Regler och Villkor

1. Allmänt

1.1. Reglerna och villkoren som definieras i denna text reglerar användningen av de spel och speltyper som tillhandahålls via www.casumo.com/sv/, samt andra webbadresser som är licensierade till eller tillhör Oddit Limited (hädanefter benämnd “Webbplatsen” eller “Webbplatserna”). Dessa Regler och Villkor, spelreglerna (enligt definitionen i punkt 1.6 nedan) och alla dokument som uttryckligen hänvisas till i dem, samt andra riktlinjer eller regler som visas på webbplatsen utgör avtalet och överenskommelsen mellan parterna och reglerar avtalsförhållandet mellan Casumo och kontoinnehavaren. Vänligen läs dessa Regler och Villkor noggrant och säkerställ att du förstår dem. Om du inte instämmer i dess innehåll, ska du avstå från att fortsätta använda denna webbplats. Dessa Regler och Villkor ska också gälla allt spel som görs via mobila enheter, inklusive nedladdningsbara applikationer. Vi rekommenderar också att du bekantar dig med vår Integritetspolicy. Alla hänvisningar till användningen av webbplatsen måste också tolkas som hänvisningar till användningen av våra spelprodukter för mobila enheter.

1.2. Oddit Limited är ett företag som lyder under lagstiftningen i Malta med registreringsnummer C104447, med registrerad adress: The Unicorn Centre, Triq il-Uqija, Swieqi, SWQ 2335, Malta.

1.3. Oddit Limited licensieras och regleras av den svenska Spelinspektionen. Oddit Limited innehar licenser för att tillhandahålla kommersiellt onlinespel och vadhållning. Licenserna gäller till och med den 21.11.2028.

1.4. Oddit Limited benämns här “Casumo”, “Vi”, “Oss” eller “Vår” och Spelaren och den registrerade Kontoinnehavaren ska benämnas “Du”, “Din”, “Användare” eller “Spelaren”, om och när det är tillämpligt.

1.5. “Spel”, “Spelen” eller “Spel” anger alla spelprodukter, casino eller odds, som tillhandahålls på Webbplatserna, native applikationer och mobila applikationer (Produkterna).

1.6. ”Spelregler” ska hänvisa till de regler som är specifika för varje Produkt, inklusive utan begränsning, reglerna för odds och vadhållning, de enskilda reglerna för varje casinospel samt alla andra regler som görs tillgängliga till Spelaren från tid till annan. Förutom de Spelregler som beskrivs i dessa villkor gäller även de specifika reglerna för Casumo Sport som är tillgängliga här.

1.7. ”Webbplats” www.casumo.com/sv/, inklusive mobila applikationer, native applikationer, webbplatser och någon annan plattform som erbjuder Casumo-produkter.

1.8. Denna version av avtal är giltig tills dess att en ny version finns på plats på Webbplatserna och accepteras av Spelaren.

1.9. Dessa Regler och Villkor gäller alla plattformar och enheter som möjliggör användning av våra spel och speltyper.

1.10. Casumo förbehåller sig rätten att ändra dessa Regler och Villkor från tid till annan av flera orsaker, inklusive för att följa alla gällande lagar och regler, samt andra regelkrav, ändringar i affärsverksamheten, m.m. Följaktligen kan vi ändra detta avtal mellan dig och Casumo. När vi gör en större ändring av Reglerna och villkoren, kommer vi att meddela detta till dig via ett meddelande på webbplatsen vid inloggning och innan villkoren träder i kraft. Du måste bekräfta att du accepterar innehållet i avtalet igen. Om du inte samtycker till de uppdaterade villkoren och reglerna kommer du inte längre att kunna spela på vår webbplats. De fullständiga villkoren och reglerna finns tillgängliga i foten av Webbplatsens första sida vid alla tidpunkter. Det rekommenderas alltid att du läser igenom Reglerna och villkoren då och då för att försäkra dig om att du samtycker till dem. Alla versioner är stämplade med datum.

1.11. Ändringar träder i kraft omedelbart när de läggs ut på Webbplatsen. Det är ditt ansvar att granska detta avtal, tillsammans med de specifika Spelreglerna för varje spel du väljer att deltaga i, för att förbli uppdaterad om eventuella ändringar varje gång du spelar. Om du inte accepterar eventuella ändringar ska du inte delta i/avsluta pågående deltagande i specifika Produkter eller på dessa webbplatser. Du kan lätt se om dessa Regler och Villkor har ändrats genom att se versionsnummer och datum, som anges under klausul 1.8. Du bör också alltid regelbundet granska dessa Regler och Villkor och alla respektive regler för de Produkterna du deltar i, minst en gång i månaden, så att du inte glömmer dess innehåll.

1.12. Du måste läsa och förstå dessa Regler och Villkor i sin helhet innan du registrerar ett konto hos oss. Om du inte samtycker till någon del av detta avtal, får du inte använda eller fortsätta använda dessa webbplatser.

1.13. Dessa Regler och Villkor börjar gälla när du registrerar dig och bekräftar din information som används för registrering i registreringsprocessen på webbplatsen. Genom att registrera ett konto hos Casumo, bekräftar du att du har läst och förstått dessa användarvillkor. Genom att använda någon av webbplatserna anger du att du har accepterat och samtyckt till innehållet i dem.

1.14. Du förstår och samtycker till att vara bunden av villkoren i denna text, som kan ändras från tid till annan. Du bekräftar också att du, genom att registrera dig för och använda webbplatsen eller någon annan webbplats som vi äger, också ska vara bunden av Spelreglerna och du anses ha läst, förstått och accepterat alla sådana villkor och regler. Vi rekommenderar också att du gör dig bekant med vår Integritetspolicy.

1.15. Denna svenska version av villkoren och reglerna utgör den rättsliga grunden i relationen mellan dig och Casumo.

1.16. Genom att acceptera dessa villkor och registrera dig för ett konto hos Casumo bekräftar du att du registrerar dig för att delta i spelaktivitet endast i underhållningssyfte.

2. Dina skyldigheter

2.1. Du får endast öppna ett konto på vår Webbplats. Casumo förbehåller sig rätten att stänga ytterligare konton.

2.2. Om du öppnar eller försöker öppna mer än ett konto, oavsett orsak, begår du ett brott av dessa Regler och villkor och Casumo kan i sådana fall blockera eller stänga något av eller alla dina konton. Casumo kan också ogiltigförklara alla insatser som har gjorts på de ytterligare kontona som lagts till. Om Casumo beslutar att lämna ett konto öppet, blir detta det första kontot som du öppnade hos Casumo.

2.3. Du intygar att du är över 18 år.

2.4. Du är ensam ansvarig för din kontoinformation. Detta innefattar men ska inte vara begränsat till användarnamn och lösenord och/eller några andra sätt att få åtkomst till ditt konto via respektive webbplats. Om det finns misstanke om att sådan information skulle ha komprometterats, måste du informera Casumo och vidta lämpliga åtgärder för att förbjuda eller förhindra obehörig åtkomst till ditt konto eller dina medel.

2.5 .Du skall spela och använda Produkterna för egen räkning och inte för någon annan persons eller företags räkning. Ett Casumo-konto får endast innehas av en person. Företagskonton är inte tillåtna. Du får inte heller tillåta någon annan person att få åtkomst till och/eller använda ditt Casumo-konto eller ta emot en vinst eller acceptera åtkomst till och delta i någon av Casumo-tjänsterna. Du förstår att du är fullt ansvarig för eventuella förluster som görs av en tredje part på ditt konto och du måste omedelbart informera oss om du misstänker att en tredje part fått tillgång till ditt konto och ska bistå oss fullt ut i våra undersökningar av saken.

2.6. Du får endast delta i Spelen i din strikt personliga icke-professionella kapacitet endast i rekreations- och underhållningssyfte.

2.7. Du intygar att du är bosatt i och använder denna webbplats från Sverige. Du är medveten om att rätten att logga in och använda webbplatsen och de produkter som tillhandahålls där, kan anses olaglig i vissa länder. Casumo kan inte verifiera lagligheten i tjänsten i varje jurisdiktion och följaktligen är du ansvarig för att avgöra om din åtkomst till och användning av vår webbplats är i överensstämmelse med gällande lagstiftning och du lovar att inte använda vår webbplats från ett territorium där kommersiellt onlinespel är förbjudet.

2.8. Du får inte överföra medel från ditt konto till andra spelare eller ta emot pengar från andra spelare till ditt konto. Casumo-konton går inte att överföra och det är inte tillåtet för spelare att sälja, överföra eller förvärva konton från andra spelare.

2.9. Som kontoinnehavare är du ansvarig för att tillhandahålla korrekt personlig information till Casumo. Följaktligen samtycker du till att all information du ger oss, som t.ex. men inte begränsat till, adress och e-post, under detta avtals giltighetsperiod, är fullständig och sann, och att du omedelbart kommer att meddela Casumo om det sker ändringar av sådan information. Om det kommer till vår kännedom att du avsiktligt har underlåtit att tillhandahålla korrekt information till oss, har vi rätt att blockera kontot och konfiskera alla medel på det.

2.10. Du får endast delta i spel som tillhandahålls på våra webbplatser om du har tillräckliga medel på ditt konto för sådant deltagande.

2.11. Du får inte använda medel som är associerade med någon olaglig verksamhet och, i synnerhet, medel som härrör från en olaglig verksamhet eller källa. I enlighet med våra regulatoriska skyldigheter, förbehåller vi oss också rätten att stänga ett konto, förbjuda en spelare och konfiskera medel om spelaren är skäligen misstänkt för att ägna sig åt bedrägerier som innefattar, men inte är begränsat till: användning av stulna eller förfalskade kreditkort eller kontonummer, chipdumpning, urkundsförfalskning, hemligt samarbete och inlämning av uppgifter eller dokument som är förfalskade, stulna eller som på annat sätt otillbörligt tillägnats.

2.12. Du är ensam ansvarig för att uppfylla alla rapporteringsprocedurer beträffande betalning av skatter och/eller andra avgifter som kan debiteras på vinster som du mottar från Casumo, om och där det är tillämpligt.

2.13. Avseende insättningar och uttag av medel till och från ditt konto, bekräftar du att du endast ska använda sådana kreditkort och andra finansiella instrument som är giltiga och utfärdade av lagliga institutioner och som lagligen tillhör dig. Vi har rätt att förbjuda användningen av företagskreditkort.

2.14. Du förstår och bekräftar att du genom att spela spel som tillhandahålls av oss, tar risken att förlora pengar som satts in på ditt konto. Om du inte accepterar detta, ska du inte fortsätta använda denna webbplats.

2.15. Du intygar att du inte är och inte kommer vara involverad i bedrägerier, hemligt samförstånd, uppgjorda spel eller annan olaglig verksamhet, inklusive uppgjorda matcher för vadhållning, avseende din eller tredje parters deltagande i något av Spelen och inte ska använda några programvaruassisterade metoder eller tekniker eller hårdvaruenheter för din medverkan i något av Spelen. Vi förbehåller oss härmed rätten att ogiltigförklara insatser och konfiskera medel, om vi misstänker sådant beteende.

2.16. Du får endast använda våra webbplatser och produkter för ditt eget personliga bruk i rekreationssyfte, i enlighet med reglerna och villkoren, övriga regler vi har upprättat och i enlighet med alla lagar, regler och bestämmelser, om och där de är tillämpliga.

2.17. Du ska vara hövlig mot andra spelare som använder webbplatserna, såväl som mot supportpersonal som är anställda av Casumo och undvika oförskämda eller oanständiga kommentarer. Underlåtelse att följa dessa Regler och Villkor och Spelregler kommer inte under några omständigheter tolereras.

2.18. Som en del av vår Webbplats, tillhandahåller vi tillgång till en livechatt, genom vilken du kan kommunicera med Casumo kundtjänst. Alla konversationer sparas och samtal spelas in. Kränkande eller stötande språk kommer inte att tolereras. Användning av vår chattfunktion ska strikt röra våra tjänster och frågor som rör dem.

3. Ditt konto

3.1. För att du ska kunna göra insatser och sätta in pengar, måste du först öppna ett konto (“Kontot”) personligen hos oss, med BankID. I de fall när automatisk verifiering av din registrering inte lyckas, förbehåller sig Casumo rätten att även begära adress- och ID-bevis. Du kommer att informeras via ett meddelande på ditt konto och via e-post om detta behövs. Ett konto som verifierats refererar till ett konto där registreringsverifieringen genomförts med framgång.

3.2.1. Du får endast ha ett Casumo-konto vid en given tidpunkt och ska registrera detta personligen. Du får inte ansöka om eller öppna ett konto för någon annans räkning. Om du försöker öppna mer än ett konto, kan alla konton du försöker öppna blockeras eller stängas och alla insatser och eventuella bonusar kan ogiltigförklaras. Om vi har skälig grund att tro att bedrägeri eller försök till bedrägeri har förekommit, förbehåller vi oss rätten att ogiltigförklara alla berörda transaktioner, eventuella bonusar och andra erbjudanden utan att det påverkar eventuell annan åtgärd eller gottgörelse vi kan ta del av. I dessa Regler och Villkor, ska en hänvisning till “bedrägeri” anses innefatta “missbruk av bonus”. Missbruk av bonus innefattar, men är inte begränsat till att, öppna mer än ett konto för att göra anspråk på ytterligare bonusar eller förmåner.

3.2.2. Endast ett konto för varje hushåll, IP-adress och datorenhet är tillåten. Om två eller fler användare delar samma hushåll, IP-adress och datorenhet, måste Casumo informeras av respektive kontoinnehavare.

3.3. Du måste fylla i all nödvändig obligatorisk information i registreringsprocessen och det är uteslutande ditt ansvar att säkerställa att informationen du tillhandahåller till oss är sann, fullständig och korrekt. Du informeras härmed om att vi genomför verifieringsprocedurer och att ditt konto kan blockeras från åtkomst eller stängas om vi misstänker att du har lämnat osann eller vilseledande information. Du måste informera Casumo om uppdateringar, samt uppdatera den obligatoriska informationen som tillhandahålls i registreringsprocessen om sådan information ändras.

3.4. Om du upptäcker att du har mer än ett registrerat konto måste du meddela oss detta omedelbart. Underlåtelse att göra det kan leda till att ditt konto blockeras för åtkomst.

3.5. Det är uteslutande ditt ansvar att säkerställa att dina inloggningsuppgifter förvaras på ett säkert sätt. Du får inte dela dina inloggningsuppgifter med någon. Vi ansvarar inte för något missbruk eller någon felaktig användning av ditt konto av tredje parter som beror på ditt röjande, vare sig det är avsiktligt eller oavsiktligt, aktivt eller passivt, av dina inloggningsuppgifter till en tredje part.

3.6. I enlighet med Casumos regulatoriska förpliktelser, och speciellt med hänsyn till Casumos skyldigheter enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förbehåller sig Casumo rätten att utföra bakgrundskontroller på spelare och begära all nödvändig dokumentation, vid alla tidpunkter och, av alla anledningar, inklusive (men inte begränsat till) undersökning av spelarens identitet, kreditkontroller som utförs på spelaren, eller förfrågningar om spelarens personliga historik. För att uppfylla våra allmänna lagstadgade skyldigheter, kommer dessa procedurer som är grunden för sådana undersökningar att bero på det specifika fallet, men kan innefatta (men inte begränsas till) verifiering av spelarens registreringsinformation, som t.ex. personnummer, namn, adress och ålder, yrke, verifiering av spelarens finansiella transaktioner, ekonomiska kapacitet, inkomstkälla, källa till medel och/eller spelaktivitet. Casumo har ingen skyldighet att informera spelaren om att sådan undersökning äger rum. Sådana aktiviteter kan innefatta användningen av specifika tredjeparts-företag, som genomför verifieringsundersökningarna enligt kraven. Som ett resultat av sådan kontroll kan Casumo också besluta att avsluta en spelares konto, och hålla inne alla eller delar av medel på sådant konto, om så krävs av våra lagstadgade skyldigheter på grundval av att en sådan undersökning kommer fram till en negativ eller osäker slutsats.

3.7. Casumo förbehåller sig rätten att avbryta eller avsluta ett spelarkonto när som helst i fall att vi tror att den fortsätta affärsrelationen med dig kan påverka Casumos licensiering och allmänna lagstadgade skyldigheter negativt.

3.8. Casumo förbehåller sig rätten att förvägra eller stänga ett konto, dock ska avtalsmässiga skyldigheter som redan gjorts av Casumo, utan att det påverkar för Casumos lagliga rättigheter, beaktas därefter.

3.9. Du förstår och accepterar att Casumo strängt förbjuder spelare som fuskar och spelare som samarbetar i hemlighet. Om vi har rimliga skäl att misstänka att fusk eller hemligt samarbete ägt rum, kommer vi att ogiltigförklara insatser som vi misstänker har gjorts till följd av sådant beteende. Spelare som har skälig grund att misstänka att en annan spelare drar otillbörlig fördel genom att fuska eller samarbeta i hemlighet ska dessutom rapportera misstanken till Casumo genom att skicka ett e-postmeddelande till hey@casumo.com.

3.10. Casumo tillåter inte användning av robotiserade, automatiska, mekaniska, elektroniska eller andra enheter för att fatta automatiska beslut i något Spel eller avseende någon insats på dess sajter, vare sig om du eller tredje parter försöker med sådan användning eller som påverkas av dig eller några tredje parter. Om vi har skäl att misstänka att någon sådan enhet används för våra produkter, förbehåller vi oss rätten att ogiltigförklara insatser som vi misstänker har gjorts med sådan enhet och utesluta en kund från erbjudanden, kampanjer eller tävlingar där vi misstänker att sådan enhet har använts. Du får inte heller använda en extern resurs som är avsedd att ge en spelare en otillbörlig fördel gentemot andra spelare. Sådana förbjudna externa resurser kan innefatta, men är inte begränsade till, tredje parts mjukvaruapplikationer och databaser samt webbplatser, webbaserade databaser, prenumerationstjänster och assistans från någon person oavsett om den personen också är innehavare av ett Casumo-konto eller inte. Vi kan också stänga kontot ifråga i väntan på undersökning av ärendet och avsluta kontot. Casumo betraktar användning av sådana enheter som liktydigt med bedrägeri och förbehåller oss rätten att ogiltigförklara spel och enbart betala tillbaka vad som återstår av de insättningar som spelaren har gjort vid tiden för avslutandet och att avbryta eventuella spel som väntar.

3.11.1. Om du vill avsluta ditt konto, kan du göra det när som helst, genom att kontakta kundtjänst via e-post eller chatt. Eventuella medel på Casumo-kontot kommer att överföras till dig. Stängningen träder i kraft samtidigt som villkoren och reglerna upphör, men förpliktelser som redan ingåtts ska respekteras.

3.11.2. Om orsaken till stängningen av kontot rör oro för möjligt spelmissbruk ska spelaren ange det. En spelare som stänger ett konto på grund av spelmissbruk får inte öppna eller försöka öppna ett nytt Casumo-konto. Casumo ska inte vara ansvarig för direkta eller indirekta följdskador, om en person lyckas öppna ett nytt konto. Vi förbehåller oss rätten att stänga ett konto som öppnats i strid med denna regel när som helst.

3.12. All kommunikation mellan kontoinnehavaren och Casumo registreras för att kontrollera regelefterlevnad, samt av redovisningsskäl och för det finansiella regelverket. Om ett spelarkonto stängs, sparas information om kontot i upp till minst fem (5) år från tidpunkten när kontot stängdes. Relaterad information innefattar spelarens namn, personnummer, adress, telefon, e-post och information om kontotransaktioner.

3.13. Casumo har rätt att utse leverantörer av betalningslösningar för att agera, motta och/eller betala medel för dess räkning.

3.14. Du får inte ansöka om ett konto eller använda någon av våra tjänster om du eller en medlem av ditt hushåll är eller under de senaste två åren har varit anställd hos Casumo, utan tillåtelse från Casumo. För denna klausuls syfte inkluderar “anställd” tredjepartsentreprenörer som t.ex. licensgivare, mjukvaruleverantörer, utvecklare eller partners och alla personer som på något sätt är knutna till oss.

3.15. Casumo erbjuder inte sina tjänster till spelare som är identifierade som politiskt utsatta personer (PEP). Skulle du identifieras som PEP vid något tillfälle kommer ditt konto att stängas och eventuella återstående riktiga pengar kommer att returneras (med förbehåll för allmänna regleringsskyldigheter). Om du inte överensstämmer med vårt beslut av din PEP-status, vänligen kontakta oss.

3.16. Paus av Konto

Kontoinnehavare kan vilja ta en paus från att spela på Casumo. Om du vill pausa ditt spelande under en kortare period, kan du antingen göra detta själv genom att via ditt konto gå till vår sida för ansvarsfullt spel, PlayOkay, eller genom att kontakta vår kundtjänst. Om du vill stänga av dig själv från spel hos Casumo eller från kommersiellt onlinespel och/eller vadhållning i allmänhet, gå till avsnitt 8 i dessa Regler och Villkor för mer information.

4. Insättningar på ditt konto

4.1. När du öppnar ett konto måste du göra en insättning innan du kan göra en insats eller spela. Vi kommer att ange lägsta och högsta insättningsnivåer som anges på webbplatsen under “Insättning”. Du godkänner att du endast får satsa och spela med insättningar på ditt Casumo-konto som har bekräftats. Följaktligen måste du, om du vill delta i Spelen, sätta in pengar på ditt konto. Du kan göra en insättning när som helst online genom att använda ditt betal- eller kontokort, e-plånbok, förbetalt värdebevis eller via en banköverföring. Kontanter eller checkar är inte accepterade insättningsmetoder. Vissa betalningsmetoder kanske inte är tillgängliga för dig beroende på vissa faktorer som t.ex. jurisdiktion och valuta.

4.2. Genom att sätta in pengar på ditt konto, anvisar du oss och vi samtycker till att hålla dem, tillsammans med eventuella vinster, för det enda syfte att använda dem (i) för att göra spelinsatser; och (ii) för att betala eventuella avgifter eller debiteringar som du kan ådra dig i samband med användningen av våra tjänster. Vi kan debitera särskilda avgifter för att hantera insättningar. Om sådana avgifter uppstår ska de kunna ses under insättningsprocessen och ska också kunna ses under Insättningar på webbplatsen.

4.3. Insättning av pengar på ditt konto ska alltid göras via en betaltjänstleverantör enligt lagen (2010:751) om betaltjänster eller annat finansiellt institut med liknande eller motsvarande tillstånd, och genom att använda någon av de metoder som anges på webbplatsen, som kan ändras från tid till annan. Procedurer, villkor, tillgänglighet och varaktighet för transaktioner kan variera beroende på tidpunkt, land och den metod som används. Information om tidsfrister för uttag avseende betalningsmetod som används är tillgängliga på de relevanta sidorna på webbplatsen, och dessa kan ändras från tid till annan.

4.4. Insatta pengar är tillgängliga på kontot inom en rimlig tid efter att den gjorda insättningen bekräftats, såvida inte extra verifieringsprocedurer angivna under klausul 4.5 krävs.

4.5. I enlighet med Casumo regulatoriska krav, förbehåller sig Casumo rätten att använda ytterligare procedurer och metoder för att verifiera din identitet (Know Your Customer) och / eller förstärkta kundkännedomsprocedurer, både före och efter att insättningar trätt i kraft på ditt konto.

4.6. Om Casumo av misstag krediterar ditt konto med vinster som inte tillhör dig, vare sig detta beror på ett tekniskt eller mänskligt fel eller på annat sätt, kommer beloppet att förbli Casumos egendom och beloppet kommer att överföras tillbaka till oss från ditt konto. Vi förbehåller oss rätten att ogiltigförklara transaktioner som gjorts med dem, inklusive berörda vinster som betalats ut felaktigt. För att fullgöra sådan skyldighet, förbehåller vi oss också rätten att frysa och kvarhålla dessa medel och avräkna eventuella efterföljande vinster som du har rätt till. Om du innan Casumo blir medveten om felet, har tagit ut medel som inte tillhör dig, utan att påverka andra gottgörelser och åtgärder som kan vara tillgängliga för oss enligt lag, utgör det felaktigt utbetalda beloppet en skuld du har till Casumo. I händelse av en felaktig kreditering, är du skyldig att meddela vår kundtjänst detta omedelbart via e-post.

4.7. Du får endast använda betal- eller kontokort och andra finansiella instrument som är giltiga enligt lag och lagligen tillhör dig.

4.8. Det minsta insättningsbeloppet är etthundra (100) kr och Casumo förbehåller sig rätten att ändra detta minsta belopp om vi bedömer att det är lämpligt.

4.9. Det är olagligt att sätta in pengar från olagliga källor. I enlighet med vår policy gällande bedrägeribekämpning, förbehåller vi oss rätten att betala eventuellt begärt uttag delvis eller i sin helhet via samma betalningsmetod genom vilken en eller flera insättningar gjordes. Vi förbehåller oss också rätten att betala eventuellt begärt uttag direkt till ditt bankkonto.

4.10. Casumo accepterar betalningar gjorda med svenska kronor (SEK). Om ditt betalkonto (dvs. ditt bankkonto eller din e-plånbok) är i en annan valuta, kommer Casumo, eller din bank/e-plånbok, i förekommande fall, således att konvertera medlen till SEK innan de sätts in på ditt konto. På samma sätt kommer medlen du tar ut att skickas till dig i SEK och Casumo eller din bank/e-plånbok, i förekommande fall, kommer att konvertera medlen till valutan på ditt betalkonto. Observera att växlingsavgifter ska betalas av spelaren.

4.11. Insättningar till ditt Casumo-konto bör stå i överensstämmelse med ditt spelande och insatsnivåer på Casumo. Om det enligt Casumos uppfattning, finns misstanke om missbruk (till exempel, där ett insatt belopp inte har satsats eller använts för en lämplig nivå av spelande och användaren sedan begär ett uttag avseende det insatta beloppet eller där Casumo misstänker att du missbrukar växelkursfluktuationer eller drar finansiell fördel genom arbitrage), förbehåller vi oss rätten att ogiltigförklara annan/andra insättning(ar), och/eller uttag relaterade till detta, delvis eller i sin helhet, att dra av och/eller att dra tillbaka eventuellt saldo eller kostnader som kan ha blivit följden i samband därmed från eventuella medel som finns på användarens konto, konfiskera medel inklusive vinster och att avsluta Casumo-konton. Vi förbehåller oss också rätten att begära och erhålla tillfredsställande bevis på insättning och ytterligare kopior av personlig identifiering och andra dokument som kan krävas under något skede av kontots livstid och vid sådana tillfällen innan behandling av någon uttagsbegäran.

4.12. Du samtycker till att medel som satts in på ditt konto endast får användas för att spela Spelen som finns på våra webbplatser. Vi ska ha rätt att avbryta eller avsluta ditt konto om vi skäligen anser eller har rimliga skäl att tro att du sätter in medel utan någon avsikt att göra spelinsatser. Under sådana omständigheter kan vi också anmäla detta till relevanta myndigheter.

4.13. Casumo beviljar ingen kredit för användningen av dess tjänster.

4.14. Du bekräftar att vi ska ha rätt att blockera ett Casumo-konto om vi skulle motta en begäran om chargeback avseende det kontot. När en begäran om chargeback har mottagits, kommer vi att kontakta dig som den registrerade kontoinnehavaren, för att få bekräftelse på din identitet och vi kommer om möjligt att betala ut medlen via samma metod som användes för att sätta in dem. Påminnelser kan skickas om den begärda bekräftelsen inte mottas. Administrativa avgifter kan tas ut i sådana fall och saldot på ditt Casumo-konto kan minska i händelse av otillbörligt ådragna chargebacks, återkallelser eller andra avgifter vi kan ådra oss avseende ditt konto.

5. Uttag

5.1.1. Tillgängliga uttagsalternativ är tydligt angivna på webbplatsen.

5.1.2. Uttag kan göras till ditt bankkonto eller andra tillgängliga uttagsmetoder som du kan välja bland under “Uttag” och/eller som väljs av Casumo. När det är möjligt ska Casumo betala dina uttag genom att använda samma metod du skulle ha använt för att göra dina insättningar. Uttag får endast göras i den registrerade kontoinnehavarens namn. Casumo förbehåller sig rätten att upphäva uttag antingen för att applicera en sluten slinga (s.k. ”closed loop”) eller för att tvinga kunden att ta ut med en viss uttagsmetod.
5.2. Det kommer inte att vara möjligt att ta ut medel märkta “Bonuspengar”, samt medel som sitter fast i ett avbrutet casinospel. Se klausul 6 för mer information om bonusar.

5.3. www.casumo.com/sv/ (“den svenska webbplatsen”) är licensierad av svenska spelinspektionen för att tillhandahålla kommersiellt online och vadhållning i Sverige. 

Casumo tillåter endast kunder som är bosatta i Sverige att använda den svenska webbplatsen och därför är all åtkomst till den från något annat land strängt förbjuden. Casumo har gjort sitt yttersta för att begränsa olaglig åtkomst till den svenska webbplatsen från andra länder och därför accepterar alla spelare som bryter mot denna begränsning och använder produkterna vi tillhandahåller på den svenska webbplatsen, att sådant oönskat deltagande inte påverkar några insatser eller betalningar som gjorts till och samlats in till förmån för Casumo. Du förstår också att det uteslutande är ditt ansvar att betala och iaktta all nödvändig aktsamhet avseende skatter på eventuella prispengar, om och där dessa är tillämpliga.

5.4. Casumos betalningsavdelning kommer att utföra ytterligare verifiering i enlighet med internt fastställda förfaranden och som är nödvändiga för att följa alla allmänna lagstadgade skyldigheter. Sådana verifieringar kan innefatta men ska inte begränsas till, kopior av en spelares pass, nationellt ID-kort, dokument som styrker din adress, och/eller kopior av kredit-/betalkort som används för att göra insättningar. Där det är tillämpligt, ska alla identifieringsdokument som tillhandahålls inkludera ett tydligt fotografi av den registrerade kunden.

5.5. Alla transaktioner ska kontrolleras för att förhindra penningtvätt. Casumo, tillsynsmyndigheten och alla styrande organ kan övervaka eller begära att få granska alla transaktioner för att förhindra att detta brott begås. Casumo ska rapportera alla misstänkta transaktioner till respektive relevanta behöriga myndigheter i jurisdiktionen de skulle falla under och i vilket Casumo är licensierad att bedriva verksamhet. Om någon misstänkt aktivitet kommer till vår kännedom som rör något av våra spel, ska vi rapportera detta till relevanta institutioner omedelbart. Casumo kan avbryta, blockera eller stänga ett konto och hålla inne medel på detta, om vi är skyldiga att göra det enligt gällande lagar och bestämmelser mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

5.6. Tiden för att slutföra en uttagsbegäran kan variera beroende på omständigheterna, men ett uttagsförsök ska godkännas eller nekas inom tre (3) dagar. När ett uttag annulleras, återsänds medlen tillbaka till ditt konto och du kan använda dessa medel därefter på kontot. Casumo tar inte ansvar för några medel som förloras på vår Webbplats efter en annullering av ett uttag antingen av dig eller av oss.

5.7. Observera att våra produkter konsumeras direkt under spel. Därför kan vi inte ge återbetalningar, betala tillbaka belopp, eller annullera den begärda tjänsten när du spelar. Om du spelar ett Spel med riktiga pengar, kommer pengarna att dras direkt från ditt spelarkonto.

5.8. Du ska inte behandla Casumo som en finansiell institution eller förvänta dig någon ränta.

5.9. Vi kan ändra avgifter avsedda för att behandla uttag och detta ska tydligt anges när du gör en uttagsbegäran. För ytterligare information, gå till Uttag på webbplatsen.

5.9.1. Casumo förbehåller sig också rätten att debitera en avgift om du begär ett uttag utan att ha satt in ett belopp som motsvarar eller överstiger insättningssumman som inte har satsats. Om denna avgift är tillämplig, ska den uppgå till 5 % av det begärda uttaget och ytterligare bankavgifter associerade med betalningar kan då överföras till dig. Därutöver ska vi alltid ha rätt att ta ut en avgift för uttag. Om en avgift ska debiteras för ett uttag visas summan före bekräftelsen av uttagsbegäran. Avgiften kommer att dras automatiskt från ditt kontosaldo om du väljer att fortsätta med transaktionen. Minsta belopp du får ta ut kan variera beroende på leverantör av betalningstjänster du väljer för att ta ut medlen.

5.9.2. Godkännande av uttagsbegäran ska omfattas av kontroller av Casumo för att följa allmänna lagstadgade skyldigheter och i enlighet med alla andra Regler och Villkor som anges av Casumo. Varje uttagsbegäran ska omfattas av de begränsningar för transaktioner och uttagsmetoder som vi ska meddela dig före uttag. Casumo har rätt att utföra utökad kundkontroll vid uttagsskedet om vi bedömer det nödvändigt och i synnerhet när de insatta medlen inte har använts för insatser.

5.11. I enlighet med gällande lagar och licensvillkor som påförs Casumo av respektive jurisdiktioner i vilka vi är licensierade att bedriva verksamhet och tillhandahålla våra tjänster, skyddas spelarmedel i händelse av insolvens genom särskiljande av kundmedel och hålls i särskilda separata konton. Dessa konton används endast för detta syfte och vår bank/finansiella institut har bekräftat detta. Vår utvalda bank/finansiella institut säkerställer också att dessa medel inte omfattas av ett upprätthållande, beslagtagande eller verkställande av ett krav mot Casumo och dessa medel anses inte utgöra del av Casumos tillgångar i händelse av insolvens. Följaktligen är dina medel skyddade och ska återsändas till dig vid vår insolvens.

6. Villkor för bonusar och belöningar

6.1. Vi kan erbjuda nya spelare ett välkomsterbjudande, eller olika välkomsterbjudanden att välja mellan, vid det första tillfället de gör en insättning och spelar ett spel under vår svenska licens. De regler och villkor som gäller för ett erbjudande kommer göras tillgängliga för en spelare när erbjudandet presenteras eller hämtas ut.

6.2. Vi förbehåller oss rätten att fastställa villkor för hur du kan spela för en bonus och hur omsättningen av bonusen går till.

6.3. Om det finns någon konflikt eller inkonsekvens mellan dessa Villkor för bonusar och belöningar och eventuella specifika villkor som publicerats för ett erbjudande, så gäller de specifika villkoren för ett erbjudande.

6.4. De flesta spel bidrar till omsättningskraven, men inte alla och hur mycket ett spel bidrar till omsättningen kan variera. Exakt hur mycket varje spel bidrar kommer att stå beskrivet i de specifika villkor som gäller för erbjudandet.

6.5. Om Casumo upptäcker att ett erbjudande missbrukats och / eller att ett brott mot villkoren skett, kan vi komma att vidta följande åtgärder:

6.5.1. Återta och / eller avbryta bonusar och bonusvinster som vi anser har inhämtats genom missbruk av systemet; och / eller

6.5.2. Stänga spelarkonton och / eller avsluta en kundrelation med en eller flera spelare som vi anser ha missbrukat ett erbjudande och/eller brutit mot våra regler och villkor.

6.6. Vänligen se nedan lista på vad som kan anses vara missbruk av ett erbjudande:

6.6.1. Att använda mer än ett spelarkonto.

6.6.2. Samarbete eller maskopi

6.6.3. Tredjepartsbruk av ett konto

6.6.4. Spel med lika, obefintliga eller låga marginaler.

6.6.5. Maska/dölja IP-adresser eller använda VPN.

6.6.6. Att satsa över den maximalt tillåtna insatsen på Casinospel med en aktiv bonus; 50 kronor eller mer per spinn och / eller 5 kronor eller mer per utbetalningslinje.

6.6.7. Spela med en aktiv bonus på uteslutna / exkluderade spel.

6.6.8. Manipulering av programvara, utnyttjande av kryphål eller andra tekniska former av missbruk eller annat beteende som innebär avsiktligt fusk.

6.6.9. Spela spel med en aktiv bonus för att bygga upp ett värde, omsätta bonusen och sedan efteråt hämta ut det uppbyggda värdet, genom att exempelvis försena en bonusrunda i ett spel.

6.6.10. Bevis på en serie motstridiga satsningar som placerats av en kund eller grupp av länkade kunder inom samma vadslagningsmarknad med det slutliga målet att uppnå vinst oavsett slutresultaten av de satsade insatserna, eller någon annan typ av missbruk.

6.6.11. Ökning av saldo genom stora insatser som placeras på spel med höga variansresultat, och att efter en stor vinst att byta till mindre insatser på spel med normala variansresultat i syfte att uppfylla omsättningskravet.

6.6.12.Att ta del av en bonus och använda den utan att riskera egna medel.

6.7. Ett välkomsterbjudande kan endast tas emot en gång per person, hushåll, IP-adress (inklusive delade nätverk), enhet och / eller kredit- / betalkortnummer eller någon annan insättningsmetod som används. Vi förbehåller oss rätten att stänga ditt konto och endast betala tillbaka vad som återstår av de insättningar som gjorts, vid bonusmissbruk / bedrägeri.

6.8. Vi förbehåller oss rätten att använda oss av programvara samt att utföra ytterligare verifieringskontroller för att undersöka om ett eller flera brott mot våra regler och villkor begåtts. Om en sådan undersökning / kontroll kan visa på brott mot våra villkor så kan vi utöva vår rätt att konfiskera bonus och / eller vinster från bonus- och / eller blockera konton.

6.9. Anställda hos Casumo och alla associerade företag, deras familjer och alla som är kopplade till Casumo, eller de som inte är berättigade att ange under andra klausuler i dessa villkor, får inte delta i en kampanj.

6.10. Casumo förbehåller sig rätten att ändra ett erbjudande när som helst utan att meddela dig och utan ansvar gentemot dig där omständigheter utanför vår rimliga kontroll kräver det. Eventuella ändringar av ett erbjudande publiceras i erbjudandets villkor.

7. Inaktiva konton

7.1. Ett ‘inaktivt konto’ är ett konto som inte har använts på tolv (12) på varandra följande månader, som har ett saldo med riktiga pengar.

7.2. Casumo kommer att kontakta dig via e-post upp till en månad innan ditt konto blir inaktivt. Du kan återaktivera ett inaktivt konto genom att logga in. När ditt konto blir inaktivt, kommer Casumo att debitera femtio (50) kr per månad i administrativ avgift till ditt konto så länge som det är ett positivt saldo på kontot.

Om du går in på kontot efter att det blivit inaktivt, kan vi överväga återbetalning av avgifterna om du kan bevisa ett av följande:

 1. Du inte kunde få tillgång till ditt konto på grund av hälsoskäl; eller

 2. Du inte kunde få tillgång till ditt konto på grund av en skälig orsak.

Om du går in på ditt konto innan tre (3) månader har förflutit efter att kontot blir inaktivt, ska Casumo återbetala inaktivitetsavgifterna som betalats.

7.3. Om ett konto inte använts på tjugofyra (24) månader och således har varit ett inaktivt konto under 12 månader i följd, förbehåller Casumo sig rätten att avsluta det inaktiva kontot. Vid ett avslut av det inaktiva kontot kommer Casumo betala återstående medel på det inaktiva kontot. Om det inte går att genomföra en utbetalning kommer Casumo kontakta dig för att erhålla information om vart de återstående medlen ska skickas. Om du inte svarar på sådan förfrågan inom en (1) månad kommer Casumo behålla eventuella innestående medel och avsluta kontot.

8. Ansvarsfullt spelande

8.1. Casumo tillhandahåller ett antal tjänster för att hjälpa dig om du känner att du håller på att utveckla ett spelberoende. Vi har en rad åtgärder på plats, som kommer att hjälpa dig spela i en trygg miljö. Du förstår att när du spelar hasardspel som involverar pengar, kan du aldrig vara säker på vad resultatet kommer att bli. Vi har tagit fram verktyg som gör din spelupplevelse säkrare. För att använda dessa verktyg kan du antingen klicka på logotypen “Spelgränser” högst upp på sidan eller gå till fliken “PlayOkay” på ditt konto och sätta gränser efter dina behov eller så kan du kontakta vår kundtjänst på hey@casumo.com och tydligt ange dina preferenser. När du själv sätter gränser på ditt konto, via PlayOkay, träder alla gränser i kraft omedelbart. Om du gör din begäran via vår kundtjänst, får du en bekräftelse via e-post från vår kundtjänst inom några minuter efter att din begäran om spelbegränsning har aktiverats. Om du inte skulle motta ett sådant meddelande, ber vi dig kontakta kundtjänst igen omedelbart. Denna tjänst är tillgänglig för dig dygnet runt. Vi uppmuntrar dig att överväga dessa åtgärder när du spelar på Casumo. Som en registrerad kontoinnehavare kan du:

 1. Ställa in en gräns för beloppet du vill sätta in inom en specifik tidsperiod;

 2. Utesluta dig själv från spel under en bestämd eller obestämd tidsperiod;

 3. Begränsa tiden du tillbringar på sajten.

8.2. Sätta en gräns

8.2.1. Vi ger dig möjligheten att tillämpa finansiella och tidsgränser på ditt Casumo-konto. När du sätter upp en gräns, kommer du inte att kunna fortsätta spela eller sätta in ytterligare medel utöver den gräns du har satt upp, eftersom vårt system automatiskt kommer att förbjuda fortsatt spel/insättningar. Du kan efter ditt gottfinnande välja att begränsa beloppet du vill:

a. Insättning

Detta gör det möjligt att begränsa den summa du kan sätta in på kontot under en viss period.

b. Tidsbegränsad inloggning

Detta gör det möjligt att begränsa hur många timmar du kan vara inloggad på ditt konto varje dag.

c. Tidsbegränsad blockering

Detta gör det möjligt att ange en specifik tidsblockering som täcker alla dagar i veckan då du inte har möjligheten att logga in på ditt konto.

8.2.2. Du måste fastställa en insättningsgräns per dag, vecka och månad innan du sätter in på och spelar på webbplatsen.

8.2.3. Du kan ändra en insättningsgräns som du fastställer för ditt konto antingen via PlayOkay på ditt konto eller genom att kontakta vår kundtjänst antingen via chatt eller på följande

e-postadress hey@casumo.com. Höjning av en gräns träder i kraft efter en 72 timmars ångerperiod, som räknas från den tidpunkt när tidsperioden för den aktuella gränsen löpt ut.

Denna ångerperiod ger dig möjlighet att överväga om du verkligen vill höja din insättningsgräns. Å andra sidan träder en minskning av en gräns i kraft omedelbart efter att begäran om ändring har registrerats. Om du skulle nå en gräns som uppnåtts på detta sätt, kommer du inte att kunna göra några ytterligare insättningar förrän tidsperioden för en sådan gräns har förflutit.

8.3. Sätta en maximal inloggningstid och verklighetskontroller

a. Du kan efter eget gottfinnande välja att sätta upp en maximal inloggningstid under vilken du kommer att vara tillåten att förbli inloggad på ditt konto. Efter att denna period har löpt ut, stoppas relevanta spel automatiskt och du måste avsluta och logga in för att spela igen.

b. Uppdateringar av inloggningstiden i spelet hjälper dig övervaka din spelaktivitet genom att visa ett meddelande på din skärm med regelbundna intervaller. Detta meddelande upplyser dig om hur länge du har varit inloggad, hur mycket har du spenderat/vunnit, det tillhandahåller också en direkt länk till din transaktionshistorik och ger dig alternativet att återuppta eller avsluta spelet. Kunder bör observera att för vissa Casino-leverantörer kanske uppdateringarna av session i spelet inte avbryter spelet när popup-meddelandet visas, om “Autoplay”-funktionen är aktiv.

8.4. Självexkludering

8.4.1. Du kan göra ett test via Stödlinjen genom att klicka på logotypen högst upp på sidan för att se om du börjar utveckla ohälsosamma spelvanor. Om du känner att du börjar bli spelberoende, bör du överväga att självexkludera dig från kommersiellt online spel.

Om du vill utesluta dig själv från Casumo, kan du göra det via PlayOkay på ditt konto.

Om du vill utesluta dig själv från alla licensierade operatörer i Sverige, kan du göra det genom att följa länken för Spelpaus.se högst upp på Casumos webbplats.

Vi har åtgärder på plats för att säkerställa att så snart som din begäran om självexkludering hos Casumo behandlas, kommer du inte längre att kunna spela på Casumo och du kommer inte att kunna gå in på ditt konto förrän din exkluderingsperiod har förflutit. Om du fortfarande har ett saldo på ditt konto efter att du begärt självexkludering, kommer vår kundtjänst att betala ut eventuella återstående medel på ditt konto. Vi behåller rätten att begära all nödvändig dokumentation för detta syfte. Om du har några frågor kan du kontakta vår kundtjänst på hey@casumo.com. För ytterligare information om uttag se avsnitt 5 i dessa Regler och Villkor. Du kan, efter eget gottfinnande, välja att begränsa dina möjligheter att gå in på ditt konto (logga in) under:

a. En obestämd tid (“För alltid”) Permanent självexkludering

Om du bestämmer dig för att avsluta ditt konto permanent, välj då “För alltid” från den nedrullningsbara menyn, du kommer inte att kunna gå in på det igen och vi ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att överföra eventuella återstående medel på ditt konto till dig. Om du vill utesluta dig själv från Casumo permanent, kan du göra det via vår webbplats.

b. En bestämd tidsperiod (Tillfällig självexkludering)

Om du beslutar att tillfälligt avsluta ditt konto, kan du utesluta dig själv från åtkomst till webbplatsen från en (1) månad upp till ett (1) år. Du kommer inte att kunna återaktivera ditt konto, under några omständigheter, under självexkluderingsperioden du valt. Tillfällig självexkludering kan förlängas i längre perioder. Om du vill utesluta dig själv från Casumo tillfälligt, kan du göra det via vår webbplats.

8.4.2. Tänk på att när din självexkluderingsperiod förflutit, kommer kontot inte att återaktiveras automatiskt. Om du vill att vi ska överväga att öppna ditt konto igen måste du kontakta oss via Live Chat som är tillgänglig för dig dygnet runt, 7 dagar i veckan. Om vi beslutar oss för att återaktivera ditt konto, måste du vänta tills en ångerperiod på 24 timmar har förflutit, följaktligen kommer du inte att kunna gå in på ditt konto direkt. En ångerperiod ger dig tid att fundera en gång till på om du verkligen vill få ditt konto öppnat igen.

8.4.3. Tänk på att det är viktigt för oss att få veta motivet för din självexkludering, i synnerhet om denna rör problemspelande. Informera oss om denna orsak när du gör din begäran om stängning.

8.4.4. Du kan aktivera din självexkludering från “PlayOkay” på ditt konto. När du självexkluderar ditt konto träder den ikraft omedelbart. Du kan också exkludera dig själv genom att kontakta vår kundtjänst och begära självexkludering. Om självexkludering har aktiverats av vår kundtjänst kommer du att motta ett e-postmeddelande som bekräftar din begäran. Om du inte skulle få ett sådant meddelande, ber vi dig ta kontakt med kundtjänst igen omedelbart. Efter en begäran om självexkludering, kommer vi inte att skicka marknadsföringsmaterial till dig i fortsättningen.

8.5. När du exkluderar dig själv, avslutas allt deltagande i tävlingar eller dragningar som du är anmäld till före självexkluderingen och alla priser som inte är kontanter och inbjudningar som har beviljats eller erbjudits före sådan självexkludering men som du ännu inte har löst in eller använt ska vara förverkade.

8.6. Alla verktyg för begränsningar och ansvarsfullt spelande som nämns i detta avsnitt kan administreras av dig själv från “PlayOkay” på ditt konto eller initieras genom att kontakta kundtjänst på hey@casumo.com. Vår kundtjänst har fått utbildning i socialt ansvar och känner till riskerna med spelberoende. Om du upplever att du är i riskzonen, är de här för att hjälpa dig och kan förklara åtgärderna du kan vidta för att begränsa ditt spelande genom att hänvisa dig till specialistorganisationer som kan hjälpa dig. Vår kundtjänst är tillgänglig för dig dygnet runt, 7 dagar i veckan.

8.7. Om Casumo tror att ditt spelande kommer att orsaka ekonomiska eller personliga problem för dig, förbehåller vi oss rätten att applicera åtgärder, exempelvis applicera olika begränsningar på kontot i form av insättnings- och tidsbegränsningar, samt även avsluta ditt konto. Casumo tillåter inte någon under 18 år att öppna ett konto på dess webbplatser. Om du är under 18 år och försöker öppna ett konto hos oss eller om du skulle hjälpa en minderårig person att öppna ett konto hos oss, bryter du mot lagen. Om du har minderåriga i ditt hushåll eller om det finns risk för att minderåriga kan gå in på din dator, vänligen säkerställ att:

 1. Inte dela dina inloggningsuppgifter;

 2. Inte dela din kreditkorts- eller bankkontoinformation med minderåriga;

 3. Installera programvara för föräldrakontroll eller internetfilter på dina datorer. Sådan programvara kan erhållas från www.netnanny.com och www.cyberpatrol.com.

8.8. Casumo är besluten att tillhandahålla en enastående service till sina kunder. Som del av detta åtagande strävar vi efter att hjälpa våra kunder när det gäller ansvarsfullt spelande med verktygen som är listade under detta avsnitt. Om du behöver mer information om hur du spelar på ett ansvarsfullt sätt gå till vår Play Okay policy. Casumo kommer alltid sträva efter att på ett rimligt sätt genomdriva sitt sociala ansvar, men vi litar på att du förstår att mänskliga misstag inte helt kan uteslutas och vi ber om ditt fulla samarbete vid alla tidpunkter. Vi kommer inte ta något ansvar och frånsäger oss allt ansvar om du fortsätter spela eller fortsätter använda webbplatsen, med avsikt att undvika de relevanta åtgärderna som är på plats, detta inbegriper att öppna eller försöka registrera konton hos oss genom att använda falska eller vilseledande personuppgifter för att kringgå gränser, uteslutningar och andra verktyg för ansvarsfullt spelande du tidigare begärt.

8.9. Om du känner att du kan vara i riskzonen för att utveckla ett spelberoende eller skulle vilja vara säker på att du, eller någon annan i ditt hushåll, inte har åtkomst till spelsajter, kan du

överväga att installera programvara som förhindrar användare att gå in på spelsajter. Det finns oberoende tredjepartssajter som erbjuder produkter som syftar till att blockera spelrelaterade webbplatser eller programvara. Betfilter och GamBlock är två webbplatser som erbjuder denna tjänst. Klicka på länkarna som tillhandahålls om du behöver ytterligare information. För att säkerställa maximalt skydd till dem som påverkas av spelproblem, kan denna programvara inte tas bort från en enhet när den väl installerats.

8.10. Spelare ska vara medvetna om att Casumo inte får kännedom om självexkluderingar som upprättats på andra spelsajter.

8.11. Om du har valt att begränsa dig själv från att spela på Casumo på grund av att du kan ha ett spelproblem, bör du överväga att utesluta dig själv från alla kommersiellt spel du kan ha åtkomst till, både online och offline.

8.12. Med Spelpaus.se kan du utesluta dig själv från alla svenska licensierade onlinespelssajter under en period som du väljer, eller tillsvidare.

9. Integritetspolicy

9.1. För att ge dig åtkomst till Casumos tjänster måste vi behandla vissa av dina personuppgifter. För att förstå hur vi använder dina personuppgifter kan du läsa vår Integritetspolicy.

10. Exceptionella omständigheter och avbrutna spel

10.1. Oväntade tekniska problem eller omständigheter utanför Casumos kontroll som t.ex. tekniska problem hos tredjepartsleverantörer, möjliggör för Casumo att ogiltigförklara insatser och göra återbetalningar till spelare. Du bekräftar också att din datorutrustning eller mobilenhet och internetanslutning kan påverka webbplatsens prestanda och drift, av detta skäl kan Casumo inte garantera att webbplatsen kommer att fungera utan fel eller att dess tjänster kommer att tillhandahållas utan avbrott. Casumo tar inte ansvar för några fel eller problem som uppstår på grund av din utrustning, internetanslutning eller tredjepartsleverantör. Detta ska också innefatta din oförmåga att göra insatser eller satsningar eller att se eller motta information om vissa specifika spel.

10.2. Casumo har rätt att begränsa, upphäva och vägra insatser om de bedöms vara för stora eller om vi är av uppfattningen att spelarens insatsmönster sker på ett sådant sätt att systemet missbrukas.

10.3. Om en återbetalning beslutas, ska återbetalningsbeloppet återsändas till spelarens konto, spelaren ska informeras och proceduren ska slutföras inom 3 dagar efter att beslutet har fattats.

10.4. Om ett spel har “fastnat” i ett tillstånd där det inte slutförs, till exempel i samband med en förlust medan en aktiv Blackjack-hand spelas, har Casumo rätt att “rensa upp” sådana insatser regelbundet och återbetala en insats till spelarens konto.

10.5. Om en kampanj på något sätt har felkonfigurerats, har Casumo rätt att ändra spelares saldon samt annan kontoinformation som skulle ha påverkats av felkonfigurationen för att korrigera misstaget.

10.6. Om ett spel innehåller ett fel eller felkonfiguration som orsakar felaktigt beteende eller felaktig utbetalning, har Casumo rätt att ta bort spelet och ändra spelares saldon och kontoinformation för att korrigera misstaget.

10.6.1. För att undvika potentiella fall av bedrägerier och för att kunna göra en korrekt uppskattning av risken för varje produkt som erbjuds, kommer operatören att begränsa nettoutbetalningen (utbetalningen efter insatsen har dragits av) på alla insatser av en spelare så att maxinsatser per spel är begränsade så att den maximala utbetalningen inte kan överstiga € 250 000 (eller motsvarande i lokal valuta). Progressiva jackpottar är exkluderade från detta.

10.6.2. Maximala vinstgränser gäller och dessa gränser gäller oavsett hur mycket du har satsat. Detta innebär att, oavsett beloppet du satsar och oavsett hur mycket du verkar ha "vunnit", kommer du enbart att ha rätt att få upp till den tillämpliga maxvinstgränsen enligt beskrivningen nedan.
10.6.3. Den maximala vinsten för alla spel per spelare och dag är 250 000 EUR (eller motsvarande i lokal valuta) oavsett det belopp som satsas och om det är en enkel satsning eller en multipel satsning. För tydlighetens skull, om summan av utbetalningen av en vinst överstiger gränsen på 250 000 EUR (eller motsvarande i lokal valuta) kommer Casumo enbart att betala 250 000 EUR totalt (eller motsvarande i lokal valuta) och därmed förstår och samtycker du till att inga ytterligare vinster ska betalas till dig.
10.6.4. Den maximala vinstgränsen gäller inte för vinster på progressiva jackpottar, som kommer att betalas ut i sin helhet utan begränsningar.

10.7. Casumo är inte ansvarigt för eventuellt driftstopp, serveravbrott, eftersläpning eller någon annan teknisk eller politisk störning i spelet.

10.8. Casumo ska inte, förutom vid fall av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse från Casumo, ha något ansvar för eventuella skador eller förluster som bedöms eller förmodas ha uppstått ur eller i samband med webbplatsen eller dess innehåll, inklusive utan begränsning, förseningar eller avbrott i drift eller överföring, förlust eller korruption av data, kommunikationseller linjefel, någon persons missbruk av våra produkter eller deras innehåll eller några fel eller underlåtelser i innehåll.

10.9. Casumo strävar efter att säkerställa att webbplatsen är tillgänglig dygnet runt, men skall inte hållas ansvarigt om produkterna av någon orsak inte är tillgängliga vid någon tidpunkt eller under någon period. Vi kan ta bort ett Spel från webbplatsen närsomhelst och förbehåller oss rätten att göra ändringar eller tillägg, att ändra, skjuta upp eller avbryta innehåll, produkter eller tjänster, inklusive din åtkomst till webbplatsen.

10.10. För att du ska kunna använda vissa produkter som vi erbjuder, kan du behöva ladda ner viss programvara. Tredjepartsleverantörer av programvara kan också kräva att du samtycker till ytterligare Regler och Villkor som styr användningen av deras produkter. Om du inte vill acceptera sådan tredje parts Regler och Villkor, ska du avstå från att använda deras programvara. Casumo tar inte något ansvar avseende någon tredje parts programvara.

10.11. Du får inte missbruka något fel eller någon ofullständighet på webbplatsen, i klientapplikationen, i någon programvara eller någon av tjänsterna som tillhandahålls av oss. Om du får kännedom om något sådant fel eller sådan ofullständighet, ska du avstå från att dra fördel av detta och meddela oss omedelbart. Om du drar fördel av eller avslöjar information om ett fel eller en ofullständighet, ska Casumo ha rätt till i lag föreskrivna rättsmedel och detta ska innefatta ersättning av kostnader vi kan ha ådragit sig i samband med förluster, som kan ha blivit följden av din överträdelse av denna klausul.

11. Klagomåls- och tvistlösningsförfarande

11.1. Du kan kontakta vår kundtjänst enligt anvisningarna på webbplatserna om du vill lämna in klagomål avseende våra tjänster. Dessa finns under avsnittet “Kontakta oss” eller “Hjälp”. Alternativt kan du mejla oss på hey@casumo.com.

11.2. Klagomål hanteras av kundtjänst och eskaleras i Casumos organisation i de fall kundtjänst inte kan lösa ärendet omedelbart. Spelaren ska hållas rimligt informerad om utvecklingen av deras klagomål. Vi strävar alltid efter att lösa klagomål på kortast möjliga tid. Efter att ha mottagit ett klagomål från en spelare kommer Casumo att bekräfta mottagandet av klagomålet via e-post eller chatt. Casumo kommer sedan att ge en uppdatering om utredningen inom sju dagar efter mottagandet av klagomålet.

11.3. Om du inte är nöjd med lösningen av ditt klagomål hos Casumo, kan du rapportera ditt klagomål till ARN, allmänna reklamationsnämnden: https://www.arn.se. e-mail: arn@arn.se, och postadress: ARN, Box 174, 101 23, Stockholm Sverige. Klagomål om vårt marknadsföringsmaterial kan skickas till Sveriges konsumentombudsman (www.konsumentverket.se).

11.4. Alternativt, kan du skicka ditt klagomål till EU-kommissionens Online Dispute Resolution (ODR) webbplats. Denna webbplats är avsedd att hjälpa konsumenter och näringsidkare att lösa sina tvister utanför domstol, och kan nås via denna länk: EC Online Dispute Resolution.

11.5. Vår primära tillsynsmyndighet är Spelinspektionen. De har överser vår verksamhet och kan ta emot kontakter gällande vår regelefterlevnad.

12. Ansvarsbegränsning

12.1. Du bekräftar att tjänsterna som tillhandahålls på denna webbplats endast är för underhållningssyfte. Du är inte skyldig att använda våra tjänster och ditt deltagande är ditt eget val och sker efter ditt gottfinnande. Du går därför in på webbplatsen och deltar i Spelen på egen risk. Webbplatserna och Spelen tillhandahålls utan någon som helst garanti vare sig uttryckt eller underförstådd. Du försäkrar att ditt intresse för våra tjänster och för vår webbplats är personlig och inte professionell och att du har registrerat ett konto hos oss endast för personlig underhållning. All annan användning av tjänsterna vi tillhandahåller och all annan användning av webbplatsen är strängt förbjuden.

12.2. Med hänsyn till dessa Regler och villkor och reglerna i föregående bestämmelser, kan det särskilt noteras att vi, våra direktörer, anställda, partners och serviceleverantörer:

12.2.1. Inte garanterar att programvaran, Spelen och webbplatserna alltid är lämpliga för ändamålet;

12.2.2. Inte garanterar att programvaran, Spelen och webbplatserna är fria från fel;

12.2.3. Inte garanterar att programvaran, Spelen och webbplatserna kommer att vara tillgängliga utan avbrott;

12.2.4. Inte ska, förutom vid fall av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse, vara ansvariga för förluster, utgifter eller skador, vare sig direkta, indirekta, speciella, följdskador, oavsiktliga eller på annat sätt som uppstår från din användning av webbplatserna eller ditt deltagande i Spelen.

12.3. Du förstår och erkänner att eventuella fel eller funktionsstörningar i programvaran, samt bedrägerier eller maskopi leder till att spelet ogiltigförklaras och även de vinster som härrör från något felaktigt spel är ogiltiga, inklusive och utan begränsning alla efterföljande spelomgångar med påstådda vinster, oavsett vilka spel som spelats på detta sätt.

12.4. All information som visas på vår webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte, och är inte avsett att utgöra professionella råd av något slag. Varken Casumo eller dess oberoende leverantörer är ansvarig för eventuella informationsmisstag, ofullständigheter, felaktigheter eller förseningar, eller för några åtgärder som vidtagits på grundval av informationen på den.

12.5. Så långt lagen tillåter, ska vårt maximala ansvar som uppstår från eller i samband med din användning av webbplatserna, oavsett rättsmedel (vare sig i kontrakt, skadeståndsgrundande handling, brott mot garanti eller på annat sätt), inte överstiga 1000 kr.

12.6 .All information som visas på vår webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte, och är inte avsett att utgöra professionella råd av något slag. Varken Casumo eller dess oberoende leverantörer är ansvarig för eventuella informationsmisstag, ofullständigheter, felaktigheter eller förseningar, eller för några åtgärder som vidtagits på grundval av informationen på den.

13. Immateriell egendom

13.1 Casumo, dess koncernföretag och dess licensgivare (inklusive tredjeparts-leverantörer) är de enda innehavarna av alla rättigheter i programvaran och programvarukoden, strukturen och organisationen, inklusive upphovsrätt, affärshemligheter, immateriell äganderätt och andra rättigheter. Du får inte, inom de gränser som föreskrivs av tillämpliga lagar:

 1. kopiera, distribuera, publicera, omvandla, kompilera, demontera, modifiera eller översätta programvaran eller göra något försök att få åtkomst till källkoden för att skapa härledda verk av programvarans källkod, eller på annat sätt;

 2. sälja, tilldela, underlicensiera, överlåta, distribuera eller leasa programvaran;

iii. göra programvaran tillgänglig för en tredje part via ett datornätverk eller på annat sätt;

 1. exportera programvaran till ett annat land (antingen med fysiskt eller elektroniskt medel); eller

 2. använda programvaran på ett sätt som är förbjudet av tillämpliga lagar eller bestämmelser, (var och en av ovanstående är en ”Obehörig användning”);.

13.2. Termen ”Casumo” och andra varumärken, varumärken för tjänster, tecken, handelsnamn och/eller domännamn som används av Casumo på sajterna och/eller dess tillämpningar från tid till annan (”Varumärkena”), är varumärken, varumärken för tjänster, tecken, handelsnamn och/eller domännamn som tillhör Casumo och/eller dess företag och/eller licensgivare, och dessa enheter förbehåller sig alla rättigheter till sådana varumärken. Därutöver tillhör allt innehåll på sajterna, inklusive, men inte begränsat till, programvaran, fotona, bilderna, grafiken, fotografierna, animationerna, videorna, musiken, ljudet och texten (”Sajtinnehållet”) Casumo och/eller dess koncernföretag och/eller dess licensgivare (inklusive tredjepartsleverantörer) och skyddas av upphovsrätt och/eller annan immateriell äganderätt eller andra rättigheter. Du bekräftar härmed att du genom att använda tjänsterna och sajterna inte erhåller några rättigheter till sajtinnehållet och/eller varumärkena, eller någon del därav. Under inga omständigheter får du använda sajtinnehållet och/eller varumärkena utan Casumos föregående skriftliga godkännande.

Därutöver samtycker du till att inte göra någonting som kommer att skada eller potentiellt skada rättigheterna, inklusive de immateriella rättigheterna, som innehas av Casumo, dess koncernföretag och/eller dess licensgivare (inklusive tredjeparts-leverantörer) i programvaran, varumärkena eller sajtinnehållet, inte heller kommer du att göra någonting som skadar Casumos, dess koncernföretags, anställdas, direktörers, tjänstemäns eller konsulters rykte.

13.3. Du garanterar att namn eller bilder som används av dig i samband med sajten eller tjänsten (till exempel, ditt användarnamn) inte ska inkräkta på en tredje parts immateriella egendom, integritet eller andra rättigheter. Du ger härmed Casumo en världsomspännande, oåterkallelig, överlåtbar, royaltyfri licens att använda sådana namn och bilder för syften som är kopplade till sajterna eller tjänsten, i enlighet med villkoren i vår Integritetspolicy.

14. Avtalsbrott, sanktioner och uppsägning

14.1 Om du bryter mot någon bestämmelse i dessa Regler och Villkor eller om vi har skälig grund att misstänka att du har brutit mot dem, förbehåller vi oss rätten att inte öppna, att avbryta eller att avsluta ditt konto, endast betala tillbaka vad som återstår av de insättningar, eller hålla inne betalningen av dina vinster och tillämpa sådana medel för att gottgöra oss för eventuella skadestånd som orsakats av dig.

14.2. Om Casumo misstänker att du ägnar dig åt olaglig verksamhet och/eller bedrägerier när du använder webbplatserna; eller att du bryter mot detta avtal; eller att du har problem med kreditorer eller att du på annat sätt ägnar dig åt handlingar som kan vara skadliga för vår affärsverksamhet, förbehåller vi oss rätten att frysa eller säga upp ditt konto eller ogiltigförklara eventuella insatser.

14.3. Du bekräftar att Casumo ska vara den slutgiltiga beslutsfattaren avseende huruvida du har brutit mot Casumos regler, policyer och/eller Regler och Villkor på ett sätt som leder till uteslutning eller permanent avstängning från deltagande på vår(a) sajt(er).

14.4. Om vi dröjer med eller underlåter att genomdriva våra rättigheter i dessa Regler och Villkor, innebär detta inte att vi förlorar eller avstår från rättigheterna enligt dessa där fastställda tidsramar inte har angetts. Detsamma ska också gälla för dig.

14.5. Vi kommer inte att vara ansvariga för brott mot dessa Regler och Villkor som uppstår på grund av omständigheter som vi rimligen inte kan förutse eller styra över.

15. Särskiljande

15.1. Om någon bestämmelse i dessa Regler och Villkor bedöms vara olaglig eller utan effekt, ska sådan bestämmelse särskiljas från dessa villkor och bestämmelser och alla andra bestämmelser ska fortsätta gälla och vara opåverkade av en sådan separering.

16. Överlåtelse

16.1. Vi förbehåller oss rätten att överlåta eller på annat sätt lagligt överföra detta avtal. Du får dock inte överlåta eller på annat sätt överföra detta avtal.

17. Hela avtalet

17.1. Dessa Regler och Villkor utgör hela avtalet mellan dig och oss avseende användningen av våra webbplatser och, utom när det handlar om bedrägeri, ska de ersätta alla tidigare eller samtida kommunikationer, anbud och avtal, antingen elektroniska, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss avseende webbplatserna.

18. Tillämplig lag och jurisdiktion

18.1. Varje rättsanspråk eller tvist som uppstår under eller i samband med dessa avtalsvillkor ska avgöras i enlighet med styrande lag på platsen för avtalet. Dessa Regler och Villkor regleras av lagarna i Sverige.

18.2. Parterna är överens om att en tvist, dispyt eller anspråk som uppstår från eller i samband med dessa Regler och Villkor, eller genom brott mot, uppsägning eller ogiltighetsförklaring av dessa, ska lämnas in till svenska domstolar. Vi kan inte acceptera något ansvar i enlighet med lagarna i någon annan jurisdiktion.

Version 1.0
Uppdaterad: 21 november 2023

Spelinspektionen
Casumo är licensierat och reglerat av den svenska Spelinspektionen, och följer svensk lag. Oddit Limited är ett maltesiskt företag med registreringsnummer C104447. Företagets adress är 'The Unicorn Centre, Triq il-Uqija, Swieqi, SWQ 2335, Malta'. Oddit Limited innehar svensk licens att tillhandahålla kommersiellt onlinespel och vadhållning online mellan 21.11.2023 och 21.11.2028, med licensnummer: 23Si773, utfärdat och reglerat av Spelinspektionen. Kontakta oss genom att skicka ett mejl till hey@casumo.com. Spelande kan vara beroendeframkallande. Spela ansvarsfullt. Om du behöver support i förhållande till dina spelvanor hittar du mer information på Stödlinjen (020 81 91 00) och Spelberoendes Riksförbund. Läs mer om Play Okay.