Spela ansvarsfullt
Live Chat

Sport - regler & villkor

Följande villkor gäller för de utvalda marknader där Casumo Sport är tillgängligt: 

Version 1.9. Senast uppdaterad: 21 november 2022. 

Innehåll

Avsnitt A - Avtalsvillkor

 1. Inledning 2. Ordförklaringar 3. Accepterande av spel 4. Begränsningar beträffande spel och utbetalningar 5. Tillbakadragande (annullering) av spel 6. Ansvarsfriskrivning och prioritet

 

Avsnitt B - Allmänna regler för spel

 1. Vanliga referenstermer 2. Speltyper 3. Betting Props 4. Systemspel 5. Avgörande av resultat 6. Tattersalls regel 4 7. Pool-spel

Avsnitt C - Regler för specifika sporter/kategorier

 1. Olympiska spel och mästerskap 2. Amerikansk fotboll 3. Friidrott 4. Australisk fotboll 5. Badminton 6. Baseboll 7. Basketball 8. Beach Volleyboll 9. Boxning 10. Cricket 11. Curling 12. Cykling (tävlingsbana och väg) 13. Cykel-Cross 14. Fotboll 15. Golf 16. Handboll 17. Trav 18. Ishockey 19. Motor Sports 20. Netball 21. Boboll (finsk baseboll) 22. Rugby League 23. Rugby Union 24. Squash 25. Speedway 26. Surfing 27. Simning 28. Tennis och racketsporter (badminton, rackleton, squash och bordtennis) 29. Volleyboll 30. Vintersporter 31. Övrigt (icke-sport/special) 32. (avlägsnad) 33. Mixed Martial Arts 34. Snooker 35. Dart 

Avsnitt D – Racing

 1. Hästsport 2. Greyhound

Avsnitt E – Esport

 1. Esport

A. Avtalsvillkor

1. Inledning 

 1. Dessa regler och villkor gäller för användning av Casumo sportsbook. Då en kontoinnehavare placerar ett spel hos Casumo, bekräftar kontoinnehavaren att han/hon har läst igenom, förstått och kommer att följa dessa allmänna regler och villkor, inklusive de allmänna regler och villkor som under all tillämplig tid gäller för Casumo, klicka här.
 2. Användandet av denna sportsbook lyder under de regler som instiftats av arn.se. Alla beslut som fattas av arn.se ersätter eventuella klausul(er) som anges här.
 3. Alla tvister som på något sätt relaterar till användningen av denna sportsbook bör sändas via email till hey@casumo.com. Om svaret inte ses som tillfredsställande, kan en begäran om konfidentiellt skiljedomsförfarande sändas till arn.se. Det beslut som där fattas skall betraktas som bindande och kan inges som beslut i alla domstolar med behörig jurisdiktion.
 4. Casumo förbehåller sig rätten att genomföra ändringar av webbplatsen, begränsningar gällande spel, samt begränsningar och erbjudanden gällande utbetalningar.
 5. Casumo kan när som helst uppdatera, ändra, revidera och komplettera dessa regler och villkor.
 6. Alla referenser till ord/föremål som i dessa regler och villkor anges i singularis gäller även för pluralis. Referenser till kön är inte bindande och ska endast betraktas som angivna i informationssyfte.
 7. Om så är tillämpligt ska alla referenser till Casumos webbplats och dess innehåll också betraktas som tillämpligt för kasino/offline/landbaserade miljöer, inberäknat men inte begränsat till självtjänstterminaler (SST), över disk (OTC) och ta med din egen enhet (BYOD).

2. Ordförklaringar 

 1. "Fel" avser misstag, tryckfel, feltolkning, missförstånd, felläsning, översättningsfel, stavfel, tekniskt fel, registreringsfel, transaktionsfel, uppenbart fel, force majeure och/eller liknande. Exempel på fel inkluderar men är inte begränsat till: spel som accepterats vid tekniska problem som annars inte skulle accepterats; spel på händelser/tävlingar/matcher som redan har avgjorts; spel på marknader/händelser innehållande fel deltagare och/eller inte är tillåtna inom den tillämpliga jurisdiktionen; spel med odds som är kraftigt avvikande från andra tillgängliga odds på marknaden vid tidpunkten då spelet lades; spel till odds som reflekterar ett felaktigt resultatläge; eller odds som uppenbart är felaktigt lämnade utifrån tävlingens förutsättningar vid tidpunkten då spelet lades.
 2. "Influensspel" är en handling som förbjudits av Casumo där en kontoinnehavare, eller parter som samarbetar med en kontoinnehavare, - direkt eller indirekt - kan influera resultatet av en match eller ett evenemang.
 3. "Syndikatspel" är en handling som förbjudits av Casumo där en kontoinnehavare, eller parter som samarbetar med en kontoinnehavare, lägger en serie spel på samma händelse/tävling/match. Om det kan bevisas att kontoinnehavare samarbetar på detta sätt har Casumo rätt att förklara spelen i fråga ogiltiga och/eller innehålla vinstutbetalningar i väntan på följande utredningar.

3. Accepterande av spel 

 1. Ett spel är inte giltigt före det bekräftats och visas i kontoinnehavarens spelhistorik. I fall där det förekommer tvekan beträffande ett spels giltighet, ombes kontoinnehavaren kontrollera de öppna (pågående) spelen, eller kontakta kundservice.
 2. Utom i fall där ett spel felaktigt accepterats, kommer spelet att förbli giltigt och kan inte dras tillbaka. Det är kontoinnehavarens ansvar att se till att informationen i placerade spel är korrekt. Under inga omständigheter har Casumo något ansvar för eventuella misstag (uppfattade eller faktiska) som uppkommit på grund av antingen fel enligt <Avsnitt A, paragraf 2, klausul 1> eller någon annan orsak som, men inte begränsat till, felaktig listning av odds/spelobjekt.
 3. Varje spel eller satsning utgör ett lagligt bindande spelkontrakt mellan kontoinnehavaren och Casumo. Etablering av ett sådant spelkontrakt erfordrar följande faser: a) Bevara livskraften på den erbjudna marknaden (exempelvis, utan begränsning, i förhållande till evenemang där det finns ett extraordinärt eller obalanserat antal spel på samma marknad). b) Skydda kontoinnehavaren (t.ex., utan begränsning, i förhållande till ett evenemang i vilket kontoinnehavaren uppvisar patologisk beteende och nekar att utesluta sig själv). c) Skydda andra användare (t.ex., utan begränsning, i anslutning till ett evenemang i vilket kontoinnehavaren har ett spelmönster som skulle kunna påverka negativt andra användares reguljära spelaktivitet). d) Att skydda Casumo (exempelvis, utan begränsning, i de evenemang som kontoinnehavaren uppvisa pengatvätt, samverkande eller bedrägligt beteende, vi misstänker att kontoinnehavaren använder ett tredjepartskonto, ger tillträde åt tredje part till kontot, eller använder automatiserade medel, bottar, programvara eller liknande medel, eller deltar i arbitrage).
 4. Inget kontrakt för spel eller satsning kommer att betraktas som vederbörligen etablerat innan spelet i fråga uppträder för kontoinnehavaren som ”bekräftat".
 5. Bekräftelse av spel eller satsningar kan nekas för att:
 6. Casumo kan, beroende på risknivån, i stället för att neka ett spel eller en satsning, godkänna spelbegäran från kontoinnehavaren upp till ett visst belopp.
 7. För att undvika tvivel kommer inget spel eller satsning att betraktas som slutfört tills det är "bekräftat".

4. Begränsningar beträffande spel och utbetalningar 

 1. För att garantera livskraften i varje marknad, för att undvika potentiella fall av bedrägeri och matchfixning samt kunna göra en korrekt uppskattning av risken involverad i varje produkt som erbjuds, kommer Casumo att begränsa nettoutbetalningen (utbetalning efter att insatsen har räknats av) beträffande alla spel eller kombinationer av spel från en och samma kontoinnehavare till {Currency Value} för alla spel som utförts och avstämts inom en 24-timmarsperiod.
 2. Casumo förbehåller sig rätten att avslå alla eller en del av alla begärda spel. Detta inkluderar möjligheten att ”systemspel” enligt definition i <Avsnitt B, paragraf 4> inte accepteras i sin helhet, antingen gällande insatser eller kombinationer som är inkluderade i ”systemspelet” i fråga. Alla spel som placerats via någon av Casumos plattformar, inklusive spel som kräver manuellt godkännande, kan komma att fördröjas med en period som kan variera.
 3. Samtliga odds som erbjuds kan variera. Sådan variation bestäms av Casumo. Spel accepteras enbart till de odds som finns tillgängliga i oddstabellen vid tidpunkten då spelet godkänts av Casumo, oberoende av andra åberopanden eller tidigare publicering på webbplatsen eller i andra medier som säger annat.
 4. Alla beräkningar om utbetalning när vadet rättas baseras på odds i decimalform, oavsett om något annat format visas / väljs när vadet placeras.

5. Tillbakadragande (annullering) av spel 

 1. Ett spel kan förklaras annullerat under omständigheterna som beskrivs i klausul 3) nedan. Om ett spel ogiltigförklaras kommer det att avgöras med oddset 1,00. Ett spel som placerats i form av ett kombinationsspel kommer att förbli giltigt oavsett om en match eller ett evenemang som utgör en del av kombinationsspelet annullerats. Casumo förbehåller sig rätten att enligt eget gottfinnande förklara ett spel helt eller delvis annullerat om det visar sig att någon av följande omständigheter föreligger: a) Spel har erbjudits, placerats och/eller godkänts på grund av ett fel och/eller till odds som avviker avsevärt från de aktuellt närvarande på andra ställen i marknaden; b) Spel som i vanliga fall inte skulle ha accepterats har placerats medan tekniska problem förekom på webbplatsen. c) Influensspel; d) Syndikatspel; e) Ett resultat har - direkt eller indirekt - påverkats av kriminella handlingar; f) Ett offentligt uttalande som på ett avsevärt sett ändrar oddsen har gjorts i samband med spelet. g) Ett spel har erbjudits i den relevanta marknaden i strid mot spelbestämmelserna i den specifika jurisdiktionen.Relaterade oförutsedda händelser: För så vitt spelet inte har utförts via Casumos funktionalitet för evenemangskombination, eller det har erbjudits uttryckligen som ett specifikt erbjudande, förbjuder Casumo kombinationsspel som innehåller två eller flera resultat som kan visa sig relaterade (t.ex. Lag X blir mästare och Spelare Y blir skyttekung i samma liga). Även om Casumo vidtar all nödvändiga försiktighetsåtgärder för att undvika sådana möjligheter, förbehåller sig Casumo rätten att ogiltigförklara alla delar av kombinationsspelet som omfattar de korrelerade resultaten vars odds inte indikerar den relaterade eventualiteten. Spel kan annulleras oavsett om evenemanget har avgjorts eller ej. Tidigare bokföring och andra tillbakadraganden: Samtidigt som Casumo använder sina mest rimliga ansträngningar för att kunna säkerställa den bästa användarupplevelsen, om en marknad skulle vara tillgänglig för spel när den borde ha varit borttagen eller på annat sätt har felaktiga odds, förbehåller sig Casumo rätten att ogiltigförklara alla spel som accepterats under omtalade omständigheter i enlighet med <Avsnitt A, paragraf 5.3>. Liknande situationer omfattar men är inte begränsade till: (i) 'Pre/match' spel som utförs/accepteras efter evenemanget har påbörjats; (ii)'Live' spel som utförs/accepteras efter evenemanget har påbörjats; (iii)Spel som utförts efter det senaste fall som en deltagare/ett utfall hade någon chans att påverka match-/evenemangsresultatet tillämpligt på relevanta marknader och en (ett) eventuell(t) tillbakadragande/diskvalificering/annullering/formatförändring eller någonting som hindrar förmågan för tillämplig(t) deltagare/utfall att påverka omtalade resultat kommer att ogiltigförklaras; (iv)Spel som utförts med odds som inte återspeglar att ett relaterat evenemang pågick och där villkoren skulle ha kunnat förändras på ett direkt och oomtvistat sätt eller annars efter ett evenemang som normalt skulle kunna bedömas som att det ledde till utfallet händer eller redan har hänt.

6. Ansvarsfriskrivning och prioritet 

 1. Casumo förbehåller sig rätten att justera en utbetalning som gjorts till en kontoinnehavares konto om det visar sig att utbetalningen till kontot skett på grund av ett fel.
 2. För att kunna justera felaktigheter i kontoinnehavarens saldo efter att belopp satts in på grund av ett fel förbehåller sig Casumo rätten att utan föregående meddelande vidta nödvändiga åtgärder samt att inom rimliga gränser justera kontoinnehavarens saldo genom tillbakadragande, ändring eller annullering av efterföljande transaktioner på kontoinnehavarens konto.
 3. Dessa regler gäller för alla transaktioner hos Casumos sportsbook och kan kompletteras med andra regler. Vid tvetydigheter bör prioritet beaktas i följande ordning: a) Regler och villkor publicerade i samband med ett erbjudande och/eller en kampanj; b) Sportspecifika regler. c) Allmänna regler i sportsbook
 4. Om oförutsedda sportomständigheter uppstår för vilka avgörande inte täcks in uttryckligen av dessa regler, förbehåller sig rätten att fatta ett individuellt beslut beträffande erbjudandet baserat på rättvisa och med beaktande av allmänt accepterade spelnormer, sedvänjor och definitioner.
 5. Alla angivna uppgifter eller åtkomliga i, från eller relaterad till sportsbook kan användas av kontohavaren för privat, icke-kommersiellt bruk och all användning eller försök till användning av sådan data för kommersiellt syfte är strängt förbjudet.
 6. Casumo har rätt att genomdriva ett avtalsvillkor relaterat till sportsbook mot någon kontoinnehavare.

B. Allmänna regler för spel

1. Vanliga referenstermer

 

 1. Om inte annat listats eller angetts i samband med spelerbjudandet, eller på annat ställe i de sportspecifika reglerna, ska alla spel anses vara giltiga enbart för det resultat som föreligger vid slutet av "ordinarie tid" eller "full tid". "Ordinarie tid" eller "full tid" ska tolkas enligt de officiella reglerna publicerade av respektive styrande organisation. Exempelvis, i fotboll är full tid fastställd till 90 minuter inklusive tilläggstid och i ishockey är full tid fastställd till tre 20-minutersperioder. Om den styrande organisationen före ett evenemangs början skulle bestämma att evenemanget ska spelas med en annan tid, kommer detta att betraktas som de officiella reglerna för evenemanget (t.ex. fotboll som spelas med tre 30-minuters eller två 40/minutersperioder).Däremot är sådana tillfällen begränsade till "ordinarie" speltid och inkluderar inga förlängningar så som extratid eller övertid, om inte detta uttryckligen meddelats.
 2. "Livebetting" är tillfällen där det går att spela under pågående match eller evenemang. Casumo påtar sig eller accepterar inget som helst ansvar om det inte är möjligt att placera ett spel eller om liveuppdatering av ställningen inte är korrekt. Kontoinnehavaren ansvarar alltid för att hålla reda på saker som aktuell ställning, förlopp och hur lång tid som återstår av tävlingen/matchen/händelsen. Casumo påtar sig inget ansvar för förändringar i Livebetting-kalendern eller avbrott i Livebetting-tjänsten.
 3. Funktionen ”Betala ut” (Cash Out) ger kontoinnehavaren möjlighet att lösa in en satsning, vars status inte har avgjorts ännu, till sitt nuvarande värde. Den är tillgänglig på utvalda evenemang både i spel före match och live, samt i både enkel- och flersatsningar. Betala ut (Cash Out)-funktioner kan inte användas på gratisspel. Betala ut (Cash Out)-förfrågningar kan eventuellt vara föremål för samma fördröjningsförfaranden som anges i <Avsnitt 1, paragraf 4.5>. Skulle det hända att under denna fördröjning, oavsett skäl, antingen oddset tas bort eller att oddset fluktuerar, kommer inte Utbetalnings (Cash Out)-förfrågan att accepteras och kontoinnehavaren kommer att informeras om detta med ett meddelande på skärmen. Casumo förbehåller sig rätten att erbjuda sådan funktionalitet enligt eget gottfinnande och erkänner eller accepterar inte något som helst ansvar om funktionen inte är tillgänglig. Skulle Utbetalnings (Cash Out)-förfrågan vara framgångsrik, kommer satsningen att betalas ut omedelbart och eventuella efterföljande evenemang som händer i relation till satsningen kommer inte att beaktas. I fall av att en Betala ut (Cash Out)-satsning har lidit av tekniska problem, prissättnings- eller utbetalningsfel, någon gång mellan den ursprungliga tiden för placeringen och utbetalningen, förbehåller sig Casumo rätten att rätta till sådana brister i enlighet med <Avsnitt A, paragraf 6.2>.
 4. "Deltagaren" är en enhet som utgör en del av ett evenemang. I "Head-to-Head" och "Triple Head" avser deltagaren endast enheter som ingår i "Head-to-Head" - eller "Triple Head"-evenemanget i fråga. För tydlighetens skull, en ”deltagare” ska ses som en enskild spelare, ett lag eller någon grupp av individer som grupperas/listas tillsammans. Någon referens till deltagare inom dessa regler ska därigenom ses oavsett om definitionen är i singular eller plural.
 5. Tidsfrist (starttid) på webbplatsen visas endast i informationssyfte. Casumo förbehåller sig rätten att när som helst helt eller delvis avbryta spelaktiviteten om det anses nödvändigt.
 6. Statistik och redaktionell text som publiceras på Casumos webbplats(er) bör betraktas som tilläggsinformation. Casumo påtar sig inte och accepterar inget ansvar för att denna information är korrekt. Kontoinnehavaren ansvarar alltid för att hålla reda på omständigheterna kring ett evenemang.
 7. Teoretisk återbetalning på fasta odds ges till spelaren genom oddset för alla möjliga resultat i spelet. Den teoretiska återbetalningen till en spelare på ett spel med tre möjliga utfall a, b och c kan räknas ut enligt följande. Teoretisk % = 1 / (1 / ”odds utfall a” + 1 / ”odds utfall b” + 1 / ”odds utfall c”) x 100

2. Speltyper 

 1. En "match" (eller 1X2) är då det går att spela på (delvist eller slutgiltigt) resultat av en match eller ett evenemang. Alternativen är: "1" = Hemmalag/Spelare 1, eller deltagaren som anges till vänster i erbjudandet; "X" = Oavgjort, eller valet i mitten; "2" = Bortalag/Spelare 2, eller deltagaren som anges till höger i erbjudandet. I vissa fall eller särskilda tävlingar, kan Casumo visa ett erbjudande i det så kallade ”amerikanska” formatet (dvs. bortalag @ hemmalag), där värden listas efter besökaren. Oberoende av lagens positioner på brädet/spelkupongen så kommer referenserna till ”hemmalag” och ”bortalaget” alltid att hänföras till de faktiska lag som spelar hemma (värden) respektive borta (besökaren), så som bestäms av den officiella organisationen förutom de undantag som detaljeras i <Avsnitt B, paragraf 5.32>.
 2. "Rätt resultat" (även kallat resultatspel) är då det går att spela på (delvist eller slutgiltigt) exakt resultat på en match/ett evenemang eller del därav.
 3. "Över/under" (eller totalt antal) är då det går att spela på (delvist eller slutgiltigt) antal av en förutbestämd händelse (t.ex. mål, poäng, hörnor, returer, strafftid osv.). Om totala antalet listade händelser skulle vara exakt lika med spelhändelsen är samtliga spel på erbjudandet ogiltiga. Exempel: ett erbjudande där spelhändelsen är 128,0 poäng och matchen slutar med resultatet 64-64 kommer att ogiltigförklaras.
 4. "Udda/jämn" är där det går att spela på (delvist eller slutgiltigt) antal förutbestämda händelser (t.ex. mål, poäng, hörnor, retur, strafftid osv. "Udda" är 1, 3, 5 osv: "Jämn" är 0, 2, 4 osv.
 5. "Head2Head" och/eller "Triple Head" är en tävling mellan två respektive tre deltagare/resultat, antingen från ett officiellt anordnat evenemang eller ett virtuellt evenemang definierat av Casumo.
 6. "Halvtid/fulltid" är där det går att spela på resultatet i halvtid och resultatet vid utgången av den angivna tidsperioden. Exempelvis, om hemmalaget leder i halvtid med 1-0 och matchen slutar 1-1, är det vinnande resultatet 1/X. Spel på denna marknad annulleras om matchen spelas med ett format som gör det omöjligt att bestämma utfall baserat på tidsperioderna som angivits i erbjudandet.
 7. "Periodspel" är där det går att spela på resultatet för varje separat period i en match/ett evenemang. T.ex. om periodens resultat i en ishockeymatch är 2-0/0-1/1-1, är det vinnande resultatet 1/2/X. Spel på denna marknad annulleras om matchen spelas med ett format som gör det omöjligt att bestämma utfall baserat på tidsperioderna som angivits i erbjudandet.
 8. "Oavgjort inget spel" (även kallat Moneyline) är där det går att spela på antingen "1" eller "2" enligt definition i <Avsnitt B, paragraf 2.1>. Det är också allmänt vedertaget att man kallar fall där inga odds för oavgjort erbjuds för "Oavgjort inget spel". Om en/ett viss(t) match/evenemang inte ger något vinnande resultat (t.ex. om matchen slutar oavgjort) eller om händelsen inte sker (t.ex. första målet, oavgjort inget spel eller matchen slutar med 0-0) kommer spelet att ogiltigförklaras.
 9. "Handicap" (även kallat spread) är där det är möjligt att satsa på om det valda resultatet kommer att vara vinnande när väl listat handikapp är tillagt/avdraget (när tillämpligt) på matchens/periodens/totala resultatet till vilket satsningen avser. I de situationer där resultatet efter justeringen av raden handicap är exakt identiska med satsningslinjen, kommer alla satsningar på detta erbjudande att ogiltigförklaras. Exempel: en satsning på -3.0 mål kommer att ogiltigförklaras om det valda laget vinner matchen med exakt 3 måls skillnad ((3-0,4-1, 5-2, osv.). All referens i detta avsnitt till termen "marginal" är avsedd att förstås som det resultat som uppkommer genom subtraktion av de mål/poäng som gjorts av de två lagen/deltagarna.Om inte annat anges är alla handicap som listas på Casumos webbplats beräknade baserat på resultatet från start av listad match/period till slutet av den angivna matchen/perioden. Det är dock brukligt att för vissa handicap satsningserbjudanden i specifika sporter (Asian Handicap i fotboll), kommer endast de resultat som uppnåtts från det då satsningen lagts till slutet av angiven tidsperiod att beaktas, och därmed ignorera alla mål/poäng som gjordes innan tiden då satsningen gjordes och accepterades. Alla satsningserbjudanden med dessa egenskaper kommer att visas tydligt på webbplatsen och markerade i punterns satsningshistorik med resultatet vid tiden då satsningen placerades.Det finns 3 olika format "handicap-satsning":2-vägshandicap: Lag A (-1,5) vs Lag B (+1,5) Exempel: - Lag A ges -1,5 mål handicap i matchen. För att satsningen ska vinnas, måste Lag A vinna matchen med en marginal som är lika med eller större än angivet handicap (dvs 2 mål eller fler). - Lag B ges +1,5 mål handicap i matchen. För att satsningen ska vinnas, måste Lag B antingen vinna matchen, eller att matchen slutar oavgjort eller inte förlorar med en marginal som är lika med eller större än listad fördel (dvs förlora med 1 måls marginal). 3-vägshandicap: Lag A (-2) Oavgjort (exakt 2) Lag B (+2) Exempel: - Lag A ges 2 mål handicap i matchen. För att satsningen ska vinnas, måste Lag A vinna matchen med en större marginal än listat handicap (dvs 3 mål eller fler). - Oavgjort skulle vara det vinnande utfallet om matchen slutar exakt angivna marginaler (dvs matchen slutar med resultaten som med 2-0, 3-1 and 4-2). - Lag B ges 2 mål handicap i matchen. För att satsningen ska vinnas, måste Lag B aningen vinna matchen, eller att matchen slutar oavgjort eller inte förlora med en marginal som är lika med eller större än deras listade fördel (dvs förlora med endast 1 måls marginal). Asian Handicap: Lag A (-1,75) vs Lag B (+1,75) Exempel: - Lag A ges -1,75 mål handicap i matchen. Detta betyder att insatsen dela in i två lika stora satsningar och placeras på utfall -1,5 och -2,0. För att satsningen ska betalas fullt ut på angivna odds, måste Lag A vinna matchen med en större marginal än båda av deras angivna handicap (dvs 3 mål eller fler). I den händelse att Lag A vinner med bara 2 måls marginal, kommer satsningen att anses som delvis vunnen, med en full utbetalning på -1,5 delar av satsningen och återbetalning på -2,0 sidan sedan resultatet på denna del av satsningen skulle anses som ”tie” (oavgjort). Skulle matchen producera något annat resultat, inklusive att Lag A vinner med endast 1 måls marginal, kommer hela insatsen att vara förlorad. - Lag B ges +1,75 mål handicap i matchen. Detta betyder att insatsen delas in i två lika stora satsningar och placeras på resultaten +1,5 och +2,0. För att satsningen ska betala fullständigt med angivna odds, måste Lag B aningen vinna matchen, eller att matchen slutar oavgjort eller inte förlora med en marginal som är lika med eller större än något av angivna fördelar (dvs förlora med endast 1 måls marginal). I den händelse att Lag B förlorar med exakt 2 måls marginal, kommer satsningen att anses som delvis förlorad, med en återbetalning på -2,0 delen av satsningen och ett tapp på -1,5 delen av satsningen. Skulle matchen producera något annat resultat som resulterar i ett nederlag för Lag B med en marginal av 3 eller fler mål, är hela insatsen förlorad.
 10. "Dubbelchans" är då det går att spela samtidigt på två (delvisa eller slutgiltiga) resultat för en match eller ett evenemang. Alternativen är: 1X, 12 och X2 där "1", "X" och "2" definieras enligt <Avsnitt B, paragraf 2.1>.
 11. "Vinnar-" eller "plats-"spel är där det går att välja från en lista med alternativ och spela på chansen att en deltagare vinner eller placerar sig på en viss plats i det listade evenemanget/tävlingen. Om två eller flera deltagare slutar på delad plats, kommer avgörandet att ske enligt definition i <Avsnitt B, paragraf 5.14>.
 12. "Each Way"-spel (kallas EW) är där det valda alternativet antingen måste vinna eller placera sig enligt erbjudandet. Spelet är uppdelat i två delar (vinnar- och plats-delen) med lika stor insats. Avgörande av sådana spel tar hänsyn till gällande regler för "vinnar-" och "plats-"spel, de sportspecifika reglerna samt <Avsnitt B, paragraf 5, klausul 11>.
 13. "Målminuter" är där man kan spela på summan av det antal minuter som mål görs under. Vid avgörande av sådana spel räknas mål som görs under tilläggstid som gjorda under minut 45 för första halvleks tilläggstid och som gjorda under minut 90 för andra halvleks tilläggstid. Självmål räknas inte in i resultatet för enskilda spelares "målminuter".

3. Betting Props

 1. "Fantasi-/virtuella" matcher" eller "Head2Head" är underförstådda matchningar där prestationerna hos två eller flera lag/deltagare som inte direkt möts i samma tävling/match/omgång jämförs. Avgörande kommer att baseras på antal gånger var och en av lagen/deltagarna registrerar en förutbestämd händelse (t.ex. mål) i sina respektive matcher. Följande kriterier används för att avgöra denna typ av erbjudanden: a. Om inget annat anges gäller spelen nästa officiella tävling/match/omgång som de listade lagen/deltagarna planeras delta i. b. Alla relaterade matcher/händelser måste slutföras samma dag/session som tävlingen/matchen/omgången planerats för att spel ska vara giltiga, förutom för spelerbjudanden där resultat föreligger före avbrott och omöjligen kunnat ändras oberoende av framtida händelser och kommer då att avgöras enligt det befintliga resultatet. c. Resultat för dessa erbjudanden kommer enbart att ta hänsyn till kontohändelser som uppkommit på grund av spelet i fråga. Resultat relaterade till walkover samt till andra beslut enligt klausulerna 2, 3 och 4 i <Avsnitt B, paragraf 5> kommer inte att övervägas. d. Skulle ovan nämnda kriterier inte avgöra dessa erbjudanden kommer följande kriterier att progressivt användas för att avgöra erbjudandet: (i) tillämpliga sportspecifika regler enligt <Avsnitt C>, (ii) regler för avgörande av resultat enligt <Avsnitt B, paragraf 5>.Spel kommer att ogiltigförklaras om det ändå inte går att fastställa ett vinnande resultat.
 2. "Grand Salami" är där det går att spela på det totala antalet listade händelser (t.ex. Totalt antal mål, totalt antal runs) som sker i en samling med matcher/evenemang under en viss omgång/dag/matchdag. Alla relevanta matcher/evenemang måste slutföras för att spelen ska gälla, utom vid resultat som fastställts före avbrottet och där resultatet omöjligt kan ändras oavsett framtida evenemang. Sådana fall kommer att avgöras enligt det fastställda resultatet.
 3. Över/under spel gällande placering av deltagare gällande prestationer/evenemang måste tolkas enligt följande: "Över" avser en sämre eller lägre placering, medan "under" avser en bättre eller högre placering. Exempel: Ett spel gällande en spelares placering i en turnering med en över/underlinje på 2,5 kommer att avgöras som under om spelaren placerar sig på första eller andra plats. Alla andra placeringar kommer att avgöras som över.
 4. Spel gällande "kvartstid/halvtid/period X" avser resultat/ställning som uppnåtts inom relevant tidsperiod och inkluderar inga andra poäng/mål/evenemang från andra delar av evenemanget/matchen. Spel på denna marknad annulleras om matchen spelas med ett format som gör det omöjligt att bestämma utfall baserat på tidsperioderna som angivits i erbjudandet.
 5. Spel gällande "resultat vid slutet av kvartstid/halvtid/period X" avser resultatet i matchen/evenemanget efter avslutning av den angivna tidsperioden och kommer att beakta alla poäng/mål/evenemang från tidigare delar av evenemanget/matchen. Spel på denna marknad annulleras om matchen spelas med ett format som gör det omöjligt att bestämma utfall baserat på tidsperioderna som angivits i erbjudandet.
 6. Spel gällande "först till X poäng/först till X mål..." och liknande erbjudanden avser det lag/den deltagare som först når det specifika antalet poäng/mål/händelser. Om erbjudandet anger en tidsperiod (eller någon annan tidsbegränsning) kommer det inte att inkludera några andra poäng/mål/evenemang från andra delar av evenemanget/matchen som inte är relaterade till den nämnda tidsperioden. Om den angivna ställningen inte skulle nås inom den angivna tidsperioden (om sådan anges), kommer alla spel att förklaras annullerade, försåvitt odds för en sådan händelse inte har publicerats inom marknaden.
 7. Spel gällande "vinnare av poäng/gör nästa mål" och liknande erbjudanden avser att laget/deltagaren placerar sig/vinner angiven händelse. För avgörande av de här erbjudandena kommer inga evenemang som skett före de angivna händelserna att beaktas. Om den angivna händelsen inte skulle uppnås/vinnas inom den angivna tidsperioden (om sådan anges), kommer alla spel att förklaras annullerade, försåvitt odds för en sådan händelse inte har publicerats inom marknaden.
 8. Spel som refererar till en viss händelse i en förutbestämd tidsordning, t.ex. "Första kortet" eller "Nästa lag som får strafftid" kommer att avgöras som annullerat om det inte går att avgöra vinstresultatet, t.ex. om spelare från olika lag får varsitt kort vid samma spelavbrott.
 9. "Det lag som gör mål först och vinner" avser att det/den angivna laget/deltagaren gör det första målet i matchen och sedan vinner matchen. Om det inte skulle bli några mål i matchen kommer alla spel att avgöras som annullerade.
 10. All referenser till "inga insläppta mål"/"utestängningar” anger att det/den angivna laget/deltagaren inte får släppa in några mål/medge några poäng under matchen/den relevanta tidsperioden.
 11. "Lag som vinner från lägre ställning" anger att det/den angivna laget/deltagaren vinner matchen efter att ha legat efter med minst 1 mål/poäng någon gång under matchen/den relevanta tidsperioden.
 12. Alla referenser till att ett lag/en deltagare vinner alla halvlekar/perioder (t.ex. lag som vinner båda halvlekar) avser att det angivna laget måste göra fler mål/poäng än sin motståndare under alla de angivna halvlekarna/perioderna i matchen.
 13. Alla referenser till "tilläggstid" avser den tid som visas av den utsedda funktionären och inte den faktiska speltiden.
 14. Avgörande av spel gällande erbjudanden som "Matchens lirare", "Mest värdefulla spelare" osv. kommer, om inte annat anges, att baseras på tävlingsorganisatörernas beslut.
 15. Avgörande av spel som refererar till termer som "avgörande mål" kommer att avgöras baserat på vem som gör det mål som vid matchens/den oavgjorda matchens (enligt vad som är tillämpligt) slut visar sig skapa en otvetydig ledning, där alla efterföljande mål visar sig vara irrelevanta när det gäller det slutgiltiga resultatet. För spel som ska avgöras som "JA" måste den angivna spelarens lag förklaras som vinnare av matchen i fråga (om det gäller en match) eller måste gå vidare till nästa omgång/vinna tävlingen. Antal mål i ordinarie tid och extratid räknas, men inte straffmål.
 16. Spel gällande evenemang med ett urval episoder som skulle kunna förekomma i en match (t.ex. "vad kommer att hända spelaren först?" med alternativen "göra mål, gult/rött kort, utbyte) kommer att avgöras som annullerat om ingen av de angivna händelserna/resultaten förekommer, försåvitt odds för en sådan händelse inte har publicerats inom marknaden.
 17. Vid avgörande av överföringsspel kommer även spelare som anlitats av klubben enligt utlåningsavtal att beaktas.
 18. Spel som refererar till ledarförändringar refererar till personen som har rollen som huvudcoach/lagledare (enligt vad som är tillämpligt) och som av någon anledning avgår/förlorar sin ställning. Spel är giltiga även i fall där en gemensam ansvarig (om sådan finns) avgår och kommer att avgöras i enlighet med detta. Om inga fler förändringar sker mellan tiden spelet placeras och det sista evenemanget i ligan (utom för slutspel, utslagning, efter säsongen osv.) kommer spel placerade efter den sista ledarförändringen (om sådan sker) att annulleras, om inte ett lämpligt alternativ för spel har erbjudits. Fotbollsmarknader betraktar och avgör i enlighet med det, en eventuell tillfällig/tjänsteförrättande huvudcoach/lagledare, som sedan det senaste bytet av huvudcoach/lagledare har lett laget under tio på varandra följande matcher.
 19. Erbjudanden som refererar till vilket lag/vilken deltagare som kommer att uppnå en viss prestation gentemot ett annat lag/en annan deltagare (t.ex. nästa lag som slår Lag X), liksom erbjudanden som refererar till placering ett visst datum, kommer att stå kvar och avgöras oavsett om något evenemang eventuellt ändras och antal spel/omgångar som spelats.
 20. Avgörande av spelerbjudande som gäller vilket lag/vilken deltagare som först klarar en specifik prestation mot andra lag/deltagare.(T.ex.: Lag som först gör mål under tävlingsomgång X kommer att baseras på tidsramen i respektive match där prestationen har klarats). Exempel: Lag A spelar på lördagen och gör sitt första mål under minut 43 medan Lag B spelar på söndagen och gör sitt första mål under minut 5, alltså kommer Lag B att vara vinnaren.
 21. Från tid till annan kan Casumo, efter eget gottfinnande och utan att det påverkar berörda händelser såsom det beskrivs i <Avsnitt A, paragraf 5, klausul 4>, besluta sig för att publicera erbjudande som antingen refererar till den enskilda prestationen av en deltagare/ett lag; eller erbjudanden vilka kombinerar potentiella resultat av två eller fler lag/deltagare (exempelvis: Utökade multiplar, förstärkta odds osv.), till ett högre odds än de som normalt finns tillgängliga. Casumo reserverar sig rätten att återkalla sådana erbjudanden, redigera respektive odds och genomföra ytterligare ändringar som Casumo kan finna nödvändiga efter eget gottfinnande.Avgörande av dessa erbjudanden kommer att baseras på följande kriterier i angiven ordning: 1. Såtillvida inte särskilt angivet refererar erbjudandet endast till angiven(na) dag(ar) och/eller nästa officiella match/evenemang/runda (om tillämpligt) där angivna deltagare/lag är planerade att delta i vid tidpunkten som erbjudandet publicerades. 2. Resultat avgörs enligt respektive sports specifika regler. Alla relaterade evenemang måste slutföras såsom schemalagts inom tillämpliga tidsramar för att spel ska kvarstå försåvitt inte något annat resultat i erbjudandet skulle obestridligt bestämma resultatet av erbjudandet på ett sådant sätt att slutförande (eller avsaknad av slutförande) av andra evenemang angivna i erbjudandet inte skulle påverka resultatet av erbjudandet. Sådana marknader kommer att avgöras i enlighet med redan bestämda resultat. 3. Om inte annat uttrycks explicit inom erbjudandet, vid avgörande av resultatet tas bara hänsyn till händelser som härrör från det aktuella spelet. Resultat som hänför sig till s.k. walk-overs, protester, ändringar av det första officiella beslutet osv. kommer inte att beaktas. Spelet kommer att ogiltigförklaras om det skulle bli omöjligt att utpeka ett vinnande resultat i enlighet med respektive sports specifika regler. 4. Alla konnotationer relaterade till erbjudandet måste vara fullständiga och obestridligt uppföljda för att anses som vinnande, oavsett eventuell konflikt med sportspecifika regler eller med någon potentiell tolkning som baseras på tidigare eller nuvarande presentationer av erbjudanden relaterade till evenemang i den specifika sporten och på sättet dessa normalt presenteras i Casumos regler och villkor. När så är tillämpligt, om erbjudandet innehåller något utfall vars resultat överensstämmer exakt med linjerna Över/Under eller Spread (s.k. PUSH) ska det inte betraktas att det angivna händelser har skett utan att resultera i att spelet avgörs som FÖRLORAT. Medan alla nödvändiga försiktighetsåtgärder har vidtagits av Casumo för att säkerställa en överlägsen användarupplevelse, måste man förstå att marknaderna kan variera på ett sådant sätt att vid någon given tidpunkt dessa inte utgör ett förbättrat värdet jämförbart med tillhörande spelerbjudanden som är aktuellt närvarande i Casumos sportsbook. Alla spel fortsätter att gälla oavsett dessa eventuella variationer.
 22. Under utvalda händelser tillhandahåller Casumo användarna med funktioner för att spela på kombinationer av utfall och händelser från samma evenemang (s.k. Intraevenemangskombinationer), antingen genom företablerade kombinationer som finns i dennes regler och villkor (förutom Utökade multiplar, Förstärkta odds osv. för vilka <Avsnitt B, paragraf 3, klausul 21>  tillämpas), eller genom funktionen [BetBuilder]. En sådan funktionalitet existerar endast genom Casumos eget gottfinnande och utan att det påverkar berörda händelser såsom beskrivs i <Avsnitt A, paragraf 5, klausul 4>. Avgörande kommer att baseras på respektive sports specifika regler. Alla angivna händelser måste ha uppfyllts helt för att spelet ska betraktas som vinnande och slutligen utbetalats till avtalat odds. Insatser kommer att återbetalas om någon del av kombinationen avgörs som OGILTIGT. Där så är tillämpligt, om kombinationen innehåller något utfall vars resultat överensstämmer exakt med vald linje Över/Under eller Spread (s.k. PUSH), ska sådan del av kombinationen avlägsnas från avgörandeberäkningen och spel kommer att betalas ut endast beaktande de andra delarna av kombinationen.
 23. “Teaser+” ger användaren möjlighet att tilldela samma förinställda antal poäng till alla resultat som är närvarande i en parlay (kombination) som innehåller Spreads (Handikapp), Totaler (Över/Under) eller en kombination av båda. Exempelvis: Användaren kombinerar NFL-lag X +6.5 poäng i en parlay med Över 41 poäng i NFL-matchen mellan Lag Y och Lag Z. Genom att välja alternativet ”Teaser+ Amerikansk fotboll 6 poäng” omräknas linjer och odds till en parlay som innehåller Lag X +12.5 poäng (tidigare +6.5) kombinerat med Över 35 poäng (tidigare Över 41). Skulle någon del av spelet på “Teaser+” avstämmas som ogiltigt (push), kommer det valet att exkluderas från parlayen och beräkningen av odds/utbetalning kommer att återigen justeras i enlighet med reglerna.
 24. Spel som refererar till ”Resten av matchen” eller liknande kommer att betrakta endast resultat och händelser som erhållits från tidpunkten för vadslagningen till slutet på den listade tidsramen, och därmed inte betrakta eventuella händelser som registrerats före tidpunkten som vadet slogs och accepterades.
 25. Spel på specifika tidsramar/intervall (exempelvis: Matchresultat mellan 60:00 och 89:59) kommer endast att betrakta resultat och händelser som har ackumulerats under den specificerade tidsramen/intervallet. Avstämningen kommer inte att ta hänsyn till eventuella andra poäng/mål/evenemang sammanställda från andra delar av evenemanget/matchen utanför den specificerade tidsramen/intervallet, inklusive tilläggstid, om inte sådant anges.

4. Systemspel

 1. I pre match-spel går det att kombinera upp till tolv (12) olika erbjudanden på en enda kupong. Baserat på de här tolv erbjudandena kan kontoinnehavare välja antal enkel, dubbel, trippel osv.
 2. I Livebetting är det möjligt att kombinera upp till tolv (12) olika erbjudanden på en enda kupong som ett kombinationsspel. Baserat på dessa tolv erbjudanden kan kontohavare välja det egna antalet enkla, dubbla, trippla osv.
 3. Casumo förbehåller sig rätten att enligt eget gottfinnande begränsa mängden kombinationer, enligt definition i <Avsnitt A, paragraf 5.4>.
 4. Det går att inkludera en eller flera matcher som "bankers" vilket betyder att de valda matcherna/evenemangen kommer att inkluderas på alla kuponger.
 5. "Trixie" är en kombination som inkluderar en trippel och tre dubblar från ett urval av tre matcher.
 6. En “Patent” är en kombination, som innehåller en trippel, tre dubblar och tre singlar från tre valda matcher.
 7. En "Yankee" är en kombination som inkluderar en fyrling, fyra tripplar och sex dubblar från ett urval av fyra matcher.
 8. En ”Canadian” (en ”Super Yankee”) är en kombination, som innehåller en femling, fem fyrlingar, tio tripplar och tio dubblar från fem valda matcher.
 9. En ”Heinz” är en kombination, som innehåller en sexling, sex femlingar, 15 fyrlingar, 20 tripplar och 15 dubblar från sex valda matcher.
 10. En ”Super Heinz” är en kombination, som innehåller en sjuling, sju sexlingar, 21 femlingar, 35 fyrlingar, 35 dubblar och 21 dubblar från sju valda matcher.
 11. En ”Goliath” är en kombination, som innehåller en åttling, åtta sjulingar, 28 sexlingar, 56 femlingar, 70 fyrlingar, 56 tripplar och 28 dubblar från åtta valda matcher.
 12. Där så är nödvändigt kommer den andra siffran efter decimalkomma i oddset att visas avrundad uppåt till närmaste decimal i kontoinnehavarens satsningshistorik. Utbetalningen kommer däremot att ske baserat på de faktiska oddsen multiplicerat med insatsen, utan beaktande av den förutnämnda avrundningen.

5. Avgörande av resultat 

 1. Vid avgörande av resultat kommer Casumo att göra sitt yttersta för att hålla sig till förstahandsinformation (under eller precis efter att evenemanget har slutförts), via TV-sändningar, strömmande (internet och via andra källor) liksom från officiella webbplatser. Om denna information inte skulle finnas med i förstahandsvisning och/eller officiella källor och/eller om ett uppenbart misstag förekommer i informationen från ovanstående källor, kommer avgörandet av spelerbjudandet att baseras på andra offentliga källor. Avgörande av spel, försåvitt ett klart och verifierbart fel inte observeras i det första officiella resultatet, kommer inte att inkludera förändringar som sker på grund av och/eller kan härledas till - dock utan att begränsas till - diskvalificeringar, straff, protester, sub judice-resultat och/eller senare ändringar av det officiella resultatet efter att evenemanget har slutförts och resultat, inklusive preliminärt resultat, har meddelats.
 2. a. För spel som gäller marknader över mer än 1 omgång/etapp (t.ex. säsongsspel) kan enbart ändringar av spel som inte avgjorts övervägas. Sådana åtgärder måste tillkännages av den arrangerande organisationen innan den sista planerade omgången/etappen genomförs för att kunna övervägas. Eventuella ändringar gjorda efter detta datum, eller som på annat sätt gäller spel som redan avgjorts utifrån händelser under händelsen/tävlingen kommer inte att övervägas. b. Försåvitt inte annat har angivits i erbjudandet, underförstås av de officiella tävlingsreglerna eller har publicerats i förhand såsom det officiella formatet för detta specifika evenemang, alla förändringar från standardformatet för sporten/evenemang/tävlingen som resulterar i att Casumo erbjuder odds/linjer/totaler som är inkonsekventa med det reviderade spelformatet kommer att resultera i att de spel som påverkas av formatändringen ogiltigförklaras. c. Erbjudanden där formatet förändras utesluter inte att det organiserande förbundet förklarar en vinnare (t.ex. säsongsvinnare), oavsett om spel fortsätter eller ej, reviderad längd på säsongen/tävlingen osv. kommer att avgöras enligt det resultatet som kungörs av den styrande organisationen under förutsättning att sådant resultat kungörs inom de tidsramar som anges nedan och är konsekvent med de odds/linjer/totaler som var tillgängliga vid tiden för publiceringen av erbjudandet. d. Följande bestämmelser för avgörande ska tillämpas i sådana fall: (i) Om den styrande organisationen skulle förklara ett relevant utfall inom tre (3) månader från det att den senaste matchen spelades innan avbrottet (antingen slutställning, annullering eller avsikter att återuppta spelet), kommer det att beslutas om marknaderna på motsvarande sätt; (ii) I den händelse att ingen(t) tillämplig(t) officiell kommunikation/resultat kungörs is inom tre (3) månader från det att den senaste matchen spelades innan avbrottet, kommer marknaderna att avgöras i enlighet med senast tillgängliga ställning/ranking, oavsett antalet matcher som har spelats/aktuell etapp/fas av tävlingen; (iii) Marknader som hänvisar till om ett lag/en deltagare kommer att nå nästa fas av tävlingen (exempelvis: slutspel) kommer att avgöras som ogiltiga om det skulle bli några förändringar av formatet/antalet deltagare som planerats att delta i just den fasen eller om just den fasen inte spelas alls, försåvitt inte ett utfall baserat på marknadens konnotationer vid tidpunkten för publicering av spelet redan har beslutats och förändringen av antalet tillämpliga matcher inte påverkar erbjudandets utfall; (iv) Marknader vars odds beror/baseras på att ett fullständigt schema av matcher spelas (exempelvis: Över/Under antalet vinster under den ordinarie säsongen/poäng i ligan), kommer att ogiltigförklaras om antalet matcher som spelas är annorlunda än det som ursprungligen planerades vid tidpunkten för publicering av spelet, försåvitt inte ett utfall redan har beslutats och förändringen av antalet tillämpliga matcher inte påverkar erbjudandets utfall.
 3. Händelser som inte har sanktionerats och/eller erkänts av matchens/evenemangets funktionärer (t.ex. underkända mål) kommer inte att beaktas när det gäller avgörandet av spelet. Som en allmän regel gäller, att så till vida erbjudandet inte specificerar annat, avgör Casumo erbjudanden baserade på den exakta tid som spelflödet avbröts/återupptogs (när tillämpligt) under händelsen i fråga (t.ex. bollen lämnade spelplanen för ett inkast/målspark eller korsade mållinjen) eller spelet avbryts av domaren, vilket som än händer först. Satsningar som syftar på ackumuleringen av en viss händelse (t.ex. totalt antal hörnor) och/eller genomförandet av en viss åtgärd, kommer att kräva att nämnda händelse faktiskt äger rum under det tidsintervall som angetts (t.ex. hörna läggs). I sådana fall, bör händelsen endast belönas och inte tas i betraktning för avräkningsändamål..
 4. Alla spelerbjudanden relaterade till matcher/evenemang som inte spelas alls eller som tilldelas ett resultat genom ett walk over-beslut kommer att förklaras som annullerade
 5. Om ett evenemang avbryts, kommer alla spelerbjudanden som avgjorts före avbrottet och inte skulle kunna ändras oavsett framtida evenemang att avgöras enligt det fastställda resultatet. Skulle det avbrutna evenemanget innan återupptas inom 12 h från dessa starttidpunkt kommer alla vilande erbjudanden som är relaterade till evenemanget att stämmas av som ogiltiga.
 6. Om ett evenemang avbryts och planeras börja om från början, kommer alla spel som placerats före den ursprungliga matchen som inte kunde avgöras genom resultatet från matchen före avbrottet att förklaras som annullerade oavsett om och när matchen fortsätter.
 7. Försåvitt inte anges i de sportspecifika reglerna eller i anslutning till spelerbjudandet, specifika evenemang som utgör del av turneringar/tävlingar som inte hålls, uppskjuts och/eller omplaneras för en tid/ett datum större än 12 h i förhållande den senast planerade tidpunkten som kungjorts av den styrande organisation på grund av dåligt väder, publikproblem eller liknande situationer kommer att ogiltigförklaras med följande undantag, i vilka spel kommer att kvarstå som giltiga: a. Evenemang vars starttider inte har officiellt bekräftats ännu av den styrande organisationen vid tidpunkten för spelets ingående; b. Evenemang som har flyttats på grund av schemakonflikter/TV-sändningar men som ska spelas på samma matchdag/matchvecka/runda (när så är tillämpligt) och där förändringen inte ändrar ordningen på officiella spelscheman för någon av deltagarna i erbjudandet; c. Evenemang vars starttider som flyttas framåt men kvarstår att spelas inom samma matchdag/matchvecka/runda (när så är tillämpligt) och, utan att det påverkar tidigare spel och liknande händelser som definieras i <Avsnitt A, paragraf 5.6>, modifierar förändringen inte ordningen för officiella spelscheman for någon av deltagarna i erbjudandet. För att undvika tvivel om definitionen av samma matchdag/matchvecka/runda ska den tolkas som ordningen för spelscheman som bestämts av den styrande organisationen genom vilken varje specifik match representerar en matchdag/matchvecka/runda. Skulle denna ordning inte upprätthållas och följden av spelscheman förändras på ett sätt att matcher mot andra lag planeras emellan så mycket att det angivna spelschemat upphör att vara nästa officiella engagemang i den specifika turneringen/ligan/tävlingen för alla inblandade lag, kommer det att betraktas som att inte vara del av samma matchdag/matchvecka/runda och erbjudanden kommer att ogiltigförklaras. Det ovanstående tillämpas inte på säsongsspel som kommer att kvarstå som giltiga under förutsättning att turneringen/ligan/tävlingen hålls och bestäms under säsongen/året som den hänvisar till, oavsett eventuella datumförändringar. Vad gäller slutspelsserier eller andra matchserier som är planerade att konfrontera 2 lag under 2 eller fler matcher, en eventuell omplanering av en enda match kommer att betraktas som att vara del av samma matchdag oavsett längden av omplaneringen, under förutsättning att ordningen för hemma- och bortaspelsscheman i serien inte modifieras och det angivna spelschemat används under serien. I övriga fall kommer spel att ogiltigförklaras.
 8. För evenemang som inte slutförts före sin normala sluttid och där resultat därför förklaras genom beslut av organisationen högst 12 timmar efter evenemangets start, kommer Casumo att använda det meddelade beslutet som officiellt resultat för följande spelerbjudanden: match, oavgjort inget spel och dubbelchans, försåvitt det meddelade beslutet inte förändrar resultatet för sagda spelerbjudanden vid tiden för avbrottet. I sådana fall kommer insatserna att återbetalas. Alla andra erbjudanden som refereras till sammanställning av vissa händelser (totalt antal mål, handikapp osv.) kommer att förklaras som annullerade, utom för resultat som fastställts före avbrottet och där resultatet omöjligt kan ändras oavsett framtida evenemang. Dessa kommer att avgöras enligt det fastställda resultatet.
 9. Alla spelerbjudanden relaterade till ofullständiga matcher/evenemang, där den officiella styrande organisationen inte tidigare erkänts (t.ex. klubb-vänskapsmatcher) kommer att förklaras som annullerade om inte minst 90 % av den fastställda normala tiden/fulltid spelas, se [Avsnitt B, Paragraf 1.1]. Om matchen/evenemanget skulle avbrytas efter att 90 % av tiden slutförts, kommer avgörandet att baseras på aktuell ställning vid tiden för avbrottet.
 10. Avgörande av spelerbjudanden, så som bland annat skott, skott på mål, har bollen, assist, returer osv. kommer att baseras enligt den definition som den officiella styrande organisationen meddelar beträffande sagda statistik.
 11. Vid spel gällande "vinnare" eller "plats" kommer, om inte annat anges, kommer inga spel att ogiltigförklaras för deltagare/resultat som inte deltar eller som drar sig ur (före eller under) evenemanget. Casumo förbehåller sig rätten att enligt eget gottfinnande tillämpa Tattersalls regel 4, som förklaras i <Avsnitt B, paragraf 6>, beträffande alla tävlingar. Detta kommer att anges i samband med spelerbjudandet och/eller den relevanta sportspecifika regeln.
 12. Inga återbetalningar av spel kommer att tillämpas, även om vinstresultatet för en match/ett evenemang är en deltagare/ett resultat som inte har angetts i spelsyfte. Kontoinnehavaren har möjlighet att för alla spel be om ett pris för en icke-angiven deltagare/resultat. Casumo förbehåller sig rätten att enligt eget gottfinnande godkänna eller avslå sådan begäran.
 13. Om en deltagare skulle diskvalificeras/dra sig ur/förbjudas delta i en efterföljande del/skede av ett evenemang/en tävling, kommer diskvalificeringen att anses har skett vid den tidpunkt då deltagaren togs ur evenemanget. Inga ändringar av tidigare resultat kommer att ske, oavsett modifieringar på grund av nämnda handling. Spel som ingåtts efter det att en diskvalificerad deltagare senast deltog i evenemanget kommer att ogiltigförklaras.
 14. Om två eller flera deltagare delar samma slutposition och inga odds har erbjudits för ett oavgjort resultat, kommer utbetalningen att beräknas genom att dividera oddsen med antalet deltagare som delar de specifika placeringarna och avgöras i enlighet därmed. Utbetalningen kommer alltid att bli åtminstone lika med insatsen, utom i fall av "Head to Heads", se <Avsnitt B, Paragraf 2.5> och <Avsnitt B, Paragraf 5.19>.
 15. I "gruppspel" (även kallat "bäst av X") måste alla angivna deltagare påbörja evenemanget för att spelet ska stå.
 16. I "gruppspel" (aven kallat "bäst av X") måste åtminstone en deltagare i urvalslistan lyckas avsluta evenemanget för att spelet ska stå. Om detta inte skulle ske och den styrande organisationen inte följer speciella kriterier för tie-break, kommer spelen att förklaras som annullerade.
 17. I en "head to head" mellan två eller tre deltagare, måste alla angivna deltagare påbörja den omgång/det evenemang spelet refererar till för att spelen ska betraktas som giltiga.
 18. I en "head to head" mellan två deltagare, kommer alla spel att återbetalas om båda deltagarna delar på samma plats/ställning eller elimineras i samma stadium av tävlingen, om inte den styrande organisationen följer speciella procedurer för tie-break, då dessa i sådana fall kommer att gälla.
 19. I en "head to head" mellan tre deltagare och mer än ett vinnande resultat, kommer oddsen att divideras med resultaten som delar den vinnande ställningen, oavsett om nettoresultatet är lägre än kontoinnehavarens insats.
 20. Om en "head to head" erbjuds mellan olika omgångar/stadier, måste alla deltagare delta i den följande omgången/stadiet för att spelen ska vara giltiga. Skulle någon deltagare som har angivits i erbjudandet inte delta i fortsättningen, kommer spel som ingåtts efter den senaste tidpunkten som deltagaren var aktiv i evenemanget att ogiltigförklaras.
 21. Om inte annat specifikt anges kommer Casumo, när organisatören anser det lämpligt att inkludera nödvändiga omgångar, matcher eller serier av matcher (t.ex. slutspel, spel till slut, eftersäsongen) efter den så kallade normala säsongen för att kunna avgöra position, ligavinnare, uppflyttning/nedflyttning osv., att beakta resultat från dessa matcher för avgörande av spel som refererar till den slutliga ligaplaceringen, uppflyttningen, nedflyttningen osv. Säsongsspel gällande vilket lag som kommer att vinna t.ex. NHL kommer att referera till vinnare av Stanley Cup.
 22. Erbjudanden som gäller en eller flera personers/lags prestationer i förhållande till varandra under en viss tid/tävling, kommer endast att avgöras baserat på de angivna deltagarnas resultat, utan beaktande av andra deltagare i samma tävling/evenemang.
 23. Om inte annat specifikt anges, kommer inga erbjudanden som refererar till en enstaka spelares prestation i en viss nationell liga (t.ex. totalt antal mål av spelare X i liga Y) eller "head to head" spelerbjudanden som involverar två spelares prestationer i en nationell liga, att beakta dessa händelser under eventuella slutspel/spel till slut/efter säsongen, eller andra matcher eller serier av matcher som äger rum efter den så kallade normala säsongen.
 24. Erbjudanden som relaterar till antalet gånger/händelser som skett/uppnåtts av ett visst lag, antingen en enda match i en viss nationell liga (t.ex. totalt antal mål gjorda av lag X), eller "head to head"-spelerbjudanden som involverar två lags prestationer i nationella ligor (t.ex. mest strafftid i liga X - lag Y jämfört med lag Z), eller en kumulativ ligaprestation (t.ex. lag som får flest gula kort i liga X) kommer, om inte annat anges, inte att beakta dessa händelser om de sker under eventuella slutspel/spel till slut/efter säsongen eller andra matcher eller serier av matcher som äger rum efter den så kallade normala säsongen.
 25. Spel som gäller erbjudanden som refererar till en enstaka spelares prestation i en viss nationell liga (t.ex. totalt antal mål av spelare X i liga Y) eller "head to head" spelerbjudanden som involverar två spelares prestationer i en nationell ligas, försåvitt ett utfall inte redan har uppnåtts, kommer spelet att ogiltigförklaras om någon av följande händelser sker för någon tillhörande deltagare: (i) är inte del av matchdagens laguppställning för den klubb/det lag hen är berättigad till vid tidpunkten för spelets ingående i 50 % eller mer av de kvarstående tillämplig matcherna av någon orsak, (ii) inte deltar i åtminstone ytterligare en match efter det spelet har ingåtts, (iii) får samma totalsumma som en annan spelare, försåvitt ett oavgjort alternativ inte har erbjudits. Andra sportspecifika villkor kan komma att tillämpas, se respektive sports avsnitt.
 26. Spelerbjudanden gällande en enstaka spelares prestation i ett visst evenemang (t.ex. totalt antal mål gjorda av spelare X i en internationell turnering) eller "head to head"-spelerbjudanden som involverar två spelares prestation i specifika evenemang kommer om något av följande skulle inträffa för någon av deltagarna i urvalslistan att betraktas som annullerade: (i) deltar inte alls i evenemanget; (ii) deltar inte i åtminstone en ytterligare match efter det att spelet placerats, (iii) uppnår samma antal som den andra deltagaren, försåvitt ett oavgjort alternativ inte har erbjudits.
 27. Casumo kan under vissa specifika evenemang komma att besluta sig för att erbjuda spel gällande ett begränsat urval av deltagare och kan också inkludera spelalternativ som "vilken som helst annan", "fältet" eller liknande. Det här alternativet inkluderar alla olistade deltagare utom dem som specifikt anges som tillgängliga.
 28. Erbjudanden som specifikt refererar till en eller flera deltagares prestation i ett visst evenemang (t.ex. spelare X jämfört med fältet) ska betraktas som annullerade om den/de angivna deltagaren/deltagarna inte deltar i tävlingen.
 29. Alla typer av kvalificeringar före huvudevenemanget betraktas som en giltig del av tävlingen. Därför kan en deltagare som elimineras i kvalificeringsstadiet anses förlora mot någon som är förkvalificerad eller är framgångsrik i kvalificeringsdelen.
 30. Spelerbjudanden som ursprungligen kräver att deltagaren/deltagarna tävlar i två eller flera stadier/deltävlingar för att flyttas upp till följande skede/omgång av en tävling, kommer att förbli giltiga oavsett uppskjutning/flyttning av de faktiska matchdatumen, förutsatt att matchen/matcherna i fråga faktiskt äger rum inom ramen för tävlingen.
 31. Ett spel gällande "kvalificering" som ursprungligen endast kräver ett stadium/en deltävling för att flyttas upp till följande skede/omgång i en tävling (inklusive alla eventuella förlängningar/tilläggsmatcher, t.ex. omspel) kommer att förklaras som annullerade om matchen i fråga inte avgörs inom 12 timmar efter den förmodade starttiden.
 32. Skulle ett evenemang flyttas från dess ursprungligen annonserade plats och/eller underlag, kommer detta inte att behandlas som en orsak till att spelen ska ogiltigförklaras försåvitt inte (i) de sportspecifika reglerna dikterar det och/eller den nya plats på vilken evenemanget anordnas är normal ”hemmaplan” för endera av deltagarna i matchen, förutom vad som dikteras nedan. Som en allmän princip kommer Casumo att referera till hemmalaget (värden) och bortalaget (besökaren) i enlighet med definitionen som meddelats av den styrande organisationen för den specifika matchen/tävlingen. Spel på matcher som spelas på så kallade ”neutrala planer” kommer att kvarstå som giltiga oavsett om sådan information har detaljerat i spelerbjudandet och/eller placeringen av lagen på oddstavlan/displayen. I sådana fall när det finns en diskrepans mellan placeringen av lagen/deltagarna på den officiella webbplatsen och deras placering på oddstavlan/displayen och denna diskrepans förorsakar en väsentlig effekt på oddset i matchen/tävlingen, kommer Casumo att ogiltigförklara de påverkade spelen. En sådan eventualitet kommer endast att beaktas i de fall där diskrepansen has en avgörande och synligt effekt på oddset. Exempelvis, i fall av bytta hemma- och bortalag i en ishockeymatch kommer Casumo att ogiltigförklara spelen. Dock kommer Casumo att godkänna spel som gjorts på evenemang där den så kallade hemmaplansfördelen inte betraktas samt i fall av neutral plan. Exempel på sådana fall innefattar, men är inte begränsade till, tennisturneringar, MMA-matcher, singeltävlingar i allmänhet eller specifika evenemang så som finalen/sista etapperna av lagtävlingar som hålls på förhandsbestämda platser, såsom Super Bowl, NCAA:s final 4 eller den italienska fotbollscupfinalen, även om platsen kan bedömas som en potentiellt normal ”hemmaplan” för de inblandade lagen. I sådan fall kommer sagda evenemang att betraktas såsom spelade på neutral plan och all spel är giltiga oavsett placeringen av lagen/deltagarna på den officiella webbplatsen och deras placering på oddstavlan/displayen.
 33. Information som hänvisar till lagens kön, åldersgrupp och ungdomslag, liksom olika definitioner av reservlag (t.ex. B- och C-lag) ska behandlas som tilläggsinformation. Inkluderandet av (eller frånvaron av) och riktigheten hos sådan information kommer inte att betraktas som tillräcklig orsak för annullering av erbjudandena som relaterar till matchen/evenemanget, förutsatt att detta inte medför en uppenbar inkonsekvens i de erbjudna oddsen.
 34. Vid spel där det refereras till tidsramar, bör dessa tolkas på följande sätt: "inom de första 30 minuterna" kommer att inkludera allt som händer fram till och med 0 timmar 29 minuter och 59 sekunder; "mellan 10 och 20 minuter" kommer att inkludera allt som händer från 10 minuter och 0 sekunder till 19 minuter och 59 sekunder.
 35. Om inte annat angetts antingen i anslutning till spelerbjudandet eller i sportspecifika regler krävs för spel som refererar till evenemang/matcher som inkluderar decimaler (t.ex. 88,5 minuter eller X,5 omgångar) att hela heltalet hos den angivna perioden slutförs för att spel ska betraktas som vunna. Exempelvis: Ett spel gällande över/under 88,5 minuter i en tennismatch kommer att avgöras som "över" endast om minst 89 minuter slutförs.
 36. Casumo bekräftar att vissa spel kan kräva avrundning uppåt av procenttal, enheter eller andra kriterier som avgör spelet. Om detta skulle vara fallet förbehåller Casumo sig rätten att justera och göra ett avgörande i enlighet med detta.
 37. Eventuella referenser till mål gjorda av specifika spelare kommer om inte annat anges inte att räknas om de definieras som självmål (i eget mål).
 38. Alla referenser till förbund, nationella eller liknande, kommer att definieras av den styrande organisationen.
 39. Eventuella medaljer som vinns av ett lag/en nation vid en tävling, kommer att räknas som en (1) enda medalj, oavsett antalet medlemmar i laget.
 40. Erbjudanden som refererar till individuella spelares prestanda under en särskild period/turnering (exempelvis: totalt antal mål gjorda av spelare X under VM) eller jämförelsen av två individuella spelaren under en säsong (exempelvis: vilken av spelare X eller Y kommer att göra flest mål under säsongen) erfordrar att all listade individer ska vara aktiva deltagare i åtminstone en match tillämplig på erbjudandet efter spelets acceptans för att spelet ska vara giltigt. Spel som görs efter meddelande om skador, överföringar, förhandlingar osv. eller några nyheter som kan potentiellt minska antalet matcher som en spelare kan delta i under turneringen; och som därigenom förändrar oddset endast teoretiskt till fördel för något särskilt resultat utan att sagda odds har justerats för att reflektera spelets aktuella tillstånd, kommer att ogiltigförklaras.
 41. Erbjudande om huruvida vissa personer kommer att inneha en viss befattning/titel/jobb ett visst datum (t.ex. minister X är fortfarande minister per datum Y, spelare/tränare fortfarande är kvar hos lag Z vid datum Z) gäller om personen i fråga innehar (eller utnämns till) den listade befattningen/rollen under hela tiden från tidpunkten då spelet läggs till angiven tidsfrist. Om personen av något skäl lämnar befattningen före angiven tidsfrist avgörs spelet som att händelsen inte inträffat. Detta gäller även i de fall personen utnämns/skriver på igen för samma befattning/titel/roll och även om personen på angiven tidsfrist innehar samma befattning/titel/jobb som spelet gäller. Avgörande av spel tar även hänsyn till spelare som skriver på som lån.
 42. Alla spel som refererar till ”slagning” av rekord kräver att den lista händelsen uppfylls helt. Att tangera rekordet kommer inte att betraktas som att ha uppfyllt prestationen. Endast de listade händelserna kommer att betraktas för avgörande ändamål.

6. Tattersalls regel 4 

 1. I fall där en löpare eller deltagare utgår, kommer de återstående löparna eller deltagarna att minskas i enlighet med den så kallade Tattersalls regel 4. a. Vinstspel: 
 • Aktuella odds för den utgående löparen/avdrag i procent på nettovinsten

1,30 och under

75%

1,31 till 1,40

70%

1,41 till 1,53

65%

1,54 till 1,62

60%

1,63 till 1,80

55%

1,81 till 1,95

50%

1,96 till 2,20

45%

2,21 till 2,50

40%

2,51 till 2,75

35%

2,76 till 3,25

30%

3,26 till 4,00

25%

4,01 till 5,00

20%

5,01 till 6,50

15%

6,51 till 10,00

10%

10,01 till 15,00

5%

15,01 och över

Inga avdrag görs

 1. Placeringsspel: 
 • Aktuella odds för den utgående löparen/avdrag i procent på nettovinsten

1,06 och under

55%

1,07 till 1,14

45%

1,15 till 1,25

40%

1,26 till 1,52

30%

1,53 till 1,85

25%

1,86 till 2,40

20%

2,41 till 3,15

15%

3,16 till 4,00

10%

4,01 till 5,00

5%

5,01 och över

Inga avdrag görs

 1. I fall där två eller flera löpare eller deltagare utgår, ska den totala minskningen inte överstiga 75%. Avdraget baseras i det här fallet på de utgående löparnas sammanlagda odds.

7. Satsning på fantasipoäng

 1. Erbjudanden relaterade till fantasipoäng eller fantasitävlingar kommer att betrakta DraftKings officiella fantasipoängberäkning såsom stipuleras i Daily Fantasy Rules and Scoring. För alla erbjudanden som tillhör fantasipoäng kommer poängberäkningssystemet ‘Classic’ att användas, försåvitt annat inte anges.
 2. Spel relaterade till antalet fantasipoäng som ackumuleras av en viss spelare under en match kräver att den listade spelaren ska finnas med i den aktiva laguppställningen i matchen eller spela i matchen (beroende på tillämplig sport), för att spelet ska kvarstå.
 3. Erbjudanden som gäller antalet fantasipoäng som ackumulerats av två spelare i en viss match/runda/matchdag/vecka kräver att alla listade spelare ska finnas med i den aktiva laguppställningen i matchen eller spela i matchen (beroende på tillämplig sport), för att spelet ska kvarstå. Satsningar kommer att återbetalas om de båda listade spelarna uppnår samma antal fantasipoäng i sina tillämpliga matcher.
 4. Vid speciella tillfällen kan Casumo besluta att erbjuda marknader som jämför antalet fantasipoäng som ackumulerats av en lista med spelare som har grupperats ihop för vadhållningsändamål enligt vissa kriterier. Grupperingar och deltagare inom varje grupp beslutas enbart av Casumos gottfinnande och dessa kan baseras i enlighet med spelpositioner, matchers schemalagda tider eller geografisk placering för lagen/spelarna osv. Endast de angivna deltagarna betraktas för avgörande ändamål. Casumo förbehåller sig rätten att tillämpa Tattersalls regel 4 om någon spelare inte ingår i den aktiva truppen.
 5. För så vitt inget annat anges kommer alla spel som hänförs till säsongslånga prestationer (exempelvis: mest värdefulla spelare, årets bästa nykomling, bästa prestation i en enskild match, bästa försvar/speciella lag) att avgöra i enlighet med den spelare/det lag som åstadkommer flest fantasipoäng under den ordinarie säsongen i det tillämpbara kategorin. Inga återbetalningar kommer att tillämpas i händelse av icke-startande spelare/lag, skador, värvningar osv. Det är möjligt att begära odds för en icke angiven deltagare. Reglerna om dött lopp ska tillämpas om två eller flera deltagare förklaras som officiella vinnare. Om denna typ av spel är tillgängliga i något schema efter ordinarie säsong kommer det att uppges klart i samband med erbjudandet, även om samma villkor för spelares deltagande/avgörande tillämpas.

C. Regler gällande specifika sporter/kategorier

1. Olympiska spel och mästerskap

 1. Alla villkor som anges i det här avsnittet har prioritet över eventuella andra regler och villkor.
 2. Alla spel är giltiga förutsatt att evenemanget äger rum och avgörs under mästerskapet och det år det refererar till, oavsett om platsen ändras.
 3. Den tidigare klausulen gäller för erbjudanden som rimligtvis uppfyller följande kriterier: a. spelet refererar till evenemang som planeras för finalskedet av evenemang som utgör en del av OS, världsmästerskap eller kontinentala tävlingar; b. finalskedet av evenemanget är tidsbegränsat.

2. Amerikansk fotboll 

 1. Om inte annat anges avgörs alla spel gällande amerikansk fotboll baserat på resultatet efter så kallad extratid (övertid).
 2. Alla erbjudanden på ”match” kommer endast att betraktas som giltiga om det återstår mindre än 5 min av schemalagt spel i fjärde kvarten/andra halvlek, det som är tillämpligt. Undantag kommer att göras för dem vars där resultatet har beslutats före avbrottet och omöjligt kan ändras oavsett framtida evenemang, som kommer att avstämmas enligt det beslutade resultatet.
 3. Erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer i en enskild match (exempelvis: Antalet passningsyards som kastats av Spelare X) eller jämförelsen av prestationerna från två enskilda spelare under matchens gång (exempelvis: vem av Spelare X eller spelare Y som kommer att kasta flest passningsyards), kräver att alla de listade individerna deltar i åtminstone ett spel i åtminstone en ytterligare match efter spelets godkännande för att spelen ska kvarstå.
 4. Försåvitt det inte anges specifikt i eller underförstås av erbjudandets natur, kommer avstämningen av säsongspel att baseras på ställningar, definitioner och regler för att avgöra oavgjorda ställningar enligt NFL.com, eller den officiella webbplatsen för tävlingen (det som är tillämpligt).
 5. Försåvitt annat inte anges ska en typisk NFL-vecka/-omgång betraktas som att hända från torsdag till påföljande onsdag, enligt lokal stadiontid. Alla evenemang/erbjudanden som inte slutförs inom de ovannämnda tidsramen kommer att ogiltigförklaras, förutom de erbjudanden vars resultat redan har bestämts och inte möjligen kan förändras oavsett framtida evenemang, och som kommer att avstämmas i enlighet med det beslutade resultatet. Spel som refererar till evenemang som har förflyttats inom samma vecka/omgång kommer att kvarstå försåvitt sagda evenemang spelas inom ovannämnda tidsram.
 6. Spelerbjudanden om matchdag/vecka är möjligheter att spela på prestationer och resultat för ett förutbestämt urval av händelser för lag och/eller enskilda spelare i en samling av matcher/evenemang på en specifik vecka/runda/dag/matchdag (exempelvis: totalt antal poäng i matcher från en specifik conference, laget med högsta/lägsta poäng, spelarmarknader för antalet yards). Alla tillämpliga matcher/evenemang (inklusive eventuella omläggningar för matchstart inom den tidigare nämnda tidsramen) måste slutföras och valideras på den specifika veckan/rundan/dagen/matchdagen för att spelen ska vara giltiga, utom för resultat som fastställts före avbrottet och där resultatet omöjligt kan ändras oavsett framtida evenemang. Dessa kommer att avgöras enligt det fastställda resultatet. Dessutom kräver erbjudanden som refererar till angivna spelares prestationer att alla de angivna spelarna deltar i åtminstone ett spel i åtminstone en ytterligare match efter spelets godkännande för att spelen ska gälla.
 7. Säsongsspel, oavsett om de inkluderar resultat som uppnåtts under slutspel eller ej, såväl som erbjudanden som refererar till vissa lags eller spelares prestationer kommer att kvarstå som giltiga även vid spelaröverföringar, lagförflyttningar, namnförändringar, säsongslängd eller förändringar i slutspelsformat som sker någon gång under säsongen.
 8. Erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer (exempelvis: Totalt antal passningsyards from Spelare X under Slutspelet) eller vid jämförelsen av prestationerna från 2 enskilda spelare under en viss period/turnering/säsong (exempelvis: Vem av Spelare X eller Spelare Y kommer att göra flest touchdowns under den ordinarie säsongen), erfordrar att alla listade individer måste vara aktiva deltagare i åtminstone en match tillämplig för erbjudandet efter att spelet har accepterats för att spelet ska kvarstå. Vad som har slagits efter eventuella nyheter som potentiellt kan minska antalet matcher som någon listad spelare kan utföra inom tävlingen (exempelvis: skada/överföring/värvningsnyheter); och som därmed förändrar odds även endast teoretiskt i favör för något särskilt resultat utan att sagda odds har justerats för att spegla vadets aktuella tillstånd, kommer att ogiltigförklaras.
 9. Spel på dubbelt resultat (dvs. att förutsäga resultatet i halvtid kombinerat med resultatet i slutet av den fjärde kvarten) kommer inte att ta hänsyn till eventuellt resultat som härrör från förlängning. Marknader för första/nästa offensiv avstäms baserade på första/nästa offensiv från spelstart (scrimmage) (såsom tillämpligt), förutom straff (penalties). Om en avspark (kick-off) returneras till en touchdown, kommer vad att avstämmas med resultatet av nästa avspark. För avgörande ändamål kommer misslyckade (incomplete)/brutna (intercepted) passningar, tacklingar (sacks) eller fummel (fumble) på/av quarterback att betraktas som passningsspel (pass play), försåvitt quarterbacken inte har passerat bollinjen (line of scrimmage), när det kommer att betraktas som springspel (run play). Fummel på utbyten med runningback kommer att betraktas som rusningsspel.
 10. Marknader för första/nästa offensiv avstäms baserade på första/nästa offensiv från spelstart (scrimmage) (såsom tillämpligt), förutom straff (penalties). Om en avspark (kick-off) returneras till en touchdown, kommer vad att avstämmas med resultatet av nästa avspark. För avgörande ändamål kommer misslyckade (incomplete)/brutna (intercepted) passningar, tacklingar (sacks) eller fummel (fumble) på/av quarterback att betraktas som passningsspel (pass play), försåvitt quarterbacken inte har passerat bollinjen (line of scrimmage), när det kommer att betraktas som springspel (run play). Fummel på utbyten med runningback kommer att betraktas som rusningsspel.
 11. Avstämning av erbjudanden som refererar till ”Offensiva yards” baseras på nettoantalet yards, inklusive eventuellt förlorade yards på grund av tackling av quarterbacken.
 12. Erbjudanden som refererar till om något lag gör poäng ett specificerat antal konsekutiva gånger kommer att betrakta poäng som har åstadkommits under eventuell förlängning, men exkluderar eventuella PAT:s (poäng efter touchdown eller konverteringar av 2 poäng).
 13. Erbjudanden för ”Lag som tar första/nästa timeout” kommer inte att beakta för avgörande ändamål någon timeout som har förlorats genom någon annan åtgärd eller misslyckade utmaningar, tränarutmaningar och/eller skador.
 14. Avstämning av alla bestraffningserbjudanden kommer att baseras på att bestraffningen accepteras. Avböjda bestraffningar räknas inte.
 15. Spel som refererar till resultatet av en viss attack (drive) kommer att avstämmas som ogiltigt vid inkomplett attack. I de fall när Lag A har bollen och fumlar så att bollen återtas av Lag B som i sin tur fumlar den tillbaka till Lag A, kommer utgången att avstämmas som omvänt bollinnehav (turnover). Omvänt bollinnehav efter misslyckat fjärde försök (failed 4th Down attempt) kommer också att betraktas som omvänt bollinnehav. Om en punt fumlas av det mottagande laget och återtas av det avsparkande laget kommer spelet att avgöras som punt.
 16. Erbjudanden om huruvida ett första försök kommer att lyckas (1st Down) hänvisar endast till att det lag som för närvarande har bollen uppnår detta resultat. Marknaden avgörs som “JA” om en ny uppsättning av försök lyckas genom antingen spel (run), passning (inklusive fall med touchdown som resultat) eller ett straff som medför automatiskt första försök. Självmål (safety) eller sparkmål (field goal) (oavsett om sparkmålet resulterar i poäng eller inte), fummel (fumbles) eller någon annan förändring i bollinnehav kommer att avgöras som ”NEJ”. Något försök som spelas om på grund av icke-automatiska straff kommer inte att betraktas för avgörande ändamål, försåvitt den inte sker när det fattas 5 yards eller mindre.
 17. Avstämningar av vilket lag som kommer att få flest passnings- (passing) / spring- (rushing) yards kommer att baseras på bruttoantalet yards, inklusive eventuella negativa yards vid rusning.
 18. För avgörande ändamål kommer spel på spelare som utför touchdown att erfordra att den listade spelaren tillhör den aktiva laguppställningen i matchen. Satsningar på spelare som inte är med på den aktiva laguppställningen kommer att återbetalas. I fall med passningar till touchdown (passing touchdowns) med tillägget ”Touchdown passes” kommer endast spelaren som tar emot passningen att betraktas som den som utför touchdown.
 19. Erbjudanden om spel på spelare och andra statistikbaserade erbjudanden kommer att avstämmas enligt de officiella matchrapporter som publiceras efter matchen av den styrande organisationen.
 20. Försåvitt annat inte anges i samband med spelerbjudandet kommer spel på resultat som relaterar till andra halvlek endast ta hänsyn till poäng och händelser som förtecknas/uppnås under den angivna tidsramen och kommer inte att betrakta poäng och händelser som förtecknas/uppnås under en eventuell förlängning.

3. Friidrott 

 1. Om inte annat anges avgörs alla spel gällande friidrott baserat på resultatet efter tävlingens final. Om ingen av de angivna deltagarna deltar i finalstadiet, kommer alla spel att annulleras om inte den styrande organisationen följer speciella procedurer för slutplacering. I sådana fall kommer dessa att betraktas som giltiga.
 2. Alla spelerbjudanden kommer att avgöras baserat på det första officiella resultat som meddelas. Däremot kommer Casumo att beakta och rätta/korrigera rättning i enlighet med eventuella ändringar av det officiella resultatet som meddelas inom 24 timmar efter att evenemanget ägt rum. För att en sådan eventualitet ska beaktas måste protesten kunna härledas till händelser som helt och hållet äger rum under evenemanget, så som övertramp, knuffar eller falskt överlämnande vid stafettlopp osv. Inga dopingfall kommer att beaktas. Det resultat som finns tillgängligt vid slutet av den förutnämnda 24-timmarsperioden kommer att betraktas som bindande oavsett senare protester, ändringar av officiella resultat osv.
 3. Om en eller flera deltagare deltar i olika lopp under tävlingen, kommer alla head to head-erbjudanden mellan dem att betraktas som annullerade om inte åtminstone en av dem kvalificeras i ett senare skede av tävlingen.
 4. En deltagare som diskvalificeras på grund av överträdelse vid starten (tjuvstart) kommer att anses ha deltagit i evenemanget.

4. Australisk fotboll 

 1. Om inget uttryckligen anges, om en match eller annan specificerad period (t.ex. 1:a halvlek, 3:e kvarten, etc.) slutar oavgjort kommer alla spel att avgöras enligt den så kallade regeln för ”dött lopp” <Avsnitt B, paragraf 5.14>). I sådana fall skall utbetalningen beräknas efter att oddsen delats och sedan multiplicerats med insatsen, oavsett om nettoutdelningen är lägre än kontoinnehavarens insats.
 2. Om inget annat anges kommer alla spel som gäller matcher att fastställas med resultatet i slutet av 4:e kvarten (normal tid).
 3. Erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer i en enskild match (exempelvis: Antalet poäng som görs av Spelare X) eller jämförelsen av prestationerna från 2 enskilda spelare under matchens gång (exempelvis:Vem av Spelare X eller spelare Y kommer att göra flest poäng), kräver att alla de listade individerna spelar från början av matchen för att spelen ska kvarstå.
 4. Första målgörare i match/1:a kvart - spelet kommer att ogiltigförklaras för spelare som inte är bland de inledande 21. Spel på Första målgörare i matchen kräver inte att mål görs i 1:a kvarten. Skulle inget mål göras i den angivna perioden räknas alla spel som ogiltiga.
 5. Första målgörare i 2:a, 3:e eller 4:e kvarten - Alla spel står, oberoende av spelarens deltagande (eller icke-deltagande) i den angivna kvarten och i matchen. Skulle inget mål göras i den angivna kvarten räknas alla spel som ogiltiga.
 6. ”Wire-to-Wire”-spel refererar till vilket lag (om något) som leder matchen i slutet av varje kvart.
 7. Skulle några omspel/extra matcher krävas för att bestämma någon position i klassificeringen, ligavinnare, etc. kommer resultaten som härrör från dessa omspel/extra matcher att användas för rättning av de aktuella spelen.
 8. För match-spel på en Grand Final är spel specifika för den kommande matchen som ska spelas eller den aktuella matchen när det gäller live betting. Spel kommer inte att föras över till något omspel och en ny marknad skapas för eventuella efterföljande matcher.
 9. Vid rättning av spel som relaterar till prestationer av två eller flera individer/lag över en fastställd tidsram/tävling kommer stegen för eliminering inom ”finalen” att bestämma utfallet. Skulle två lag elimineras i samma skede kommer gruppen som avslutade högst på AFL-stegen vid slutet av den Ordinarie säsongen att anses ha uppnått en bättre position..
 10. Alla spel står fast, oavsett byte av spelplats.
 11. Erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer (exempelvis: Totalt antal poäng som görs av Spelare X under slutspelet) eller jämförande prestationer av 2 enskilda spelare under en viss period/turnering/säsong (exempelvis: Vilken av Spelare X eller Spelare Y kommer att göra flest poäng under den ordinarie säsongen), erfordrar att alla listade individer måste vara aktiva deltagare i åtminstone en match tillämplig för erbjudandet efter att spelet har accepterats för att spelet ska kvarstå. Vad som har slagits efter eventuella nyheter som potentiellt kan minska antalet matcher som någon listad spelare kan utföra inom tävlingen (exempelvis: skada/överföring/värvningsnyheter); och som därmed förändrar odds även endast teoretiskt i favör för något särskilt resultat utan att sagda odds har justerats för att spegla vadets aktuella tillstånd, kommer att ogiltigförklaras.

5. Badminton 

 1. Regler och villkor för tennis gäller där så är tillämpligt.

6. Baseboll 

 1. Spel gällande baseboll avgörs om inte annat anges baserat på resultatet enligt meddelande från respektive organisatör efter eventuella extra omgångar och oavsett antalet spelade omgångar.
 2. Ett spel förklaras som annullerat vid inställd eller uppskjuten match som inte påbörjats, eller i fall där resultatet inte meddelats inom tolv timmar efter den planerade starttiden.
 3. Spel gällande "matcher” (så kallad Moneyline) erfordrar att ett minsta antal innings spelas, enligt reglerna för den respektive styrande organisationen för att spelet ska kvarstå spel och det kommer att avgöras som annullerat de oavgjort efter eventuella extra omgångar. Alla andra erbjudanden som rimligtvis skulle kunna avgöras (t.ex. "över/under", "handikapp" och "udda/jämnt") kommer att avgöras enligt resultatet efter extra omgångar.
 4. "Handikapp", "Över/Under" och "Udda/Jämnt" erfordrar att alla schemalagda innings slutförs, eller åtminstone ½ inning mindre än antal schemalagda innings om hemmalaget leder, för att spelet ska kvarstå. Detta gäller alla erbjudanden utom för dem där resultatet har beslutats före avbrottet och omöjligt kan ändras oavsett framtida evenemang. Dessa kommer att avgöras enligt det fastställda resultatet.
 5. Med undantag för de erbjudanden där starten/deltagandet av de(n) angivna kastaren(na) är specifikt nödvändig för att marknaden ska bedömas som giltig (exempelvis Moneyline för angiven kastare), vem som väljs att starta som kastare i endera laget är inte relevant för hur erbjudandena avgörs.
 6. Beträffande avgöranden anses spel gällande "första halvan" hänsyfta på resultatet från de första 5 omgångarna. Alla 5 omgångar måste slutföras för att spelen ska gälla, utom vid resultat som fastställts före avbrottet och där resultatet omöjligt kan ändras oavsett framtida evenemang. Sådana fall kommer att avgöras enligt det fastställda resultatet. För matcher som spelas enligt ett schemalagt, förkortat format, kommer de första halva innings att förkortas på motsvarande sätt, exempelvis spel på "första hälften” i en match med 7 innings game hänvisar till utfall som hänförs till de första 4 innings.
 7. Erbjudanden som hänförs till individuella spelares prestationer i en enskild match (exempelvis: antalet hits av Spelare X) eller jämförelsen av prestationerna från två enskilda spelare under matchens gång (exempelvis: vem av spelare X eller spelare Y som kommer att ha flest hits), kräver att alla de listade individerna deltar i åtminstone ett spel i åtminstone en ytterligare match efter spelets godkännande för att spelen ska kvarstå.
 8. Försåvitt det inte anges specifikt i eller underförstås av erbjudandets natur, kommer avstämningen av säsongspel att baseras på ställningar, definitioner och regler för att avgöra oavgjorda ställningar enligt MLB.com, eller den officiella webbplatsen för tävlingen (det som är tillämpligt). Sammanlagda siffror från sådana spel kommer om inte annat anges att inkludera eventuella förlängningar (t.ex. extra omgångar).
 9. Erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer (exempelvis: Totalt antal runs utförda av Spelare X under slutspelet) eller jämförande prestationer av 2 enskilda spelare under en viss period/turnering/säsong (exempelvis: Vilken av Spelare X eller Spelare Y kommer att slå flest hits under den ordinarie säsongen), erfordrar att alla listade individer måste vara aktiva deltagare i åtminstone en match tillämplig för erbjudandet efter att spelet har accepterats för att spelet ska kvarstå. Vad som har slagits efter eventuella nyheter som potentiellt kan minska antalet matcher som någon listad spelare kan utföra inom tävlingen (exempelvis: skada/överföring/värvningsnyheter); och som därmed förändrar odds även endast teoretiskt i favör för något särskilt resultat utan att sagda odds har justerats för att spegla vadets aktuella tillstånd, kommer att ogiltigförklaras.
 10. Säsongsspel, oavsett om de inkluderar resultat som uppnåtts under slutspel eller ej, såväl som erbjudanden som refererar till vissa lags eller spelares prestationer kommer att kvarstå som giltiga även vid spelaröverföringar, lagförflyttningar, namnförändringar, säsongslängd eller förändringar i slutspelsformat som sker någon gång under säsongen.
 11. Spel på resultat av en viss period (exempelvis Inning X) eller händelser som skett under en tidsbegränsad period erfordrar att den angivna perioden ska slutföras med undantag för de erbjudanden som innefattar ett resultat som redan har bestämts innan ett eventuellt avbrott och/eller en eventuell fortsättning av matchen inte möjligtvis kan resultera i en utgång som är olik sagda erbjuden, kommer att avstämmas enligt resultatet som föreligger vid avbrottet. För avgörande ändamål kommer varje Inning (inklusive eventuella extra innings) som inte erfordrar att hemmalaget slår ytterligare, eller överhuvudtaget, att betraktas som att ha avslutats på ett naturligt sätt och alla spel som refererar till denna inning (exempelvis: Resultatet av Inning X, Handikapp (Spread) för Inning X, Över/Under (totala) antalet runs eller hits i Inning X) kommer att kvarstå med undantag av de som specifikt refererar till en enda prestation av hemmalaget i den specificerade inningen (exempelvis: Över/Under (totala) antalet runs som utförts av hemmalaget i Inning X) kommer att avstämmas som ogiltiga om hemmalaget inte slår alls under den angivna inningen.
 12. Under vissa evenemang kan Casumo besluta om att erbjuda marknader som relaterar till resultat av en serie konsekutiva matcher under den ordinarie säsongen mellan de listade lagen inom de angivna tidsramarna. Avgörande kommer att inkludera resultat som härrör från eventuella dubbelmöten försåvitt de spelas inom den angivna tidsramen. I de fall där inget oavgjort resultat har tillhandahållits för vadslagning kommer spelen att avstämmas som ogiltiga om båda de lista lagen vinner samma antal matcher. Alla schemalagda matcher måste slutföras enligt reglerna från den styrande organisationen för att spelen ska kvarstå, utom för resultat som fastställts före avbrottet och där resultatet omöjligt kan ändras oavsett framtida evenemang. Dessa kommer att avgöras enligt det fastställda resultatet.
 13. Erbjudanden som jämför eller förtecknar resultat och händelser som har uppnåtts/utförts av lagen eller spelare som deltar i olika matcher där de inte möts (exempelvis: lag som gör flest runs i sin respektive match) erfordrar att alla tillämpliga matcher har slutförts enligt reglerna från den styrande organisationen för att spelen ska kvarstå, utom för resultat som fastställts före avbrottet och där resultatet omöjligt kan ändras oavsett framtida evenemang. Dessa kommer att avgöras enligt det fastställda resultatet. I de fall där inget oavgjort resultat har tillhandahållits för vadslagning kommer spelen att avstämmas som ogiltiga om båda de lista lagen uppnår/utför samma antal.

7. Basketboll 

 1. Ett spel gällande basketboll avgörs om inte annat anges baserat på resultatet efter den så kallade förlängningen (extratiden).
 2. Spel som refererar till matchresultat (så kallad "Moneyline") från oavgjort och som avgörs över två eller flera matchningar kommer att få erbjudandet med "inklusive övertid" annullerat i fall där matchen slutar oavgjort och inga flera spel förekommer i matchen i fråga.
 3. I oavgjorda matcher med flera delar, kommer alla poäng som samlas in under en övertidsperiod att räknas in beträffande det slutliga avgörandet för matchen i fråga.
 4. Erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer i en enskild match (exempelvis: antalet poäng som görs av Spelare X) eller jämförelsen av prestationerna från två enskilda spelare under matchens gång (exempelvis: vem av spelare X eller spelare Y kommer att ta flest returer), kräver att alla de listade individerna deltar i åtminstone ett spel i åtminstone en ytterligare match efter spelets godkännande för att spelen ska kvarstå.
 5. Alla spel som refererar till sammanlagda resultat i turneringar (t.ex. poäng, returer, assist osv.) kommer att avgöras baserat på officiell statistik från den styrande organisationen. Sammanlagda siffror från sådana spel kommer om inte annat anges att inkludera eventuella förlängningar (t.ex. övertid).
 6. Alla erbjudanden på matcher i NBA och NCAA kommer endast att betraktas som giltiga om det återstår mindre än 5 minuters spel i fjärde kvarten/andra halvlek, det som är tillämpligt. Undantag kommer att göras för dem vars där resultatet har beslutats före avbrottet och omöjligt kan ändras oavsett framtida evenemang, som kommer att avstämmas enligt det beslutade resultatet.
 7. Försåvitt det inte anges specifikt i eller underförstås av erbjudandets natur, kommer avstämningen av säsongspel att baseras på ställningar, definitioner och regler för att avgöra oavgjorda ställningar enligt NBA.com, eller den officiella webbplatsen för tävlingen (det som är tillämpligt).
 8. Säsongsspel, oavsett om de inkluderar resultat som uppnåtts under slutspel eller ej, såväl som erbjudanden som refererar till vissa lags eller spelares prestationer kommer att kvarstå som giltiga även vid spelaröverföringar, lagförflyttningar, namnförändringar, säsongslängd eller förändringar i slutspelsformat som sker någon gång under säsongen.
 9. Erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer (exempelvis: Totalt antal poäng som görs av Spelare X under slutspelet) eller jämförande prestationer av 2 enskilda spelare under en viss period/turnering/säsong (exempelvis: Vem av Spelare X eller spelare Y kommer att ta flest returer under den ordinarie säsongen), kräver att alla de listade individerna måste vara aktiva deltagare i åtminstone ytterligare en match tillämpligt för erbjudandet efter att spelet har accepterats för att spelen ska kvarstå. Vad som har slagits efter eventuella nyheter som potentiellt kan minska antalet matcher som någon listad spelare kan utföra inom tävlingen (exempelvis: skada/överföring/värvningsnyheter); och som därmed förändrar odds även endast teoretiskt i favör för något särskilt resultat utan att sagda odds har justerats för att spegla vadets aktuella tillstånd, kommer att ogiltigförklaras.
 10. Spel på dubbelt resultat (dvs. att förutsäga resultatet i halvtid kombinerat med resultatet i slutet av den fjärde kvarten) kommer inte att ta hänsyn till eventuellt resultat som härrör från förlängning.
 11. Försåvitt annat inte anges i samband med spelerbjudandet kommer spel på resultat som relaterar till andra halvlek endast ta hänsyn till poäng och händelser som förtecknas/uppnås under den angivna tidsramen och kommer inte att betrakta poäng och händelser som förtecknas/uppnås under en eventuell förlängning.]
 12. För avgörande ändamål betraktas att en ”dubbel-dubbel” har skett om en spelare registrerar 10 eller fler i åtminstone 2 av dessa kategorier i en enkel match (inklusive under eventuell förlängning): Gjorda antal poäng, alla vunna returer, poänggivande passningar, bollstölder och/eller blockerade skott. En ”trippel-dubbel” betraktas ha skett om en spelare registrerar 10 eller fler i åtminstone 3 av de ovannämnda kategorierna i en enkel match (inklusive under eventuell förlängning)

8. Beachvolleyboll 

 1. En match/ett erbjudande måste slutföras inom turneringens ramverk för att spelen ska gälla oberoende av ändringar i schema, förutsättningar osv.
 2. "Match"-spelerbjudanden baseras på generella principer om avancemang i turneringar eller turneringsvinster beroende på i vilket skede matchen går. Laget som går vidare till nästa omgång eller vinner turneringen anses vinnare i spelet oberoende av matchens varaktighet, tillbakadragande, diskvalificeringar, etc. Dessa spel kräver att minst ett set ska färdigspelas för att gälla.
 3. "Över/Under"-erbjudanden på icke slutförda matcher/turneringar där resultatet redan är avgjort före avbrottet och/eller någon fortsättning av spelet omöjligen kan förändra resultatet för sagda erbjudanden avgörs spelet enligt resultatet som föreligger vid avbrottet. För beräkning av dessa avgöranden krävs att det minimala antal händelser som skulle krävas för att spelet skulle få sin naturliga upplösning läggs till vid behov beroende på antal set som matchen är avsedd att spelas. Skulle beräkningen leda till en situation där inga möjliga förändringar kan påverka resultatet för erbjudandet avgörs spelet så. Se exempel från tennisavsnittet som referens.
 4. "Handicap"-spel kräver att alla planerade set spelas för att spelen ska gälla med undantag i händelse av att resultatet redan är klart före avbrottet och/eller någon fortsättning av spelet omöjligen kan förändra resultatet för sagda erbjudanden avgörs spelet enligt resultatet som föreligger vid avbrottet. Se exempel från tennisavsnittet som referens.
 5. Alla "Rätt resultat", "Udda/jämn" och de erbjudanden som gäller vinnare av en specifik period i matchen (t.ex. lag att vinna första set) kräver att motsvarande del av matchen slutförs.

9. Boxning 

 1. Alla erbjudanden kommer att avgöras omedelbart enligt det officiella resultatet från relevant styrande organisation efter meddelande från ringdomaren i slutet av matchen. Inga förändringar som görs till det officiella resultatet efter det först har annonserats kommer att beaktas förutom de vilka den officiella organisationen utför för att korrigera klara fall av mänskliga fel som gjorts av ringspeakern..
 2. Beträffande avgörande, kommer matchen att bedömas som slutförd vid slutet av föregående rond ifall matchen av någon anledning avbryts mellan ronderna, t.ex. tillbakadragande före början av en rond, diskvalificering, underlåtenhet att reagera på gong-gongen.
 3. Erbjudanden för matcher som förklaras som "no contest" eller "technical draw" kommer att förklaras annullerade, utom vid resultat som fastställts före beslutet och där resultatet omöjligt kan ändras oavsett framtida evenemang. Sådana fall kommer att avgöras enligt det fastställda resultatet.
 4. Om antalet ronder i en match ändras av någon orsak, mellan tidpunkten för spelets acceptans och den faktiska matchen, kommer erbjudanden som specifikt refererar till ronder, så som "rondspel", "rondgrupper", "över/under", "segermetod" "gå hela matchen" att ogiltigförklaras.
 5. Beträffande avgörande refererar spel gällande ronder eller rondgrupper på att en boxare vinner genom KO (knockout), TKO (teknisk knockout) eller diskvalificering under ronden eller rondgruppen i fråga. Om ett poängbeslut av någon anledning fattas före alla de planerade ronderna slutförts, eller om en boxare diskvalificeras, kommer spelen att avgöras baserat på den rond under vilken matchen avbröts. Spel som anger "att vinna på poäng" kommer endast att betraktas som vinnare om alla ronder slutförs.
 6. För att en match ska förklaras som avgjord genom "poäng", (t.ex. en annan definition av "beslut") måste alla planerade ronder slutföras. Alla andra beslut (t.ex. KO, TKO, avbrott, diskvalifikation, underlåtande att reagera på gong-gong, skallning, låga slag osv) kommer att avgöras som om boxaren hade vunnit matchen utan behov av beslut, även kallat "före gong-gongen".
 7. Spel på rond/matchs varaktighet gäller den faktiska tid som går i ronden/matchen, om tillämpligt, beroende på planerad varaktighet för rond/match. Exempelvis ett spel på Över 4,5 totala ronder i en boxningsmatch avgörs som Över så snart en och en halv minut (1 minut 30 sekunder) har gått av femte ronden.
 8. Alla bekräftade matcher måste ha slutförts kl. 23:59 lokal tid den påföljande dagen för att spelen ska kvarstå. Alla ändringar av matchplats kommer att betraktas som giltiga skäl för att ogiltigförklara spelen.
 9. För erbjudanden där ett oavgjort resultat är möjligt men odds inte har erbjudits för en sådan utgång kommer spelen att avstämmas som ogiltiga om det officiella resultatet förklaras som sådant. För avgörande ändamål av matcher, vars resultat förklaras som antingen majoritetsavgjort eller delat oavgjort, kommer resultatet att betraktas som oavgjort och erbjudandena kommer att avstämmas i enlighet med det.
 10. Avgöranden som baseras på statistikbaserade erbjudanden såsom ”Boxare X som kommer att slås ned” eller liknande kommer att avstämmas baserade på resultatet som förklaras av domaren.

9. Cricket 

a. Allmänna cricketregler 

 1. I fall där inga odds har erbjudits för oavgjort och matchen/spelerbjudandet slutar oavgjort kommer spel att avgöras enligt den så kallade regeln för dött lopp där utbetalningen beräknas efter det att oddsen har delats och sedan multiplicerats med insatsen, oavsett om nettoutdelningen är lägre än kontoinnehavarens insats. I tävlingar där andra medel används för att bestämma en vinnare efter oavgjort (exempelvis: ”Bowl out” eller ”Super over”) kommer erbjudandena att avgöras på grundval av resultatet efter att sådana förlängningar är avslutade. Det enda undantaget till denna regel är för spel på matchodds i test-/förstaklass-/3-, 4- eller 5-dagsmatcher där ett eventuellt oavgjort resultat (där båda lagen har slutfört två ’innings vardera’ och har samma antal poäng) kommer att ogiltigförklara spelet.
 2. För spel på “Total Runs Over X” (Över/Under & Udda/Jämnt) är ’extras’ och ’penalty runs’ (enligt matchprotokollet) inkluderade för avgörande ändamål. Spel ogiltigförklaras om en ’over’ inte slutförs, försåvitt inte ett resultat redan har beslutats eller om denna ’over’ har nått sitt ‘naturliga slutförande’ (t.ex. slut på ’innings’/förklaring). Marknaden refererar endast till listade ’overs’ (exempelvis “5:e over” refererar till den femte ’over’, dvs. den ’over’ som följer direkt på den fjärde).
 3. För spel på “Total Runs Delivery X” (Över/Under & Udda/Jämnt) är ’extras’ (men inte ’penalty runs’) enligt matchprotokollet inkluderade för avgörande ändamål. ’Deliveries’ räknas från början av en ’over’ och ytterligare ’deliveries’ (som resulterar från ‘extras’) kommer att räknas konsekutivt och separat (t.ex. om ’delivery’ 1 är ’wide’, kommer nästa boll att betraktas som ’delivery’ 2). För spel på “Boundary Over X” (Ja/Nej) kommer alla fall när bollen slår i eller passerar gränsen oavsett om bollen härrör från slaget att bedömas som gräns. Detta inkluderar ’wides’, ’byes’, ’leg byes’ och ’overthrows’ (t.ex. alla fall där en boll i spel slår i eller passerar gränsen ska avstämmas som JA för denna ’over’). 4 ’runs’ som är “all run” mellan grindar ska inte räknas som gräns. Spel ogiltigförklaras om en ’over’ inte slutförs, försåvitt inte ett resultat redan har beslutats eller om denna ’over’ har nått sitt ‘naturliga slutförande’ (t.ex. slut på ’innings’/förklaring). Marknaden refererar endast till listade ’overs’ (exempelvis “5:e over” refererar till den femte ’over’, dvs. den ’over’ som följer direkt på den fjärde).
 4. För spel på “Wicket Over X” (Ja/Nej) måste en ’over’ vara helt slutförd för att spelen ska kvarstå, försåvitt inte en grind redan har fallit eller denna ’innings’ har nått sitt naturliga slut (t.ex. ’innings end’ eller förklaring)..
 5. För spel på "Total Wides” (Över/Under) kommer avgörande att baseras på antalet ’runs’ som givit poäng från ’wides’ och inte antalet ’wides’ som har kastats. Exempelvis, om en ’single wide delivery’ når gränsen ska den räknas som 5 ’total wides’.
 6. För spel på “Method of Dismissal” kommer spel att ogiltigförklaras om endera spelare drar sig ur på grund av skada eller någon annan orsak, innan grinden faller eller det inte finns fler grindar.
 7. För spel på "Most Run Outs” kommer avgörande att baseras på det slående laget inte fältlaget. (Exempelvis, ’run outs’ räknas för det lag vars spelare är utslagen).
 8. För spel på “udda/jämnt” måste en boll kastas för att spelen ska kvarstå.
 9. För alla spel som innefattar ’ducks’ är en ’duck’ definierad som en spelare som ersätts efter att ha åstadkommit noll ’runs’. Alla spelare som inte ersätts på grund av noll ’runs’ betraktas inte som ’ducks’. För spel på “Maiden in Match” betraktas en ’maiden’ som en ’over’ som kastats utan att någon ’run’ har registrerats. Endast slutförda ’overs’ med noll ’runs’ räknas. Åtminstone 1 ’over’ måste kastas för att spel ska kvarstå. För avgörande ändamål tillämpas inte ’leg byes’ och ’byes’ på detta spelerbjudande, i enlighet med matchprotokollet.
 10. För spel på alla “4-poängare” inklusive men inte begränsat till det totala antalet 4-poängare, flest 4-poängare & spelares totala antal 4-poängare; kommer eventuella ‘all run’ 4-poängare inte att räknas mot summan. ’Over-throws’ som uppnår gränsen och utdelas till slagmannen kommer att räknas. ”No-balls” som når gränsen från slaget och tilldelas slagmannen räknas. ”Leg-byes” och ”byes” som når gränsen inkluderas inte. "Wides” som når gränsen inkluderas inte.
 11. ’Penalty runs’ som utdelats kommer att räknas mot ’overs’, ’interval’ och ’innings’ för avgörande ändamål, i enlighet med matchprotokollet. Om ’penalty runs’ inte utdelas till en viss ’over’ kommer de endast att räknas mot ’innings runs’.
 1. Cricket Regler för Spelare
 1. Spel på "Top Run Scorer" och "Top Wicket Taker" (inklusive alla varianter av hemmalag, bortalag, första ’innings’ och andra ’innings’) som läggs på någon spelare som inte ingår i startelvan kommer att ogiltigförklaras. Spel på spelare som är utvalda men inte varken slår eller spelar på fältet kommer att avgöras som förlorare. I händelse av oavgjort kommer reglerna om dött lopp såsom förklaras i <Avsnitt C, paragraf 10(a).1> att tillämpas. a) Dessutom, för alla matcher med begränsat antal ’overs’ kommer följande att tillämpas. Spel erfordrar att åtminstone 20 ’overs’ ska kastas per innings av en endagsmatch, försåvitt inte ett lag är helt utslaget eller matchen är avslutad, eller åtminstone 5 ’overs’ ska kastas per innings av en Twenty 20-match, T10- eller Hundred-match, försåvitt inte ett lag är helt utslaget eller matchen är avslutad. b) Dessutom, för alla test- och 4-/5-dagsmatcher kommer följande att tillämpas. Spel erfordrar att 50 ’overs’ ska avslutas för att spel ska kvarstå, försåvitt inte innings har nått sitt naturliga slut (inklusive ‘Förklarad innings’). c) Alla spel på “Top Wicket Taker” ska avgöras enbart på antalet grindar som har tagits oavsett antalet runs som har utförts. d) Alla spel på “Top Wicket Taker” kommer att ogiltigförklaras om ingen grind tas av någon kastare i denna innings. e) Denna regel exkluderar alla turnerings- eller seriemarknader enligt vad som anges i <Avsnitt C, paragraf 10.5>.
 2. Spel på “matchens lirare” som lagts på någon spelare som inte finns med i startelvan ogiltigförklaras. Spel på spelare som är utvalda men varken slår eller bowlar kommer att avstämmas som förlorare. I händelse av oavgjort kommer reglerna för dött lopp såsom förklaras i <Avsnitt C, Paragraf 10(a).1> att tillämpas.
 3. Spel på “Next Man Out” och “First Batsman Dismissed” kommer att ogiltigförklaras om antingen spelare drar sig ur på grund av skada eller någon annan orsak innan grinden faller eller det inte finns några ytterligare grindar. De båda angivna slagmännen måste slå vid fallet för nominerad grind för att spelen ska kvarstå.
 4. Inbördes möten med “Most Runs” (2-way & 3-way) erfordrar att båda/alla spelarna når slaglinjen när en boll kastas, men det är inte nödvändigt att de möter bollen eller att de citerade spelarna har slagit tillsammans. I andra fall kommer spelen att ogiltigförklaras. I händelse av oavgjort och inget pris för oavgjort erbjöds, kommer reglerna för dött lopp såsom förklaras i <Avsnitt C, Paragraf 10(a).1> att tillämpas.
 5. Inbördes möten med “Most Wickets” (2-way & 3-way) erfordrar att båda/alla spelarna bowlar åtminstone 1 boll för att spelen ska kvarstå. I händelse av oavgjort och inget pris för oavgjort erbjöds, kommer reglerna för dött lopp såsom förklaras i <Avsnitt C, Paragraf 10(a).1> att tillämpas.
 6. Spel på “spelarprestation” som lagts på någon spelare som inte finns med i startelvan ogiltigförklaras. Avstämningar baseras på följande poängbaserade system: · 1 poäng per ’run’ som vinns (endast slagman); · 10 poäng per uppnådd ’catch’ (endast ’fielder’ eller ’wicket keeper’); · 20 poäng per grind (endast ’bowler’); · 25 poäng per ’stumping’ (endast ’wicket keeper’). Dessutom, för alla matcher med begränsade ’overs’, kommer alla spel att ogiltigförklaras om antalet ’overs’ minskas på grund av vädret (eller någon annan orsak) från angivet standardantal ’overs’ i en Twenty 20-match eller någon annan match med begränsat antal av ’overs’. Om utgången av sådana erbjudanden redan har beslutats före avbrottet och inget vidare spel skulle kunna förändra utgången av sådana spel kommer dessa att avstämmas i enlighet med det.
 7. Spel på “Player to take 5 or more Wickets/Player’s Total Wickets/Player to take a wicket” som läggs på någon spelare som inte ingår i startelvan kommer att ogiltigförklaras. Spel kommer också att ogiltigförklaras om en spelare inte bowlar en boll.
 8. Spel på “Player to take make a Duck” (Ja/Nej) erfordrar att spelaren når slaglinjen när en boll kastas, men inte nödvändigtvis står framför en boll.
 9. "För spel på “Player to score Fastest 50/Century” kommer avstämning att baseras på det minsta antalet bollar som använts för att uppstå milstolpen (antingen 50 ’runs’ eller 100 ’runs’). I händelse av oavgjort kommer reglerna för dött lopp såsom förklaras i <Avsnitt C, Paragraf 10(a).1> att tillämpas.
 10. För spel på “Race to X Runs” måste spelarna påbörja slagningen för att spelen ska kvarstå.
 11. Spel på “Player’s Total Runs/Player’s Total 4s/Player’s Total 6s” (Över/Under) erfordrar att spelaren når slaglinjen när en boll kastas, men inte nödvändigtvis står framför en boll. I de fall där slagmannens innings avslutas på grund av vädret eller dåligt ljus kommer alla resultat som inte har bestämts att ogiltigförklaras. Ett resultat bedöms som beslutat om en slagman har passerat det totala antalet ’runs’ för vilket spelet accepterades, har avfärdats eller en ’innings’ har avslutats/deklarerats. Exempelvis, om en slagmans poäng är 50 ‘Not-Out’ när match eller ’innings’ avslutas på grund av dåligt ljus eller regn, kommer alla spel på 50.5 ’runs’ att ogiltigförklaras försåvitt matchen inte har uppnått sitt naturliga slut. Dock kommer alla spel på över 49.5 ’runs’ att betraktas som vinnare medan spel på under 49.5 ’runs’ att avstämmas som förlorare. Om en slagman drar sig ur på grund av skada eller någon annan orsak ska hans resultat i slutet på hans lags innings betraktas som resultatet för det spelet. Dessutom, för alla matcher med begränsade ’overs’, kommer alla spel att ogiltigförklaras om antalet ’overs’ minskas på grund av vädret (eller någon annan orsak) från det angivet standardantal ’overs’ i en Twenty 20-match eller någon annan match med begränsat antal av ’overs’. Om utgången av sådana erbjudanden redan har beslutats före avbrottet och inget vidare spel skulle kunna förändra utgången av sådana spel kommer dessa att avstämmas i enlighet med det.
 12. Spel på “Spelare som gör 50/halvsekel” (Ja/Nej) erfordrar att spelaren når slaglinjen när en boll kastas, men inte nödvändigtvis står framför en boll. En spelare bedöms som att ha gjort 50 poäng eller ett ’halvsekel’ om hans resultat är 50 eller fler ’runs’ oavsett om han uppnår ett ’sekel’ eller mer. I de fall när en slagmans innings avslutas på grund av väder eller dåligt ljus kommer alla spel vars resultat inte har bestämts att ogiltigförklaras, försåvitt inte matchen har uppnått sitt naturliga slut. Om en slagman drar sig ur på grund av skada eller någon annan orsak ska hans resultat i slutet på hans lags innings betraktas som resultatet för det spelet. Dessutom, för alla matcher med begränsade ’overs’, om regnavbrott (eller någon annan fördröjning) resulterar i att antalet ’overs’ minskas från det ursprungligen schemalagda antalet vid tidpunkten för att spelet accepterades, kommer alla vilande spel (på spelare som gör 50) att ogiltigförklaras under förutsättning att minskningen är 10 % eller mer av dem som har schemalagts. Om minskningen är mindre än 10 % av schemalagda overs vid tidpunkten när spelet ingicks, kommer spelet att kvarstå. Om ett lags innings är 10 ’overs’ eller mindre, kommer alla minskningar av ’overs’ att annullera spelet. Om utgången av sådana erbjudanden redan har beslutats före avbrottet och inget vidare spel skulle kunna förändra utgången av sådana spel kommer dessa att avstämmas i enlighet med det.
 13. Spel på “Spelare som gör 100/sekel/200/två sekel” (Ja/Nej) erfordrar att spelaren når slaglinjen när en boll kastas, men inte nödvändigtvis står framför en boll. En spelare bedöms som att ha gjort 100 poäng eller ett ’sekel’ om hans resultat är 100 eller fler ’runs’ oavsett om han uppnår ett ’dubbelsekel’ eller mer. På liknande sätt bedöms en spelare att ha gjort 200 poäng eller ett ’dubbelsekel’ om hans resultat är 200 eller fler ’runs’. I de fall där slagmannens innings avslutas på grund av vädret eller dåligt ljus kommer alla resultat som inte har bestämts att ogiltigförklaras. Om en slagman drar sig ur på grund av skada eller någon annan orsak ska hans resultat i slutet på hans lags innings betraktas som resultatet för det spelet. Dessutom, för alla matcher med begränsade ’overs’, om regnavbrott (eller någon annan fördröjning) resulterar i att antalet ’overs’ minskas från det ursprungligen schemalagda antalet vid tidpunkten för att spelet accepterades, kommer alla vilande spel (på spelare som gör 100/200) att ogiltigförklaras under förutsättning att minskningen är 10 % eller mer av dem som har schemalagts. Om minskningen är mindre än 10 % av schemalagda ’overs’ vid tidpunkten när spelet ingicks, kommer spelet att kvarstå. Om ett lags innings är 10 ’overs’ eller mindre, kommer alla minskningar av ’overs’ att annullera spelet. Om utgången av sådana erbjudanden redan har beslutats före avbrottet och inget vidare spel skulle kunna förändra utgången av sådana spel beroende på skada eller annan orsak.
 1. Cricket med begränsade 'overs'
 1. Om en match flyttas till en ’reservdag’, kommer alla spel fortfarande att vara giltiga om matchen påbörjas inom 48 h från den ursprungligen schemalagda starttiden.
 2. Spel på matchodds (inbördes möte) betalas enligt det officiella resultatet. I händelse av oavgjort kommer reglerna för dött lopp som förklaras i klausul 1 för de allmänna reglerna för cricket att tillämpas, försåvitt en påföljande metod för avgörande inte anges för att bestämma vinnaren (t.ex. ’super over’ eller ’bowl-off’), i vilket utgången avstäms enligt resultatet av denna metod. Om matchen förklaras som 'no-result’ kommer alla vilande spel att ogiltigförklaras.
 3. Om någon ‘Super Over’ eller avgörande metod erfordras, kommer eventuella ’runs’, ’wickets’ eller annan ’stat’ som sker i denna ‘super Over’/avgörande metod inte att räknas för någon spelmarknad (förutom matchresultat), inklusive spelerbjudanden på spelare och lagsummor (t.ex. ’top batsman’/bowlare, ’player runs’, ’total 6’s’, ’to take at least X wickets’). Denna regel tillämpas inte på specifika spelerbjudanden som refererar till ‘super overs’ (t.ex. ’Super Over Total Runs’).
 4. För spel på “matchhandikapp / vinstmarginal” kommer avstämningen att bero på om det vinnande laget slår som etta eller tvåa. Om laget som slår som etta vinner kommer ’runs handicap’ att används för avstämning. Om laget som slår som tvåa vinner kommer ’wickets handicap’ att används för avstämning. Alla spel kommer att ogiltigförklaras om antalet ’overs’ minskas på grund av vädret (eller någon annan orsak) från det angivet standardantal ’overs’ i en Twenty 20-match eller någon annan match med begränsat antal av ’overs’.
 5. För “Highest 1st 6/15 Overs” kommer alla spel att ogiltigförklaras om antalet ’overs’ i match minskas på grund av vädret (eller någon annan orsak) från det schemalagda antalet ’overs’ vid tidpunkten när spelet accepterades (oavsett standard eller redan minskat). Om utgången av sådana erbjudanden redan har beslutats före avbrottet och inget vidare spel skulle kunna förändra utgången av sådana spel kommer dessa att avstämmas i enlighet med det. I händelse av oavgjort, om inget pris för oavgjort har erbjudits, kommer reglerna för dött lopp, såsom förklaras i klausul 1 av de allmänna reglerna för cricket, att tillämpas.
 6. För spel på “Highest Total 1st X Overs” kommer att ogiltigförklaras om regnavbrott (eller någon annan fördröjning) resulterar i att antalet ’overs’ minskas från det ursprungligen schemalagda antalet vid tidpunkten för att spelet accepterades. Om utgången av sådana erbjudanden redan har beslutats före avbrottet och inget vidare spel skulle kunna förändra utgången av sådana spel kommer dessa att avstämmas i enlighet med det.
 7. “Highest Opening Partnership” erfordrar att båda sidorna slutför sina öppningspartnerskap med undantag för sådana situationer när en utgång redan har beslutats. Ett öppningspartnerskap betraktas ha påbörjats så snart som den första bollen kastas i ett lags ’innings’ och pågår till fallet av den första grinden eller, om ingen första grind faller, denna ’innings’ når sitt naturliga slut. I händelse av oavgjort och inget pris för oavgjort erbjöds, kommer reglerna för dött lopp såsom förklaras i klausul 1 av de allmänna reglerna för cricket att tillämpas. Dessutom kommer alla spel (på högsta öppningspartnerskap) att förklaras som ogiltiga om antalet ’overs’ i matchen minskas på grund av vädret (eller någon annan orsak) från det schemalagda antalet ’overs’ vid tidpunkten när spelet ingicks (oavsett om det var normalt eller redan minskat). Om utgången av sådana erbjudanden redan har beslutats före avbrottet och inget vidare spel skulle kunna förändra utgången av sådana spel kommer dessa att avstämmas i enlighet med det.
 8. För spel på “Fall of Next Wicket” & “Opening Partnership” (Över/Under), om någon slagman drar sig ur på grund av skada eller n[gon annan orsak innan ett resultat har bestämts kommer alla spel att ogiltigförklaras; spel som ingåtts efter den första bollen för det nya partnerskapet kommer att kvarstå. Ett resultat bedöms som beslutat om det totala partnerskapet har passerat det totala antalet “runs” för vilket spelet accepterades. Om ett lag uppnår sitt mål kommer summan som har uppnåtts av det slående laget att bli resultatet på marknaden. Om ett partnerskap avbryts på grund av vädret kommer all spel att kvarstå om det inte blir något ytterligare spel i matchen. I sådana fall kommer spel för vilka ett resultat inte har bestämts att ogiltigförklaras. Vad gäller talet för en ’over’ när nästa grind faller, så kommer en eventuellt erbjuden halva att referera till heltalet för denna ’over’ och inte det specifika antalet bollar som har kastats i varje ’over’ (exempelvis över/under 5.5 refererar till antingen ‘någon ’delivery’ i över 5 & tidigare’ eller ‘någon ’delivery’ i över 6 & senare’). Dessutom kommer alla spel (på F.O.W.) att förklaras som ogiltiga om antalet ’overs’ i matchen minskas på grund av vädret (eller någon annan orsak) från det schemalagda antalet ’overs’ vid tidpunkten när spelet ingicks (oavsett om det var normalt eller redan minskat). Om utgången av sådana erbjudanden redan har beslutats före avbrottet och inget vidare spel skulle kunna förändra utgången av sådana spel kommer dessa att avstämmas i enlighet med det.
 9. För spel på “Total Runs – Innings X” (Over/Under) (t.ex. totala antalet ’runs’ för ett lag), kommer alla spel att ogiltigförklaras om antalet ’overs’ i en minskas på grund av vädret (eller någon annan orsak) från det schemalagda antalet vid tidpunkten för att spelet accepterades (oavsett standard eller redan minskat). Om utgången av sådana erbjudanden redan har beslutats före avbrottet och inget vidare spel skulle kunna förändra utgången av sådana spel kommer dessa att avstämmas i enlighet med det. För att undvika tvivel: Alla spel som har lagts efter det att antalet ”overs” har minskats kommer att kvarstå, försåvitt det inte sker ännu en minskning.
 10. För spel på “Total Runs – Innings X, Overs X-X” (Över/Under) (t.ex. totalt antal ’runs’ – hemmalag, ’overs’ 1-15) kommer alla spel att ogiltigförklaras om antalet ’overs’ i en minskas på grund av vädret (eller någon annan orsak) från det schemalagda antalet vid tidpunkten för att spelet accepterades (oavsett standard eller redan minskat). Om utgången av sådana erbjudanden redan har beslutats före avbrottet och inget vidare spel skulle kunna förändra utgången av sådana spel kommer dessa att avstämmas i enlighet med det. För att undvika tvivel: Alla spel som har lagts efter det att antalet ”overs” har minskats kommer att kvarstå, försåvitt det inte sker ännu en minskning.
 11. För spel på “Total antal 4-poängare/6-poängare/Boundaries/Wickets” (Over/Under) kommer alla spel att förklaras som ogiltiga om antalet ’overs’ i matchen minskas på grund av vädret (eller någon annan orsak) från det schemalagda antalet ’overs i matchen vid tidpunkten när spelet ingicks (oavsett om det var normalt eller redan minskat). Om utgången av sådana erbjudanden redan har beslutats före avbrottet och inget vidare spel skulle kunna förändra utgången av sådana spel kommer dessa att avstämmas i enlighet med det. ”Leg-byes” och ”byes” som når/passerar gränsen räknas inte in i det totala antalet 4-poängare/6-poängare. "Wides” som når gränsen räknas inte. ”No-balls” som når gränsen från slaget och tilldelas slagmannen räknas.
 12. För spel på “Most Fours/Sixes/Wides/Run-outs/Boundaries/Ducks/Extras”, om regnavbrott (eller någon annan fördröjning) resulterar i att antalet ’overs’ minskas från det ursprungligen schemalagda antalet vid tidpunkten för att spelet accepterades, kommer alla vilande spel (flest 'X’) att ogiltigförklaras under förutsättning att minskningen är 10 % eller mer av dem som har schemalagts. Om minskningen är mindre än 10 % av schemalagda ’overs’ vid tidpunkten när spelet ingicks, kommer spelet att kvarstå. Om ett lags innings är 10 ’overs’ eller mindre, kommer alla minskningar av overs att annullera spel på (flest ‘X’). Om utgången av sådana erbjudanden redan har beslutats före avbrottet och inget vidare spel skulle kunna förändra utgången av sådana spel kommer dessa att avstämmas i enlighet med det. ”Leg-byes” och ”byes” som når/passerar gränsen räknas inte in i det totala antalet 4-poängare/6-poängare. I händelse av oavgjort, om ingen vinst vid oavgjort erbjöds, kommer reglerna om dött lopp såsom förklaras i klausul 1 i de allmänna cricketreglerna att tillämpas.
 13. För spel på “Totalt antal Wides/Run-outs/Ducks/Extras/Stumpings” (Över/Under) kommer alla spel att förklaras som ogiltiga om antalet ’overs’ i matchen minskas på grund av vädret (eller någon annan orsak) från det schemalagda antalet ’overs’ i matchen vid tidpunkten när spelet ingicks (oavsett om det var normalt eller redan minskat). Om utgången av sådana erbjudanden redan har beslutats före avbrottet och inget vidare spel skulle kunna förändra utgången av sådana spel kommer dessa att avstämmas i enlighet med det. För wides och extras kommer avgörandet att inkludera antal gjorda runs från wides och inte endast antalet wides som har kastats.
 14. För spel på “Highest Individual Score”, kommer alla spel att ogiltigförklaras om antalet ’overs’ i match minskas på grund av vädret (eller någon annan orsak) från det angivet standardantal ’overs’ i en Twenty 20-match eller någon annan match med begränsat antal av ’overs’, försåvitt inte ett ’sekel’ har registrerats
 15. För spel på “Team of Top Run Scorer”, om regnavbrott (eller någon annan fördröjning) resulterar i att antalet ’overs’ minskas från det ursprungligen schemalagda antalet vid tidpunkten för att spelet accepterades, kommer alla vilande spel (på laget med spelaren med flest runs) att ogiltigförklaras under förutsättning att minskningen är 10 % eller mer av dem som har schemalagts. Om minskningen är mindre än 10 % av schemalagda overs vid tidpunkten när spelet ingicks, kommer spelet att kvarstå. Om ett lags innings är 10 ’overs’ eller mindre, kommer alla minskningar av overs att annullera spelet. Om utgången av sådana erbjudanden redan har beslutats före avbrottet och inget vidare spel skulle kunna förändra utgången av sådana spel kommer dessa att avstämmas i enlighet med det. I händelse av oavgjort, om ingen vinst vid oavgjort erbjöds, kommer reglerna om dött lopp såsom förklaras i klausul 1 i de allmänna cricketreglerna att tillämpas.
 16. För spel på “Fifty/Century in Match” (Ja/Nej), om regnavbrott (eller någon annan fördröjning) resulterar i att antalet ’overs’ minskas från det ursprungligen schemalagda antalet vid tidpunkten för att spelet accepterades, kommer alla vilande spel (på 50/100 runs i matchen) att ogiltigförklaras under förutsättning att minskningen är 10 % eller mer av dem som har schemalagts. Om minskningen är mindre än 10 % av schemalagda ’overs’ vid tidpunkten när spelet ingicks, kommer spelet att kvarstå. Om ett lags innings är 10 ’overs’ eller mindre, kommer alla minskningar av overs att annullera spel på 50-Poängare/100-poängare. Om utgången av sådana erbjudanden redan har beslutats före avbrottet och inget vidare spel skulle kunna förändra utgången av sådana spel kommer dessa att avstämmas i enlighet med det.
 17. För “Highest Total Runs in an Over/Maximum Runs in an Over” (Över/Under) kommer spel att avstämmas för det största antalet ’runs’ (inklusive ’extras’) som registrerats i någon ’over’ av en ’innings’ i matchen. Alla spel kommer att ogiltigförklaras om antalet ”overs” minskas på grund av vädret (eller någon annan orsak) från det schemalagda antalet ”overs” vid tidpunkten som spelet accepterades (oavsett standard eller redan minskat). Om utgången av sådana erbjudanden redan har beslutats före avbrottet och inget vidare spel skulle kunna förändra utgången av sådana spel kommer dessa att avstämmas i enlighet med det.

d. Testmatcher/First Class-matcher/3-, 4- eller 5-dagsmatcher

 1. Om en match är officiellt avbruten (t.ex. på grund av dåliga planförhållanden) blir alla obestämda spel ogiltigförklarade..
 2. För spel på “matchodds” i test-/förstaklass-/3-, 4- eller 5-dagsmatcher, i händelse av oavgjort (där båda lagen har slutfört två ’innings’ vardera och har samma poäng) kommer spelen att ogiltigförklaras och insatserna att återbetalas.
 3. För spel på “oavgjort inget spel”, i händelse av oavgjort kommer spelen att ogiltigförklaras och insatserna att återbetalas.
 4. För spel på “dubbelchans”, i händelse av oavgjort kommer spelen att ogiltigförklaras och insatserna att återbetalas.
 5. För spel på “flest poäng” kommer erbjudandena att avstämmas baserade på vem som har tilldelats flest poäng för matchen (t.ex. Sheffield Shield). I händelse av oavgjort och inget pris för oavgjort erbjöds, kommer reglerna för dött lopp såsom förklaras i <Avsnitt C, Paragraf 10(a).1> att tillämpas.
 6. Spel på högsta öppningspartnerskap erfordrar att båda sidorna slutför sina öppningspartnerskap med undantaget för de situationer där ett resultat redan har beslutats. Försåvitt annat inte anges refererar högsta öppningspartnerskap endast till den första ’innings’ för vardera laget. I händelse av oavgjort, om inget pris för oavgjort har erbjudits, kommer reglerna om dött lopp såsom förklaras i <Avsnitt C, Paragraf 10(a).1> att tillämpas.
 7. I spel som gäller “Fall of Next Wicket” och “Opening Partnership” (Över/Under), om någon slagman drar sig ur på grund av skada eller någon ann orsak innan ett resultat har bestämts kommer alla spel att ogiltigförklaras. Ett resultat bedöms som beslutat om det totala antalet innings har passerat det totala antalet ’runs’ för vilket spelet accepterades. Om ett lag deklarerar eller uppnår sitt mål kommer summan som har uppnåtts av det slående laget att bli resultatet på marknaden. Om ett partnerskap avbryts på grund av vädret kommer all spel att kvarstå om det inte blir något ytterligare spel i matchen. I sådana fall kommer spel för vilka ett resultat inte har bestämts att ogiltigförklaras. ’Extras’ och ’penalty runs’ som har utdelats innan en grind föll eller under partnerskapet, i enlighet med matchprotokollet, kommer att räknas. Vad gäller talet för en ’over’ när nästa grind faller, så kommer en eventuellt erbjuden halva att referera till heltalet för denna ’over’ och inte det specifika antalet bollar som har kastats i varje ’over’ (exempelvis över/under 5.5 refererar till antingen ‘någon ’delivery’ i över 5 & tidigare’ eller ‘någon ’delivery’ i över 6 & senare’).
 8. För spel på “Total Runs - Innings X” (Över/Under) (t.ex. totala antalet ’runs’ för ett lag) kommer de att ogiltigförklaras om 50 ’overs’ inte har kastats, försåvitt inte denna ’innings’ uppnår sitt naturliga avslut eller deklareras. Om en innings deklareras vid någon tidpunkt kommer avstämningen att ske på den förklarade summan. ’Extras’ och ’penalty runs’ som tilldelas under ’innings’, i enlighet med matchprotokollet, kommer att räknas.
 9. Spel på “Session Runs” erfordrar att 20 ’overs’ kastas under sessionen för att spel ska kvarstå. Spelen avstäms med antalet ’runs’ under sessionen oavsett vilket lag som tar poäng i dessa ’runs’. ’Extras’ och ’penalty runs’ som tilldelas under sessionen, i enlighet med matchprotokollet, kommer att räknas.
 10. Spel på “Session Wickets” erfordrar att 20 ’overs’ kastas under sessionen för att spel ska kvarstå. Spelen avstäms med antalet ’wickets’ under sessionen oavsett vilket lag som förlorar dem.
 11. För alla spel som innefattar “Session” kommer följande definition av sessioner att tillämpas på dagsmatcher. - Dag X, session 1 (Från matchstart till lunch) - Dag X, session 2 (Efter lunch till eftermiddagste) - Dag X, session 3 (Efter eftermiddagste till matchen slutar för dagen) De följande definitionerna av varje session kommer att tillämpas på dags-/kvällsmatcher. - Dag X, session 1 (Från matchstart till eftermiddagste) - Dag X, session 2 (Efter eftermiddagste till middag) - Dag X, session 3 (Efter middagste till matchen slutar för dagen)
 12. För spel på “Test Match Finish”, om en match slutar oavgjort kommer vinnaren att bedömas som ‘Dag 5, Session 3’. Om en match är officiellt avbruten (t.ex. på grund av dåliga planförhållanden) blir alla spel ogiltigförklarade.
 13. För spel på “Team to Lead after First Innings” erfordras det att båda har lagen har kastat ut eller deklarerat sin första ’innings’ för att spelen ska kvarstå. I händelse av oavgjort och inget pris för oavgjort erbjöds, kommer reglerna för dött lopp såsom förklaras i <Avsnitt C, Paragraf 10(a).1> att tillämpas.
 14. Erbjudanden på “First Innings Century” erfordrar att 50 ’overs’ har kastats, försåvitt inte ett resultat redan har bestämts eller denna ’innings’ har nått sitt naturliga slut (inklusive deklarerade ’innings’).
 15. För spel på "Fifty/Century/Double Century in match" i antingen test- eller förstaklassmatcher, kommer de att ogiltigförklaras i dragna matcher där antalet ’overs’ är mindre än 200, försåvitt inte ett resultat redan har beslutats.
 16. För spel på "Fifty/Century/Double Century in match" i ‘Home/Away 1st Innings’ i antingen test- eller förstaklassmatcher, kommer de att ogiltigförklaras försåvitt inte ’innings’ uppnår sitt naturliga avslut (inklusive ‘deklarerad innings’) eller ett resultat redan har beslutats.
 17. För spel på "Fifty/Century/Double Century in match" i respektive första innings i antingen test- eller förstaklassmatcher, kommer de att ogiltigförklaras försåvitt inte båda ’innings’ uppnår sina naturliga avslut (inklusive ‘deklarerad innings’) eller ett resultat redan har beslutats.
 18. För spel på "Fifty/Century/Double Century in match" i ‘Home/Away 2nd Innings’ i antingen test- eller förstaklassmatcher, kommer de att ogiltigförklaras om antalet ’overs’ är mindre än 50, försåvitt inte ett resultat redan har beslutats.
 19. Spel på “Lag med spelaren som gör flest runs” avgörs för mest antal ’runs’ i antingen första eller andra innings av endera laget, dvs. laget med spelaren som åstadkommer högst antal ’runs’ i matchen oberoende av det kompletta matchresultatet. Spel kommer att ogiltigförklaras i oavgjorda matcher där antalet kastade ’overs’ är mindre än 200. I händelse av oavgjort kommer reglerna om dött lopp såsom förklaras i <Avsnitt C, paragraf 10(a).1> att tillämpas.

e. Serie-/Turneringsspel

 1. Om inget odds erbjuds för oavgjort i spel på “Serievinnare” och serien är oavgjord, kommer alla spel att ogiltigförklaras, försåvitt en regel för dött lopp inte har specificerats (såsom förklaras i <Avsnitt C, Paragraf 10(a).1>).
 2. Om en turnering inte slutförs men vinnare förklaras av den styrande organisationen kommer spel att betalas för de(n) förklarade vinnaren(na). Reglerna för dött lopp såsom förklaras i <Avsnitt C, Paragraf 10(a).1> kan komma att tillämpas. Om ingen vinnare förklaras kommer alla spel att ogiltigförklaras.
 3. Alla spel på turneringar innefattar finaler/slutspel, försåvitt annat inte anges.
 4. För spel på “Series Score” (korrekt serieresultat), om, av någon orsak, antalet matcher i en serie ändras och det inte speglar det antal som förutsågs i erbjudandet kommer alla spel att ogiltigförklaras.
 5. För spel på “Top Series Run Scorer/Wicket Taker” och “Top Tournament Batsman/Bowler”, när matchen slutar kommer reglerna för dött lopp att tillämpas, enligt förklaring i <Avsnitt C, Paragraf 10(a).1>. Ingen återbetalning kommer att utföras för spelare som inte deltagit. Åtminstone en match måste slutföras i turneringen/serien för att spelen ska kvarstå.
 6. Spel som refererar till prestationer från en viss spelare/visst lag i en serie/turnering kommer inte att ta hänsyn till någon statistisk som har ackumulerats från uppvärmningsmatcher.
 7. För spel på “Series Handicap” kommer all avstämning att ske för resultatet av ’series score’ och inte de ’runs’ som registrerats i serien. Om, av någon orsak, antalet matcher i en serie ändras kommer alla spel att ogiltigförklaras.
 8. För spel på “To Win a Test in Series” och “Total Test Wins/Draws”, om av någon anledning antalet matcher i en serie ändras kommer alla spel att ogiltigförklaras med undantag för de situationer där en utgång redan har bestämts.

11. Curling

 1. Avgörande av alla spel som refererar till curling kommer om inte annat specifikt anges att baseras på resultatet efter eventuella extra omgångar.

12. Cykling (tävlingsbana och väg) 

 1. Avgörande av erbjudanden kommer att baseras på cyklist/lag som uppnår bästa placering i slutet av loppet/evenemanget.
 2. Den avgörande faktorn beträffande rättning av spel kommer att vara bäst placering i det specifika evenemanget enligt vad som anges av den officiella organisationen vid podiepresentationen, oavsett eventuella efterföljande diskvalificeringar, ändringar av det officiella resultatet osv.
 3. Alla spel gällande "head to head" och "över/under" som gäller en eller flera cyklisters prestation under ett evenemang/lopp betraktas som giltiga, förutsatt att alla angivna cyklister startar evenemanget/loppet i fråga och att åtminstone en av dem slutför evenemanget/loppet i fråga.
 4. Spel som refererar till resultatet efter att evenemanget slutförts kräver att det specifika evenemanget helt och hållet slutförs annars kommer spelen att ogiltigförklaras om inte resultat redan fastställts. Om det totala antalet etapper i ett lopp inte slutförs helt, eller om organisatören bestämmer sig för att ta bort resultat från vissa etapper för att beräkna det officiella resultatet kommer spel att gälla förutsatt att antalet borttagna etapper inte överstiger 25 % av det i förväg beslutade antalet etapper (undantaget prolog) vid tävlingens början.
 5. Alla spel kommer att gälla förutsatt att evenemanget, eller den relativa etapp som spelet gäller, slutförs inom samma år om inte andra överenskommelser har gjorts.
 6. Spel på prestationer i vissa etapper gäller oberoende av ändringar av rutten som organisatören anser nödvändiga att överväga och verkställa inför etappen. Undantag till detta är de fall om en etapp med en viss karaktär (t.ex. bergsetapp) ändras av organisatören, före etappens start, till en etapp med annan karaktär (t.ex. tempolopp eller landsvägslopp). I sådana fall kommer spel som lagts före tillkännagivandet av förändringen att ogiltigförklaras.
 7. För ett spel på lag/cyklist prestation (som totalt antal etappvinster för lag/cyklist under Tour X) eller "Head to Head"-spel med erbjudanden som involverar två cyklisters/lags prestationer i specifika evenemang kommer händelser i evenemangen inte att räknas i resultatet om de har någon av följande beteckningar: prolog, lagtempolopp.

13. Cykel-Cross 

 1. Regler och villkor för cykling gäller där så är tillämpligt.

14. Fotboll 

 1. Första/Nästa målskytt - spelet gäller att en specifik spelare gör det angivna målet inom den tillämpliga tidsramen, eller är första/nästa målskytt för sitt lag (t.ex. "Första mål för lag X"). Spelet kommer att ogiltigförklaras för spelare som inte deltar i matchen eller som kommer in på plan efter att det angivna målet har gjorts. Självmål räknas inte för detta spelerbjudande. Om målet som spelerbjudandet refererar till anses vara självmål, kommer nästa spelare som gör mål som inte är självmål och stämmer med spelerbjudandets parametrar att räknas som vinnande resultat. Om inga mål (eller ytterligare mål om tillämpligt) görs som inte är självmål och stämmer med spelerbjudandets parametrar avgörs alla spel som förlorade, försåvitt inte ett tillämpligt alternativ har angivits inom erbjudandet.
 2. Sista målskytt - spelet gäller att en specifik spelare gör matchens sista mål, antingen inom en specifik tidsperiod av evenemanget (t.ex. "Sista mål i matchen" eller "Sista mål i första halvlek") eller att vara sista målskytt för sitt lag (t.ex. "Sista målskytt – lag X"). Spelet kommer att ogiltigförklaras för spelare som inte deltar i matchen över huvud taget. I alla andra fall förblir spel giltiga oberoende av tidpunkt för utbyte/inbyte av spelaren. Självmål räknas inte för detta spelerbjudande. Om målet som spelerbjudandet refererar till anses vara självmål, kommer föregående spelare som gör mål som inte är självmål och stämmer med spelerbjudandets parametrar räknas som vinnande resultat. Om inga mål (eller tidigare mål om tillämpligt) görs som inte är självmål och stämmer med spelerbjudandets parametrar avgörs alla spel som förlorade.
 3. I "Scorecast" och "Matchcast" går det att spela samtidigt på en viss händelse (t.ex. första målskytt) i kombination med en annan i samma eller ett relaterat evenemang (t.ex. rätt resultat i matchen). Om spelerbjudandet gäller Första målskytt eller Sista målskytt gäller villkor i <Avsnitt C, paragraf 14.1> och <Avsnitt C, paragraf 14.2>, om tillämpliga. Spelet kommer att ogiltigförklaras för spelare som inte deltar i matchen över huvud taget. I alla andra fall förblir spel giltiga oberoende av tidpunkt för utbyte/inbyte av spelaren. Självmål räknas inte för avgörande av detta erbjudande.
 4. Om inte annat specificerats, eller indikerats i samband med spelerbjudandet, erfordrar alla spel som gjorts före matchstart som relaterar till om viss(a) spelare lyckas göra ett antal mål att de(n) listade spelaren(na) spelar från matchstart för att spelet ska vara giltigt. Liknande typer av vad som utförs efter den relevanta matchen har börjat kommer att avstämmas som ogiltigt om de(n) listade spelaren(na) inte deltar mer i matchen, av någon orsak, efter det att vadet har accepterats. Självmål kommer aldrig att räknas som mål för någon vald spelare..
 5. För spel som relaterar till gula/röda kort, varningspoäng osv kommer endast kort som visas för spelare som vid tidpunkten är på planen att vara giltiga för rättning. Kort, disciplinära åtgärder, avstängningar för någon som vid tillfället för sanktionen inte är eller inte borde vara aktivt spelande på planen, liksom disciplinära åtgärder som sker efter att spelet officiellt har slutförts kommer inte att beaktas.
 6. Försåvitt annat inte anges eller indikeras i samband med spelerbjudandet, erfordrar att alla disciplinärt relaterade spel som görs innan matchstart att de(n) enskilda (t.ex. gult kort, rött kort, antalet fouls) att de(n) listade spelaren(na) spelar från början av matchen för att de ska vara giltiga. Liknande typer av vad som utförs efter den relevanta matchen har börjat kommer att avstämmas som ogiltigt om de(n) listade spelaren(na) inte deltar mer i matchen, av någon orsak, efter det att vadet har accepterats..
 7. "Varningspoäng" ackumuleras enligt följande regler: Gult kort = 10 poäng, rött kort = 25 poäng. Maximalt antal poäng för en spelare är 35.
 8. Erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer i en enskild match (exempelvis: Antalet mål som görs av Spelare X) eller jämförelsen av prestationerna från 2 enskilda spelare under matchens gång (exempelvis: Vem av Spelare X eller spelare Y kommer att göra flest mål), kräver att alla de listade individerna spelar från början av matchen för att spelen ska kvarstå.
 9. Erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer (exempelvis: Antalet mål gjorda av Spelare X under VM) eller jämförelsen av prestationerna från 2 enskilda spelare under en viss period/turnering/säsong (exempelvis: Vem av Spelare X eller spelare Y kommer att göra flest mål), erfordrar att alla listade individer måste vara aktiva deltagare i åtminstone en match tillämplig för erbjudandet efter att spelet har accepterats för att spelet ska kvarstå. Vad som har slagits efter eventuella nyheter som potentiellt kan minska antalet matcher som någon listad spelare kan utföra inom tävlingen (exempelvis: skada/överföring/värvningsnyheter); och som därmed förändrar odds även endast teoretiskt i favör för något särskilt resultat utan att sagda odds har justerats för att spegla vadets aktuella tillstånd, kommer att ogiltigförklaras.
 10. Alla spel som refererar till sammanlagda resultat i turneringar (t.ex. mål, hörnor, kort straff osv.) kommer att avgöras baserat på officiell statistik från den styrande organisationen. Sammanlagda siffror från sådana spel kommer om inte annat anges att inkludera eventuella förlängningar (t.ex. extratid), men inte straffsparksläggningar..
 11. Om inte annat specifikt har angetts, kommer alla spel som refererar till att ett visst lag vinner ett antal/urval av troféer under samma säsong, att baseras på det specifika lagets prestation i följande tävlingar: nationell liga, tydlig motsvarighet till FA Cup och League Cup samt Champions League eller Europa League. Andra troféer (t.ex. nationella och europeiska Super Cup, World Club Cup) räknas inte.
 12. "Nationell dubbel" betraktas som lagets seger i tydlig motsvarighet i respektive nationell liga och FA Cup.
 13. För avräkningsändamål, satsningar som hänvisar till antalet kort som visas av domaren kommer att räknas enligt följande: - Gult kort = 1 - Rött kort = 2 - Ett gult och ett rött = 3 - Två gula kort och ett rött = 3 Maximalt antal kort för en spelare är 3 kort. Endast kort som visas för spelare som för närvarande är berättigade enligt C.14.5 kommer att beaktas.
 14. Spel på om en viss spelare lyckas göra mål från en viss del på planen (t.ex. från utanför straffområdet) avgörs baserat på bollens position vid tidpunkten för spelarens tillslag på bollen, oberoende av riktningsändringar som kan ske av bollbanan efter tillslaget. För tydlighetens skull tillhör linjerna som markerar ett områdes gräns det område som de markerar, dvs om ett tillslag sker med bollen i luften ovanför, eller i beröring av, nämnda linje anses inte skottet kommit från utanför straffområdet.
 15. Vad på om (en) viss(a) spelare ska pricka överliggaren, stolpen eller någon annan del på ställningen som markerar målområdet regleras endast såsom uppfyllt om en sådan prestation inte resulterar direkt i att ett mål tilldöms exakt efter att bollen träffar en del av målställningen. Regleringen kommer endast att beakta skott som riktats mot målställningen som försvaras av motståndarna i de(n) förtecknade spelarens(nas) lag. Om en spelare skjuter ett skott som träffar det mål som hens lag försvarar kommer det inte att betraktas som en uppfylld prestation.
 16. Under vissa evenemang kan Casumo besluta att erbjuda spel med ett minskat urval deltagare (t.ex. någon icke namngiven spelare i lag X) eller en enstaka deltagare som representerar hela laget (t.ex. någon spelare i lag X). Vad gäller avgörande i båda fallen anses alla icke namngivna spelare som startande (och avgörs som sådan) inklusive avbytare oberoende av om de deltar i matchen eller inte.
 17. Spel på prestationer av spelare som startat matchen som avbytare kommer att ogiltigförklaras vare sig spelaren är namngiven i startelvan eller inte deltar alls i matchen.
 18. Vid erbjudanden såsom Nästa målgörare, Nästa spelare som får ett kort, Nästa målgivande passning eller Matchens lirare kommer spelet att ogiltigförklaras om den utvalda spelaren inte deltar alls i matchen eller inte har haft någon möjlighet att utföra något under den angivna tidsramen.
 19. Spel på “Nästa målgivande passning” för ett särskilt mål kommer att avgöras som ogiltigt om den styrande organisationen förklarar att det specifika målet var utan målgivande passning, ett självmål och/eller inga fler mål görs i matchen under den angivna tidsramen.
 20. Spel som hänför sig till mål på straffsparkar och/eller resultat kommer att regleras enligt om resultatet tillkom på matchplanen och enligt reglerna för det specifika scenariot samt i frågan om avgörande straffsparksläggning att den förblir gällande oavsett formatet som den styrande organisationen valt för den avgörande straffsparksläggningen. Spel är giltigt om straffsparken beordras att slås om och regleringen kommer att ske beroende på resultatet av den straffspark som slogs om. Som en allmän princip, avgörande baseras på konceptet att om inte straffsparken resulterar i ett godkänt mål (med följande avgörande), ska den första person / objekt / plats (det som är tillämpligt) som bollen först träffar betraktas som det vinnande resultatet, oavsett om bollen träffar någon annan person / objekt i sin bana efter en tidigare avledning. De följande exemplen har förberetts som en allmän riktlinje för avgörande: ”Mål" är det vinnande resultatet i de följande scenarierna för en lyckad straffsparksläggning: - Alla straffsparkar som resulterar i mål utan att bollen har avletts. - Målvakten tar på bollen men den hamnar i målet; - Bollen tar i trävirket innan den hamnar i målet. ”Räddning" är det vinnande resultatet i de följande scenarierna för en misslyckad straffsparksläggning: - Målvakten omdirigerar bollen till utanför målet; - Målvakten omdirigerar bollen till stolpe / överliggare. ”Trävirke" är det vinnande resultatet i de följande scenarierna för en misslyckad straffsparksläggning: 1) Bollen tar i trävirket innan den rörs / räddas av målvakten; 2) Bollen tar i trävirket och hamnar sedan utanför målställningen. ”Någon annan miss" är det vinnande resultatet om bollen, utan att ha avletts av vare sig målvakt eller trävirke, hamnar utanför målställningen: Undantag från de ovan nämnda scenarierna är om, i en avgörande straffsparksläggning, bollen först träffar trävirket, sedan träffar målvakten och hamnar i målet; en sådan straffspark kommer att betraktas som mål om denna situation uppträder under den del av matchen som inte är en avgörande straffsparksläggning, men straffsparksläggaren kommer att betraktas som om han missade chansen att göra mål och "träffa trävirket" kommer att betraktas som det vinnande resultatet.Alla beslut som fattas av en videoassisterande domare (VAR) som ej överensstämmer med det ursprungliga resultatet som har sanktionerats av domarna på planen (inklusive icke-beslut såsom att låta spelet fortsätta innan videogranskning sker), och som därför förändrar resultatet för att alla vad som har ingåtts i tidsintervallet mellan ursprungsincidentens faktiska händelse och domarens slutgiltiga beslut om händelsen ska bedömas som ogiltiga, för så vitt det specifika odds som erbjudits inte påverkas av användningen av VAR eller har redan räknats in i det odds som erbjudits vid tiden för spelets godkännande. Avgörande av alla andra orelaterade spelerbjudanden, inklusive de som bestäms av något spel mellan tidpunkten för ursprungsincidenten och beslutet som följer på VAR-granskningen och som inte påverkas / förändras av VAR-beslutet, står fast. För resultatändamål ska VAR-granskningar och de beslut som härrör från sådana granskningar, betraktas som ha ägt rum vid tidpunkten för ursprungsincidenten, för vilken VAR eventuellt skulle ha använts om spelet inte hade avbrutits omedelbart. <Operatören> förbehåller sig rätten, att i enlighet med <Avsnitt A, Paragraf 6.2>, att omvända tidigare avgjorda erbjudanden i de fall där avgörandet blir felaktigt som en följd av domarens slutliga beslut, för så vitt detta beslut tas och publiceras innan matchen är avslutad och / eller det förtecknade tidsintervallet. För att undvika alla tvivel betraktar <Operatören> att VAR har använts om det förstås från domarens gester (ex. handgester eller att ha stoppat matchen för att granska incidenten själv) och / eller användningen av VAR bekräftas av matchrapporten som publiceras av den officiella organisationen. I de fall som det är oklart om VAR har använts på grund av avsaknad av TV-täckning och / eller motsägelsefulla rapporter, kommer <Operatören> att reglera vaden baserat på uppgifter inhämtade från flödesleverantörer och allmänt ansedda uppkopplade källor baserat på grundval av eget kapital.
 21. För regleringsändamål, marknader som hänvisar till lag som kommer att visas Nästa kort (varning) och / eller “Totalt antal kort” betrakta alltid ett Rött kort som två tillfällen för att ett kort kommer att visas och regleras i enlighet med det. De följande exemplen har förberetts som en allmän riktlinje för reglering: - Första visade kort i en match är ett direkt Rött kort. Det drabbade laget regleras som vinnande val för erbjudandena: Kort nummer 1 och nummer 2; - Första visade kort i en match är ett Gult kort följt av ett rakt Rött kort till samma spelare utan att ett andra gult kort visas. Det drabbade laget regleras som vinnande val för erbjudandena: Kort nummer 1, nummer 2 och nummer 3; - Första visade kort i en match är ett Gult kort följt av ett andra Gult kort med ett påföljande Rött kort till samma spelare. Det drabbade laget regleras som vinnande val för erbjudandena: Kort nummer 1, nummer 2 och nummer 3;
 22. Marknader som härrör till en viss spelare som kommer att vara den nästa att få ett kort (varning) förstås som och regleras som ordningen i vilken varje individuell spelare varnas / utvisas av domaren. Vilken kortfärg som visas av domaren har ingen betydelse vid regleringen av detta erbjudande och det avgörandet kriteriet är alltid den ordning i vilken den individuella spelaren har förts in i domarens bok. För regleringsändamål är det möjligt att en individuell spelare listas två gånger som “Nästa varnade spelare” eftersom dubbla varningar kan uppstå vid olika spelavbrott. Om två eller fler spelare varnas vid samma spelavbrott kommer vad på detta erbjudande att regleras som ogiltiga.
 23. Varje hänvisning till “Frisparkar”, både uppträdande som ett enkelt resultat och en händelse, kommer också att betrakta tillfällen med domslut om offside samt alla andra brott, förutom de som bestraffas med straffspark.
 24. Erbjudanden som refererar till specifika spelare som spelar hela matchen erfordrar att de(n) specifika spelaren(na) startar matchen för att vaden ska kvarstå. För avgörande ändamål kommer vaden att avstämmas som ”JA” endast om de(n) specifika spelaren(na) inte byts ut eller utvisas under ordinarie tid. Eventuell förlängning betraktas inte.

15. Golf 

 1. Alla spel kommer att betraktas som giltiga så länge turneringen eller den relaterade rundan som spelet refererar till spelas inom samma sportsäsong och inom tre (3) månader från senast planerat datum (räknas i banans lokala tid), såsom kungörs av den styrande organisationen, oavsett eventuella uppskjutningar, utom i fall där annat har avtalats.
 2. Alla spel som refererar till prestation under turnering, såsom, men inte begränsat till, vinnare, plats, ”Each way”, vinnare förutom X, gruppspel, bästa slutplacering för land, individs slutplacering osv., kommer att betraktas som giltiga så länge som det minsta antalet hål, tillämpligt för erbjudandet, enligt den styrande organisationen regler (t.ex. 36 hål för sanktionerade händelser på Europa-touren och 54 hål för sanktionerade händelser på PGA-touren), har spelats av de berättigade spelarna och ett officiellt resultat har förklarats av den sanktionerande organisationen.. Skulle ett turneringsformat ändras så att det innehåller färre rundor/hål än de ursprungligen planerade kommer alla spel som accepterats på erbjudanden efter det sista slaget på den sista slutförda rundan att ogiltigförklaras..
 3. Spelerbjudanden som redan har avgjorts betraktas som giltiga spel även om 36 hål inte spelats och/eller ett officiellt resultat inte har meddelats av organisationen.
 4. Alla resultat från officiellt sanktionerade slutspel kommer endast att räknas vid avgörandet av turneringserbjudandena. Försåvitt annat inte anges kommer erbjudanden som refererar till prestationer inom en viss runda inte att ta hänsyn till resultat från slutspel.
 5. Spel gällande spelare som startar i turneringen men som drar sig ur eller diskvalificeras, kommer att avgöras som förlorade spel, utom om resultatet av erbjudandet som spelet refererar till redan beslutats.
 6. Alla spel gällande deltagare som inte deltar överhuvudtaget kommer att återbetalas.
 7. I spel gällande vinnare som inkluderar ett begränsat urval av deltagare, så som bästa nation, gruppspel, bäst inbördes av sex spelare osv., förbehåller Casumo sig rätten att tillämpa Tattersalls regel 4 för spelare som inte påbörjar tävlingen. Skulle det hända att alla spelare som listas i erbjudandet misslyckas att kvalificera sig kommer den spelare som var bäst placerad när kvalet slutar att dömas som vinnare. Reglerna för dött lopp kommer att tillämpas utom i de fall där ett slutspel har bestämt en bättre slutplacering, om tillämpligt.
 8. Alla spelerbjudanden gällande "head to head" kräver att alla deltagare påbörjar evenemanget/rundan som spelet refererar till.
 9. I spel gällande "head to head" med endast två spelare, kommer spelet att ogiltigförklaras om båda deltagarna delar samma slutplacering och inte alternativ för oavgjort har erbjudits. I spel gällande "head to head" med tre spelare, om två eller flera deltagare skulle dela samma slutplacering, kommer insatserna att divideras i enlighetmed <Avsnitt B, paragraf 5.19>.
 10. Rättning av spelerbjudanden gällande "head to head" och som involverar prestationen hos två eller flera spelare (t.ex. bästa slutplacering i en turnering) kommer att baseras på bästa slutplacering/lägsta poäng (enligt vad som är tillämpligt) som uppnås i det evenemang/den runda som spelet relaterar till.
 11. Alla referenser till kvalificering/icke-kvalificering kräver en officiell kvalificering/icke-kvalificering från organisatörerna för att spelet ska vara giltigt. I fall med turneringar där spelarna elimineras under mer än en fas, kommer rättningen att baseras på om spelaren har kvalificerat sig eller inte efter den första kvalificeringsomgången.
 12. Diskvalificering/avbrott av en spelare före kvalificeringen kommer att resultera i att spelaren anses ha missat kvalificeringen. Diskvalificering/avbrott efter kvalificeringen kommer inte att vara relevant när det gäller det ursprungliga rättning av erbjudanden gällande kvalificering.
 13. I spel gällande "head to head" som baseras på bästa slutplacering i turneringen, där en spelare inte kvalificeras, kommer den andra spelaren att räknas som vinnare. Om ingen av deltagarna kvalificeras kommer spelaren med lägst poängantal vid kvalificeringen att betraktas som vinnare. Om ingen av spelarna kvalificeras och de har samma poängantal, kommer spelet att annulleras. En spelare som diskvalificeras efter kvalificeringsomgången, kommer att anses ha vunnit över en spelare som inte kvalificerats.
 14. Alla referenser till "huvudsaklig" kommer att baseras på turneringen för säsongen i fråga och som PGA tillägnar sagda definition, oavsett ort, datum och andra förändringar.
 15. Om spelet stoppas efter en runda har påbörjats och den styrande organisationen beslutar att annullera alla handlingar som refererar till den rundan och startar om från noll eller avbryter helt sagda runda, kommer alla spel som lagts efter starten för den rundan för ”Tournament outright”, marknaden för ledaren efter rundan och marknaden för att missa/klara kvalet att ogiltigförklaras.
 16. Spel som refererar till att en viss deltagare placerar sig inom ett speciellt intervall (exempelvis: Bästa 5/10/20/40) under en turnering kommer valet av turneringar eller någon särskild placering att avstämmas enligt reglerna för “dött lopp” om deltagaren delar den specifika placeringen.
 17. Erbjudanden som relaterar till att en viss deltagare befinner sig på ledartavlan vid en viss tidpunkt (exempelvis: Ledare vid slutet på Runda X) kommer att avstämmas i enlighet med resultatet vid slutet av den angivna ronden/tidsramen. Reglerna om dött lopp tillämpas vid delade placeringar.
 18. I turneringar där “modified Stable ford scoring” används kommer spel att avstämmas enligt antalet gjorda poäng och inte antalet utförda slag. Listade spelare måst slutföra åtminstone 1 hål för att spelen ska kvarstå, annars kommer de att ogiltigförklaras.
 19. Avstämning av erbjudanden av så kallad “Action-betting” och liknande, inklusive, men inte begränsade till, “Fairways/greens i regelbundet antal slag/bunkers/vattenhinder”, kommer att ske på den exakta plats som bollen döms ha kommit att stanna. Spel kommer att avstämmas enligt den officiella webbplatsen för den relevanta touren/evenemanget och kommer inga uppgifter för sådan avstämning att publiceras, kommer TV-bilder att användas för att avgöra utgången. De följande beskrivningarna och reglerna för avstämning tillhandahålls för erbjudanden för “Action-betting”: · Fairway på regelbundet antal slag – Spel som refererar till att en spelares utslag på ett hål med par 4 eller par 5 bedöms som att bollen har stannat på den klippta delen av gräset som kallas för “fairway”; · Green på regelbundet antal slag – Spel som refererar till att spelarens slag för att närma sig hålet bedöms som att bollen har stannat på den klippta delen av gräset som kallas för “green” på det regelbundna antalet slag, vilket underförstås enligt följande: Regelbundet antal slag för hål med par 3: 1 slag Regelbundet antal slag för hål med par 4: 2 slag Regelbundet antal slag för hål med par 5: 3 slag · Vattenhinder på hålet – Spel som refererar till att spelarens slag bedöms som att bollen har stannat inuti ett vattenhinder eller bortom den röda gränslinjen för ett vattenhinder och därmed inuti hindret. · Bunker på hålet – Spel som refererar till att spelarens slag bedöms som att bollen har stannat inuti en sandbunker. Om det erfordras att spelaren måste stå i en sandbunker för att slå ett slag utanför sandbunkern kommer detta INTE att bedömas som om bollen har stannat inuti en sandbunker. · Närmast flaggan vid regelbundet antal slag – Spel som refererar till den Spelare som hamnar närmast flaggan i sitt regelbundna slag. Bollen måste stanna på “green” för att det ska räknas. Om båda spelarna misslyckas att hamna på “green” med ett regelbundet antal slag kommer spelen att ogiltigförklaras. Regelbundet antal slag för hål med par 3: 1 slag Regelbundet antal slag för hål med par 4: 2 slag Regelbundet antal slag för hål med par 5: 3 slag
 20. Reglerna för “dött lopp” kommer att tillämpas på erbjudanden med “Vinner förutom X/namngiven(na) spelare” om 2 eller fler deltagare delar tillämpliga placeringar. Spelen ogiltigförklaras om de nämnda spelarna inte deltar i tävlingen.
 21. Spel på “Vinstmarginal” erfordrar att åtminstone 36 hål av tävlingen spelas för att vad ska kvarstå.
 22. I erbjudanden för “Straight Forecast” måste de utvalda deltagarna slutföra turneringen på första och andra plats, i den ordning de har listats. Reglerna för dött lopp kommer tillämpas vid oavgjort. Båda de listade spelarna måste slå ut åtminstone ytterligare en gång efter det att spelet har accepterats för att det ska kvarstå.
 23. Spel på “Vinnande resultat” erfordrar att alla schemalagda hålen i turneringen har slutförts. En eventuell minskning av antalet hål kommer att ogiltigförklara erbjudandet.
 24. Spel på “Hole in One under turneringen” erfordrar att åtminstone 36 hål av tävlingen spelas för att spelen ska kvarstå försåvitt inte utgången redan har bestämts och i sådana fall kommer att avstämmas i enlighet med det. Spel på “Hole in One Runda X” erfordrar att hela rundan måste slutföras av alla spelare för att spelen ska kvarstå försåvitt inte utgången redan har bestämts och i sådana fall kommer att avstämmas i enlighet med det.
 25. Spel som refererar till att en spelare “leder från början till slut” erfordrar att den listade individen är högst på ledartavlan (inklusive eventuella oavgjorda placeringar) vid slutet på alla schemalagda rundor av turneringen. En eventuell minskning av antalet schemalagda hål/rundor kommer att ogiltigförklara spelen.
 26. “Vinnaren slår birdie/par/bogey på 72:a hålet” refererar till den slutliga vinnarens prestation på hål 18 i runda 4. Spelen kommer att ogiltigförklaras om det sker en minskning av antalet schemalagda hål/rundor under turneringen. I de fall som används “Shotgun Start” i runda 4 kommer spelen att ogiltigförklaras.
 27. “Vinnaren kommer att spela i finalrundans gruppering” refererar till huruvida den slutliga vinnaren kommer att härröra från de 2-bolls- eller 3-bollspar som har schemalagts att slå ut som sist enligt utslagstidpunkterna som har publicerats av den officiella organisationen.

16. Handboll 

 1. Erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer i en enskild match (exempelvis: Antalet poäng som görs av Spelare X) eller jämförelsen av prestationerna från 2 enskilda spelare under matchens gång (exempelvis: Vem av Spelare X eller spelare Y som kommer att ta flest poäng), kräver att alla de listade individerna tar en aktiv del i den tillämpliga matchen för att spelen ska kvarstå.
 2. Alla spel som refererar till sammanlagda resultat i turneringar kommer att rättas baserat på officiell statistik från den styrande organisationen. Sammanlagda siffror från sådana spel kommer om inte annat anges att inkludera eventuella förlängningar (t.ex. extratid), men inte straffmål.
 3. Avgörande av spel gällande spelare i en specifik match baseras på resultat efter slutet av andra halvleken (ordinarie tid) om inte annat angetts.
 4. Erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer (exempelvis: Antalet mål gjorda av Spelare X under VM) eller jämförelsen av prestationerna från 2 enskilda spelare under en viss period/turnering/säsong (exempelvis: Vem av Spelare X eller spelare Y kommer att göra flest mål under den ordinarie säsongen), erfordrar att alla listade individer måste vara aktiva deltagare i åtminstone en match tillämplig för erbjudandet efter att spelet har accepterats för att spelet ska kvarstå. Vad som har slagits efter eventuella nyheter som potentiellt kan minska antalet matcher som någon listad spelare kan utföra inom tävlingen (exempelvis: skada/överföring/värvningsnyheter); och som därmed förändrar odds även endast teoretiskt i favör för något särskilt resultat utan att sagda odds har justerats för att spegla vadets aktuella tillstånd, kommer att ogiltigförklaras.
 1. Hästkapplöpningar (Galopp och Trav) 
 1. Spel gällande "head to head" där åtminstone en häst slutför kapplöpningen rättas på basen av det officiella meddelade resultatet från den styrande organisationen.
 2. Ett spel gällande head to head där ingen av hästarna får ett officiellt resultat kommer att förklaras som annullerat.
 3. Ett spel gällande head to head där båda hästarna registreras med samma officiella tid, kommer att rättas baserat på vilken häst som i resultatet noteras som vinnare över den andra hästen; om det inte går att avgöra vilken häst som vunnit över den andra enligt resultatet, kommer spelet att förklaras som annullerat.
 4.  Ett vad på Head-to-Head (Inbördes placering mellan två deltagare) och/eller Triple Head (inbördes placering mellan tre deltagare) förklaras ogiltigt i den händelse att:  a. Alla deltagande hästar misslyckas att slutföra loppet; och/eller b. Ingen av de deltagande hästarna tilldelas någon prissumma. ’Prissumma’ förstås som penningskalan som utdelas beroende på deltagarens prestanda i det angivna loppet. For avgörande ändamål ska belopp som tilldelas deltagare av någon annan orsak förutom deras klassificering (exempelvis deltagande/framträdande) inte betraktas som 'prissumma'.
 5. I fall av tryckfel gällande information som, men inte begränsat till, lopp- och startnummer, loppets namn, samt metod eller distans för start, kommer spelet fortfarande att betraktas som giltigt, förutsatt att alla angivna hästar deltar i samma lopp under samma evenemang.
 6. Alla spel gäller det listade loppet. Om loppet inte skulle köras/slutföras på utsatt datum kommer alla spel som lagts efter 00.00 CET utsatt dag att ogiltigförklaras. Spel lagda före 00.00 CET utsatt dag gäller förutsatt att loppet körs under utsatt år.

18. Ishockey 

 1. Om inte annat anges avgörs marknader genom resultat och statistik vid slutet av eventuell förlängning, avgörande straffslagning eller några andra förlängningsmetoder som den relevanta styrande organisationen utnyttjar.
 2. Erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer i en enskild match (exempelvis: Antalet mål som görs av Spelare X) eller jämförelsen av prestationerna från 2 enskilda spelare under matchens gång (exempelvis: Vem av Spelare X eller spelare Y kommer att göra flest mål), kräver att alla de listade individerna är aktiva deltagare i den tillämpliga matchen för att spelen ska kvarstå..
 3. Avgörande av spel gällande spelar- och lagmarknader (Mål, Målgörande passning, Poäng, Straffminuter, Skott på mål osv.) avgörs baserat på officiell statistik från den styrande organisationen. Om inte annat anges kommer sådana spel att avgörs inklusive eventuella förlängningar, men inte avgörande straffslagsläggning.
 4. För att kunna avgöra "Över/Under"-spel gällande totalt antal gjorda mål i matcher inklusive eventuella mål gjorda under övertid och under avgörande på straffar gäller enbart "1" gjort mål av vartdera laget under alla förlängningar och eventuell straffslagning. Följande exempel kan användas vid överväganden: • Exempel 1 - Över/Under (ordinarie tid): Matchen slutar 2-2 efter tredje perioden. Totalt antal mål slutar med 2-2 (4 mål totalt). • Exempel 2 - Över/Under (inklusive övertid och avgörande på straffar): Matchen slutar 2-2 efter tredje perioden och lag A gör mål under övertid. Totalt antal mål slutar med 3-2 (5 mål totalt). • Exempel 3 - Över/Under (inklusive övertid och avgörande på straffar): Matchen slutar 2-2 efter tredje perioden. Övertiden slutar 0-0 och under avgörandet på straffar gör lag A 1 mål och lag B 2 mål. Totalt antal mål slutar med 2-3 (5 mål totalt)
 5. Alla erbjudanden om matcher i NHL och NCAA kommer endast att betraktas som giltiga om det återstår mindre än 5 min av schemalagt spel i den tredje perioden. Undantag kommer att göras för dem vars där resultatet har beslutats före avbrottet och omöjligt kan ändras oavsett framtida evenemang, som kommer att avstämmas enligt det beslutade resultatet.
 6. Försåvitt inte specifikt angivet eller underförstått inom erbjudandet kommer alla spel på “match” i ishockey att bestämmas baserade på resultatet vid slutet av ordinarie tid (dvs. slutet av den tredje perioden).
 7. Försåvitt det inte anges specifikt i eller underförstås av erbjudandets natur, kommer avstämningen av säsongspel att baseras på ställningar, definitioner och regler för att avgöra oavgjorda ställningar enligt NHL.com, eller den officiella webbplatsen för tävlingen (det som är tillämpligt).
 8. Säsongsspel, oavsett om de inkluderar resultat som uppnåtts under slutspel eller ej, såväl som erbjudanden som refererar till vissa lags eller spelares prestationer kommer att kvarstå som giltiga även vid spelaröverföringar, lagförflyttningar eller namnförändringar någon gång under säsongen.
 9. Erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer (exempelvis: Antalet mål gjorda av Spelare X under slutspelet) eller vid jämförelsen av prestationerna från 2 enskilda spelare under en viss period/turnering/säsong (exempelvis: Vilken av Spelare X eller Spelare Y kommer att göra flest poäng under den ordinarie säsongen), erfordrar att alla listade individer måste vara aktiva deltagare i åtminstone en match tillämplig för erbjudandet efter att spelet har accepterats för att spelet ska kvarstå. Vad som har slagits efter eventuella nyheter som potentiellt kan minska antalet matcher som någon listad spelare kan utföra inom tävlingen (exempelvis: skada/överföring/värvningsnyheter); och som därmed förändrar odds även endast teoretiskt i favör för något särskilt resultat utan att sagda odds har justerats för att spegla vadets aktuella tillstånd, kommer att ogiltigförklaras.
 10. Erbjudanden om spel på spelare och andra statistikbaserade erbjudanden kommer att avstämmas enligt de officiella matchrapporter som publiceras efter matchen av den styrande organisationen.

19. Motorsport 

 1. Detta avsnitt gäller för alla sporter relaterade till motortävlingar, så som: Formel 1, A1 GP, CART, Indy Car, Nascar, Circuit Racing, Touring Cars, DTM, Enduro, Rally, Rally-cross, Motorcykel, Superbike.
 2. Spel rättas enligt meddelande av live tider och placeringar på TV vid podiepresentation, eller i slutet av omgången/tävlingen/evenemanget (enligt vad som är tillämpligt). Om den information som krävs för rättning av erbjudandet skulle saknas/inte skulle visas och/eller vara ofullständig, kommer den första officiella informationen på den officiella webbplatsen att anses som bindande, oavsett efterföljande uppflyttningar, nedflyttningar, överklaganden och/eller straff som äger rum efter att omgången/tävlingen som spelet refererar till har avslutats.
 3. Evenemang som förkortas på grund av väderförhållanden eller andra omständigheter, men som betraktas som officiella av den styrande organisationen, kommer att avgöras i enlighet med detta, oavsett eventuella förändringar som dessa organisationer kan komma att genomföra på grund av att tävlingen inte slutförts.
 4. Om ett evenemang/en tävling/en omgång/ett varv/ett lopp startas om från början, kommer spelen att vara giltiga och kommer att rättas enligt resultatet som meddelas efter omstarten, utom vid spel där resultatet redan har fastställts.
 5. Beträffande rättning, kommer en förare som deltagit i en officiellt sanktionerad övnings- eller kvalificeringsomgång att anses ha deltagit i evenemanget, oavsett om han deltar i själva tävlingen.
 6. I spel gällande "head to head" måste alla angivna deltagare delta i omgången som spelet refererar till för att spelet ska vara giltigt, oavsett om en förare lyckas få en officiell tid.
 7. I spel gällande "vinnare" eller "plats" kommer inga återbetalningar att ske på deltagare som av någon anledning inte deltar i omgången/evenemanget/mästerskapet som erbjudandet refererar till.
 8. Rättning av eventuella erbjudanden som refererar till "avslutad tävling" kommer att baseras på de officiella regler som instiftats av den styrande organisationen.
 9. Ett spel gällande "head to head" där ingen av förarna slutför tävlingen, kommer att avgöras på basen av flest slutförda varv. I fall där deltagarna inte slutför tävlingen och registreras med samma antal varv, kommer spelet att förklaras som annullerat, utom i Rally, där åtminstone en av de angivna deltagarna måste slutföra evenemanget för att spelet inte ska förklaras som annullerat.
 10. Tidsstraff meddelade av den styrande organisationen under kvalificeringsomgång(ar) kommer att räknas. Inga andra grid demotion/promotion kommer att beaktas.
 11. En tävling kommer att betraktas som påbörjad när uppvärmningsvarvet startar (där så är tillämpligt), därmed anses alla förare som deltar i uppvärmningsvarvet ha startat. I fall där en deltagare vars start försenas, eller som startar tävlingen från depån, kommer deltagaren också att anses ha deltagit.
 12. Avgörande av säsongsmarknaderna kommer att beakta placering som meddelats direkt efter att säsongens sista tävling avslutats, inklusive eventuella beslut som fattas av den styrande organisationen under säsongen, förutsatt att sådant beslut meddelats före säsongens sista tävling. Eventuella beslut (även efter överklagande) som fattas efter att den sista förutbestämda tävlingen avslutats är irrelevanta.
 13. Alla spel som refererar till lagprestationer kommer att vara giltiga oavsett om förare byts ut.
 14. Spel kommer att vara giltiga oavsett ändringar av kalender/plats/bana, så länge tävlingen/evenemanget äger rum inom samma år/säsong, oavsett eventuella uppskjutanden, kalenderordningar osv, utom beträffande spel som placerats efter kl. 00:00 CET måndagen den vecka då tävlingen/evenemanget är inplanerat, vilka kommer att återbetalas om tävlingen/evenemanget/omgången som erbjudandet refererar till inte äger rum inom 7 dagar efter det datum som var inplanerat vid tillfället då spelet placerades.
 15. Spel som refererar till specifika lagprestationer under tävlingen, kräver att det ursprungligen fastställda antalet fordon från varje lag påbörjar tävlingen för att spelen ska vara giltiga, annars kommer de att förklaras som annullerade (t.ex. måste två bilar från varje lag starta tävlingen i Formel 1).
 16. Avgörande av spel som inkluderar "Safety Car" tar inte hänsyn till de tillfällen där det faktiska loppet startar bakom "Safety Car".
 17. Avgörande av spelerbjudande gällande första förare/bil att bryta baseras på det varv som föraren anses ha brutit loppet. Om två eller flera förare bryter under samma varv avgörs loppet enligt <Avsnitt B, paragraf 5, klausul 14>.
 18. Vad på Första förare / Nästa förare att ge upp under loppet inberäknar endast resultat orsakade efter den officiella starten på loppet. Alla uppgivningar / uteslutningar innan loppets faktiska start (inklusive de som sker under uppvärmningsvarvet) betraktas inte för regleringsändamål.

20. Netball 

 1. Om inte annat anges kommer rättning av spel att baseras på resultatet efter den så kallade extra- (över-) tiden.
 2. “Margin Betting”- och “Half/Time Full Time”-erbjudanden fastställs vid utfallet i slutet av 80 minuters spel.
 3. En match måste slutföras för att spelen ska gälla, utom vid resultat som fastställts före avbrottet och där resultatet omöjligt kan ändras oavsett framtida händelser, som kommer att avgöras enligt det gällande resultatet.
 4. Erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer i en enskild match (exempelvis: antalet poäng som görs av Spelare X) eller jämförelsen av prestationerna från två enskilda spelare under matchens gång (exempelvis: vem av Spelare X eller Spelare Y kommer att ta flest poäng), kräver att alla de listade individerna deltar i åtminstone ett spel i åtminstone en ytterligare match efter spelets godkännande för att spelen ska kvarstå.
 5. Erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer under en viss period (exempelvis: Antalet poäng som görs av Spelare X under den ordinarie säsongen) eller jämförelsen av prestationerna från 2 enskilda spelare under säsongens förlopp (exempelvis: Vem av Spelare X eller spelare Y kommer att ta flest poäng under den ordinarie säsongen), kräver att alla de listade individerna är aktiva deltagare i åtminstone ytterligare en tillämplig match för att spelen ska kvarstå.

21. Boboll (finsk baseboll) 

 1. Alla spel gällande boboll rättas på basen av resultatet efter de två första omgångarna. Eventuella resultat från förlängningsperioder (t.ex. Supervuoropari) kommer, om inte annat anges, inte att beaktas

22. Rugby League 

 1. Om inte annat anges är reglering av spel på Rugby League fastställda på basis av resultatet efter den så kallade extra- (över-) tiden eller på Golden Point-regeln, beroende på vilket som gäller.
 2. “Margin Betting”- och “Half/Time Full Time”-erbjudanden fastställs med utfallet i slutet av 80 minuters spel.
 3. Vissa tävlingar/evenemang kan ha erbjudanden som är relevanta för en viss period/match som kan sluta med oavgjort, antingen i slutet av de normala 80 minuternas spel eller efter att den eventuella extra- (över-) tiden har spelats. I sådana fall bestäms spel utifrån den så kallade ”Dead Heat”-regeln där utbetalningen beräknas efter att oddsen delats och sedan multiplicerats med insatsen, oavsett om nettoutdelningen är lägre än kontoinnehavarens insats. Om en sådan bestämmelse finns på plats kommer den att anges i samband med spelerbjudandet.
 4. Try Scorers (First/Last/Anytime/Team) – Alla spel inkluderar eventuell extra- (över-) tid. Alla spel på spelare under speldag 17 står fast oberoende av spelarens deltagande (eller icke-deltagande) i matchen. Insatser på spelare som inte ingår i speldag 17 återbetalas.
 5. Om inte annat anges kommer erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer under en enskild match (exempelvis: Totalt antal tries som görs av Spelare X) eller jämförelsen av prestationerna från 2 enskilda spelare under matchen (exempelvis: Vem av Spelare X eller spelare Y kommer att göra flest tries), kräver att alla de listade individerna delar från början på den tillämpliga matchen för att spelen ska kvarstå.
 6. Erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer (exempelvis: Totalt antal tries som görs av Spelare X under Världscupen) eller jämförelsen av prestationerna från 2 enskilda spelare under en viss period/turnering/säsong (exempelvis: Vem av Spelare X eller spelare Y kommer att göra flest tries under den ordinarie säsongen), kräver att alla de listade individerna är aktiva deltagare i åtminstone ytterligare en matchen som är tillämplig för erbjudandet för att spelen ska kvarstå. Vad som har slagits efter eventuella nyheter som potentiellt kan minska antalet matcher som någon listad spelare kan utföra inom tävlingen (exempelvis: skada/överföring/värvningsnyheter); och som därmed förändrar odds även endast teoretiskt i favör för något särskilt resultat utan att sagda odds har justerats för att spegla vadets aktuella tillstånd, kommer att ogiltigförklaras. Avstämning av liknande spel kommer att baseras på resultatet efter eventuell förlängning, försåvitt inte annat anges.
 7. Alla spel står fast, oavsett byte av spelplats.

23. Rugby Union 

 1. Om inget annat anges kommer alla spel på matchen och lagens prestationer, etc. att fastställas i enlighet med resultatet i slutet av 2:a halvlek (efter 80 minuters spel).
 2. Vissa tävlingar/evenemang kan ha erbjudanden som är relevanta för en viss period/match som kan sluta med oavgjort, antingen i slutet av de normala 80 minuternas spel eller efter att den eventuella extra- (över-) tiden har spelats. I sådana fall bestäms spel utifrån den så kallade ”Dead Heat”-regeln där utbetalningen beräknas efter att oddsen delats och sedan multiplicerats med insatsen, oavsett om nettoutdelningen är lägre än kontoinnehavarens insats. Om en sådan bestämmelse finns kommer den att anges i samband med spelerbjudandet.
 3. Try Scorers (First/Last/Anytime/Team) – Alla spel inkluderar eventuell extra- (över-) tid. Alla insatser på spelare under speldag 22 står fast oberoende av spelarens deltagande (eller icke-deltagande) i matchen. Insatser på spelare som inte ingår under speldag 23 kommer att återbetalas.
 4. Om inte annat anges kommer erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer under en enskild match (exempelvis: Totalt antal tries som görs av Spelare X) eller jämförelsen av prestationerna från 2 enskilda spelare under matchen (exempelvis: Vem av Spelare X eller spelare Y kommer att göra flest tries), kräver att alla de listade individerna delar från början på den tillämpliga matchen för att spelen ska kvarstå.
 5. Erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer (exempelvis: Totalt antal tries som görs av Spelare X under Världscupen) eller jämförelsen av prestationerna från 2 enskilda spelare under en viss period/turnering/säsong (exempelvis: Vem av Spelare X eller spelare Y kommer att göra flest tries under den ordinarie säsongen), kräver att alla de listade individerna är aktiva deltagare i åtminstone ytterligare en matchen som är tillämplig för erbjudandet för att spelen ska kvarstå. Vad som har slagits efter eventuella nyheter som potentiellt kan minska antalet matcher som någon listad spelare kan utföra inom tävlingen (exempelvis: skada/överföring/värvningsnyheter); och som därmed förändrar odds även endast teoretiskt i favör för något särskilt resultat utan att sagda odds har justerats för att spegla vadets aktuella tillstånd, kommer att ogiltigförklaras. Avstämning av liknande spel kommer att baseras på resultatet efter eventuell förlängning, försåvitt inte annat anges.
 6. Alla spel står fast, oavsett byte av spelplats.

24 .Squash 

 1. Alla regler och villkor för tennis gäller där så är tillämpligt.

25. Speedway 

 1. Alla erbjudanden kommer att rättas baserat på det officiella resultat som meddelas av den styrande organisationen vid slutet av det sista inplanerade loppet. Inga efterföljande uppflyttning, nedflyttningar, överklaganden och/eller straff som äger rum efter att evenemanget som spelet refererar till har avslutats kommer att beaktas.
 2. Spel gällande "match" mellan två lag/förare rättas enligt det officiella resultatet, oavsett antalet slutförda lopp.
 3. Erbjudanden gällande "över/under" vid oavslutade matcher/evenemang, där resultatet redan avgjorts före avbrottet och/eller där fortsatt spel inte skulle kunna medföra ett annorlunda resultat för sagda erbjudanden, kommer att rättas baserat på det resultat som uppnåtts vid tiden för avbrottet. För beräkning av dessa avgöranden, kommer minimum antal händelser som skulle behövas för att erbjudandet ska få ett resultat att läggas till efter behov, beroende på antal omgångar som är inplanerade för matchen. Om denna beräkning skulle skapa en situation där inga möjliga utbyten skulle kunna påverka resultatet för erbjudandet, kommer erbjudandet att rättas enligt detta. Se exempel i avsnittet om tennis för referens.
 4. Erbjudanden gällande "handicap" kräver att alla inplanerade lopp slutförs för att spelen ska vara giltiga, utom vid evenemang där resultatet redan avgjorts före avbrottet och/eller där vidare fortsättning av spelet inte skulle kunna ge ett annat resultat för sagda erbjudande, vilket då kommer att rättas enligt detta. Se exempel i avsnittet om tennis för referens.
 5. Alla spel gällande "head to head" och "över/under" som involverar en eller flera förares prestation under ett evenemang/lopp betraktas som giltiga förutsatt att alla angivna förare deltar i åtminstone ett lopp.
 6. Spel som refererar till ett specifikt lopp kräver att det specifika loppet slutförs och att alla angivna deltagare deltar i loppet i fråga för att spelen ska vara giltiga.

26. Surfing 

 1. Alla spel står fast, oberoende av senareläggning, byte av lokaler, etc., under förutsättning att evenemanget hålls inom den officiella väntetiden som deklarerats av det styrande organet.
 2. Matchups som refererar till prestationer av en eller flera surfare anses giltiga under förutsättning att alla angivna surfare startar i det angivna heatet/evenemanget.
 3. Vissa tävlingar/evenemang kan ha erbjudanden som är relevanta för prestationer i ett evenemang där två eller flera angivna surfare elimineras i samma steg. I sådana fall bestäms spel utifrån den så kallade ”Dead Heat”-regeln där utbetalningen beräknas efter att oddsen delats och sedan multiplicerats med insatsen, oavsett om nettoutdelningen är lägre än kontoinnehavarens insats. Om en sådan bestämmelse finns kommer den att anges i samband med spelerbjudandet.

27. Simning 

 1. Om inte annat anges rättas alla spel gällande simning baserat på resultatet efter tävlingens final. Om ingen av de angivna deltagarna deltar i finalstadiet, kommer alla spel att annulleras om inte den styrande organisationen följer speciella procedurer för tie-break. I sådana fall kommer dessa att betraktas som giltiga.
 2. Alla spelerbjudanden kommer att avgöras baserat på det första officiella resultat som meddelas. Däremot kommer att avgöra/korrigera avgörande i enlighet med eventuella ändringar av det officiella resultatet som meddelas inom 24 h efter att evenemanget ägt rum. För att en sådan eventualitet ska beaktas måste protesten kunna härledas till händelser som helt och hållet äger rum under evenemanget, så som körning utanför banan, eller tjuvstart vid stafettlopp osv. Inga dopingfall kommer att beaktas. Det resultat som finns tillgängligt vid slutet av den förutnämnda 24-timmarsperioden kommer att betraktas som bindande oavsett senare protester, ändringar av officiella resultat osv.
 3. Om en eller flera deltagare deltar i olika lopp under tävlingen, kommer alla head to head-erbjudanden mellan dem att betraktas som annullerade om inte åtminstone en av dem kvalificeras i ett senare skede av tävlingen.
 4. En deltagare som diskvalificeras på grund av överträdelse vid starten (tjuvstart) kommer att anses ha deltagit i evenemanget.

28. Tennis och racketsporter (badminton, rackleton, squash och bordtennis) 

 1. Om inte annat anges, kommer alla spel att förbli giltiga så länge matchen/erbjudandet äger rum inom turneringen, oavsett eventuella ändringar (före eller under matchen) beträffande förhållanden (inomhus/utomhus) och/eller spelunderlag.
 2. Spelerbjudanden gällande "match" baseras på den allmänna principen framsteg inom turneringen eller vinst av turneringen, beroende på vilken fas av tävlingen som matchen refererar till. Spelare/lag som går vidare till nästa omgång eller som vinner turneringen ska betraktas som vinnare i spelet, oavsett avbrott, diskvalificeringar osv. Dessa spel kräver att åtminstone ett set slutförs för att spelet ska vara giltigt..
 3. Erbjudanden gällande "över/under" och "handicap" vid oavslutade matcher, där resultatet redan avgjorts före avbrottet och/eller där fortsatt spel inte skulle kunna medföra ett annorlunda resultat för sagda erbjudanden, kommer att rättas baserat på det resultat som uppnåtts vid tiden för avbrottet. För beräkning av dessa avgöranden, kommer minimum antal händelser som skulle behövas för att erbjudandet ska få ett resultat att läggas till efter behov, beroende på antal omgångar som är inplanerade för matchen. Om denna beräkning skulle skapa en situation där inga möjliga utbyten skulle kunna påverka resultatet för erbjudandet, kommer erbjudandet att rättas enligt detta. Följande exempel kan användas vid beaktandet: - Exempel 1 - över/under: Ett avbrott sker i en match som inplanerats med tre set, med ställningen 7-6, 4-4. Erbjudandena: "Totalt games i set 2 - 9,5" (eller linjer som understiger detta antal) och "totalt spelade games i match - 22,5" (eller linjer som understiger detta antal) kommer att avgöras med "över"-spel som vinnare och "under"-spel som förlorare. Spel på "lines" som överstiger detta kommer att förklaras annullerade. - Exempel 2 - Handicap: Ett avbrott sker i början av 3:e setet i en match som inplanerats med 5 set, med ställningen 1-1. Spel på +2,5/-2,5 spel kommer att avgöras som vinnare respektive förlorare. Erbjudanden på "lines" som understiger detta kommer att ogiltigförklaras.
 4. Alla spel på "rätt resultat" (dvs. set-spel och game-spel), "udda/jämn" och erbjudanden som refererar till vinnaren av en viss period i matchen (t.ex. "vilken spelare kommer att vinna första set)" och "set 2 - game 6: vinnare" kräver att den relevanta delen av matchen slutförs.
 5. All typer av erbjudanden som inte specificeras ovan, kräver att åtminstone ett set slutförs för att spelet ska vara giltigt, utom vid erbjudanden där resultatet redan avgjorts före spelet avbröts och där fortsatt spel inte skulle kunna medföra ett annat resultat.
 6. Vid dubbelmatch kommer alla spel att ogiltigförklaras om någon av de angivna spelarna byts ut.
 7. Alla referenser till "grand slam" kommer att baseras på turneringen för säsongen i fråga och som ITF tillägnar sagda definition, oavsett ort, datum och andra förändringar.
 8. Om inte annat uttryckligen anges, kommer alla spel på Davis Cup-matcher att annulleras om det beslutas att match kommer att spelas i ett annat format än "bästa av 5 set" (t.ex. bästa av 3 set).
 9. Erbjudanden som relaterar till Davis Cup erbjuds med den uttryckliga förutsättningen att den specifika matchningen kommer att vara en del av den så kallade "rubber" för nästa tillgängliga singelomgång, vilket vanligtvis innebär två singelmatcher per omgång. Alla spel kommer att annulleras för matcher som är ämnade för första eller andra rubber (vanligtvis singelmatcher på fredag) och där angivna deltagare byts ut, oavsett om samma möte faktiskt äger rum under andra matchningar i samma oavgjorda match/omgång.
 10. Resultat som uppnåtts i "Pro Set" är enbart giltiga för följande erbjudanden: "Match", "Set Handicap", "Set Betting" och "Total Sets". Alla andra typer av erbjudanden ogiltigförklaras med undantag av erbjudande där resultat redan är avgjorda.
 11. Som en allmän regel betraktas "tie-breaks” alltid som endast 1 game, oavsett antalet poäng som behövs för vinst eller det format som används för "tie-break". De följande scenarierna för "tie-break” kommer avstämmas som följer: - "Match tie-break": Spelas vanligtvis istället för avgörande set om båda spelarna har vunnit samma antal set. För avgörande ändamål betraktas det som ett fullt set såväl som ett game och behandlas i enlighet med det. Dock kommer det inte att betraktas som ett "tie-break” för avstämningen av de relevanta erbjudandena; • "Tiebreak vid 6-6 i ett set, först till 7 poäng": För avgörande ändamål betraktas det som 1 game och behandlas i enlighet med det, såväl som ett "tie-break” för avstämningen av de relevanta erbjudandena; • "Tiebreak vid 6-6 i ett set, först till 10 poäng": För avgörande ändamål betraktas det som 1 game och behandlas i enlighet med det, såväl som ett "tie-break” för avstämningen av de relevanta erbjudandena; • "Tiebreak vid 12-12 i ett set, först till 7 poäng": För avgörande ändamål betraktas det som 1 game och behandlas i enlighet med det, såväl som ett "tie-break” för avstämningen av de relevanta erbjudandena; - "Tiebreak vid 3-3 i ett set, först till 7 poäng" (så kallat snabbt 4-format): För avgörande ändamål betraktas det som 1 game och behandlas i enlighet med det, såväl som ett "tie-break” för avstämningen av de relevanta erbjudandena; • "Tiebreak till 10": En match som består endast av ett "tie-break” där den vinnande deltagaren är den första att uppnå 10 poäng och leda med en marginal på 2. Den betraktas både som ett "tie-break” och en full match för avstämningen av de relevanta erbjudandena. Om någon match innehåller ett format på "tie-break” som inte anges ovan kommer erbjudanden att avgöras i enlighet med definitioner beskrivna av ITF, eller om sådana saknas, det principiellt närmaste av de ovan angivna exemplen.
 12. Spel på Win/Place och Each-Way hänvisar till turneringsvinnaren som har utförts mellan tiden för den första publiceringen av huvudlottningen av den styrande organisationen och turneringens inledning kommer att återbetalas om den angivna deltagaren inte deltagare ytterligare i turneringen. Undantag görs för alla deltagare som fortfarande är inblandade i kvalificeringsetapperna efter dessa betraktas som aktiva deltagare.

29. Volleyboll

 1. Alla poäng som fås under så kallade "golden set" räknas inte för avgörande av erbjudanden relaterade till matchen i fråga, med undantag av spel relaterade till avancemang i turneringar och turneringstotaler.
 2. Avgörande av spel som relaterar till spelare i en match/ett evenemang/en turnering kommer, om inte annat anges, att baseras på resultatet efter eventuell förlängning.
 3. Erbjudanden som refererar till enskilda spelares prestationer i en enskild match (exempelvis: Antalet poäng som görs av Spelare X) eller jämförelsen av prestationerna från 2 enskilda spelare under matchens gång (exempelvis: Vem av Spelare X eller spelare Y som kommer att ta flest poäng), kräver att alla de listade individerna tar en aktiv del i den tillämpliga matchen för att spelen ska kvarstå.
 4. Erbjudanden gällande "över/under" och "handicap" vid oavslutade matcher, där resultatet redan avgjorts före avbrottet och/eller där fortsatt spel inte skulle kunna medföra ett annorlunda resultat för sagda erbjudanden, kommer att avgöras baserat på det resultat som uppnåtts vid tiden för avbrottet. För beräkning av dessa avgöranden, kommer minimum antal händelser som skulle behövas för att erbjudandet ska få ett resultat att läggas till efter behov, beroende på antal omgångar som är inplanerade för matchen. Om denna beräkning skulle skapa en situation där inga möjliga utbyten skulle kunna påverka resultatet för erbjudandet, kommer erbjudandet att avgöras enligt detta. Se exempel i avsnittet om tennis för referens.
 5. Alla erbjudanden gällande "rätt resultat", "udda/jämnt" och erbjudanden som refererar till vinnaren av en viss period/tidsperiod i en match. Exempel: "Vilket lag vinner första set?" och "set 2 - först till 15 poäng" kräver att den relevanta delen av matchen slutförs.
 6. All typer av erbjudanden som inte specificeras ovan, kräver att åtminstone ett set slutförs för att spelet ska vara giltigt, utom vid erbjudanden där resultatet redan avgjorts före spelet avbröts och där fortsatt spel inte skulle kunna medföra ett annat resultat.

30. Vintersporter 

 1. Detta avsnitt gäller för följande sporter: Alpint, skidskytte, längdskidor, fristil, nordisk kombination, kortbana, skidhopp snowboard och hastighetsåkning.
 2. Resultat från en tävling kommer att betraktas som giltigt om tävlingen förklaras som giltig för relevant kategori av den styrande organisationen för sporten i fråga. Detta gäller för evenemang som förkortas, t.ex. endast består av ett lopp/hopp i stället för två, eller ett evenemang som flyttas till annan plats.
 3. Vid avbrutna/ofullständiga evenemang, kommer alla de erbjudanden där resultat redan fastställts före avbrottet och där ett fortsatt spel inte skulle kunna medföra ett annat avgörande att betraktas som giltiga och kommer att avgöras enligt detta.
 4. Alla erbjudanden kommer att betraktas som annullerade om det ursprungliga/angivna formatet för ett evenemang ändras helt och hållet, t.ex. backens höjd vid skidhopp, stil vid längdskidåkning osv.
 5. Casumo förbehåller sig rätten att tillämpa Tattersalls regel 4 vid icke-start i ett erbjudande med "gruppspel" ("bäst av X").
 6. Erbjudanden relaterade till specifika vintersportevenemang (undantaget exempelvis spel som gäller Overall klassificeringar, olympiska, världs- och kontinenttävlingar), erbjuds med uttalat förmodande att det specifika evenemanget är nästkommande evenemang i den specifika sporten/grenen. Om det specifika evenemanget av någon anledning flyttas och ett exakt likadant evenemang för sporten/grenen hålls på samma plats med början inom 72 timmar kommer spel att gälla för nästa planerade evenemang i sporten/grenen. Så om två separata lopp i samma sport/gren planerats till fredag och lördag och fredagstävlingen flyttas till lördag eller söndag kommer spel på fredagstävlingen att avgöras som nästa planerade evenemang, i detta fall lördagstävlingen. I de fall då enbart 1 evenemang är planerat för sporten/grenen och starttiden flyttas mindre än 72 timmar kommer spel att gälla och avgöras enligt detta. Om inget evenemang med samma förutsättningar inträffar under 72-timmarsperioden efter det ursprungligen planerade evenemanget kommer spel att ogiltigförklaras.
 7. Vid "Head to Head" mellan två eller tre deltagare måste minst en av deltagarna slutföra avslutande lopp/etapp/hopp i erbjudandet för att spelet ska gälla. Sådant villkor gäller inte för Cross-country Sprint-evenemang, evenemang som innehåller olika elimineringsetapper eller backhoppning. I sådana fall avgörs erbjudande enligt officiell resultatlista oberoende av om de listade deltagarna slutfört det avslutande loppet/etappen/hoppet.

31. Övrigt (icke-sport/special) 

 1. Villkoren som anges i det här avsnittet gäller alla erbjudanden som rimligen inte skulle kunna klassificeras under de olika sportkategorierna (t.ex. TV-program, politik, priser, skönhetstävlingar, underhållning och liknande). Där så är tillämpligt och om inte annat anges i detta avsnitt eller i erbjudandet, kommer avgörande av dessa erbjudanden att baseras på Casumos regler i <Avsnitt B, paragraf 5>.
 2. Om inte annat anges nedan eller i samband med spelerbjudandet, kommer alla spel som inordnas under detta avsnitt att vara giltiga tills ett resultat förklaras officiellt, oavsett eventuella förseningar i meddelande, extra röstningsomgångar osv. som kan behövas för att resultatet ska kunna meddelas.
 3. Alla öppna erbjudanden som involverar deltagare som drar sig ur/utesluts ur TV-program (antingen frivilligt eller efter organisatörens beslut) kommer att rättas som förlust. Om samma deltagare skulle komma tillbaka till samma tävling vid ett senare tillfälle, kommer han/hon att betraktas som en ny medtävlare och därmed kommer tidigare spel att rättas som förluster.
 4. Spel som refererar till avlägsnande av en deltagare är endast giltiga för nästa inplanerade avsnitt. Alla ändringar av metoder för utgallring, antal och/eller ordningsföljd för deltagare som elimineras under samma program, liksom eventuella andra faktorer som inte rimligen kan förutsägas, kommer att medföra att spel som refererar till "nästa uteslutning" eller "nästa eliminering" annulleras.
 5. Om programmet skulle avbrytas före en officiell vinnare utsetts, kommer spelen att avgöras som oavgjorda (dvs. dött lopp) mellan de tävlande som inte eliminerats. Spel på vinst/plats gällande tävlande som redan eliminerats kommer att avgöras som förlust.
 6. a. Politiska marknader avgörs i enlighet med resultatet som bekräftas 12 h efter det att det först publicerades av den statliga organisation ansvarig för att hålla valet inom den bestämda jurisdiktionen på dess officiella webbplats/sociala medier. b. Casumo förbehåller sig rätten att använda information som har samlats in från en samstämmighet av erkända nationella radiostationer för att avgöra marknader innan det officiella resultatet såsom beskrivs i <Avsnitt C, paragraf 31, klausul 6(a)> kungörs och bekräftas. Varje offentlig eftergift från en motståndare kommer också att betraktas som skäl för att avgörande ska ske.<Avsnitt A, paragraf 6, klausul 2>.
 7. Förändringar i ett uttalat eller publicerat officiellt resultat som härrör från eventuella protester, tvister, sub-judice resultat och/eller påföljande förändringar av det officiella resultatet efter det har kungjorts/bekräftas kommer inte att betraktas.

32. Mixed Martial Arts

 1. Alla erbjudanden kommer att avgöras omedelbart enligt det officiella resultatet från relevant styrande organisation efter meddelande från ringdomaren i slutet av matchen. Inga förändringar som görs till det officiella resultatet efter det först har annonserats kommer att beaktas förutom de vilka den officiella organisationen utför för att korrigera klara fall av mänskliga fel som gjorts av ringspeakern.
 2. Försåvitt inte det är klart angivet att matcherna är obekräftade kommer spel endast att vara giltiga om matchen äger rum på det kort/datum för vilket den var annonserad oberoende av eventuell ändring av plats. Spel kommer att avstämmas som ogiltiga om det finns något officiellt tillkännagivande från organisatören för ett uppskjutet datum, omplanering till ett annat kort eller förändring av kämpar även om sagda match kommer att äga rum såsom ursprungligen annonserats.
 3. Med undantag för de fall som detaljeras i <Avsnitt C, Paragraf 33, Stycke 4> kommer tillägg eller avlägsnande av titelbestämmelser (exempelvis: en match som ursprungligen annonserades som en match som inte gällde en titel ändras till en titelmatch) eller förändringar i viktklasser såväl som om en av/båda kämparna misslyckas att klara av den förutbestämda vikten, kommer inte att resultera i att erbjudandena ogiltigförklaras om matchen äger rum på kortet som den hade annonserats för.
 4. Om antalet ronder i en match ändras av någon orsak mellan tidpunkten för spelets acceptans och den faktiska matchen, kommer erbjudanden som specifikt refererar till ronder, så som "rondspel", "rondgrupper", "över/under", "segermetod” och "gå hela matchen” eller andra erbjudanden som skulle påverkas av en sådan förändring, att ogiltigförklaras.
 5. För avgörande ändamål, om matchen avbryts av någon orsak mellan ronder, t.ex. uppgivande innan ronden påbörjas, diskvalifikation eller underlåtande att reagera på klockan, kommer matchen att bedömas som att ha avslutats vid slutet av den tidigare ronden.
 6. Erbjudanden på match som förklaras som "no contest” , kommer att ogiltigförklaras, utom vid resultat som erbjöds för speländamål eller fastställts före beslutet och där resultatet omöjligt kan ändras oavsett framtida evenemang. Sådana fall kommer att avgöras enligt det fastställda resultatet.
 7. De följande beskrivningarna ska betraktas som tillämpliga utgångar för olika scenarier: - “Slut”: En vinst genom KO (knockout), TKO (teknisk knockout), DQ (diskvalifikation), uppgivande, ‘kasta in handduken’ från någon kämpes hörna eller något domaringripande som förklarar endera av kämparna som ensam vinnare av matchen; - “Poäng/beslut”: Alla vinster som baseras på domarnas protokoll; - “Enhälligt beslut”: Ett beslut där alla domare förklarar samma kämpe som vinnare; - “Majoritetsbeslut”: Ett beslut där majoriteten av domarna förklarar samma kämpe som vinnare medan minoriteten av domarna förklarar matchen som oavgjord; - “Delat beslut”: Ett beslut där majoriteten av domarna förklarar en viss kämpe som vinnare medan minoriteten av domarna förklarar den andre kämpen som vinnare; - “Majoritetsoavgjort”: Ett beslut där majoriteten av domarna förklarar matchen som oavgjord medan minoriteten av domarna förklarar en av kämparna som vinnare; - “Delat oavgjort”: Ett beslut där alla domarnas protokoll förklarar ett annorlunda resultat av matchen och där ingen utgång dominerar över de andra.
 8. En kamp kommer endast att betraktas som att ha utförts till sista stund om ett poäng-/domarbeslut avges efter hela varaktigheten av alla planerade ronder har slutförts. I en situation där ett poäng-/domarbeslut avges innan det kompletta antal ronder har slutförts (t.ex. Kampen avbryts tidigare på grund av en huvudkollision), kommer inte att betraktas som har utförts till sista stund och kampen kommer att betraktas som att ha avslutats vid den tidpunkt/i den rond som kampen stoppades och avgöras i enlighet med det. Kamper som slutar med ett poäng-/domarbeslut innan den kompletta varaktigheten av alla planerade ronder har slutförts och/eller kamper som förklaras som "Ingen tävling" kommer att ha erbjudandet om "Beslutsmetod" förklarat som ogiltigt försåvitt inte ett tillämpligt utfall har tillhandahållits för spel.
 9. För erbjudanden där ett oavgjort resultat är möjligt men odds inte har erbjudits för en sådan utgång kommer spelen att avstämmas som ogiltiga om det officiella resultatet förklaras som sådant. För avgörande ändamål av matcher, vars resultat förklaras som antingen majoritetsavgjort eller delat oavgjort, kommer resultatet att betraktas som oavgjort och erbjudandena kommer att avstämmas i enlighet med det.
 10. Spel som refererar till varaktigheten av rond/match representerar den faktiska tiden som ronden/matchen har pågått, det är som är tillämpligt, beroende på den schemalagda varaktigheten av ronden/matchen. Exempelvis, ett spel på Över 4.5 totala ronder kommer att avstämmas som Över när den femte ronden har pågått i två minuter och trettio sekunder.
 11. Avgöranden som baseras på statistikbaserade erbjudanden såsom ”kämpen som har flest nedslagningar” eller ”kämpen som har flest betydande slag” kommer att avgöras som baserade på resultaten som publiceras av den styrande organisationen eller den erkänt officiella partnern för sådan statistik. Avgörande kommer att baseras i enlighet med den definition som den styrande organisationen har publicerat i sagda statistik. I de fall där båda kämparna förklaras ha uppnått samma resultat och en sådan utgång inte har varit tillgänglig som en möjlig utgång för speländamål kommer spelet att ogiltigförklaras.
 12. Marknader som jämför eller sammanställer olika matcher från samma kort såsom “Totalt antal KO/Tekniska KO på kortet” eller “Totalt antal matcher som slutar med beslut på kortet” kommer att indikera antalet matcher som erfordras äga rum på kortet eller lista det specifika avsnitt på kortet som spelet relaterar till. Spel kommer att kvarstå om någon tillämplig match kommer att annulleras men antalet matcher på kortet eller det tillämpliga specifika avsnittet fortsätter detsamma (exempelvis: ombokning, utbyte av kämpe eller underkort/preliminära matcher flyttas upp till huvudkortet). Om av någon orsak det listade antalet matcher inte kommer att äga rum under kortet eller det specifika avsnittet på det för vilket spelet refererar till kommer spelet att ogiltigförklaras.

33. Snooker

 1. En match/ett erbjudande måste slutföras inom turneringens ramverk för att spelen ska gälla oberoende av ändringar i schema osv.
 2. "Match"-spelerbjudanden baseras på generella principer om avancemang i turneringar eller turneringsvinster beroende på i vilket skede matchen går. Spelaren som går vidare till nästa omgång eller vinner turneringen anses vinnare i spelerbjudandet oberoende av matchens varaktighet, tillbakadragande, diskvalificeringar, etc. Dessa spel kräver att minst en "frame" ska färdigspelas för att gälla.
 3. "Över/Under"-erbjudanden på icke slutförda matcher/turneringar där resultatet redan är avgjort före avbrottet och/eller någon fortsättning av spelet omöjligen kan förändra resultatet för sagda erbjudanden avgörs spelet enligt resultatet som föreligger vid avbrottet. För beräkning av dessa avgöranden krävs att det minimala antal händelser som skulle krävas för att spelet skulle få sin naturliga upplösning läggs till vid behov beroende på antal "frames" som matchen är avsedd att spelas. Skulle beräkningen leda till en situation där inga möjliga förändringar kan påverka resultatet för erbjudandet avgörs spelet så. Se exempel från tennisavsnittet som referens.
 4. "Handicap"-spel kräver att alla planerade "frames" spelas för att spelen ska gälla med undantag i händelse av att resultatet redan är klart före avbrottet och/eller någon fortsättning av spelet omöjligen kan förändra resultatet för sagda erbjudanden avgörs spelet enligt resultatet som föreligger vid avbrottet. Se exempel från tennisavsnittet som referens.
 5. Alla "Rätt resultat", "Udda/jämn" och de erbjudanden som gäller vinnare av en specifik period i matchen (t.ex. "spelare att vinna första set" eller "spelare att först nå X frames") kräver att motsvarande del av matchen slutförs.
 6. Alla typer av erbjudanden som inte specificerats ovan kräver att minst en "frame" slutförs för att spel ska gälla, med undantag för de som erbjuder resultat som redan är klart före avbrottet och fortsatt spel omöjligen kan förändra resultatet.
 7. I händelse av ”re-rack” kommer alla vilande spel på detta specifika ”frame” att ogiltigförklaras och en ny marknad kommer att öppnas. Ett undantag görs för de erbjudanden som innefattar ett resultat som redan har bestämts innan ”re-rack” och i vilken en eventuell fortsättning inte möjligtvis kan resultera i en annorlunda utgång.

34. Dart

 1. En match/ett erbjudande måste slutföras inom turneringens ramverk för att spelen ska gälla oberoende av ändringar i schema osv.
 2. "Match"-spelerbjudanden baseras på generella principer om avancemang i turneringar eller turneringsvinster beroende på i vilket skede matchen går. Spelaren som går vidare till nästa omgång eller vinner turneringen anses vinnare i spelerbjudandet oberoende av matchens varaktighet, tillbakadragande, diskvalificeringar, etc.
 3. "Över/Under"-erbjudanden på icke slutförda matcher/turneringar där resultatet redan är avgjort före avbrottet och/eller någon fortsättning av spelet omöjligen kan förändra resultatet för sagda erbjudanden avgörs spelet enligt resultatet som föreligger vid avbrottet. För beräkning av dessa avgöranden krävs att det minimala antal händelser som skulle krävas för att spelet skulle få sin naturliga upplösning läggs till vid behov beroende på antal "legs" som matchen är avsedd att spelas. Skulle beräkningen leda till en situation där inga möjliga förändringar kan påverka resultatet för erbjudandet avgörs spelet så. Se exempel från tennisavsnittet som referens.
 4. "Handicap"-spel kräver att alla planerade set spelas för att spelen ska gälla med undantag i händelse av att resultatet redan är klart före avbrottet och/eller någon fortsättning av spelet omöjligen kan förändra resultatet för sagda erbjudanden avgörs spelet enligt resultatet som föreligger vid avbrottet. Se exempel från tennisavsnittet som referens.
 5. Alla "Rätt resultat", "Udda/jämn" och de erbjudanden som gäller vinnare av en specifik period i matchen (t.ex. "spelare att vinna första set" eller "spelare att först nå X set") kräver att motsvarande del av matchen slutförs
 6. Alla typer av erbjudanden som inte specificerats ovan kräver att minst ett set slutförs för att spel ska gälla, med undantag för de som erbjuder resultat som redan är klart före avbrottet och fortsatt spel omöjligen kan förändra resultatet.
 7. Erbjudanden som kombinerar en antal händelser med en specifik spelare inom en match/ett evenemang (exempelvis: ”King of the Oche”), kräver att alla konnotationer som hänförs till spelerbjudandet måste förstås och överensstämmas med otvivelaktigt. Om en eller flera delar av erbjudandet resulterar i oavgjort kommer spelet att avgöras som förlorat.

D. Racing

1. Hästsport

 1. Generella regler för hästsport
 1. Alla villkor i detta avsnitt avser enbart hästsport och är prioriterade före alla andra regler och villkor.
 2. Alla spel styrs av Tattersalls Rules of Betting så som de återges på http://www.tattersallscommittee.co.uk/. De reglerna gäller för betalning av spel om något skulle inträffa som inte omfattas av reglerna i detta avsnitt. Betalningar baseras på det officiella resultat som föreligger vid tidpunkten för invägning. Eventuella förändringar efter att sådant resultat har tillkännagivits kommer inte att beaktas. I händelse av ett resultat som meddelas av hästkapplöpningsmyndigheten för lopp som äger rum i Storbritannien, Irland och Sydafrika, där det inledande resultatet/slutställningen är ändrad senare, kommer Casumo att avstämma resultaten baserade på regeln ”först bortom målstolpen”. Eventuella följande förändringar kommer inte att tas hänsyn till förutom undantaget för fall där någon häst diskvalificeras på grund av för lätt vikt. I sådana fall kommer resultatet efter invägningen att räknas. För lopp som anordnas i andra länder än de tidigare nämnda, kommer det officiell resultatet som meddelas vid tidpunkten för invägning (eller liknande förfarande) att räknas.
 3. Alla spel, med undantag av "Ante Post Betting" anses ogiltigt om loppet avblåses eller förklaras ogiltigt. Om loppet skjuts upp till en senare dag och "Final Declarations" gäller kommer alla spel att anses giltiga förutsatt att platsen för loppet i fråga inte ändras. I sådana andra fall kommer alla spel att ogiltigförklaras.
 4. Eventuell referens till starttider som publiceras i anslutning till spel gäller enligt officiellt angiven lokal tid för loppet. Om inte annat anges i reglerna för hästsport gäller alla spel oberoende av eventuella förändringar fram till loppets starttid.
 5. I händelse av tjuvstart eller någon annan händelse som kan leda till att ett lopp görs om kommer inte loppet att anses varit "under starters orders". I sådana fall återbetalas insatser för de alternativ som inte deltar när loppet görs om. Eventuella återbetalningar av återstående alternativ sker enligt Tattersalls Rule 4. Antalet deltagare när loppet görs om kommer att avgöra villkoren för "Place". Men ordinarie "Ante Post"-regler gäller för "Ante Post"-spel.
 6. Om ett lopp skulle förklaras vara "No-Race" och görs om är alla insatser kvar för de hästar som deltar i loppet som görs om. Odds erbjudna för ett "No-Race" gäller när loppet görs om förutom för "non-runner" i vilka fall alla spel görs upp enligt Tattersalls Rule 4.
 7. Betalningar för spel på hästar som antingen vägrar att komma ut ur startboxen eller på annat sätt vägrar att starta i ett National Hunt-lopp avgörs utifrån bedömningen som görs av officiella startern. Om den officiella startern bedömer hästen som deltagare kommer spel på den hästen att vara förlorade.
 8. Ett lopp anses vara "walkover" om enbart en häst deltar i loppet.
 9. "Walkovers" och ogiltiga lopp räknas som lopp men alla alternativ kommer att anses vara "non-runner".
 1. Spelformerna "Win" och "Each Way"
 1. Ett "Win"-spel är ett enstaka spel på ett valt alternativ som enbart kan anses som vunnet om den valda hästen vinner loppet.
 2. Ett "Each Way"-spel (även kallat EW) innebär ett spel där det valda alternativet måste antingen vinna eller placera sig inom vinstvillkoren. Spelet är uppdelat i två delar ("Win"-delen och "Place"-delen) med lika stora insatser: alltså kostar ett 1 € EW-spel totalt 2 €.
 3. Alla "Each Way"-spel styrs av Starting Price (även kallat S.P.) placeringsvillkor. Alltså avgörs placeringsvillkoren (1/4, 1/5 och antal platser spelade) av det antal hästar som är "under starters orders" och inte av antalet deltagare när spelet placerats.
 4. Följande är villkoren för "Each Way"-spel: 1. Handicaplöpning: 2-4 deltagare = enbart vinnare 5-7 deltagare = 1/4 av oddset 1, 2 8-11 deltagare = 1/5 av oddset 1, 2, 3 12-15 deltagare = 1/4 av oddset 1, 2, 3 16 eller fler deltagare = 1/4 av oddset 1, 2, 3, 4 2. Icke handicaplöpning: 2-4 deltagare = enbart vinnare 5-7 deltagare = 1/4 av oddset 1, 2 8 eller fler deltagare = 1/5 av oddset 1, 2, 3
 5. Alla "Each-Way"-dubblar, -tripplar, etc. betalas vinst efter vinst plats efter plats.
 6. "Betting Without" avser möjligheten att spela på om en viss häst kommer att kunna nå en viss slutplacering (vinnare eller plats) om de listade hästarna skulle exkluderas från beräkningen av de officiella resultaten.
 7. "Each Way"-villkoren för "Betting Without" baseras på det antal deltagare som faktiskt deltar i loppet efter att de listade hästarna har exkluderats från det totala antalet deltagare.
 8. Tattersalls Rule 4-avdrag gäller i händelse av "non-runners" inom "Betting Without".
 1. Odds – Early, Board och Starting
 1. Det går att välja på två (2) oddsalternativ: oddset vid tidpunkten för spelet eller Starting Price (SP). SP avser odds för det valda alternativet vid loppets start. Om spel skulle kunna placeras under loppet beräknas SP på senast tillgängliga odds för alternativet. Observera att SP inte är tillgängligt för Ante Post (AP)-spel.
 2. Early Prices (EP) är odds som erbjuds på dagen för evenemanget. De erbjuds oftast mellan 8.00 och 10.00 på dagen för evenemanget fram till 15 minuter före loppets start. Det kan förekomma tillfällen (som lördagslopp och stortävlingar) där så snart de slutliga tillkännagivandena är gjorda EP erbjuds utifrån andra tidsramar än de som nämns ovan.
 3. Alternativen till SP, Board Prices (BP) eller Industry Prices (IP) visas oftast ungefär 15 minuter före loppets start.
 4. Alla spel, förutom de som placerats som SP, ger betalning baserat på det odds som tagits vid tidpunkten för spelet och enligt de andra regler som finns i detta avsnitt.
 5. Insatser som placerats som EP och BP återbetalas om en häst dras tillbaka "not under orders". Odds på hästar i samma lopp beräknas med avdrag enligt Tattersalls Rule 4(c), om tillämpligt.
 6. I händelse av tillbakadragande som leder till att en ny marknad bildas. Alla spel som placerats som EP eller BP före den nya marknaden beräknas med avdrag enligt Tattersalls Rule 4(c), om tillämpligt.
 7. Spel accepteras i lopp med två (2) eller fler deltagare för namngivna alternativ på det aktuella "Board/Show Prices" så som de sänds till vår tjänst från den officiella informationstjänsten (PA),
 8. Om ett felaktigt odds skulle erbjudas kommer alla spel som placerats på resultat med felaktiga odds att ogiltigförklaras.
 9. I de fall då Tattersalls Rule 4 är tillämplig efter att en häst inte kommit till start kommer inga ytterligare spel att placeras till "Board/Show Price" såvida en ny marknad inte bildats.
 10. Hästar som erbjuds som "Price Boosts", "Knockouts" etc. kommer också att få avdrag enligt Tattersalls Rule 4 och det finns tillämplig "non-runner" i loppet.
 11. Alla referenser till tidsramar, oddstillgänglighet, etc. ska anses som vägledande och är inte bindande. Casumo reserverar sig rätten att ändra sådana tidsramar, utge odds och även att stänga tillgång till något lopp eller spelalternativ utifrån eget godtycke.
 1. Unnamed Favourite-spel "Unnamed Favourite" (fav) och "Unnamed Second Favourite" (2fav) gäller för alternativ avgjorda enligt följande:
 1. Hästen med lägst odds i SP anses vara "Unnamed Favourite".
 2. Om SP har två hästar med lägst odds är det hästen med lägst nummer i loppet som anses vara "Unnamed Favourite".
 3. Om inte häst dras tillbaka "not under orders" men fortfarande är favorit enligt SP kommer hästen anses vara non-runner.
 4. I händelse av "walkover" efter att marknaden har visat alla spel kommer alla spel att ogiltigförklaras.
 1. Tattersalls Rule 4 1. Tattersalls Rule 4 gäller i fall då en  häst dras tillbaka "under starters orders" eller om hästen av startern officiellt bedömts inte ha deltagit i loppet. 2. Tattersalls Rule 4 drar av en bestämd summa från vinnande spel för att kompensera för att en häst dras tillbaka i ett visst lopp. Storleken på avdraget avgörs av det odds (Early eller Board/Show) som hästen har vid tidpunkten då den dras tillbaka. 3.  Avdrag av odds på de återstående hästarna görs enligt följande:

Decimalodds

Bråkdelsodds

Nettoavdrag

1,12 eller lägre

1/9 eller mindre

90%

1,13 - 1,19

1/8 - 2/11

85%

1,20 - 1,27

1/5 - 1/4

80%

1,28 - 1,33

7/25 - 8/25

75%

1,34 - 1,44

1/3 - 11/25

70%

1,45 - 1,57

4/9 - 14/25

65%

1,58 - 1,66

4/7 - 13/20

60%

1,67 - 1,83

4/6 - 4/5

55%

1,84 - 1,99

5/6 - 49 - 50

50%

2,00 - 2,24

Lika - 31/25

45%

2,25 - 2,59

5/4 - 39/25

40%

2,60 - 2,79

8/5 - 7/4

35%

2,80 - 3,39

9/5 - 23/10

30%

3,40 - 4,19

12/5 - 3/1

25%

4,20 - 5,40

16/5 - 22/5

20%

5,50 - 6,99

9/2 - 23/4

15%

7,00 - 10,99

6/1 - 9/1

10%

11,00 och högre

10/1 och högre

Inget avdrag

 1. Tabellerna ovan inkluderar odds listade både i decimal- och bråkdelsformat. I de fall då decimalalternativet inte täcks av bråkdelsmotsvarighet reserverar Casumo sig rätten att göra avdrag enligt Tattersalls Rule 4 baserat på decimaltabellen. 5. Användning av Tattersalls Rule 4 på spel placerade på EP baseras på EP för den häst som dras tillbaka vid tidpunkten då spelet placerades oberoende av odds vid tidpunkten då hästen dras tillbaka. 6. Lopp med mer än en häst som dras tillbaka har ett max avdrag på 90c per 1 €. 7. Om det totala avdraget på marknaden där spelet lagts är 5c per 1 € och enbart en häst dras tillbaka kommer avdraget inte att räknas som koncession. Men om två eller fler hästar dras tillbaka kommer ackumulerat avdrag enligt Rule 4 att göras. f. Ante Post-spel
 1. För att ett spel ska anses vara Ante Post (AP)-spel ska det vara placerat före deklarationsstadiet dagen före. Vanligtvis görs deklarationen 48 timmar före start av Flat-lopp och 24 timmar före start av National Hunt-lopp.
 2. AP-insatser på hästar som inte deltar i loppet återbetalas inte och Tattersalls Rule 4 gäller inte såvida inte annat specifikt meddelats.
 3. Om minst en av nedanstående händelser inträffar kommer alla AP-spel att ogiltigförklaras: i) Loppet ställs in; ii) Loppet är officiellt ogiltigförklarat; iii) Förutsättningarna för loppet ändras efter att spelen har placerats (enligt Tattersalls Rules); iv) En häst lottas bort enligt The Jockey Club Rules of Racing; v) Platsen eller underlaget ändras (exempelvis Turf till Dirt/All Weather eller vice versa); vi) Anmälningar till loppet tas emot på nytt.
 4. Förutom de händelser som återges i detta avsnitt anses alla AP-spel giltiga så länge som loppet, som spelet gäller för, går inom 14 hela dagar från den ursprungliga starttiden såvida förutsättningarna för loppet inte förändrats. Sådana förutsättningar inkluderar att det omplanerade loppet går på samma bana, gäller samma distans och att loppet inte öppnats på nytt för nya anmälningar. Om det omplanerade loppet inte uppfyller kriterierna ovan kommer samtliga AP-spel att ogiltigförklaras.
 5. AP-spel betalas enligt odds- och platsvillkor som gäller då spelet accepteras. Om ett spel accepteras med fel odds- eller platsvillkor reserverar sig Casumo rätten att, utifrån eget godtycke, bedöma spelet som ogiltigt.
 1. –cast-spel
 1. Forecast- och Tricast-spel – Allmänna regler a. Forecasts är tillgängliga och accepteras för lopp med tre eller fler deltagare. b. Tricasts accepteras för lopp där en officiell datorberäknad Tricast-utdelning fastslagits. c. Om ingen utdelning fastslagits anses spel vara rak datorberäknad forecast på alternativ valda att sluta på första och andra plats medan tredje plats ignoreras. d. Forecast-spel betalas som rak datorberäknad SP forecast-vinst. Om, av någon anledning, SP forecast-vinst inte betalas anses spelen ogiltiga. e. Forecast-spel måste alltid vara namngivna. Inga spel på icke namngivna favoriter accepteras och om sådana skulle tas av misstag kommer de att ogiltigförklaras. f. Spelet kommer att ogiltigförklaras för Forecast- och Tricast-spel med "non-runner".
 1. Straight Forecast Straight Forecast gör det möjligt att spela på exakt placeringsordning för hästarna som blir etta och tvåa i ett lopp.
 2. Reverse Forecast Reverse Forecast gör det möjligt att spela på hästarna som blir etta och två i loppet oberoende av inbördes placering. Kostnaden för spelet är dubbelt gentemot Straight Forecast eftersom det kan anses vara samma som två Straight Forecast-spel.
 1. Combination Forecast Combination Forecast gör det möjligt att välja tre eller fler alternativ i ett visst lopp. För att spelet ska anses vunnet ska två av de valda hästarna bli etta och två i loppet oberoende av inbördes placering
 1. Tricast Tricast gör det möjligt att spela på exakt placeringsordning för hästarna som blir etta, tvåa och trea i loppet.
 1. Combination Tricast Combination Tricast gör det möjligt att spela på hästarna som blir etta, tvåa och trea i loppet oberoende av inbördes placering.
 1. "Place Only"-spel Casumo reserverar sig rätten att erbjuda en "Place Only"-marknad för vissa lopp. Sådana spel betalas på samma sätt som "Place"-delen i "Each Way"-spel. 1. Om en häst dras tillbaka "not under orders" kommer alla insatser på den hästen att återbetalas. Avdrag enligt tabeller för Rule 4 nedan gäller. Avdragen baseras på "Place Only"-oddset vid tidpunkten för att hästen dras tillbaka och gäller för "Place Only"-marknaden 2.Antal platser som betalas avgörs av deklarationer på dagen för loppet. Om antalet platser minskas på grund av minskning av antal deltagare kommer, gällande "Place Only"-spel, antalet platser som betalas att förbli oförändrat. Men om antalet deltagare är lika eller mindre än det antal platser som erbjuds kommer spel på denna marknad att ogiltigförklaras och insatserna att återbetalas. 3. Avdrag av odds på de återstående hästarna görs enligt följande:

Decimalodds

Bråkdelsodds

Nettoavdrag för andraplats

Nettoavdrag för tredjeplats

Nettoavdrag för fjärdeplats (eller högre)

1,12 eller lägre

1/9 eller mindre

45%

30%

20%

1,13 - 1,19

1/8 - 2/11

40%

30%

20%

1,20 - 1,27

1/5 - 1/4

40%

25%

20%

1,28 - 1,33

7/25 - 8/25

35%

25%

20%

1,34 - 1,44

1/3 - 11/25

35%

25%

15%

1,45 - 1,57

4/9 - 14/25

30%

20%

15%

1,58 - 1,66

4/7 - 13/20

30%

20%

15%

1,67 - 1,83

4/6 - 4/5

25%

20%

15%

1,84 - 1,99

5/6 - 49/50

25%

15%

10%

2,00 - 2,24

Lika - 31/25

20%

15%

10%

2,25 - 2,59

5/4 - 39/25

20%

15%

10%

2,60 - 2,79

8/5 - 7/4

15%

10%

10%

2,80 - 3,39

9/5 - 23/10

15%

10%

0%

3,40 - 4,19

12/5 - 3/1

10%

10%

0%

4,20 - 5,19

16/5 - 4/1

10%

0%

0%

5,20 och högre

21/5 och högre

Inget avdrag

Inget avdrag

Inget avdrag

 1. Tabellerna ovan inkluderar odds listade både i decimal- och bråkdelsformat. I de fall då decimalalternativet inte täcks av bråkdelsmotsvarighet reserverar Casumo sig rätten att göra avdrag enligt Tattersalls Rule 4 baserat på decimaltabellen. i. Specialer 1. Jockeyspecialer Jockeyspecialer gör det möjligt att spela på en namngiven jockey att rida en häst som antingen vinner eller placerar sig i ett bestämt antal lopp under ett visst evenemang, om tillämpligt.
 1. I händelse av att en jockey som är planerad för tre eller färre ritter har minst en non-runner kommer Jockey Accumulator-marknaden att ogiltigförklaras. Sådana förutsättningar gäller såvida inte erbjudande betalas oberoende av resultat för loppet med non-runner. I detta fall betalas dessa spel enligt beslutat resultat.
 2. Jockey Accumulator-marknader på jockeys som är planerade för minst fyra ritter förblir giltiga såvida inte jockeyn har två eller fler non-runners. I sådana fall ogiltigförklaras spel på denna marknad. Sådana förutsättningar gäller såvida inte erbjudande betalas oberoende av resultat för loppet med non-runner. I detta fall betalas dessa spel enligt beslutat resultat.
 3. "Place"-marknader betalas enligt Place-villkoren som gäller för respektive lopp.
 4. Odds för andra Jockeyspecialer, undantaget "Jockey Accumulator", kräver att jockeyn vinner (eller placerar sig i, om tillämpligt) samtliga listade lopp.
 5. I händelse av non-runners i Jockeyspecialer för vissa lopp kommer spel att ogiltigförklaras.
 6. Jockeyspecialer baseras enbart på en jockeys bokade ritter. Om en jockey rider ytterligare ritter under ett evenemang kommer dessa INTE att räknas för spelet.
 1. Cross Card Jockeyspecialer Cross Card Jockeyspecialer gör det möjligt att spela på namngivna jockeys som båda måste rida en häst som antingen vinner eller placerar sig i ett bestämt antal lopp under ett visst evenemang, om tillämpligt.
 1. I händelse av att ett eller fler av mötena inte fullföljs kommer spel att ogiltigförklaras. Sådana undantag sker såvida inte alla erbjudanden har beslutats före lopp ställts in och omöjligen kunnat ändras oberoende av framtida händelser för att kunna betala sådana marknader. I detta fall betalas dessa spel enligt beslutat resultat.
 2. Regler för Jockeyspecialer gäller
 1. Tränarspecialer Tränarspecialer gör det möjligt att spela på en namngiven tränare vars hästar antingen vinner eller placerar sig i ett bestämt antal lopp under ett visst evenemang, om tillämpligt.
 1. Regler för Jockeyspecialer gäller
 1. Distansspel – Generella regler (gäller för alla distansspel)
 1. Resultat för att vinna distansspel anses vara den officiellt meddelade distansen mellan första- och andraplacerade hästen förbi målstolpen förutsatt att hästarna sprungit korrekt bana och burit korrekt vikt.
 2. Följande terminologi gäller för Distansspel: "Nose" = 0,05 av en längd "Short Head" = 0,1 av en längd "Head" = 0,2 av en längd "Neck" = 0,3 av en längd "Half a length" = 0,5 av en längd "Three quarters" = 0,75 av en längd
 3. Max antal längder i varje lopp är 12 längder för Flat-lopp och 30 längder för National Hunt-lopp.
 1. "Meeting Winning" distansspel
 1. "Meeting Winning" distansspel gör det möjligt att spela på den totala vinstdistansen för ett visst möte.
 2. I händelse av "Walkover" eller om inget officiellt resultat meddelas (exempelvis att inga hästar kommer i mål) kommer följande längder att läggas till: fem längder för Flat-lopp och 12 längder för National Hunt-lopp.
 3. Om ett möte inkluderar ett eller flera lopp som antingen ställs in eller ogiltigförklaras kommer alla spel på denna marknad att ogiltigförklaras. Sådana undantag sker såvida inte alla erbjudanden har beslutats före lopp ställts in och omöjligen kunnat ändras oberoende av framtida händelser för att kunna betala sådana marknader. I detta fall betalas dessa spel enligt beslutat resultat.
 4. Casumo reserverar sig rätten att, utifrån eget godtycke, erbjuda spel för ett visst antal möten under en angiven dag/period. Om något av de angivna mötena inkluderar ett eller flera lopp som antingen ställs in eller ogiltigförklaras kommer alla spel på denna marknad att ogiltigförklaras. Sådana undantag sker såvida inte alla erbjudanden har beslutats före lopp ställts in och omöjligen kunnat ändras oberoende av framtida händelser för att kunna betala sådana marknader. I detta fall betalas dessa spel enligt beslutat resultat.
 1. "Race Winning" distansspel
 1. "Race Winning" distansspel gör det möjligt att spela på vinstdistansen i ett visst lopp.
 2. I händelse av "Walkover" eller om inget officiellt resultat meddelas (exempelvis att inga hästar kommer i mål) kommer alla spel på denna marknad att ogiltigförklaras.
 1. "Horse Winning" distansspel
 1. "Horse Winning" distansspel gör det möjligt att spela på att en viss häst vinner ett angivet lopp med en viss distans.
 2. I händelse av "Walkover" eller att hästen i fråga förklaras non-runner kommer alla spel på denna marknad att ogiltigförklaras.
 3. Om den valda hästen inte vinner loppet kommer alla spel på denna marknad att vara förlorade.
 1. Hästsport i kombination med andra sporter
 1. Helt utifrån Casumo eget godtycke kan denne besluta att erbjuda förutbestämda kombinationer av hästsport och andra sporter.
 2. Om inte annat angetts inkluderar kombinationer en häst som vinner ett visst lopp tillsammans med ett lag/idrottare som vinner en specifik match/tävling.
 3. I händelse av att någon av de valda hästarna är non-runners kommer alla spel att ogiltigförklaras.
 4. Om inte annat angetts gäller regler för avgörande som beskrivs i <Avsnitt B, Paragraf 5> vid inställda/uppskjutna sportevenemang (icke hästsport).
 1. TV specialmarknader
 1. Alla TV specialmarknader gäller enbart för lopp som visas live på mark-TV i Storbritannien.
 2. Om inte annat angetts i samband med spelerbjudandet gäller generella regler för hästsport.
 1. Ante Post-specialer
 1. Utifrån Casumo eget godtycke kan olika marknader, liknande men inte begränsade till "Daily Specials", erbjudas baserade på långvariga Ante Post-lopp.
 2. Om inte annat angetts i samband med spelerbjudandet gäller generella regler för Ante Post.
 1. "Match"-spel
 1. Spelen gäller vilken av de angivna hästarna som har den bästa placeringen vid loppets slut eller vid ett förutbestämt stadie.
 2. Alla marknader rättas baserat på officiella resultat.
 3. Skulle ingen av de angivna hästarna klara att fullfölja loppet kommer alla spel på marknaden att ogiltigförklaras.
 4. I händelse av att minst en (1) av de angivna hästarna är non-runner kommer alla spel att ogiltigförklaras.
 1. "Daily Favourites"-spel
 1. "Daily Favourites" står för spel på ett specifikt antal "Favourites" till "Win" eller "Place" (om tillämpligt) vid ett angivet möte.
 2. Marknader för "Place"-favoriter betalas enligt villkoren för "Place" och respektive lopp i mötet.
 3. Om SP har mer än en häst med lägst odds är det hästen med lägst nummer i loppet som anses vara "Favourite". I händelse att angiven "Favourite” dras tillbaka och ingen ny marknad bildas kommer hästen med lägst nummer i loppet att anses vara "Favourite".
 4. I fall då det är fyra deltagare eller färre måste "Favourite" vinna loppet för "Place".
 5. I händelse att ett eller flera lopp inte fullföljs kommer spel på denna marknad att ogiltigförklaras. Sådana undantag sker såvida inte alla erbjudanden har beslutats före lopp ställts in och omöjligen kunnat ändras oberoende av framtida händelser för att kunna betala sådana marknader. I detta fall betalas dessa spel enligt beslutat resultat.
 1. "Daily Accumulator"-spel
 1. Daily Accumulators avser spel på om namngivna hästar/favoriter kommer att vinna eller placera sig i sina respektive lopp, om tillämpligt.
 2. Place Accumulators rättas enligt villkoren för "Place" och respektive lopp i mötet.
 3. I händelse av att något av de valda alternativen är non-runners kommer alla spel att ogiltigförklaras.
 1. Reserver
 1. I lopp där Reserver anges att ersätta non-runners reserverar sig Casumo rätten att, utifrån eget godtycke, använda Early Prices för reservhästar.
 2. Odds på Reserver som springer i loppet används för att kompensera gentemot avdrag enligt Tattersalls Rule 4 som skulle tillämpas på non-runners.
 3. Det blir inga avdrag enligt Tattersalls Rule 4 på reserver som har Early Prices och i slutändan blir non-runners. Detta är inte tillämpligt i fall där, efter att banan meddelats (45 minuter före loppets start), en reserv tar plats för en häst som dras tillbaka och därmed anses vara en officiell deltagare. Givet ovannämnd deadline och hästen dras tillbaka gäller avdrag enligt Tattersalls Rule 4.
 1. Internationella lopp
 1. Detta avsnitt gäller lopp utanför Storbritannien och Irland. Om dessa regler skulle vara oklara och/eller ofullständiga ska avgörandet ske enligt de regler som finns i avsnittet om hästsport.
 2. Alla lopp avgörs baserat på de officiella resultat som meddelas av den lokala hästsportorganisationen samma dag som loppet går, inklusive eventuella ändringar efter slutgiltiga frågor och protester från steward. Avgörandet tar även hänsyn till ytterligare regler som gäller enligt relevant lokal organisation/ansvarig kommitté.
 3. Om bransch-Starting Price (SP) finns, avgörs spel enligt dessa priser med undantag av spel som lagts som Early Prices (EP). I sådana fall avgörs spel enligt EP. Om inga bransch-SP är tillgängliga avgörs spel enligt Pari-Mutuel/Tote-odds.
 1. USA Kapplöpning med fasta odds
 1. Detta avsnitt hänvisar till lopp som hålls i USA och Kanada. I de fall att dessa regler är oklara och/eller ofullständiga kommer avstämning att baseras på de andra reglerna som anges i avsnittet Hästkapplöpning.
 2. Alla lopp avstäms baserat på det officiella resultatet som meddelas av den lokala hästkapplöpningsmyndigheten på dagen för loppet, inklusive eventuella tillägg som utförts efter slutliga förfrågningar och invändningar från hästförvaltaren. Slutliga tillägg till det officiella resultatet, inklusive eventuella förändringar till resultaten gjorda vid senare tidpunkt kommer inte att beaktas.
 3. Vad som hålliits på SP kommer att avstämmas på branschens startpris (SP). Vad som hållits på Tidiga priser (Early Prices, EP) kommer att avstämmas på det EP-pris som antagits. I de fall när det inte finns något bransch-SP tillgängligt kommer vad på SP att avstämmas till det senaste EP-priset tillgängligt innan loppets start. Om inga EP-pris fanns tillgängliga kommer vad på SP att avstämmas i enlighet med oddset US Pari-Mutuel/Tote.
 4. Skulle inga bransch-SP finnas tillgängliga, inget EP tas och/eller ingen utdelning deklareras av US Pari-Mutuel/Tote, kommer vadet att avstämmas som ogiltigt.
 5. Alla vadhållningar på nordamerikanska kapplöpningar kommer att avstämmas endast i enlighet med hästens namn och tillhörande ryttare kommer inte att beaktas för avgörande ändamål. Därför, när flera hästar löper med samma nummerlapp, ett vad på någon sådan häst betraktas som ett vad på endast det nämnda valet och kommer inte att inkludera några andra val med samma nummerlapp.
 6. Vad på Each Way (både vinnare och plats) kommer att avstämmas genom att det används samma termer som för kapplöpningar i Storbritannien och Irland, tillämpade på relevant SP eller EP.
 7. Regel 4 kommer att tillämpas vid behov och för avdrag kommer att tillämpas samma termer som för kapplöpningar i Storbritannien och Irland.
 8. Vaden kvarstår om lopp tas ‘bort från gräs’, och/eller när lopp som schemalagts för att äga rum på gräs flyttas till grus- eller allvädersbanor.
 9. Vad på Plats (två eller tre första hästar) kommer att avstämmas med branschutdelning. Om ingen branschutdelning deklareras, kommer vad på Plats att avstämmas med utdelningar enligt lokal US Pari-Mutuel/Tote.

2. Greyhounds

 1. Generella Greyhounds-regler
 1. Alla villkor i detta avsnitt avser enbart Greyhounds och är prioriterade före alla andra regler och villkor.
 2. Casumo publicerar vanligtvis odds för alla evenemang som omfattas av BAGS http://www.bagsracing.com/. Casumo reserverar sig rätten att ändra sådana erbjudanden genom att lägga till eller ta bort evenemang, oberoende av om loppen som lagts till/tagits bort omfattas av BAGS.
 3. Utbetalningar baseras på officiella resultat utfärdade av den styrande organisationen. Eventuella förändringar efter att sådant resultat har tillkännagivits kommer inte att beaktas.
 4. Alla spel, med undantag av "Ante Post Betting" anses ogiltigt om loppet avblåses eller förklaras ogiltigt.
 5. Eventuell referens till starttider som publiceras i anslutning till spel gäller enligt officiellt angiven lokal tid för loppet. Om inte annat anges i reglerna för Greyhounds gäller alla spel oberoende av eventuella förändringar fram till loppets starttid.
 6. Om ett lopp skulle förklaras vara "No-Race" och görs om är alla insatser kvar för de greyhounds som deltar i loppet som görs om. Odds erbjudna för ett "No-Race" gäller när loppet görs om förutom för "non-runner" i vilka fall alla spel görs upp enligt Tattersalls Rule 4.
 1. Spelformerna "Win" och "Each Way"
 1. Ett "Win"-spel är ett enstaka spel på ett valt alternativ som enbart kan anses som vunnet om vald greyhound vinner loppet.
 2. Ett "Each Way"-spel (även kallat EW) innebär ett spel där det valda alternativet måste antingen vinna eller placera sig inom vinstvillkoren. Spelet är uppdelat i två delar ("Win"-delen och "Place"-delen) med lika stora insatser. Alltså kostar ett 1 € EW-spel totalt 2 €.
 3. Alla "Each Way"-spel styrs av Starting Price (även kallat S.P.) placeringsvillkor. Alltså avgörs placeringsvillkoren (1/4, 1/5 och antal platser spelade) av det antal greyhounds som startar loppet och inte av antalet deltagare när spelet placerats.
 4. Följande är villkoren för "Each Way"-spel: 2-4 deltagare = Win enbart 5-6 deltagare = 1/4 av oddset 1, 2
 5. Alla spel på deltagare som inte fullföljer anses vara förlorade spel.
 6. Om antalet greyhounds som fullföljer loppet är mindre än vad som tidigare angetts i placeringsvillkoren kommer enbart de deltagare som fått officiell placering att betraktas som vinnande alternativ.
 7. Alla "Each-Way"-dubblar, -tripplar, etc. betalas vinst efter vinst plats efter plats.
 8. Each-Way-spel accepteras även på Unnamed Favourites.
 9. "Betting Without" avser möjligheten att spela på om en viss greyhound kommer att kunna nå högsta slutplacering om angiven greyhound skulle exkluderas från beräkningen av de officiella resultaten.
 10. "Each Way"-villkoren för "Betting Without" baseras på det antal deltagare som faktiskt deltar i loppet efter att angivna greyhounds har exkluderats från det totala antalet deltagare.
 11. Tattersalls Rule 4-avdrag gäller i händelse av "non-runners" inom "Betting Without".
 12. Om en greyhound blir non-runner efter att live show kommit fram från banan kommer spel på det alternativet att ogiltigförklaras. Spel på återstående deltagare gäller med avdrag enligt Rule 4.
 1. Odds – Board och Starting
 1. Det går att välja på två (2) oddsalternativ: oddset vid tidpunkten för spelet eller Starting Price (SP). SP avser odds för det valda alternativet vid loppets start. Om spel skulle kunna placeras under loppet beräknas SP på senast tillgängliga odds för alternativet. Observera att SP inte är tillgängligt för Ante Post (AP)-spel.
 2. Alternativen till SP, Board Prices (BP) eller Industry Prices (IP) visas oftast ungefär 5 minuter före loppets start. Alla spel placerade som BP eller IP SP ger betalning baserat på det odds som tagits vid tidpunkten för spelet och enligt de andra regler som finns i detta avsnitt.
 3. Spel accepteras i lopp med två (2) eller fler deltagare för namngivna alternativ på det aktuella "Board/Show Prices" så som de sänds till vår tjänst från den officiella informationstjänsten (PA),
 4. Om ett felaktigt odds skulle sändas kommer alla spel som placerats på resultat med felaktiga odds att ogiltigförklaras.
 5. Alla referenser till tidsramar, oddstillgänglighet, etc. ska anses som vägledande och är inte bindande. Casumo reserverar sig rätten att ändra sådana tidsramar, utge odds och även att stänga tillgång till något lopp eller spelalternativ utifrån eget godtycke.
 1. Unnamed Favourite-spel
 1. Spel accepteras enbart på "Unnamed Favourite". "Unnamed Favourite" (fav) gäller för alternativ avgjorda enligt följande: a. Greyhound med lägst odds i SP anses vara "Unnamed Favourite". b. Om SP har två greyhounds med lägst odds är greyhound med lägst nummer i loppet som anses vara "Unnamed Favourite".
 2. Om inte specificerat, och en bana har mer än ett möte under samma dag, kommer spelet att gälla för nästa möte som springs efter att spelet har accepterats.

e.Tattersalls Rule 4 1. Tattersalls Rule 4 gäller i fall då en greyhound antingen dras tillbaka eller av startern officiellt bedömts inte ha deltagit i loppet. 2.Tattersalls Rule 4 drar av en bestämd summa från vinnande spel för att kompensera för att en häst dras tillbaka i ett visst lopp. Storleken på avdraget avgörs av det odds (Early eller Board/Show) som hästen har vid tidpunkten då den dras tillbaka. 3. Avdrag av odds på återstående greyhounds görs enligt följande:

Decimalodds

Bråkdelsodds

Nettoavdrag

1,12 eller lägre

1/9 eller mindre

90%

1,13 - 1,19

1/8 - 2/11

85%

1,20 - 1,27

1/5 - 1/4

80%

1,28 - 1,33

7/25 - 8/25

75%

1,34 - 1,44

1/3 - 11/25

70%

1,45 - 1,57

4/9 - 14/25

65%

1,58 - 1,66

4/7 - 13/20

60%

1,67 - 1,83

4/6 - 4/5

55%

1,84 - 1,99

5/6 - 49 - 50

50%

2,00 - 2,24

Lika - 31/25

45%

2,25 - 2,59

5/4 - 39/25

40%

2,60 - 2,79

8/5 - 7/4

35%

2,80 - 3,39

9/5 - 23/10

30%

3,40 - 4,19

12/5 - 3/1

25%

4,20 - 5,40

16/5 - 22/5

20%

5,50 - 6,99

9/2 - 23/4

15%

7,00 - 10,99

6/1 - 9/1

10%

11,00 och högre

10/1 och högre

Inget avdrag

 1. Tabellerna ovan inkluderar odds listade både i decimal- och bråkdelsformat. I de fall då decimalalternativet inte täcks av bråkdelsmotsvarighet reserverar Casumo sig rätten att göra avdrag enligt Tattersalls Rule 4 baserat på decimaltabellen. 5. Lopp med mer än en häst som dras tillbaka har ett max avdrag på 90c per 1 €. f. Ante Post-spel
 1. För att ett spel ska anses vara Ante Post (AP)-spel ska det vara placerat före Final Declarations för loppet.
 2. AP-insatser på greyhounds som inte deltar i loppet återbetalas inte och Tattersalls Rule 4 gäller inte såvida inte annat specifikt meddelats.
 3. Om minst en av nedanstående händelser inträffar kommer alla AP-spel att ogiltigförklaras: a. Loppet ställs in; b. Loppet är officiellt ogiltigförklarat; c. Förutsättningarna för loppet ändras efter att spelen har placerats (enligt Tattersalls Rules).
 4. Förutom de händelser som återges ovan anses alla AP-spel giltiga så länge som loppet, som spelet gäller för, går inom 14 hela dagar från den ursprungliga starttiden såvida inte annat överenskommits.
 5. AP-spel betalas enligt odds- och platsvillkor som gäller då spelet accepteras. Om ett spel accepteras med fel odds- eller platsvillkor reserverar sig Casumo rätten att, utifrån eget godtycke, bedöma spelet som ogiltigt.
 1. –cast-spel 1. Forecast- och Tricast-spel – Generella regler
 1. Forecasts är tillgängliga och accepteras för lopp med tre eller fler deltagare. Alla spel tagna för lopp med färre deltagare kommer att ogiltigförklaras.
 2. Tricasts accepteras för lopp där en officiell datorberäknad Tricast-utdelning fastslagits.
 3. Om ingen utdelning fastslagits anses spel vara rak datorberäknad forecast på alternativ valda att sluta på första och andra plats medan tredje plats ignoreras.
 4. Forecast-spel betalas som rak datorberäknad SP forecast-vinst. Om, av någon anledning, SP forecast-vinst inte betalas anses spelen ogiltiga.
 5. AP-spel betalas enligt odds- och platsvillkor som gäller då spelet accepteras. Om ett spel accepteras med fel odds- eller platsvillkor reserverar sig Casumo rätten att, utifrån eget godtycke, bedöma spelet som ogiltigt och återbetala insatser.
 6. Spelet kommer att ogiltigförklaras för Forecast- och Tricast-spel med "non-runner".
 1. Straight Forecast Straight Forecast gör det möjligt att spela på exakt placeringsordning för de greyhounds som blir etta och tvåa i ett lopp. 3. Reverse Forecast Reverse Forecast gör det möjligt att spela på de greyhounds som blir etta och tvåa i loppet oberoende av inbördes placering. Kostnaden för spelet är dubbelt gentemot Straight Forecast eftersom det kan anses vara samma som två Straight Forecast-spel. 4. Combination Forecast Combination Forecast gör det möjligt att välja tre eller fler alternativ i ett visst lopp. För att spelet ska anses vunnet ska två av valda greyhounds bli etta och tvåa i loppet oberoende av inbördes placering 5. Tricast Tricast gör det möjligt att spela på exakt placeringsordning för de greyhounds som blir etta, tvåa och trea i loppet. 6. Combination Tricast Combination Tricast gör det möjligt att spela på de greyhounds som blir etta, tvåa och trea i loppet oberoende av inbördes placering. h. Distansspel 1. Generella regler (gäller för alla distansspel)
 1. Resultat för vinnande distansspel anses vara den officiellt meddelade distansen mellan de greyhounds som är etta och tvåa förbi stolpen och har fullföljt loppet.
 2. Följande terminologi gäller för Distansspel: "Nose" = 0,05 av en längd "Short Head" = 0,1 av en längd "Head" = 0,2 av en längd "Neck" = 0,3 av en längd "Half a length" = 0,5 av en längd "Three quarters" = 0,75 av en längd
 3. Max antal längder i ett lopp är 12 längder.
 1. "Meeting Winning" distansspel
 1. "Meeting Winning" distansspel gör det möjligt att spela på den totala vinstdistansen för ett visst möte.
 2. Om ett möte inkluderar ett eller flera lopp som antingen ställs in eller ogiltigförklaras kommer alla spel på denna marknad att ogiltigförklaras. Sådana undantag sker såvida inte alla erbjudanden har beslutats före lopp ställts in och omöjligen kunnat ändras oberoende av framtida händelser för att kunna betala sådana marknader. I detta fall betalas dessa spel enligt beslutat resultat.
 3. Casumo reserverar sig rätten att, utifrån eget godtycke, erbjuda spel för att visst antal möten under en angiven dag/period. Om något av de angivna mötena inkluderar ett eller flera lopp som antingen ställs in eller ogiltigförklaras kommer alla spel på denna marknad att ogiltigförklaras. Sådana undantag sker såvida inte alla erbjudanden har beslutats före lopp ställts in och omöjligen kunnat ändras oberoende av framtida händelser för att kunna betala sådana marknader. I detta fall betalas dessa spel enligt beslutat resultat.
 1. "Race Winning" distansspel
 1. "Race Winning" distansspel gör det möjligt att spela på vinstdistansen i ett visst lopp.
 2. Om inget officiellt resultat meddelas kommer alla spel på marknaden att ogiltigförklaras.
 1. "Greyhound Winning" distansspel
 1. "Greyhound Winning" distansspel gör det möjligt att spela på att en viss greyhound vinner ett angivet lopp med en viss distans.
 2. Om inget officiellt resultat meddelas kommer alla spel på marknaden att ogiltigförklaras.
 3. Om vald greyhound inte vinner loppet kommer alla spel på denna marknad att vara förlorade.
 1. Trap Challenge
 1. "Trap Challenge" är spel på vilken "trap" som kommer att ha flest vinnande greyhounds på ett listat möte och/eller under ett specifikt antal lopp.
 2. Alla spel som gäller "Trap Challenge" gäller oberoende av tomma "traps", "reserves" eller ogiltiga lopp förutsatt att minst hälften av de specificerade loppen genomförts och resultaten offentliggjorts.
 3. För avgörande av "Trap Challenge" och om två eller flera greyhounds döms som segrare i ett lopp kommer alla greyhounds på första plats (och deras respektive "traps") att anses ha vunnit loppet i fråga.
 4. Om två eller flera "traps" delar slutplacering avgörs spelet enligt "Dead Heat"-regeln enligt definition i <Avsnitt B, Paragraf 5.14>.
 5. Spel som refererar till Racing Post Greyhound TV (RPGTV) Flying Four Selections kommer att ogiltigförklaras om något av de inblandade loppen avstäms som ogiltigt, försåvitt resultatet inte redan har bestämts. Eventuellt ”dött lopp” om första plats kommer också att betraktas som vinnare.

1. esport

1. Avtalsvillkor

 1. Inledning 
 1. Vadhållning på esport förstås som att innefatta tävlingsvideospel med en eller flera spelare i både uppkopplade och/eller bortkopplade installationer. En lista över spelen som avhandlas i detta avsnitt finns i <Avsnitt 2> av dessa Allmänna villkor. 
 2. Casumo förbehåller sig rätten att inkludera och behandla såsom esport erbjudanden om evenemang relaterade till spel som inte listats i föregående klausul men som passar in i dess beskrivning på ett rimligt sätt. Tidigare eller framtida iterationer av spel som är del av samma serie kommer att behandlas enligt reglerna relaterade till det specifika spelet såsom närvarande i dessa Allmänna villkor, oavsett någon annan numrering och/eller benämning. I det fall att ett spel, evenemang och/eller erbjudande relaterat till det inte är specifikt angivet i dessa Allmänna villkor, ska avstämning av sådana erbjudanden baseras på de allmänna principerna etablerade i Allmänna villkor.
 3. Vid en vadhållning hos Casumo bekräftar Kontohållaren att hen har läst, förstått och kommer att följa de Allmänna villkor som angivits i detta avsnitt såväl som andra Allmänna villkor som reglerar användningen av Casumo webbplats.
 4. För så vitt annorlunda anges specifikt i detta avsnitt ska reglerna som ingår i Casumo Allmänna villkor tillämpas. I händelse av tvetydighet ska prioritet ges i följande ordning: i. Regler och villkor som har publicerats i anslutning till ett erbjudande och/eller en kampanj; ii. Specifika spelregler för esport; iii. esport Allmänna regler för resultatavstämning; iv. Casumo Allmänna villkor.
 5. Om inget av ovanstående erbjuder en lämplig lösning, förbehåller sig Casumo rätten att, enligt hens eget gottfinnande, reglera erbjudandena på individuell basis på grundval av eget kapital, beaktande accepterade normer för vadhållning, seder och definitioner.
 1. Allmänna regler för avgörande av resultat
 1. Vid avgörande av resultat ska Casumo göra sitt yttersta för att nå fram till information som har erhållits i första hand (under eller precis efter att evenemang har slutförts) från den styrande organisationen genom utsändningen av spelet och andra relevanta räkneverk som den kan visa, spelets API och den officiella webbplatsen. Om denna information är konfliktfylld, omtvistad och/eller utelämnad från förstahandsvisning såväl som officiella källor och/eller det finns ett uppenbart misstag i informationen som har innefattats i ovanstående källor, ska avgöranden av vadhållningserbjudandet baseras på andra, ansedda offentliga källor inom sagda esport.
 2. Avgörande av spel kommer inte att inkludera några förändringar som härrör från och/eller kan hänföras till, men inte begränsas till: diskvalificeringar, påföljder, protester, resultat under domstolsbedömning och/eller successiva förändringar till det officiella resultatet efter att evenemanget har slutförts och ett resultat har meddelats, även om det är preliminärt. För spel med hänvisning till tävlingar som sträcker sig över mer än en runda/etapp (t.ex.: turneringsspel), ska endast tillägg som påverkar spel vars avgörande inte har beslutats ännu beaktas. Följande exempel tillhandahålls som en allmän riktlinje för hur sådana spel ska hanteras vid jämförbara situationer: Spel på att ett lag ska nå semifinal i en turnering kommer att betraktas som uppnått så snart den styrande organisationen har beslutat om det, även om samma lag diskvalificeras från turneringen i ett senare stadium, oavsett orsaken.
 3. Alla hänvisningar till ord/objekt i singular tillämpas också på dem i plural. På samma sätt ska termerna “deltagare”, “tävlande” och liknande förstås som både en enskild person och ett lag som representerar en enskild entitet.
 4. Trots att alla systemiska försiktighetsåtgärder har installerats för att representera den mest trofasta återgivningen av evenemanget såsom har schemalagts av den styrande organisationen, ska varje hänvisning till ordningen i vilken deltagarna visas, evenemangsplats osv. betraktas endast för upplysningsändamål. Omkastning av hemma-/bortalag såväl som tidigare annonserade evenemangsplatser ska inte betraktas som giltiga orsaker för annullering av spel som har utförts.
 5. Innan eller under ett evenemang/en match, kan Casumo besluta att visa nuvarande och tidigare resultat, räkneverk och annan statistik som härrör till erbjudandet. Det ska betraktas som att Casumo tillhandahåller sådana data endast för upplysningsändamål och att hen inte vare sig bekräftar eller antar något som helst för dessa datas korrekthet. Alla data som presenteras i detta sammanhang måste hanteras som inofficiella och eventuella oegentligheter ska inte betraktas som giltiga orsaker för annullering av vad som har slagits.
 6. Även om namnet på någon (något) deltagare/evenemang/spel har stavats fel och/eller har ändrats, ska vaden fortsätt att vara giltiga om det är tämligen klart och kan konstateras genom tillförlitliga källor att det objekt på vilken vadet har slagits är detsamma som den (det) avsedda deltagaren/evenemanget/spelet.
 7. Tidsgränsen (avslutningstiden) som visas på webbplatsen ska hanteras som endast för upplysningsändamål. Casumo förbehåller sig rätten, att efter eget gottfinnande, avbryta, delvis eller helt, vadhållningsaktivitet vid vilken tidpunkt som helst som hen bedömer som nödvändigt.
 8. Oavsett starttiderna som visas på webbplatsen, ska tillämpas reglerna angivna i Casumo Allmänna villkor för sportvadhållning, nämligen de i <Avsnitt A, Paragraferna 2 till 6> avseende giltighet eller avsaknad av det, för vad som slagits och/eller accepterats.
 9. Utan påverkan på och i tillägg till ovanstående klausul, förbehåller sig Casumo rätten, att enligt hens eget gottfinnande, underkänna vad om någon av de följande situationerna skulle uppstå: i. Casumo upplever förseningar i att motta data/bildflöden från någon av sina källor/leverantörer som resulterar i att Casumo presenterar odds som inte återspeglar vadets aktuella tillstånd; ii. Det är tämligen uppenbart att vad har slagits från konton som har tillgång till data/bildflöden som inte är tillgängliga vid denna tidpunkt för Casumo; iii. Vad har slagits efter det att någon deltagare har erövrat en fördel som är tillräcklig för att förändra oddset på något erbjudande, utan att sagda odds har justerats för att återspegla vadets aktuella tillstånd.
 10. Om en match startar vid en annan tidpunkt än den som angivits på webbplatsen ska detta inte bedömas som skäl för annullering av vaden, förutsatt att just denna match är nästa match som spelas för båda lagen i just denna turnering och att den ingår i den runda/etapp som den ursprungligen var avsedd för.
 11. Om det inte är uttryckligen angivet, varje gång som det organiserande förbundet anser det nödvändigt att innefatta extra rundor/förlängning, kvalificeringsmatch(er) eller en serie av matcher för att bestämma rangordning och/eller matchresultat, ska Casumo beakta resultaten som härrör från extra matcher/rundor/förlängning för avgörande ändamål av vad som tillhör sagda match/rangordning.
 12. Alla vad som är relaterade till matcher, eller delar därav, som inte alls äger rum eller som tilldelas ett resultat genom ”walk-over” ska förklaras ogiltiga. För avgörande ändamål, handlingar inom en match (eller del därav) betraktas som ha inträffat om antingen spelklockan har startat eller när en deltagare utför en handling inom spelets ram som relateras till matchen (eller del därav), vilket som än händer först.
 13. Erbjudanden relaterade till matcher/eller delar därav som överges av någon anledning och inget resultat meddelas av det organiserande förbundet inom 36 h från den faktiska matchstarten kommer att återbetala vaden vars resultat ännu inte har förklarats. Alla vad som har avgjorts innan övergivandet och som omöjligen kunde ändras oavsett framtida evenemang, kommer att avstämmas enligt det beslutade resultatet.
 14. Om det beslutas att den övergivna matchen (eller delar därav) ska fortsätta inom 36 h från den ursprungliga starttiden, kommer all vad som slagits på den ursprungliga matchen att kvarstå och kommer att avstämmas genom resultatet som åstadkoms under den fortsatta matchen.
 15. Om det beslutas att den övergivna matchen (eller delar därav) ska återstartas från början inom 36 h från den ursprungliga starttiden, kommer alla vad som slagits på den inledande matchen och som inte kunde avstämmas genom resultatet från matchen innan övergivandet att förklaras ogiltiga.
 16. Om det skulle hända att någon av deltagarna är inblandad i en match i samma turnering med en annan motståndare efter tidpunkten för övergivandet och fortsättningen på inledande matchen, kommer alla vilande vad på den inledande matchen att avstämmas som ogiltiga, oavsett resultatet som åstadkoms genom fortsättningen av matchen.
 17. Erbjudanden som hänvisar till Turneringsresultat och/eller matcher/evenemang som schemalagt över ett intervall på två eller fler dagar kommer att kvarstå giltiga om sagda evenemang betraktas som slutfört och ett officiellt resultat har meddelats av den officiella organisationen inom det specificerade året, oavsett aktuellt/framtida deltagande (eller avsaknad därav) från någon av de listade och/eller tidigare angivna deltagarna, för så vitt annat inte anges.
 18. I händelse av matcher som inte har slutförts innan deras naturliga avslutningar och där ett resultat meddelas genom ett beslut från förbundet inom 36 h från the faktiska evenemangets början utan att spel har fortsatt efter övergivandet, kommer Casumo att använda det publicerade beslutet som ett officiellt resultat för de erbjudanden som detaljerar resultatet av matchen och/eller turneringens fortskridande (t.ex. Matchodds och Deltagare som når nästa runda), förutsatt att det publicerade beslutet inte förändrar resultatet av sagda vad vid tidpunkten för övergivandet. I sådant fall kommer insatserna att återbetalas. (t.ex. Lag A leder med 2 Kartor mot 0 i en match i bäst av 5 kartor och Lag B ger upp: Förbundet förklarar Lag A som vinnare av matchen = vad kvarstår. Dock, om samma match i bäst av 5 Kartor övergavs vid ställningen 1-1 och Förbundet förklarar någotdera av lagen som vinner kommer vadet att betraktas som ogiltigt). Alla andra erbjudanden kommer att förklaras ogiltiga förutom de vars resultat har beslutats innan övergivandet och som inte möjligtvis kunde ha förändrat framtida evenemang, som kommer att avstämmas i enlighet med det beslutade resultatet.
 19. Avgörande av spel som är länkade till räkneverk (t.ex. totalt antal dödande) och alla andra erbjudanden relaterade till specifik terminologi kommer att beslutas i enlighet med definitionen av hur den officiella organisatören utger sagda statistik.
 20. Vid spel på "Turneringsresultat" eller "Placering” kommer spelet att ogiltigförklaras för deltagare/resultat som inte deltar, diskvalificeras och/eller drar sig ur ett evenemang (både före och under) oavsett orsak, om inte annat anges. Casumo förbehåller sig rätten, att efter eget gottfinnande, tillämpa Tattersalls regel 4, såsom förklaras i Casumo Allmänna villkor för sportvadhållning <Avsnitt B, Paragraf 6>, på alla tävlingar och detta kommer att anges i förhållande till vadhållningserbjudandet.
 21. Erbjudanden som hänvisar till en individuell deltagares prestanda i ett visst evenemang/tidsintervall (såsom Framåtskridande i turneringen för Lag X) erfordrar att den angivna deltagaren spelar en aktiv roll åtminstone en gång i en påföljande etapp av det tillämpliga evenemanget/tidsintervallet efter det att vad har ingåtts och/eller accepterats.
 22. Inga återbetalningar av vad kommer att tillämpas om det vinnande resultatet av en match/ett evenemang är en deltagare/ett resultat som inte har angivits för vadhållningsändamål. För alla vadhållningserbjudanden kan kontohållaren be om ett pris på en icke angiven deltagare/icke angivet resultat. Casumo förbehåller sig rätten, att efter eget gottfinnande, avböja sådana förfrågningar.
 23. Erbjudanden som ställer prestanda mot varandra för två eller fler deltagare under ett visst tidsintervall/viss tävling kommer endast att avstämmas baserat på resultatet för angivna deltagare, utan att ta hänsyn till andra deltagare i samma tävling/evenemang.
 24. Om en deltagare diskvalificeras/förhindras/förbjuds att delta i en påföljande del/fas av ett evenemang/en tävling oavsett orsak, såväl som i fall av frivilliga tillbakadragningar, kommer diskvalifikationen att betraktas som att ha ägt rum vid tidpunkten för det officiella meddelandet. Inga förändringar kommer att göras för tidigare resultat, oavsett några modifikationer på grund av sagda handlingar.
 25. Vid spel på "Turneringsresultat" eller "Placering”, om två eller fler deltagare anses ha uppnått samma resultat och den styrande organisationen inte särskiljer deras klassificeringar ska “Regeln om dött lopp” såsom specificeras i Casumo Allmänna villkor för sportvadhållning <Avsnitt B, Paragraf 5, Klausul 14> tillämpas.
 26. Casumo kommer att återbetala insatser på erbjudanden som jämför framgångar/prestanda för två deltagare inom ett specificerat tidsintervall (t.ex. Bästa slutposition i turneringen, Matchvinnare, Vinnare av Karta X] om något av följande förhållanden uppstår: i. Inget odds erbjöds för ett ‘oavgjort’ resultat och inga förfaranden för matchavgörande/förlängning/extra rundor används av den styrande organisationen för att avgöra en match/ett erbjudande eller rangordna deltagare som har uppnått samma resultat. ii. Någon av de angivna deltagarna spelar inte någon fortsatt del i någon efterföljande etapp av det relaterade evenemanget/del därav efter det att vadet har slagits och/eller accepterats; iii. Ingen av de angivna deltagarna är inberäknad i den tillämpliga klassifikationen; iv. Ingen av de angivna deltagarna bedöms ha uppnått det specificerade kravet efter det att vadet har slagits och/eller accepterats och inget odds för ett sådant resultat har erbjudits.
 27. Erbjudanden som jämför framgångar/prestanda för tre deltagare kommer att behandlas såsom beskrivet i ovanstående klausul, med undantaget att om två eller fler deltagare delar den tillämpliga slutpositionen ska “Regeln om Dött lopp” såsom specificeras i Casumo Allmänna villkor för sportvadhållning <Avsnitt B, Paragraf 5, Klausul 14> tillämpas.
 28. Reglerna för spel på "Turneringsresultat" och "Placering” tillämpas på erbjudanden som jämför framgångar/prestanda av fyra eller fler deltagare, med undantag för de erbjudanden som anges specifikt som “Gruppvadhållning”. I sådana fall kommer spelet att ogiltigförklaras om åtminstone en av de angivna deltagarna inte är aktivt inblandad längre, oavsett orsak, efter det att spelet har utförts och/eller godkänts.
 29. För så vitt resultatet av erbjudandet inte redan har beslutats innan någon förändring meddelas, kommer vad som hänvisar till en kapplöpning till en särskild händelse/totalt antal för en särskild händelse (t.ex. Första deltagare som vinner X rundor, Över/Under spelade Kartor) eller marginaler för/skillnaden mellan slutförda händelser mellan deltagare (t.ex. Karthandikapp, Exakt Kartresultat i matchen) att avstämmas som ogiltiga i de fall där matchformatet har förändrats fullständigt på ett sätt som skulle förändra räkneverk för sådana händelser och deras respektive odds, inklusive, men inte begränsat till, fall där antalet schemalagda Kartor ändras från ett tidigare annonserat udda antal schemalagda Kartor (t.ex. Bäst av 1/3/5) till ett jämnt antal schemalagda Kartor (t.ex. Bäst av 2/4/6) och vice-versa. Vaden kommer att kvarstå och avstämmas i enlighet med de erbjudanden där den meddelade ändringen inte är relevant (t.ex. Matchodds kommer att fortsätta giltiga om antalet schemalagda Kartor ändras från det tidigare publicerade 3 Kartor till 5 Kartor), eller om resultatet av erbjudandet redan har bestämts innan någon förändring meddelas. Följande exempel tillhandahålls som en allmän riktlinje för hur sådana vad ska hanteras vid jämförbara situationer: Ett vad på “Vinst av Första kartan” förblir giltigt om matchen ändras från 3 till 5 Kartor, men ett vad på Över/Under för Totalt antal Kartor i Matchen kommer att avstämmas såsom ogiltigt i det liknande scenario.
 30. Om Casumo felaktigt erbjuder odds och linjer som baseras på ett annat antal av Kartor/Spel/Rundor än det korrekt schemalagda antalet för sagda företeelser, ska avstämning av erbjudanden som hänförs till en kapplöpning till en särskild händelse/totalt antal för en särskild händelse (t.ex. Första deltagare som vinner X rundor, Över/Under spelade Kartor) eller marginaler för/skillnaden mellan slutförda händelser mellan deltagare (t.ex. Karthandikapp, Exakt Kartresultat i matchen) göras som ogiltiga i de fall där matchformatet har förändrats fullständigt på ett sätt som skulle förändra räkneverk för sådana händelser och deras respektive odds, inklusive, men inte begränsat till, fall där antalet schemalagda Kartor ändras från ett tidigare annonserat udda antal schemalagda Kartor (t.ex. Bäst av 1/3/5) till ett jämnt antal schemalagda Kartor (t.ex. Bäst av 2/4/6) och vice-versa. Vaden kommer att kvarstå och avstämmas i enlighet med de erbjudanden där skillnaden inte är relevant (t.ex. Matchodds kommer att fortsätta giltiga om antalet schemalagda Kartor är 3 i stället för de stipulerade 5 Kartorna), eller om resultatet av erbjudandet redan har bestämts innan någon förändring meddelas. Följande exempel tillhandahålls som en allmän riktlinje för hur sådana vad ska hanteras vid jämförbara situationer: Ett vad på “Vinst av Första kartan” förblir giltigt om en match anges som 3 i stället för 5 Kartor, men ett vad på Över/Under för Totalt antal Kartor i Matchen kommer att avstämmas såsom ogiltigt i det liknande scenario.
 31. Under specifika evenemang kan Casumo besluta om, helt enligt eget gottfinnande, att erbjudanden för vadhållningsändamål på ett reducerat urval av deltagare som kan inberäkna vadhållningsalternativ som "Någon annan", "Fältet” eller liknande. Detta alternativ inberäknar alla ej angivna deltagare, förutan dem som anges specifikt som tillgängliga. Casumo förbehåller sig rätten att ange/specificera ytterligare deltagare vid en senare etapp. Skulle dessa nya angivna deltagare bli det vinnande resultatet ska de betraktas som att ha varit icke angivna före den tidpunkt att de faktiskt angavs i listan och avstämning ske i enlighet med det.
 32. Erbjudanden som gör specifik hänvisning till en deltagares prestanda under ett visst evenemang/tidsintervall (t.ex. Lag X mot Fältet eller Vinnare förutom Lag X) ska betraktas som ogiltiga om de angivna deltagarna inte spelar i åtminstone en karta i en påföljande etapp av det tillämpliga evenemanget/tidsintervallet efter det att spelet har utförts och/eller godkänts.
 33. Om en match startar med ett annat antal spelare än som omfattas i bestämmelserna för evenemanget (t.ex.: Något av lagen startar matchen med endast fyra spelare i stället för det schemalagda fem spelare), ska alla vad betraktas som ogiltiga. I de fall något av lagen förlorar tillfälligt och/eller permanent under matchen något antal spelare, efter det att matchen startades med det stipulerade antalet spelare i evenemangsbestämmelserna, ska vaden kvarstå som giltiga.
 34. Spel på matcher/evenemang med deltagare som använder ett annat/felaktigt smeknamn eller använder ett så kallat “smurfkonto” kommer att kvarstå, för så vitt det inte blir klart att den deltagare som använder det speciella smeknamnet inte är den avsedda. I sådana fall ska spelen avgöras som ogiltiga.
 35. Spel på ett lag ska betraktas som giltigt oavsett vilka enskilda som används av sagda lag som deltagare. Om den styrande organisationen bedömer det som tillåtet för ett lag att spela med en ersättande deltagare eller en reservspelare ska alla spel kvarstå, under förutsättning att det avkunnas ett officiellt resultat.
 36. Någon form av kvalificering bortom huvudturneringen (där så är tillämpligt) ska betraktas som en giltig del av den tävlingen. På detta sätt ska en deltagare som elimineras i den kvalificerande etappen betraktas som förlorare mot någon som är förkvalificerad eller framgångsrik i den kvalificerande etappen.
 37. I de fall som vad använder tidsintervall som referens ska de tolkas på följande sätt: “Inom de första 30 min” innefattar allt som händer fram till 0 h 29 min och 59 s; “mellan 10 och 20 min” innefattar allt som händer från 10 min och 0 s fram till 19 min och 59 s.
 38. Alla vad som hänvisar till varaktighet representerar den faktiska tiden i kartan/ronden/evenemanget, det som är tillämpligt. Exempelvis, ett vad på Över 30,5 minuter i en Karta kommer att avstämmas så snart som 30 och en halv minuter har passerats.
 39. Alla referenser till spelschemana “Vinnare” och/eller “Övre” kommer att kvarstå oavsett om Kartor och/eller eventuellt andra fördelar har tilldelats genom evenemangsreglerna till någon deltagare.
 40. Fördelar som tilldelas genom evenemangsstrukturen kommer att beaktas för avgörande ändamålet, försåvitt annat inte anges. Dock ska eventuella referenser till specifika index för Kartor, Spel osv. som presenteras på webbplatsen alltid betraktas som relevanta till den fas i vilken matchen faktiskt spelas. Exempelvis: I en match med bäst av 3 Kartor där Lag A startar med 1 Kartas fördel, kommer alla erbjudanden som relateras till 1 Karta att faktiskt referera till de resultat som härrör från den andra Kartan i matchen, dvs. den första Kartan som faktiskt spelas.

2. Genrespecifika regler

FPS

Följande regler tillämpas på alla spel som karakteriseras som att vara av genren FPS (First Person Shooter). De inberäknar, men är inte begränsade till, Call of Duty, CS:GO, Overwatch, Quake och Rainbow Six. I de fall där regler som är specifika till något spel också allmänt betraktas som att vara del i samma genre listas separat, så kommer dessa att komplettera och ersätta (om tillämpligt) de genrespecifika reglerna. Casumo förbehåller sig rätten att tillämpa avstämningsreglerna för denna genre till andra spel som inte listas ovan, men som är allmänt uppfattade som sådana. Matchodds

 • Skulle Förlängning/Extra kartor behövas för att bestämma matchresultatet (eller någon del därav, och för så vitt inte anges annat i erbjudandet, ska resultat som härrör från det ytterligare spelet beaktas för avgörande ändamål.
 • Den första schemalagda Kartan måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag av någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare” och/eller “Övre”. I sådana fall ska sagda Kartor beaktas för avgörande ändamål.
 • Det första officiella beslutet om resultatet för erbjudandet som meddelas av den styrande organisationen inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avgörande av spel, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avgörande ändamål.
 • I de fall där erbjudandet slutar i ett obestämt resultat, där detta resultat inte har varit tillgängligt som ett möjligt resultat för vadhållningsändamål kommer insatserna att återbetalas.

Serieresultat

 • Vad som hänförs till det sammanlagda resultat som härrör från någon kombination av på varandra följande matcher/serier som är giltiga för samma runda/etapp samt spelas mellan samma deltagare i samma turnering.(ii)Serieresultat
 • Skulle Förlängning/Extra kartor behövas för att bestämma matchresultatet (eller någon del därav, och för så vitt inte anges annat i erbjudandet, ska resultat som härrör från det ytterligare spelet beaktas för avgörande ändamål.
 • Den först schemalagda Kartan i alla matcher som ingår i serien måste startas för att vaden ska kvarstå.
 • Det första officiella beslutet om resultatet för erbjudandet som meddelas av den styrande organisationen inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avgörande av spel, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avgörande ändamål.
 • I de fall där erbjudandet slutar i ett obestämt resultat, där detta resultat inte har varit tillgängligt som ett möjligt resultat för vadhållningsändamål kommer insatserna att återbetalas.

Karthandikapp

 • Skulle Förlängning/Extra kartor behövas för att bestämma resultatet av erbjudandet (eller någon del därav), och för så vitt inte anges annat i erbjudandet, ska resultat som härrör från det ytterligare spelet beaktas för avgörande ändamål.
 • Den första schemalagda Kartan måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag av någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare” och/eller “Övre”. I sådana fall ska sagda Kartor beaktas för avgörande ändamål.
 • Alla schemalagda Kartor måste slutföras för att spelen ska kvarstå. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från den styrande organisationen, kommer spelen att avgöras som ogiltiga, för så vitt inte Handikapplinjen på vilket spelet har utförts redan har avgjorts vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer spelen att avgöras enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

Korrekt resultat

 • Eventuell(a) Förlängning/Extra kartor som behövs för att besluta om matchresultatet (eller någon del därav), ska inte beaktas för avgörande ändamål.
 • Alla reguljärt schemalagda Kartor måste avslutas för att vaden ska kvarstå.

Varaktighet

 • Avstämning av vad som hänvisar till varaktighet kommer också att inberäkna eventuell tid som krävs för att slutföra någon
 • Förlängning/Extra kartor som behövs för att slutföra matchen (eller del därav), till vilken erbjudandet hänvisar.
 • Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.
 • En eventuell Karta som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i de så kallade spelschemana “Vinnare” och/eller “Övre” kommer att betraktas som “0” (noll) minuter för avgörande ändamål.

Karta X

 • Skulle Förlängning/Extra kartor behövas för att bestämma matchresultatet (eller någon del därav, och för så vitt inte anges annat i erbjudandet, ska resultat som härrör från det ytterligare spelet beaktas för avgörande ändamål.
 • Den angivna Kartan måste slutföras för att vaden ska kvarstå.

Första X/Först till X

 • Vad som hänförs till vilken av deltagarna som är den första att krediteras för att ha utfört/nått det angivna antalet av en förutbestämd händelse. För så vitt inte ett oavgjort resultat (dvs. Inget lag vinner) har erbjudits, om ingen av deltagarna uppnår det angivna antalet ska insatserna återbetalas.
 • Skulle Förlängning/Extra kartor behövas för att bestämma matchresultatet (eller någon del därav, och för så vitt inte anges annat i erbjudandet, ska resultat som härrör från det ytterligare spelet beaktas för avgörande ändamål.
 • Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

Äss

 • Vad som hänförs till om huruvida en individuell deltagare krediteras för att på egen hand ha dödat hela motståndarlaget i matchen, eller del därav, såsom anges i erbjudandet.
 • Skulle Förlängning/Extra kartor behövas för att bestämma matchresultatet (eller någon del därav, och för så vitt inte anges annat i erbjudandet, ska resultat som härrör från det ytterligare spelet beaktas för avgörande ändamål.
 • Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

Dödande

 • Skulle Förlängning/Extra kartor behövas för att bestämma matchresultatet (eller någon del därav, och för så vitt inte anges annat i erbjudandet, ska resultat som härrör från det ytterligare spelet beaktas för avgörande ändamål.
 • Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

Dödande av spelare

 • Vad som hänförs till antalet dödande en viss spelare har krediterats för i matchen, eller del därav, såsom anges i erbjudandet.
 • Skulle Förlängning/Extra kartor behövas för att bestämma matchresultatet (eller någon del därav, och för så vitt inte anges annat i erbjudandet, ska resultat som härrör från det ytterligare spelet beaktas för avgörande ändamål.
 • Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

MOBA

Följande regler tillämpas på alla spel som karakteriseras som att vara av genren MOBA (flera spelare on-line på en bataljarena). De inberäknar, men är inte begränsade till, DOTA 2, Heroes of Newerth, Heroes of the Storm, King of Glory, League of Legends, Smite och Vainglory. I de fall där regler som är specifika till något spel också allmänt betraktas som att vara del i samma genre listas separat, så kommer dessa att komplettera och ersätta (om tillämpligt) de genrespecifika reglerna. Casumo förbehåller sig rätten att tillämpa de avgörande reglerna för denna genre till andra spel som inte listas ovan, men som är allmänt uppfattade som sådana. Matchodds

 • Den första schemalagda Kartan måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag av någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Kartor beaktas för avgörande ändamål.
 • Det första officiella beslutet om resultatet för erbjudandet som meddelas av den styrande organisationen inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avgörande av spel, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avgörande ändamål.
 • I de fall där erbjudandet slutar i ett obestämt resultat, där detta resultat inte har varit tillgängligt som ett möjligt resultat för vadhållningsändamål kommer insatserna att återbetalas.

Serieresultat

 • Vad som hänförs till det sammanlagda resultat som härrör från någon kombination av på varandra följande matcher/serier som är giltiga för samma rond/etapp samt spelas mellan samma deltagare i samma turnering.
 • Den först schemalagda Kartan i alla matcher som ingår i serien måste startas för att vaden ska kvarstå.
 • Det första officiella beslutet om resultatet för erbjudandet som meddelas av den styrande organisationen inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avgörande av spel, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avgörande ändamål.
 • I de fall där erbjudandet slutar i ett obestämt resultat, där detta resultat inte har varit tillgängligt som ett möjligt resultat för vadhållningsändamål kommer insatserna att återbetalas.

Totalt antal Kartor

 • Den första schemalagda Kartan måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag av någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Kartor beaktas för avgörande ändamål..
 • Alla schemalagda Kartor måste slutföras för att spelen ska kvarstå. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från den styrande organisationen kommer spelen att avgöras som ogiltiga försåvitt inte linjen för Över/Under på vilken spelet har utförts redan har passerats vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer spelen att avgöras enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

Karthandikapp

 • Den första schemalagda Kartan måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag av någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Kartor beaktas för avgörande ändamål.
 • Alla schemalagda Kartor måste slutföras för att spelen ska kvarstå. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från den styrande organisationen, kommer spelen att avgöras som ogiltiga, för så vitt inte Handikapplinjen på vilket spelet har utförts redan har avgjorts vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer spelen att avgöras enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

Korrekt resultat

 • Alla reguljärt schemalagda Kartor måste avslutas för att vaden ska kvarstå.

Varaktighet

 • Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, försåvitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.
 • En eventuell Karta som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare” kommer att betraktas som “0” (noll) minuter för avgörande ändamål.

Karta X

 • Den angivna Kartan måste slutföras för att vaden ska kvarstå.

Första X/Först till X

 • Vad hänförs till vilken av deltagarna som är den första att krediteras för att ha utfört/nått det angivna antalet av en förutbestämd händelse Försåvitt inte ett oavgjort resultat (dvs. inget lag vinner) har erbjudits, om ingen av deltagarna uppnår det angivna antalet ska insatserna återbetalas..
 • Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, försåvitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

Kills/Kill-streak

 • Alla vad relaterade till Kills och/eller Kill-streak kommer endast att beakta Kills som tillfogats av motspelande deltagare, såsom tillämpligt. Kills som inte tillfogats av någonting annat än motspelande deltagare kommer inte att beaktas för avgörande ändamål.
 • Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, försåvitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

Spelhändelser, objekt och icke- spelarfigurer För avgörande ändamål, erbjudanden relaterade till följande spelhändelser, objekt och icke-spelarfigurer erfordras att alla delar av den match till vilket erbjudandet härrör ska slutföras för att vaden ska kvarstå, försåvitt inte resultatet redan har beslutats innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat. Ø  Mål Ø  Uppnått nivåtak Alla vad relaterade till mål hänförs endast till de kartspecifika målen. Vinst av den faktiska kartan kommer inte att beaktas som ett mål för avgörande ändamål. Försåvitt inte ett oavgjort resultat (dvs. inget lag vinner) har erbjudits, om ingen av deltagarna uppnår det angivna antalet ska insatserna återbetalas. Casumo förbehåller sig rätten att inkludera tillsammans med ovanstående spelhändelser, objekt och icke-spelarfigurer som inte anges ovan försåvitt de passar tämligen väl in i samma kategorier som ovan.

Slagsmålsspel

Följande regler tillämpas på alla spel som karakteriseras som att vara av genren slagsmålsspel. De inberäknar, men är inte begränsade till, Dragonball, Street Fighter, Super Smash Bros and Tekken. I de fall där regler som är specifika till något spel också allmänt betraktas som att vara del i samma genre listas separat, så kommer dessa att komplettera och ersätta (om tillämpligt) de genrespecifika reglerna. Casumo förbehåller sig rätten att tillämpa avstämningsreglerna för denna genre till andra spel som inte listas ovan, men som är allmänt uppfattade som sådana. Matchodds

 • De första schemalagda Spelen måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag av något Spel som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Spel beaktas för avgörande ändamål.
 • Det första officiella beslutet om resultatet för erbjudandet som meddelas av den styrande organisationen inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avgörande av spel, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avgörande ändamål.
 • Vad som hänförs till det sammanlagda resultat som härrör från någon kombination av på varandra följande matcher/serier som är giltiga för samma rond/etapp samt spelas mellan samma deltagare i samma turnering.

Serieresultat

 • Vad som hänförs till det sammanlagda resultat som härrör från någon kombination av på varandra följande matcher/serier som är giltiga för samma rond/etapp samt spelas mellan samma deltagare i samma turnering.
 • Det första schemalagda Spelet i alla matcher som ingår i serien måste startas för att vaden ska kvarstå.
 • Det första officiella beslutet om resultatet för erbjudandet som meddelas av den styrande organisationen inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avgörande av spel, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avgörande ändamål.
 • I de fall där erbjudandet slutar i ett obestämt resultat, när detta resultat inte har varit tillgängligt som ett möjligt resultat för vadhållningsändamål kommer insatserna att återbetalas.

Totalt antal Spel

 • Det första schemalagda Spelet måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag av något Spel som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare” I sådana fall ska sagda Spel beaktas för avgörande ändamål.
 • Alla schemalagda Spel måste slutföras för att spelen ska kvarstå. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från den styrande organisationen, kommer spelen att avgöras som ogiltiga försåvitt inte linjen för Över/Under på vilken spelet har utförts redan har passerats vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer spelen att avgöras enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

Spelhandikapp

 • Det första schemalagda Spelet måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag av något Spel som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare” I sådana fall ska sagda Kartor beaktas för avgörande ändamål.
 • Alla schemalagda Spel måste slutföras för att spelen ska kvarstå. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från den styrande organisationen, kommer spelen att avgöras som ogiltiga, för så vitt inte Handikapplinjen på vilket spelet har utförts redan har avgjorts vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer spelen att avgöras enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchensövergivande.

Korrekt resultat

 • Alla reguljärt schemalagda Spel måste avslutas för att vaden ska kvarstå.

Varaktighet

 • Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.
 • Ett eventuell Spel som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare” kommer att betraktas som “0” (noll) minuter för avgörande ändamål.

Spel X/Runda X

 • Det angivna Spelet/Rundan (såsom tillämpligt) måste slutföras för att vaden ska kvarstå.

Totalt antal Rundor

 • Alla schemalagda Rundor måste slutföras för att spelen ska kvarstå. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från den styrande organisationen, kommer spelen att avgöras som ogiltiga försåvitt inte linjen för Över/Under på vilken spelet har utförts redan har passerats vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer spelen att avgöras enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.
 • Ett eventuellt Spel/Runda som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare” kommer att betraktas som “0” (noll) minuter för avgörande ändamål.

Rundehandikapp

 • Alla schemalagda Rundor måste slutföras för att spelen ska kvarstå. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från den styrande organisationen kommer spelen att avgöras som ogiltiga, för så vitt inte Handikapplinjen på vilket spelet har utförts redan har avgjorts vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer spelen att avgöras enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

Battle Royal

Följande regler tillämpas på alla spel som karakteriseras som att vara av genren Battle Royale. De inberäknar, men är inte begränsade till, PUBG och Fortnite. I de fall där regler som är specifika till något spel också allmänt betraktas som att vara del i samma genre listas separat, så kommer dessa att komplettera och ersätta (om tillämpligt) de genrespecifika reglerna. Casumo förbehåller sig rätten att tillämpa avstämningsreglerna för denna genre till andra spel som inte listas ovan, men som är allmänt uppfattade som sådana. Matchvinnare

 • Det första officiella beslutet om resultatet för erbjudandet som meddelas av den styrande organisationen inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avgörande av spel, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avgörande ändamål.
 • För avgörande ändamål ska den sist stående mannen/duon/truppen betraktas som matchvinnare.

Serieresultat

 • Spel hänförs till det sammanlagda resultat som härrör från någon kombination av på varandra följande matcher/serier som är giltiga för samma runda/etapp samt spelas mellan samma deltagare i samma turnering. För avgörande ändamål ska mannen/duon/truppen som har ackumulerat flest poäng under matchserien betraktas som vinnare av serien. Avgörande kommer också att beakta eventuella extra Kartor, 1 mot 1 och/eller eventuellt extra spel som den styrande organisationen kan komma att lägga till som matchavgörande.
 • Det första officiella beslutet om resultatet för erbjudandet som meddelas av den styrande organisationen inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avgörande av spel, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avgörande ändamål. Skulle så vara fallet att efter ett eventuellt matchavgörande som beslutades av den styrande organisationen erbjudandet resulterar i oavgjort samt att sagda resultat inte var tillgängligt som möjligt resultat för vadhållningsändamål, då ska insatserna återbetalas.
 • Varaktighet Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig (inklusive eventuellt extra spel som den styrande organisationen måste besluta om att lägga till som ett slutligt matchavgörande), måste slutföras för att spelen ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

Första X/Först till X

 • Vad som hänförs till vilken av deltagarna som är den första att krediteras för att ha utfört/nått det angivna antalet av en förutbestämd händelse. Försåvitt inte ett oavgjort resultat (dvs. inget lag vinner) har erbjudits, om ingen av deltagarna uppnår det angivna antalet ska insatserna återbetalas.
 • Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

Kills/Elimineringar

 • Alla vad relaterade till Kills, Elimineringar och/eller relaterade Kill-streak kommer endast att beakta Kills/elimineringar som tillfogats av motspelande deltagare, såsom tillämpligt. Kills/Elimineringar som inte tillfogats av någonting annat än motspelande deltagare kommer inte att beaktas för avgörande ändamål.
 • Som en allmän regel ska Kills/elimineringar som inträffat i den “röda zonen” inte beaktas för avgörande ändamål medan Kills med fordon inblandade kommer att tilldelas den deltagare som använde sagda fordon.
 • Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

RTS

Följande regler tillämpas på alla spel som karakteriseras som att vara av genren realtidsstrategi (RTS). De inberäknar, men är inte begränsade till, Starcraft 2 och Warcraft. I de fall där regler som är specifika till något spel också allmänt betraktas som att vara del i samma genre listas separat, så kommer dessa att komplettera och ersätta (om tillämpligt) de genrespecifika reglerna. Casumo förbehåller sig rätten att tillämpa avstämningsreglerna för denna genre till andra spel som inte listas ovan, men som är allmänt uppfattade som sådana. Matchodds

 • Den första schemalagda Kartan måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag av någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Kartor beaktas för avgörande ändamål.
 • Det första officiella beslutet om resultatet för erbjudandet som meddelas av den styrande organisationen inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avgörande av spel, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avgörande ändamål.
 • Skulle någon Karta spelas om på grund av ett dödläge kommer resultatet från den inledande Kartan att bortses ifrån och resultatet från den omspelade Kartan kommer att beaktas för avgörande ändamål.

Serieresultat

 • Vad som hänförs till det sammanlagda resultat som härrör från någon kombination av på varandra följande matcher/serier som är giltiga för samma rond/etapp samt spelas mellan samma deltagare i samma turnering.
 • Den först schemalagda Kartan i alla matcher som ingår i serien måste startas för att vaden ska kvarstå.
 • Det första officiella beslutet om resultatet för erbjudandet som meddelas av den styrande organisationen inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avgörande av spel, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avgörande ändamål.
 • Skulle någon Karta spelas om på grund av ett dödläge kommer resultatet från den inledande Kartan att bortses ifrån och resultatet från den omspelade Kartan kommer att beaktas för avgörande ändamål.

Totalt antal Kartor

 • Den första schemalagda Kartan måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag av någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Kartor beaktas för avgörande ändamål.
 • Varje Karta som spelas om på grund av dödläge kommer att räknas som endast 1 Karta.
 • Alla schemalagda Kartor måste avslutas för att spelen ska kvarstå. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från den styrande organisationen, kommer spelen att avgöras som ogiltiga försåvitt inte linjen för Över/Under på vilken spelet har utförts redan har passerats vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer spelen att avgöras enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

Karthandikapp

 • Den första schemalagda Kartan måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag av någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Kartor beaktas för avgörande ändamål.
 • Skulle någon Karta spelas om på grund av ett dödläge kommer resultatet från den inledande Kartan att bortses ifrån och resultatet från den omspelade Kartan kommer att beaktas för avgörande ändamål.
 • Alla schemalagda Kartor måste avslutas för att spelen ska kvarstå. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från den styrande organisationen, kommer spelen att avgöras som ogiltiga, för så vitt inte Handikapplinjen på vilket spelet har utförts redan har avgjorts vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer spelen att avgöras enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

Korrekt resultat

 • Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.
 • Skulle någon Karta spelas om på grund av ett dödläge kommer resultatet från den inledande Kartan att bortses ifrån och resultatet från den omspelade Kartan kommer att beaktas för avgörande ändamål. Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

Varaktighet

 • Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.
 • Skulle någon Karta spelas om på grund av ett dödläge kommer resultatet från den omspelade Kartan att bortses ifrån och endast resultatet från den inledande Kartan kommer att beaktas för avgörande ändamål.
 • En eventuell Karta som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare” kommer att betraktas som “0” (noll) minuter för avgörande ändamål.
 • Skulle någon Karta spelas om på grund av ett dödläge kommer resultatet från den inledande Kartan att bortses ifrån och resultatet från den omspelade Kartan kommer att beaktas för avgörande ändamål.

Karta X

 • Den angivna Kartan måste slutföras för att vaden ska kvarstå.
 • Skulle någon Karta spelas om på grund av ett dödläge kommer resultatet från den inledande Kartan att bortses ifrån och resultatet från den omspelade Kartan kommer att beaktas för avgörande ändamål.
 • Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

Korrekt resultat

 • Vad som hänförs till vilken av deltagarna som är den första att krediteras för att ha utfört/nått det angivna antalet av en förutbestämd händelse. Försåvitt inte ett oavgjort resultat (dvs. inget lag vinner) har erbjudits, om ingen av deltagarna uppnår det angivna antalet ska insatserna återbetalas.
 • Skulle någon Karta spelas om på grund av ett dödläge kommer resultatet från den omspelade Kartan att bortses ifrån och endast resultatet från den inledande Kartan kommer att beaktas för avgörande ändamål.

Kortspel

Följande regler tillämpas på alla spel som karakteriseras som att vara av genren kortspel. De inberäknar, men är inte begränsade till, Artifact, Heathstone och Magic: The Gathering. I de fall där regler som är specifika till något spel också allmänt betraktas som att vara del i samma genre listas separat, så kommer dessa att komplettera och ersätta (om tillämpligt) de genrespecifika reglerna. Casumo förbehåller sig rätten att tillämpa avstämningsreglerna för denna genre till andra spel som inte listas ovan, men som är allmänt uppfattade som sådana. Matchodds

 • Det första officiella beslutet om resultatet för erbjudandet som meddelas av den styrande organisationen inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avgörande av spel, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avgörande ändamål.
 • Skulle något Spel spelas om på grund av ett oavgjort resultat, kommer resultatet från det inledande Spelet att bortses ifrån och resultatet från Omspelet kommer att räknas för avgörande ändamål.

Totalt antal Spel

 • Det först schemalagda Spelet måste startas för att vaden ska kvarstå, med undantag för ett eventuellt Spel som tilldelas genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Spel beaktas för avgörande ändamål.
 • Varje Spel som spelas om på grund av oavgjort kommer att räknas som endast 1 Spel.
 • Alla schemalagda Spel måste slutföras för att spelen ska kvarstå. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från den styrande organisationen, kommer spelen att avgöras som ogiltiga försåvitt inte linjen för Över/Under på vilken spelet har utförts redan har passerats vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer spelen att avgöras enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

Spelhandikapp

 • Det först schemalagda Spelet måste startas för att vaden ska kvarstå, med undantag för ett eventuellt Spel som tilldelas genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Spel beaktas för avgörande ändamål.
 • Skulle något Spel spelas om på grund av ett dödläge kommer resultatet från det inledande Spelet att bortses ifrån och resultatet från det omspelade Spelet kommer att beaktas för avgörande ändamål.
 • Alla schemalagda Spel måste slutföras för att spelen ska kvarstå. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från den styrande organisationen, kommer spelen att avgöras som ogiltiga, för så vitt inte Handikapplinjen på vilket spelet har utförts redan har avgjorts vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer spelen att avgöras enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

Spel X

 • Det angivna Spelet måste slutföras för att vaden ska kvarstå.

3. Game-specifika regler

 1. CS: GO Totalt antal Rundor
 • Om Förlängning/Extra Rundor behövs för att besluta resultatet av matchen (eller någon del av den), och försåvitt annat inte anges i erbjudandet, kommer resultat som härrör från ytterligare spel att beaktas för avgörande ändamål.
 • Alla schemalagda Rundor måste slutföras för att spelen ska kvarstå. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från den styrande organisationen, kommer spelen att avgöras som ogiltiga försåvitt inte linjen för Över/Under på vilken spelet har utförts redan har passerats vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer spelen att avgöras enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.
 • Om någon hänvisning görs inom erbjudandet för “Fullt köp”, så måste detta “Fulla köp” utföras för att vaden ska kvarstå..
 • En eventuell Karta som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare” kommer att betraktas som “0” (noll) minuter för avgörande ändamål.

Rundehandikapp

 • Om Förlängning/Extra Rundor behövs för att besluta resultatet av matchen (eller någon del av den), och försåvitt annat inte anges i erbjudandet, kommer resultat som härrör från ytterligare spel att beaktas för avgörande ändamål.
 • Alla schemalagda Rundor måste slutföras för att spelen ska kvarstå. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från den styrande organisationen, kommer spelen att avgöras som ogiltiga, för så vitt inte Handikapplinjen på vilket spelet har utförts redan har avgjorts vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer spelen att avgöras enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchensövergivande.
 • Om någon hänvisning görs inom erbjudandet för “Fullt köp”, så måste detta “Fulla köp” utföras för att vaden ska kvarstå.

Runda X

 • Om Förlängning/Extra Rundor behövs för att besluta resultatet av matchen (eller någon del av den), och försåvitt annat inte anges i erbjudandet, kommer resultat som härrör från ytterligare spel att beaktas för avgörande ändamål.
 • Om någon hänvisning görs inom erbjudandet för “Fullt köp”, så måste detta “Fulla köp” utföras för att vaden ska kvarstå.
 • Den angivna Ronden måste slutföras för att vaden ska kvarstå.

Kills

 • Avstämningen kommer att inkludera eventuella Kills som inträffat efter att en bomb exploderar eller desarmerats mellan rundor.
 1. Dota 2 Härjningståg / Ultradödande
 • Alla vad relaterade till Härjningståg/Ultradödande kommer endast att betraktas som att ha hänt om det meddelas under matchen (eller del av den, till vilket vad hör) via banderollen på skärmen.
 • Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

Assistanser

 • Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.
 • En eventuell Karta som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare” kommer att betraktas som “0” (noll) minuter för avgörande ändamål.

Byggnader

 • För avgörande ändamål är de följande objekten klassificerade som “Byggnader” i spelet: Kaserner, Helgedomar och Torn. “Nekad” förstörelse av någon av de ovannämnda byggnaderna kommer också att beaktas för avgörande ändamål.
 • Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

Spelhändelser, objekt och icke-spelarfigurer

 • För avgörande ändamål, erbjudanden relaterade till följande spelhändelser, objekt och icke-spelarfigurer erfordras att alla delar av den match till vilket erbjudandet härrör ska slutföras för att vaden ska kvarstå, försåvitt inte resultatet redan har beslutats innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.
 • Aegis
 • Tillbakaköp
 • Kurir
 • Gudomlig värja
 • Megakryp
 • Uppnått nivåtak
 • Roshan
 • Casumo förbehåller sig rätten att inkludera tillsammans med ovanstående spelhändelser, objekt och icke-spelarfigurer som inte anges ovan för så vitt de passar tämligen väl in i samma kategorier som ovan.
 1. FIFA Matchodds
 • Resultat kommer att avstämmas baserade på resultaten som åstadkoms under Ordinarie tid. Försåvitt annat inte anges i erbjudandet kommer resultat som åstadkoms under Förlängning inte att beaktas för avgörande ändamål.
 • Det första officiella beslutet om resultatet för erbjudandet som meddelas av den styrande organisationen inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avgörande av spel, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avgörande ändamål.
 • I de fall där erbjudandet slutar i ett obestämt resultat, när detta resultat inte har varit tillgängligt som ett möjligt resultat för vadhållningsändamål kommer insatserna att återbetalas.

Lag som går vidare

 • Om Förlängning behövs för att besluta resultatet av matchen, och för så vitt inte annat anges i erbjudandet, kommer resultat som härrör från ytterligare spel att beaktas för avgörande ändamål.
 • Det första officiella beslutet om resultatet för erbjudandet som meddelas av den styrande organisationen inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avgörande av spel, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avgörande ändamål.

Totalt antal Mål

 • Resultat kommer att avstämmas baserade på resultaten som åstadkoms under Ordinarie tid. Försåvitt annat inte anges i erbjudandet kommer resultat som åstadkoms under Förlängning inte att beaktas för avgörande ändamål.
 • Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

Handikapp

 • Resultat kommer att avstämmas baserade på resultaten som åstadkoms under Ordinarie tid. Försåvitt annat inte anges i erbjudandet kommer resultat som åstadkoms under Förlängning inte att beaktas för avgörande ändamål.
 • Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå.
 • Korrekt resultat Resultat kommer att avstämmas baserade på resultaten som åstadkoms under Ordinarie tid. Försåvitt annat inte anges i erbjudandet kommer resultat som åstadkoms under Förlängning inte att beaktas för avgörande ändamål.
 • Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå.
 1. League of Legends Äss
 • Vad som hänförs till om huruvida en enskild deltagare krediteras med att ha dödat den sist levande mästaren i motståndarlaget.
 • Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

Assistanser

 • Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.
 • En eventuell Karta som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare” kommer att betraktas som “0” (noll) minuter för avgörande ändamål.

Byggnader

 • För avgörande ändamål är de följande objekten klassificerade som “Byggnader” i spelet: Kanontorn och Hämmare samt eventuell förstörelse av sagda byggnader ska alltid betraktas som att ha tillfogats av motståndarna.
 • Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.
 • Spelhändelser, objekt och icke-spelarfigurer För avgörande ändamål, erbjudanden relaterade till följande spelhändelser, objekt och icke-spelarfigurer erfordras att alla delar av den match till vilket erbjudandet härrör ska slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt inte resultatet redan har beslutats innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat. Ø  Baroner Ø  Drakar Ø  Uppnått nivåtak
 • Casumo förbehåller sig rätten att inkludera tillsammans med ovanstående spelhändelser, objekt och icke-spelarfigurer som inte anges ovan för så vitt de passar tämligen väl in i samma kategorier som ovan.
 • Dödande Alla vad relaterade till Dödande/Dödande i ett sträck kommer endast att beakta dödande som tillfogats av motspelande deltagare, såsom tillämpligt. Dödande som inte tillfogats av någonting annat än motspelande deltagare kommer inte att beaktas för avgörande ändamål.
 • Som en allmän regel ska dödande som inträffat i den “röda zonen” inte beaktas för avgörande ändamål medan dödande med fordon inblandade (bilar, lastbilar, cyklar, båtar och vattenskotrar) kommer att tilldelas det lag som använde sagda fordon.
 • Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.
 1. Rocket League Matchodds
 • Om Förlängning behövs för att besluta resultatet av matchen (eller någon del av den), och för så vitt annat inte anges i erbjudandet, kommer resultat som härrör från ytterligare spel att beaktas för avgörande ändamål.
 • Det första officiella beslutet om resultat som meddelas av den styrande organisationen inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avgörande av spel, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avgörande ändamål.
 • I de fall där erbjudandet slutar i ett obestämt resultat, där detta resultat inte har varit tillgängligt som ett möjligt resultat för vadhållningsändamål kommer insatserna att återbetalas.

Serieresultat

 • Om Förlängning behövs för att besluta resultatet av matchen, och för så vitt inte annat anges i erbjudandet, kommer resultat som härrör från ytterligare spel att beaktas för avgörande ändamål.
 • Det första officiella beslutet om resultat som meddelas av den styrande organisationen inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avgörande av spel, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avgörande ändamål.
 • Antal mål Om Förlängning behövs för att besluta resultatet av matchen (eller någon del av den), och för så vitt annat inte anges i erbjudandet, kommer resultat som härrör från ytterligare spel att beaktas för avgörande ändamål.
 • Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

Handikapp

 • Om Förlängning behövs för att besluta resultatet av matchen (eller någon del av den), och för så vitt annat inte anges i erbjudandet, kommer resultat som härrör från ytterligare spel att beaktas för avgörande ändamål.
 • Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå.
 • Korrekt resultat Om Förlängning behövs för att besluta resultatet av matchen (eller någon del av den), och för så vitt annat inte anges i erbjudandet, kommer resultat som härrör från ytterligare spel att beaktas för avgörande ändamål.
 • Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå.
 1. NBA 2K Matchodds
 • Försåvitt annat inte anges i erbjudandet ska resultat som erhållits under eventuell Förlängning beaktas för avgörande ändamål.
 • Det första officiella beslutet om resultatet för erbjudandet som meddelas av den styrande organisationen inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avgörande av spel, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avgörande ändamål.
 • I de fall där erbjudandet slutar i ett obestämt resultat, när detta resultat inte har varit tillgängligt som ett möjligt resultat för vadhållningsändamål kommer insatserna att återbetalas.

Lag som går vidare

 • Om Förlängning behövs för att besluta resultatet av erbjudandet och för så vitt annat inte anges i erbjudandet, kommer resultat som härrör från ytterligare spel att beaktas för avgörande ändamål.
 • Det första officiella beslutet om resultatet för erbjudandet som meddelas av den styrande organisationen inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avgörande av spel, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avgörande ändamål.

Totalt antal Poäng

 • Resultat kommer att avstämmas baserat på det totala antalet poäng som gjorts av de listade deltagarna under den tillämpliga tidsperioden. För avgörande ändamål, och försåvitt annat inte har angivits, kommer poäng som görs under Förlängning att beaktas för avgörande ändamål i marknader som relaterar till Fulltid.
 • Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

Handikapp

 • Resultat kommer att avstämmas baserat på utgången som uppnåtts när listat handikapp/spread är tillagt/avdraget (när tillämpligt) på matchens/periodens/totala resultat till vilket spelet avser. I de situationer där resultatet efter justeringen av raden handikapp/spread är exakt identiskt med satsningslinjen, kommer alla satsningar på detta erbjudande att ogiltigförklaras För avgörande ändamål, och försåvitt annat inte har angivits, kommer poäng som görs under Förlängning att beaktas för avgörande ändamål i marknader som relaterar till Fulltid.
 • Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå.

Delvist, intervall, Först/Näst till X

 • Spel på specifika tidsramar/intervall (exempelvis: resultat av kvartstid/halvlek X, matchresultat mellan minut X och minut Y eller odds på ”resten av matchen”) kommer att beakta endast resultat och händelser som ackumulerats under den tidsramen/intervallet, såsom tillämpligt. Avstämning kommer inte att betrakta någon annan händelse i en annan del av evenemanget/matchen utanför den specificerade tidsramen/intervallet, om annat inte anges.
 • Spel på erbjudanden som refererar till en specifik händelse i matchen (exempelvis: nästa lag som gör mål eller kapplöpning till X poäng), refererar till de deltagare som gör mål/först uppnår det listade målet. Om erbjudandet listar en tidsram (eller någon annan tidsbegränsning), kommer avstämningen inte att beakta några händelser från andra delar av evenemanget/matchen som inte är relaterade till den nämnda tidsramen. Skulle det listade målet inte uppnås/mål inte göras inom den stipulerade tidsramen (om tillämpligt) av någon av deltagarna, kommer alla spel att ogiltigförklaras, försåvitt ett oavgjort resultat inte har erbjudits till spel. Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, försåvitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

Varaktighet

 • Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.
 • Skulle någon Karta spelas om på grund av ett dödläge kommer resultatet från den omspelade Kartan att bortses ifrån och endast resultatet från den inledande Kartan kommer att beaktas för avgörande ändamål.
 • En eventuell Karta som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare” kommer att betraktas som “0” (noll) minuter för avgörande ändamål.

Karta X

 • Den angivna Kartan måste slutföras för att vaden ska kvarstå.
 • Skulle någon Karta spelas om på grund av ett dödläge kommer resultatet från den inledande Kartan att bortses ifrån och resultatet från den omspelade Kartan kommer att beaktas för avgörande ändamål.
 • Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

Första X/Först till X

 • Vad som hänförs till vilken av deltagarna som är den första att krediteras för att ha utfört/nått det angivna antalet av en förutbestämd händelse. För så vitt inte ett oavgjort resultat (dvs. Inget lag vinner) har erbjudits, om ingen av deltagarna uppnår det angivna antalet ska insatserna återbetalas.
 • Skulle någon Karta spelas om på grund av ett dödläge kommer resultatet från den omspelade Kartan att bortses ifrån och endast resultatet från den inledande Kartan kommer att beaktas för avgörande ändamål.
 1. Street Fighter Matchodds
 • De först schemalagda Spelen måste startas för att vaden ska kvarstå, med undantag för ett eventuellt Spel som tilldelas genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Spel beaktas för avgörande ändamål.
 • Det första officiella beslutet om resultat som meddelas av det organiserande förbundet inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avstämning av vad, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avgörande ändamål.
 • I de fall där erbjudandet slutar i ett obestämt resultat, där detta resultat inte har varit tillgängligt som ett möjligt resultat för vadhållningsändamål kommer insatserna att återbetalas.

Serieresultat

 • Vad som hänförs till det sammanlagda resultat som härrör från någon kombination av på varandra följande matcher/serier som är giltiga för samma runda/etapp samt spelas mellan samma deltagare i samma turnering.
 • Det först schemalagda Spelet av alla matcher som ingår i serien måste startas för att vaden ska kvarstå.
 • Det första officiella beslutet om resultat som meddelas av det organiserande förbundet inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avstämning av vad, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avgörande ändamål.
 • I de fall där erbjudandet slutar i ett obestämt resultat, där detta resultat inte har varit tillgängligt som ett möjligt resultat för vadhållningsändamål kommer insatserna att återbetalas.

Antal spel

 • Den första schemalagda Spelet måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag för någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Spel beaktas för avgörande ändamål.
 • Alla schemalagda Spel måste avslutas för att vad ska gälla. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga för så vitt inte linjen för Över/Under på vilken vadet har hållits redan har passerats vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

Spelhandikapp

 • Den första schemalagda Spelet måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag för någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Kartor beaktas för avgörande ändamål.
 • Alla schemalagda Spel måste avslutas för att vad ska gälla. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga, för så vitt inte Handikapplinjen på vilket vadet har hållits redan har avgjorts vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

Korrekt resultat

 • Alla reguljärt schemalagda Spel måste avslutas för att vad ska gälla.

Varaktighet

 • Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.
 • Ett eventuellt Spel som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare” kommer att betraktas som “0” (noll) minuter för avgörande ändamål.

Spel X/Runda X

 • Det(n) angivna Spelet/Ronden (det som är tillämpligt) måste slutföras för att vaden ska kvarstå.

Antal rundor

 • Alla schemalagda Rundor måste slutföras för att vad ska gälla. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga för så vitt inte linjen för Över/Under på vilken vadet har hållits redan har passerats vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.
 • Ett (en) eventuell(t) Spel/Rond som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare” kommer att betraktas som “0” (noll) minuter för avgörande ändamål.

Rundehandikapp

 • Alla schemalagda Rundor måste slutföras för att vad ska gälla. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga, för så vitt inte Handikapplinjen på vilket vadet har hållits redan har avgjorts vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.
 1. Super Smash Bros Matchodds
 • De först schemalagda Spelen måste startas för att vaden ska kvarstå, med undantag för ett eventuellt Spel som tilldelas genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Spel beaktas för avgörande ändamål.
 • Det första officiella beslutet om resultat som meddelas av det organiserande förbundet inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avstämning av vad, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avgörande ändamål.
 • I de fall där erbjudandet slutar i ett obestämt resultat, där detta resultat inte har varit tillgängligt som ett möjligt resultat för vadhållningsändamål kommer insatserna att återbetalas.

Serieresultat

 • Vad som hänförs till det sammanlagda resultat som härrör från någon kombination av på varandra följande matcher/serier som är giltiga för samma rond/etapp samt spelas mellan samma deltagare i samma turnering.
 • Det först schemalagda Spelet av alla matcher som ingår i serien måste startas för att vaden ska kvarstå.
 • Det första officiella beslutet om resultat som meddelas av det organiserande förbundet inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avstämning av vad, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avgörande ändamål.
 • I de fall där erbjudandet slutar i ett obestämt resultat, där detta resultat inte har varit tillgängligt som ett möjligt resultat för vadhållningsändamål kommer insatserna att återbetalas.

Antal spel

 • Den första schemalagda Spelet måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag för någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Spel beaktas för avgörande ändamål.
 • Alla schemalagda Spel måste avslutas för att vad ska gälla. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga för så vitt inte linjen för Över/Under på vilken vadet har hållits redan har passerats vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

Spelhandikapp

 • Den första schemalagda Spelet måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag för någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Kartor beaktas för avgörande ändamål.
 • Alla schemalagda Spel måste avslutas för att vad ska gälla. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga, för så vitt inte Handikapplinjen på vilket vadet har hållits redan har avgjorts vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

Korrekt resultat

 • Alla reguljärt schemalagda Spel måste avslutas för att vad ska gälla.

Varaktighet

 • Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.
 • Ett eventuellt Spel som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare” kommer att betraktas som “0” (noll) minuter för avgörande ändamål.

Spel X/Runda X

 • Det(n) angivna Spelet/Ronden (det som är tillämpligt) måste slutföras för att vaden ska kvarstå.

Antal rundor

 • Alla schemalagda Rundor måste slutföras för att vad ska gälla. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga för så vitt inte linjen för Över/Under på vilken vadet har hållits redan har passerats vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.
 • Ett (en) eventuell(t) Spel/Rond som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare” kommer att betraktas som “0” (noll) minuter för avgörande ändamål.

Rundehandikapp

 • Alla schemalagda Ronder måste slutföras för att vad ska gälla. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga, för så vitt inte Handikapplinjen på vilket vadet har hållits redan har avgjorts vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.
 1. Tekken Matchodds
 • De först schemalagda Spelen måste startas för att vaden ska kvarstå, med undantag för ett eventuellt Spel som tilldelas genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Spel beaktas för avgörande ändamål.
 • Det första officiella beslutet om resultat som meddelas av det organiserande förbundet inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avstämning av vad, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avgörande ändamål.
 • I de fall där erbjudandet slutar i ett obestämt resultat, där detta resultat inte har varit tillgängligt som ett möjligt resultat för vadhållningsändamål kommer insatserna att återbetalas.

Serieresultat

 • Vad som hänförs till det sammanlagda resultat som härrör från någon kombination av på varandra följande matcher/serier som är giltiga för samma rond/etapp samt spelas mellan samma deltagare i samma turnering.
 • Det först schemalagda Spelet av alla matcher som ingår i serien måste startas för att vaden ska kvarstå.
 • Det första officiella beslutet om resultatet av erbjudandet som meddelas av det organiserande förbundet inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avstämning av vad, inklusive men inte begränsat till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avgörande ändamål.
 • I de fall där erbjudandet slutar i ett obestämt resultat, där detta resultat inte har varit tillgängligt som ett möjligt resultat för vadhållningsändamål kommer insatserna att återbetalas.

Antal spel

 • Den första schemalagda Spelet måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag för någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Spel beaktas för avgörande ändamål.
 • Alla schemalagda Spel måste avslutas för att vad ska gälla. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga för så vitt inte linjen för Över/Under på vilken vadet har hållits redan har passerats vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

Spelhandikapp

 • Den första schemalagda Spelet måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag för någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Kartor beaktas för avgörande ändamål.
 • Alla schemalagda Spel måste avslutas för att vad ska gälla. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga, för så vitt inte Handikapplinjen på vilket vadet har hållits redan har avgjorts vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

Korrekt resultat

 • Alla reguljärt schemalagda Spel måste avslutas för att vad ska gälla.

Varaktighet

 • Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.
 • Ett eventuellt Spel som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare” kommer att betraktas som “0” (noll) minuter för avgörande ändamål.

Spel X/Runda X

 • Det(n) angivna Spelet/Ronden (det som är tillämpligt) måste slutföras för att vaden ska kvarstå.

Antal rundor

 • Alla schemalagda Rundor måste slutföras för att vad ska gälla. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga för så vitt inte linjen för Över/Under på vilken vadet har hållits redan har passerats vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.
 • Ett (en) eventuell(t) Spel/Rond som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare” kommer att betraktas som “0” (noll) minuter för avgörande ändamål.

Rundehandikapp

 • Alla schemalagda Rundor måste slutföras för att vad ska gälla. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga, för så vitt inte Handikapplinjen på vilket vadet har hållits redan har avgjorts vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.