Uttaksretningslinjer

Hos Casumo forstår vi spenningen ved å vinne penger på vårt kasinoprodukt og gjør vårt ytterste for å sikre at uttaksforespørselen din behandles så raskt og effektivt som mulig.

I tillegg til klausul 8 i vilkårene våre gjør vi oppmerksom på at du, hvis uttaksforespørselen overstiger et beløp på EUR/USD 50 000, kan ta ut det høyeste av (i) hele beløpet som er satt inn i den måneden; eller (ii) EUR/USD 50 000 per måned. VIP-spillere kan også ha rett til høyere uttaksnivåer.

Ved uttaksforespørsler knyttet til midler som ikke er brukt som innsats, vil Casumo kun betale ut pengene dine etter en utvidet due diligence-prosedyre.

I noen tilfeller, avhengig av betalingsmetoden som brukes til å sette inn penger på kontoen din, kan du bli bedt om ett eller en kombinasjon av dokumentene nedenfor, eller ytterligere dokumenter som ikke er inkludert i listen nedenfor. Hvordan vi betaler ut pengene til deg, avhenger av betalingsmåten du har brukt for å sette inn penger tidligere, og beløpene på disse innskuddene.

I noen tilfeller der kontoverifisering er nødvendig for å utføre forespørselen din, vil vi returnere eventuelle ventende uttak til bankrollen din til kontoen din er verifisert. Hvis uttaket ditt forblir i ventestatus og ikke returneres til bankrollen din umiddelbart, vil du ha 7 dager på deg til å fullføre kontoverifiseringen før uttaket ditt reverseres og tilbakeføres til bankrollen.

Dersom du ber om uttak av midler i en valuta som er forskjellig fra innskuddsvalutaen, vil en konverteringskurs anvendes basert på de daglige handelskursene som tilbys av banker og kortselskaper den dagen uttaket eller deler av det behandles. En ekstra margin for å dekke konverteringskostnadene våre kan legges til handelskursene som tilbys.

Når uttaket er behandlet, vil du etter hvert bli informert om uttaks-ID og beløpet som refunderes, i både bankrollvaluta og oppgjørsvaluta.

Vi minner om at du kan bli bedt om å bekrefte identiteten din før et uttak behandles. Sertifiseringen av identiteten din er for å beskytte deg og oss mot potensiell svindel på nettet.

Hva slags dokumenter må jeg levere for identitetsbekreftelse?

  1. En offentlig utstedt foto-ID: En kopi av en gjeldende, gyldig, ikke-utløpt offentlig utstedt foto-ID kreves for din første uttaksforespørsel. For dette formålet godtar vi passkopi, nasjonalt identitetskort og/eller førerkort.
  2. Adressebevis: Vi godtar en strømregning eller en bankkortutskrift. Dette skal være et nylig dokument (ikke eldre enn 6 måneder) som viser ditt fulle navn og fullstendig adresse som registrert på kontoen din hos oss. Hvis du legger frem en bankkortutskrift, må du sørge for å stryke over de åtte midterste sifrene i bankkortnummeret.
  3. Ytterligere støttedokumenter: Vi kan også be deg om ytterligere dokumenter som: (i) en fullmakt i tilfelle du ber om uttak for en annen person enn deg selv, eller gjeldende juridiske dokumenter som et testamente (ii) verifisering av betalingsmåter brukt, for eksempel en kopi av forsiden og baksiden av bankkort du har brukt til å sette inn penger på kontoen din, og/eller (iii) vi kan be deg om å signere en liste over dine tidligere innskudd på kontoen din.
    Sørg for at alle detaljer er tydelig leselige for å muliggjøre rask og nøyaktig verifisering. Av sikkerhetshensyn må du stryke ut de åtte midterste sifrene på kopien av forsiden av kortet samt den 3-sifrede sikkerhetskoden på kopien av baksiden av kortet.

Vilkår som gjelder for bankkortinnskudd og -uttak

På grunn av regler pålagt av utstedere av Visa-bankkort kan det hende at vi ikke har tillatelse til å betale uttak til Visa-bankkort utstedt i bestemte land. Av denne grunn forbeholder vi oss, i henhold til vilkårene våre, retten til å utbetale til en bankkonto i ditt navn eller til en hvilken som helst annen betalingsmåte etter vårt eget skjønn.

Vær oppmerksom på følgende viktig informasjon om uttak:

(i) Uttak forespurt innen samme 24 timer som innskuddet, via samme betalingsmetode, kan kombineres som én betaling.

(ii) i de fleste tilfeller vil uttaks- og betalingskreditter føres som separate transaksjoner og ikke kansellere gebyrer fra dine innskud til din Casumo-konto.

(iii) Dersom du ikke har brukt den valgte betalingsmetoden for å sette inn penger på kontoen din på mer enn tre måneder, kan det hende at dette uttaksalternativet ikke lenger er tilgjengelig.

Merk: Gi oss beskjed umiddelbart dersom bankkort mistes, stjeles eller kanselleres, eller dersom statusen for e-lommeboken din endres, slik at vi kan undersøke statusen og bekrefte at betalinger kan (eller ikke kan) mottas.

Vi forbeholder oss retten til å utsette og/eller stoppe behandlingen av uttaksforespørsler frem til endelig godkjenning er mottatt for eventuelle utestående innskuddstransaksjoner.

Bonusvilkår

Bonuser kan bare trekkes ut etter at alle bonuskrav er oppfylt.

Hvis du prøver å ta ut midler fra kontoen din, vil du miste alle dine begrensede midler (summen av bonusmidler som ennå ikke har oppfylt innsatskravet, og eventuelle gevinster knyttet til slike bonusmidler – som inkluderer, uten begrensning, bonustokens, gratis spinn, og eventuelle freeplay og/eller jackpotkuponger), og alle relaterte gevinster knyttet til disse som ikke har blitt konvertert til tilgjengelige midler, dvs. midlene du har satt inn og eventuelle gevinster som stammer fra slike midler, samt eventuelle bonusmidler som du har oppfylt gjeldende innsatskrav for).

I tillegg vil vi før uttak behandles vurdere atferden din på nettstedet / bruken av spillene for å oppdage eventuelle uregelmessige spillemønstre. Av hensyn til rettferdig spilling skal veddemål med lik, null eller lav margin, eller hedge-spilling alt betraktes som uregelmessige spillemønstre for innsatskrav for bonus. Andre eksempler på uregelmessige spillemønstre for innsatskrav inkluderer, men er ikke begrenset til, å spille enkeltspill som er lik eller over 30 % av verdien av din totale saldo (inkludert eventuell gitt bonus) frem til tidspunktet da innsatskravene for bonusen er oppfylt. Skulle Casumo vurdere at uregelmessige spillemønstre har oppstått, forbeholder Casumo seg retten til å holde tilbake eventuelle uttak og/eller konfiskere alle gevinster og bonuser.

Diverse

Dersom vi avslutter tilbudet av tjenestene våre i et bestemt land, vil utbetalinger være underlagt rimelige behandlingsgebyrer.

For hjelp med dette eller noen av dine andre online-spillbehov kan du klikke her for å kontakte oss.

Kundekonfidensialitet er selvsagt viktig for oss!

Disse uttaksretningslinjene er utarbeidet på engelsk. Dersom det er uoverensstemmelse mellom betydningen av eventuelle oversatte versjoner av disse uttaksretningslinjene og den engelskspråklige versjonen, skal betydningen av den engelskspråklige versjonen gjelde.

Ha det gøy, lykke til og fremfor alt: Spill trygt!

Casumo

HM Government of Gibraltar
Gambling kan være avhengighetsskapende. Vennligst spill ansvarlig. Våre produkter er kun beregnet for personer over 18 år. Jocularis Ltd er lisensiert av myndighetene på Gibraltar (Remote Gaming Licenses nr. 126 og 127) og regulert av Gibraltar Gambling Commissioner. Jocularis Limited er registrert på Gibraltar med selskapsnummer 121395 og dens operative kontoradresse ligger i Suite 5B, Watergardens 1, Gibraltar. Kontakt oss på hey@casumo.com. Gambling kan være vanedannende. Vennligst spill ansvarlig. Hvis du trenger støtte i forhold til spillvanene dine, finner du mer informasjon på hjelpelinjen.no. Les mer om Play Okay.