Regler og Vilkår

Velkommen til Casumo!

1. Om disse vilkårene

1.1 Disse vilkårene ("vilkårene") vil regulere bruken av alle produkter og tjenester på nettstedet vårt, inkludert, uten begrensning, idretts- (inkludert virtuell idrett) og casinoprodukter og -tjenester. "Nettsted" eller "nettsteder" refererer til www.casumo.com/no og nedlastbare programmer som er lisensiert til eller tilhører oss, når de vises via en hvilken som helst plattform, smarttelefon eller annen enhet.

1.2 Det er viktig at du forstår at disse vilkårene er juridisk bindende, og gjelder for kunders ("kunde" eller "deg" eller "din(e)/ditt") registrering av en konto på casumo.com/no, herunder bruk av alle produkter, tjenester, apper eller nettsteder som hostes eller administreres av casumo.com/no ("tjenestene").

1.3 Våre vilkår omfatter dette dokumentet, som er de generelle vilkårene, sammen med det følgende, som også utgjør en del av vår juridiske og bindende kontrakt med deg:

  • Idrettsvilkår;
  • Generelle bonusvilkår;
  • Mahjong-vilkår;
  • Uttaksretningslinjer;
  • Ansvarlig spilling – "Casumo Cares" og "Play Okay"
  • Personvernregler; og
  • Retningslinjer for informasjonskapsler.
  • Når du drar nytte av en bonus, kampanje, lojalitetsordning eller kampanjetilbud, vil disse tilbudene i tillegg ha spesifikke vilkår som gjelder for den aktuelle bonusen, ordningen eller tilbudet som vises for deg.

1.4 Ved å velge boksen "Jeg godtar vilkårene" når du oppretter en konto hos Casumo, bekrefter du at du har lest og forstått disse vilkårene og personvernreglene, og godtar å være bundet av dem, som endret av oss fra tid til annen. Versjonen av vilkårene er for øyeblikket versjon 1 og ble sist oppdatert i november 2021. Denne versjonen erstatter alle tidligere vilkår og er gyldig til en ny versjon publiseres på casumo.com.

1.4.1. Maksimal gevinstgrenser gjelder, og disse grensene gjelder uavhengig av beløpet du satser eller har satset.Dette betyr at, uavhengig av beløpet du satser og uansett hvor mye du ser ut til å ha "vunnet" vil du kun ha rett til å motta opptil den gjeldende maksimale gevinstgrensen som beskrevet nedenfor.
1.4.2. Maksimal gevinst på tvers av alle spill per spiller per dag er to hundre og femti tusen Euro (EUR 250 000) uavhengig av beløpet som satses eller er satset og om det er ett enkelt spill eller ett akkumulator spill. For å tydeliggjøre, hvis summen av utbetalingen av en gevinst overstiger grensen på EUR 250 000,00 (to hundre og femti tusen euro), betaler Casumo deg bare, og ikke mer enn EUR 250 000,00 (to hundre og femti tusen Euro) ) totalt og du forstår og godtar herved at ingen ytterligere gevinster vil være til gode hos deg.
1.4.3. Den maksimale gevinstgrensen er ikke gjeldende for gevinster på progressive jackpotter, som vil bli utbetalt i sin helhet uten grenser.

1.5 Casumo forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og dermed endre avtalen mellom deg og Casumo når som helst. Du vil bli varslet på forhånd om eventuelle endringer som er vesentlige. Endringer trer i kraft umiddelbart etter at disse blir tilgjengelige på www.casumo.com/no, og/eller når du fortsetter å bruke tjenestene. Du har rett til å nekte å godta de endrede vilkårene, men da vil du ikke lenger kunne bruke tjenestene. Du vil likevel kunne ta ut alle tilgjengelige midler og be kundestøtte om å stenge kontoen din.

1.6 Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, ber vi deg kontakte vår kundestøtte på hey@casumo.com før du fortsetter. Hvis du ikke er godtar noen av disse vilkårene, må vi be om at du ikke bruker tjenestene. Bruk, eller fortsatt bruk, av tjenestene bekrefter ditt samtykke til og forståelse av disse vilkårene.

1.7 Regler og forklaringer for deltakelse i spillene (inkludert Live Casino, idrett og virtuell idrett, mahjong, bingo eller andre spill eller tjenester) eller vedlikehold av kontoen din hos Casumo, samt annen viktig informasjon finnes via separate lenker på nettstedet og er innlemmet i disse vilkårene ved referanse.

1.8 Casumo-spill kan være utilgjengelige i visse territorier, og Casumo forbeholder seg retten til å fjerne eller legge til spill på nettstedet. Dette skal være etter Casumos eller lisensgivers (av de relevante spillene) eget skjønn, etter hva som er aktuelt.

1.9 I disse vilkårene skal en henvisning til "svindel" anses å inkludere "bonusmisbruk". Bonusmisbruk inkluderer, men er ikke begrenset til, å åpne mer enn én konto for å gjøre krav på en ekstra bonus eller fordel.

1.10 Disse vilkårene skal publiseres på engelsk og kan også publiseres på en rekke andre språk. Alle språkversjoner skal gjenspeile de samme prinsippene. Ved uoverensstemmelse mellom den engelskspråklige versjonen og den ikke-engelskspråklige versjonen av disse vilkårene, skal den versjonen som er mest fordelaktig for spilleren gjelde.

1.11 Ved uoverensstemmelse mellom disse vilkårene og de spesifikke spillereglene, skal disse vilkårene ha forrang.

2. Om Casumo

2.1 Når du registrerer en konto, registrerer du deg hos Jocularis Limited, et selskap basert i Gibraltar med organisasjonsnummer: 121395 og registrert adresse Suite 5B, Watergardens 1, Gibraltar ("vi", "Casumo" "oss" eller "vår(e)/vårt").

2.2 Vi er lisensiert i Gibraltar og regulert av myndighetene i Gibraltar gjennom Gibraltar Gambling Commissioner and Licensing Authority (" GLA ") for levering av betting- og casinotjenester på nett. Disse tjenestene drives under vår B2C Bookmaker’s License nr. 127 og B2C Gaming Operators License nr. 126 under Gambling Act 2005 (med endringer) ("loven").

2.3 Våre kunders midler holdes på atskilte kontoer hos en lisensiert finansinstitusjon og holdes atskilt fra andre midler, noe som betyr at de ikke vil bli gjenstand for tvangsinnkreving, beslagleggelse eller utøvelse av noe krav mot oss. Disse midlene anses ikke for å utgjøre en del av våre eiendeler i tilfelle konkurs. Således har vi implementert tiltak for å beskytte midlene dine ved en eventuell konkurs.

2.4 Vi har rett til å utnevne leverandører av betalingsløsninger for å handle, motta og/eller betale midler på våre vegne.

2.5 Vær oppmerksom på at Casumo ikke er en finansinstitusjon, og at det ikke vil påløpe noen form for renter på midler som settes inn på kontoen din. Casumo gir ingen kreditt for bruken av sine tjenester.

2.6 Casumo gir ingen juridiske eller skattemessige råd, og du er alene ansvarlig for å avgjøre om du må betale skatt på gevinster du får fra Casumo, og for eventuelt å betale dem.

3. Om deg

3.1 Du bekrefter at du er over 18 år eller har en høyere myndighetsalder som fastsatt i ditt hjemsteds jurisdiksjon i henhold til lovene som gjelder for deg. Det er ditt eget ansvar å vite om online-gambling er lovlig i ditt bostedsland, og ethvert ansvar som følger av dette, vil være ditt alene. Det er ulovlig å åpne en konto, bruke nettstedet vårt eller på annen måte bruke noen av tjenestene våre hvis du er under 18 år.

3.2 Vi tilbyr ikke tjenester til personer som er identifisert som politisk utsatte personer (PEP). Skulle du bli identifisert som en PEP på noe tidspunkt, vil kontoen din bli stengt, og eventuell gjenværende saldo av faktiske penger vil bli returnert (underlagt generelle regulatoriske forpliktelser). Hvis du er uenig i vår fastsettelse av din PEP-status og ønsker å utfordre den, ber vi deg kontakte oss på hey@casumo.com

3.3 Du kan ikke bruke noen av tjenestene våre hvis du eller et medlem av husstanden din er eller har vært ansatt eller heltidskonsulent hos Casumo Group de siste to (2) årene.

3.4 Du er fullstendig klar over at bruk av tjenestene er ditt eget valg, og at det er en risiko for å tape penger på spillene. Du er alene ansvarlig for slike tap og skal ikke ha noen krav overfor Casumo eller dets ledere og funksjonærer, og du skal ikke forsøke å kontakte dem via sosiale medier med den hensikt å utvise truende eller mobbende oppførsel. Hvis du bruker noen av våre tjenester, erkjenner du at du alene er fullt ut ansvarlig for tapene dine, og at du ikke skal ha noen krav overfor oss for slike tap.

3.5 Du bekrefter at du kun skal delta i spillene i privat, ikke-profesjonell kapasitet og kun for rekreasjons- og underholdningsformål og i samsvar med alle lover, regler og forskrifter. Vi tillater ikke bruk av robotiserte, automatiserte, mekaniske, elektroniske eller andre enheter for automatiserte avgjørelser i noe spill eller med hensyn til spill på våre nettsteder, enten slik bruk er forsøkt eller utført av deg eller av en tredjepart på dine vegne. Du har også forbud mot å bruke en ekstern ressurs som er utformet for eller som tjener det formålet å gi en spiller en urettferdig fordel. Slike forbudte eksterne ressurser kan inkludere, men er ikke begrenset til, tredjeparts programvare og databaser samt nettsteder, nettbaserte databaser, abonnementstjenester og assistanse fra enhver annen person, uavhengig av om denne personen også har en konto.

3.6 Hvis du har rimelig grunn til å mistenke at en annen spiller utnytter en urettferdig fordel gjennom juks eller samarbeid, ber vi deg rapportere mistanken til oss ved å sende en e-post til hey@casumo.com.

3.7 Du skal under ingen omstendigheter bruke nettstedet vårt hvis du bor i noen av følgende jurisdiksjoner: (Liste) ("begrenset territorium"). Denne listen kan oppdateres når som helst i samsvar med gjeldende retningslinjer og/eller våre interne vurderinger etter eget skjønn.

4. Opprette en konto

4.1 Enkeltkontoer

For å få tilgang til tjenestene må du først registrere deg personlig hos oss og åpne en konto i ditt eget navn. Du har bare lov til å ha én konto hos oss på samme tid. Du har ikke lov til å handle på vegne av noen andre eller for andres fordel. Det er bare tillatt med én konto for hver husstand, IP-adresse og dataenhet. Hvis to eller flere brukere deler samme husstand, IP-adresse og dataenhet, ber vi dere informere oss om dette, for å unngå stenging av dupliserte kontoer vi kan oppdage.

Hvis du prøver å åpne mer enn én konto, kan det hende at alle kontoer blokkeres eller stenges, og eventuelle spill og bonuser knyttet til disse kontoene kan bli annullert.

Hvis du oppdager at du har mer enn én registrert konto, må du gi oss beskjed umiddelbart. Hvis ikke kan det hende at kontoen din blokkeres for tilgang. Skulle vi bestemme oss for å la én konto være åpen, vil det være den første kontoen du åpnet hos oss. Eventuelle resterende innskudd vil overføres til denne kontoen. Vi vil trekke et administrativt gebyr på 30 britiske pund (£30) eller tilsvarende i annen valuta.

4.2 Sanne, riktige og fullstendige opplysninger

Det er ditt eget ansvar å sikre at opplysningene du gir oss, er sanne, riktige og fullstendige. Vi utfører verifiseringsprosedyrer, og kontoen din kan bli blokkert eller stengt hvis vi mistenker at du har gitt oss falske eller villedende opplysninger. Du plikter også å informere oss om eventuelle vesentlige endringer i opplysningene dine og å holde de obligatoriske opplysningene som er oppgitt i registreringsskjemaet eller på kontoen din, oppdatert.

4.3 Verifisering av identitet ("kjenn din kunde"-kontroller)

Casumo er juridisk pålagt å bekrefte identiteten din. Se avsnitt 10 for mer informasjon om bekreftelsesprosessen.

4.4 Kontosikkerhet

Som en del av registreringsprosessen må du velge brukernavn og passord for din pålogging til nettsteder. Det er ditt ansvar alene å sørge for at dine påloggingsdetaljer oppbevares sikkert. Du må ikke utlevere dine påloggingsdetaljer til noen. Vi er ikke ansvarlige for tredjeparters misbruk av kontoen din som følge av at dine påloggingsdetaljer har blitt utlevert, tilsiktet eller utilsiktet, aktivt eller passivt, til en tredjepart.

Hvis du mistenker at slike opplysninger kan ha blitt kompromittert, må du informere oss umiddelbart og iverksette passende tiltak for å forby eller forhindre uautorisert tilgang til noen del av kontoen din eller midlene dine.

4.5 Bakgrunnssjekker

Vi kan utføre bakgrunnssjekker av deg og be om all relevant dokumentasjon, til enhver tid og, uansett årsak, inkludert (men ikke begrenset til) enhver undersøkelse av identiteten til personen som bruker tjenesten, kredittsjekker eller eventuelle henvendelser om spillerens personlige historie. Grunnlaget for slike undersøkelser vil være avhengig av den spesifikke saken, men kan for eksempel omfatte verifisering av spillerens registreringsdetaljer (som navn, adresse og alder, yrke, verifisering av spillerens økonomiske transaksjoner, økonomiske stilling, kilde til formue, kilde til midler og/eller spillaktivitet). Vi er ikke forpliktet til å informere spilleren om at en slik etterforskning finner sted. Slike aktiviteter kan omfatte bruk av spesifikke tredjepartsselskaper, som utfører undersøkelsene etter hva som er nødvendig. Vi kan etter eget skjønn beslutte å stenge kontoen og holde tilbake alle midler på en slik konto på grunnlag av at en slik undersøkelse gir en negativ eller usikker konklusjon.

4.6 Verifisering av bankdetaljer

For å bruke en finans- eller bankkonto, eller et hvilket som helst bankkort hos Casumo, må konto- eller korteierens navn være det samme som du brukte da du registrerte en konto hos Casumo.

Du har ikke lov til å overføre penger fra Casumo-kontoen din til andre brukere eller motta penger fra andre brukere til Casumo-kontoen din, eller selge, overføre og/eller erverve kontoer til/fra andre spillere. Skulle navnet som ble brukt til å åpne kontoen, og navnet på bankkontoen avvike på noen måte, kan det hende at kontoen din blir suspendert. Ta kontakt med hey@casumo.com for mer informasjon om hvordan du kan bekrefte bankdetaljene dine.

5. Løpende bruk av kontoen din

5.1 Bruk av Live Chat

Som en del av din bruk av nettstedet vårt tilbyr vi en live chat for spørsmål vedrørende bruken av tjenesten. Vær oppmerksom på at denne kommunikasjonen lagres og er underlagt våre personvernregler. Fornærmende eller støtende språk vil ikke bli tolerert og kan føre til at kontoen din blir stengt. Bruk av chat-funksjonen skal være strengt begrenset for spørsmål knyttet til våre tjenester.

5.2 Pause

Det kan hende du ønsker å ta en pause fra å spille med oss av grunner som ikke er relatert til administrasjon av tiden du bruker på gambling, eller på grunn av pengebruk. Du kan velge å angi en "pause"-periode på kontoen din for en periode som ikke overstiger (6) måneder. Du kan angi en pause ved å gå til siden "Casumo Cares" eller ved å kontakte kundestøtte på hey@casumo.com. Hvis du suspenderer kontoen din på grunn av en pause, gjør vi oppmerksom på at vi kan tillate deg å gjenåpne kontoen din før pauseperioden utløper. Hvis du ønsker å ta en pause fra gambling generelt, viser vi til avsnitt 6 nedenfor samt Casumo Cares.

5.3 Inaktive kontoer

En "inaktiv konto" er en konto som ikke er brukt på tolv (12) påfølgende måneder, og som har en saldo med ekte penger. Vi vil kontakte deg på e-post opptil én måned før kontoen din blir inaktiv. Du kan reaktivere en inaktiv konto ved å logge på. Når en konto blir inaktiv, vil vi belaste kontoen din med et administrativt gebyr på fem britiske pund (£5) per måned eller tilsvarende beløp i annen valuta så lenge det er en positiv saldo på kontoen.

5.4 Ansvarlig spilling – Casumo Cares

5.4.1 Vi tilbyr en rekke tjenester og har utviklet en rekke verktøy for å hjelpe deg å spille i et trygt miljø. Hvis du føler at du utvikler en avhengighet eller en usunn holdning til gambling, har vi iverksatt en rekke tiltak for å hjelpe. Når du spiller sjansespill som involverer ekte penger, forstår du at utfallet aldri er sikkert, og at det er en risiko for at du kan tape midler eller gevinster du satser.

5.4.2 Som registrert kontoinnehaver kan du:

(i) sette en grense på beløpet du ønsker å bruke eller sette inn i en bestemt tidsperiode;

(ii) ekskludere deg selv fra å spille for en bestemt eller ubestemt periode.

5.4.3 For å bruke disse verktøyene kan du: (i) gå til Casumo Cares- siden https://casumocares.com/en/ og angi kontogrenser som trer i kraft umiddelbart; eller (ii) sende en e-post til hey@casumo.com og angi dine preferanser til vårt kundestøttepersonell. Du vil motta en e-postbekreftelse fra vårt kundestøtteteam innen noen få minutter etter at forespørselen om spillbegrensning er aktivert. Skulle du ikke motta et slikt varsel, ber vi deg om å kontakte kundestøtten på nytt umiddelbart. Denne tjenesten er tilgjengelig for deg 24 timer i døgnet. Vi oppfordrer deg til å vurdere disse tiltakene når du spiller med oss.

5.4.4 Sette en beløpsgrense: Når du setter en grense, vil du ikke kunne fortsette å spille utover grensen du har satt, ettersom systemet vårt automatisk vil forby ytterligere spilling. Du kan etter eget skjønn velge å begrense beløpet du ønsker å (på daglig, ukentlig eller månedlig basis):

(i) Satse: - Dette lar deg kontrollere nøyaktig hvor mye penger du er villig til å satse i løpet av en gitt periode. Det begrenser det totale beløpet du kan plassere i innsats.

(ii) Tape: - Dette lar deg begrense mengden ekte penger du kan tape fra innskuddene du gjør. Gevinster er inkludert i beregningen av tapet.

(iii) Sette inn: - Dette lar deg begrense mengden midler du kan sette inn på kontoen i en gitt periode.

5.4.5 Du kan endre eller tilbakekalle en grense som du tidligere har satt, enten via https://casumocares.com/en/, via chat eller ved å sende en e-post til hey@casumo.com. Enhver lempelse av forespørsler trer først i kraft etter tjuefire (24) timers "avkjølingsperiode" fra vi har registrert forespørselen. Denne "avkjølingsperioden" vil gi deg en sjanse til å revurdere om du virkelig ønsker å gjøre denne endringen. Hvis du gjør en grense strengere eller øker varigheten av en grense, trer dette imidlertid i kraft umiddelbart etter at forespørselen om endring er registrert.

5.4.6 Angi en maksimal økttid og realitetssjekker

(i) Du kan velge å angi en maksimal økttid som du kan forbli pålogget kontoen din. Etter at denne perioden er utløpt, stoppes de relevante spillene automatisk, og du må avslutte og laste inn spillene på nytt fra nettleseren for å spille igjen.

(ii) Realitetssjekkverktøyet hjelper deg med å overvåke spillaktiviteten din. Når denne funksjonen er aktivert, vil en melding vises på skjermen ved valgte intervaller for å informere deg om hvor lenge du har spilt, og hvor mye du har brukt/vunnet, og du vil få en direktelenke til transaksjonshistorikken din og muligheten til å gjenoppta eller avslutte spillet.

5.4.7 Selvekskludering

5.4.7.1 Hvis du føler at du blir avhengig av gambling eller utvikler usunn spilleatferd, kan du vurdere å begrense tilgangen til kontoen din. Send oss en forespørsel med en begrunnelse om hvorfor en selvekskludering gjøres, slik at vi kan overvåke aktiviteten i tråd med dette. Du kan angi selvekskludering på kontoen din (umiddelbart) ved å kontakte kundestøtte. Du vil motta en e-post som bekrefter forespørselen din. Skulle du ikke motta et slikt varsel, ber vi deg om å kontakte kundestøtten på nytt umiddelbart.

5.4.7.2 Når forespørselen er behandlet, vil du ikke kunne få tilgang til kontoen din før selvekskluderingsperioden er utløpt (hvis relevant). Vårt kundestøtteteam vil betale ut eventuelle gjenværende midler på kontoen din. Vi forbeholder oss retten til å be om all nødvendig dokumentasjon for dette formålet.

5.4.7.3 Du kan selvekskludere deg:

(i) på ubestemt tid ("for alltid'); Hvis du bestemmer deg for å stenge kontoen din permanent og dermed velger "For alltid" fra nedtrekksmenyen, vil du ikke kunne få tilgang til kontoen din, og vi vil gjør alt som er nødvendig for å overføre eventuelle gjenværende midler på kontoen til deg.

(ii) i en bestemt periode (midlertidig selvekskludering); – I dette tilfellet gjelder en minimumsperiode på seks (6) måneder, og den valgte perioden kan forlenges. Det er ingen maksimal tidsperiode for selvekskludering. Hvis du ønsker å ta en pause fra spillingen av en grunn som ikke er relatert til spilleavhengighet, kan du også velge Pause-alternativet (se avsnitt 5.2)

5.4.7.4 Etter en forespørsel om selvekskludering vil vi gjøre vårt beste for ikke å sende deg ytterligere markedsføringsmateriell, og vi vil i alle tilfeller sørge for at vi ikke sender deg ytterligere markedsføringsmateriell etter 24 timer etter du har stengt kontoen din.

5.4.7.5 Når selvekskluderingsperioden har utløpt, vil kontoen din reaktiveres automatisk.

5.4.8 Alle begrensninger og ansvarlig-spilling-verktøy nevnt i dette avsnitt 5 kan administreres av deg selv fra Casumo Cares-sidene https://casumocares.com/en/ eller initieres ved å kontakte hey@casumo.com. Medlemmene av denne tjenesten har fått opplæring, er klar over risikoen ved spilleavhengighet og er her for å hjelpe deg og forklare tiltakene du kan ta for å begrense ditt pengespill og iverksette passende tiltak. Vår kundestøtte er tilgjengelig for deg 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.

5.4.9 Eventuelle kontogrenser og selvekskluderingsforespørsler vil være gyldige for merkene som drives av oss, og inkluderer ikke andre merker eller nettsteder fra Casumo Group. Vi gjør også oppmerksom på at vi for øyeblikket ikke er gjort oppmerksomme på selvekskluderingsoppsett på andre spillenettsteder.

5.4.10 Hvis vi mener at spillingen din vil føre til økonomiske eller personlige problemer for deg, forbeholder vi oss retten til å stenge kontoen din.

5.4.11 Mindreårige spillere

Vi tillater ikke noen under 18 år å åpne en konto på våre nettsteder. Skulle du være under 18 år og forsøke å åpne en konto hos oss eller hjelper en mindreårig person med å åpne en konto hos oss, bryter du loven. Skulle du ha mindreårige i husstanden eller det er mulig at mindreårige får tilgang til datamaskinen din, må du sørge for:

(i) ikke å dele påloggingsopplysningene dine;

(ii) ikke å aktivere "husk passord"-funksjonen på påloggingsskjermene;

(iii) ikke å dele bankkort- eller bankkontoopplysningene dine med mindreårige;

(iv) installere programvare for foreldrekontroll eller Internett-filterprogramvare på datamaskinene dine. Slik programvare kan fås fra www.netnanny.com og www.cyberpatrol.com. Disse lenkene er kun gitt for informasjonsformål, og vi gir ingen garantier eller påtar oss noe ansvar med hensyn til disse.

5.4.12 Selv om vi etterstreber å overholde vårt samfunnsansvar, ber vi om forståelse for at menneskelige feil ikke kan utelukkes fullstendig, og vi ber derfor om ditt fulle samarbeid til enhver tid. Vi skal ikke ha noe ansvar og utelukker enhver form for ansvar dersom du fortsetter å spille eller fortsetter å bruke nettstedet med den hensikt å unngå eller omgå de relevante tiltakene som er på plass. Dette inkluderer å åpne eller forsøke å registrere kontoer hos oss ved å bruke falske eller villedende personopplysninger, for å kunne omgå grenser, ekskluderinger og andre ansvarlig-spilling-verktøy som du tidligere har bedt om.

Hvis du føler at du kan være i fare for å utvikle en avhengighet av gambling eller ønsker å være sikker på at du eller noen andre i husstanden din ikke har tilgang til gamblingnettsteder, kan du vurdere å installere programvare som hindrer brukere i å få tilgang til gamblingnettsteder. Det finnes uavhengige tredjepartsnettsteder som tilbyr produkter som er rettet mot å blokkere gamblingrelaterte nettsteder eller programvare. Betfilter og GamBlock er to av nettstedene som tilbyr denne tjenesten. Vennligst klikk på lenkene som er gitt, dersom du trenger mer informasjon. Disse lenkene er kun gitt for informasjonsformål, og vi gir ingen garantier eller påtar oss noe ansvar med hensyn til disse. For å sikre maksimal beskyttelse til de som er berørt av gamblingproblemer, kan ikke denne typen programvare fjernes fra en enhet når den først er installert.

Hvis du har valgt å begrense deg selv fra å spille med oss fordi det er en mulighet for at du kan ha et gamblingproblem, er det lurt å vurdere å ekskludere deg selv fra alle gamblingmiljøene du kan ha tilgang til, både online og offline.

6. Stenge en konto

Tilfeller der Casumo kan annullere et veddemål, konfiskere midler og/eller stenge konto(er).

6.1. Vi forbeholder oss retten til å suspendere eller stenge en konto, annullere et veddemål og/eller konfiskere midler etter eget skjønn og uten å måtte oppgi en grunn for det i tilfeller der:

6.1.1 Vi mener at det å fortsette vårt forretningsforhold med deg kan ha en negativ innvirkning på lisensiering og generelle regulatoriske forpliktelser, eller omdømmet vårt;

6.1.2 Vi har rimelig mistanke om at en form for svindel har forekommet, inkludert for eksempel juks eller samarbeid, korttellingsteknikker eller bruk av falske, feilaktige eller ufullstendige opplysninger i bruken av tjenestene våre. Vi forbeholder oss også retten til å annullere ethvert spill som vi mistenker har blitt utført som et resultat av svindel eller juks og/eller å konfiskere eventuelle midler på kontoen din og stenge kontoen din.

6.1.3 Vi har rimelig mistanke om at robotiske, automatiserte, mekaniske, elektroniske eller andre enheter for å ta automatiserte avgjørelser blir brukt, og vi kan i så fall annullere ethvert spill som vi mistenker har blitt gjort ved bruk av en slik enhet og ekskludere enhver spiller fra enhver kampanje eller konkurranse der vi mistenker at en slik enhet har blitt brukt. Vi kan også suspendere kontoen i påvente av etterforskning og stenge kontoen etter eget skjønn. Vi anser bruken av slike enheter for å være ensbetydende med svindel, og vi forbeholder oss retten til ikke å refundere saldoen på kontoen på tidspunktet for oppsigelse og å kansellere eventuelle pågående spill.

6.1.4 Du bruker eller vi har rimelig grunn til å tro at du bruker våre tjenester fra en konto med koblinger til et begrenset territorium;

6.1.5 Du har brukt eller vi har rimelig grunn til å tro at du har brukt falsk, ufullstendig eller villedende informasjon for å registrere kontoen din hos oss;

6.1.6 Du har brukt eller vi har rimelig grunn til å tro at du har brukt en betalingsmetode eller bankkonto som ikke tilhører deg, eller som ikke bare tilhører deg, for å foreta en betaling eller et innskudd, eller på annen måte har unnlatt å etterkomme forespørsler om bevis for å bekrefte identiteten din, kontoen din eller den valgte betalingsmetoden;

6.1.7 Du har eller har forsøkt å registrere mer enn én konto hos oss;

6.1.8 Våre betalingsleverandører eller spill- eller sportsleverandører har identifisert kontoen din med hensyn til bonusmisbruk eller svindel; og/eller

6.1.9 Vi har oppdaget at du bruker eller kan bruke korttellingsteknikker

6.10 Uansett grunn, der alle kontraktsmessige forpliktelser som allerede er inngått, skal overholdes av oss, uten at det berører eventuelle rettigheter som er tilgjengelige ved lov;

Hvordan du kan be om å stenge kontoen din

6.2 Hvis du ønsker å stenge kontoen din, kan du gjøre det når som helst, enten ved å angi be om stenging via siden for ansvarlig spilling eller ved å kontakte kundestøtte ved å sende en e-post til hey@casumo.com. Eventuelle midler på kontoen vil bli overført til deg. Den effektive stengingen av kontoen vil tilsvare oppsigelsen av disse vilkårene, som er avtalen mellom oss, men alle forpliktelser som allerede er inngått, skal overholdes.

6.3 Hvis årsaken til stengingen er bekymring for mulig spilleavhengighet, ber vi deg om å informere oss om dette ved å oppgi "RG Reason", slik at vi kan ta passende skritt for å beskytte deg mot å kunne registrere deg på nytt hos oss. Vi skal ikke være ansvarlige for noen direkte eller indirekte følgeskader dersom en person lykkes med å åpne en ny konto eller gjenåpne en tidligere konto hos oss (eller hos noen av gruppens merker eller selskaper) ved bruk av feilaktige opplysninger. Vi forbeholder oss retten til når som helst å stenge en konto som er åpnet i strid med denne regelen.

7. Innskudd på kontoen din

7.1 Du må gjøre et minimumsinnskudd før du kan satse eller spille. Spesifikk informasjon om minimumskravet for å delta i velkomstbonuser eller andre kampanjetilbud er tilgjengelig her: https://www.casumo.com/no/bonus-terms/ eller som en del av et spesifikt tilbud. Minimumsinnskuddskravet som gjelder for hver innskuddsmetode, er spesifisert i innskuddsdelen på kontoen din.

7.2 Du kan bruke hvilken som helst av betalingsmetodene som er tilgjengelige i din jurisdiksjon til enhver tid, og vil kunne bruke midler til å satse når de vises som kontantsaldo på kontoen din. Behandlingstiden vil variere avhengig av typen betalingsmåte som brukes.

7.3 Ved å sette inn penger på kontoen din gjør du dette, og vi godtar å holde dem, sammen med eventuelle gevinster, for det eneste og spesifikke formålet å bruke dem til (i) å gjøre spillinnsatser; og (ii) gjøre opp eventuelle gebyrer du kan ha pådratt deg i forbindelse med bruken av våre tjenester. Vi kan kreve egne gebyrer for å behandle innskudd. Hvis slike gebyrer forekommer, skal de være synlige under innskuddsprosessen og skal også sees i innskuddsdelen på nettstedet.

7.4 Vi forbeholder oss retten til å bruke ytterligere prosedyrer og midler for å bekrefte identiteten din ("kjenn din kunde"), både før og etter innskudd på kontoen din.

7.5 Hvis vi feilaktig krediterer kontoen din med midler som ikke tilhører deg, enten dette skyldes en teknisk eller menneskelig feil eller på annen måte, vil midlene forbli vår eiendom, og de vil bli overført tilbake til oss fra kontoen din. Vi forbeholder oss videre retten til å fryse og holde tilbake eventuelle midler kreditert til kontoen din ved en feil og/eller motregne eventuelle påfølgende gevinster vi skylder deg, mot de samme. Hvis du har hentet ut midler som ikke tilhører deg, før vi blir klar over feilen, vil de feilutbetalte midlene utgjøre en gjeld du skylder oss. Ved feil kreditering plikter du å varsle vår kundestøtte umiddelbart på hey@casumo.com.

7.6 Du skal kun bruke bankkort og andre finansielle instrumenter som er gyldige og lovlig tilhører deg.

7.7 Din kontos basisvaluta skal være tydelig oppgitt på kontoen din (eksempel: USD, GBP eller EURO). I tilfelle innskudd er i en annen valuta enn valutaen kontoen din er denominert i, kan vi eller den relevante tredjeparts betalingsleverandøren, etter hva som er aktuelt, konvertere innskuddsbeløpet ditt til denominert valuta før pengene fylles på betalingskontoen din. Alle midler du tar ut fra kontoen din, vil bli sendt til deg i den forespurte valutaen og kan være gjenstand for valutakursberegning. Vi vil gjøre rimelige bestrebelser for å sikre at konverteringen er klar og transparent for deg, og at alle konverteringskostnader er rimelige. Kostnader ved valutaveksling bæres av deg.

7.8 Innskudd gjort til kontoen din skal stå i forhold til spill- og innsatsnivåer. Hvis vi etter eget skjønn mistenker misbruk (for eksempel når et innskuddsbeløp ikke har blitt satset eller brukt på et passende nivå av spilling og spilleren deretter foretar en uttaksforespørsel knyttet til det innskutte beløpet, eller der vi mistenker at du misbruker valutakurssvingninger for å oppnå økonomisk gevinst gjennom arbitrasje), kan vi kansellere alle innskudd, uttak, fryse eller konfiskere slike midler, inkludert gevinster, og stenge kontoen på ubestemt tid, uten varsel. Vi kan også kreve tilfredsstillende bevis på innskudd og ytterligere kopier av personlig identifikasjon og andre dokumenter som kan kreves på et hvilket som helst tidspunkt i løpet av kontoens levetid og i slike tilfeller før vi behandler en uttaksforespørsel, og behandlingen av en slik forespørsel skal være etter vårt skjønn alene. I tilfeller der vi ikke er fornøyd med den innsendte dokumentasjonen, kan vi kansellere uttaket og returnere midlene til kontoen, eller konfiskere midlene og sperre kontoen på ubestemt tid, og kan rapportere forholdet til relevante myndigheter.

7.9 Når en tilbakeføringsforespørsel er mottatt i forbindelse med din konto, kan vi kontakte deg som registrert kontoinnehaver for å søke bekreftelse på din identitet, dokumentasjon eller forklaringer angående tilbakeføringen. Vi kan sende påminnelser dersom den forespurte informasjonen ikke mottas. Administrasjonsgebyrer kan påløpe, og saldoen på kontoen din kan reduseres ved urettmessig tilbakeføringer, reverseringer eller andre gebyrer vi kan ha knyttet til kontoen din. Du forstår at vi har rett til å blokkere en konto dersom vi mottar en tilbakeføringsforespørsel med hensyn til denne kontoen. Vær oppmerksom på at eventuelle gjenværende midler på en konto som har blitt blokkert på grunn av en tilbakeføringsforespørsel, kan beholdes av oss.

8. Uttak

8.1 Detaljer om vår uttakspolicy finner du her.

8.2 Tilgjengelige uttaksalternativer og tilhørende avgifter er tydelig angitt på nettstedene, og kan variere avhengig av spillerens bo- eller oppholdssted.

8.3 Uttak vil bli gjort til din bankkonto eller via andre uttaksmetoder som er tilgjengelige for valg, under "Uttak"-sidene og/eller som valgt av oss. Når det er mulig, skal vi utbetale dine uttak med samme metode som ble brukt til å utføre innskudd, men i de tilfellene du har brukt en e-lommebok eller annen lignende betalingsmetode, forbeholder vi oss retten til kun å foreta betaling til en bankkonto eller et bankkort som holdes i ditt navn. Utbetalinger kan kun gjøres til den registrerte kontoinnehaveren i vedkommendes eget navn. Vi forbeholder oss retten til å kansellere uttak enten for å håndheve en lukket sløyfe eller for å tvinge kunden til å hente ut midler via en bestemt uttaksmetode.

8.4 Det vil ikke være mulig å ta ut verken midler merket som "Bonuspenger" eller midler som er låst i et avbrutt spill. Se våre generelle bonusvilkår.

8.5 Finansiering av et veddemål eller innsats på et spill via Internett kan være ulovlig i ditt territorium. Under slike omstendigheter er du ikke autorisert til å bruke og finansiere kontoen din for å utføre et spill. Din deltakelse i produktene vi tilbyr i et territorium der slik deltakelse er forbudt ved lov, skal ikke påvirke noen innsatser eller betalinger som gjøres og påløper til fordel for oss. Videre forstår du at det er ditt eget ansvar å betale og handle med all nødvendig aktsomhet med hensyn til skatter på alle gevinster, hvis og der dette er aktuelt.

8.6 Tiden før en uttaksforespørsel skal fullføres, kan variere på grunn av ulike omstendigheter, men et uttaksforsøk skal godkjennes eller avvises innen tre (3) dager. Når et uttak kanselleres, returneres midlene tilbake til kontoen din og kan brukes. Vi påtar oss ikke noe ansvar for eventuelle midler som tapes på nettstedet vårt etter en kansellering av uttak, verken av deg eller av oss.

8.7 Spill, som er produktene vi leverer, forbrukes umiddelbart under spilling. Vi kan derfor kan vi ikke gi refusjon, retur av penger eller kansellering av den forespurte tjenesten når du spiller, eller etterpå. Hvis du spiller et spill med ekte penger, vil pengene trekkes fra spillekontoen din umiddelbart.

8.8 Vi forbeholder oss retten til å videreføre behandlingsgebyrer og uttaksgebyrer. Slike gebyrer skal vises ved kassen før bekreftelse av uttaksforespørselen.

8.9 Der det er gjort en liten innsats i forhold til innskuddet som er gjort, kan det også belastes et administrasjonsgebyr på 5 % av innskuddet. Hvis du bruker nettstedet vårt fra Japan og/eller India, forbeholder vi oss retten til enten å kansellere uttaksforespørsler eller kreve et gebyr på 10 % av uttaksbeløpet dersom du ber om et uttak uten å ha omsatt utførte innskudd fem ganger eller mer før uttaket. Hvis du for eksempel setter inn USD 100 og ikke har spilt for tilsvarende USD 500 av spillomsetningen, vil du bli bedt om å satse USD 500 eller betale 10 % av uttaksbeløpet.

8.10 Godkjenning av en uttaksforespørsel avhenger av at du har foretatt og tilstrekkelig satset et innskudd med ekte penger og i samsvar med andre vilkår fastsatt av oss. Alle uttaksforespørsler skal være underlagt transaksjonsgrensene og uttaksmetodene som vi varsler deg om før uttak. Vi beholder oss retten til å utføre verifisering på uttaksstadiet dersom vi anser dette for å være nødvendig, og spesielt i tilfeller der innsatte midler ikke har blitt brukt til spill.

9. Akseptabel bruk av tjenestene

9.1 Du kan bare bruke tjenestene våre til lovlige formål og i samsvar med de fullstendige vilkårene som er angitt her.

9.2 Du skal ikke la andre personer, med vilje eller utilsiktet, få tilgang til og/eller bruke kontoen din, eller godta noen gevinst eller bruke og delta i noen av våre tjenester. Du forstår at du skal være fullt ut ansvarlig for eventuelle tap på kontoen din påført av en tredjepart, og du skal umiddelbart informere oss dersom du mistenker at en tredjepart har fått tilgang til kontoen din, og bistå oss fullt ut i våre undersøkelser av saken.

9.3 Du har ikke lov til å overføre penger fra kontoen din til andre spillere eller motta penger fra andre spillere til kontoen din. Våre kontoer kan ikke overføres, og det er forbudt for spillere å selge, overføre eller erverve kontoer fra andre spillere.

9.4 Du er ansvarlig for å avgjøre om din tilgang til og bruk av nettstedet vårt er i samsvar med gjeldende lover i ditt land, og du garanterer overfor oss at gambling ikke er ulovlig i territoriet der du bor. Bruk er også forbudt for personer som er innbyggere eller befinner seg i (inkludert midlertidige besøkende) visse jurisdiksjoner. Vi understreker at bruk og registrering fra land som ikke er oppført i nedtrekkslisten som er tilgjengelig på registreringsstadiet, strengt forbudt. Videre vil du ikke kunne bruke nettstedet vårt hvis du bor i noen av landene som er nevnt på listen over begrensede territorier.

9.5 Du kan ikke bruke midler som stammer fra en ulovlig aktivitet eller kilde på nettstedet vårt. Vi forbeholder oss retten til å utestenge en spiller, stenge en konto og konfiskere alle midler der den spilleren på rimelig grunnlag er mistenkt for å delta i uredelige aktiviteter som inkluderer, men ikke er begrenset til, bruk av stjålne eller forfalskede bankkort eller kontonumre, "chip dumping", forfalskning, konspirasjon og innsending av opplysninger eller dokumenter som er forfalsket, stjålet eller på annen måte misbrukt.

9.6 Du verken er eller skal være involvert i noen svindel, konspirasjon, fiksing eller annen ulovlig aktivitet knyttet til din eller tredjeparters deltakelse i noen av spillene, og du skal ikke bruke programvareassisterte metoder eller teknikker eller maskinvareenheter for din deltakelse i noen av spillene. Vi forbeholder oss med dette retten til å stenge kontoen din, ugyldiggjøre ethvert spill og konfiskere eventuelle midler dersom vi mistenker slik atferd.

9.7 Du skal ikke spille spill som ikke er tilgjengelig i din region. Videre skal du ikke skjule IP-adressen din ved å bruke en VPN, proxy eller annet når du navigerer på nettstedet vårt.

9.8 Du skal være høflig mot andre spillere som bruker nettstedene, samt støttepersonell ansatt av oss. Unngå frekke eller uanstendige kommentarer. Manglende overholdelse av disse vilkårene og spillereglene skal ikke under noen omstendighet tolereres.

9.9 Du skal heller ikke ha tillatelse til å ha en konto hos Casumo hvis du samarbeider, jukser eller deltar i noen aktivitet som er en trussel mot idrettens integritet. Hvis du er en idrettsutøver som deltar i konkurranser som er underlagt spilltilbud, skal du videre overholde gjeldende lover og regler som begrenser din deltakelse i enhver gamblingaktivitet. Casumo vil overholde sine rapporteringsforpliktelser dersom vi identifiserer brudd i denne forbindelse.

10. Verifisering

10.1 Betalingsadministratorene som er engasjert av oss, vil utføre ytterligere verifiseringsprosedyrer for utbetalinger som overstiger forhåndsdefinerte terskler, og for kumulative innskudd som overstiger to tusen britiske pund (£2000), eller omtrentlig tilsvarende beløp i valutaen for territoriet du er bosatt i. Vi forbeholder oss videre retten til å utføre slike verifiseringsprosedyrer også ved lavere utbetalinger og innskudd. Slike verifikasjoner kan inkludere, men skal ikke være begrenset til, kopier av en spillers pass, nasjonalt identitetskort, kopier av en spillers strømregninger og/eller kopier av bankkortene som brukes til å foreta innskudd. Der det er aktuelt, skal alle identifikasjonsdokumenter som fremlegges, inneholde et tydelig fotografisk bilde av den registrerte spilleren.

10.2 Transaksjoner skal overvåkes for å forhindre hvitvasking av penger og for å motvirke risikoen for finansiering av terrorisme. Vi skal rapportere alle mistenkelige transaksjoner til de kompetente myndighetene i den relevante jurisdiksjonen. Vi kan suspendere, blokkere eller stenge en konto og holde tilbake eventuelle midler på den etter hva vi anser som nødvendig eller hensiktsmessig under gitte omstendigheter.

11. Personvern og informasjonskapsler, konfidensialitet, dataoppbevaring

11.1 For å gi deg tilgang til våre tjenester må vi behandle noen av dine personopplysninger. For å forstå hvordan vi bruker dine personopplysninger, kan du lese vår personvernreklæring og regler for informasjonskapsler, herunder detaljer om hvordan du kan administrere disse, og disse dokumentene er herved innlemmet som referanse i disse vilkårene.

11.2 All kommunikasjon mellom deg og oss registreres for overholdelse av gjeldende lover for spill, regnskap, skatt og økonomi. Informasjon om våre personvernregler og policy for dataoppbevaring kan fås ved forespørsel til dpo@casumo.com.

12. Eksepsjonelle omstendigheter og avbrutte spill

12.1 Uventede tekniske problemer eller omstendigheter utenfor vår kontroll, som tekniske problemer på grunn av tredjepartsleverandører, kan føre til at vi må annullere spill og gi tilbakebetaling til spillere. Du forstår at ditt datautstyr eller din mobilenhet og Internett-tilkobling kan påvirke nettstedets ytelse og drift, og av disse grunnene kan vi ikke garantere at nettstedet vil fungere uten avbrudd, avvik eller feil. Vi tar ikke ansvar for feil eller problemer som kan tilskrives tredjepartsleverandører av programvare eller tjenester, eller fra maskinvare, programvare eller tilkobling som brukes av deg.

12.2 Vi har rett til å begrense, kansellere og avvise spill som vi anser som for store eller utenfor vår risikovilje, eller der vi tror at mistenkelig spillaktivitet kan forventes eller finne sted.

12.3 Der et spill blir "sittende fast" i en tilstand der det ikke blir fullført, for eksempel et tilkoblingstap mens du spiller en aktiv hånd i Blackjack, har vi rett til å "rydde opp" slike innsatser med jevne mellomrom og refundere innsatsen til kontoen din.

12.4 Hvis en bonuskampanje på noen måte har blitt feilkonfigurert, har vi rett til å endre spilleres saldoer samt andre kontodetaljer som har blitt påvirket av feilkonfigurasjonen, for å rette feilen, i den grad vi ikke er utelukket fra å gjøre det ved lov.

12.5 Skulle et spill inneholde en feil eller feilkonfigurasjon som forårsaker feil atferd eller utbetaling, har vi rett til å fjerne spillet og endre spillersaldoer og kontodetaljer for å rette feilen.

12.6 Selskapet er ikke ansvarlig for nedetid, serverforstyrrelser, forsinkelser eller teknisk eller politisk forstyrrelse av spillet. Refusjon kan gis utelukkende etter ledelsens skjønn.

12.7 Selskapet skal ikke akseptere noe ansvar for skader eller tap som anses eller påstås å ha oppstått fra eller i forbindelse med nettstedet eller dets innhold, inkludert, men ikke begrenset til, forsinkelser eller avbrudd i drift eller overføring, tap eller korrupsjon av data, kommunikasjons- eller linjefeil, enhver persons misbruk av nettstedet eller dets innhold, eller eventuelle feil eller utelatelser i innhold.

12.8 Vi bestreber oss på å sikre at nettstedet er tilgjengelig tjuefire (24) timer i døgnet, men skal ikke holdes ansvarlig hvis nettstedet av en eller annen grunn er utilgjengelig til enhver tid eller i en hvilken som helst periode. Vi kan når som helst fjerne ethvert spill fra nettstedet slik vi finner det passende, og forbeholder oss retten til å endre, suspendere eller avbryte innholdet, produktene eller tjenestene, inkludert din tilgang til nettstedet.

12.9 For at du skal kunne bruke bestemte produkter som vi kan tilby, kan det hende du må laste ned bestemt programvare. Du kan også bli bedt av tredjeparts programvareleverandører om å godta ytterligere vilkår som regulerer bruken av produktene deres. Hvis du ikke ønsker å godta slike tredjeparters vilkår, ber vi deg avstå fra å bruke programvaren deres. Vi aksepterer ikke noe ansvar med hensyn til tredjepartsprogramvare.

12.10 Du har ikke lov til å misbruke noen feil eller forekomst av ufullstendighet på nettstedet, i klientapplikasjonen, i noen av programvarene eller i noen av tjenestene som tilbys av oss. Skulle du bli oppmerksom på en slik feil eller ufullstendighet, skal du avstå fra å dra nytte av denne og varsle oss umiddelbart. Hvis du ikke overholder denne bestemmelsen og drar nytte av eller utleverer informasjon om en feil eller ufullstendighet, skal vi ha rett til å bruke rettsmidler som er tilgjengelige ved lov, og dette skal inkludere kompensasjon for eventuelle kostnader vi kan pådra oss i forbindelse med tap som følge av ditt brudd på denne bestemmelsen.

13. Klage- og tvisteløsningsprosedyre

13.1 Det kan hende det du vil sende inn en klage angående tjenestene våre. Informasjon om hvordan dette kan gjøres, finner du under "Kontakt oss" eller "Hjelp". Alternativt kan du sende oss en e-post på adresse hey@casumo.com. Vi vil gjøre vårt beste for å gi deg en respons på klagen innen ti (10) dager fra datoen da klagen mottas. I tilfeller der klagebehandlingen tar lengre tid, kan en slik frist forlenges med ytterligere ti (10) dager.

13.2 Klager håndteres i kundestøtteavdelingen og kan eskaleres innenfor vår organisasjon i tilfeller der kundestøttepersonellet ikke løser saken umiddelbart. Spilleren skal i rimelig grad informeres om status for klagen. Vi bestreber oss alltid på å løse klager på kortest mulig tid.

13.3 Hvis du ikke er fornøyd med vår konklusjon med hensyn til klagen din, kan du klage til den alternative tvisteløsningsorganisasjonen eCOGRA. Du kan sende inn klagen din ved å klikke på følgende lenke og fylle ut riktig tvisteskjema: eCOGRA alternativ tvisteløsning. eCOGRA er en tredjepartsorganisasjon som tilbyr uavhengige avgjørelser med hensyn til spill- og bettingtvister.

13.4 Hvis du har en regulatorisk klage, spesielt med påstander om at vi ikke har overholdt våre lisensvilkår eller at vår atferd er ulovlig eller utført på en måte som ikke er trygg, rettferdig eller transparent, kan du rapportere klagen din til Gibraltar Gambling Commissioner via e-post på gccomplaints@gibraltar.gov.gi. For ytterligere informasjon om klager på regulatoriske forhold, inkludert bruken av det foreskrevne klageskjemaet (Complaint Resolution Request Form), viser vi til nettsidene til Gibraltars myndigheter på https://www.gibraltar.gov.gi/finance-gaming-and-regulations/remote-gambling.

14. Ansvarsbegrensning

14.1 Du forstår at tjenestene som tilbys på nettstedet, kun er for personlige underholdningsformål, og at vi ikke har noe ansvar overfor deg for tap av fortjeneste, tap av virksomhet, forretningsavbrudd eller forretningstap av noe slag. Du er ikke pålagt å bruke tjenestene våre, og din deltakelse er etter eget valg og eget skjønn. Du går derfor inn på nettstedet og deltar i spillene på egen risiko. Nettstedene og spillene tilbys uten noen som helst garanti, enten dette er uttrykt eller underforstått.

14.2 Uten at det berører det generelle i den foregående bestemmelsen, gjelder det følgende for våre ledere, aksjonærer, ansatte, partnere og tjenesteleverandører:

14.2.1 Vi garanterer ikke at programvaren, spillene og nettstedene alltid er egnet for formålet eller oppfyller dine spesifikke krav.

14.2.2 Vi garanterer ikke at programvaren, spillene og nettstedene er fri for feil, defekter, skadelig programvare, spionprogrammer, adware, virus eller andre ondsinnede eller destruktive koder.

14.2.3 Vi garanterer ikke at programvaren, spillene og nettstedene vil være tilgjengelige uten avbrudd.

14.2.4 Vi skal ikke være ansvarlige for tap, kostnader, utgifter eller skader, enten direkte, indirekte, spesielle, følgeskader, tilfeldige eller på annen måte (inkludert, men ikke begrenset til, økonomisk tap av noe slag) som oppstår i forbindelse med din bruk av nettstedene eller din deltakelse i spillene eller din installasjon og/eller bruk av noen programvare.

14.3 Hvis det er en funksjonsfeil i et spill eller dets interoperabilitet, forstår og godtar du at alle spill som gjøres under en slik funksjonsfeil, skal være ugyldige. Midler innhentet fra et feilfungerende spill, skal anses som ugyldige, så vel som eventuelle påfølgende spillerunder med nevnte midler, uavhengig av hvilke spill som spilles med slike midler.

14.4 Du godtar herved å holde oss, våre ledere, aksjonærer, ansatte, partnere og tjenesteleverandører fullstendig skadesløs for alle kostnader, utgifter, tap, skader, krav og ansvar, uansett årsak, som måtte oppstå i forbindelse med bruk av nettstedet eller deltakelse i spillene fra din side som er i strid med disse vilkårene.

14.5 All informasjon som vises på nettstedet vårt, er kun for informasjonsformål, og skal ikke utgjøre profesjonell rådgivning av noe slag. Verken vi eller noen av våre uavhengige leverandører er ansvarlige for feilaktig, ufullstendig eller forsinket informasjon, eller for handlinger som tas basert på informasjonen vi gir.

14.6 Vi forbeholder oss retten til å avslutte alle arrangementer og/eller spill.

14.7 Vi utelukker eller begrenser på ingen måte vårt ansvar overfor deg for dødsfall eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet, eller av svindel eller uredelige uriktige opplysninger.

15. Immaterielle rettigheter

15.1 Vi, selskapene i gruppen vår og våre lisensgivere (inkludert eventuelle tredjepartsleverandører) er de eneste innehaverne av alle rettigheter til programvaren og programvarens kode, struktur og organisering, inkludert opphavsrett, forretningshemmeligheter, immaterielle rettigheter og andre rettigheter. Du kan ikke (innenfor grensene foreskrevet av gjeldende lover):

(i) kopiere, distribuere, publisere, reversere, dekompilere, demontere, modifisere eller oversette programvaren, eller gjøre noe forsøk på å få tilgang til kildekoden for å lage avledede verker av programvarens kildekode, eller på annen måte.

(ii) reprodusere, selge, tildele, underlisensiere, overføre, distribuere eller lease programvaren;

(iii) gjøre programvaren tilgjengelig for noen tredjepart gjennom et datanettverk eller på annen måte;

(iv) eksportere programvaren til et hvilket som helst land (enten med fysiske eller elektroniske midler); eller

(v) bruke programvaren på en måte som er forbudt i henhold til gjeldende lover eller forskrifter.

(hvert av de ovennevnte punktene er "uautorisert bruk").

15.2 Begrepet "Casumo" og alle andre varemerker, tjenestemerker, tegn, handelsnavn og/eller domenenavn som brukes av oss på nettstedene og/eller dets applikasjoner fra tid til annen ("varemerkene"), tilhører oss, selskapene i gruppen vår og/eller lisensgivere, og de respektive partene har enerett på slike varemerker. I tillegg tilhører alt innhold på nettstedene, inkludert, men ikke begrenset til, programvaren, bilder, grafikk, fotografier, animasjoner, videoer, musikk, lyd og tekst ("nettsideinnholdet") oss, selskapene i gruppen vår og/eller våre lisensgivere (inkludert eventuelle tredjepartsleverandører), og er beskyttet av opphavsrett og/eller andre rettigheter. Du bekrefter med dette at du ved å bruke tjenestene og nettstedene ikke får noen rettigheter til innholdet på nettstedet og/eller varemerkene, eller noen deler av dem. Du kan under ingen omstendigheter bruke innholdet på nettstedet og/eller varemerkene uten vårt skriftlige samtykke.

15.3 I tillegg godtar du å ikke gjøre noe som vil skade eller potensielt skade rettighetene, inkludert immaterielle rettigheter, som eies av oss, selskapene i gruppen vår og/eller våre lisensgivere (inkludert eventuelle tredjepartsleverandører) til programvaren, varemerkene eller nettstedsinnholdet, og du skal heller ikke gjøre noe som skader vårt image eller omdømme eller omdømmet til selskaper i gruppen vår, aksjonærer, ansatte, direktører, ledere og konsulenter.

15.4 Med mindre annet er spesifikt gitt under avtalen, gir vi deg ingen uttrykte eller underforståtte rettigheter til programvaren, varemerkene eller nettstedinnholdet, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle tilknyttede immaterielle rettigheter.

16. Brudd og oppsigelse

16.1 Hvis du har, eller vi mistenker at du har:

(i) brutt noen bestemmelse i avtalen; eller

(ii) vært involvert i ulovlige og/eller uredelige aktiviteter ved bruk av nettstedet; eller

(iii) hatt problemer med kreditorer; eller

(iv) på annen måte vært involvert i ulovlige og/eller uredelige aktiviteter; eller

(v) på annen måte vært involert i aktiviteter som kan være skadelig for virksomheten vår

forbeholder vi oss retten til å suspendere, stenge eller ikke å åpne kontoen din, kansellere eventuelle spill og/eller konfiskere eller holde tilbake gevinster etter vårt eget skjønn. Tilbakeholdte gevinster kan motregnes mot eventuelle beløp du skylder oss i form av erstatning. Du forstår at vi kan bestemme oss for å gjøre noen eller alle av de foregående handlingene etter eget skjønn, og enhver slik avgjørelse skal være endelig. Dersom vi på et eller tidspunkt oppdager at du er under 18 år eller var under 18 år da du brukte noen av tjenestene våre, forstår du også at kan informere Gibraltar Gambling Commissioner om dette og oppgi eventuelle ikke utbetalte midler til Gibraltar Government Consolidated Fund.

16.2 Skulle vi utsette eller unnlate å håndheve rettighetene våre i henhold til disse vilkårene, betyr ikke dette at vi mister eller gir avkall på disse rettighetene der tidsfrister ikke er fastsatt. Det samme skal også gjelde for deg.

16.3 Vi skal ikke være ansvarlige overfor deg for noe brudd på disse vilkårene som oppstår på grunn av omstendigheter som vi ikke med rimelighet kan forvente å kontrollere, og skal ikke være ansvarlige overfor deg for skader eller tap som kan oppstå som følge av slike omstendigheter, inkludert, men ikke begrenset til naturkatastrofer, terrorhandlinger, epidemier eller pandemier, handels- eller arbeidskonflikter, strømbrudd eller -feil, opptøyer, brann, lyn, jordskjelv, oversvømmelse, krig, tyveri, handlinger eller unnlatelser fra myndigheter eller kompetente myndigheter (inkludert endringer i gjeldende lover eller forskrifter), feil eller avbrudd i telekommunikasjonsnettverk, eller annen forsinkelse eller feil forårsaket av en tredjepart som er utenfor vår kontroll.

16.4 Skulle en hendelse av typen beskrevet i bestemmelse 16.3 inntreffe, vil en svikt eller forsinkelse i vår levering av tjenester til deg ikke utgjøre et brudd på denne avtalen, og vi forbeholder oss retten til å suspendere eller kansellere tjenestene våre uten noe ansvar overfor deg.

17. Bestemmelsenes uavhengighet

17.1 Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene anses for å være ulovlig eller ikke mulig å håndheve, skal en slik bestemmelse tas ut fra disse vilkårene, og alle andre bestemmelser skal forbli i kraft og upåvirket av slik uttakelse.

18. Diverse

18.1 Vi forbeholder oss retten til å tildele eller på annen måte lovlig overføre alle våre rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene til enhver heleid underenhet av Casumo og uten forhåndsvarsel. Du skal imidlertid ikke tildele eller på annen måte overføre noen av dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

18.2 Avtalen oppretter ikke noe partnerskap mellom deg og oss, og avtalen skal heller ikke tolkes som å opprette et joint venture, agentforhold eller partnerskap mellom deg og oss.

19. Heleavtalen

19.1 Disse vilkårene og dokumentene som er referert til i vilkårene, utgjør sammen hele avtalen mellom deg og oss med hensyn til bruken av våre nettteder og tjenester. Du forstår at du ikke kan basere deg på noen typer opplysninger, forpliktelser eller løfter fra oss med mindre det er uttrykkelig angitt i avtalen

20. Gjeldendelov og jurisdiksjon

20.1 Disse vilkårene skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i Gibraltar.

20.2 Partene er enige om at domstolene i Gibraltar skal være eneste jurisdiksjon for enhver tvist, uenighet eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene, eller brudd, oppsigelse eller ugyldighet av de samme. Vi kan ikke akseptere ansvar i henhold til lovene i noen annen jurisdiksjon.

20.3 Ingenting i denne avtalen skal påvirke vår rett til å ta rettslige skritt eller starte saksbehandling i noen annen jurisdiksjon enn Gibraltar.

Versjon: 1
Oppdatert: November 2021

SPORT

Se denne lenken for vilkårene som gjelder for våre sportsbook-produkter levert av Kambi PLC.

HM Government of Gibraltar
Gambling kan være avhengighetsskapende. Vennligst spill ansvarlig. Våre produkter er kun beregnet for personer over 18 år. Jocularis Ltd er lisensiert av myndighetene på Gibraltar (Remote Gaming Licenses nr. 126 og 127) og regulert av Gibraltar Gambling Commissioner. Jocularis Limited er registrert på Gibraltar med selskapsnummer 121395 og dens operative kontoradresse ligger i Suite 5B, Watergardens 1, Gibraltar. Kontakt oss på hey@casumo.com. Gambling kan være vanedannende. Vennligst spill ansvarlig. Hvis du trenger støtte i forhold til spillvanene dine, finner du mer informasjon på hjelpelinjen.no. Les mer om Play Okay.