Integritetspolicy

Du har förmodligen observerat att vi tycker om att ha kul här på Casumo, men en sak som vi verkligen tar på allvar är din integritet. Vi vet att när du delar dina personuppgifter med oss, så måste vi förvara dem säkert och bara använda dem på ett korrekt och lagligt sätt. För att du ska förstå hur vi gör det har vi satt samman denna integritetspolicy, så att du känner till vad som händer med dina personuppgifter när du använder Casumo och våra tjänster.

Personuppgiftsansvarig och hur du kontaktar oss

När du registrerar dig, spelar och kontaktar Casumo, så är den personuppgiftsansvariga Casumo Services Limited.

Adress: The Unicorn Centre, Triq Il-Uqija, Swieqi, SWQ 2335, Malta
E-post: hey@casumo.com
Dataskyddsombud (Data Protection Officer, DPO): dpo@casumo.com

Integritetsprinciper

Eftersom Casumo är baserat på Malta, så omfattas vi av den Allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR). Det betyder att när vi behandlar dina personuppgifter så följer vi alltid principerna enligt GDPR:

 • - Laglighet, korrekthet och öppenhet
 • - Ändamålsbegränsning
 • - Uppgiftsminimering
 • - Korrekthet
 • - Lagringsminimering
 • - Integritet och konfidentialitet
 • - Ansvarsskyldighet

Varför vi samlar in personuppgifter

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster. Vi kommer endast att be dig om den minsta mängd av uppgifter som vi behöver och vi kommer alltid endast att använda dem för lagliga ändamål.

När du registrerar ett konto hos Casumo så ingår du ett avtal med oss, i enlighet med vad som anges i våra Allmänna villkor. För att vi ska kunna hålla vår del av avtalet och tillhandahålla dig tillgång till våra tjänster så behöver vi behandla några av dina personuppgifter. Vi kommer alltid att klargöra vilka uppgifter som är obligatoriska och vilka uppgifter som du inte behöver ge oss om du inte vill. Om det finns obligatoriska uppgifter som du inte vill ge oss, så kommer du inte att kunna ha ett konto hos oss eller använda våra tjänster. Vi använder dina uppgifter för att:

 • - Hjälpa dig att skapa, driva och hantera din personliga profil, vilken ger dig tillgång till våra spel samt tjänster
 • - Hantera lojalitetspoäng och ersättningsplan
 • - Skydda din personliga profil och konto
 • - Behandla dina vad och transaktioner, inklusive din användning av kredit- och bankkort samt internetbaserade betalningssystem
 • - Tillhandahålla kundtjänst och tjänsteuppdateringar
 • - Analysera användartrender och förbättra de tjänster vi erbjuder
 • - Övervaka registrering av multipla konton


En del av de uppgifter om dig som vi behandlar är också nödvändiga för att vi ska uppfylla de rättsliga och regulatoriska skyldigheter vi har som ett spelbolag, såsom licenskrav, ansvarsfullt spelande och regler mot penningtvätt (Anti Money Laundering, AML). Dessa uppgifter behandlas för att:

 • - Utföra ålders- och identitetskontroller
 • - Verifiering av inkomstkälla
 • - Utföra granskningskontroller
 • - Övervaka och undersöka transaktioner samt spelhistorik för att förhindra och upptäcka bedrägeri, penningtvätt, spelproblem och andra avvikande spelaktiviteter
 • - Stämma av register med egna avstängningar och hantera spelproblem
 • - Hantera registreringar av dubbla konton och individer från jurisdiktioner där hasardspel är förbjudet


Casumo behandlar en liten mängd uppgifter om de som besöker vår webbplats. Vi gör det för att bättre kunna förstå de individer som besöker våra webbplatser och hjälpa oss att identifiera problem, säkerhetsincidenter eller när något går fel för besökarna till webbplatsen. Vi gör det genom att använda tekniska program och funktionella kakor. När vi behandlar uppgifter på detta sätt är det nödvändigt för Casumos legitima intressen att säkerställa att vi tillhandahåller en underhållande, säker och smidig kundupplevelse samt att vi skyddar produkten från missbruk som skulle kunna äventyra andra användares möjlighet att använda tjänsten.

För att göra din vistelse på Casumo rolig och social så finns det en live-panel på webbplatsen som visar uppgifter om de spelare som har loggat in, vad de spelar och de belopp de har vunnit på spel i realtid. Spelare har dessutom ett spelkort som visar andra spelare vilka spel du har spelat, de troféer och bonusar som du har tjänat samt ditt engagemang i Reel Races. Din delaktighet i detta baseras på ditt samtycke och du kan styra om dessa uppgifter görs offentliga för andra spelare genom dina inställningar, som du kan ändra när du vill.

Om vi har ditt samtycke så kommer Casumo att kontakta dig om nyheter, kampanjer och bonusar. Vi kommer endast att kontakta dig för dessa skäl om du har givit oss ditt föregående medgivande till detta. Du kan styra helt om och hur vi kontaktar dig genom dina kontoinställningar. Du kan komma åt och ändra dessa inställningar när du vill.

När du besöker vår plattform så använder vi kakor och pixlar för att samla in en liten mängd uppgifter för att kunna säkerställa att du ser relevant Casumo-innehåll på de kanaler vi annonserar, så du är uppdaterad på produktutvecklingar och erbjudanden. Dessa uppgifter sparas under en begränsad tid och raderas alltid när denna tidsperiod är över. Du kan blockera och radera kakor genom inställningarna i din webbläsare, fastän detta kan påverka din upplevelse på sajten.

Casumo kommer aldrig att be dig att tillhandahålla känsliga personuppgifter, såsom uppgifter om din hälsa, ras eller etniska ursprung. Det kan hända att du väljer att avslöja sådana uppgifter för oss, exempelvis när du talar med våra ambassadörer. Alla chattar och mejl hänförs till ditt konto hos oss och om du avslöjar ett hälsotillstånd som vi tror kan påverka din möjlighet att fatta rationella beslut om ditt spelande, så kan vi besluta om att utestänga dig från våra tjänster för din egen säkerhet.

Varifrån vi hämtar dina uppgifter

Majoriteten av de uppgifter som vi har om dig har du själv tillhandahållit. Men ibland får vi också uppgifter om dig från andra källor.

Våra AML-skyldigheter erfordrar att vi ska utföra granskningskontroller som verifierar uppgifter om dig. Under vissa förhållanden måste vi dessutom kontrollera din inkomstkälla. Vi samarbetar med ansedda externa bolag som arbetar med spelbranschen för att utföra dessa kontroller och de tillhandahåller oss med en rapport som innehåller uppgifter om dig och din bakgrund.

Under vissa förhållanden kan betaltjänstleverantörer tillhandahålla oss små mängder personliga uppgifter när de utför en transaktion för dig, så att vi kan hänföra transaktionen till dig som spelare.

Vilka vi delar din information med

Det finns omständigheter då vi måste dela med oss av dina uppgifter till mottagare utanför Casumo för att kunna tillhandahålla våra tjänster. När vi delar med oss till tredje parter ser vi alltid till att det finns ett lämpligt avtal på plats, att uppgifterna som delas överförs på ett säkert sätt och att vi endast delar med oss av minsta möjliga antalet uppgifter som vi behöver. Casumo kommer aldrig att sälja dina uppgifter till någon annan part. De tredje parter vi arbetar med innefattar:

 • - Betaltjänstleverantörer
 • - Analystjänster
 • - Identitetsverifikation och tjänster relaterade till AML
 • - Webbplatsprestanda och säkerhetssystem
 • - Marknads- och annonsföretag
 • - Tillhandahållare av kommunikationsplattformar
 • - Plattformar för sociala medier
 • - Spelleverantörer


Emellanåt kan vi få en begäran om att lämna ut uppgifter om dig från brottsbekämpande, förvaltnings- och tillsynsmyndigheter. Vi kommer alltid att säkerställa att den organisation som begär informationen har laglig rätt att göra det och att vi endast delar med oss av det minsta antalet uppgifter på ett säkert sätt. Vi kommer också att dela med oss av dina personuppgifter till brottsbekämpande, förvaltnings- och tillsynsmyndigheter när vi misstänker att ett brott har eller kan komma att begås.

Det kan hända att du delar med dig av uppgifter till oss som får oss att tro att du befinner dig i livsfara. När så är fallet kommer vi att dela med oss av dina uppgifter till de lokala myndigheterna i ditt område så att de kan kontrollera ditt välbefinnande och säkerställa att du är säker.

Internationella överföringar

När så är möjligt så håller Casumo dina uppgifter inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Dock kan det finnas omständigheter som gör att dina uppgifter måste lämna EES, såsom när vi arbetar med en tredje part. Casumo säkerställer alltid att eventuella överföringar utanför Europa utförs enligt lag och att de görs på ett säkert sätt.

En del av de tredje parterna som vi använder för lagring och kommunikation befinner sig i USA. Dessa tredje parter har skrivit under EU-US Privacy Shield och anses erbjuda erforderlig nivå av dataskydd. Om dessa företag inte har skrivit under EU-US Privacy Shield, så inkluderar Casumo EU-kommissionens standardavtalsklausuler i vårt avtal med dem för att säkerställa att dina uppgifter är skyddade och säkra samt att överföringen av uppgifterna är laglig.

Ett fåtal människor som arbetar för Casumo bor utanför EES. Vi kräver att de arbetar i linje med alla våra interna policyer och förfaranden, och de har också EU-kommissionens standardavtalsklausuler inskrivna i sina anställningskontrakt för att garantera att dina uppgifter ständigt är skyddade och säkra samt att överföringen av uppgifter är laglig.

Hur långe behåller vi dina uppgifter

För att uppfylla våra lagliga skyldigheter vad det gäller bedrägeri, skatt och penningtvätt måste Casumo lagra dina kontouppgifter upp till tio år efter det att du har stängt kontot. När du stänger ditt konto hos oss markeras kontot som ”stängt” och uppgifterna lagras på ett säkert sätt tills laringstiden är över. Därefter förstör vi dessa uppgifter på ett säkert sätt.

Dina rättigheter gällande dina uppgifter

Du har ett antal rättigheter som kan utövas när det gäller dina uppgifter. Dessa rättigheter inkluderar:

 • - Komma åt de uppgifter vi lagrar om dig
 • - Kunna korrigera felaktiga uppgifter som vi har om dig
 • - I mycket begränsad omfattning få dina uppgifter raderade
 • - I vissa fall få användningen av dina uppgifter begränsad eller ”pausad” “pausad”
 • - Få dina uppgifter tillhandahållna dig i digitalt format och om så är möjligt överförda till en annan organisation


Om du skulle vilja utöva någon av dessa rättigheter ska du skicka ett mejl till våra Ambassadörer på hey@casumo.com från din registrerade e-postadress och tillhandahålla:

 • - Ditt namn
 • - Kontaktuppgifter
 • - Ditt användarnamn
 • - Fullständig beskrivning av din begäran


Under vissa omständigheter kan vi begära att du tillhandahåller oss din legitimation, så att vi kan verifiera din identitet. Om så erfordras kommer vi att meddela dig och förklara vilken typ av legitimation som krävs. Vissa av dessa rättigheter gäller endast under vissa omständigheter, så om vi inte kan uppfylla din begäran kommer vi att förklara orsaken till det.

Återkallande av samtycke

I de fall då vi är beroende av ditt samtycke för att kunna behandla dina uppgifter så kan du alltid återkalla ditt samtycke när som helst.

Vi behöver ditt samtycke för att inkludera dig i den live-panel på webbplatsen som visar uppgifter om spelare samt deras spelande och vinster i realtid, så väl som att göra ditt spelkort synligt för andra spelare på plattformen. Live-panelen och spelkortet är endast synliga för andra spelare som har konton på Casumo. Du kan styra hur dessa uppgifter blir synliga genom inställningarna när du loggar in på ditt konto och de kan ändras när som helst.

Vi förlitar oss också på ditt samtycke för att upprätthålla kontakten med dig och berätta om nyheter, bonusar och kampanjer hos Casumo. Vi skickar bara marknadsföringsmeddelanden till dig om du har samtyckt till att motta sådana meddelanden. Vi erhåller ditt samtycke som en del av registreringsprocessen, men du kan styra på vilka kanaler vi kontaktar dig via och om vi kan kontakta dig överhuvudtaget via inställningarna när du är inloggad på ditt konto. Du kan komma åt och ändra dessa inställningar när helst du vill. I alla meddelanden som vi skickar till dig kommer det också att finnas ett sätt för dig att avregistrera dig från våra utskick.

Var medveten om att även om du inte samtycker till våra marknadsföringsmeddelanden, så kan du då och då ändå få tjänsterelaterade mejl från Casumo. Dessa meddelanden syftar till att informera dig om förändringar i våra Allmänna villkor eller något annat som kan påverka de tjänster som vi har möjlighet att erbjuda dig.

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Vi är ålagda att vidta ett antal åtgärder för att följa reglerna för penningtvätt, motverka terrorfinansiering och bedrägeri. För att göra det använder vi program som övervakar spelarbeteenden och varnar oss om misstänksamma eller bedrägliga transaktioner. När relevanta transaktioner flaggas så eskalerar vi dem till de nödvändiga förvaltnings- och tillsynsmyndigheter.

Som en del av vår licens har vi olika skyldigheter kring ansvarsfullt spelande. För att göra det använder vi ett system som flaggar eventuella spelmönster och beteenden som en spelare visar och som kan indikera spelproblem. När systemet flaggar en spelare granskar en av våra Ambassadörer kontot och om så är nödvändigt kontaktas spelaren för en diskussion om dennes spelande och tillhandahållande av information och råd.

Vi använder också segmentering för att dela upp spelare i grupper beroende på deras spelbeteenden. Vi gör det för att försöka förstå hur man använder produkten och för att hjälpa oss utveckla marknadsstrategier, inklusive bonusar och kampanjer.

Klagomål

Om du ogillar hur dina uppgifter har hanterats av Casumo ska du först ta upp det med en av våra Ambassadörer, antingen via live-chatten eller genom att skicka ett mejl till hey@casumo.com för att försöka att lösa problemet..

Om du inte lyckas att lösa problemet med Ambassadörerna är nästa steg att klaga hos vårt Dataskyddsombud (Data Protection Officer, DPO). Det kan du göra genom att skicka ett mejl till dpo@casumo.com med angivande av:

 • - Ditt namn
 • - Dina kontaktuppgifter
 • - Ditt användarnamn
 • - Utförlig beskrivning av ditt klagomål


Vår DPO kommer då att granska ditt klagomål och undersöka om dina uppgifter har hanterats korrekt och i linje med denna integritetspolicy, våra lagliga skyldigheter och våra interna policyer och förfaranden. Sedan kontaktar vår DPO dig med resultatet av undersökningen och eventuella åtgärder som har vidtagits på grund av det.

Om du efter att ha klagat hos vår DPO fortfarande är missnöjd kan du klaga hos vår huvudsakliga övervakningsmyndighet, Maltas dataskyddombud (Maltese Data Protection Commissioner):

Office of the Information and Data Protection Commissioner
Level 2, Airways house
High Street
Sliema
SLM 1549
Malta
(+356) 2328 7100
idpc.info@idpc.org.mt

Förändringar i denna integritetspolicy

Vi kommer att granska och uppdatera denna integritetspolicy närhelst det blir en väsentlig förändring i hur vi använder personuppgifter, och åtminstone årligen.

Om vi gör några förändringar till integritetspolicyn kommer vi att sammanfatta dessa ändringar nedan. Vi kan också komma att kontakta dig för att upplysa om eventuella väsentliga förändringar om vi anser det nödvändigt.

Denna integritetspolicy har upprättats och publicerats i maj 2018.

Översättningar av denna integritetspolicy

Vi har översatt vår integritetspolicy från engelska till de officiella språken i de länder där vi tillhandahåller våra tjänster. Vi har gjort det för att säkerställa att alla våra kunder förstår hur Casumo använder personuppgifter.

Vid eventuell konflikt eller inkonsekvens mellan den översatta versionen och originalet, gäller den engelska versionen.

Tidigare förändringar i denna integritetspolicy

Maj 2018 - Konsumentintegritetspolicyn lanserades