt anerkjent nettbaserte kilder basert på rimelighet.

21) For oppgjørsformål vil markeder som refererer til lag som skal få vist det neste kortet og/eller “totale kort” alltid betrakte et rødt kort som to forekomster av et kort som vises, og vil bli avgjort deretter. Følgende eksempler er oppført som en retningslinje:

 • Det første kortet som vises i en kamp, er et direkte rødt kort. Laget som får kortet avgjøres som det vinnende valget for tilbudet: Kort nr. 1 og 2:
 • Det første kortet som vises i en kamp er et gult kort, fulgt av et direkte rødt kort til samme spiller uten at det vises et andre gult kort. Laget som får kortene avgjøres som det vinnende valget for tilbudene: Kort nr. 1, 2 og 3:
 • Det første kortet som vises i en kamp er et gult kort, fulgt av et andre gult kort med det følgende røde kortet til samme spiller. Laget som får kortene avgjøres som det vinnende valget for tilbudene: Kort nr. 1, 2 og 3.

22) Markeder som refererer til hvilken spiller som er den neste som får et gult kort/får et kort skal forstås og gjøres opp i rekkefølgen som hver enkelt spiller får et gult kort/sendes av banen av dommeren i. Fargen på kortet som dommeren viser tas ikke med i betraktningen i oppgjøret av dette tilbudet, og de bestemmende kriteriene vil alltid være rekkefølgen den enkelte spilleren anses som å ha blitt gitt et gult kort av dommeren i. Når det kommer til oppgjør, er det mulig for én enkelt spiller å være oppført to ganger som “neste spiller som får et kort“, så sant begge de gule kortene gis i løpet av forskjellige spillavbrudd. Dersom 2 eller flere spillere får gult kort i samme spillavbrudd, gjøres innsatser på dette tilbudet opp som ugyldige.

23) Enhver referanse til “frispark“, både når den presenteres som et enkeltutfall og som en hendelse, tar med i betraktningen instanser som gis for offsider og ethvert annet regelbrudd, utenom de som straffes.

24) Tilbud som refererer til bestemte spiller(e) som spiller hele kampen krever at den spilleren starter kampen for at spill skal gjelde. For oppgjørsformål vil spill bare bli avgjort som JA hvis den eller de angitte spillerne ikke er erstattet eller sendt ut i løpet av vanlig tid. Eventuell ekstra tid teller ikke.

15. Golf 

1) Alle spill vil bli ansett som like gyldige som turneringen, eller den relative runden som innsatsen refererer til, spilles i samme sportssesong og innen 3 måneder fra den siste planlagte datoen (i henhold til lokal banetid), som utstedt av den styrende forening, uavhengig av eventuelle forsinkelser, med mindre det er avtalt andre ordninger.

2) Alle spill som refererer til turneringsprestasjoner, inkludert, men ikke begrenset til, vinner, plass, Each-Way, vinner uten X, gruppespill, topp nasjonalitet, individuell sluttposisjon, etc., vil bli ansett som gyldige så lenge det minste antallet hull, som gjelder for tilbudet, i henhold til reglene i den styrende foreningen (f.eks. 36 hull for European Tour-sanksjonerte arrangementer og 54 hull for PGA Tour-sanksjonerte arrangementer), er fullført av de kvalifiserte spillerne, og et offisielt resultat har blitt erklært av sanksjonsorganet. Skulle formatet på en turnering endres slik at den inneholder færre runder/hull enn opprinnelig planlagt, vil alle spill akseptert på slike tilbud etter det siste skuddet i den siste gjennomførte runden bli erklært ugyldige.

3) Spill som allerede har blitt avgjort regnes som gyldige selv om 36 hull ikke ble gjennomført og/eller arrangøren ikke har offentliggjort et offisielt resultat.

4) Alle resultater som kommer fra offisielt godkjente sluttspill, teller kun med avgjørelsen av turneringstilbud. Med mindre annet er angitt, vil tilbud som refererer til prestasjonene innenfor en bestemt runde eller et hull ikke ta hensyn til utfallet fra sluttspillet.

5) Spill på spillere som starter en turnering, men trekker seg frivillig eller diskvalifiseres blir avgjort som tapende spill, med mindre resultatet av tilbudet spillet refererer til allerede er avgjort.

6) Spill plassert på deltakere som ikke konkurrerer i det hele tatt, blir refundert.

7) For alle vinnerspill som inkluderer et begrenset utvalg deltakere, som beste nasjon, gruppespill etc., forbeholder Casumo seg retten til å benytte seg av Tattersalls regel 4 for alle deltakere som ikke starter. Regler for dead heat gjelder, med unntak av saker der sluttspill har avgjort en bedre sluttplassering.

8) Alle spilltilbud på "Head to Head" krever at deltakerne starter begivenheten/runden spillet gjelder for.

9) I spill på "Head to Head" der kun to spillere er involvert vil innsatsen refunderes hvis begge deltakerne deler samme sluttplassering og det ikke ble tilbudt et alternativ for uavgjort. I spill på "Head to Head" der tre spillere er involvert og to eller flere av deltakerne deler samme sluttplassering vil innsatsen deles i henhold til <Seksjon B, Avsnitt 5.19>.

10) Avgjørelser av spilltilbud på "Head to Head" som involverer prestasjonene til to eller flere spillere (f.eks. beste sluttplassering i turneringen) baseres på beste sluttplassering/laveste poengsum (den som gjelder) oppnådd i begivenheten/runden spillet gjelder for.

11) Enhver referanse til å klare/ikke klare "Cuten" krever at offisiell avgjørelse fra arrangøren om hvorvidt spilleren klarte "Cuten" eller ikke. I turneringer der spillere elimineres under en eller flere faser vil avgjørelsen baseres på hvorvidt spilleren kvalifiserte seg eller ikke i etterkant av "Cuten".

12) Diskvalifisering/utestengelse av en spiller før "Cuten" vil telle som at spilleren ikke klarte "Cuten". Diskvalifisering/utestengelse av en spiller som allerede har klart "Cuten" vil være irrelevant i forhold til avgjørelse av tilbud for "Make the Cut".

13) I "Head to Heads" baseres avgjørelsen på beste sluttplassering i turneringen, dersom kun den ene spilleren klarer "Cuten" regnes den spilleren som vinner. Hvis ingen av spillerne klarer "Cuten" regnes spilleren med lavest poengsum ved "Cuten" som vinner. Skulle begge spillerne ha samme poengsum uten at noen av dem klarte "Cuten" trekkes spillet. En spiller som diskvalifiseres etter å ha klart "Cuten" regnes som å ha slått en spiller som ikke klarte "Cuten".

14) Enhver referanse til "Majors" baseres på turneringer for den bestemte sesongen fastsatt av PGA, uavhengig av arrangement, dato eller andre endringer.

15) Skulle spillet stoppes etter at en runde har startet og det styrende organet bestemmer seg for å avbryte all spill som refererer til den runden og starte fra bunnen av eller helt avbryte den omtalte runden, så blir alle spill plassert etter starten av den runden på turneringen direkte, Leader After Round-markedet og Miss/Make cut-markedet blir ugyldig.

16) Innsatser som refererer til en bestemt deltaker som plasserer seg innenfor en forhåndsbestemt posisjon (eksempel: topp 5/10/20/40) under en turnering, valg av turneringer eller en bestemt klassifisering vil bli avgjort i henhold til dead heat-reglene hvis deltakeren havner på uavgjort på den bestemte posisjonen.

17) Tilbud knyttet til en deltaker som har en bestemt posisjon på topplisten på et bestemt tidspunkt (eksempel: leder ved slutten av runde X) vil bli avgjort i samsvar med resultatet på slutten av den angitte runden/tidsrammen. Dead heat-reglene vil gjelde for alle uavhengige plasseringer.

18) I turneringer der "modified Stable ford scoring" brukes, vil spill avgjøres på poengene som er oppnådd, og ikke slagene som tas. Spillerne på listen må fullføre minst 1 hull for at spill skal gjelde, ellers vil spill være ugyldige.

19) Oppgjør av såkalte "Action-betting"-tilbud og lignende, inkludert, men ikke begrenset til, "Fairways/Greens in Regulation /Bunkers/Water Hazards", avgjøres på det nøyaktige stedet der ballen anses å ha ligget. Spill blir avgjort i henhold til den offisielle nettsiden til den involverte turneringen/begivenheten, og skulle ingen informasjon for slik oppgjør bli publisert, vil TV -bilder bli brukt til å bestemme utfallet. Følgende beskrivelse og oppgjørsregler er gitt for "Action-betting"-tilbud:

 • Fairway in Regulation - Spill refererer til at en spillers tee-skudd på et Par 4 eller Par 5 hull anses å ha hvilt på det kappede gressstykket kjent som "fairway";
 • Green in Regulation – Spill refererer til at en spillers tilnærmingsskudd anses å ha hvilt på det kappede gressstykket kjent som "greenen" i reguleringsantallet slag, som skal forstås slik:

Regulering antall slag for Par 3 hull: 1 slag

Regulering antall slag for par 4 hull: 2 slag

Regulering antall slag for Par 5 hull: 3 slag

 • Water Hazard on Hole – Spill på at en spillers skudd anses å ha hvilt inne i en vannfare eller utover den røde grenselinjen for en vannfare og derfor innenfor faren.
 • Bunker on Hole –Spill på at en spillers skudd anses å ha hvilt inne i en sandbunker. Skulle en spiller kreve å stå i en sandbunker for å spille et skudd som lå utenfor sandbunkeren, vil dette IKKE bli ansett å ha hvilt i en sandbunker.
 • Nearest the Pin in Regulation – Spill refererer til spilleren som treffer den nærmest flagget med sitt reguleringsslag. Ballen må hvile på greenen for å telle. Skulle begge spillerne gå glipp av Green in Regulation, blir spillene ugyldige.

Regulering antall slag for Par 3 hull: 1 slag

Regulering antall slag for par 4 hull: 2 slag

Regulering antall slag for Par 5 hull: 3 slag

20) "Dead heat"-regler vil gjelde for "vinner uten X/navngitte spiller(e)" hvis 2 eller flere deltakere deler gjeldende posisjoner. Spillet er ugyldig hvis de navngitte spillerne ikke deltar i konkurransen.

21) For "Winning Margin"-innsatser må minst 36 hull i turneringen spilles for at spill skal gjelde.

22) I tilbudene "Straight Forecast" må de utvalgte deltakerne avslutte turneringen på 1. og 2. plass i den rekkefølgen de er oppført. Dead heat-regler vil gjelde ved eventuelle uavgjort. Begge listede spillere må spille minst en gang til etter at innsatsen er godtatt.

23) "Winning score"-spill krever at alle planlagte hull i turneringen er fullført. Enhver reduksjon i antall hull vil resultere i at tilbudet blir ugyldig.

24) For "Hole in One under turneringen" må minst 36 hull i turneringen spilles for at spill skal gjelde, med mindre utfallet allerede er bestemt og i så fall avgjøres deretter. For "Hole in One under runde X" må hele runden fullføres av alle spillerne for at spill skal gjelde, med mindre utfallet allerede er bestemt og i så fall avgjøres deretter.

25) Innsatser som refererer til at en bestemt spiller er "Wire to Wire Winner" krever at den oppførte personen leder topplisten (inkludert eventuelle uavgjort) på slutten av hver planlagte runde i turneringen. Enhver reduksjon i planlagte hull/runder vil gjøre spillene ugyldige.

26) “Vinner av Birdie/Par/Bogey det 72. hullet” refererer til den endelige vinneren av turneringens prestasjoner på sitt 18. hull i runde 4. Spill annulleres hvis det skulle bli noen reduksjon i planlagte hull/runder i turneringen. I situasjoner der spillet er med “Shotgun Start” i runde 4, vil spillene bli ugyldige.

27) "Winner to play in the Final Round Grouping" refererer til om den endelige turneringsvinneren kommer fra to- eller treballs-parene som er planlagt å starte sist i henhold til starttidene som er utstedt av den offisielle organisasjonen.

16. Håndball

1) Tilbud som refererer til individuelle spillerprestasjoner i en enkelt kamp (eksempel: totalpoeng scoret av spiller X) eller konfronterende prestasjoner fra 2 individuelle spillere i løpet av en kamp (eksempel: hvem av spiller X eller spiller Y vil score flest poeng), krever at alle listede individer er en aktiv deltaker i den aktuelle kampen for at spill skal gjelde.

2) Alle spill som refererer til samlede turneringstotaler, vil bli avgjort basert på offisiell statistikk fra den styrende foreningen. Med mindre annet er angitt, vil kumulative mengder av slike spill inkludere eventuelle forlengelser (f.eks. overtid), men ikke straffer.

3) Oppgjør av spillerelaterte spill i en bestemt kamp vil være basert på resultatet etter slutten av 2. omgang (ordinær tid), med mindre annet er angitt.

4) Tilbud som refererer til individuelle spillerprestasjoner (eksempel: totalt antall mål scoret av spiller X under VM) eller konfronterende prestasjoner fra 2 individuelle spillere over en bestemt periode/turnering/sesong (eksempel: hvem av spiller X eller spiller Y vil score flest mål i løpet av den vanlige sesongen), krever at alle listede personer må være en aktiv deltaker i minst en kamp som gjelder for tilbudet etter at innsatsen er godkjent for at spill skal gjelde. Spill plassert etter nyheter som til og med mulig kan redusere antall kamper en oppført spiller er kvalifisert for i konkurransen (eksempel: skade/overføring/spillerbytte nyheter); Dermed vil endringen av oddsen, bare teoretisk til fordel for et bestemt utfall uten at nevnte odds er blitt justert for å gjenspeile innsatsens nåværende tilstand, bli erklært ugyldig.

17. Hesteveddeløp (galopp og trav)

1) Et spill på "Head to Head" der minst én hest fullfører baseres på det offentlige resultatet erklært av den offisielle arrangøren.

2) Et spill på "Head to Head" hvor begge hestene ikke får et offisielt resultat, erklæres ugyldig.

3) Et spill på "Head to Head" der begge hester oppføres med samme offisielle tid avgjøres på grunnlag av hvilken hest som i resultatene blir plassert foran den andre hesten; hvis det er umulig å avgjøre om den ene hesten ligger foran den andre hesten på grunnlag av resultatet, blir innsatsen erklært ugyldig.

4) En head-to-head- og/eller triple head-innsats erklæres ugyldig dersom:

a. Ingen av hestene som deltar fullfører løpet, og/eller

b. Ingen av hestene som deltar tildeles premiepenger. “Premiepenger“ skal forstås som pengebeløpet som tildeles avhengig av prestasjonen til deltakeren i det spesifikke løpet. Når det kommer til oppgjør, skal beløp som deltakerne får tildelt for enhver annen grunn utenom klassifiseringen (f.eks. deltakelse/oppmøte) ikke anses som “premiepenger“.

5) I tilfelle av trykkfeil angående informasjon, for eksempel, men ikke begrenset til, løp og startnummer, løpsnavn, startmetoder eller distanser, vil innsatsen fortsatt bli ansett som gyldig gitt at alle listede hester deltar i samme løp innen samme møte.

6) Alle spill refererer til oppført løp/stevne. Dersom løpet/stevne ikke arrangeres/fullføres innen den planlagte datoen, vil alle spill plassert etter kl. 00:00 CET den planlagte dagen anses som ugyldige. Spill plassert før kl. 00:00 CET den planlagte dagen vil forbli gyldige gitt at løpet/stevnet arrangeres innen det planlagte året.

18. Ishockey

1) Med mindre annet er angitt, vil markeder bli avgjort med resultater og statistikk på slutten av eventuell overtid straffesparkkonkurranser eller andre forlengelser den relevante styringsforeningen bruker.

2) Tilbud som refererer til individuelle spillerprestasjoner i en enkelt kamp (eksempel: totalt antall mål scoret av spiller X) eller konfronterende prestasjoner fra 2 individuelle spillere i løpet av en kamp (eksempel: hvem av spiller X eller spiller Y vil score flest mål), krever at alle listede personer er en aktiv deltaker i den aktuelle kampen for at spill skal gjelde.

3) Oppgjør av spillerelaterte og lagmarkeder (for eksempel mål, målgivende, poeng, straffe minutter, skudd på mål, osv.) Vil bli avgjort basert på offisiell statistikk fra den styrende foreningen. Med mindre annet er angitt, vil oppgjør av slike spill inkludere eventuelle forlengelser (f.eks. overtid), men ikke straffer.

4) For utbetaling av “over/under”-spill som refererer til totalt antall mål scoret i en kamp, inkludert mål scoret på overtid og på straffekonkurranse, vil avgjøres å kun telle som "1" mål for målene scoret av lagene under et hvilket som helst antall overtider og eventuelle straffer. Følgende eksempler kan benyttes:

 • Eksempel 1 - over/under (normal tid): kampen ender 2-2 etter tredje periode. Totalt antall mål vil avgjøres som 2-2 (4 mål totalt).
 • Eksempel 2 - over/under (inkludert overtid og straffekonkurranse): kampen ender 2-2 etter tredje periode og lag A scorer i løpet av overtiden. Totalt antall mål vil avgjøres som 3-2 (5 mål totalt).
 • Eksempel 3 - over/under (inkludert overtid og straffekonkurranse): kampen ender 2-2 etter tredje periode. Overtiden ender 0-0, men under straffekonkurransen scorer lag A 1 mål og lag B 2 mål. Totalt antall mål vil avgjøres som 2-3 (5 mål totalt).

5) Alle NHL- og NCAA-kamptilbud vil bare bli ansett som gyldige hvis det er mindre enn 5 minutter med planlagt spill igjen i 3. periode, unntak vil bli gjort for de som har blitt avgjort før utfallet og ikke kunne muligens endret uavhengig av fremtidige hendelser, som vil bli avgjort i henhold til det bestemte resultatet.

6) Med mindre det er spesifikt angitt eller antydet i tilbudet, bestemmes alle "kamp"-spill på ishockey på grunnlag av resultatet ved slutten av vanlig tid (dvs. slutten av tredje periode).

7) Med mindre det er spesifikt angitt eller antydet i tilbudets egenskaper, vil oppgjør av sesongspill være basert på klassifiseringer, definisjoner og regler for uavgjort i henhold til NHL.com, eller det offisielle nettstedet til konkurransen (etter behov).

8) Sesongspill, uansett om disse inkluderer utfall oppnådd under sluttspill eller på annen måte, samt tilbud som refererer til bestemte lag eller spillerprestasjoner, vil forbli gyldige uavhengig av eventuelle spillersalg, lagbevegelser eller navneendringer, under et hvilket som helst punkt i sesongen.

9) Tilbud som refererer til individuelle spillerprestasjoner (eksempel: totale mål scoret av spiller X under sluttspillet) eller konfronterende prestasjoner fra 2 individuelle spillere over en bestemt periode/turnering/sesong (eksempel: hvem av spiller X eller spiller Y vil score flest poeng i løpet av den vanlige sesongen), krever at alle listede individer må være en aktiv deltaker i minst en kamp som gjelder for tilbudet etter at innsatsen er godkjent for at spill skal gjelde. Spill plassert etter nyheter som til og med potensielt kan redusere antall kamper en oppført spiller er kvalifisert for i konkurransen (eksempel: skade/overføring/spillerbytte nyheter); Dermed vil endringen av oddsen, bare teoretisk til fordel for et bestemt utfall uten at nevnte odds er blitt justert for å gjenspeile innsatsens nåværende tilstand, bli erklært ugyldig.

10) Spillerspill og andre statistikkbaserte tilbud vil bli avgjort i henhold til de offisielle kamprapportene som ble publisert etter kampen av den organiserende foreningen.

19. Motorsport

1) Dette avsnittet gjelder all type sport relatert til motorsport, som: Formel 1, A1 GP, CART, Indy Car, Nascar, Circuit Racing, Touring Cars, DTM, Endurance, Rally, Rally-cross, Motorcycling, Superbike.

2) Spill avgjøres i henhold til offentliggjøringen av direktetider og plasseringer vist på TV ved påstigning på pallen, på slutten av sesjonen/racet/begivenheten (det som gjelder). Skulle informasjonen som kreves for å avgjøre spillet være mangelfullt/ikke vist og/eller ufullstendig teller den første offisielle informasjonen fra det offisielle nettstedet som bindene, uavhengig av senere avansement, nedrykk, anker og/eller sanksjoner som kommer frem i etterkant av sesjonen/racet spillet gjelder.

3) Begivenheter som kortes ned grunnet værforhold eller andre situasjoner, men likevel teller som offisielle ifølge det gjeldende forbundet, vil bli avgjort, uavhengig av endringer nevnte forbund foretar i forbindelse med at racet ikke ble fullført.

4) Skulle en begivenhet/race/sesjon/runde/heat startes på nytt fra begynnelsen av vil spillet stå og avgjøres ut fra resultatene som fremkommer etter omstarten, med unntak av de spill der utfallet allerede er avgjort.

5) Av hensyn til oppgjør anses en sjåfør som har deltatt i en offisielt sanksjonert øvelse eller kvalifiseringsøkt for å ha deltatt i arrangementet, uavhengig av eventuell deltakelse i selve løpet.

6) I spill på "Head to Head" må alle oppførte deltakere delta i sesjonen spillet gjelder for, for at det skal være gyldig, uavhengig av hvorvidt sjåføren oppnår en offisiell tid.

7) I spill på "vinnerspill" eller "plassering" gjøres ingen tilbakebetaling for de deltakere som av en eller annen grunn ikke deltar i sesjonen/begivenheten/mesterskapet spillet gjelder for.

8) Oppgjør for ethvert tilbud med referanse til "fullføring av løp" vil være basert på offisielle forskrifter som er utstedt av den styrende foreningen

9) Et spill på "Head to Head" der ingen av de to sjåførene fullfører avgjøres på bakgrunn av hvem som fullførte flest runder. I tilfeller der deltakerne ikke fullfører racet og oppføres med samme antall runder trekkes spillet, med unntak av de tilfellene i rally der minst én av de opplistede deltakerne må fullføre begivenheten.

10) Tidsstraffer gitt av den offisielle arrangøren under kvalifiseringssesjonen(e) vil gjøres gjeldende. Andre nedrykk/avansement ses bort ifra.

11) Et race anses som startet når oppvarmingsrundene starter (der det gjelder) altså regnes alle sjåfører/ryttere som deltar i oppvarmingsrunden som å ha startet. I tilfeller der en deltaker får starten sin forsinket, eller starter racet fra pit stop, anses deltakeren også som å ha deltatt.

12) Oppgjør av sesongbaserte spill vil inkludere plasseringen som offentliggjøres nøyaktig etter siste race i sesongen, inkludert enhver avgjørelse fra den offisielle arrangøren i løpet av sesongen, forutsatt at avgjørelsen kom før sesongens siste race. Enhver avgjørelse (selv etter anke) som trer i kraft etter slutten av sesongens siste race regnes som irrelevant.

13) Alle spill som refererer til laginnsatser står uavhengig av utskiftninger av sjåfører.

14) Spill vil bli stående uavhengig av enhver endring i skjema/destinasjon/bane så lenge racet/begivenheten holdes i løpet av samme år/sesong, uavhengig av enhver forsinkelse, rekkefølge i kalenderen osv., med unntak av de spill som ble plassert etter 00.00 CET mandagen den uken racet/begivenheten er planlagt, i siste tilfelle vil innsatsen bli tilbakebetalt hvis løpet ikke holdes innen 7 dager etter datoen som var planlagt på tidspunktet spillet ble plassert.

15) For spill som gjelder bestemte lag sine prestasjoner i løpet av et race må det forhåndsbestemte antallet kjøretøy for hvert lag som starter fortsatt gjelde, ellers trekkes spillet (f.eks. må to biler fra hvert lag starte i Formel 1).

16) Utbetaling for spill som refererer til "sikkerhetsbil" vil ikke ta hensyn til hendelser hvor det faktiske løpet starter bak "sikkerhetsbilen".

17) Utbetaling for tilbud på første fører/bil som må gi seg, er basert på runden føreren anses å ha gitt seg fra racet. Så hvis to eller flere førere gir seg samme runde, vil spill avgjøres i samsvar med <Seksjon B, Avsnitt 5, Klausul 14>.

18) Innsatser på første/neste fører som trekker seg i løpet av racet inkluderer kun utfallene fra etter racet offisielle start. Enhver fratredelse/tilbaketrekking før den faktiske starten på GP (inkludert eventuelle fratredelser/tilbaketrekkinger i løpet av oppvarmingsrunden) tas ikke med i betraktningen for oppgjøret.

20. Netball

1) Med mindre annet er oppgitt, avgjøres alle innsatser av resultatet etter overtid.

2) "Innsats på gevinstmargin" og "fulltid/pause"-tilbud avgjøres av utfallet etter 80 minutters spill.

3) En kamp må fullføres for at spill skal gjelde, med unntak av tilfeller der utfallet ble avgjort før avbruddet og det ikke er sjanse for at dette kunne blitt endret uavhengig av senere hendelser, disse utbetales i henhold til det avgjorte utfallet.

4) Tilbud som refererer til individuelle spillerprestasjoner i en enkelt kamp (eksempel: totalpoeng scoret av spiller X) eller konfronterende prestasjoner fra 2 individuelle spillere i løpet av en kamp (eksempel: hvem av spiller X eller spiller Y vil score flest poeng), krever at alle listede personer spiller en ytterligere aktiv rolle i den aktuelle kampen for at spill skal gjelde.

5) Tilbud som refererer til individuelle spillerprestasjoner over en bestemt periode (eksempel: totalpoeng scoret av spiller X i løpet av den vanlige sesongen) eller konfronterende prestasjoner fra 2 individuelle spillere i løpet av sesongen (eksempel: hvem av spiller X eller spiller Y vil score de fleste poeng i løpet av den ordinære sesongen), krever at alle listede individer er en aktiv deltaker i minst en kamp som gjelder for tilbudet etter at innsatsen er godkjent for at spill skal gjelde.

21. Pesäpallo (Finsk Baseball)

1) Alle spill på Pesäpallo avgjøres basert på resultatene etter de to første rundene (omganger). Med mindre ikke annet er oppgitt vil eventuelle mål som er et resultat av forlengelsesperioder (f.eks. Supervuoropari) ikke bli vurdert.

22. Rugby League

1) Med mindre annet er oppgitt, vil avgjørelsen av innsatser på Rugby League avgjøres av resultatet etter såkalt overtid eller "Golden Point"-regler.

2) "Innsats på gevinstmargin" og "fulltid/pause"-tilbud avgjøres av utfallet etter 80 minutters spill.

3) Enkelte konkurranser/begivenheter kan ha tilbud som er relevante for en bestemt periode/kamp som kan ende i uavgjort, enten ved slutte av de 80 vanlige minuttene med spill eller til og med etter av eventuell ekstra tid (overtid) er spilt. I slike tilfeller avgjøres spill i henhold til den såkalte dead heat-regelen, der utbetalingen kalkuleres etter at oddsen er delt og deretter multiplisert med innsatsen, uavhengig av om netto utbetaling er lavere enn kontoinnehaverens innsats. Dersom slik bestemmelse er på plass, vil den være listet opp sammen med spilltilbudet.

4) "Try-scorere" (første/siste/når som helst/lag) - Alle innsatser inkluderer eventuell ekstra overtid. Alle innsatser plassert på spillere på kampdag 17 vil stå, uavhengig av spillerens deltakelse (eller mangel derav) i kampen. Innsatser på spillere som ikke er inkludert på kampdag 17 vil refunderes.

5) Med mindre annet er angitt, tilbyr tilbud om individuelle spillerprestasjoner i en enkelt kamp (eksempel: totalt antall poeng scoret av spiller X) eller konfronterende prestasjoner fra 2 individuelle spillere i løpet av en kamp (eksempel: hvilken av spiller X eller spiller Y vil score mest prøver), krever at alle listede individer spiller fra starten av den aktuelle kampen for at spill skal gjelde.

6) Tilbud som refererer til individuelle spillerprestasjoner (eksempel: Total Tries Scored by Player X during the World Cup) eller konfronterende prestasjoner fra 2 individuelle spillere over en bestemt periode/turnering/sesong (eksempel: hvem av spiller X eller spiller Y vil score flest forsøk i løpet av den vanlige sesongen), krever at alle listede personer må være en aktiv deltaker i minst en kamp som gjelder for tilbudet etter at innsatsen er godkjent for at spill skal gjelde. Spill plassert etter nyheter som til og med mulig kan redusere antall kamper en oppført spiller er kvalifisert for i konkurransen (eksempel: skade/overføring/spillerbytte nyheter); Dermed vil endringen av oddsen, bare teoretisk til fordel for et bestemt utfall uten at nevnte odds er blitt justert for å gjenspeile innsatsens nåværende tilstand, bli erklært ugyldig. Oppgjør av lignende spill vil være basert på resultatet etter potensial over (ekstra) tid, med mindre annet er angitt.

7) Alle innsatser står, uavhengig av endring av bane.

23. Rugby Union

1) Med mindre annet er oppgitt, avgjøres alle innsatser som refererer til kampen og lagets prestasjoner i henhold til resultatet etter andre omgang (etter 80 minutter med spill).

2) Enkelte konkurranser/begivenheter kan ha tilbud som er relevante for en bestemt periode/kamp som kan ende i uavgjort, enten ved slutte av de 80 vanlige minuttene med spill eller til og med etter av eventuell ekstra tid (overtid) er spilt. I slike tilfeller avgjøres spill i henhold til den såkalte dead heat-regelen, der utbetalingen kalkuleres etter at oddsen er delt og deretter multiplisert med innsatsen, uavhengig av om netto utbetaling er lavere enn kontoinnehaverens innsats. Dersom slik bestemmelse er på plass, vil den være listet opp sammen med spilltilbudet.

3) Try-scorere (første/siste/når som helst/lag) - Alle innsatser inkluderer eventuell ekstra overtid. Alle innsatser plassert på spillere på kampdag 22 vil stå, uavhengig av spillerens deltakelse (eller mangel derav) i kampen. Innsatser på spillere som ikke er inkludert på kampdag 23 vil refunderes.

4) Med mindre annet er angitt, tilbyr tilbud om individuelle spillerprestasjoner i en enkelt kamp (eksempel: totalt antall poeng scoret av spiller X) eller konfronterende prestasjoner fra 2 individuelle spillere i løpet av en kamp (eksempel: hvilken av spiller X eller spiller Y vil score mest prøver), krever at alle listede individer spiller fra starten av den aktuelle kampen for at spill skal gjelde.

5) Tilbud som refererer til individuelle spillerprestasjoner (eksempel: Total Tries Scored by Player X during the World Cup) eller konfronterende prestasjoner fra 2 individuelle spillere over en bestemt periode/turnering/sesong (eksempel: hvem av spiller X eller spiller Y vil score flest forsøk i løpet av den vanlige sesongen), krever at alle listede personer må være en aktiv deltaker i minst en kamp som gjelder for tilbudet etter at innsatsen er godkjent for at spill skal gjelde. Spill plassert etter nyheter som til og med mulig kan redusere antall kamper en oppført spiller er kvalifisert for i konkurransen (eksempel: skade/overføring/spillerbytte nyheter); Dermed vil endringen av oddsen, bare bare teoretisk til fordel for et bestemt utfall uten at nevnte odds er blitt justert for å gjenspeile innsatsens nåværende tilstand, bli erklært ugyldig. Oppgjør av lignende spill vil være basert på resultatet etter potensial over (ekstra) tid, med mindre annet er angitt.

6) Alle innsatser står, uavhengig av endring av bane.

24. Squash 

1) Samme regler som for tennis, der disse er gjeldende.

25. Speedway

1) Alle tilbud vil bli avgjort basert på det offisielle resultatet deklarert av styringsforeningen ved fullføring av det siste planlagte heatet. Påfølgende kampanjer, demoteringer, appeller og/eller straffer påført etter avslutningen av hendelsen som innsatsen refererer til blir ignorert.

2) Spill på "kamp" mellom to lag/ryttere avgjøres i henhold til offentlige resultater, uavhengig av antall fullførte løp.

3) Tilbud for “over/under” i kamper/begivenheter som ikke ble fullført der utfallet allerede var avgjort før avbruddet, og/eller videre spill ikke resulterte i et annet utfall enn nevnte utfall, avgjøres basert på resultatene som ble oppnådd før avbruddet. For beregning av disse oppgjørene vil minimum antall hendelser som burde vært nødvendige for å avgjøre spillet legges til som nødvendig, avhengig av antall sett som var planlagt for kampen. Skulle denne utregningen gi en situasjon der ingen mulige endringer vil påvirke utfallet av tilbudet vil spillet bli avgjort deretter. Se eksempler i avsnittet for tennis.

4) Tilbud med “handikap” krever at alle planlagte løp fullføres for at spillet skal gjøres gyldig, unntatt for de begivenheter der utfallet allerede er avgjort og/eller videre spill ikke kan gi et annet utfall for nevnte tilbud, disse vil i så fall avgjøres deretter. Se eksempler i avsnittet for tennis.

5) Alle spill på "Head to Head" og “over/under” som gjelder én eller flere rytteres prestasjoner i en begivenhet/løp regnes som gyldig forutsatt at alle oppgitte ryttere deltar i minst ett av løpene.

6) Spill som refererer til et bestemt løp krever at dette løpet fullføres og at alle opplistede deltakere deltar i det bestemte løpet for å være gyldige.

26. Surfing

1) Alle innsatser står, uavhengig av utsettelser, endring av sted, etc., gitt at begivenheten arrangeres innen den offisielle venteperioden, som avgjøres av det styrende organ.

2) "Matchups" som refererer til prestasjonen til én eller flere surfere anses gyldig gitt at alle de oppførte surferne starter i det oppførte heatet/begivenheten.

3) Enkelte konkurranser/begivenheter kan ha tilbud der det er relevant hva som skjer i en begivenhet der to eller flere oppførte surfere slås ut i samme fase. I slike tilfeller vil spill avgjøres i henhold til den såkalte dead heat-regelen, der utbetalingen kalkuleres etter at oddsen er delt og deretter multiplisert med innsatsen, uavhengig av om netto utbetaling er lavere enn kontoinnehaverens innsats. Dersom slik bestemmelse er på plass, vil den være listet opp sammen med spilltilbudet.

27. Svømming

1) Med mindre annet er oppgitt avgjøres alle spill på svømming basert på resultatet etter konkurransens siste fase. Hvis ingen av de oppgitte deltakerne deltar i siste fase trekkes alle spill, med mindre den arrangøren følger bestemte prosedyrer for tiebreak, i så fall gjelder disse.

2) Alle spilltilbud avgjøres ut fra de første offisielle resultatene som offentliggjøres. Likevel vil Casumo ta i betraktning, og avgjøre eller omgjøre deretter, enhver endring i de offisielle resultatene som offentliggjøres innen 24 timer etter at begivenheten har funnet sted. For at slike tilfeller skal vurderes må protesten gjelde hendelser som utelukkende skjedde i løpet av begivenheten, som for eksempel banebrudd eller tjuvstart i et stafettløp osv. Ingen dopingsaker vurderes. Resultatet som er tilgjengelig etter de tidligere nevnte 24 timene vil regnes som bindende uavhengig av videre protester, endringer av offisielle resultater etc.

3) Hvis to eller flere deltakere deltar i forskjellige heat under en konkurranse, vil alle Head-To-Head-tilbud mellom dem bli ansett som ugyldige, med mindre det er et senere stadium i konkurransen som minst en av dem kvalifiserer til.

4) En deltaker som er diskvalifisert på grunn av brudd på startprosedyren (tjuvstart) regnes som å ha deltatt i begivenheten.

28. Tennis og racketsport (badminton, rackleton, squash og bordtennis)

1) Alle spill forblir gyldige så lenge en kamp/tilbud spilles innenfor turneringens rammer, uavhengig av endringer (enten før eller under kampen) av forhold (innendørs/utendørs) og/eller underlagstype, med mindre annet har blitt avtalt.

2) "Kamp"-tilbud er basert på det generelle prinsippet om turneringsfremgang eller turneringsseier, avhengig av hvilken fase av konkurransen kampen refererer til. Spilleren/laget som går videre til neste runde eller vinner turneringen, skal betraktes som vinner av innsatsen uansett uttak, diskvalifikasjoner etc. Disse spillene krever at minst ett sett er fullført for at spillene skal gjelde.

3) Tilbud for “over/under” i kamper som ikke ble fullført der utfallet allerede var avgjort før avbruddet, og/eller videre spill ikke resulterte i et annet utfall enn nevnte utfall, avgjøres basert på resultatene som ble oppnådd før avbruddet. For utregning av disse avgjørelsene vil minimum antall hendelser som burde vært nødvendige for å avgjøre spillet legges til som nødvendig, avhengig av antall sett som var planlagt for kampen. Skulle denne utregningen gi en situasjon der ingen mulige endringer vil påvirke utfallet av tilbudet vil spillet bli avgjort deretter. Følgende eksempler kan benyttes:

 • Eksempel 1 - over/under: en spiller trekker seg på stillingen 7-6, 4-4 i en kamp som skulle gå i tre sett. Tilbudet: “totalt antall sett 2 – 9,5” (eller andre linjer lavere enn det antallet) og “totale antall spill som spilles i kampen – 22,5” (eller andre linjer lavere enn det antallet) settes med “over” som vinner og “under” som taper. Spill på linjer høyere enn dette trekkes.
 • Eksempel 2 - handikap: en spiller trekker seg ved start i kampens tredje sett planlagt for 5, med resultatet 1-1. Innsatser på +2.5/-2.5 Sett vil avgjøres som vinnere og henholdsvis tapere. Tilbud på enhver linje som er lavere enn dette beløpet trekkes.

4) Alle spill på “riktig resultat” (i hovedsak spill på antall sett eller Game Betting), “oddetall/partall”, og de tilbud som gjelder for vinner av en bestemt periode i kampen (eksempel “hvilken spiller vinner første sett?” og “sett 2 – spill 6: vinner” krever at den relevante perioden i kampen fullføres.

5) Alle typer tilbud som ikke spesifiseres ovenfor krever at minst ett sett fullføres for at spill skal gjøres gjeldende, med unntak av de tilbud der utfallet allerede er avgjort da spillet bla avbrutt, og videre spill ikke kan frembringe endringer i utfallet.

6) I en Doubles-kamp vil alle spill bli ugyldige hvis noen av de oppgitte spillerne blir byttet ut.

7) Enhver referanse til "Grand Slams" baseres på turneringer for den bestemte sesongen fastsatt av ITF, uavhengig av arrangement, dato eller andre endringer.

8) Med mindre annet er angitt vil alle spill på kamper i Davis Cup trekkes dersom det bestemmes at en kamp spilles i et annet format enn “best av 5 sett”, (f.eks. best av 3 sett).

9) Tilbud relatert til Davis Cup tilbys med forbehold om at bestemte møter satt opp som såkalte "rubbers" for neste tilgjengelige "singles"-sesjon, som normalt består av to single-kamper per sesjon. Alle spill kanselleres for kamper som er ment å foregå i første eller andre "rubber" (normalt på fredagens single-kamper) der de oppgitte deltakerne ble endret, uavhengig av hvorvidt samme møte faktisk kan skje i løpet av senere møter i samme runde.

10) Resultater sikret i et "pro-sett" vil bare være gyldig for følgende tilbud: "kamp", "sett-handikap", "Sett-spill" og "totalt antall sett". Alle andre typer tilbud vil bli avgjort som ugyldig, med unntak av tilbud der utfallet allerede er fastsatt.

11) Som hovedregel betraktes "tiebreaks" alltid som kun 1 kamp, uavhengig av antall poeng som trengs for å vinne eller uansett formatet på "tie-break". Følgende tiebreak-scenarier avgjøres som følger:

 • "Match tiebreak": spilles normalt i stedet for det avgjørende settet når begge deltakerne har vunnet samme antall sett. For oppgjørsformål anses dette som et komplett sett, samt et spill og telles deretter. Imidlertid vil det ikke bli sett på som uavgjort for oppgjøret av de aktuelle tilbudene;
 • "Tiebreak på 6-6 i et sett, først til 7 poeng": for oppgjørsformål anses dette å være 1 kamp og telles deretter, samt uavgjort for oppgjøret av de relevante tilbudene;
 • "Tiebreak på 6-6 i et sett, først til 10 poeng": for oppgjørsformål regnes dette som 1 kamp og telles deretter samt uavgjort for avgjørelsen av de aktuelle tilbudene;
 • "Tiebreak på 12-12 i et sett, først til 7 poeng": for oppgjørsformål anses dette å være 1 kamp og telles deretter samt uavgjort for oppgjøret av de relevante tilbudene;
 • "Tiebreak på 3-3 i et sett, først til 7 poeng" (og kjent som Fast 4 format): for oppgjørsformål regnes dette som 1 kamp og telles deretter, samt uavgjort for oppgjøret av de relevante tilbudene;
 • "Tiebreak Tens": en kamp som utelukkende består av uavgjort med den vinnende deltakeren som er den som først nådde 10 poeng og ledet med en margin på 2. Dette regnes både som uavgjort og som en fullstendig kamp for oppgjøret av de aktuelle tilbudene. 

Skulle en kamp inneholde et tiebreak-format som ikke er oppført ovenfor, vil tilbudene bli avgjort i henhold til definisjonene som beskrevet av ITF, eller i fravær av, nærmest i prinsippet eksemplene ovenfor.

12) Vinner/plassering- og Each-way-spill som refererer til turneringsvinneren plassert mellom tidspunktet for den første publiseringen av hovedtrekket av arrangørforeningen og konkurransens start, vil bli refundert, den oppførte deltakeren bør ikke delta ytterligere i turneringen. Unntak vil bli gjort for alle deltakere som fortsatt er involvert i kvalifiseringsfasen, da disse vil bli sett på som aktive deltakere.

29. Volleyball

1) Poeng samlet under det såkalte "Golden Set" vil ikke telle mot utfallet av tilbud relatert til den gitte kampen, med unntak av spill som refererer til turneringens progresjon og turneringens totaler.

2) Med mindre annet er oppgitt, baseres utbetalinger for spillerrelaterte spill i kamper/begivenheter/turneringer på resultatet etter mulig overtid (ekstratid med mindre ikke annet er oppgitt.

3) Tilbud som refererer til individuelle spillerprestasjoner i en enkelt kamp (eksempel: totalpoeng scoret av spiller X) eller konfronterende prestasjoner fra 2 individuelle spillere i løpet av en kamp (eksempel: hvem av spiller X eller spiller Y vil score flest poeng), krever at alle listede individer er en aktiv deltaker i den aktuelle kampen for at spill skal gjelde.

4) Tilbud for “over/under” i kamper som ikke ble fullført der utfallet allerede var avgjort før avbruddet, og/eller videre spill ikke resulterte i et annet utfall enn nevnte utfall, avgjøres basert på resultatene som ble oppnådd før avbruddet. For utregning av disse avgjørelsene vil minimum antall hendelser som burde vært nødvendige for å avgjøre spillet legges til som nødvendig, avhengig av antall sett som var planlagt for kampen. Skulle denne utregningen gi en situasjon der ingen mulige endringer vil påvirke utfallet av tilbudet vil spillet bli avgjort deretter. Se eksempler i avsnittet for tennis.

5) Alle tilbud på “riktig resultat”, “oddetall/partall” og de tilbud der det refereres til vinneren av en bestemt periode/tidsramme i kampen. (Eksempel) “hvilket lag vil vinne det første settet?” og “Set 2 – første lag til 15 poeng” krever at den bestemte delen av kampen gjennomføres.

6) Alle typer tilbud som ikke spesifiseres ovenfor krever at minst ett sett fullføres for at spill skal gjøres gjeldende, med unntak av de tilbud der utfallet allerede er avgjort da spillet ble avbrutt, og videre spill ikke kan frembringe endringer i utfallet.

7) Tilbud som refererer til individuelle spillerprestasjoner (eksempel: totalpoeng scoret av spiller X under verdensmesterskapet) eller konfronterende prestasjoner fra 2 individuelle spillere over en bestemt periode/turnering/sesong (eksempel: hvem av spiller X eller spiller Y vil få flest poeng i løpet av den vanlige sesongen), krever at alle listede personer må være en aktiv deltaker i minst en kamp som gjelder for tilbudet etter at innsatsen er godkjent for at spill skal gjelde. Spill plassert etter nyheter som til og med mulig kan redusere antall kamper en oppført spiller er kvalifisert for i konkurransen (eksempel: skade/overføring /spillerbytte nyheter); Dermed vil endringen av oddsen, bare teoretisk til fordel for et bestemt utfall uten at nevnte odds er blitt justert for å gjenspeile innsatsens nåværende tilstand, bli erklært ugyldig.

30. Vinteridrett

1) Dette avsnittet gjelder følgende sportsgrener: alpint, skiskyting, langrenn, freestyle, kombinert, kortbaneløp, skihopping, snowboard og lengdeløp på skøyter.

2) Resultatet fra en konkurranse anses som gyldig hvis det har blitt erklært gyldig for den gjeldende kategoriens konkurranse, av sportens offisielle arrangør. Dette gjelder saker der en begivenhet er forkortet, som for eksempel består av ett hopp i stedet for to, eller der en begivenhet er flyttet til en annen arena.

3) I tilfeller der begivenheter avbrytes eller ikke fullføres vil alle tilbud på utfallet av disse være gyldige dersom de var avgjort allerede før de ble avbrutt, eller dersom videre fortsettelse ikke kunne fremskaffet et annet utfall.

4) Alle tilbud trekkes dersom begivenhetens opprinnelige format endres totalt, som størrelsen på en hoppbakke, stilen i langrenn osv.

5) For tilbud på “gruppespill” (“best av X”) forbeholder Casumo seg retten til å benytte seg av Tattersalls regel 4 for alle deltakere som ikke starter.

6) Tilbud relatert til spesifikke begivenheter innen vintersport (ekskludert eksempelvis spill som refererer til sammenlagtseire, OL, verdensmesterskap og kontinentale konkurranser), tilbys med den eksplisitte forutsetning at den gitte begivenheten vil være den neste som arrangeres i den gitte sporten/disiplinen. Dersom den spesifikke hendelsen flyttes av en eller annen grunn og en nøyaktig lik begivenhet for den sporten/disiplinen arrangeres på samme sted mindre enn 72 timer senere, vil spill være gyldige for den neste planlagte begivenheten i den sporten/disiplinen. Så hvis for eksempel to separate løp innen samme sport/disiplin er planlagt for fredag og lørdag, og fredagens konkurranse flyttes til lørdag eller søndag, vil spill på fredagens konkurranse avgjøres i samsvar med den neste planlagte begivenheten, i dette tilfelle lørdagens begivenhet. I tilfeller der bare 1 begivenhet er planlagt i den sporten/disiplinen og starttidspunktet er flyttet mindre enn 72 timer, vil spill fortsatt være gyldige og utbetales i samsvar med begivenheten. Dersom ingen lik begivenhet arrangeres innen 72 timer fra den opprinnelig planlagte begivenheten, vil spill anses som ugyldige.

7) For at et spill skal være gyldig i "Head to Head" må minst én av de oppførte deltakerne konkurrere i finaleløpet/etappen/hoppet som spillet gjelder for, for at spillet skal anses gyldig. Bestemmelsen gjelder ikke for langrennssprint, som har forskjellige utslagsnivåer, og for skihopp. I slike tilfeller vil avgjørelsen baseres på den offisielle klassifiseringen, uavhengig av om noen av de oppførte deltakerne fullfører finaleløpet/etappen/hoppet.

31. Annet (ikke-sport/spesialinnsatser)

1) Betingelsene i dette avsnittet gjelder alle tilbud som ikke på rimelig vis kan klassifiseres under de forskjellige sportskategoriene (Eks. TV-programmer, priser, politikk, skjønnhetskonkurranser, underholdning og liknende). Når dette gjør seg gjeldende, og ellers dekkes i dette avsnittet eller i tilbudet, baseres avgjørelser av disse tilbudene seg på Casumo sine regler nedenfor <Seksjon B, Avsnitt 5>.

2) Med mindre annet spesifiseres nedenfor eller i forbindelse med et spilltilbud, vil alle spill i denne kategorien være gyldige inntil et resultat offentliggjøres, uavhengig av forsinkelser i annonseringen, ekstra runder avstemning osv., som kan være nødvendig for utfallet som skal annonseres.

3) Alle åpne tilbud som gjelder deltakere som trekker seg/sparkes ut fra TV-programmer (enten frivillig eller etter arrangørens avgjørelse) trekkes. Skulle samme deltaker komme tilbake til samme konkurranse på et senere tidspunkt vil han/hun betraktes som en ny deltaker, noe som resulterer i at tidligere spill vil settes som tapt.

4) Spill som referer til fjerning av en deltaker er kun gyldig frem til neste oppførte program. Enhver endring av utstemmingsmetoder, mengde og/eller deltakere som deltar i samme program, eller andre årsaker som ikke på rimeligvis kan forventes, vil resultere i at spill som gjelder "neste utstemming" eller ''neste eliminasjon'' trekkes.

5) Skulle programmet avsluttes før en offisiell vinner kan utlyses vil spill avgjøres som uavgjort (dead heat) mellom deltakerne som enda ikke er eliminert. Spill på vinner/plassering av deltakere som allerede har blitt eliminert vil avgjøres som tapt.

6) a. Politiske markeder vil bli avgjort i samsvar med resultatet som bekreftet 12 timer etter at det først ble publisert av regjeringsorganisasjonen som er ansvarlig for å holde valget innenfor den aktuelle jurisdiksjonen på dets offisielle nettsted/sosiale medier. Når en relevant statlig organisasjon erklærer et offisielt resultat og bekrefter det i 12 timer, vil dette i utgangspunktet danne grunnlag for oppgjør, uavhengig av eventuelle protester, tvister, underdommeresultater og/eller påfølgende endringer i det offisielle resultatet.

b. For å maksimere brukeropplevelsen forbeholder Casumo seg retten til, utelukkende etter eget skjønn, å bruke informasjon som er samlet inn fra generelt anerkjente og historisk nøyaktige kilder, for å avgjøre markeder før det offisielle resultatet som beskrevet i <seksjon C, avsnitt 31, paragraf 6 (a)> er proklamert og bekreftet. I de eksterne tilfellene hvor det etter en eventuell publisering og bekreftelse av det første offisielle resultatet blir funnet en uoverensstemmelse som endrer utfallet av markedet, Casumo vil rette opp feilen og respektere de eventuelle vinnende spillene i henhold til offisielt resultat, mens alle nødvendige endringer i samsvar med punkt <avsnitt A, avsnitt 6, ledd 2>. Endringer som følger av eventuelle protester, tvister, resultater under dommer og/eller påfølgende endringer i det offisielle resultatet etter at det er utstedt/bekreftet, vil ikke bli vurdert.

32. Spesifikke grenser for sport

1. Som nevnt i <Seksjon A, Avsnitt 4.1> forbeholder Casumo seg retten til å begrense netto utbetaling (utbetalingen etter at innsats er trukket fra) for et hvilket som helst spill, eller en kombinasjon av spill, foretatt av kontoinnehavere eller enhver gruppe kontoinnehavere som har samarbeidet.

2. Med mindre det oppstår enighet om annet vil gevinster som overgår grensene nedenfor ikke være gjeldende.

3. Grensene varierer ut fra hva slags sport, konkurranse og type spill det er snakk om. Skulle et spill inneholde en kombinasjon av tilbud fra forskjellige sportsgrener/kategorier/kamper og/eller tilbudstyper, begrenses utbetalingen av disse til laveste nivå i kombinasjonen, som forklart nedenfor.

1. Fotball:

a. Grensen på 1 000 000 kr gjelder for alle konkurranse/kamprelaterte tilbud som tilhører en av følgende kategorier:

(i) Olympiske turneringer, verdensmesterskap og internasjonale turneringer for menn underlagt FIFA eller UEFA, inkludert kvalifiseringsfaser;

(ii) Internasjonale turneringer for klubber underlagt FIFA eller UEFA, inkludert kvalifiseringsfaser;

(iii) Enhver nasjonal liga på toppnivå for menn i et av følgende land: Danmark, England, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Norge, Skottland, Sverige og Spania;

(iv) Enhver nasjonal turnering for menn i et av følgende land: Danmark, England, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Norge, Skottland, Sverige og Spania.

Grensen på 1 000 000 kr gjelder for alle konkurranser/kamprelaterte tilbud som tilhører en av de følgende kategoriene:

(v) Alle andre internasjonale turneringer;

(vi) Alle andre internasjonale klubbturneringer;

(vii) Nasjonale ligaer på toppnivå i et av følgende land;

(viii) Nasjonale hovedturneringer i ethvert land;

(ix) Enhver nasjonal liga på andre nivå for menn i følgende land: Danmark, England, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Norge, Sverige og Spania;

(x) Alle internasjonale vennskapskamper som er regulert av FIFA.

Grensen på 500 000 kr gjelder for alle konkurranser/kamprelaterte tilbud som tilhører et hvert annet tilbud for fotball, med unntak av strandfotball og futsal.

b. Alle spill relatert til spillere (inkludert gule/røde kort), overganger, hovedtrenere, disiplinærtiltak, cornere, skudd på mål eller andre tilbud som ikke er avgjørende for å bestemme utfallet av en konkurranse/kamp behandles som PR- og interessespill og er underlagt gjeldende grenser for dette.

2. Basketball

a. Grensen på 1 000 000 kr gjelder for alle konkurranse/kamprelaterte tilbud som tilhører en av følgende kategorier:

(i) NBA, Euroleague, OL, verdensmesterskap og kontinentale turneringer for menn underlagt FIBA.

b. Grensen på 500 000 kr gjelder for alle konkurranse/kamprelaterte tilbud som tilhører ethvert annet tilbud for basketball.

c. Alle spill relatert til spillere, overganger, hovedtrenere, disiplinærtiltak eller andre tilbud som ikke er avgjørende for å bestemme utfallet av en kamp/liga/turnering behandles som PR- og interessespill og er underlagt gjeldende grenser for dette.

3. Ishockey

a. Grensen på 1 000 000 kr gjelder for alle konkurranse/kamprelaterte tilbud som tilhører en av følgende kategorier:

(ii) NHL, OL, verdensmesterskap og kontinentale turneringer for menn underlagt IIHF.

(ii) Enhver nasjonal liga på toppnivå for menn i et av følgende land: Finland og Sverige.

b. Grensen på 500 000 kr gjelder for alle kamprelaterte tilbud som tilhører ethvert annet tilbud for ishockey.

c. Alle spill relatert til spillere, overganger, hovedtrenere, disiplinærtiltak eller andre tilbud som ikke er avgjørende for å bestemme utfallet av en kamp/liga/turnering behandles som PR- og interessespill og er underlagt gjeldende grenser for dette.

4. Håndball

a. Grensen på 1 000 000 kr gjelder for alle konkurranse/kamprelaterte tilbud som tilhører en av følgende kategorier:

(i) OL, verdensmesterskap og kontinentale turneringer for menn underlagt IHF. 

b. Grensen på 250 000 kr gjelder for alle konkurranse/kamprelaterte tilbud som tilhører ethvert annet tilbud for håndball. 

c. Alle spill relatert til spillere, overganger, hovedtrenere, disiplinærtiltak eller andre tilbud som ikke er avgjørende for å bestemme utfallet av en kamp/liga/turnering behandles som PR- og interessespill og er underlagt gjeldende grenser for dette.

5. Volleyball

a. Grensen på 1 000 000 kr gjelder for alle konkurranse/kamprelaterte tilbud som tilhører en av følgende kategorier:

(i) OL, verdensmesterskap og kontinentale turneringer for menn underlagt FIVB.

b. Grensen på 250 000 kr gjelder for alle konkurranse/kamprelaterte tilbud som tilhører ethvert annet tilbud for volleyball.

c. Alle spill relatert til spillere, overganger, hovedtrenere, disiplinærtiltak eller andre tilbud som ikke er avgjørende for å bestemme utfallet av en kamp/liga/turnering behandles som PR- og interessespill og er underlagt gjeldende grenser for dette.

6. Tennis

a. Grensen på 1 000 000 kr gjelder for alle konkurranse/kamprelaterte tilbud som tilhører en av følgende kategorier:

(i) Grand Slam-turneringer fra tredje runde og utover.

b. Grensen på 750 000 kr gjelder for alle konkurranse/kamprelaterte tilbud som tilhører en av følgende kategorier:

(ii) ATP- og WTA-turneringer fra kvartfinaler og videre. 

c. Grensen på 400 000 kr gjelder for alle andre konkurranse/kamprelaterte tilbud.

7. Amerikansk fotball og baseball

a. Grensen på 500 000 kr gjelder for alle konkurranse/kamprelaterte tilbud som tilhører en av følgende kategorier:

(i) NFL og MLB.

b. Grensen på 250 000 kr gjelder for alle konkurranse/kamprelaterte tilbud som tilhører ethvert annet tilbud for amerikansk fotball og baseball.

c. Alle spill relatert til spillere, overganger, hovedtrenere, disiplinærtiltak eller andre tilbud som ikke er avgjørende for å bestemme utfallet av en kamp/liga/turnering behandles som PR- og interessespill og er underlagt gjeldende grenser for dette. 

8. Australsk fotball

a. Grensen på 1 000 000 kr gjelder for alle konkurranse/kamprelaterte tilbud som tilhører en av følgende kategorier:

(i) AFL.

b. Grensen på 250 000 kr gjelder for alle konkurranse/kamprelaterte tilbud som tilhører ethvert annet tilbud for australsk fotball.

c. Alle spill relatert til spillere, overganger, hovedtrenere, disiplinærtiltak eller andre tilbud som ikke er avgjørende for å bestemme utfallet av en kamp/liga/turnering behandles som PR- og interessespill og er underlagt gjeldende grenser for dette. 

9. Cricket

a. Grensen på 1 000 000 kr gjelder for alle konkurranse/kamprelaterte tilbud som tilhører en av følgende kategorier:

(i) Internasjonale kamper og innenlandske toppligaer.

b. Grensen på 500 000 kr gjelder for alle konkurranse/kamprelaterte tilbud som tilhører ethvert annet tilbud for cricket.

c. Alle spill relatert til spillere, overganger, hovedtrenere, disiplinærtiltak eller andre tilbud som ikke er avgjørende for å bestemme utfallet av en kamp/liga/turnering behandles som PR- og interessespill og er underlagt gjeldende grenser for dette.

10. Dart

a. Grensen på 1 000 000 kr gjelder for alle konkurranse/kamprelaterte tilbud som tilhører en av følgende kategorier:

(i) Alle begivenheter sendt på TV i Storbritannia.

b. Grensen på 500 000 kr gjelder for alle konkurranse/kamprelaterte tilbud som tilhører ethvert annet tilbud for dart.

c. Alle spill relatert til spillere, overganger, hovedtrenere, disiplinærtiltak eller andre tilbud som ikke er avgjørende for å bestemme utfallet av en kamp/liga/turnering behandles som PR- og interessespill og er underlagt gjeldende grenser for dette. 

11. Golf

a. Grensen på 1 000 000 kr gjelder for alle konkurranse/kamprelaterte tilbud som tilhører en av følgende kategorier:

(i) Alle Majors-, WGC-, PGA-, European- og LPGA Tour-begivenheter, samt Ryder Cup og Solheim Cup.

b. Grensen på 250 000 kr gjelder for alle konkurranse/kamprelaterte tilbud som tilhører ethvert annet tilbud for golf.

c. Alle spill relatert til spillere, overganger, hovedtrenere, disiplinærtiltak eller andre tilbud som ikke er avgjørende for å bestemme utfallet av en kamp/liga/turnering behandles som PR- og interessespill og er underlagt gjeldende grenser for dette.

12. Rugby League

a. Grensen på 1 000 000 kr gjelder for alle konkurranse/kamprelaterte tilbud som tilhører en av følgende kategorier:

(i) Britiske toppligaer, NRL og internasjonale turneringer for menn underlagt RLIF.

b. Grensen på 500 000 kr gjelder for alle konkurranse/kamprelaterte tilbud som tilhører ethvert annet tilbud for Rugby League.

c. Alle spill relatert til spillere, overganger, hovedtrenere, disiplinærtiltak eller andre tilbud som ikke er avgjørende for å bestemme utfallet av en kamp/liga/turnering behandles som PR- og interessespill og er underlagt gjeldende grenser for dette.

13. Rugby Union

a. Grensen på 1 000 000 kr gjelder for alle konkurranse/kamprelaterte tilbud som tilhører en av følgende kategorier:

(i) Toppligaer i Storbritannia, Australia og New Zealand og internasjonale turneringer for menn underlagt IRB.

b. Grensen på 500 000 kr gjelder for alle konkurranse/kamprelaterte tilbud som tilhører ethvert annet tilbud for Rugby Union.

c. Alle spill relatert til spillere, overganger, hovedtrenere, disiplinærtiltak eller andre tilbud som ikke er avgjørende for å bestemme utfallet av en kamp/liga/turnering behandles som PR- og interessespill og er underlagt gjeldende grenser for dette.

14. Snooker

a. Grensen på 1 000 000 kr gjelder for alle konkurranse/kamprelaterte tilbud som tilhører en av følgende kategorier:

(i) Alle begivenheter sendt på TV i Storbritannia.

b. Grensen på 500 000 kr gjelder for alle konkurranse/kamprelaterte tilbud som tilhører ethvert annet tilbud for snooker.

c. Alle spill relatert til spillere, overganger, hovedtrenere, disiplinærtiltak eller andre tilbud som ikke er avgjørende for å bestemme utfallet av en kamp/liga/turnering behandles som PR- og interessespill og er underlagt gjeldende grenser for dette.

15. Motorsport

a. Grensen på 500 000 kr gjelder for alle konkurranse/kamprelaterte tilbud som tilhører en av følgende kategorier:

(i) Formel 1, MotoGP, Moto 2 og Moto 3.

b. Grensen på 250 000 kr gjelder for alle konkurranse/kamprelaterte tilbud som tilhører ethvert annet tilbud for motorsport.

c. Alle spill relatert til spillere, overganger, hovedtrenere, disiplinærtiltak eller andre tilbud som ikke er avgjørende for å bestemme utfallet av en kamp/liga/turnering behandles som PR- og interessespill og er underlagt gjeldende grenser for dette.

16. Annen sport

a. Grensen på 400 000 kr gjelder for alle konkurranse/kamprelaterte tilbud i følgende sporter: Friidrett, bandy, boksing, eSports sykling, trav og vintersporter. 

b. Grensen på 250 000 kr gjelder for alle konkurranse/kamprelaterte tilbud i enhver annen sport.

c. Alle spill relatert til spillere, overganger, hovedtrenere, disiplinærtiltak eller andre tilbud som ikke er avgjørende for å bestemme utfallet av en kamp/liga/turnering behandles som PR- og interessespill og er underlagt gjeldende grenser for dette.

17. Spill for poker, PR- og interessespill og spill på ikke-idretter

a. Grensen på 100 000 kr gjelder for alle andre tilbud relatert til denne kategorien. Dette inkluderer også sportsrelaterte tilbud som for eksempel spilleroverganger, neste hovedtrener osv.

33. Blandet kampsport (MMA)

1) Alle tilbud vil bli avgjort i henhold til det offisielle resultatet av det relevante styringsorganet umiddelbart som deklarert av ringemelderen på slutten av kampen. Ingen endringer i det offisielle resultatet etter at det ble kunngjort første gang, vil ikke bli tatt i betraktning, bortsett fra de som den offisielle organisasjonen foretar for å rette opp klare tilfeller av menneskelige feil av ringeviseren.

2) Med mindre det er klart angitt at kampene ikke er bekreftet, er spill bare gyldige, kampen bør finne sted på kortet/datoen det ble annonsert for, uavhengig av endring i spillested/beliggenhet. Spill vil bli gjort ugyldige hvis det skulle komme noen offisiell kunngjøring fra det organiserende organet om en utsettelse av dato, omplanlegging til et annet kort eller endring av utøverne, selv om kampen ender opp som opprinnelig annonsert.

3) Med unntak av tilfellene som beskrevet i <seksjon C, paragraf 33, ledd 4>, tillegg eller fjerning av tittelbestemmelser (eksempel: en kamp som først ble annonsert som en kamp uten tittel, blir endret til en tittelkamp) eller endringer i vekt klasser, i tillegg til at begge kampene ikke klarer å gjøre den forhåndsbestemte vekten, vil ikke føre til at tilbudene blir annullert så mye som kampen finner sted på kortet det ble annonsert for.

4) Hvis det av en eller annen grunn endres antall planlagte runder i en kamp mellom tidspunktet for innspillets aksept og den faktiske kampen, tilbud som spesifikt refererer til runder, for eksempel "Round betting", "Group of Rounds", over/under","Method of Victory" og "To go the distance", eller andre tilbud som ville bli utført av en slik endring, vil bli erklært ugyldige.

5) For oppgjør, i tilfelle kampen av en eller annen grunn blir avbrutt mellom runder, f.eks. trekker seg før starten av en runde, diskvalifikasjon, manglende svar på bjellen, vil kampen anses å ha avsluttet på slutten av forrige runde.

6) Tilbud på kamper erklært som "No Contest" eller hvor ingen av kampene er erklært som den eneste vinneren av kampen, vil bli avgjort som ugyldige, bortsett fra i tilfeller der slike utfall ble tilbudt for spillformål eller for de tilbudene hvis utfall har blitt besluttet før beslutningen og kan umulig endres uavhengig av fremtidige hendelser, som vil bli avgjort i henhold til det bestemte resultatet.

7)En kamp vil bare bli ansett som å ha gått "distansen" bare hvis en poeng/dommers avgjørelse er tildelt etter at hele varigheten av alle planlagte runder er fullført. Ethvert scenario der poeng/dommers avgjørelse blir tildelt før hele antall planlagte runder er fullført (f.eks. kampen blir avbrutt tidligere på grunn av et hodestøt), vil ikke bli ansett som å ha gått "distansen", og kampen vil bli anses å ha avsluttet på tidspunktet/runden der kampen ble stoppet og avgjort deretter. Kamp som ender med et poeng/dommers avgjørelse før hele varigheten av alle planlagte runder er fullført og/eller kamper erklært som "No Contest", får tilbudsmetoden "Method of Decision" ugyldig med mindre et gjeldende resultat er gjort tilgjengelig for spill.

8) I tilbud der uavgjort er mulig og det ikke er tilbudt odds for et slikt utfall, vil spill bli avgjort som ugyldige dersom det offisielle resultatet erklæres som sådan. For oppgjørsformål må kamper hvis utfall erklæres som enten "Majority draw" eller "Split draw" betraktes som uavgjort, og tilbud vil bli avgjort deretter.

9) Innsatser som refererer til runde/kampvarighet representerer den faktiske tiden som er gått i runden/kampen, alt etter hva som er aktuelt, avhengig av den planlagte runden/kampens varighet. For eksempel vil et spill på over 4,5 totale runder avgjøres som over når to minutter og 30 sekunder i 5. runde har passert.

10) Oppgjør av statistikkbaserte tilbud som "Fighter to have most takedowns" eller "Fighter to have most significant strike" vil bli avgjort basert på resultatene gitt av styringsforeningen eller dens anerkjente offisielle partner for slik statistikk. Oppgjøret vil være basert på definisjonen som det offisielle styringsorganet utsteder statistikken med. Med mindre det støttes av motstridende bevis, vil Casumo ikke godta noen klager som skyldes en personlig tolkning av slike vilkår. I tilfeller der begge utøvere erklæres å ha oppnådd samme resultat og at utfallet ikke har vært tilgjengelig som et mulig utfall for spillformål, vil innsatsen bli refundert.

11) Markeder som konfronterer eller teller forskjellige kamper fra det samme kortet, for eksempel "totalt antall KOer/TKOer på kortet" eller "totale kamper som skal avsluttes ved avgjørelse om kortet", indikerer antall kamper som kreves for å finne sted på et kort eller en liste spesielt delen av kortet innsatsen gjelder. Spill vil forbli gyldige dersom enhver gjeldende kamp blir kansellert, men antallet kamper på kortet eller den gjeldende spesifikke delen av det forblir det samme (eksempel: ombestilling, erstatningskamp eller underkort/foreløpige kamper som skyves til hovedkortet). Skulle det listede antall kamper av en eller annen grunn ikke finne sted under kortet eller den spesifikke delen av det som innsatsen refererer til, vil spill bli avgjort som ugyldige.

34. Snooker

1) Alle spill forblir gyldige så lenge en kamp/tilbud spilles innenfor turneringens rammer, uavhengig av endringer, med mindre annet har blitt avtalt.

2) Spilltilbud på “kamp” er basert på det generelle prinsippet for avviklingen av turneringer eller turneringens vinner, uavhengig av hvilken fase i konkurransen kampen gjelder. Spilleren som går videre til neste runde eller vinner turneringen regnes som vinner av spillet, uavhengig av kampens varighet, spillere som trekker seg eller diskvalifiseres, etc. Disse spillene krever at minst én ramme er fullført for at spillet skal gjelde.

3) Tilbud for “over/under” i kamper/begivenheter som ikke ble fullført der utfallet allerede var avgjort før avbruddet, og/eller videre spill ikke resulterte i et annet utfall enn nevnte utfall, avgjøres basert på resultatene som ble oppnådd før avbruddet oppstod. For utregning av disse avgjørelsene vil minimum antall hendelser som burde vært nødvendige for å avgjøre spillet legges til som nødvendig, avhengig av antall rammer som var planlagt for kampen. Skulle denne utregningen gi en situasjon der ingen mulige endringer vil påvirke utfallet av tilbudet vil spillet bli avgjort deretter. Se eksempler i avsnittet for tennis.

4) Tilbud med “handikap” krever at alle planlagte rammer fullføres for at spillet skal gjøres gyldig, unntatt for de begivenheter der utfallet allerede er avgjort og/eller videre spill ikke kan gi et annet utfall for nevnte tilbud, disse vil i så fall avgjøres deretter. Se eksempler i avsnittet for tennis.

5) Alle tilbud på “riktig resultat”, “oddetall/partall” og de tilbud der det refereres til vinneren av en bestemt periode i kampen (eksempelvis “Hvilken spiller vil vinne det første settet?” eller "Første spiller som fullfører X rammer") krever at den bestemte delen av kampen gjennomføres.

6) Alle typer tilbud som ikke spesifiseres ovenfor krever at minst én ramme fullføres for at spill skal gjøres gjeldende, med unntak av de tilbud der utfallet allerede er avgjort da spillet ble avbrutt, og videre spill ikke kan frembringe endringer i utfallet.

7) I tilfeller av en re-rack vil alle ventende spill på den spesifikke rammen bli avgjort og et nytt marked vil bli åpnet. Et unntak vil bli gjort for de tilbudene hvis utfall allerede er bestemt før re-rack og eventuell videreføring av spillet umulig kan gi et annet utfall.

35. Dart

1) Alle spill forblir gyldige så lenge en kamp/tilbud spilles innenfor turneringens rammer, uavhengig av endringer, med mindre annet har blitt avtalt.

2) Spilltilbud på “kamp” er basert på det generelle prinsippet for avviklingen av turneringer eller turneringens vinner, uavhengig av hvilken fase i konkurransen kampen gjelder. Spilleren som går videre til neste runde eller vinner turneringen regnes som vinner av spillet, uavhengig av kampens varighet, spillere som trekker seg eller diskvalifiseres, osv.

3) Tilbud for “over/under” i kamper/begivenheter som ikke ble fullført der utfallet allerede var avgjort før avbruddet, og/eller videre spill ikke resulterte i et annet utfall enn nevnte utfall, avgjøres basert på resultatene som ble oppnådd før avbruddet. For utregning av disse oppgjørene vil minimum antall hendelser som burde vært nødvendige for å avgjøre spillet legges til som nødvendig, avhengig av antall runder som var planlagt for kampen. Skulle denne utregningen gi en situasjon der ingen mulige endringer vil påvirke utfallet av tilbudet vil spillet bli avgjort deretter. Se eksempler i avsnittet for tennis.

4) Tilbud med “handikap” krever at alle planlagte sett fullføres for at spillet skal gjøres gyldig, unntatt for de begivenheter der utfallet allerede er avgjort og/eller videre spill ikke kan gi et annet utfall for nevnte tilbud, disse vil i så fall avgjøres deretter. Se eksempler i avsnittet for tennis.

5) Alle tilbud på “riktig resultat”, “oddetall/partall” og de tilbud der det refereres til vinneren av en bestemt periode i kampen (eksempelvis “hvilken spiller vil vinne det første settet?” eller "første spiller som fullfører X sett") krever at den bestemte delen av kampen gjennomføres.

6) Alle typer tilbud som ikke spesifiseres ovenfor krever at minst ett sett fullføres for at spill skal gjøres gjeldende, med unntak av de tilbud der utfallet allerede er avgjort da spillet bla avbrutt, og videre spill ikke kan frembringe endringer i utfallet.

7) Tilbud som kombinerer en rekke hendelser av en bestemt spiller i en kamp/hendelse (eksempel: King of the Oche, osv.), Krever at alle konnotasjoner knyttet til tilbudsspillet må overholdes fullt ut og utvilsomt. Skulle 1 eller flere deler av tilbudet ende med uavgjort, blir innsatser avgjort som TAPT.

D. Racing

1) Hesteveddeløp

1. Generelle regler for hesteveddeløp

a) Alle betingelser som nevnes i dette avsnittet refererer kun til hesteveddeløp, og har prioritet over alle andre regler eller forhold.

b) Alle spill styres av Tattersalls regler for spill, som beskrevet påhttp://www.tattersallscommittee.co.uk/. Disse reglene styrer utbetalingen av spill, dersom noe skulle oppstå som ikke dekkes av reglene i dette avsnittet.

c) Oppgjørene vil være basert på det offisielle resultatet som ble utstedt på tidspunktet for "innveiingen". Eventuelle endringer etter at slikt resultat er kunngjort vil ikke bli tatt i betraktning. I tilfelle en forespørsel om forvalter i løp som skjer i Storbritannia, Irland og Sør-Afrika hvor det opprinnelige resultatet/etterbehandlingsordren til slutt blir endret, vil Casumo gjøre opp resultatene basert på regelen "først forbi posten". Eventuelle påfølgende endringer vil ikke bli tatt i betraktning for oppgjørsformål, med unntak av tilfeller der en hest er diskvalifisert på grunn av lettvekt. I slike tilfeller vil resultatet etter "Innveiing" telle. For løp som skjer i andre land i tillegg til det nevnte, teller det offisielle resultatet som ble utgitt på tidspunktet for "Innveiing" (eller lignende lokal prosedyre).

d) Alle spill, med unntak av "Ante Post spill", vil anses som ugyldige dersom løpet avbrytes eller erklæres ugyldig. Dersom løpet utsettes til en fremtidig dag og den "endelige erklæringen" står, vil alle spill anses gyldige, dersom løpets arena ikke har blitt endret. I slike andre tilfeller vil alle spill erklæres ugyldige.

e) Alle referanser til starttidspunkter publisert i sammenheng med spilltilbud, refererer til det offisielt planlagte tidspunktet for løpet i lokal tid. Så fremt ikke noe annet er spesifisert i reglene for hesteveddeløp, vil alle spill stå, uten hensyn til eventuelle endringer av løpets starttidspunkt.

f) Dersom det oppstår en ugyldig start, eller noen annen hendelse som resulterer i at løpet må gjennomføres på nytt, vil løpet ikke anses å ha vært "under starterens ordre". I slike tilfeller vil innsatser refunderes på valg som ikke deltar i den nye starten av løpet. Alle gevinster på de gjenværende valgene vil være underlagt Tattersalls regel 4. Antallet hester som deltar i den nye starten av løpet vil avgjøre vilkårene for "plassering". vanlige Ante Post-regler gjelder for Ante Post-spill.

g) Dersom et løp erklæres som et "ugyldig løp" og et nytt løp finner sted, vil alle spill stå for hestene som deltar i det nye løpet. Premier som tilbys for et "ugyldig løp" vil stå for det nye løpet, så lenge det ikke er en hest som ikke stiller. Hvis en hest ikke stiller, vil alle spill avgjøres i henhold til Tattersalls regel 4.

h) Utbetaling av spill på hester som enten nekter å komme ut av startblokken, eller som på annen måte unnlater å starte i et National Hunt-løp, vil baseres på annonseringen til den offisielle starteren. Dersom den offisielle starteren anser hesten for å stille, vil spill på den hesten avgjøres som tapt.

i) Et løp anses å være "walkover" når bare én hest deltar i løpet.

j) "Walkovere" og avlyste løp teller som løp, men alle valg involvert vil anses som ikke å ha stilt.

2) Win Betting og Each Way Betting

a) Et "Win"-spill er en enkel innsats på et valg som bare anses som vunnet hvis den valgte hesten vinner løpet.

b) Et "Each Way"-spill (også kjent som EW) refererer til et spill hvor valget enten må vinne eller plassere innenfor utbetalingsvilkårene (komme på første, andre eller tredjeplass) for å få en utbetaling. Spillet deles inn i to like deler ("Win"-delen og "Place"-delen): Derfor vil et EW-spill på 10 kr totalt koste 20 kr.

c) Alle "Each Way"-spill styres av "Place"-vilkårene for startprisen (også kjent som SP). Derfor vil "Place"-vilkårene (1/4, 1/5 og antallet plasseringer betalt) avgjøres av antallet hester som kommer "under starterens ordre", og ikke av antallet hester som skulle stille da spillet ble plassert.

d) Følgende er vilkårene for "Each Way"-spill:

i. Løp med handikap:

2-4 hester = Kun "Win"

5-7 hester = 1/4 av oddsen for 1, 2

8-11 hester = 1/5 av oddsen for 1, 2, 3

12-15 hester = 1/4 av oddsen for 1, 2, 3

16 eller flere hester = 1/4 av oddsen for 1, 2, 3, 4

ii. Løp uten handikap:

2-4 hester = Kun "Win"

5-7 hester = 1/4 av oddsen for 1, 2

8 eller flere hester = 1/5 av oddsen for 1, 2, 3

e) Hver "Each Way"-dobbel, -trippel, etc. avgjøres "Win" til "Win", "Place" til "Place".

f) "Betting Without" refererer til muligheten for å spille på om en gitt hest vil klare å oppnå en spesifikk sluttplassering ("Win" eller "Place"), dersom de opplistede hestene ekskluderes fra sammenfatningen av de offisielle resultatene.

g) "Each Way"-odds for "Betting Without"-markeder vil baseres på antallet hester som faktisk deltar i løpet, etter at de opplistede hestene er ekskludert fra det totale antallet hester. 

h) Fradrag i henhold til Tattersalls regel 4 gjelder dersom hester ikke stiller i "Betting Without"-markeder.

3) Premier - Tidlig, tavle og start

a) Det er mulig å velge fra to (2) prisalternativer: Prisen ved plasseringen av spillet eller startprisen (SP). SP refererer til oddsen for valget ved starten av løpet. Dersom mulighet for spill er tilgjengelige under løpet, vil SP kalkuleres basert på siste tilgjengelige odds for valget. Merk at SP ikke er tilgjengelig for Ante Post spill (AP).

b) Tidlige priser (TP) er oddsen tilbudt på dagen til begivenheten. Disse tilbys vanligvis mellom kl. 08:00 og 10:00 på dagen til begivenheten, og 15 minutter fra løpets start. Det kan være tilfeller (som for løp på lørdag og møter med høy profil), når de endelige erklæringene er gjort, at EP tilbys med andre tidsrammer enn de som er nevnt over.

c) Alternativet til SP, tavlepriser (TAP) og industripriser (IP) vises normalt rundt 15 minutter før løpet.

d) Alle spill, med unntak av de plassert på SP, vil resultere i at utbetalingen baseres på prisen tatt da spillet ble plassert, samt være underlagt de andre reglene oppgitt i dette avsnittet.

e) Innsatser plassert på EP og TAP vil refunderes dersom en hest strykes "ikke under ordre". Odds på hester innen de samme løpet vil være underlagt fradrag i henhold til Tattersalls regel 4(c), hvis gjeldende.

f) I tilfeller der hester strykes og det resulterer i at et nytt marked dannes, vil alle spill foretatt på EP eller TAP før det nye markedet vil være underlagt fradrag i henhold til Tattersalls regel 4(c), hvis gjeldende.

g) Spill aksepteres i løp med to (2) eller flere hester for navngitte valg til gjeldende "Tavle-/Oppmøtepriser", som sendes til vår tjeneste fra den offisielle informasjonstjenesten (PA).

h) Dersom en feilaktig pris bli gitt, vil alle spill gjort på utfall med feil odds avgjøres som ugyldige og innsatsen refunderes.

i) I tilfeller hvor Tattersalls regel 4 gjør seg gjeldende når en hest strykes, vil ingen flere spill bli foretatt på "Tavle-/Oppmøtepris", så fremt ikke et nytt marked dannes.

j) Hester tilbud som "Price Boosts", "Knockouts", osv. vil også være underlagt fradrag i henhold til regel 4, gitt at det er en hest som ikke stiller i løpet.

k) Alle referanser til tidsrammer, tilgjengeligheten på pris, osv. skal anses som antydende, og er ikke bindende. Casumo forbeholder seg retten til å endre slike tidsrammer og utstedte priser, samt suspendere tilgjengeligheten til hvilket som helst løp eller muligheter for innsats etter eget skjønn.

4) Spill på ikke navngitt favoritt

"Ikke navngitt favoritt" og "Ikke navngitt andrefavoritt" refererer til valg som avgjøres basert på følgende:

a) Hesten som i SP har lavest odds anses som "ikke navngitt favoritt".

b) Dersom SP returnerer to hester som de med lavest odds, vil hesten med laveste løpskortnummer anses som "ikke navngitt favoritt" 

c) Dersom en hest strykes "ikke under ordre", men allikevel er favoritt i henhold til SP, vil hesten behandles som en hest som ikke stiller.

d) Dersom det blir en "walkover", etter at markedet har blitt vist, vil alle spill avgjøres som ugyldige.

5) Tattersalls regel 4

a) Tattersalls regel 4 gjelder i tilfeller hvor en hest strykes og ikke kommer under starterens ordre, eller offisielt anses av starteren å ikke ha deltatt i løpet.

b) Tattersalls regel 4 trekker fra en gitt verdi fra vinnende spill, for å kompensere for at en hest ble strøket i det spesifikke løpet. Størrelsen av fradraget avgjøres av oddsen (Tidlig eller Tavle/Oppmøte) hesten har når den strykes.

c) Fradrag på oddsen til de gjenværende hestene er basert på følgende:

Desimalodds Brøkodds Netto fradrag
1,12 eller lavere 1/9 eller kortere 90%
1.13 - 1.19 1/8 - 2/11 85%
1.20 - 1.27 1/5 - 1/4 80%
1.28 - 1.33 7/25 - 8/25 75%
1.34 - 1.44 1/3 - 11/25 70%
1.45 - 1.57 4/9 - 14/25 65%
1.58 - 1.66 4/7 - 13/20 60%
1.67 - 1.83 4/6 - 4/5 55%
1.84 - 1.99 5/6 - 49 - 50 50%
2.00 - 2.24 Likt - 31/25 45%
2.25 - 2.59 5/4 - 39/25 40%
2.60 - 2.79 8/5 - 7/4 35%
2.80 - 3.39 9/5 - 23/10 30%
3.40 - 4.19 12/5 - 3/1 25%
4.20 - 5.40 16/5 - 22/5 20%
5.50 - 6.99 9/2 - 23/4 15%
7.00 - 10.99 6/1 - 9/1 10%
11.00 og høyere 10/1 og høyere Ingen fradrag

d) Tabellene som du ser ovenfor inkluderer odds listet opp både i desimal- og brøkformat. I tilfellene hvor desimalformatet ikke er dekket av en tilsvarende brøk, forbeholder Casumo seg retten til å bruke fradrag i henhold til Tattersalls regel 4 basert på desimaltabellen.

e) Bruken av Tattersalls regel 4 på spill plassert på EP vil baseres på EP til hesten som er trukket på tidspunktet spillet ble plassert, uten hensyn til oddsen på tidspunktet hesten ble trukket.

f) Løp som involverer mer enn én strøket hest er underlagt et maksimalt fradrag på 90 øre per 10 kr.

g) Der det totale fradraget på markedet der spillet ble plassert er 5c i ${.|CCY} og bare én hest har trukket seg, som en konsesjon, vil fradraget bortfalle. Men hvis to eller flere hester trekkes vil et samlet fradrag etter Regel 4 brukes.

6) Ante Post spill

a) For at et spill skal anses som et Ante Post (AP) må det plasseres kvelden før erklæringsfasen. Vanligvis foregår slik erklæring 48 timer før løpets start for Flat-løp og 24 timer før løpets start for National Hunt-løp.

b) (AP) innsatser på hester som ikke deltar i løpet vil ikke refunderes og Tattersalls regel 4 gjelder ikke, så fremt ikke noe annet spesifikt er oppgitt.

c) Dersom minst én av følgende hendelser oppstår, vil alle fremtidige spill anses ugyldige:

i. Løpet avbrytes

ii. Løpet anses offisielt som ugyldig

iii. Vilkårene for løpet har endret seg siden spill ble foretatt (som definert under Tattersalls regler)

iv. En hest diskes under The Jockey Club Rules of Racing

v. Stedet eller underlaget endres (eksempelvis torv til jord, eller vice versa)

vi. Muligheten til å melde seg på løpet åpnes igjen

d) Med unntak av eventualitetene nevnt i dette avsnittet, vil alle AP-spill anses gyldige hvis løpet gjennomføres innen 14 hele dager fra når det først var planlagt, så lenge forholdene i løpet forblir uendret. Slike forhold inkluderer at det nye løpet gjennomføres på samme bane, med samme distanse og at løpet ikke åpner for nye deltakere. Dersom det nye løpet ikke møter noen av de nevnte kriteriene, skal alle AP-spill anses ugyldige.

e) (AP) spill avgjøres til prisen og "Place"-vilkårene ved tidspunktet de godtas. Dersom et spill godtas til feil odds eller "Place"-vilkår, forbeholder Casumo seg retten, etter eget skjønn, til å avgjøre spillet som ugyldig og refundere innsatsen.

7) Cast-spill

1. Forecast- og Tricastspill – Generelle regler

a. Forecasts er tilgjengelige og aksepteres i løp med 3 eller flere hester.

b. Tricasts aksepteres i løp hvor en offisiell Tricast-dividende fra datamaskinen erklæres.

c. Dersom ingen dividende erklæres, vil spill anses som en straight forecast av datamaskinen på valgene valgt til å komme først og som nummer to, mens det tredje sees bort fra.

d. Forecast-spill avgjøres i samsvar med datamaskinens SP straight forecast-retur. Dersom, av en eller annen grunn, en Forecast SP-retur ikke gis, vil spill anses ugyldige.

e. Forecast-spill må alltid være navngitte. Ingen spill på favoritter uten navn godtas, og dersom de tas imot ved en feil, vil de være ugyldige.

f. Innsatser vil refunderes på Forecast- og Tricast-spill som involverer en hest som ikke stiller.

2. Straight Forecast

I en Straight Forecast er det mulig å plassere et spill på den eksakte sluttplasseringen til den første og andre plasserte hesten i et løp.

3. Reversibel Forecast

I en Reversibel Forecast er det mulig å plassere et spill på den første og andre plasserte hesten i et løp, uavhengig av rekkefølge. Kostnaden til dette spillet er dobbelt så høy som en Straight Forecast, siden slike spill kan anses som to Straight Forecast-spill 

4. Kombinasjon Forecast

I en Kombinasjon Forecast er det mulig å velge 3 eller flere valg i et gitt løp. For at spillet skal anses som vunnet, må to av de valgte hestene komme på første og andreplass, uavhengig av rekkefølge.

5. Tricast

I en Tricast er det mulig å plassere et spill på den eksakte sluttplasseringen til den første, andre og tredje plasserte hesten i et løp.

6. Kombinasjon Tricast

I en kombinasjon Forecast er det mulig å plassere et spill på den første, andre og tredje plasserte hesten i et løp, uavhengig av rekkefølge.

8) "Place Only"-spill

Casumo forbeholder retten til, etter eget skjønn, å tilby et "Place Only"-markedet på visse løp. Slike spill avgjøres på samme måte som "Place"-delen av et "Each Way"-spill. 

a) Dersom en hest strykes "ikke under ordre", vil innsatser på den hesten refunderes. Fradrag i henhold til Regel 4-tabeller nedenfor vil gjelde. Disse fradragene vil være basert på "Place Only"-prisen på tidspunktet hesten strykes, og vil kun gjelde for "Place Only"-markedet.

b) Antallet betalte plasser vil avgjøres av erklæringen på løpsdagen. Dersom antallet plasser reduseres grunnet en reduksjon i antallet hester, vil antallet betalte plasser forbli uendret hva angår "Place Only"-spill. Skulle imidlertid antallet hester bli tilsvarende som eller lavere enn antallet spill på plasser som tilbys, vil spill på dette markedet anses ugyldige og innsatsene refunderes.

c) Fradrag på oddsen til de gjenværende hestene er basert på følgende:

Desimalodds Brøkodds Netto fradrag for 2. plass Netto fradrag for 3. plass Netto fradrag for 4. plass (eller mer)
1,12 eller lavere 1/9 eller lavere 45% 30% 20%
1.13 - 1.19 1/8 - 2/11 40% 30% 20%
1.20 - 1.27 1/5 - 1/4 40% 25% 20%
1.28 - 1.33 7/25 - 8/25 35% 25% 20%
1.34 - 1.44 1/3 - 11/25 35% 25% 15%
1.45 - 1.57 4/9 - 14/25 30% 20% 15%
1.58 - 1.66 4/7 - 13/20 30% 20% 15%
1.67 - 1.83 4/6 - 4/5 25% 20% 15%
1.84 - 1.99 5/6 - 49/50 25% 15% 10%
2.00 - 2.24 Like - 31/25 20% 15% 10%
2.25 - 2.59 5/4 - 39/25 20% 15% 10%
2.60 - 2.79 8/5 - 7/4 15% 10% 10%
2.80 - 3.39 9/5 - 23/10 15% 10% 0%
3.40 - 4.19 12/5 - 3/1 10% 10% 0%
4.20 - 5.19 16/5 - 4/1 10% 0% 0%
5.20 og høyere 21/5 og høyere Ingen fradrag Ingen fradrag Ingen fradrag

d) Tabellene som du ser ovenfor inkluderer odds listet opp både i desimal- og brøkformat. I tilfellene hvor desimalformatet ikke er dekket av en tilsvarende brøk, forbeholder Casumo seg retten til å bruke fradrag i henhold til regel 4 basert på desimaltabellen.

9) Spesialspill

1. Spesialer på jockeyer

På jockey-spesialer er det mulig å plassere et spill på at en navngitt jockey rir hester som kommer på enten vinner eller plass i et bestemt antall løp på et gitt stevne.

a. Dersom en jockey som er planlagt å ri 3 eller færre ganger, har minst 1 hest som ikke stiller, vil jockey-akkumulator-markedet avgjøres som ugyldig. Denne bestemmelsen vil brukes, så lenge ikke tilbudet kunne avgjøres uavhengig av utfallet til løpet som involverte hesten som ikke stilte. Dersom det er tilfelle, vil spill avgjøres ut fra det avgjorte utfallet. 

b. Jockey-akkumulator markeder på jockeyer planlagt å ri minst 4 ganger vil forbli gyldige, så lenge ikke jockeyen har 2 eller flere hester som ikke stiller. Dersom det er tilfellet vil spill på dette markedet avgjøres som ugyldige. Denne bestemmelsen vil brukes, så lenge ikke tilbudet kunne avgjøres uavhengig av utfallet til løpet som involverte hesten som ikke stilte. Dersom det er tilfelle, vil spill avgjøres ut fra det avgjorte utfallet.

c. "Place"-markeder vil avgjøres i henhold til "Place"-vilkårene som gjelder for hvert løp.

d. Odds på andre jockey-spesialer, med unntak av "jockey-akkumulator" vil kreve at jockeyen vinner (eventuelt plasserer, om tilgjengelig) i de opplistede løpene.

e. Dersom en hest ikke stiller i jockey-spesialer i spesifikke løp, vil spill avgjøres som ugyldige.

f. Spesialer på jockey er kun basert på hockeys planlagte løp. Får en jockey ekstra løp på et stevne, vil disse IKKE telle mot spillet.

2. "Cross Card" jockey-spesialer

På "Cross Card" jockey-spesialer er det mulig å plassere et spill på navngitte jockeyer, som begge må ri hester som kommer på enten vinner eller i et bestemt antall løp på et gitt stevne.

a. Dersom 1 eller flere av stevnene ikke fullføres, vil spill avgjøres som ugyldige. Denne bestemmelsen vil gjelde, så lenge ikke spilltilbud som har blitt avgjort før avbrytelsen fant sted, og som ikke ville blitt endret uavhengig av senere hendelser, gjør det mulig å avgjøre slike markeder. Dersom det er tilfelle, vil spill avgjøres ut fra det avgjorte utfallet.

b. Regler for jockey-spesialer er gjeldende.

3. Trener-spesialer

På trener-spesialer er det mulig å plassere et spill på at en navngitt trener har hester som kommer på enten vinner eller i et bestemt antall løp på et gitt stevne.

a. Regler for jockey-spesialer er gjeldende.

4. Distansespill – generelle regler (gjelder for alle distansespill)

a. Resultater for spill på vinnende distanse vil anses som den offisielt erklærte distansen mellom hesten på første og andreplass etter stolpen, gitt at de har sprunget riktig og båret riktig vekt.

b. Følgende terminologi gjelder for "distansespill":

 • "Nese" = 0,05 av en lengde
 • "Kort hode" = 0,1 av en lengde
 • "Hode" = 0,2 av en lengde
 • "Nakke" = 0,3 av en lengde
 • "Halv lengde" = 0,5 av en lengde
 • "Trekvart" = 0,75 av en lengde

c. Det maksimale antallet "lengder" i hvert løp er 12 lengder for flat-løp og 30 lengder for National Hunt-løp. 

5. "Stevne - vinner"-distansespill

a. I et "stevne - vinner"-distansespill er det mulig å spille på den totale seiersdistansen for et spesifikt stevne.

b. Dersom det skulle bli en "walkover", eller ikke noe offisielt resultat erklæres (f.eks. dersom ingen hester konkurrerer), vil følgende lengder legges til totalen: 5 lengder for Flat-løp og 12 lengder for National Hunt-løp.

c. Dersom et stevne inkluderer 1 eller flere løp som avbrytes eller erkjennes ugyldig, vil alle spill på markedet erklæres ugyldige. Denne bestemmelsen vil gjelde, så lenge ikke spilltilbud som har blitt avgjort før avbrytelsen fant sted, og som ikke ville blitt endret uavhengig av senere hendelser, gjør det mulig å avgjøre slike markeder. Dersom det er tilfelle, vil spill avgjøres ut fra det avgjorte utfallet.

d. Casumo forbeholder, etter eget skjønn, retten til å tilby spill som refererer til et spesifikt antall stevner på en oppført dag/periode. Dersom noen av de oppførte stevnene inkluderer 1 eller flere løp som avbrytes eller erkjennes ugyldig, vil alle spill på markedet erklæres ugyldige. Denne bestemmelsen vil gjelde, så lenge ikke spilltilbud som har blitt avgjort før avbrytelsen fant sted, og som ikke ville blitt endret uavhengig av senere hendelser, gjør det mulig å avgjøre slike markeder. Dersom det er tilfelle, vil spill avgjøres ut fra det avgjorte utfallet.

6. "Løp- vinner"-distansespill

a. I et "løp- vinner"-distansespill er det mulig å spille på seiersdistansen i et spesifikt løp.

b. Dersom det skulle bli en "walkover", eller ikke noe offisielt resultat erklæres (f.eks. dersom ingen hester konkurrerer), vil alle spill på markedet erklæres ugyldige. 

7. "Hest-vinner"-distansespill

a. I et "Hest-vinner"-distansespill er det mulig å spille på at en spesifikk hest vinner et oppført løp med en gitt distanse.

b. Dersom det skulle bli en "walkover", eller den spesifikke hesten erklæres å ikke stille, vil alle spill på markedet erklæres ugyldige.

c. Dersom den valgte hesten ikke vinner løpet, vil alle spill på dette markedet avgjøres som tapt.

8. Hesteveddeløp kombinert med andre sporter

a. Ene og alene etter Casumo skjønn, kan det avgjøres å tilby på forhånd fastsatte kombinasjoner mellom hesteveddeløp og andre sporter. 

b. Så lenge ikke noe annet er spesifisert, vil kombinasjoner inkludere at en hest vinner et spesifikt løp og at et lag eller utøver(e) vinner en spesifikk kamp.

c. Dersom noen av de valgte hestene ikke stiller, vil spillene avgjøres som ugyldige og innsatsene vil refunderes. 

d. Så lenge ikke noe annet er spesifikt oppgitt, vil reglene som beskrevet i <Seksjon B, Avsnitt 5> gjelde for avlyste/utsatte sportsbegivenheter (ikke hesteveddeløp).

9. TV-spesialmarkeder

a. Alle TV-spesialmarkeder refererer kun til løp som vises live på TV i Storbritannia.

b. Hvis ikke noe annet er spesifikt oppgitt i forbindelse med spilltilbudet, gjelder vanlige regler for hesteveddeløp.

10. Ante Post-spesialer

a. Etter Casumo eget skjønn, vil en rekke markeder, lignende, men ikke begrenset til, "daglige spesialer", tilbys basert på langsiktige, Ante Post-løp.

b. Hvis ikke noe annet er spesifikt oppgitt i forbindelse med spilltilbudet, gjelder vanlige regler for Ante Post spill.

11. "Kamp"-spill

a. Spill refererer til hvilke av de oppførte hestene som vil ha best sluttplassering ved løpets slutt, eller etter en på forhånd definert fase.

b. Alle markeder vil avgjøres basert på det offisielle resultatet.

c. Dersom ingen av de oppførte hestene klarer å fullføre løpet, vil alle spill på markedet erklæres ugyldige.

d. Dersom minst én (1) av de oppførte hestene ikke stiller, vil alle spill erklæres ugyldig.

12. "Daglige favoritter"-spill

a. Daglige favoritter refererer til spill på at et spesifikt antall favoritter enten vinner eller kommer på plass i et oppført stevne.

b. Markeder som refererer til "Place"-favoritter vil avgjøres i henhold til "Place"-vilkårene til det respektive løpet på stevnet.

c. Dersom SP returnerer mer enn én hest som de med lavest odds, vil hesten med laveste løpskortnummer anses som "favoritt". Dersom den erklærte "favoritten" trekker seg og ingen marked dannes på nytt, vil den andre hesten med lavest løpskortnummer anses som "favoritt".

d. Dersom det er fire hester eller mindre, må "favoritten" vinne løpet for at spill på "Place" skal vinne.

e. Dersom ett eller flere løp ikke fullføres, vil spill på dette markedet erklæres ugyldige. Denne bestemmelsen vil gjelde, så lenge ikke spilltilbud som har blitt avgjort før avbrytelsen fant sted, og som ikke ville blitt endret uavhengig av senere hendelser, gjør det mulig å avgjøre slike markeder. Dersom det er tilfelle, vil spill avgjøres ut fra det avgjorte utfallet.

13. "Daglige akkumulator"-spill

a. Daglig akkumulator refererer til spill på om navngitte hester/favoritter vinner eller kommer på plass i sine respektive løp, som gjeldende. 

b. "Place"-akkumulatorer vil avgjøres i henhold til "Place"-vilkårene til det respektive løpet i stevnet.

c. Dersom noen av de valgte hestene ikke stiller, vil spillene avgjøres som ugyldige og innsatsene vil refunderes.

10) Reserver 

a) I løp hvor reserver erklæres å erstatte hester som ikke stiller, forbeholder Casumo seg retten, etter eget skjønn, å tilby den tidlige prisen for reservehestene.

b) Odds på reserver som løper i løpene vil brukes for å kompensere mot alle fradrag etter Tattersalls regel 4, som ville gjort seg gjeldende for hester som ikke stiller. 

c) Det blir ikke noe fradrag etter Tattersalls regel 4 på reserver som har tidlige priser tilgjengelig og som til slutt blir hester som ikke stiller. Slike bestemmelser er ikke gjeldende i tilfeller hvor, etter at løpebanens erklæringsfase har passert (45 minutter før løpet skal starte), en reserve tar plassen til en strøket hest, og derfor anses som en offisiell hest. I henhold til den tidligere nevnte deadlinen, dersom "reservehesten" strykes, vil fradrag i henhold til Tattersalls regel 4 gjøre seg gjeldende.

11) Maksimale gevinster

a) Selv om det kan være tilfeller hvor den mulige utbetalingen til spill som er godtatt overskrider de maksimale gevinstene som er tillatt, vil den endelige netto utbetalingen begrenses til grensene som er listet opp nedenfor.

b) Følgende grenser gjelder på alle valg som er dekket av en offisiell informasjonstjeneste (for eksempel PA):

1. Grensen på 1 000 000 kr vil gjelde for løp som arrangeres i Storbritannia og Irland

2. Grensen på 1 000 000 kr vil gjelde for Gruppe 1-løp som ikke arrangeres i Storbritannia og Irland

3. Grensen på 250 000 kr vil gjelde for løp som arrangeres i andre land

4. Grensen på 250 000 kr vil gjelde for alle markeder listet opp under klausul "i" (Spesielle spill).

c) Beløpene listet opp nedenfor skal anses som de maksimale nettobeløpene som kan vinnes på en enkelt dag. For å gjøre det helt klart, anses en enkelt dag som løpene som har startet mellom kl. 00:00 CET og 23:59 CET. 

d) Dersom et spill inneholder en kombinasjon mellom begivenheter som faller inn under forskjellige kategorier/land, eller på annen måte er kombinert med andre sporter som ikke er listet opp i dette avsnittet, vil grensen som gjelder for den spesifikke kombinasjonen alltid anses som den laveste av de det er snakk om.

12) Internasjonale hesteveddeløp

a) Dette avsnittet refererer til løp som holdes utenfor Storbritannia og Irland. I tilfeller der disse reglene er uklare og/eller ikke gir noen avgjørelse, vil avgjørelsen basere seg på de andre reglene i seksjonen for hesteveddeløp.

b) Alle løp avgjøres på grunnlag av det offisielle resultatet som utstedes av den lokale myndigheten innen hesteveddeløp, inkludert eventuelle endringer foretatt etter eventuelle innvendinger og protester. Avgjørelsen vil også ta hensyn til eventuelle andre regler som gjelder og som er vedtatt av aktuell lokal myndighet/organisasjonskomiteen.

c) Dersom en startpris (SP) er tilgjengelig, vil spill avgjøres i samsvar med denne prisen, med unntak av spill tatt til tidlige priser (EP). I slike tilfeller vil spill avgjøres med EP. Dersom det ikke er noen SP tilgjengelig, vil spill avgjøres med Pari-Mutuel/Tote-odds.

13) Faste odds for veddeløp i USA

a) Dette avsnittet refererer til veddeløp som går i USA og Canada. I tilfeller der disse reglene er uklare og/eller ufullstendige, baseres oppgjøret på de andre reglene som er beskrevet i avsnittet om hesteveddeløp.

b) Alle løp gjøres opp basert på det offisielle resultatet som kunngjøres av den lokale myndigheten for hesteveddeløp på samme dag som løpet går, inkludert eventuelle endringer som trer i kraft etter eventuelle utredninger og klager. Eventuelle endringer i de offisielle resultatene, inkludert endringer i resultatene som gjøres senere, tas ikke med i betraktningen. 

c) Innsatser som gjøres til SP gjøres opp i henhold til startprisen (SP) for bransjen. Innsatser som gjøres til EP (tidlig pris) gjøres opp i henhold til EP. I tilfeller der det ikke foreligger en SP, gjøres SP-innsatser opp i henhold til siste EP tilgjengelig før løpets start. Hvis ingen EP-er er tilgjengelige, gjøres SP-innsatser opp i samsvar med US Pari-Mutuel/Tote-oddsene. 

d) Hvis ingen SP-er for bransjen returneres, ingen EP tas og/eller ingen dividend erklæres av US Pari-Mutuel/Tote, gjøres innsatsen opp som ugyldig.

e) Alle amerikanske veddeløpsinnsatser gjøres opp i henhold til hestens navn, og koblede hester tas ikke med i betraktningen ved oppgjør. Derfor, når flere hester løper med samme nummer, anses en innsats på en slik hest som en innsats kun på den navngitte hesten, og inkluderer ingen andre valg med samme nummer. 

f) Each Way-innsatser gjøres opp etter de samme Each Way-vilkårene som brukes i britisk og irsk veddeløp for den relevante SP eller EP.

g) Regel 4 gjelder hvor nødvendig, og fradrag brukes i henhold til de samme vilkårene som gjelder for britisk og irsk veddeløp.

h) Innsatser forblir gyldige dersom løpene tas “av gressmatten“, og/eller dersom løpene skal gå på gress, men byttes til sand eller en allværsoverflate.

i) Forecast og Tricasts gjøres opp i henhold til dividender for bransjen. Hvis ingen dividend for bransjen kunngjøres, gjøres Forecast og Tricasts opp i henhold til lokale US Pari-Mutuel/Tote-dividender.

2) Greyhoundløp

1) Generelle regler for greyhoundløp

a) Alle forhold som nevnes i dette avsnittet refererer kun til greyhoundløp, og har prioritet over alle andre regler eller forhold.

b) Casumo vil normalt publisere odds på alle begivenheter dekker av BAGS http://www.bagsracing.com/. Casumo forbeholder seg retten til å endre slike tilbud ved å legge til eller fjerne begivenheter, uavhengig av om løpene som legges til/fjernes er dekket av BAGS.

c) Utbetalinger vil være basert på de offisielle resultatene utstedt av dommeren. Endringer etter at dette resultatet har blitt annonsert, vil det ikke tas hensyn til.

d) Alle spill, med unntak av "Ante Post spill", vil anses som ugyldige dersom løpet avbrytes eller erklæres ugyldig.

e) Alle referanser til starttidspunkter publisert i sammenheng med spilltilbud, refererer til det offisielt planlagte tidspunktet for løpet i lokal tid. Så lenge ikke noe annet er spesifisert i reglene for greyhoundløp, vil alle spill stå, uten hensyn til eventuelle endringer av løpets starttidspunkt.

f) Dersom et løp erklæres som et "ugyldig løp" og et nytt løp finnes sted, vil alle spill stå for greyhounder som deltar i det nye løpet. Premier som tilbys for et "ugyldig løp" vil stå for det nye løpet, så fremt det ikke er en greyhound som ikke stiller. Hvis en greyhound ikke stiller, vil alle spill avgjøres i henhold til Tattersalls regel 4.

2) Win- og Each Way-spill

a) Et "Win"-spill er en enkel innsats på et valg som bare anses som vunnet hvis den valgte greyhounden vinner løpet.

b) Et "Each Way"-spill (også kjent som EW) refererer til et spill hvor valget enten må vinne eller plassere (komme på første, andre eller tredjeplass) for å få en utbetaling. Spillet deles inn i to like deler ("Win"-delen og "Place"-delen). Derfor vil et EW-spill på 10 kr totalt koste 20 kr.

c) Alle "Each Way"-spill styres av "Place"-vilkårene for startprisen (også kjent som SP). Derfor vil "Place"-vilkårene (1/4, 1/5 og antallet plasseringer betalt) avgjøres av antallet greyhounder som starter løpet, og ikke av antallet greyhounder som skulle stille da spillet ble plassert.

d) Følgende er vilkårene for "Each Way"-spill: 

 • 2-4 greyhounder = Kun "Win"
 • 5-6 greyhounder = 1/4 av oddsen for 1, 2

e) Alle spill på greyhounder som ikke fullføres vil anses som tapte spill. 

f) Dersom antallet greyhounder som fullfører løpet er lavere enn antallet for "Place"-vilkårene som listet opp tidligere, vil bare greyhoundene som offisielt plasserte (vant eller ble nummer to) anses som vinnende valg.

g) Hver "Each Way"-dobbel, -trippel, etc. avgjøres "Win" til "Win", "Place" til "Place".

h) "Each Way"-spill godtas også på ikke navngitte favoritter.

i) "Betting Without" refererer til muligheten for å spille på om en gitt greyhound vil klare å oppnå den høyeste sluttplasseringen, dersom den oppførte greyhounden ekskluderes fra sammenfatningen av de offisielle resultatene.

j) "Each Way"-odds for "Betting Without"-markeder vil baseres på antallet greyhounder som faktisk deltar i løpet, etter at de opplistede greyhoundene er ekskludert fra det totale antallet greyhounder.

k) Fradrag i henhold til Tattersalls regel 4 gjelder dersom greyhounder ikke stiller i "Betting Without"-markeder.

l) Dersom en greyhound ikke stiller etter at oddsen kommer fra banen, vil spill plassert på det valget erklæres ugyldig. Spill på gjenværende greyhounder er underlagt fradrag etter Regel 4.

3) Priser - tavle og start

a) Det er mulig å velge to (2) prisalternativer: pris ved plasseringen av spillet eller startpremien (SP). SP refererer til oddsen for valget ved starten av løpet. Dersom mulighet for spill er tilgjengelige under løpet, vil SP kalkuleres basert på siste tilgjengelige odds for valget. Merk at SP ikke er tilgjengelig for fremtidige spill (FS).

b) Alternativet til SP, tavlepremier (TAP) og industripriser (IP) vises normalt rundt 5 minutter før løpet. Spill tatt på TAP eller IP SP vil resultere i at utbetalingen baseres på prisen tatt da spillet ble plassert, samt være underlagt de andre reglene oppgitt i dette avsnittet.

c) Spill godtas i løp med to (2) eller flere greyhounder for navngitte valg til gjeldende "tavle-/oppmøtepriser", som sendes til vår tjeneste fra den offisielle informasjonstjenesten (PA).

d) Dersom en feilaktig pris sendes, vil alle spill gjort på utfall med feil odds avgjøres som ugyldige og innsatsen refunderes.

e) Enhver henvisning til tidsrammer, pristilgjengelighet osv. Anses som veiledende og ikke bindende. Casumo forbeholder seg retten til å endre slike tidsrammer, utstede priser, samt suspendere tilgjengeligheten til ethvert løp eller spillalternativ etter eget skjønn.

4) Spill på ikke navngitt favoritt

a) Spill godtas kun på den "ikke navngitte favoritten". "Ikke navngitt favoritt" refererer til valg som avgjøres basert på følgende:

Greyhounden som i SP har lavest odds anses som "ikke navngitt favoritt".

b) Dersom SP returnerer to greyhounder som de med lavest odds, vil greyhoundene med laveste nummer på startburet anses som "ikke navngitt favoritt".

c) Dersom en bane har mer enn ett stevne på samme dag, vil spillet gjelde for neste løp etter at spillet er akseptert, så lenge ikke noe annet er spesifisert.

5) Tattersalls regel 4

a) Tattersalls regel 4 gjelder i tilfeller hvor en greyhound enten trekkes eller offisielt anses av starteren å ikke ha deltatt i løpet.

b) Tattersalls regel 4 trekker fra en gitt verdi fra vinnende spill, for å kompensere for at en greyhound ble trukket i det spesifikke løpet. Størrelsen av fradraget avgjøres av oddsen (tidlig eller tavle/oppmøte) hesten har når den trekkes.

c) Fradrag på oddsen til de gjenværende greyhoundene er basert på følgende:

Desimalodds Brøkodds Netto fradrag
1,12 eller lavere 1/9 eller lavere 90%
1.13 - 1.19 1/8 - 2/11 85%
1.20 - 1.27 1/5 - 1/4 80%
1.28 - 1.33 7/25 - 8/25 75%
1.34 - 1.44 1/3 - 11/25 70%
1.45 - 1.57 4/9 - 14/25 65%
1.58 - 1.66 4/7 - 13/20 60%
1.67 - 1.83 4/6 - 4/5 55%
1.84 - 1.99 5/6 - 49 - 50 50%
2.00 - 2.24 Like - 31/25 45%
2.25 - 2.59 5/4 - 39/25 40%
2.60 - 2.79 8/5 - 7/4 35%
2.80 - 3.39 9/5 - 23/10 30%
3.40 - 4.19 12/5 - 3/1 25%
4.20 - 5.40 16/5 - 22/5 20%
5.50 - 6.99 9/2 - 23/4 15%
7.00 - 10.99 6/1 - 9/1 10%
11.00 og høyere 10/1 og høyere Ingen fradrag

d) Tabellene som du ser ovenfor inkluderer odds listet opp både i desimal- og brøkformat. I tilfellene hvor desimalformatet ikke er dekket av en tilsvarende brøk, forbeholder Casumo seg retten til å bruke fradrag i henhold til Tattersalls regel 4 basert på desimaltabellen.

e) Løp som involverer mer enn én trukket hun er underlagt et maksimalt fradrag på 90 øre per 10 kr.

6) Ante Post spill 

a) For at et spill skal anses som et Ante Post (AP) må det plasseres før endelig erklæring er kjent for løpet. 

b) (AP) innsatser på greyhounder som ikke deltar i løpet vil ikke refunderes og Tattersalls regel 4 gjelder ikke, så lenge ikke noe annet spesifikt er oppgitt.

c) Dersom minst én av følgende hendelser oppstår, vil alle Ante Post-spill anses ugyldige:

i. Løpet avbrytes

ii. Løpet anses offisielt som ugyldig

iii. Vilkårene for løpet har endret seg siden spill ble foretatt (som definert under Tattersalls regler).

d) Med unntak av det som er nevnt ovenfor, vil alle Ante Post-spill anses gyldige hvis løpet, som spillet refererer til, fullføres innen 14 dager fra det opprinnelig skulle gjennomføres, så lenge ikke noe annet har blitt avtalt.

e) Ante Post spill avgjøres til prisen og "Place"-vilkårene ved tidspunktet de godtas. Dersom et spill godtas til feil odds eller "Place"-vilkår, forbeholder Casumo seg retten, etter eget skjønn, til å avgjøre spillet som ugyldig og refundere innsatsen.

7) Cast-spill

1. Forecast og Tricast spill – Generelle reglera. Forecasts er tilgjengelige og aksepteres i løp med 3 eller flere hester.b. Tricasts aksepteres i løp hvor en offisiell Tricast-dividende fra datamaskinen erklæres.c. Dersom ingen dividende erklæres, vil spill anses som en Straight Forecast av datamaskinen på valgene valgt til å komme først og som nummer to, mens det tredje sees bort fra.d. Forecast-spill avgjøres i samsvar med datamaskinens SP straight forecast-retur. Dersom, av en eller annen grunn, en Forecast SP-retur ikke gis, vil spill anses ugyldige.e. Forecast-spill må alltid være navngitte. Ingen spill på favoritter uten navn godtas, og dersom de tas imot ved en feil, vil de være ugyldige.f. Innsatser vil refunderes på Forecast- og Tricast-spill som involverer en hest som ikke stiller.

2. Straight ForecastI en Straight Forecast er det mulig å plassere et spill på den eksakte sluttplasseringen til den første og andre plasserte hesten i et løp.3. Reversibel ForecastI en Reversibel Forecast er det mulig å plassere et spill på den første og andre plasserte hesten i et løp, uavhengig av rekkefølge. Kostnaden til dette spillet er dobbelt så høy som en Straight Forecast, siden slike spill kan anses som to Straight Forecast-spill.4. Kombinasjon ForecastI en Kombinasjon Forecast er det mulig å velge 3 eller flere valg i et gitt løp. For at spillet skal anses som vunnet, må to av de valgte hestene komme på første og andreplass, uavhengig av rekkefølge. 

5. TricastI en Tricast er det mulig å plassere et spill på den eksakte sluttplasseringen til den første, andre og tredje plasserte hesten i et løp.

6. Kombinasjon TricastI en Kombinasjon Forecast er det mulig å plassere et spill på den første, andre og tredje plasserte hesten i et løp, uavhengig av rekkefølge. 

8) Distansespill

1. Generelle regler (gjelder for alle distansespill)a. Resultater for spill på vinnende distanse vil anses som den offisielt erklærte distansen mellom greyhounden på første og andreplass etter stolpen, som har fullført løpet.b. Følgende terminologi gjelder for "Distansespill":

1) "Nese" = 0,05 av en lengde

2) "Kort hode" = 0,1 av en lengde

3) "Hode" = 0,2 av en lengde

4) "Nakke" = 0,3 av en lengde

5) "Halv lengde" = 0,5 av en lengde

6) "Trekvart" = 0,75 av en lengde

c. Det maksimale antallet "lenger" i hvert løp er 12 lengder.

2. "Stevne - vinner"-distansespilla. "Stevne - vinner"-distansespill er hvor det er mulig å spille på den totale seiersdistansen for et spesifikt stevne.b. Dersom et stevne inkluderer 1 eller flere løp som avbrytes eller erkjennes ugyldig, vil alle spill på markedet erklæres ugyldige. Denne bestemmelsen vil gjelde, så lenge ikke spilltilbud som har blitt avgjort før avbrytelsen fant sted, og som ikke ville blitt endret uavhengig av senere hendelser, gjør det mulig å avgjøre slike markeder. Dersom det er tilfelle, vil spill avgjøres ut fra det avgjorte utfallet. c. Casumo forbeholder, etter eget skjønn, retten til å tilby spill som refererer til et spesifikt antall stevner på en oppført dag/periode. Dersom noen av de oppførte stevnene inkluderer 1 eller flere løp som avbrytes eller erkjennes ugyldig, vil alle spill på markedet erklæres ugyldige. Denne bestemmelsen vil gjelde, så lenge ikke spilltilbud som har blitt avgjort før avbrytelsen fant sted, og som ikke ville blitt endret uavhengig av senere hendelser, gjør det mulig å avgjøre slike markeder. Dersom det er tilfelle, vil spill avgjøres ut fra det avgjorte utfallet.

3. "Løp - vinner"-distansespilla. "Løp - vinner"-distansespill er hvor det er mulig å spille på vinnerdistansen i et spesifikt løp.b. Dersom ikke noe offisielt resultat erklæres, vil alle spill på dette markedet erklæres ugyldige.

4. "Greyhound - vinner"-distansespilla. "Greyhound - vinner"-distansespill er hvor det er mulig å spille på at en spesifikk greyhound vinner et oppført løp med en gitt distanse.b. Dersom ikke noe offisielt resultat erklæres, vil alle spill på dette markedet erklæres ugyldige.c. Dersom den valgte greyhounden ikke vinner løpet, vil alle spill på dette markedet avgjøres som tapt.

9) Maksimale gevinstera) Selv om det kan være tilfeller hvor den mulige utbetalingen til spill som er godtatt overskrider de maksimale gevinstene som er tillatt, vil den endelige netto utbetalingen begrenses til grensene som er listet opp nedenfor.b) Grensen på 250 000 kr vil gjelde for løp som er dekket av en offisiell informasjonstjeneste (for eksempel PA).c) Beløpene listet opp ovenfor skal anses som de maksimale nettobeløpene som kan vinnes på en enkelt dag. For å gjøre det helt klart, anses en enkelt dag som løpene som har startet mellom kl. 00:00 CET og 23:59 CET. 

10) Trap Challenge

a) "Trap Challenge" er der det er mulig å spille på hvilket startbur som har flest vinnende greyhounds på et oppført stevne og/eller et spesifikt antall løp.

b) Alle spill som refererer til "Trap Challenge" står uavhengig av ledige startbur, "reserver" eller ugyldige løp gitt at minst halvparten av de angitte løpene er fullført og resultatene er fastsatt.

c) For avgjørelse av "Trap Challenge", må to eller flere greyhounds anses som vinnere av et løp. Alle greyhounds på 1. plass (og deres respektive startbur) vil bli betraktet som å ha vunnet det angitte løpet.

d) Skulle to eller flere startbur komme på en delt plassering vil utbetalingen baseres på den såkalte "Dead Heat"-regelen, per definisjonen i <Seksjon B, Avsnitt 5.14>.

e) Innsatser som refererer til Racing Post Greyhound TV (RPGTV) Flying Four Selections vil bli erklært ugyldige dersom noen av de involverte løpene ble avgjort som ugyldige, med mindre resultatet allerede er bestemt. Enhver "Dead-Heat" for førsteplassen vil også bli ansett som vinner.

E. eSports

INNHOLDSFORTEGNELSE

Seksjon 1 - Avtalevilkår

a. Introduksjon b. Generelle regler for resultatoppgjør

Seksjon 2 Sjanger/spillspesifikke regler

a. FPSb. MOBAc. Fighting gamesd. Battle Royalee. RTSf. Card Gamesg. CS: GOh. Dota 2i. FIFAj. League Of Legendsk. Rocket Leaguel. NBA 2K

1. Avtalevilkår 

A. Introduksjon

1) Innsatser på eSport forstås som å omfatte singel eller multispiller videospillkonkurranser både som nettbaserte og fysiske hendelser. En oversikt over spillene som er dekket av denne deles finnes i <Seksjon 2> av disse vilkårene og betingelsene.

2) Casumo forbeholder seg retten til å inkludere og behandle tilbud og hendelser relatert til spill ikke inkludert i ovennevnte klausul som eSport som med rimelighet passer til nevnte beskrivelse. Tidligere eller fremtidige iterasjoner av spill som utgjør samme serie vil bli behandles i henhold til reglene gjeldende for det bestemte spillet som det kommer frem i disse vilkårene og betingelsene, uavhengig av forskjellige nummerering og/eller valør. Skulle det være tilfelle at et spill, hendelse og/eller tilbud ikke er spesifikt nevnt i disse vilkårene og betingelsene, vil avgjørelsen for slike tilbud baseres på de generelle prinsippene etablert i vilkårene og betingelsene.

3) Ved plassering av en innsats hos Casumo samtykker kontoholderen å ha lest, forstått og vil overholde vilkårene og betingelsene som kommer frem i dette avsnittet samt andre vilkår og betingelser gjeldende for bruken av Casumos nettsted.

4) Med mindre annet uttrykkelig kommer frem i dette avsnittet gjelder reglene i Casumos generelle vilkår og betingelser. Ved tvetydighet skjer prioritet i følgende rekkefølge:

i. Reglene og betingelsene publisert i forbindelse med et tilbud/og eller en kampanje;

ii. Spillspesifikke regler for eSports;

iii. Generelle regler for resultatavgjørelse for eSports;

iv. Casumos generelle vilkår og betingelser.

5) Skulle ingen av ovennevnte gi en tilstrekkelig løsning, forbeholder Casumo seg retten til etter eget skjønn å avgjøre tilbud på individuell basis eller på basis av minnelighet, i trår med generelt aksepterte normer for spilling, skikker og definisjoner.

B. Generelle regler for resultatoppgjør

1) Ved oppgjør av resultater vil Casumo gjøre sitt ytterste for å rette seg etter førstehånds innhentet informasjon (under eller nøyaktig etter at hendelsen er fullført) fra arrangørenheten tilknyttet gjennom spillkringkasting og relevante oppgjør det måtte viser, spillets API og det offisielle nettstedet. Skulle slik informasjon være i konflikt, bli disputert eller endret fra førstehånds visning samt offisielle kilder og/eller dersom det er åpenbare feil i informasjonen inkludert fra kildene ovenfor, vil oppgjøret av spilltilbudet bli basert på andre offentlige kilder.

2) Oppgjør av innsatser vil ikke inkludere endringer som stammer fra og/eller tilskrives til, uten å være begrenset til, straffer, protester, resultater fra juridisk inngripen og/eller påfølgende endringer av det offisielle resultater etter at hendelsen er fullført og et resultat har blitt kunngjort, inkludert foreløpige. For innsatser som henviser til konkurranser som spenner over mer enn 1 runde/nivå (f.eks.: turneringsspill) vil kun endringer som påvirker innsatser hvor oppgjør ennå ikke er avklart bli tatt i betraktning. Følgende eksempel gis som en generell retningslinje på hvordan slike innsatser vil bli behandlet i tilfelle sammenlignbare situasjoner: En innsats på at et lag når semifinalen i en turnering vil anses som å ha blitt oppnådd når den aktuelle arrangørenheten anser det for å være slik selv om det samme laget på et senere nivå blir diskvalifisert fra turneringen uansett årsak.

3) Enhver henvisning til ord/emner som vises i entall gjelder også for flertall. Som sådan skal betegnelsen “deltaker”, “utøver” eller tilsvarende forstås som både enkeltindivider og lag som representerer en enkelt enhet.

4) Selv om alle systemmessige forhåndsregler er tatt i bruk for å kunne gi den mest korrekte gjengivelsen av hendelsen som planlagt av den styrende enheten, er enhver referanse til rekkefølgen deltakerne vises, steder osv., kun å anses til informasjonsformål. Bytte av hjemme-/borte-deltakere samt steder tidligere kunngjort anses ikke som gyldige årsaker for kansellering av plasserte innsatser.

5) Før eller under en hendelse/kamp kan Casumo bestemme å vise nåværende og tidligere scoringer, oppgjør og annen statistikk relatert til tilbudet. Dette skal kun forstås som at Casumo leverer slike data for informasjonsformål og ikke som en bekreftelse eller aksept på noe ansvar for nøyaktigheten til slike data. Alle data som presenteres i denne hensikten må behandles som uoffisielle, ingen unøyaktigheter skal anses som gyldige årsaker til kansellering av plasserte innsatser.

6) Skulle navnet på en deltaker/hendelse/spill være feilskrevet og/eller endret, vil innsatser forbli gyldige forutsatt at det er rimelig tydelig og at det kan fastslås gjennom pålitelige kilder, at den plasserte innsatsens formål er den samme som deltakeren/hendelsen/spillet den var ment for. 

7) Tidsfristen (tidspunktet for avskjæring) vist på nettstedet er kun å anse til informasjonsformål. Casumo forbeholder seg retten til etter eget skjønn å suspendere, delvis eller fullstendig, spillaktivitet til ethvert tidspunkt det anses å være nødvendig.

8) Uavhengig av starttidspunktene vist på nettstedet, skal Casumos generelle vilkår og betingelser for sportsbook, som kommer frem av <Seksjon A, Avsnitt 2 til 6 > angående gyldighet eller mangel på dette, om plasserte innsatser og/eller aksept gjelde.

9) Uten fordommer og i tillegg til ovennevnte, forbeholder Casumo seg retten til etter eget skjønn å annullere innsatser dersom noen av følgende situasjoner skulle oppstå:

i. Casumos opplever forsinkelser i mottak av stream med data/bilder fra sine kilder/tilbydere og dette fører til at Casumo presenterer odds som ikke reflekterer innsatsens nåværende status;

ii. Det er rimelig åpenbart at innsatser har blitt plassert fra kontoer som har tilgang til stream med data/bilde som på tidspunktet ikke er tilgjengelig for Casumo;

iii. Innsatser har blitt plasserte etter at en deltaker har oppnådd en fordel stor nok til å påvirke oddsen til et tilbud, selv om det bare er teoretisk, uten at nevnte odds har blitt justert til å reflektere innsatsens nåværende status.

10) Skulle en kamp starte på et annet tidspunkt enn det som er oppgitt på nettstedet vil dette ikke bli ansett som en gyldig årsak til å kansellere innsatsene, så fremt nøyaktig den samme kampen er den neste kampen mellom begge lagene innenfor samme turnering og er gyldig for runden/nivået den opprinnelig var ment for.

11) Med mindre annet er oppgitt vil det når arrangørenheten anser det som passende å inkludere eventuelle nødvendige ekstra runder/overtid, kvalifiseringskamp(er) eller serie med kamper for å avgjøre en klassifisering og/eller kamputfall, vil Casumo ta resultatet og utfall som stammer fra ekstra kamper/runder/overtid i betraktning for oppgjør av innsatser som henviser til nevnte kamp/klassifisering.

12) Alle innsatser relater til kamper, eller delers av disse, som ikke foregår eller som får tildelt et resultat gjennom walkover-beslutninger vil erklæres ugyldige. For oppgjørsformål vil hendelser i en kamp (eller deler derav) anses å ha skjedd enten når spillets klokke har startet eller når en deltaker utfører en hendelse i spillet relatert til kampen (eller deler derav), avhengig av hva som skjer først.

13) Tilbud relater til kamper eller deler av disse som forlates uansett årsak og som ikke får et resultat tildelt fra den offisielle organisasjonen innen 36 timer fra faktisk kampstart, får innsatser refundert for de innsatsene som har et resultat som ennå ikke er avgjort. Alle innsatstilbud som ikke har blitt avklart før forlatelse og som ikke kunne hatt mulighet for å ha blitt endret uansett fremtidige hendelser, vil avgjøres etter det bestemte utfallet.

14) Skulle det bli besluttet at et forlatt oppgjør (eller deler derav) skal fortsettes innen de 36 timene fra det opprinnelige starttidspunktet, vil alle innsatser plassert på den opprinnelige kampen bli stående og blir avgjort gjennom utfallene som stammer fra det fortsatte spillet. 

15) Skulle det bli besluttet at et forlatt oppgjør (eller deler derav) skal omstartes fra begynnelse innen 36 timene fra det opprinnelige starttidspunktet, vil alle innsatser plassert på den opprinnelige kampen som ikke kunne avgjøres gjennom utfallene som stammer fra spill før forlatelsen bli erklært ugyldige.

16) Skulle det bli tilfelle at begge deltakere involvert i en kamp i samme turnering mot en forskjellig motstander mellom tidspunktet fra oppgivelse og fortsettelsen av den opprinnelige kampen, vil alle ventende innsatser på den opprinnelige kampen blir avgjort som ugyldige uavhengig av utfallene oppstått under kampens fortsettelse. 

17) Tilbud som henviser til turneringsutfall og/eller kamper/hendelser planlagt over et tidsrom på 2 dager eller mer, vil forbli gyldige forutsatt at nevnte hendelse anses fullført og et offisielt resultat kunngjøres av den offisielle organisasjon innenfor samme år, uavhengig av nåværende/fremtidig deltakelse (eller mangel på dette) av enhver oppført og/eller tidligere kunngjort deltaker, med mindre annet er oppgitt. 

18) I tilfelle kamper som ikke har blitt fullført før sin naturlige avslutning, og når et resultat utstedes gjennom en beslutning av enheten senest 36 timer fra den faktiske starten til hendelsen uten at spillet fortsetter etterfulgt av oppgivelse, vil Casumo benytte den utstedte beslutningen som det offisielle resultatet for tilbud som gjelder utfall av kampen og/eller turneringsfremgang (f.eks. kampodds og deltakeren når neste runde) så fremt den utstedte beslutningen ikke endrer utfallet av nevnte innsatstilbud ved tidspunktet for oppgivelse. I det tilfellet vil innsatsene refunderes. (F.eks. leder lag A 2 kart mot null i en kamp om best av 5 kart, og lag B vedgår: Enheten erklærer lag A som vinner av kampen = innsatsen står. Samtidig blir den samme kampen om best av 5 kart oppgitt med scoren 1-1, og enheten erklærer ingen av lagene som vinner, innsatsen blir betraktet som ugyldig). Alle andre tilbud blir ansett som ugyldige, med unntak av de utfallene som har blitt avgjort før oppgivelsen og som ikke har mulighet til å endres uavhengig av fremtidige hendelser, som vil avgjøres i henhold til det bestemte utfallet.

19) Oppgjør av innsatstilbud tilknyttet tellere (f.eks. antall kill) og andre tilbud relatert til bestemt terminologi vil avgjøres i henhold til definisjonen som den offisielle styringsenheten bak nevnte statistikker utsteder. Med mindre det støttes av uimotstridelige bevis, vil ikke Casumo godkjenne noen klager som stammer fra personlig tolkning av slike vilkår.

20) Ved plassering av innsatser på “vinner av langtidsspill” eller “plassering”, refunderes ingen innsats på deltakere/utfall som ikke deltar, diskvalifiseres og/eller trekker seg fra en hendelse (både før og under) uansett årsak, med mindre annet er oppgitt. Casumo forbeholder seg retten til etter eget skjønn benytte Tattersalls regel 4, som forklart i Casumos generelle vilkår og betingelser for oddsspill <Seksjon B, Avsnitt. 6>, på enhver konkurranse, dette vil bli opplyst i forbindelse med innsatstilbudet.

21) Tilbud som henviser til en enkelt deltakers ytelse i en/en bestemt hendelse/tidsrom (slik som turneringsfremgangen til lag X) krever at den oppgitte deltakeren spiller en aktiv del minst en gang i et påfølgende nivå av den/det gjeldende hendelsen/tidsrommet etter at innsatsen har blitt plassert og/eller akseptert.

22) Ingen refusjon av innsatser vil gjelde, selv om vinnerutfallet til en kamp/hendelse skyldes en deltaker/utfall som ikke har vært oppført til innsatsformål. Ved alle innsatstilbud har kontoholderen muligheten til å be om en pris på ikke-oppførte deltakere/utfall. Casumo forbeholder seg retten til etter eget skjønn å avvise slike forespørsler.

23) Tilbud i konflikt mot hverandre ut over ytelsen til to eller flere deltakere i en spesifisert tidsramme/konkurranse vil kun avgjøres basert på resultatet til de oppførte deltakerne, uavhengig av alle andre deltakere i samme konkurranse/hendelse.

24) Dersom en deltaker diskvalifiseres/tilbakeholdes/utestenges fra å delta i en påfølgende del/faste av en hendelse/konkurranse uansett årsak, samt ved frivillig trekking, vil diskvalifiseringen anses å ha skjedd på tidspunktet for den offisielle kunngjøringen. Ingen endringer gjøres for foregående resultater uavhengig av eventuelle endringer grunnet nevnte handlinger.

25) Skulle to deltakere anses å ha oppnådd samme resultat ved plassering av innsats på “vinner av langtidsspill” eller "plassering” og arrangørenheten ikke adskiller dem i klassifiseringen med “Dead Heat-regelen” som spesifisert i Casumos generelle vilkår og betingelser for oddsspill, gjelder <del B, paragraf 5, klausul 14>.

26) Casumo refunderer innsats på tilbud ved å sammenligne oppnåelser/ytelser til to deltakere innenfor en bestemt tidsramme (f.eks. turningens beste sluttplassering, kampvinner, vinner av kart X) dersom noen av følgende omstendigheter gjelder:

i. Ingen odds ble tilbud på utfallet ‘uavgjort’ og det er ingen prosedyrer for tiebreak/overtid/ekstra runder benytte av arrangørenheten for å få et resultat på en/et kamp/tilbud eller klassifisere deltakere som oppnådde samme resultatet;

ii. Noen av de oppførte deltakerne spiller ikke en videre del av et påfølgende nivå av den aktuelle hendelsen/deler, derfor vil det etter at innsatsen derav etter at innsatsen har blitt plassert og/eller akseptert;

iii. Ingen av de oppførte deltakerne er inkludert i den gjeldende klassifiseringen;

iv. Ingen av de oppførte deltakerne anses å ha oppnådd de spesifiserte kravene etter at innsatsen har blitt plassert og/eller akseptert og ingen odds har blitt tilbudt for slikt utfall.

27) Tilbud som sammenligner oppnåelser/ytelsene til tre deltakere vil behandles som anført i klausulen ovenfor, med unntak av at dersom to eller flere deltakere deler den gjeldende slutt posisjonen vil “Dead Heat-regelen” som spesifisert Casumos generelle vilkår og betingelser for oddsspill <del B, paragraf 5, klausul 14> gjelde.

28) Regler for innsatser på “vinner av langtidsspill” og “plassering” gjelder for tilbud som sammenligner oppnåelser/ytelser til fire eller flere deltakelser, med unntak av de som er spesielt oppført om “gruppeinnsatser”. I slike tilfeller vil innsatsene refunderes dersom minst en av de oppførte deltakerne ikke lenger er aktivt involvert uansett årsak etter at innsatsen har blitt plassert og/eller akseptert. 

29) Med mindre utfallet av tilbudet allerede har blitt avgjort før en endring er kunngjort, vil innsatser som henviser til et løp til en bestemt hendelse/totaler av bestemte hendelser (f.eks. første deltaker til å finne X runder, over/under antall spilte kart) eller marginer/forskjellen til fullført hendelse mellom deltakerne (f.eks. kart-handikap, nøyaktig kartscore i kampen) bli avgjort som ugyldig i tilfelle kampformatet er fullstendig endret på en måte som vil forandres telleren til slike hendelser og deres respektive odds, inkludert uten å være begrenset til tilfeller hvor antall planlagte kart endres fra et tidligere kunngjort oddetall med planlagte kart (f.eks. best av 1/3/5) til et partall med planlagte kart (f.eks. 2/4/6) og omvendt. Innsatser står og avgjøres tilsvarende for de tilbudene hvor kunngjorte endringer ikke er relevante (f.eks. forblir kampoddsen gyldig dersom antall planlagte kart endres fra tidligere kunngjorte 3 kart til 5 kart), eller tilbudets utfall allerede har blitt avgjort før noen endringer kunngjøres. Følgende eksempel gis som en generell retningslinje på hvordan slike innsatser vil bli behandlet i tilfelle sammenlignbare situasjoner: En innsats på “vinner første kart” forblir gyldig dersom kampen endres fra 3 til 5 kart, men en over-/under-innsats på totalt kart i kampen ikke vil avgjøres som ugyldig i et lignende scenario.

30) Skulle Casumo feilmessig tilby odds og linjer basert på et forskjellige antall kart/spill/runder fra den korrekte planlagte antallet nevnte hendelser, vil oppgjøret av tilbud som henviser til et løp til en bestemt hendelse/totaler av bestemte hendelser (f.eks. første deltaker til å finne X runder, over/under antall spilte kart) eller marginer/forskjellen til fullført hendelse mellom deltakerne (f.eks.kart-handikap, nøyaktig kartscore i kampen) bli avgjort som ugyldig i tilfelle kampformatet er fullstendig annerledes på en måte som vil forandres telleren til slike hendelser og deres respektive odds, inkludert uten å være begrenset til tilfeller hvor antall planlagte kart beregnes med oddetall for planlagte kart (f.eks. best av 1/3/5) når kampen er planlagt til et partall med kart (f.eks. 2/4/6) og omvendt. Innsatser står og avgjøres tilsvarende for de tilbudene hvor avvik ikke er relevant (f.eks. forblir kampoddsen gyldig dersom antall planlagte kart er oppgitt til 3 fremfor stipulerte 5 kart), eller tilbudets utfall allerede har blitt avgjort før noen endringer kunngjøres. Følgende eksempel gis som en generell retningslinje på hvordan slike innsatser vil bli behandlet i tilfelle sammenlignbare situasjoner: En innsats på “vinner første kart” forblir gyldig dersom en kamp er oppført med 3 fremfor 5 kart, men en over-/under-innsats på totalt kart i kampen ikke vil avgjøres som ugyldig i et lignende scenario.

31) Under spesielle hendelser kan Casumo etter eget skjønn bestemme å tilby et redusert utvalg deltakere for innsatsformål, som kan inkludere innsatsalternativer som “enhver annen”, “feltet” eller lignende. Dette alternativet inkluderer alle ikke oppførte deltakere unntatt de som er spesifikt nevnt som tilgjengelige. Casumo forbeholder seg retten til å oppføre/spesifisere flere deltakere på et senere nivå. Skulle disse nyoppførte deltakerne bli vinnerutfallet, vil de anses som å ha vært ikke oppført frem til tidspunktet de faktisk ble introdusert til oppføringen og avgjort tilsvarende.

32) Tilbud med en spesifikk henvisning til en deltakers ytelse i en/en bestemt hendelse/tidsrom (f.eks. lag X mot feltet eller vinner uten lag X) anses som ugyldige dersom den nevnte deltakeren ikke spiller en aktiv del minst en gang i et påfølgende nivå av den/det gjeldende hendelsen/tidsrommet etter at innsatsen har blitt plassert og/eller akseptert.

33) Skulle en kamp starte med et annet antall spillere enn omfattet av hendelsesreguleringene (f.eks: Begge lagene starter en kamp med bar 4 spillere fremfor de planlagte 5 spillerne) vil alle innsatsene avgjøres som ugyldige. Innsatser forblir gyldige i tilfelle begge lagene taper en kort stund og/eller permanent fra kampen uansett antall spillere, etter at kampen har startet med det stipulerte antallet deltakere i henhold til hendelsesreguleringene. 

34) Innsatser på kamper/hendelser med deltakere som benytter et annerledes/feil brukernavn eller benytter såkalte “smurfkontoer” vil stå, så fremt det ikke med rimelig tvil blir tydelig at deltakeren som benytter det bestemte brukernavnet ikke er den tiltenkte. I slike tilfeller vil innsatser avgjøres som ugyldige.

35) Innsatser på et lag anses som gyldig uavhengig av individene det aktuelle laget benytter som deltakere. Skulle arrangørenheten anse det tillatelig for at lag å spille med en stand-in deltaker eller erstatningsspiler, vil alle innsatser stå når det offisielle resultatet utstedes.

36) Enhver form for kvalifisering i forkant av hovedturneringen (når aktuelt) anses som en gyldig del av konkurransen. Dermed vil enhver deltaker som elimineres i kvalifiseringsnivået bli anses som å ha tapt for alle som er forhåndskvalifiserte eller lykkes i kvalifiseringsnivået. 

37) Ved innsatser hvor det henvises til tidsrammer, må de tolkes på følgende måte: “innenfor de 30 første minuttene” vil inkludere alt som skjer fra 0 timer 29 minutter og 59 sekunder; “mellom 10 til 20 minutter” vil inkludere alt som skjer fra 10 minutter og 0 sekunder frem til 19 minutter og 59 sekunder.

38) Enhver innsats som henviser til varigheten representeres den faktiske tiden brukt i kart/runde/hendelsen som gjeldende. For eksempel vil en innsats på over 30,5 minutter på et kart bli avgjort som over når 30 minutter og et halt i det spesifiserte kartet er passert.

39) Enhver referanse til “vinner”- og/eller “øvre”-brakett forblir gyldig uavhengig av om kartene og/eller andre fordeler tildeles en deltaker via hendelsesreglene.

40) Fordeler tildelt via hendelsesstruktur vil bli vurdert for oppgjørsformål, med mindre annet er spesifisert. Ikke desto mindre er enhver henvisning til spesifikke indekser for kart, spill osv. Som presenteres på stedet alltid å betrakte som relevant for fasen av kampen som faktisk spilles. Eksempel: i en best av 3 kart -kamp der lag A starter med en fordel på 1 kart, vil eventuelle tilbud fra kart 1 faktisk referere til resultatene som kommer fra kampens andre kart, dvs. det første kartet som faktisk ble spilt.

2. Sjanger/spillspesifikke regler

A. FPS

Følgende regler gjelder for alle spill som er kategorisert som en FPS-sjanger (First Person Shooter). Disse inkluderer, men er ikke begrenset til Call of Duty, CS: GO, Overwatch, Quake og Rainbow Six. I tilfeller der regler som er spesifikke for et spill som også generelt anses å inngå i samme sjanger er listet separat, vil disse utfylle og erstatte (hvis aktuelt) de sjangerspesifikke reglene. Casumo forbeholder seg retten til å anvende oppgjørsreglene for denne sjangeren på alle spill som ikke er nevnt ovenfor, og som generelt er anerkjent som slike.

(i) Kampodds
 • Skulle det være nødvendig med overtid/ekstra kart for å avgjøre utfallet av kampen (eller en del av den), og med mindre annet er angitt i tilbudet, vil resultatene fra det ekstra spillet bli tatt i betraktning for oppgjør.
 • Det første planlagte kartet må starte for at spill skal gjelde, med unntak av alle kart som tildeles via hendelsesreglene til deltakere som stammer fra den såkalte “vinner”- og/eller “øvre”-braketten. I slike tilfeller vil kartene bli tatt i betraktning for oppgjør
 • Den første offisielle avgjørelsen om utfallet av tilbudet utstedt av regjeringsforbundet innen 36 timer etter kampavslutning/oppsigelse vil være den avgjørende faktoren for oppgjøret av spill, inkludert, men ikke begrenset til, beslutninger som involverer diskvalifikasjoner, uttak, konsesjoner, etc., som vil bli tatt i betraktning ved oppgjør.
 • I tilfeller der tilbudet ender med uavgjort utfall, og nevnte utfall ikke har vært tilgjengelig som et mulig utfall for spillformål, vil innsatser bli refundert.
(ii) Serieutfall
 • Innsats refererer til det samlede resultatet som stammer fra en kombinasjon av påfølgende kamper/serier som er gyldige for samme runde/etappe spilt mellom de samme deltakerne i den samme turneringen.
 • Skulle det være nødvendig med overtid/ekstra kart for å avgjøre utfallet av tilbudet (eller en del av det), og med mindre annet er angitt i tilbudet, vil resultatene fra det ekstra spillet bli tatt i betraktning for oppgjør.
 • Det første planlagte kartet i alle kampene som er inkludert i serien må starte for at spill skal gjelde.
 • Den første offisielle avgjørelsen om utfallet av tilbudet utstedt av regjeringsforbundet innen 36 timer etter kampavslutning/oppsigelse vil være den avgjørende faktoren for oppgjøret av spill, inkludert, men ikke begrenset til, beslutninger som involverer diskvalifikasjoner, uttak, konsesjoner, etc., som vil bli tatt i betraktning ved oppgjør.
 • I tilfeller der tilbudet ender med uavgjort utfall, og nevnte utfall ikke har vært tilgjengelig som et mulig utfall for spillformål, vil innsatser bli refundert.
(iii) Totalt antall kart
 • Skulle det være nødvendig med overtid/ekstra kart for å avgjøre utfallet av tilbudet (eller en del av det), og med mindre annet er angitt i tilbudet, vil resultatene fra det ekstra spillet bli tatt i betraktning for oppgjør.
 • Det første planlagte kartet må starte for at spill skal gjelde, med unntak av alle kart som tildeles via hendelsesreglene til deltakere som stammer fra den såkalte “vinner” og/eller “øvre”-braketten. I slike tilfeller vil kartene bli tatt i betraktning for oppgjør.
 • Alle planlagte kart må være fullført for at spill skal gjelde. Hvis kampen blir avbrutt før den er fullført og uavhengig av en eventuell avgjørelse fra den styrende foreningen, vil spill bli avgjort som ugyldige med mindre over/under-linjen som innsatsen er plassert på har blitt overgått allerede på tidspunktet for kampen forlatelse. Hvis det er tilfellet, vil spillene avgjøres i henhold til resultatene som er oppnådd til kampen avsluttes.
(iv) Handikap for kart
 • Skulle det være nødvendig med overtid/ekstra kart for å avgjøre utfallet av tilbudet (eller en del av det), og med mindre annet er angitt i tilbudet, vil resultatene fra det ekstra spillet bli tatt i betraktning for oppgjøret.
 • Det første planlagte kartet må starte for at spill skal gjelde, med unntak av alle kart som tildeles via hendelsesreglene til deltakere som stammer fra den såkalte “vinner” og/eller “øvre”-braketten. I slike tilfeller vil kartene bli tatt i betraktning for oppgjør
 • Alle planlagte kart må være fullført for at spill skal gjelde. I tilfelle kampen blir avbrutt før den er fullført og uavhengig av en eventuell avgjørelse fra den styrende foreningen, vil spill bli avgjort som ugyldige med mindre handikap-linjen som innsatsen er plassert på er avgjort allerede på tidspunktet kampen ble avbrutt. Hvis det er tilfellet, vil spillene avgjøres i henhold til resultatene som er oppnådd til kampen avsluttes.
(v) Riktig resultat
 • Eventuelle overtid/ekstra kart som trengs for å avgjøre utfallet av kampen (eller noen del av den), blir ikke ansett som oppgjørsformål.
 • Alle regelmessige planlagte kart må fullføres for at spill skal gjelde.
(vi) Varighet
 • Oppgjør av spill som refererer til varighet, vil også omfatte enhver tid som kreves for å fullføre overtid/ekstra kart som er nødvendig for å fullføre kampen (eller deler av den), som tilbudet refererer til.
 • Alle deler av kampen som tilbudet refererer til, må være fullført for at spill skal gjelde, med mindre utfallet allerede er bestemt før spillavbrudd og ytterligere videreføring av spillet umulig kan gi et annet utfall.
 • Et hvilket som helst kart som tildeles via hendelsesreglene til deltakere som stammer fra den såkalte "vinner"- og/eller "øvre"-braketten vil bli sett på som "0" (null) minutter for oppgjør
(vii) Kart X
 • Skulle det være nødvendig med overtid/ekstra kart for å avgjøre utfallet av tilbudet (eller en del av det), og med mindre annet er angitt i tilbudet, vil resultatene fra det ekstra spillet bli tatt i betraktning for oppgjør.
 • Kartet som er oppført må fullføres for at spill skal gjelde.
(viii) Første /Første til X
 • Innsats refererer til hvilken av deltakerne som er den første som blir kreditert for å ha oppnådd det angitte beløpet for en forhåndsdefinert forekomst. Med mindre et uavgjort resultat (ingen av lagene) har blitt tilbudt, skulle ingen av deltakerne nå det angitte beløpet, vil innsatsen bli refundert.
 • Skulle det være nødvendig med overtid/ekstra kart for å avgjøre utfallet av tilbudet (eller en del av det), og med mindre annet er angitt i tilbudet, vil resultatene fra det ekstra spillet bli tatt i betraktning for oppgjør.
 • Alle deler av kampen som tilbudet refererer til, må fylles ut for at spill skal gjelde, med mindre utfallet allerede er bestemt før spillavbrudd og ytterligere videreføring av spillet umulig kan gi et annet utfall.
(ix) Ace
 • Innsats refererer til om en enkelt deltaker er kreditert for å ha drept hele motstanderlaget på en hvilken som helst runde i kampen, eller deler av denne, som angitt i tilbudet.
 • Skulle det være nødvendig med overtid/ekstra kart for å avgjøre utfallet av tilbudet (eller en del av det), og med mindre annet er angitt i tilbudet, vil resultatene fra det ekstra spillet bli tatt i betraktning for oppgjør.
 • Alle deler av kampen som tilbudet refererer til, må fylles ut for at spill skal gjelde, med mindre utfallet allerede er bestemt før spillavbrudd og ytterligere videreføring av spillet umulig kan gi et annet utfall.

(x) Kills/Kill-streak
 • Skulle det være nødvendig med overtid/ekstra kart for å avgjøre utfallet av tilbudet (eller en del av det), og med mindre annet er angitt i tilbudet, vil resultatene fra det ekstra spillet bli tatt i betraktning for oppgjør.
 • Alle deler av kampen som tilbudet refererer til, må fylles ut for at spill skal gjelde, med mindre utfallet allerede er bestemt før spillavbrudd og ytterligere videreføring av spillet umulig kan gi et annet utfall.

(xi) Player Kills
 • Innsats refererer til antall kills den angitte spilleren blir kreditert for i kampen, eller deler av den, som angitt i tilbudet.
 • Skulle det være nødvendig med overtid/ekstra kart for å avgjøre utfallet av tilbudet (eller en del av det), og med mindre annet er angitt i tilbudet, vil resultatene fra det ekstra spillet bli tatt i betraktning for oppgjør.
 • Alle deler av kampen som tilbudet refererer til, må fylles ut for at spill skal gjelde, med mindre utfallet allerede er bestemt før spillavbrudd og ytterligere videreføring av spillet umulig kan gi et annet utfall.

A. MOBA

Følgende regler gjelder for alle spill som er kategorisert som en av en MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) sjanger. Disse inkluderer, men er ikke begrenset til, DOTA 2, Heroes of Newerth, Heroes of the Storm, King of Glory, League of Legends, Smite og Vainglory. I tilfeller der regler som er spesifikke for et spill som også generelt anses å inngå i samme sjanger er listet separat, vil disse utfylle og erstatte (hvis aktuelt) de sjangerspesifikke reglene. Casumo forbeholder seg retten til å anvende oppgjørsreglene for denne sjangeren på alle spill som ikke er nevnt ovenfor, og som generelt er anerkjent som sådan.

(i) Kampodds · Det første planlagte kartet må starte for at spill skal gjelde, med unntak av alle kart som tildeles via hendelsesreglene til deltakere som stammer fra den såkalte “vinner”-braketten. I slike tilfeller vil kartene bli tatt i betraktning for oppgjør.
· Den første offisielle avgjørelsen om utfallet av tilbudet utstedt av regjeringsforbundet innen 36 timer etter kampavslutning/forlatelse vil være den avgjørende faktoren for oppgjøret av spillene, inkludert, men ikke begrenset til beslutninger som involverer diskvalifikasjoner, uttak, konsesjoner etc., som vil bli tatt i betraktning ved oppgjør.
· I tilfeller der tilbudet ender med et uavgjort utfall, og nevnte utfall ikke har vært tilgjengelig som et mulig utfall for spillformål, vil innsatser bli refundert.
(ii) Serieutfall · Innsatser som refererer til det samlede resultatet som kommer fra en hvilken som helst kombinasjon av følgende kamper/serier som er gyldige for samme runde/etappe spilt mellom de samme deltakerne i den samme turneringen.
· Det første planlagte kartet i alle kampene som er inkludert i serien må starte for at spill skal gjelde.
· Den første offisielle avgjørelsen om utfallet av tilbudet utstedt av regjeringsforbundet innen 36 timer etter kampavslutning/forlatelse vil være den avgjørende faktoren for oppgjøret av spillene, inkludert, men ikke begrenset til beslutninger som involverer diskvalifikasjoner, uttak, konsesjoner etc., som vil bli tatt i betraktning ved oppgjør.
· I tilfeller der tilbudet ender med et uavgjort utfall, og nevnte utfall ikke har vært tilgjengelig som et mulig utfall for spillformål, vil innsatser bli refundert.
(iii) Totalt antall kart · Det første planlagte kartet må starte for at spill skal gjelde, med unntak av alle kart som tildeles via hendelsesreglene til deltakere som stammer fra den såkalte “vinner”-braketten. I slike tilfeller vil kartene bli tatt i betraktning for oppgjør.
· Alle planlagte kart må fylles ut for at spill skal gjelde. Hvis kampen blir avbrutt før den er fullført og uavhengig av en eventuell avgjørelse fra den styrende foreningen, vil spill bli avgjort som ugyldige med mindre over/under-linjen som innsatsen er plassert på har blitt overgått allerede på tidspunktet for kampen forlatelse. Hvis det er tilfellet, vil spillene avgjøres i henhold til resultatene som er oppnådd til kampen avsluttes. Alle planlagte kart må fylles ut for at spill skal gjelde. Hvis kampen blir avbrutt før den er fullført og uavhengig av en eventuell avgjørelse fra den styrende foreningen, vil spill bli avgjort som ugyldige med mindre over/under-linjen som innsatsen er plassert på har blitt overgått allerede på tidspunktet for kampen forlatelse. Hvis det er tilfellet, vil spillene avgjøres i henhold til resultatene som er oppnådd til kampen avsluttes.
(iv) Handikap for kart · Det første planlagte kartet må starte for at spill skal gjelde, med unntak av alle kart som tildeles via hendelsesreglene til deltakere som stammer fra den såkalte “vinner”-braketten. I slike tilfeller vil kartene bli tatt i betraktning for oppgjør.
· Alle planlagte kart må være fullført for at spill skal gjelde. I tilfelle kampen blir avbrutt før den er fullført og uavhengig av eventuell avgjørelse fra den styrende foreningen, blir spill avgjort som ugyldige med mindre handikaplinjen som innsatsen er lagt på er avgjort allerede på tidspunktet kampen ble avbrutt. Hvis det er tilfellet, vil spillene avgjøres i henhold til resultatene som er oppnådd til kampen avsluttes.
(v) Riktig resultat · Alle regelmessige planlagte kart må fullføres for at spill skal gjelde.
(vi) Varighet · Alle deler av kampen som tilbudet refererer til, må være fullført for at spill skal gjelde, med mindre utfallet allerede er bestemt før spillavbrudd og ytterligere videreføring av spillet umulig kan gi et annet utfall.
· Et hvilket som helst kart som tildeles via hendelsesreglene til deltakere som stammer fra den såkalte "vinner"-braketten, blir sett på som "0" (null) minutter for oppgjør.
(vii) Kart X · Kartet som er oppført må fullføres for at spill skal gjelde.
(viii) Først X/Først til X · Innsats refererer til hvilken av deltakerne som er den første som blir kreditert for å ha oppnådd det angitte beløpet for en forhåndsdefinert forekomst. Med mindre et uavgjort resultat (ingen av lagene) har blitt tilbudt, skulle ingen av deltakerne nå det angitte beløpet, vil innsatsen bli refundert.
· Alle deler av kampen som tilbudet refererer til, må fullføres for at spill skal gjelde, med mindre utfallet allerede er bestemt før spillavbrudd og ytterligere videreføring av spillet umulig kan gi et annet utfall.
(ix) Kills/Kill-streak · Alle spill relatert til kills og/eller kill-streaks vil bare ta hensyn til kills påført av motstandere, etter behov. Kills påført av noe som ikke er kontrollert av motstanderne, teller ikke for oppgjør.
· Alle deler av kampen som tilbudet refererer til, må være fullført for at spill skal gjelde, med mindre utfallet allerede er bestemt før spillavbrudd og ytterligere videreføring av spillet umulig kan gi et annet utfall.
(x) Spillhendelser,gjenstander ogNPCs · For oppgjørsformål krever tilbudene knyttet til følgende elementer, spillhendelser og NPCs at alle deler av kampen som tilbudet refererer til, er fullført for at spill skal gjelde, med mindre utfallet allerede er bestemt før spillavbrudd og evt ytterligere fortsettelse av spillet kunne umulig gi et annet utfall.· Mål· Nå maksimum levelAlle spill knyttet til mål refererer bare til de kartspesifikke målene Å vinne det faktiske kartet vil ikke bli sett på som et mål for oppgjørsformål. Med mindre et uavgjort resultat (ingen av lagene) har blitt tilbudt, skulle ingen av deltakerne nå det angitte beløpet, vil innsatsen bli refundert.
· Casumo forbeholder seg retten til å inkludere elementer og NPCs som ikke er nevnt ovenfor så mye som de rimelig passer til de samme kategoriene som ovenfor.

A. Kampspill

Følgende regler gjelder for alle spill som er kategorisert som en kampsjanger. Disse inkluderer, men er ikke begrenset til, Dragonball, Street Fighter, Super Smash Bros og Tekken. I tilfeller der regler som er spesifikke for et spill som også generelt anses å inngå i samme sjanger er listet separat, vil disse utfylle og erstatte (hvis aktuelt) de sjangerspesifikke reglene. Casumo forbeholder seg retten til å anvende oppgjørsreglene for denne sjangeren på alle spill som ikke er nevnt ovenfor, og som generelt er anerkjent som sådan.

(i) Kampodds · De første planlagte spillene må starte for at spill skal gjelde, med unntak av alle spill som tildeles via hendelsesreglene til deltakere som stammer fra den såkalte "vinner"-braketten. I slike tilfeller vil nevnte spill bli tatt i betraktning for oppgjør.
· Den første offisielle avgjørelsen om utfallet av tilbudet utstedt av den styrende foreningen innen 36 timer etter kampens gjennomføring/forlatelse vil være den avgjørende faktoren for oppgjøret av spillene, inkludert, men ikke begrenset til, beslutninger som involverer diskvalifikasjoner, uttak, konsesjoner, etc., som vil bli tatt i betraktning ved oppgjør.
· I tilfeller der tilbudet ender med et uavgjort utfall, og nevnte utfall ikke har vært tilgjengelig som et mulig utfall for spillformål, vil innsatser bli refundert.
(ii) Serieutfall · Innsats refererer til det samlede resultatet som kommer fra en hvilken som helst kombinasjon av påfølgende kamper/serier som er gyldige for samme runde/etappe spilt mellom de samme deltakerne i den samme turneringen.
· Det første planlagte spillet i alle kampene som er inkludert i serien må starte for at spill skal gjelde.
· Den første offisielle avgjørelsen om utfallet av tilbudet utstedt av den styrende foreningen innen 36 timer etter kampens gjennomføring/forlatelse vil være den avgjørende faktoren for oppgjøret av spillene, inkludert, men ikke begrenset til, beslutninger som involverer diskvalifikasjoner, uttak, konsesjoner, etc., som vil bli tatt i betraktning ved oppgjør.
· I tilfeller der tilbudet ender med et uavgjort utfall, og nevnte utfall ikke har vært tilgjengelig som et mulig utfall for spillformål, vil innsatser bli refundert.
(iii) Totalt antall spill · Det første planlagte spillet må starte for at spill skal gjelde, med unntak av alle kart som tildeles via hendelsesreglene til deltakerne som stammer fra den såkalte "vinner"-braketten. I slike tilfeller vil nevnte spill bli tatt i betraktning for oppgjør.
· Alle planlagte spill må være fullført for at spill skal gjelde. Hvis kampen blir avbrutt før den er fullført og uavhengig av en eventuell avgjørelse fra den styrende foreningen, vil spill bli avgjort som ugyldige med mindre over/under-linjen som innsatsen er plassert på har blitt overgått allerede på tidspunktet kampen ble avbrutt. Hvis det er tilfellet, vil spillene avgjøres i henhold til resultatene som er oppnådd til kampen avsluttes.
(iv) Spill handikap · Det første planlagte spillet må starte for at spill skal gjelde, med unntak av alle kart som tildeles via hendelsesreglene til deltakere som stammer fra den såkalte "vinner"-braketten. I slike tilfeller vil kartene bli tatt i betraktning for oppgjør.
· Alle planlagte spill må være fullført for at spill skal gjelde. I tilfelle kampen blir avbrutt før den er fullført og uavhengig av eventuell avgjørelse fra den styrende foreningen, blir spill avgjort som ugyldige med mindre handikaplinjen som innsatsen er lagt på er avgjort allerede på tidspunktet kampen ble avbrutt. Hvis det er tilfellet, vil spillene avgjøres i henhold til resultatene som er oppnådd til kampen avsluttes.
(v) Riktig resultat · Alle regelmessige kamper må være fullført for at spillene skal gjelde.
(vi) Varighet · Alle deler av kampen som tilbudet refererer til, må være fullført for at spill skal gjelde, med mindre utfallet allerede er bestemt før spillavbrudd og ytterligere videreføring av spillet umulig kan gi et annet utfall.
· Ethvert spill som tildeles via hendelsesreglene til deltakere som stammer fra den såkalte “vinner”-braketten, blir sett på som “0” (null) minutter for oppgjør.
(vii) Spill X/Runde X · Det oppførte spillet/runden (etter behov) må fullføres for at spill skal gjelde.
(viii) Totalt antall runder · Alle planlagte runder må fullføres for at spill skal gjelde. Hvis kampen blir avbrutt før den er fullført og uavhengig av en eventuell avgjørelse fra den styrende foreningen, vil spill bli avgjort som ugyldige med mindre over/under-linjen som innsatsen er plassert på har blitt overgått allerede på tidspunktet kampen ble avbrutt. Hvis det er tilfellet, vil spillene avgjøres i henhold til resultatene som er oppnådd til kampen avsluttes.
· Eventuelle spill/runder som tildeles via hendelsesreglene til deltakere som stammer fra den såkalte "vinner"-braketten, blir betraktet som "0" (null) runder for oppgjør.
(ix) Runde handikap · Alle planlagte runder må fullføres for at spill skal gjelde. I tilfelle kampen blir avbrutt før den er fullført og uavhengig av eventuell avgjørelse fra den styrende foreningen, blir spill avgjort som ugyldige med mindre handikaplinjen som innsatsen er lagt på er avgjort allerede på tidspunktet kampen ble avbrutt. Hvis det er tilfellet, vil spillene avgjøres i henhold til resultatene som er oppnådd til kampen avsluttes.

A. Battle Royale

Følgende regler gjelder for alle spill som er kategorisert som en av en Battle Royale-sjanger. Disse inkluderer, men er ikke begrenset til, PUBG og Fortnite. I tilfeller der regler som er spesifikke for et spill som også generelt anses å inngå i samme sjanger er listet separat, vil disse utfylle og erstatte (hvis aktuelt) de sjangerspesifikke reglene. Casumo forbeholder seg retten til å anvende oppgjørsreglene for denne sjangeren på alle spill som ikke er nevnt ovenfor, og som generelt er anerkjent som sådan.

(i) Kampvinner · Den første offisielle avgjørelsen om utfallet av tilbudet utstedt av den styrende foreningen innen 36 timer etter kampens gjennomføring/forlatelse vil være den avgjørende faktoren for oppgjøret av spillene, inkludert, men ikke begrenset til, beslutninger som involverer diskvalifikasjoner, uttak, konsesjoner, etc., som vil bli tatt i betraktning ved oppgjør.· For oppgjørsformål vil den siste personen/duoen/troppen som står bli ansett som vinner av kampen.
(ii) Serieutfall · Innsats refererer til det samlede resultatet som kommer fra en hvilken som helst kombinasjon av påfølgende kamper/serier som er gyldige for samme runde/etappe spilt mellom de samme deltakerne i den samme turneringen. For oppgjør, vil personen/duoen/troppen som har samlet flest poeng i løpet av seriekampene bli regnet som vinner av serien. Oppgjøret vil også ta i betraktning eventuelle ekstra kart, 1 mot 1 og/eller tilleggsspill som den styrende foreningen kan legge til som uavgjort.
· Den første offisielle avgjørelsen om utfallet av tilbudet utstedt av den styrende foreningen innen 36 timer etter kampens gjennomføring/forlatelse vil være den avgjørende faktoren for oppgjøret av spillene, inkludert, men ikke begrenset til, beslutninger som involverer diskvalifikasjoner, uttak, konsesjoner, etc., som vil bli tatt i betraktning ved oppgjør.
· Skulle det være slik at tilbudet ender med et uavgjort utfall etter at en ekstra tiebreaker som den styrende foreningen kan ha bestemt seg for å bruke, med at resultatet ikke har vært tilgjengelig som et mulig utfall for spillformål, vil pengene bli refundert.
(iii)Varighet · Alle deler av kampen som tilbudet refererer til (inkludert eventuelle tilleggsspill som den styrende foreningen kan bestemme seg for å legge til som en eventuell tiebreaker), må fullføres for at spill skal gjelde med mindre utfallet allerede er bestemt før spillavbrudd og enhver videreføring av spillet kan umulig gi et annet utfall.
(iv)Først X/Først til X · Innsats refererer til hvilken av deltakerne som er den første som blir kreditert for å ha oppnådd det angitte beløpet for en forhåndsdefinert forekomst. Med mindre et uavgjort resultat (ingen av lagene) har blitt tilbudt, skulle ingen av deltakerne nå det angitte beløpet, vil innsatsen bli refundert.
· Alle deler av kampen som tilbudet refererer til, må være fullført for at spill skal gjelde, med mindre utfallet allerede er bestemt før spillavbrudd og ytterligere videreføring av spillet umulig kan gi et annet utfall.
(v)Kills/ Eliminations · Alle spill relatert til kills, elimineringer og/eller relaterte streaks vil bare ta hensyn til kills/elimineringer påført av motstående deltakere, etter behov. Kills/elimineringer påført av noe som ikke er kontrollert av motstanderne, teller ikke for oppgjør.
· Som hovedregel teller kills/elimineringer som skjer i den "røde sonen" ikke for oppgjør, mens kills påført av et kjøretøy tilskrives deltakeren som brukte bilen.
· Alle deler av kampen som tilbudet refererer til, må være fullført for at spill skal gjelde, med mindre utfallet allerede er bestemt før spillavbrudd og ytterligere videreføring av spillet umulig kan gi et annet utfall.

 1. RTS

Følgende regler gjelder for alle spill som er kategorisert som en av en RTS (Real Time Strategy) sjanger. Disse inkluderer, men er ikke begrenset til, Starcraft 2 og Warcraft. I tilfeller der regler som er spesifikke for et spill som også generelt anses å inngå i samme sjanger er listet separat, vil disse utfylle og erstatte (hvis aktuelt) de sjangerspesifikke reglene. Casumo forbeholder seg retten til å anvende oppgjørsreglene for denne sjangeren på alle spill som ikke er nevnt ovenfor, og som generelt er anerkjent som sådan.

(i) Kampodds · Det første planlagte kartet må starte for at spill skal gjelde, med unntak av alle kart som tildeles via hendelsesreglene til deltakere som stammer fra den såkalte "vinner"-braketten. I slike tilfeller vil kartene bli tatt i betraktning for oppgjør.
· Den første offisielle avgjørelsen om utfallet av tilbudet utstedt av den styrende foreningen innen 36 timer etter kampens gjennomføring/forlatelse vil være den avgjørende faktoren for oppgjøret av spillene, inkludert, men ikke begrenset til, beslutninger som involverer diskvalifikasjoner, uttak, konsesjoner, etc., som vil bli tatt i betraktning ved oppgjør.
· Skulle et hvilket som helst kart spilles på nytt på grunn av fastlåst situasjon, blir resultatet fra det opprinnelige kartet forkastet, og resultatet fra det nye kartet teller for oppgjør.
(ii) Serieutfall · Innsats refererer til det samlede resultatet som kommer fra en hvilken som helst kombinasjon av påfølgende kamper/serier som er gyldige for samme runde/etappe spilt mellom de samme deltakerne i den samme turneringen.
· Det første planlagte kartet i alle kampene som er inkludert i serien må starte for at spill skal gjelde.
· Den første offisielle avgjørelsen om utfallet av tilbudet utstedt av den styrende foreningen innen 36 timer etter kampens gjennomføring/forlatelse vil være den avgjørende faktoren for oppgjøret av spillene, inkludert, men ikke begrenset til, beslutninger som involverer diskvalifikasjoner, uttak, konsesjoner, etc., som vil bli tatt i betraktning ved oppgjør.
· Skulle et hvilket som helst kart spilles av på nytt på grunn av fastlåst situasjon, blir resultatet fra det opprinnelige kartet forkastet, og resultatet fra det nye kartet teller for oppgjør.
(iii) Totalt antall kart · Det første planlagte kartet må starte for at spill skal gjelde, med unntak av alle kart som tildeles via hendelsesreglene til deltakere som stammer fra den såkalte "vinner"-braketten. I slike tilfeller vil kartene bli tatt i betraktning for oppgjør.
· Ethvert kart som spilles av på nytt på grunn av fastlåst situasjon, teller kun som 1 kart.
· Alle planlagte kart må være fullført for at spill skal gjelde. Hvis kampen blir avbrutt før den er fullført og uavhengig av en eventuell avgjørelse fra den styrende foreningen, vil spill bli avgjort som ugyldige med mindre over/under-linjen som innsatsen er plassert på har blitt overgått allerede på tidspunktet kampen ble avbrutt. Hvis det er tilfellet, vil spillene avgjøres i henhold til resultatene som er oppnådd til kampen avsluttes.
(iv) Kart handikap · Det første planlagte kartet må starte for at spill skal gjelde, med unntak av alle kart som tildeles via hendelsesreglene til deltakere som stammer fra den såkalte "vinner"-braketten. I slike tilfeller vil kartene bli tatt i betraktning for oppgjør.
· Skulle et hvilket som helst kart spilles av på nytt på grunn av fastlåst situasjon, blir resultatet fra det opprinnelige kartet forkastet, og resultatet fra det nye kartet teller for oppgjør.
· Alle planlagte kart må være fullført for at spill skal gjelde. I tilfelle kampen blir avbrutt før den er fullført og uavhengig av eventuell avgjørelse fra den styrende foreningen, blir spill avgjort som ugyldige med mindre handikaplinjen som innsatsen er lagt på er avgjort allerede på tidspunktet kampen ble avbrutt. Hvis det er tilfellet, vil spillene avgjøres i henhold til resultatene som er oppnådd til kampen avsluttes.
(v) Riktig resultat · Alle deler av kampen som tilbudet refererer til, må være fullført for at spill skal gjelde, med mindre utfallet allerede er bestemt før spillavbrudd og ytterligere videreføring av spillet umulig kan gi et annet utfall.
· Skulle et hvilket som helst kart spilles av på nytt på grunn av fastlåst situasjon, blir resultatet fra det opprinnelige kartet forkastet, og resultatet fra det nye kartet teller for oppgjør.
(vi) Varighet · Alle deler av kampen som tilbudet refererer til, må være fullført for at spill skal gjelde, med mindre utfallet allerede er bestemt før spillavbrudd og ytterligere videreføring av spillet umulig kan gi et annet utfall.
· Skulle et hvilket som helst kart spilles av på nytt på grunn av fastlåst situasjon, blir resultatet fra det gjengitte kartet forkastet, og bare resultatet fra det opprinnelige kartet vil bli brukt til oppgjør.
· Et hvilket som helst kart som tildeles via hendelsesreglene til deltakere som stammer fra den såkalte "vinner"-braketten, blir sett på som "0" (null) minutter for oppgjør.
(vii) Kart X · Kartet som er oppført må fullføres for at spill skal gjelde.
· Skulle et hvilket som helst kart spilles av på nytt på grunn av fastlåst situasjon, blir resultatet fra det opprinnelige kartet forkastet, og resultatet fra det nye kartet teller for oppgjør.
· Alle deler av kampen som tilbudet refererer til, må være fullført for at spill skal gjelde, med mindre utfallet allerede er bestemt før spillavbrudd og ytterligere videreføring av spillet umulig kan gi et annet utfall.
(viii) Først X/Først til X · Innsats refererer til hvilken av deltakerne som er den første som blir kreditert for å ha oppnådd det angitte beløpet for en forhåndsdefinert forekomst. Med mindre et uavgjort resultat (ingen av lagene) har blitt tilbudt, skulle ingen av deltakerne nå det angitte beløpet, vil innsatsen bli refundert.
· Skulle et hvilket som helst kart spilles av på nytt på grunn av fastlåst situasjon, blir resultatet fra det gjengitte kartet forkastet, og bare resultatet fra det opprinnelige kartet vil bli brukt til oppgjør.

A. Kortspill

Følgende regler gjelder for alle spill som er kategorisert som en av en kortspillgenre. Disse inkluderer, men er ikke begrenset til, Artifact, Heathstone og Magic: The Gathering. I tilfeller der regler som er spesifikke for et spill som også generelt anses å inngå i samme sjanger er listet separat, vil disse utfylle og erstatte (hvis aktuelt) de sjangerspesifikke reglene. Casumo forbeholder seg retten til å anvende oppgjørsreglene for denne sjangeren på alle spill som ikke er nevnt ovenfor, og som generelt er anerkjent som sådan.

(i) Kampodds
 • Den første offisielle avgjørelsen om utfallet av tilbudet utstedt av den styrende foreningen innen 36 timer etter kampens gjennomføring/forlatelse vil være den avgjørende faktoren for oppgjøret av spillene, inkludert, men ikke begrenset til, beslutninger som involverer diskvalifikasjoner, uttak, konsesjoner, etc., som vil bli tatt i betraktning ved oppgjør.
 • Skulle noen spill spilles på nytt på grunn av uavgjort, blir resultatet fra det første spillet forkastet, og resultatet fra det gjentatte spillet vil telle for oppgjør.
(ii) Totalt antall spill
 • Det første planlagte spillet må starte for at spill skal gjelde, med unntak av alle spill som tildeles via hendelsesreglene til deltakere som stammer fra den såkalte "vinner"-braketten. I slike tilfeller vil nevnte spill bli tatt i betraktning for oppgjør.
 • Alle spill som spilles på nytt på grunn av uavgjort, teller kun som 1 kamp.
 • Alle planlagte spill må være fullført for at spill skal gjelde. Hvis kampen blir avbrutt før den er fullført og uavhengig av en eventuell avgjørelse fra den styrende foreningen, vil spill bli avgjort som ugyldige med mindre over/under-linjen som innsatsen er plassert på har blitt overgått allerede på tidspunktet kampen ble avbrutt. Hvis det er tilfellet, vil spillene avgjøres i henhold til resultatene som er oppnådd til kampen avsluttes.
(iii) Spill handikap
 • Det første planlagte spillet må starte for at spill skal gjelde, med unntak av alle spill som tildeles via hendelsesreglene til deltakere som stammer fra den såkalte "vinner"-braketten. I slike tilfeller vil nevnte spill bli tatt i betraktning for oppgjør.
 • Skulle et spill spilles på nytt på grunn av fastlåst situasjon, blir resultatet fra det første spillet forkastet, og resultatet fra det gjentatte spillet vil telle for oppgjør.
 • Alle planlagte spill må være fullført for at spill skal gjelde. I tilfelle kampen blir avbrutt før den er fullført og uavhengig av eventuell avgjørelse fra den styrende foreningen, blir spill avgjort som ugyldige med mindre handikaplinjen som innsatsen er lagt på er avgjort allerede på tidspunktet kampen ble avbrutt. Hvis det er tilfellet, vil spillene avgjøres i henhold til resultatene som er oppnådd til kampen avsluttes.
(iv) Spill X
 • Det oppførte spillet må fullføres for at spillet skal gjelde.

G. CS:GO

(i) Totalt antall runder
 • Skulle det være nødvendig med overtid/ekstra runder for å avgjøre utfallet av tilbudet (eller en del av det), og med mindre annet er angitt i tilbudet, vil resultatene fra det ekstra spillet bli tatt i betraktning for oppgjør.
 • Alle planlagte runder må fullføres for at spill skal gjelde. Hvis kampen blir avbrutt før den er fullført og uavhengig av en eventuell avgjørelse fra den styrende foreningen, vil spill bli avgjort som ugyldige med mindre over/under-linjen som innsatsen er plassert på har blitt overgått allerede på tidspunktet kampen ble avbrutt. Skulle det være tilfelle, vil spillene avgjøres i henhold til resultatene som er oppnådd til kampen avsluttes.
 • Dersom det i tilbudet henvises til "Full Buy", må "Full Buy" utføres for at spill skal gjelde.
 • Ethvert kart som tildeles via hendelsesreglene til deltakere som stammer fra den såkalte “vinner”-braketten, vil bli sett på som “0” (null) runder for oppgjør.
(ii) Runde handikap
 • Skulle det være nødvendig med overtid/ekstra runder for å avgjøre utfallet av tilbudet (eller en del av det), og med mindre annet er angitt i tilbudet, vil resultatene fra det ekstra spillet bli tatt i betraktning for oppgjør.
 • Alle planlagte runder må fullføres for at spill skal gjelde. Hvis kampen blir avbrutt før den er fullført og uavhengig av en eventuell avgjørelse fra den styrende foreningen, vil spill bli avgjort som ugyldige med mindre over/under-linjen som innsatsen er plassert på har blitt overgått allerede på tidspunktet kampen ble avbrutt. Skulle det være tilfelle, vil spillene avgjøres i henhold til resultatene som er oppnådd til kampen avsluttes.
 • Dersom det i tilbudet henvises til "Full Buy", må "Full Buy" utføres for at spill skal gjelde.
(iii) Runde X
 • Skulle det være nødvendig med overtid/ekstra runder for å avgjøre utfallet av tilbudet (eller en del av det), og med mindre annet er angitt i tilbudet, vil resultatene fra det ekstra spillet bli tatt i betraktning for oppgjør.
 • Dersom det i tilbudet henvises til "Full Buy", må "Full Buy" utføres for at spill skal gjelde.
 • Den oppgitte runden må fullføres for at spill skal gjelde.

(i)Kills
 • Oppgjør vil omfatte alle kills som skjer etter at en bombe eksploderer eller er desarmert mellom runder.


H. Dota 2


(i)Rampage/ Ultra-Kill
 • Alle spill relatert til Rampage/Ultra-Kill vil bare bli ansett som å ha skjedd hvis det ble annonsert i kampen. (
  Eller den delen av det, som innsatsen refererer til) via banneret på skjermen.
 • Alle deler av kampen som tilbudet refererer til, må fylles ut for at spill skal gjelde, med mindre utfallet allerede er bestemt før spillavbrudd og ytterligere videreføring av spillet umulig kan gi et annet utfall.
(ii) Målgivende
 • Alle deler av kampen som tilbudet refererer til, må være fullført for at spill skal gjelde, med mindre utfallet allerede er bestemt før spillavbrudd og ytterligere videreføring av spillet umulig kan gi et annet utfall.
 • Et hvilket som helst kart som tildeles deltakerne via hendelsesreglene fra den såkalte “vinner”-braketten vil bli betraktet som “0” (null) målgivende for oppgjørsformål.
(iii)Bygninger
 • For oppgjør er følgende klassifisert som "bygninger" i spillet: brakker, helligdommer og tårn. "Nektet" ødeleggelse av noen av de nevnte bygningene vil også bli vurdert for oppgjørsformål.
 • Alle deler av kampen som tilbudet refererer til, må fylles ut for at spill skal gjelde, med mindre utfallet allerede er bestemt før spillavbrudd og ytterligere videreføring av spillet umulig kan gi et annet utfall.
(iv) Spillhendelser,gjenstander og NPCs · For oppgjørsformål krever tilbudene knyttet til følgende elementer, spillhendelser og NPCs at alle deler av kampen som tilbudet refererer til, er fullført for at spill skal gjelde, med mindre utfallet allerede er bestemt før spillavbrudd og enhver videreføring av spillet kan umulig gi et annet utfall.· Aegis· Buyback· Courier· Divine Rapier· Mega-creeps · Reaching the level cap· Roshans
 • Casumo forbeholder seg retten til å inkludere andre spillhendelser, elementer og NPCs som ikke er nevnt ovenfor så mye som de rimelig passer til de samme kategoriene som ovenfor.

I. FIFA

(i) Kampodds
 • Resultatene avgjøres basert på resultatene oppnådd i løpet av vanlig tid. Med mindre annet er angitt i tilbudet, vil utfall oppnådd under overtid ikke bli betraktet som oppgjørsformål.
 • Den første offisielle avgjørelsen om utfallet av tilbudet utstedt av den styrende foreningen innen 36 timer etter kampens gjennomføring/forlatelse vil være den avgjørende faktoren for oppgjøret av spillene, inkludert, men ikke begrenset til, beslutninger som involverer diskvalifikasjoner, uttak, konsesjoner, etc., som vil bli tatt i betraktning ved oppgjør.
 • I tilfeller der tilbudet ender med et uavgjort utfall, og nevnte utfall ikke har vært tilgjengelig som et mulig utfall for spillformål, vil innsatser bli refundert.
(ii) Lag som går videre
 • Skulle ekstra tid være nødvendig for å avgjøre utfallet av tilbudet, og med mindre annet er angitt i tilbudet, vil resultatene som kommer fra det ekstra spillet bli tatt i betraktning for oppgjør.
 • Den første offisielle avgjørelsen om utfallet av tilbudet utstedt av regjeringsforbundet innen 36 timer etter kampavslutning/forlatelse vil være den avgjørende faktoren for oppgjøret av spillene, inkludert, men ikke begrenset til beslutninger som involverer diskvalifikasjoner, uttak, konsesjoner etc., som vil bli tatt i betraktning ved oppgjør.
(iii) Totalt antall mål
 • Resultatene avgjøres basert på resultatene oppnådd i løpet av vanlig tid. Med mindre annet er angitt i tilbudet, vil utfall oppnådd under ekstra tid ikke bli betraktet som oppgjørsformål.
 • Alle deler av kampen som tilbudet refererer til, må fullføres for at spill skal gjelde, med mindre utfallet allerede er bestemt før spillavbrudd og ytterligere videreføring av spillet umulig kan gi et annet utfall.
(iv) Handikap
 • Resultatene avgjøres basert på resultatene oppnådd i løpet av vanlig tid. Med mindre annet er angitt i tilbudet, vil utfall oppnådd under ekstra tid ikke bli betraktet som oppgjørsformål.
 • Alle deler av kampen som tilbudet refererer til, må være fullført for at spill skal gjelde.
(v) Riktig resultat
 • Resultatene avgjøres basert på resultatene oppnådd i løpet av vanlig tid. Med mindre annet er angitt i tilbudet, vil utfall oppnådd under ekstra tid ikke bli betraktet som oppgjørsformål.
 • Alle deler av kampen som tilbudet refererer til, må være fullført for at spill skal gjelde.

J. League Of Legends

(i) Ace
 • Innsats refererer til om en enkelt deltaker er kreditert for å ha drept den siste levende mesteren på motstanderlaget.
 • Alle deler av kampen som tilbudet refererer til, må fylles ut for at spill skal gjelde, med mindre utfallet allerede er bestemt før spillavbrudd og ytterligere videreføring av spillet umulig kan gi et annet utfall.
(ii) Målgivende · Alle deler av kampen som tilbudet refererer til, må fylles ut for at spill skal gjelde, med mindre utfallet allerede er bestemt før spillavbrudd og ytterligere videreføring av spillet umulig kan gi et annet utfall.
· Et hvilket som helst kart som tildeles deltakerne via hendelsesreglene fra den såkalte "vinner"-braketten, blir betraktet som "0" (null) målgivende for oppgjørsformål.
(iii) Bygninger · For oppgjørsformål er følgende klassifisert som "bygninger" i spillet: Tårn og hemmere, og enhver ødeleggelse av nevnte bygninger vil alltid bli ansett for å ha blitt påført av motstanderne.
· Alle deler av kampen som tilbudet refererer til, må fylles ut for at spill skal gjelde, med mindre utfallet allerede er bestemt før spillavbrudd og ytterligere videreføring av spillet umulig kan gi et annet utfall.
(iv) Spillhendelser, gjenstander og NPCs · For oppgjørsformål krever tilbudene knyttet til følgende elementer, spillforekomster og NPCs at alle deler av kampen som tilbudet refererer til, er fullført for at spill skal gjelde, med mindre utfallet allerede er bestemt før spillavbrudd og enhver videreføring av spillet kan umulig gi et annet utfall.· Barons· Dragons· Reaching the level cap· Rift Herald
· Casumo forbeholder seg retten til å inkludere andre spillhendelser, elementer og NPCs som ikke er nevnt ovenfor så mye som de rimelig passer til de samme kategoriene som ovenfor.

K. Rocket League

(i) Kampodds · Skulle det være behov for overtid for å avgjøre utfallet av kampen (eller noen del av den), og med mindre annet er angitt i tilbudet, vil resultatene som kommer fra det ekstra spillet bli tatt i betraktning for oppgjør.
· Den første offisielle avgjørelsen om utfallet av tilbudet utstedt av regjeringsforbundet innen 36 timer etter kampavslutning/forlatelse vil være den avgjørende faktoren for oppgjøret av spillene, inkludert, men ikke begrenset til beslutninger som involverer diskvalifikasjoner, uttak, konsesjoner etc., som vil bli tatt i betraktning ved oppgjør.
· I tilfeller der tilbudet ender med et uavgjort utfall, og nevnte utfall ikke har vært tilgjengelig som et mulig utfall for spillformål, vil innsatser bli refundert.
(ii) Serieutfall · Skulle det være nødvendig med overtid for å avgjøre utfallet av tilbudet, og med mindre annet er angitt i tilbudet, vil resultatene fra det ekstra spillet bli tatt i betraktning for oppgjør.
· Den første offisielle avgjørelsen om utfallet av tilbudet utstedt av regjeringsforbundet innen 36 timer etter kampavslutning/forlatelse vil være den avgjørende faktoren for oppgjøret av spillene, inkludert, men ikke begrenset til beslutninger som involverer diskvalifikasjoner, uttak, konsesjoner etc., som vil bli tatt i betraktning ved oppgjør.
(iii) Totalt antall mål · Skulle det være behov for overtid for å avgjøre utfallet av kampen (eller noen del av den), og med mindre annet er angitt i tilbudet, vil resultatene som kommer fra det ekstra spillet bli tatt i betraktning for oppgjør.
· Alle deler av kampen som tilbudet refererer til, må fylles ut for at spill skal gjelde, med mindre utfallet allerede er bestemt før spillavbrudd og ytterligere videreføring av spillet umulig kan gi et annet utfall.
(iv) Handikap · Skulle det være behov for overtid for å avgjøre utfallet av kampen (eller noen del av den), og med mindre annet er angitt i tilbudet, vil resultatene som kommer fra det ekstra spillet bli tatt i betraktning for oppgjør.
· Alle deler av kampen som tilbudet refererer til, må være fullført for at spill skal gjelde.
(v) Riktig resultat · Skulle det være nødvendig med overtid for å avgjøre utfallet av kampen (eller noen del av den), og med mindre annet er angitt i tilbudet, vil resultatene fra det ekstra spillet bli tatt i betraktning for oppgjør.
· Alle deler av kampen som tilbudet refererer til, må være fullført for at spill skal gjelde.

L. NBA 2K

(i) Kampodds
 • Med mindre annet er angitt i tilbudet, vil utfall oppnådd under eventuell overtid bli regnet som oppgjør.
 • Den første offisielle avgjørelsen om utfallet av tilbudet utstedt av regjeringsforbundet innen 36 timer etter kampavslutning/forlatelse vil være den avgjørende faktoren for oppgjøret av spillene, inkludert, men ikke begrenset til beslutninger som involverer diskvalifikasjoner, uttak, konsesjoner etc., som vil bli tatt i betraktning ved oppgjør.
 • I tilfeller der tilbudet ender med et uavgjort utfall, og nevnte utfall ikke har vært tilgjengelig som et mulig utfall for spillformål, vil innsatser bli refundert.
(ii) Lag som går videre
 • Skulle det være nødvendig med overtid for å avgjøre utfallet av tilbudet, og med mindre annet er angitt i tilbudet, vil resultatene fra det ekstra spillet bli tatt i betraktning for oppgjør.
 • Den første offisielle avgjørelsen om utfallet av tilbudet utstedt av regjeringsforbundet innen 36 timer etter kampavslutning/forlatelse vil være den avgjørende faktoren for oppgjøret av spillene, inkludert, men ikke begrenset til beslutninger som involverer diskvalifikasjoner, uttak, konsesjoner etc., som vil bli tatt i betraktning ved oppgjør.
(iii) Totalt antall poeng
 • Resultatene avgjøres basert på de totale poengene som ble oppnådd av de oppførte deltakerne i løpet av gjeldende tidsramme. For oppgjørsformål, og med mindre annet er spesifisert, vil poeng som er oppnådd i løpet av overtid bli vurdert for oppgjør for markeder knyttet til heltid.
 • Alle deler av kampen som tilbudet refererer til, må fylles ut for at spill skal gjelde, med mindre utfallet allerede er bestemt før spillavbrudd og ytterligere videreføring av spillet umulig kan gi et annet utfall.
(iv) Handikap
 • Resultatene avgjøres basert på resultatet oppnådd når det angitte handikap/spread er lagt til/trukket (etter behov) til kampen/perioden/totalresultatet som innsatsen refererer til. Under de omstendighetene hvor resultatet etter justeringen av handikap-/spread-linjen er nøyaktig lik innsatslinjen, vil alle spill på dette tilbudet bli erklært ugyldige. For oppgjørsformål, og med mindre annet er spesifisert, vil poeng som er oppnådd i løpet av overtid bli vurdert for oppgjør for markeder knyttet til heltid.
 • Alle deler av kampen som tilbudet refererer til, må være fullført for at spill skal gjelde.
(v) Delvis, Intervaller, Først/Neste til X
 • Spill på bestemte tidsrammer/intervaller (eksempel: Qurater/Half X -resultat, kampresultat mellom minutt X og minutt Y eller “Resten av kampen”-odds), vil bare vurdere utfall og hendelser som er akkumulert i løpet av den angitte tidsrammen/intervallet, etter behov. Oppgjøret vil ikke ta hensyn til andre hendelser fra andre deler av begivenheten/kampen utenfor den angitte tidsrammen/intervallet, med mindre det er spesifisert.
 • Spill på tilbud som refererer til en bestemt poengsum i kampen (eksempel: neste lag for å score eller Race til X poeng), referer til at deltakerne scorer/når først det listede målet. Skulle tilbudet angi en tidsramme (eller annen tidsbegrensning), vil ikke oppgjøret ta hensyn til hendelser fra andre deler av arrangementet/kampen som ikke er relatert til den nevnte tidsrammen. Skulle den listede poengsummen ikke oppnås/scores innenfor den fastsatte tidsrammen (hvis noen) av ingen av deltakerne, vil alle spill bli erklært ugyldige, med mindre det er tilbudt uavgjort for tipping. Alle deler av kampen som tilbudet refererer til, må være fullført for at spill skal gjelde, med mindre utfallet allerede er bestemt før spillavbrudd og ytterligere videreføring av spillet umulig kan gi et annet utfall.