Spela ansvarsfullt

Integritetspolicy

INTRODUKTION

Du kanske har lagt märke till att vi gillar att skoja här på Casumo, men någonting som vi vet att du inte tycker är kul är bekymret med din privacy. När du delar dina personuppgifter med oss, vet vi att du förväntar dig att vi håller dem säkra och använder dem på rätt och lagenligt sätt. För att du ska förstå hur vi gör detta, har vi sammanställt detta privacy-meddelande så att du vet vad som händer med dina personuppgifter när du kommer i kontakt med Casumo och med våra tjänster.

DATAKONTROLLANTEN

När du registrerar dig, spelar och kontaktar Casumo är datakontrollanten Casumo Services Limited.

Adress: The Unicorn Centre

Triq Il-Uqija

Swieqi

SWQ 2335

Malta

E-post hey@casumo.com

Dataskyddsansvarig: dpo@casumo.com

PRINCIPER RÖRANDE PRIVACY

Eftersom Casumo befinner sig på Malta följer vi den Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR). Detta betyder att, när vi än behandlar dina personuppgifter, så följer vi alltid principerna i GDPR:

 • Laglighet, rättvisa och transparens
 • Ändamålsbegränsning
 • Dataminimering
 • Noggrannhet
 • Lagringsbegränsning
 • Integritet och konfidentialitet
 • Tillförlitlighet

VARFÖR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster. Vi kommer bara ett be dig om den minsta möjliga information, som vi behöver, och vi använder den endast i lagligt syfte. Vi säljer aldrig information till någon annan.

Kontraktet mellan oss

När du registrerar dig för ett kontrakt med Casumo kommer du i kontakt med oss, så som vi förklarar i våra Villkor. För att vi ska kunna upprätthålla vår del av kontraktet och ge dig åtkomst till våra tjänster så behöver vi behandla vissa personuppgifter som rör dig.

Vi kommer alltid att framhäva vilka uppgifter som är obligatoriska och vilka som du inte behöver ge oss om du inte vill. Om det finns uppgifter, som är obligatoriska och som du inte vill ge oss, så kan du inte ha något konto hos oss och använda våra tjänster.

Vi använder denna information för att:

 • Hjälpa dig att skapa och hantera din personliga profil och låta dig få åtkomst till våra spel och tjänster.
 • Hantera lojalitetspoäng och belöningssystem
 • Skydda din personliga profil och ditt konto
 • Hantera dina satsningar och transaktioner, inklusive din användning av kredit/betalkort och betalningssystem online.
 • Tillhandahålla kundservice och serviceuppdateringar
 • Analysera användartrender och förbättra de tjänster vi tillhandahåller
 • Monitorera registrering av flera olika konton

Skyldigheter enligt lag

Viss information, som vi hanterar om dig, krävs för att uppfylla de lagar och förpliktelser, som vi måste följa som spelbolag. Detta inkluderar licenskrav, skyldigheter rörande ansvarsfullt spelande och förpliktelser vad beträffar penningtvätt (AML).

Denna information hanteras för att kunna:

 • Utföra kontroller vad beträffar ålder och identitet
 • Verifiera källan till pengarna
 • Utföra undersökningsprocesser
 • Monitorera och undersöka transaktioner och spel för att förekomma och upptäcka bedrägeri, penningtvätt, hasardspel och andra inkorrekta spelaktiviteter
 • Konsultera självuteslutningsregister och hantera hasardspel
 • Hantera registrering av dubbla konton och individer från jurisdiktioner där spel är förbjudet

Rättmätiga intressen

Casumo behandlar viss information om vem som helst, som besöker vår webbplats och app. Vi gör detta så att vi bättre ska kunna förstå de personer, som använder våra tjänster och för att hjälpa oss att identifiera var det kan finnas problem för användarna, som till exempel säkerhetsfrågor eller saker som blivit fel. Vi gör detta genom att använda oss av tekniska program och funktionalitets-cookies. När vi hanterar information på detta sätt, är det nödvändigt för Casumos rättmätiga intresse att vi ger kunden en angenäm, säker och smidig resa och att vi skyddar våra tjänster från missbruk, som skulle kunna äventyra andra användares möjlighet att använda tjänsten.

Samtycke

För att göra ditt besök hos Casumo roligt och socialt, har Casumos webbplats en direktpanel, som visar information om inloggade spelare, vad de spelar och hur mycket de har vunnit på ett spel i realtid. Spelarna har också ett spelkort, som visar andra spelare de spel, som du har spelat, priser och bonusar, som du tjänat in, och ditt engagemang i Reel Races. Ditt medverkande i detta grundar sig på ditt samtycke och du kan kontrollera om denna information offentliggörs för andra spelare med hjälp av dina inställningar, vilka kan ändras när som helst

Där vi har ditt samtycke, kommer Casumo att kontakta dig om nyheter, marknadsföring och bonusar. Vi kommer endast att kontakta dig av dessa anledningar, om vi i förväg fått ditt samtycke till att göra så. Du har full kontroll över om och hur vi kommer i kontakt med varandra genom inställningarna på ditt konto, vilka du kan få åtkomst till och ändra när som helst.

När du besöker vår plattform, använder vi cookies och pixel för att samla in viss information om dig för att försäkra oss om att du ser relevant Casumo-innehåll på de olika kanaler vi gör reklam på och för att hålla dig uppdaterad om produktutveckling och erbjudanden. Informationen finns kvar under begränsad tid och raderas alltid efter att denna tid gått ut. Du hittar mer information om vår användning av cookies i vårt Cookies-meddelande.

KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER

Casumo kommer aldrig att be dig om att tillhandahålla känsliga personuppgifter, så som till exempel information om din hälsa, ras eller etniska ursprung. Det kan finnas gånger då du väljer att tillhandahålla oss denna typ av information, som till exempel när du pratar med våra ambassadörer eller ansvariga spelspecialister och dessa chat och e-mejl tilldelas ditt konto hos oss. Om du har något hälsoproblem, som inverkar på din kapacitet att kontrollera ditt spelbeteende, och du väljer att tillhandahålla oss dokumentation som styrker detta, kommer vi att notera att du har ett hälsoproblem, men vi kommer att radera den dokumentation som du tillhandahållit. Om du avslöjar ett hälsoproblem, som vi anser kan inverka på din kapacitet att fatta rationella beslut vad beträffar ditt spelande, så kan vi besluta oss för att spärra dig från våra tjänster för din egen säkerhet.

VAR FÅR VI DIN INFORMATION FRÅN

Större delen av den information vi har om dig är den information, som du själv tillhandahållit. Vi kan dock i vissa fall få information om dig från andra källor.

Under våra AML-skyldigheter krävs det att vi utför undersökningskontroller, som bekräftar informationen om dig. I vissa fall kan vi även behöva verifiera källan till dina pengar. Vi arbetar med ansedda externa förtag, som arbetar med spelindustrin, för att utföra dessa kontroller och de tillhandahåller rapporter, som innehåller information om dig och din bakgrund. Utöver detta utför vi också egna sökningar efter information, som görs tillgänglig för oss från öppna källor, så som sociala medier och offentliga register.

I vissa fall kan leverantörer av betaltjänster förse oss med en viss personlig information, när de utför en transaktion för dig, så att vi kan koppla transaktionerna till dig som spelare.

Vi kan också få information om dig från nationella självuteslutningsregister. Vi rådfrågar nationella register så att vi kan försäkra oss om att de personer, som har skrivit under en självuteslutning från spelwebbplatser, inte kan ha något konto hos oss. Dessa nationella register informerar oss om du har skrivit under något med dem, så att vi kan utesluta dig från våra tjänster.

Du kan också välja att auktorisera tredje parter att dela personuppgifter med Casumo. Till exempel kan du auktorisera banker och finansiella institut att dela personuppgifter med oss för att hjälpa oss med verifiering av din registrering och ditt konto.

MED VEM DELAR VI DIN INFORMATION

Det finns vissa fall, då vi behöver dela din information med mottagare utanför Casumo för att kunna tillhandahålla våra tjänster. När vi utför någon form av delning med tredje parter, försäkrar vi oss alltid om att det finns ett lämpligt kontrakt, att den information som delas överförs på säkert sätt och att vi endast delar det minimum av information om dig, som vi behöver. Casumo kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till andra parter.

De tredje parter med vilka vi delar information är:

 • Leverantörer av betaltjänster
 • Analystjänster
 • Verifiering av identitet och tjänster som hör samman med AML
 • Webbplatsprestanda och säkerhetssystem
 • Marknadsförings- och reklamföretag
 • Leverantörer av kommunikationsplattformar
 • Sociala medie-plattformar
 • Spelleverantörer
 • Nationella självuteslutningsregister
 • Banker, leverantörer av betalkort och finansiella tjänster
 • Andra företag inom Casumo-gruppen

Vi kan ta emot en begäran om att avslöja information om dig från rättsväsende, reglerande myndigheter och tillsynsmyndigheter. Vi kommer alltid att garantera att den organisation, som begär informationen, har juridiska skäl för att göra detta och vi kommer endast att dela minsta möjliga information på säkert sätt. Vi kommer också att aktivt dela dina personuppgifter med rättsväsende, reglerande myndigheter och tillsynsmyndigheter, om vi tror att ett brott har begåtts eller kommer att begås.

Det kan finnas moment då du delar information med oss, som kan få oss att tro att det finns risk för ditt liv eller ditt välbefinnande. Där detta skulle vara fallet kommer vi att dela dina detaljer med de lokala myndigheterna i ditt område, så att de kan kontrollera ditt välbefinnande och garantera din säkerhet.

INTERNATIONELL TRANSFER

Så långt möjligt kommer Casumo att hålla din information inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). Dock, i vissa fall måste din information lämna EES, som till exempel när vi arbetare med tredje parter. Casumo kommer alltid att försäkra sig om att eventuella överföringar utanför Europa sker enligt lagen, med lämpligt juridiskt skydd och att de utförs på säkert sätt.

När personuppgifter överförs utanför EES till ett land som EU inte har fastställt som lämpligt, implementerar vi alltid EU-Kommissionens Standardavtals klausuler mellan oss och det företag som ska erhålla personuppgifterna. Detta garanterar att dina personuppgifter är skyddade och säkra hela tiden och att överföringen av informationen följer lagen. Vissa av de tredje parter vi använder oss av befinner sig i USA. När dessa parter har skrivit under EU-US Privacy Shield,anser EU att de ger tillräckligt dataskydd, så då implementerar vi inte EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Ett litet antal personer, som arbetar för Casumo, befinner sig utanför EES. Vi kräver av dem att de arbetar i linje med vår interna politik och våra procedurer och de har också EU-kommissionens standardavtalsklausuler inskrivna i sina anställningskontrakt, för att garantera att din information är skyddad och säker hela tiden och att överföringen av information följer lagen.

HUR LÄNGE LAGRAR VI DIN INFORMATION

Casumo har ett antal juridiska skyldigheter när det gäller att lagra dina personuppgifter. Beroende på aktiviteten på ditt konto, kommer vi att lagra dina personuppgifter i mellan 5 och 10 år, efter att du avslutat ditt konto hos oss. Om du har självuteslutit dig, kommer vi att lagra dina personuppgifter i 75 år efter att du stängt ditt konto, för att garantera att vi kan bibehålla din självuteslutning från våra tjänster. Eventuell hälsodokumentation, som du skulle kunna ha valt att tillhandahålla oss, kommer inte att lagras utan kommer att raderas så snart den kontrollerats av vår Ansvarige Spelexpert.

Alla stängda och självuteslutna konton kommer att vara skyddade tills lagringstiden gått ut och sen kommer informationen att förstöras på säkert sätt.

DINA RÄTTIGHETER VAD DIN INFORMATION BETRÄFFAR

Du har ett antal rättigheter, som du kan utöva vad din information beträffar. Dessa rättigheter inkluderar:

 • Få åtkomst till den information vi har om dig
 • Kunna rätta den information vi har om dig, som är felaktig
 • I vissa fall få användning av din information begränsad eller "pausad"
 • Få din information skickad till dig i digital form och, där detta är möjligt, överförd till en annan organisation.

Om du skulle vilja utöva någon av dessa rättigheter, ska du mejla till våra ambassadörer på hey@casumo.com från din registerade e-postadress och tillhandahålla:

 • Ditt namn
 • Dina kontaktuppgifter
 • Ditt användarnamn
 • Fullständiga detaljer beträffande din begäran

I vissa fall skulle vi kunna be dig att tillhandahålla ID, så att vi kan verifiera din identitet. Om detta skulle vara nödvändigt, kommer vi att tala om det för dig och förklara vilken ID vi vill ha. Vissa av dessa rättigheter kan endast tillämpas under vissa omständigheter, så om vi inte kan hantera din begäran kommer vi att tala om varför.

Rättighet till radering

Rätten till radering är inte en absolut rättighet. Detta betyder att den inte alltid kan tillämpas på alla. För att få dina personuppgifter raderade, måste du falla inom ett visst antal kategorier. Utöver detta finns det ett antal kategorier, kända som undantag, där rätten att få dina uppgifter raderade inte alls kan tillämpas.

Casumo måste följa de juridiska skyldigheterna under Penningtvättslagarna (AML). Enligt dessa lagar måste vi lagra all information om eventuella affärsförhållanden med en enskild person upp till den lagringstid som bestämts för kontot. Med anledning av detta, tillämpas inte rätten till radering, eftersom det finns ett undantag, när ett företag måste fullfölja en juridisk skyldighet, som inte tillåter radering av information.

Även om rätten till radering inte tillämpas på spelare hos Casumo kan vi stänga ditt konto hos oss, vilket innebär att du inte längre kommer att höra från Casumo och ditt konto kommer inte längre att vara aktivt.

DRA TILLBAKA DITT SAMTYCKE

Där vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla din information har du alltid möjlighet att dra tillbaka detta samtycke när som helst.

Vi förlitar oss på ditt samtycke för att inkludera dig i direktpanelen på vår webbplats, vilken visar information om spelarna och deras spel och vinster i realtid, samt för att göra dina spelkort synliga för andra spelare på plattformen. Direktpanelen och spelkortet kan endast ses av andra spelare, som är registrerade hos Casumo. Du kan kontrollera om denna information gjorts synlig med hjälp av dina inställningar när du är inloggad på ditt konto och detta kan ändras när som helst.

Vi förlitar oss även på ditt samtycke för att hålla kontakt med dig och låta dig ta del av Casumos nyheter, bonusar och marknadsföring. Vi skickar bara marknadsföringsmeddelanden till dig om du har gett oss ditt samtycke för att ta emot dessa meddelanden. Vi samlar in detta samtycke som en del av registreringsprocessen, men du kan kontrollera de kanaler, genom vilka vi kontaktar dig och om vi kontaktar dig överhuvudtaget, med hjälp av dina inställningar när du är inloggad på ditt konto. Du kan få åtkomst till och ändra dessa inställningar när som helst. I de meddelanden vi skickar dig kommer det även att finnas ett sätt för dig att säga upp abonnemanget eller "hoppa av". Om du väljer att dra tillbaka ditt samtycke till marknadsföring, kommer vi att ta tag i det meddetsamma och du kommer inte längre att få dessa meddelanden från oss. Du kan dock märka att du vid några få tillfällen fortfarande kan ta emot ett ytterligare marknadsföringsmeddelande från oss inom 24 timmar från det att du sagt upp abonnemanget medan vårt system uppdaterar.

Du borde vara medveten om att, även om du inte samtycker till marknadsföringsmeddelanden, kan du fortfarande få ta emot något enstaka servicemejl från Casumo. Dessa meddelanden är till för att informera dig om ändringar i Villkoren och i detta privacy-meddelande, samt om eventuellt annat som skulle kunna påverka den service som vi tillhandahåller, så som tillgänglighet av betalningsmetoder.

SAMTALSREGISTRERING

När du pratar i telefon med Casumo kommer samtalet att registreras. Detta sker både när vi ringer upp dig och när du ringer upp oss. Du kommer alltid att få en underrättelse i början av samtalet, så att du vet att samtalet registreras. Vi registrerar alla våra samtal, då vi måste uppfylla våra juridiska skyldigheter som spelbolag, och en av dessa är att registrera alla kontakter, som vi har med våra spelare.

Det finns ingen möjlighet att avstå från att få samtalet registrerat om du ringer upp eller får ett samtal från Casumo, men du kan välja att inte fortsätta samtalet. Du kan också kommunicera med oss på skriftlig väg, som till exempel genom e-post och direkt chat, om du föredrar detta. Du kommer endast att kontaktas genom ett telefonsamtal, om du har gett oss ditt samtycket till att kontakta dig på detta sätt och du kan dra dig tillbaka när som helst, antingen genom dina kontoinställningar eller genom att säga till oss per telefon. Undantagt till detta är då du delar information med oss, som kan få oss att tro att det finns risk för din säkerhet. I dessa fall kan vi försöka kontakta dig genom ett telefonsamtal för att kontrollera ditt välbefinnande.

AUTOMATISKT BESLUTSFATTANDE OCH PROFILERING

Det krävs av oss att vi tar vissa mått och steg för att följa reglerna kring Penningtvätt (AML), finansiering mot terrorism, bedrägeri och andra illegala aktiviteter. För att kunna göra detta använder vi program, som monitorerar spelarnas uppförande och som varnar oss för misstänkta och bedrägliga transaktioner och aktiviteter. Där det flaggas för relevanta transaktioner för vi över dessa till kompetenta tillsynsmyndigheter och organ och dessa konton kan då blockeras.

Som en del av vår licens har vi också skyldigheter vad beträffar ansvarsfullt spelande. För att hantera detta använder vi oss av ett system, som flaggar för eventuella spelmönster eller beteenden hos en spelare, som skulle kunna ange spelproblem.

När systemet flaggar för en spelare, kontrollerar en av våra ansvariga spelexperter kontot och kontaktar, vid behov, spelaren för att diskutera dennes spel och ge information och råd.

Vi använder oss även av segmentering för att dela upp våra spelare i grupper, baserat på deras spelbeteenden. Vi gör detta för att försäkra oss om att folk får rätt marknadsföring (dvs. korrekt språk och erbjudanden och för att hjälpa oss att förstå hur folk använder produkten, utveckla vår marknadsföringstaktik och försäkra oss om att folk får erbjudanden, som de är intresserade av. Vi identifierar även personer, som kvalificerat sig för vårt lojalitetsprogram.

Med vår sportboksprodukt arbetar vi med tredje part, som förser oss med en riskhanteringstjänst. Genom användning av automatiskt beslutsfattande och profilering bedöms dina satsningar och spelaktiviteter för att analysera dina satsningsmönster, skapa riskprofiler om dig, justera satsningsbegränsningar och förhindra satsningar vid behov. I vissa fall kan det finnas mänskligt ingripande från tredje part eller från oss för att granska dessa beslut.

FRAMFÖRA ETT KLAGOMÅL

Om du inte är nöjd med hur din information hanterats av Casumo är det första du kan göra att ta upp detta med våra ambassadörer, antingen genom direkt chat eller genom att mejla till hey@casumo.com för att försöka lösa problemet.

Om du inte kan lösa problemet med ambassadörerna är nästa steg att framföra ett klagomål till vår Dataskyddsansvarige (DPO). Du kan göra detta genom att skicka ett mejl till dpo@casumo.com och ange:

 • Ditt namn
 • Dina kontaktuppgifter
 • Ditt användarnamn
 • Fullständiga detaljer rörande ditt klagomål

Vår DPO kommer då att kolla upp ditt klagomål och undersöka om din information har behandlats på lämpligt sätt och i överensstämmelse med detta privacy-meddelande, våra juridiska skyldigheter och vår interna politik och procedurer. Vår DPO kommer sen att kontakta dig angående undersökningens resultat och eventuella mått och steg som vidtagits.

Om, efter att du framfört klagomål till vår DPO, du inte är nöjd med lösningen på ditt problem, kan du framföra klagomål till vår högsta övervakningsmyndighet, Maltas Dataskyddskommissionär.

Office of the Information and Data Protection Commissioner

Level 2, Airways house

High Street

Sliema

SWQ 1549

Malta 

(+356) 2328 7100

idpc.info@idpc.org.mt

ÄNDRINGAR I DETTA PRIVACY-MEDDELANDE

Vi kommer att granska och uppdatera detta privacy-meddelande varje gång som det sker någon betydande ändring i hur vi hanterar personuppgifter och åtminstone en gång om året.

Om vi gör några ändringar i privacy-meddelandet kommer vi att sammanfatta dessa ändringar nedan. Vi kan också kontakta dig för att informera dig om eventuella viktiga ändringar, om vi tror att detta behövs.

Detta privacy-meddelande skapades och utgavs ursprungligen i maj 2018.

ÖVERSÄTTNINGAR AV DETTA PRIVACY-MEDDELANDE

Vi har översatt vårt privacy-meddelande från engelska till de officiella språken i de länder, där vi tillhandahåller våra tjänster. V har gjort detta för att försäkra oss om att att våra kunder har klart för sig hur Casumo använder personuppgifter.

Om det skulle finnas motsättningar eller oförenligheter mellan de översatta versionerna av detta privacy-meddelande, så ska den engelska versionen gälla.

TIDIGARE ÄNDRINGAR I DETTA PRIVACY-MEDDELANDE

Maj 2018 - Lancering av konsumentskyddsmeddelande

Maj 2019 - Årlig uppdatering

 • Varför vi samlar in dina uppgifter - ytterligare detaljer
 • Känsliga personuppgifter - ytterligare detaljer
 • Var vi får din information från - användning av öppna källundersökningar och självuteslutningsregister
 • Vem vi delar din information med - tillägg av självuteslutningsregister och /banker/betalkort/leverantörer av finansiella tjänster
 • Internationella överföringar - ytterligare förklaring
 • Hur länge lagrar vi din information- ytterligare detaljer om lagringstider.
 • Rätt till radering - nytt avsnitt som förklarar tillämplighet på spelare
 • Tillbakadragande av samtycke - tid som krävs för systemet att uppdatera preferenser.
 • Automatiskt beslutsfattande och profilering - ytterligare detaljer om vad som händer
 • Samtalsregistrering - nytt avsnitt som förklarar samtalsregistrering och spelarnas alternativ